Các khoản vay có lợi nhuận

Chọn số tiền và thời hạn vay

Số tiền vay
 vnd
Trong thời gian
 ngày

Gửi đơn xin vay tiền của bạn

  MoneyWatcher

  Bạn muốn vay tiền với điều kiện thuận lợi nhất?

  Viết thư cho bản tin của chúng tôi với các chương trình khuyến mãi từ các công ty tín dụng

  Quy tắc của chúng tôi là không quá 1 lá thư mỗi tháng.

  Các khoản vay tốt nhất cho 19 Tháng Bảy 2024

  (0)
  Thanh toán
  1002 vnd
  =
  Cơ quan tín dụng
  1000 vnd
  +
  Nhiệm vụ
  2 vnd
  Khoản vay đầu tiên
  0 - 25000 vnd
  Số tiền tối đa
  25000 vnd
  Thuật ngữ
  1 - 90 ngày
  Vấn đề
  Thời gian phát hành
  5
  Lịch trình
  24/7
  Tuổi
  21-70
  (0)
  Thanh toán
  1002 vnd
  =
  Cơ quan tín dụng
  1000 vnd
  +
  Nhiệm vụ
  2 vnd
  Khoản vay đầu tiên
  0 - 5000000 vnd
  Số tiền tối đa
  5000000 vnd
  Thuật ngữ
  1 - 30 ngày
  Vấn đề
  Thời gian phát hành
  5
  Lịch trình
  24/7
  Tuổi
  18-65
  (0)
  Thanh toán
  1000 vnd
  =
  Cơ quan tín dụng
  1000 vnd
  +
  Nhiệm vụ
  0 vnd
  Khoản vay đầu tiên
  0 - 10000 vnd
  Số tiền tối đa
  10000 vnd
  Thuật ngữ
  1 - 30 ngày
  Vấn đề
  Thời gian phát hành
  15
  Lịch trình
  24/7
  Tuổi
  18-65
  (0)
  Thanh toán
  1002 vnd
  =
  Cơ quan tín dụng
  1000 vnd
  +
  Nhiệm vụ
  2 vnd
  Khoản vay đầu tiên
  0 - 30000000 vnd
  Số tiền tối đa
  30000000 vnd
  Thuật ngữ
  1 - 12 ngày
  Vấn đề
  Thời gian phát hành
  5
  Lịch trình
  24/7
  Tuổi
  22-55
  (0)
  Thanh toán
  1002 vnd
  =
  Cơ quan tín dụng
  1000 vnd
  +
  Nhiệm vụ
  2 vnd
  Khoản vay đầu tiên
  0 - 2000000 vnd
  Số tiền tối đa
  2000000 vnd
  Thuật ngữ
  1 - 180 ngày
  Vấn đề
  Thời gian phát hành
  10
  Lịch trình
  24/7
  Tuổi
  21-70
  (0)
  Thanh toán
  3000 vnd
  =
  Cơ quan tín dụng
  1000 vnd
  +
  Nhiệm vụ
  2000 vnd
  Khoản vay đầu tiên
  0 - 15000 vnd
  Số tiền tối đa
  15000 vnd
  Thuật ngữ
  1 - 720 ngày
  Vấn đề
  Thời gian phát hành
  15
  Lịch trình
  24/7
  Tuổi
  18-60
  (0)
  Thanh toán
  1002 vnd
  =
  Cơ quan tín dụng
  1000 vnd
  +
  Nhiệm vụ
  2 vnd
  Khoản vay đầu tiên
  0 - 10000 vnd
  Số tiền tối đa
  10000 vnd
  Thuật ngữ
  1 - 30 ngày
  Vấn đề
  Thời gian phát hành
  15
  Lịch trình
  24/7
  Tuổi
  18-65
  (0)
  Thanh toán
  1000 vnd
  =
  Cơ quan tín dụng
  1000 vnd
  +
  Nhiệm vụ
  0 vnd
  Khoản vay đầu tiên
  0 - 1000 vnd
  Số tiền tối đa
  10000000 vnd
  Thuật ngữ
  1 - 30 ngày
  Vấn đề
  Thời gian phát hành
  Lịch trình
  Tuổi
  22-55
  (0)
  Thanh toán
  1002 vnd
  =
  Cơ quan tín dụng
  1000 vnd
  +
  Nhiệm vụ
  2 vnd
  Khoản vay đầu tiên
  0 - 4000000 vnd
  Số tiền tối đa
  4000000 vnd
  Thuật ngữ
  1 - 30 ngày
  Vấn đề
  Thời gian phát hành
  15
  Lịch trình
  24/7
  Tuổi
  19-70
  (0)
  Thanh toán
  3920 vnd
  =
  Cơ quan tín dụng
  1000 vnd
  +
  Nhiệm vụ
  2920 vnd
  Khoản vay đầu tiên
  0 - 10000000 vnd
  Số tiền tối đa
  10000000 vnd
  Thuật ngữ
  92 - 183 ngày
  Vấn đề
  Thời gian phát hành
  15
  Lịch trình
  24/7
  Tuổi
  20-55
  (0)
  Thanh toán
  4650 vnd
  =
  Cơ quan tín dụng
  1000 vnd
  +
  Nhiệm vụ
  3650 vnd
  Khoản vay đầu tiên
  500000 - 500000 vnd
  Số tiền tối đa
  20000000 vnd
  Thuật ngữ
  91 - 182 ngày
  Vấn đề
  Thời gian phát hành
  15
  Lịch trình
  11/7
  Tuổi
  18-70
  (0)
  Thanh toán
  3000 vnd
  =
  Cơ quan tín dụng
  1000 vnd
  +
  Nhiệm vụ
  2000 vnd
  Khoản vay đầu tiên
  0 - 15000 vnd
  Số tiền tối đa
  15000 vnd
  Thuật ngữ
  1 - 720 ngày
  Vấn đề
  Thời gian phát hành
  15
  Lịch trình
  24/7
  Tuổi
  18-60
  (0)
  Thanh toán
  1000 vnd
  =
  Cơ quan tín dụng
  1000 vnd
  +
  Nhiệm vụ
  0 vnd
  Khoản vay đầu tiên
  0 - 1000 vnd
  Số tiền tối đa
  1000 vnd
  Thuật ngữ
  1 - 30 ngày
  Vấn đề
  Thời gian phát hành
  15
  Lịch trình
  24/7
  Tuổi
  18-65
  (0)
  Thanh toán
  1002 vnd
  =
  Cơ quan tín dụng
  1000 vnd
  +
  Nhiệm vụ
  2 vnd
  Khoản vay đầu tiên
  0 - 14800000 vnd
  Số tiền tối đa
  14800000 vnd
  Thuật ngữ
  1 - 90 ngày
  Vấn đề
  Thời gian phát hành
  5
  Lịch trình
  24/7
  Tuổi
  18-65
  (0)
  Thanh toán
  1002 vnd
  =
  Cơ quan tín dụng
  1000 vnd
  +
  Nhiệm vụ
  2 vnd
  Khoản vay đầu tiên
  0 - 10000 vnd
  Số tiền tối đa
  10000 vnd
  Thuật ngữ
  1 - 30 ngày
  Vấn đề
  Thời gian phát hành
  5
  Lịch trình
  24/7
  Tuổi
  18-65
  (0)
  Thanh toán
  1000 vnd
  =
  Cơ quan tín dụng
  1000 vnd
  +
  Nhiệm vụ
  0 vnd
  Khoản vay đầu tiên
  0 - 20000000 vnd
  Số tiền tối đa
  20000000 vnd
  Thuật ngữ
  3 - 365 ngày
  Vấn đề
  Thời gian phát hành
  10
  Lịch trình
  24/7
  Tuổi
  20-60
  (0)
  Thanh toán
  3000 vnd
  =
  Cơ quan tín dụng
  1000 vnd
  +
  Nhiệm vụ
  2000 vnd
  Khoản vay đầu tiên
  0 - 15000 vnd
  Số tiền tối đa
  15050 vnd
  Thuật ngữ
  1 - 720 ngày
  Vấn đề
  Thời gian phát hành
  15
  Lịch trình
  24/7
  Tuổi
  18-60
  (0)
  Thanh toán
  1002 vnd
  =
  Cơ quan tín dụng
  1000 vnd
  +
  Nhiệm vụ
  2 vnd
  Khoản vay đầu tiên
  0 - 2000000 vnd
  Số tiền tối đa
  2000000 vnd
  Thuật ngữ
  1 - 180 ngày
  Vấn đề
  Thời gian phát hành
  30
  Lịch trình
  24/7
  Tuổi
  22-68
  Результаты не соответствующие условиям первого кредита
  Результаты не соответствующие вашим критериям сравнения

