Khoản vay vi mô

Chọn số tiền và thời hạn vay

Số tiền vay
 vnd
Trong thời gian
 ngày

Gửi đơn xin vay tiền của bạn

  MoneyWatcher

  Bạn muốn vay tiền với điều kiện thuận lợi nhất?

  Viết thư cho bản tin của chúng tôi với các chương trình khuyến mãi từ các công ty tín dụng

  Quy tắc của chúng tôi là không quá 1 lá thư mỗi tháng.

  Các khoản vay tốt nhất cho 19 Tháng Bảy 2024

  (0)
  Thanh toán
  1002 vnd
  =
  Cơ quan tín dụng
  1000 vnd
  +
  Nhiệm vụ
  2 vnd
  Khoản vay đầu tiên
  0 - 30000000 vnd
  Số tiền tối đa
  30000000 vnd
  Thuật ngữ
  1 - 12 ngày
  Vấn đề
  Thời gian phát hành
  5
  Lịch trình
  24/7
  Tuổi
  22-55
  (0)
  Thanh toán
  1002 vnd
  =
  Cơ quan tín dụng
  1000 vnd
  +
  Nhiệm vụ
  2 vnd
  Khoản vay đầu tiên
  0 - 2000000 vnd
  Số tiền tối đa
  2000000 vnd
  Thuật ngữ
  1 - 180 ngày
  Vấn đề
  Thời gian phát hành
  10
  Lịch trình
  24/7
  Tuổi
  21-70
  (0)
  Thanh toán
  3000 vnd
  =
  Cơ quan tín dụng
  1000 vnd
  +
  Nhiệm vụ
  2000 vnd
  Khoản vay đầu tiên
  0 - 15000 vnd
  Số tiền tối đa
  15000 vnd
  Thuật ngữ
  1 - 720 ngày
  Vấn đề
  Thời gian phát hành
  15
  Lịch trình
  24/7
  Tuổi
  18-60
  (0)
  Thanh toán
  1002 vnd
  =
  Cơ quan tín dụng
  1000 vnd
  +
  Nhiệm vụ
  2 vnd
  Khoản vay đầu tiên
  0 - 10000 vnd
  Số tiền tối đa
  10000 vnd
  Thuật ngữ
  1 - 30 ngày
  Vấn đề
  Thời gian phát hành
  15
  Lịch trình
  24/7
  Tuổi
  18-65
  (0)
  Thanh toán
  1000 vnd
  =
  Cơ quan tín dụng
  1000 vnd
  +
  Nhiệm vụ
  0 vnd
  Khoản vay đầu tiên
  0 - 1000 vnd
  Số tiền tối đa
  10000000 vnd
  Thuật ngữ
  1 - 30 ngày
  Vấn đề
  Thời gian phát hành
  Lịch trình
  Tuổi
  22-55
  (0)
  Thanh toán
  1002 vnd
  =
  Cơ quan tín dụng
  1000 vnd
  +
  Nhiệm vụ
  2 vnd
  Khoản vay đầu tiên
  0 - 4000000 vnd
  Số tiền tối đa
  4000000 vnd
  Thuật ngữ
  1 - 30 ngày
  Vấn đề
  Thời gian phát hành
  15
  Lịch trình
  24/7
  Tuổi
  19-70
  (0)
  Thanh toán
  3920 vnd
  =
  Cơ quan tín dụng
  1000 vnd
  +
  Nhiệm vụ
  2920 vnd
  Khoản vay đầu tiên
  0 - 10000000 vnd
  Số tiền tối đa
  10000000 vnd
  Thuật ngữ
  92 - 183 ngày
  Vấn đề
  Thời gian phát hành
  15
  Lịch trình
  24/7
  Tuổi
  20-55
  (0)
  Thanh toán
  4650 vnd
  =
  Cơ quan tín dụng
  1000 vnd
  +
  Nhiệm vụ
  3650 vnd
  Khoản vay đầu tiên
  500000 - 500000 vnd
  Số tiền tối đa
  20000000 vnd
  Thuật ngữ
  91 - 182 ngày
  Vấn đề
  Thời gian phát hành
  15
  Lịch trình
  11/7
  Tuổi
  18-70
  (0)
  Thanh toán
  3000 vnd
  =
  Cơ quan tín dụng
  1000 vnd
  +
  Nhiệm vụ
  2000 vnd
  Khoản vay đầu tiên
  0 - 15000 vnd