  Các khoản vay có lợi nhất là ở các chi nhánh ngân hàng, nhưng đôi khi rất khó để có được chúng. Một cách khác là liên hệ với các tổ chức tài chính vi mô (MFO). Họ cung cấp số tiền nhỏ hơn (so với ngân hàng), nhưng phát hành chúng nhanh hơn và dễ dàng hơn nhiều.

  Bạn có thể nhanh chóng nhận được các khoản vay có lợi nhuận ở đâu?

  Cho vay ưu đãi là lĩnh vực hoạt động của các ngân hàng, có thể cho vay với lãi suất tương đối thấp và thời gian trả nợ dài. Trung bình, ngân hàng thậm chí còn phát hành các khoản vay nhỏ với thời hạn 6-12 tháng mà các tổ chức tài chính vi mô không thể đáp ứng được.

  Tuy nhiên, MFO còn nổi tiếng vì một điều khác – yêu cầu tối thiểu đối với khách hàng và xử lý khoản vay nhanh chóng. Lãi suất của họ cao hơn, nhưng ở các khía cạnh khác, họ sinh lời nhiều hơn ngân hàng. Các tổ chức tài chính vi mô cũng có mức phạt tương đối cao đối với việc trả nợ chậm.

  Yêu cầu chính đối với khách hàng của MFO là phải trên 18 tuổi (một số công ty làm việc với khách hàng trên 21 tuổi) và có hộ chiếu Ukraina. Đây là tất cả các tiêu chí – chúng sẽ không yêu cầu giấy chứng nhận thu nhập, không yêu cầu tài sản thế chấp và người bảo lãnh.

  Bạn có thể tìm thấy các khoản vay sinh lời bằng cách sử dụng dịch vụ trực tuyến FastCredit. Dịch vụ này cho phép bạn so sánh tất cả các tổ chức tài chính phổ biến và được săn đón ở Ukraine cung cấp các khoản vay có lợi nhất cho người dân.

  Vay tiền ngân hàng có dễ dàng không?

  Các ngân hàng nổi tiếng là cung cấp các khoản vay ưu đãi (với lãi suất thấp). Họ cũng là những người duy nhất có thể cho vay một số tiền lớn trong thời gian dài. Sự thuận tiện đặc biệt đáng chú ý nếu khách hàng vay một khoản lớn (ví dụ: mua ô tô hoặc căn hộ).

  Nhưng đây là lúc lợi thế của các ngân hàng kết thúc. Về tốc độ phát hành tiền, họ thua kém các tổ chức tài chính vi mô và yêu cầu của họ cao hơn nhiều. Không phải ai cũng có thể vay ngân hàng (bất kỳ hình thức nào, dù chỉ với số tiền nhỏ). Nếu bạn định đăng ký một khoản vay ngân hàng thuận lợi, bạn phải đáp ứng một số điều kiện. Đơn giản nhất trong số đó là:

  • trên 24 tuổi nhưng không quá 35-40 tuổi (mức giới hạn trên tùy thuộc vào số tiền; nếu bạn cần một khoản vay nhỏ, ngân hàng có thể cấp cho người lớn tuổi);
  • có việc làm chính thức với ít nhất 6 tháng kinh nghiệm tại nơi làm việc cuối cùng của bạn (một sắc thái quan trọng, vì ở nước ta có hơn một triệu công dân khỏe mạnh làm việc không chính thức);
  • có thu nhập chính thức ít nhất ở mức trung bình hoặc cao hơn;
  • cung cấp tài sản thế chấp và/hoặc người bảo lãnh.

  Hóa ra vay ngân hàng là một quá trình rất phức tạp và kéo dài.

  Và các tổ chức tài chính vi mô phát hành các khoản vay một cách dễ dàng nhưng với một giới hạn nhỏ về số tiền. Thông thường giới hạn là 10-20 nghìn hryvnia, nhưng một số tổ chức tài chính vi mô có thể phát hành tới 100.000 hryvnia (chỉ dành cho khách hàng thường xuyên).

  Trong tình huống nào bạn nên đăng ký một khoản vay sinh lời từ một tổ chức tài chính vi mô?

  Mặc dù có lợi ích thấp hơn về mặt lãi suất nhưng MFO vẫn có lợi thế hơn các tổ chức ngân hàng, đặc biệt là về tín dụng vi mô. Điều này sẽ đặc biệt đáng chú ý khi khách hàng cần một khoản vay vi mô khẩn cấp với yêu cầu tối thiểu. Nhu cầu như vậy có thể nảy sinh trong một số tình huống ngoài kế hoạch cần được giải quyết ngay bây giờ và cần tiền. Ví dụ, điện thoại thông minh của bạn bị hỏng, bạn cần phải sửa gấp (hoặc mua mới), nhưng lương của bạn chỉ còn một tuần nữa là đến hạn.

  Các tổ chức tài chính vi mô không yêu cầu tài sản thế chấp, người bảo lãnh hoặc lịch sử tín dụng/chứng nhận thu nhập tốt. Bạn có thể nhận được một khoản vay mà không cần các loại tài liệu hoặc bằng chứng về khả năng thanh toán này.

  Thông thường, chỉ cần cung cấp dữ liệu hộ chiếu và mã nhận dạng là đủ; đôi khi có thể cần số điện thoại di động liên lạc. Khoản vay được cấp rất nhanh: kể từ khi bạn liên hệ với tổ chức tài chính vi mô cho đến khi bạn nhận được tiền, thường không quá 30 phút.

  Bạn có thể trả nợ từ xa (bằng thẻ, thiết bị đầu cuối hoặc hệ thống thanh toán điện tử), bằng chuyển khoản ngân hàng hoặc bằng tiền mặt tại chi nhánh.

  Ưu điểm của việc cho vay tổ chức tài chính vi mô: tại sao cho vay lại sinh lời?

  Các tổ chức tài chính vi mô cung cấp các khoản vay thực sự có lợi nhuận – đặc biệt nếu bạn cần vay một số tiền nhỏ trong một khoảng thời gian ngắn. Đây không phải là tổ chức ngân hàng cung cấp danh sách yêu cầu nhỏ hơn đáng kể cho người đi vay. Một số ưu điểm của MFO:

  • có thể vay vốn mà không cần giấy chứng nhận thu nhập và bằng chứng việc làm;
  • Các tổ chức tài chính vi mô làm việc suốt ngày đêm, bảy ngày một tuần, bảy ngày một tuần và cả ngày lễ. Bạn có thể điền đơn bất cứ lúc nào, chủ yếu là tự động;
  • các khoản vay có lợi khi nhận số tiền nhỏ từ 100 UAH;
  • thời gian từ khi nộp đơn đến khi chuyển tiền vào thẻ càng ngắn càng tốt – một cách tuyệt vời để vay tiền khẩn cấp cho những nhu cầu cấp thiết;
  • đề nghị cho vay thuận lợi mà không bị từ chối và ngay cả khi bạn có lịch sử tín dụng xấu;
  • Sự hiện diện vật lý của người vay là không cần thiết; toàn bộ quá trình tương tác diễn ra trực tuyến.

  Ở đâu và làm thế nào để có được các khoản vay có lợi nhất ở Ukraine?

  Các khoản vay có lợi ở Ukraine có thể được nhận trực tuyến từ bất kỳ nơi nào ở Ukraine tại một tổ chức tài chính vi mô. Dịch vụ này không có sẵn ở các khu định cư bị chiếm đóng tạm thời. Việc đăng ký được thực hiện trực tuyến; tất cả những gì bạn cần là một tiện ích và truy cập Internet. Việc người vay ở đâu không quan trọng – Kyiv, Odessa, Dnieper hay một ngôi làng nhỏ. 

  Nền tảng Bank-ua là dịch vụ so sánh các khoản vay trực tuyến từ các tổ chức tài chính vi mô khác nhau. Trên trang web của mỗi người trong số họ có một danh sách các khu định cư mà từ đó bạn có thể vay tiền. Để chọn được ưu đãi có lợi nhất, bạn nên chú ý đến một số khía cạnh mà MFO đưa ra:

  • số tiền vay cần thiết;
  • yêu cầu đối với người vay (tuổi, quốc tịch, v.v.);
  • thời hạn trả nợ vay;
  • cho vay lần đầu hoặc nộp đơn nhiều lần cho một tổ chức tài chính.

  Khi đăng ký lại, các tổ chức tài chính thường đưa ra những điều kiện thuận lợi hơn, số tiền lớn hơn hoặc thời hạn cho vay dài hơn. Có những ưu đãi hấp dẫn dành cho khách hàng mới, chẳng hạn như giảm lãi suất hoặc thậm chí cho vay 0%. 

  Điều quan trọng là phải chú ý đến lịch trả nợ; các khoản phạt và phí cũng như khả năng trả nợ trước hạn. 

  Thời hạn cho vay của các tổ chức tài chính vi mô có thể khác nhau, từ 1 ngày đến 1 năm. Nó được xác định bởi chính tổ chức, số lượng khoản vay nhận được và sự thành công của việc trả nợ. 