  Số tiền tối đa
  15000 vnd
  Thuật ngữ
  1 - 720 ngày
  Vấn đề
  Thời gian phát hành
  15
  Lịch trình
  24/7
  Tuổi
  18-60
  (0)
  Thanh toán
  1000 vnd
  =
  Cơ quan tín dụng
  1000 vnd
  +
  Nhiệm vụ
  0 vnd
  Khoản vay đầu tiên
  0 - 1000 vnd
  Số tiền tối đa
  1000 vnd
  Thuật ngữ
  1 - 30 ngày
  Vấn đề
  Thời gian phát hành
  15
  Lịch trình
  24/7
  Tuổi
  18-65
  (0)
  Thanh toán
  1002 vnd
  =
  Cơ quan tín dụng
  1000 vnd
  +
  Nhiệm vụ
  2 vnd
  Khoản vay đầu tiên
  0 - 14800000 vnd
  Số tiền tối đa
  14800000 vnd
  Thuật ngữ
  1 - 90 ngày
  Vấn đề
  Thời gian phát hành
  5
  Lịch trình
  24/7
  Tuổi
  18-65
  (0)
  Thanh toán
  1002 vnd
  =
  Cơ quan tín dụng
  1000 vnd
  +
  Nhiệm vụ
  2 vnd
  Khoản vay đầu tiên
  0 - 10000 vnd
  Số tiền tối đa
  10000 vnd
  Thuật ngữ
  1 - 30 ngày
  Vấn đề
  Thời gian phát hành
  5
  Lịch trình
  24/7
  Tuổi
  18-65
  (0)
  Thanh toán
  1000 vnd
  =
  Cơ quan tín dụng
  1000 vnd
  +
  Nhiệm vụ
  0 vnd
  Khoản vay đầu tiên
  0 - 20000000 vnd
  Số tiền tối đa
  20000000 vnd
  Thuật ngữ
  3 - 365 ngày
  Vấn đề
  Thời gian phát hành
  10
  Lịch trình
  24/7
  Tuổi
  20-60
  (0)
  Thanh toán
  3000 vnd
  =
  Cơ quan tín dụng
  1000 vnd
  +
  Nhiệm vụ
  2000 vnd
  Khoản vay đầu tiên
  0 - 15000 vnd
  Số tiền tối đa
  15050 vnd
  Thuật ngữ
  1 - 720 ngày
  Vấn đề
  Thời gian phát hành
  15
  Lịch trình
  24/7
  Tuổi
  18-60
  (0)
  Thanh toán
  1002 vnd
  =
  Cơ quan tín dụng
  1000 vnd
  +
  Nhiệm vụ
  2 vnd
  Khoản vay đầu tiên
  0 - 2000000 vnd
  Số tiền tối đa
  2000000 vnd
  Thuật ngữ
  1 - 180 ngày
  Vấn đề
  Thời gian phát hành
  30
  Lịch trình
  24/7
  Tuổi
  22-68
  (0)
  Thanh toán
  1002 vnd
  =
  Cơ quan tín dụng
  1000 vnd
  +
  Nhiệm vụ
  2 vnd
  Khoản vay đầu tiên
  0 - 25000 vnd
  Số tiền tối đa
  25000 vnd
  Thuật ngữ
  1 - 90 ngày
  Vấn đề
  Thời gian phát hành
  5
  Lịch trình
  24/7
  Tuổi
  21-70
  (0)
  Thanh toán
  1002 vnd
  =
  Cơ quan tín dụng
  1000 vnd
  +
  Nhiệm vụ
  2 vnd
  Khoản vay đầu tiên
  0 - 5000000 vnd
  Số tiền tối đa
  5000000 vnd
  Thuật ngữ
  1 - 30 ngày
  Vấn đề
  Thời gian phát hành
  5
  Lịch trình
  24/7
  Tuổi
  18-65
  (0)
  Thanh toán
  1000 vnd
  =
  Cơ quan tín dụng
  1000 vnd
  +
  Nhiệm vụ
  0 vnd
  Khoản vay đầu tiên
  0 - 10000 vnd
  Số tiền tối đa
  10000 vnd
  Thuật ngữ
  1 - 30 ngày
  Vấn đề
  Thời gian phát hành
  15
  Lịch trình
  24/7
  Tuổi
  18-65
  Результаты не соответствующие условиям первого кредита
  Результаты не соответствующие вашим критериям сравнения

  Bạn có thể nhận khoản vay nhỏ nhất ở đâu?