  Nếu là khách hàng mới, thời hạn vay thường ngắn hơn rất nhiều. Có, công ty có thể kiểm tra mức độ khả năng thanh toán bằng cách thay thế yêu cầu cấp giấy chứng nhận thu nhập. 

  Thông tin về các đối tác của chúng tôi

  MFOContactsLegal information
  CCloanTelephone:

  0 800 750 027

  38 097 583-11-77

  38 093 583-11-77

  38 044 222-77-33

  E-mail:

  help@ccloan.com.ua

  Work schedule:

  around the clock

  Address:

  Ukraine 01024, Kyiv, str. Basina, building 6

  Legal name:

  TOV “SS Lone” EDRPOU 40071779

  License of the National Financial Service Commission:

  No. 1127 dated April 13, 2017.

  Director:

  Natalya Valentynivna Klevakina

  in MiloTelephone:

  38 (044) 337 36 67

  E-mail:

  info@miloan.ua

  Work schedule:

  Issuance of loans – around the clock, Support service – From 8:00 a.m. to 8:00 p.m

  Address:

  Kyiv, Baggovutivska, building 17-21

  Legal name:

  LLC “Miloan” EDRPOU 40484607

  License of the National Financial Service Commission:

  No. 163 dated January 26, 2017

  Director:

  Vynychenko Oleksiy Vitaliyovych

  MoneyveoTelephone:

  0 800 21 9393

  E-mail:

  support@moneyveo.ua

  Work schedule:

  around the clock

  Address:

  01015, m. Kyiv, 15-B Leiptsyzka Street, 1st floor

  Legal name:

  OOO “MANIVEO QUICK FINANCIAL ASSISTANCE” EDRPOU 38569246

  License of the National Financial Service Commission:

  No. 163 dated January 26, 2017

  Director:

  Andronikova Olena Oleksandrivna

  AlexcreditTelephone:

  38 (099) 618 64 64

  38 (097) 618 64 64

  38 (093) 618 64 64

  E-mail:

  mail@alexcredit.com.ua

  Work schedule:

  Loans are issued around the clock

  Contact center: Mon – Fri from 8:00 a.m. to 8:00 p.m.

  Sat and Sun from 10:00 to 20:00.

  Address:

  49041, Dnipro, st. Yakov Samarskyi, 12-A

  Legal name:

  LLC “ALEKSKREDIT” EDRPOU 41346335

  License of the National Financial Service Commission:

  No. 3549 dated August 17, 2017

  Director:

  Egorov Vadim Petrovych

  MyCreditTelephone:

  073 369 41 11

  067 369 41 11

  050 369 41 11

  0 800 214 111

  E-mail:

  support@mycredit.ua

  Work schedule:

  around the clock

  Address:

  01010, Kyiv, square Arsenalna, 1-B

  Legal name:

  LLC “1 Secure Agency of Necessary Credits” EDRPOU 39861924

  License of the National Financial Service Commission:

  No. 163 dated January 26, 2017

  Director:

  Stenzya Dmytro Vitaliyovych

  CreditKasaTelephone:

  38 044 333 52 22

  38 067 373 37 57

  38 099 373 37 57

  38 063 373 37 57

  E-mail:

  info@creditkasa.ua

  Work schedule:

  weekdays from 8:00 a.m. to 9:00 p.m

  weekends and holidays: from 10:00 to 20:00

  Address:

  01133, Kyiv, blvd. Lesi Ukrainka, 26, office. 407

  Legal name:

  LLC “UKR CREDIT FINANCE” EDRPOU 38548598

  License of the National Financial Service Commission:

  No. 2401 dated 06/08/2017

  Director:

  Maria Mykolaivna Hayvoronska

  CreditPlusTelephone:

  0 (800) 753-363

  E-mail:

  info@creditplus.ua

  Work schedule:

  Issuance of loans around the clock

  Support service hours:

  Mon-Fri: 8:00 a.m. to 11:00 p.m

  Sat-Sun: from 9:00 to 21:00

  Address:

  03062, Kyiv, Prospekt Peremogy 90-A

  Legal name:

  LLC “Aventus UKRAINE” EDRPOU 41078230

  License of the National Financial Service Commission:

  No. 756 dated 03/28/2017

  Director:

  Volodymyr Viktorovych Dovhal

  GoufingouTelephone:

  38 (044) 390 30 31

  E-mail:

  info@gofingo.com.ua

  Address:

  04071, Kyiv, Horiva St., 1A

  Legal name:

  LLC “GOUFINGOU” EDRPOU 42059219

  License of the National Financial Service Commission:

  No. 876 dated 06/07/2018

  Director:

  Ivashchenko Iryna Viktorivna

  Fast MoneyTelephone:

  0 800 50 10 20

  E-mail:

  info@sgroshi.com

  Address: 01032, Kyiv, str. Saksaganskyi, 133-A

  Legal name: LLC “CONSUMER CENTER”, EDRPOU 37356833

  License of the National Financial Service Commission:

  No. 438 dated February 28, 2017

  Director:

  Oleksandr Volodymyrovych Kholod

  There is moneyTelephone:

  0 800 300 330

  Email: info@e-groshi.com

  Work schedule:

  around the clock

  Address:

  m Dnipro, Bohdan Khmelnytskyi Avenue, building 180, office (Sq.) 211

  Legal name:

  LLC “FINANCIAL COMPANY E MONEY” EDRPOU 43067861

  License of the National Financial Service Commission:

  No. 1968 dated 08.10.2019

  Director:

  Koretskaya Iryna Serhiivna

  Your CashTelephone:

  0800 202 404

  E-mail:

  zayavka@limefin.com

  Work schedule:

  from 8:00 a.m. to 10:00 p.m. without days off

  Address:

  MYKOLAIV, Pushkinska, building 28, office (Sq.) 7

  Legal name:

  LLC Lime Capital EDRPOU 41885310

  License of the National Financial Service Commission:

  No. 793 dated May 7, 2019

  Director:

  Galina Volodymyrivna Lebedeva

  WalletTelephone:

  +38 (044) 334 44 20

  E-mail:

  info@koshelok.net

  Address:

  08135 Kyiv region, Kyiv-Svyatoshinsky district, Chaika Antonov, building 8A

  Legal name:

  LLC “KOSHELOK” EDRPOU 40842831

  License of the National Financial Service Commission:

  No. 432 dated 28.02.2017

  Director:

  Serhiy Serhiyovych Krylov

  CashBerryTelephone:

  0 800 600 770

  E-mail:

  info@cashberry.com.ua

  Work schedule:

  Monday – Friday: 08:00 – 20:00

  Sat – Mon: 09:00 – 18:00

  Address:

  Kyiv Klovsky Uzviz, b. 7, office (Sq.) Room 103

  Legal name:

  LLC “Financial company Invest Finance” EDRPOU 40284315

  License of the National Financial Service Commission:

  No. 1680 dated 05/16/2017

  Director:

  Kupriyanov Maksym Serhiyovych

  Credit7Telephone:

  0 800 33 07 33

  E-mail:

  info@credit7.ua

  Work schedule:

  Mon-Fri: from 9:00 a.m. to 9:00 p.m

  Sat-Sun: from 9:00 to 19:00

  Address:

  02081 Kyiv, Dniprovska naberezhna, 25, office (Sq.) 318

  Legal name:

  LLC “LINEURA UKRAINE” EDRPOU 42753492

  License of the National Financial Service Commission:

  FC certificate No. 1177 dated 03/19/2019

  Director:

  Shchenichny Andriy Ivanovych

  ForzacreditTelephone:

  0800300770

  Work schedule:

  around the clock 24/7

  Address:

  04080 Kyiv, Vikentia Khvoyki, 15 / 15

  Legal name:

  LLC “FC” FORZA “EDRPOU 41762679

  License of the National Financial Service Commission:

  No. 559 dated 04/13/2018

  Director:

  Natalia Chebanova

  KF.UATelephone:

  0 800 30 08 83

  Work schedule:

  around the clock

  Address:

  04080 Kyiv, Vikentia Khvoyki, 15 / 15

  Legal name:

  LLC “FC” FORZA “EDRPOU 41762679

  License of the National Financial Service Commission:

  No. 559 dated 04/13/2018

  Director:

  Natalia Chebanova

  Money4youTelephone:

  0 800 330 024

  E-mail:

  info@money4you.com.ua

  Work schedule:

  Mon-Fri: 09:00-20:00

  Sat-Wed: 10:00-20:00

  Address:

  03150 Kyiv, Kazimyra Malevicha, building 87

  Legal name:

  LLC “Manifo” EDRPOU 42848369

  License of the National Financial Service Commission:

  No. 1198 dated 05/07/2019

  Director:

  Oleg Vasylovich Kuzminov

  SOS CreditTelephone:

  (044) 36 36 767

  0 (800) 211 767

  E-mail:

  support@sos-credit.com.ua

  Work schedule:

  from 9:00 to 18:00 (weekdays)

  Address:

  23, Pochaynynska, Kyiv, 04070

  Legal name:

  LLC “SOS KREDIT” EDRPOU 39487128

  License of the National Financial Service Commission:

  No. 163 dated January 26, 2017

  Director:

  Timofeev Yaroslav Andreyovych

  Câu hỏi và câu trả lời

  Làm thế nào để có được một khoản vay có lợi nhuận?
  Trình tự hành động rất đơn giản: chọn tổ chức tài chính vi mô trên trang web so sánh khoản vay trực tuyến - Bank-ua, đọc các điều kiện và chọn tổ chức tốt nhất cho nhu cầu của bạn. Đăng ký một khoản vay sinh lời sẽ không mất nhiều thời gian; trong vòng 5-25 phút, bạn có thể nhận được trung bình 15 nghìn hryvnia. Để nhận được khoản vay bạn phải có: hộ chiếu, mã số nhận dạng, thẻ ngân hàng.
  Làm thế nào để có được một khoản vay sinh lời trên hộ chiếu của người khác?
  Vay tiền bằng hộ chiếu của người khác là một hành động bất hợp pháp và phải chịu trách nhiệm hình sự. Nếu tình huống xảy ra với bạn, bạn nên liên hệ ngay với tổ chức tài chính vi mô và xác nhận dữ liệu chính xác.
  Khoản vay có lợi nhuận là gì?
  Khoản vay sinh lời là cơ hội để nhanh chóng có được khoản vay trực tuyến với lãi suất thấp. Không có giấy chứng nhận thu nhập, thời gian chờ đợi lâu, kiểm tra lịch sử tín dụng và các yêu cầu tương tự đối với người vay.
  Tại sao họ không cho bạn một khoản vay ưu đãi?
  Việc từ chối cấp khoản vay cho MFO thường xảy ra nhất do điền sai mẫu đơn đăng ký, nhập dữ liệu sai hoặc trải nghiệm tiêu cực trước đây khi hợp tác với cùng một tổ chức.
  Tôi có thể nhận khoản vay sinh lời ở đâu?
  Lĩnh vực tài chính được đại diện bởi nhiều ngân hàng và tổ chức tài chính vi mô. Bạn có thể tìm thấy những điều kiện thuận lợi mà không cần rời khỏi nhà. Nền tảng Bank-ua đã thu thập các ưu đãi tốt nhất, được xác minh bởi các MFO với nhiều lựa chọn về số tiền cho vay, điều khoản và lãi suất. Mọi người đều có thể chọn phương án vay tốt nhất.

  Các khoản vay có lợi nhất là ở các chi nhánh ngân hàng, nhưng đôi khi rất khó để có được chúng. Một cách khác là liên hệ với các tổ chức tài chính vi mô (MFO). Họ cung cấp số tiền nhỏ hơn (so với ngân hàng), nhưng phát hành chúng nhanh hơn và dễ dàng hơn nhiều.

  Bạn có thể nhanh chóng nhận được các khoản vay có lợi nhuận ở đâu?

  Cho vay ưu đãi là lĩnh vực hoạt động của các ngân hàng, có thể cho vay với lãi suất tương đối thấp và thời gian trả nợ dài. Trung bình, ngân hàng thậm chí còn phát hành các khoản vay nhỏ với thời hạn 6-12 tháng mà các tổ chức tài chính vi mô không thể đáp ứng được.

  Tuy nhiên, MFO còn nổi tiếng vì một điều khác – yêu cầu tối thiểu đối với khách hàng và xử lý khoản vay nhanh chóng. Lãi suất của họ cao hơn, nhưng ở các khía cạnh khác, họ sinh lời nhiều hơn ngân hàng. Các tổ chức tài chính vi mô cũng có mức phạt tương đối cao đối với việc trả nợ chậm.

  Yêu cầu chính đối với khách hàng của MFO là phải trên 18 tuổi (một số công ty làm việc với khách hàng trên 21 tuổi) và có hộ chiếu Ukraina. Đây là tất cả các tiêu chí – chúng sẽ không yêu cầu giấy chứng nhận thu nhập, không yêu cầu tài sản thế chấp và người bảo lãnh.

  Bạn có thể tìm thấy các khoản vay sinh lời bằng cách sử dụng dịch vụ trực tuyến FastCredit. Dịch vụ này cho phép bạn so sánh tất cả các tổ chức tài chính phổ biến và được săn đón ở Ukraine cung cấp các khoản vay có lợi nhất cho người dân.

  Vay tiền ngân hàng có dễ dàng không?

  Các ngân hàng nổi tiếng là cung cấp các khoản vay ưu đãi (với lãi suất thấp). Họ cũng là những người duy nhất có thể cho vay một số tiền lớn trong thời gian dài. Sự thuận tiện đặc biệt đáng chú ý nếu khách hàng vay một khoản lớn (ví dụ: mua ô tô hoặc căn hộ).

  Nhưng đây là lúc lợi thế của các ngân hàng kết thúc. Về tốc độ phát hành tiền, họ thua kém các tổ chức tài chính vi mô và yêu cầu của họ cao hơn nhiều. Không phải ai cũng có thể vay ngân hàng (bất kỳ hình thức nào, dù chỉ với số tiền nhỏ). Nếu bạn định đăng ký một khoản vay ngân hàng thuận lợi, bạn phải đáp ứng một số điều kiện. Đơn giản nhất trong số đó là:

  • trên 24 tuổi nhưng không quá 35-40 tuổi (mức giới hạn trên tùy thuộc vào số tiền; nếu bạn cần một khoản vay nhỏ, ngân hàng có thể cấp cho người lớn tuổi);
  • có việc làm chính thức với ít nhất 6 tháng kinh nghiệm tại nơi làm việc cuối cùng của bạn (một sắc thái quan trọng, vì ở nước ta có hơn một triệu công dân khỏe mạnh làm việc không chính thức);
  • có thu nhập chính thức ít nhất ở mức trung bình hoặc cao hơn;
  • cung cấp tài sản thế chấp và/hoặc người bảo lãnh.

  Hóa ra vay ngân hàng là một quá trình rất phức tạp và kéo dài.

  Và các tổ chức tài chính vi mô phát hành các khoản vay một cách dễ dàng nhưng với một giới hạn nhỏ về số tiền. Thông thường giới hạn là 10-20 nghìn hryvnia, nhưng một số tổ chức tài chính vi mô có thể phát hành tới 100.000 hryvnia (chỉ dành cho khách hàng thường xuyên).

  Trong tình huống nào bạn nên đăng ký một khoản vay sinh lời từ một tổ chức tài chính vi mô?

  Mặc dù có lợi ích thấp hơn về mặt lãi suất nhưng MFO vẫn có lợi thế hơn các tổ chức ngân hàng, đặc biệt là về tín dụng vi mô. Điều này sẽ đặc biệt đáng chú ý khi khách hàng cần một khoản vay vi mô khẩn cấp với yêu cầu tối thiểu. Nhu cầu như vậy có thể nảy sinh trong một số tình huống ngoài kế hoạch cần được giải quyết ngay bây giờ và cần tiền. Ví dụ, điện thoại thông minh của bạn bị hỏng, bạn cần phải sửa gấp (hoặc mua mới), nhưng lương của bạn chỉ còn một tuần nữa là đến hạn.

  Các tổ chức tài chính vi mô không yêu cầu tài sản thế chấp, người bảo lãnh hoặc lịch sử tín dụng/chứng nhận thu nhập tốt. Bạn có thể nhận được một khoản vay mà không cần các loại tài liệu hoặc bằng chứng về khả năng thanh toán này.

  Thông thường, chỉ cần cung cấp dữ liệu hộ chiếu và mã nhận dạng là đủ; đôi khi có thể cần số điện thoại di động liên lạc. Khoản vay được cấp rất nhanh: kể từ khi bạn liên hệ với tổ chức tài chính vi mô cho đến khi bạn nhận được tiền, thường không quá 30 phút.

  Bạn có thể trả nợ từ xa (bằng thẻ, thiết bị đầu cuối hoặc hệ thống thanh toán điện tử), bằng chuyển khoản ngân hàng hoặc bằng tiền mặt tại chi nhánh.

  Ưu điểm của việc cho vay tổ chức tài chính vi mô: tại sao cho vay lại sinh lời?

  Các tổ chức tài chính vi mô cung cấp các khoản vay thực sự có lợi nhuận – đặc biệt nếu bạn cần vay một số tiền nhỏ trong một khoảng thời gian ngắn. Đây không phải là tổ chức ngân hàng cung cấp danh sách yêu cầu nhỏ hơn đáng kể cho người đi vay. Một số ưu điểm của MFO:

  • có thể vay vốn mà không cần giấy chứng nhận thu nhập và bằng chứng việc làm;
  • Các tổ chức tài chính vi mô làm việc suốt ngày đêm, bảy ngày một tuần, bảy ngày một tuần và cả ngày lễ. Bạn có thể điền đơn bất cứ lúc nào, chủ yếu là tự động;
  • các khoản vay có lợi khi nhận số tiền nhỏ từ 100 UAH;
  • thời gian từ khi nộp đơn đến khi chuyển tiền vào thẻ càng ngắn càng tốt – một cách tuyệt vời để vay tiền khẩn cấp cho những nhu cầu cấp thiết;
  • đề nghị cho vay thuận lợi mà không bị từ chối và ngay cả khi bạn có lịch sử tín dụng xấu;
  • Sự hiện diện vật lý của người vay là không cần thiết; toàn bộ quá trình tương tác diễn ra trực tuyến.

  Ở đâu và làm thế nào để có được các khoản vay có lợi nhất ở Ukraine?

  Các khoản vay có lợi ở Ukraine có thể được nhận trực tuyến từ bất kỳ nơi nào ở Ukraine tại một tổ chức tài chính vi mô. Dịch vụ này không có sẵn ở các khu định cư bị chiếm đóng tạm thời. Việc đăng ký được thực hiện trực tuyến; tất cả những gì bạn cần là một tiện ích và truy cập Internet. Việc người vay ở đâu không quan trọng – Kyiv, Odessa, Dnieper hay một ngôi làng nhỏ. 

  Nền tảng Bank-ua là dịch vụ so sánh các khoản vay trực tuyến từ các tổ chức tài chính vi mô khác nhau. Trên trang web của mỗi người trong số họ có một danh sách các khu định cư mà từ đó bạn có thể vay tiền. Để chọn được ưu đãi có lợi nhất, bạn nên chú ý đến một số khía cạnh mà MFO đưa ra:

  • số tiền vay cần thiết;
  • yêu cầu đối với người vay (tuổi, quốc tịch, v.v.);
  • thời hạn trả nợ vay;
  • cho vay lần đầu hoặc nộp đơn nhiều lần cho một tổ chức tài chính.

  Khi đăng ký lại, các tổ chức tài chính thường đưa ra những điều kiện thuận lợi hơn, số tiền lớn hơn hoặc thời hạn cho vay dài hơn. Có những ưu đãi hấp dẫn dành cho khách hàng mới, chẳng hạn như giảm lãi suất hoặc thậm chí cho vay 0%. 

  Điều quan trọng là phải chú ý đến lịch trả nợ; các khoản phạt và phí cũng như khả năng trả nợ trước hạn. 

  Thời hạn cho vay của các tổ chức tài chính vi mô có thể khác nhau, từ 1 ngày đến 1 năm. Nó được xác định bởi chính tổ chức, số lượng khoản vay nhận được và sự thành công của việc trả nợ. 

  Nếu là khách hàng mới, thời hạn vay thường ngắn hơn rất nhiều. Có, công ty có thể kiểm tra mức độ khả năng thanh toán bằng cách thay thế yêu cầu cấp giấy chứng nhận thu nhập. 

  Thông tin về các đối tác của chúng tôi

  MFOContactsLegal information
  CCloanTelephone:

  0 800 750 027

  38 097 583-11-77

  38 093 583-11-77

  38 044 222-77-33

  E-mail:

  help@ccloan.com.ua

  Work schedule:

  around the clock

  Address:

  Ukraine 01024, Kyiv, str. Basina, building 6

  Legal name:

  TOV “SS Lone” EDRPOU 40071779

  License of the National Financial Service Commission:

  No. 1127 dated April 13, 2017.

  Director:

  Natalya Valentynivna Klevakina

  in MiloTelephone:

  38 (044) 337 36 67

  E-mail:

  info@miloan.ua

  Work schedule:

  Issuance of loans – around the clock, Support service – From 8:00 a.m. to 8:00 p.m

  Address:

  Kyiv, Baggovutivska, building 17-21

  Legal name:

  LLC “Miloan” EDRPOU 40484607

  License of the National Financial Service Commission:

  No. 163 dated January 26, 2017

  Director:

  Vynychenko Oleksiy Vitaliyovych

  MoneyveoTelephone:

  0 800 21 9393

  E-mail:

  support@moneyveo.ua

  Work schedule:

  around the clock

  Address:

  01015, m. Kyiv, 15-B Leiptsyzka Street, 1st floor

  Legal name:

  OOO “MANIVEO QUICK FINANCIAL ASSISTANCE” EDRPOU 38569246

  License of the National Financial Service Commission:

  No. 163 dated January 26, 2017

  Director:

  Andronikova Olena Oleksandrivna

  AlexcreditTelephone:

  38 (099) 618 64 64

  38 (097) 618 64 64

  38 (093) 618 64 64

  E-mail:

  mail@alexcredit.com.ua

  Work schedule:

  Loans are issued around the clock

  Contact center: Mon – Fri from 8:00 a.m. to 8:00 p.m.

  Sat and Sun from 10:00 to 20:00.

  Address:

  49041, Dnipro, st. Yakov Samarskyi, 12-A

  Legal name:

  LLC “ALEKSKREDIT” EDRPOU 41346335

  License of the National Financial Service Commission:

  No. 3549 dated August 17, 2017

  Director:

  Egorov Vadim Petrovych

  MyCreditTelephone:

  073 369 41 11

  067 369 41 11

  050 369 41 11

  0 800 214 111

  E-mail:

  support@mycredit.ua

  Work schedule:

  around the clock

  Address:

  01010, Kyiv, square Arsenalna, 1-B

  Legal name:

  LLC “1 Secure Agency of Necessary Credits” EDRPOU 39861924

  License of the National Financial Service Commission:

  No. 163 dated January 26, 2017

  Director:

  Stenzya Dmytro Vitaliyovych

  CreditKasaTelephone:

  38 044 333 52 22

  38 067 373 37 57

  38 099 373 37 57

  38 063 373 37 57

  E-mail:

  info@creditkasa.ua

  Work schedule:

  weekdays from 8:00 a.m. to 9:00 p.m

  weekends and holidays: from 10:00 to 20:00

  Address:

  01133, Kyiv, blvd. Lesi Ukrainka, 26, office. 407

  Legal name:

  LLC “UKR CREDIT FINANCE” EDRPOU 38548598

  License of the National Financial Service Commission:

  No. 2401 dated 06/08/2017

  Director:

  Maria Mykolaivna Hayvoronska

  CreditPlusTelephone:

  0 (800) 753-363

  E-mail:

  info@creditplus.ua

  Work schedule:

  Issuance of loans around the clock

  Support service hours:

  Mon-Fri: 8:00 a.m. to 11:00 p.m

  Sat-Sun: from 9:00 to 21:00

  Address:

  03062, Kyiv, Prospekt Peremogy 90-A

  Legal name:

  LLC “Aventus UKRAINE” EDRPOU 41078230

  License of the National Financial Service Commission:

  No. 756 dated 03/28/2017

  Director:

  Volodymyr Viktorovych Dovhal

  GoufingouTelephone:

  38 (044) 390 30 31

  E-mail:

  info@gofingo.com.ua

  Address:

  04071, Kyiv, Horiva St., 1A

  Legal name:

  LLC “GOUFINGOU” EDRPOU 42059219

  License of the National Financial Service Commission:

  No. 876 dated 06/07/2018

  Director:

  Ivashchenko Iryna Viktorivna

  Fast MoneyTelephone:

  0 800 50 10 20

  E-mail:

  info@sgroshi.com

  Address: 01032, Kyiv, str. Saksaganskyi, 133-A

  Legal name: LLC “CONSUMER CENTER”, EDRPOU 37356833

  License of the National Financial Service Commission:

  No. 438 dated February 28, 2017

  Director:

  Oleksandr Volodymyrovych Kholod

  There is moneyTelephone:

  0 800 300 330

  Email: info@e-groshi.com

  Work schedule:

  around the clock

  Address:

  m Dnipro, Bohdan Khmelnytskyi Avenue, building 180, office (Sq.) 211

  Legal name:

  LLC “FINANCIAL COMPANY E MONEY” EDRPOU 43067861

  License of the National Financial Service Commission:

  No. 1968 dated 08.10.2019

  Director:

  Koretskaya Iryna Serhiivna

  Your CashTelephone:

  0800 202 404

  E-mail:

  zayavka@limefin.com

  Work schedule:

  from 8:00 a.m. to 10:00 p.m. without days off

  Address:

  MYKOLAIV, Pushkinska, building 28, office (Sq.) 7

  Legal name:

  LLC Lime Capital EDRPOU 41885310

  License of the National Financial Service Commission:

  No. 793 dated May 7, 2019

  Director:

  Galina Volodymyrivna Lebedeva

  WalletTelephone:

  +38 (044) 334 44 20

  E-mail:

  info@koshelok.net

  Address:

  08135 Kyiv region, Kyiv-Svyatoshinsky district, Chaika Antonov, building 8A

  Legal name:

  LLC “KOSHELOK” EDRPOU 40842831

  License of the National Financial Service Commission:

  No. 432 dated 28.02.2017

  Director:

  Serhiy Serhiyovych Krylov

  CashBerryTelephone:

  0 800 600 770

  E-mail:

  info@cashberry.com.ua

  Work schedule:

  Monday – Friday: 08:00 – 20:00

  Sat – Mon: 09:00 – 18:00

  Address:

  Kyiv Klovsky Uzviz, b. 7, office (Sq.) Room 103

  Legal name:

  LLC “Financial company Invest Finance” EDRPOU 40284315

  License of the National Financial Service Commission:

  No. 1680 dated 05/16/2017

  Director:

  Kupriyanov Maksym Serhiyovych

  Credit7Telephone:

  0 800 33 07 33

  E-mail:

  info@credit7.ua

  Work schedule:

  Mon-Fri: from 9:00 a.m. to 9:00 p.m

  Sat-Sun: from 9:00 to 19:00

  Address:

  02081 Kyiv, Dniprovska naberezhna, 25, office (Sq.) 318

  Legal name:

  LLC “LINEURA UKRAINE” EDRPOU 42753492

  License of the National Financial Service Commission:

  FC certificate No. 1177 dated 03/19/2019

  Director:

  Shchenichny Andriy Ivanovych

  ForzacreditTelephone:

  0800300770

  Work schedule:

  around the clock 24/7

  Address:

  04080 Kyiv, Vikentia Khvoyki, 15 / 15

  Legal name:

  LLC “FC” FORZA “EDRPOU 41762679

  License of the National Financial Service Commission:

  No. 559 dated 04/13/2018

  Director:

  Natalia Chebanova

  KF.UATelephone:

  0 800 30 08 83

  Work schedule:

  around the clock

  Address:

  04080 Kyiv, Vikentia Khvoyki, 15 / 15

  Legal name:

  LLC “FC” FORZA “EDRPOU 41762679

  License of the National Financial Service Commission:

  No. 559 dated 04/13/2018

  Director:

  Natalia Chebanova

  Money4youTelephone:

  0 800 330 024

  E-mail:

  info@money4you.com.ua

  Work schedule:

  Mon-Fri: 09:00-20:00

  Sat-Wed: 10:00-20:00

  Address:

  03150 Kyiv, Kazimyra Malevicha, building 87

  Legal name:

  LLC “Manifo” EDRPOU 42848369

  License of the National Financial Service Commission:

  No. 1198 dated 05/07/2019

  Director:

  Oleg Vasylovich Kuzminov

  SOS CreditTelephone:

  (044) 36 36 767

  0 (800) 211 767

  E-mail:

  support@sos-credit.com.ua

  Work schedule:

  from 9:00 to 18:00 (weekdays)

  Address:

  23, Pochaynynska, Kyiv, 04070

  Legal name:

  LLC “SOS KREDIT” EDRPOU 39487128

  License of the National Financial Service Commission:

  No. 163 dated January 26, 2017

  Director:

  Timofeev Yaroslav Andreyovych