  Khi cần một khoản vay lớn, bạn sẽ đến ngân hàng. Nếu bạn cần một khoản vay nhỏ và trong thời gian ngắn, bạn có thể thử vay từ gia đình hoặc bạn bè. Nếu không có cơ hội như vậy, bạn có thể giải quyết vấn đề bằng cách làm thủ tục vay micro tại các tổ chức tài chính nhỏ (MFO). Dịch vụ cho vay micro hiện nay rất phổ biến – nhiều người có thu nhập trung bình đang vay vốn từ các tổ chức này cho mục đích khác nhau.

  Microloan là gì?

  Microloan là khoản vay được cung cấp bởi các tổ chức tài chính nhỏ (MFO) trong thời gian ngắn và với số tiền nhỏ. Điều này là sự khác biệt chính so với khoản vay từ ngân hàng (khi cung cấp số tiền lớn và trong thời gian dài).

  Sự khác biệt bổ sung:

  • Đa số các chương trình cho vay ngân hàng được cung cấp cho một mục đích cụ thể, ít có khoản vay không có mục đích cụ thể (trong khi tất cả các khoản vay từ MFO đều không có mục đích cụ thể, bạn có thể sử dụng số tiền theo ý muốn của mình);
  • Trong các ngân hàng, bạn cần cung cấp một bộ tài liệu (bao gồm cả giấy tờ tại nơi làm việc, với số lương lương được chỉ định), đôi khi yêu cầu thế chấp và bảo lãnh viên (trong khi có thể nhận khoản vay từ MFO mà không cần giấy tờ, không cần thế chấp, không cần bảo lãnh viên).
  • Quy trình xử lý cũng khác biệt. Trong một số ngân hàng, bạn có thể nộp đơn trước trên Internet, nhưng vẫn cần phải đến chi nhánh để hoàn thành thủ tục. Toàn bộ quy trình (bao gồm việc thu thập tài liệu và xem xét đơn) có thể mất từ 1 ngày làm việc đến vài ngày.

  Ở MFO, mọi thứ đơn giản hơn nhiều: bạn chỉ cần cung cấp hộ chiếu và Mã số thuế cá nhân (MST). Bạn có thể nhận microloan mà không cần đến chi nhánh – hoàn toàn trực tuyến. Toàn bộ quy trình (nếu bạn đã chọn MFO để vay) sẽ mất khoảng 1 giờ trong lần đầu tiên, và khoảng 15-30 phút trong lần xin lại tại cùng một công ty.

  Các điều kiện chung cho việc cung cấp microloan:

  • Số tiền tối đa mà khách hàng có thể nhận trong lần đầu tiên – từ 5-10 nghìn grivna. Một số công ty tăng “tầm trần” cho những khách hàng đang tái xin vay và đã thanh toán vay trước đó mà không gặp vấn đề (đúng hạn).
  • Thời gian tối đa cho khoản vay – 30 ngày. Thời gian tối thiểu thường bắt đầu từ 5 ngày. Đối với các khách hàng thường xuyên, các điều kiện có thể được cải thiện – thời gian trả nợ có thể kéo dài lên đến 45-60 ngày.
  • Mở rộng thời gian trả nếu khách hàng gặp khó khăn không lường trước – là điều có thể. Nếu khách hàng không bắt đầu tránh cuộc gọi và tự thông báo rằng họ không thể trả nợ đúng hạn – họ có thể gia hạn. Tối đa – cùng một khoảng thời gian được chấp nhận trong hồ sơ cho khoản vay.
  • Phương thức trả tiền – tiền mặt hoặc chuyển khoản vào thẻ.
  • Phương thức nộp đơn – tới chi nhánh MFO hoặc đơn trực tuyến qua trang web.
  • Tài liệu cần thiết – hộ chiếu và MST gốc.
  • Thời gian xử lý dự kiến ​​- khoảng 1 giờ trong lần đầu.

  Một điều quan trọng nữa: MFO sẵn lòng cung cấp tiền không chỉ cho những người có công việc chính thức và thu nhập trên trung bình. Microloans có thể được cấp cho sinh viên, người thất nghiệp và người cao tuổi. Một số MFO còn hợp tác với khách hàng có vấn đề trong lịch sử tín dụng.

  Danh sách các công ty có thể cung cấp microloan hấp dẫn

  Bạn đã quyết định xin microloan nhưng không biết nên chọn MFO nào?

  Việc tìm câu trả lời dễ dàng nhất là thông qua dịch vụ so sánh trực tuyến Bank-ua. Trên trang web này, bạn có thể tìm thông tin về tất cả các MFO uy tín của Ukraina. Tại một nơi, bạn có thể so sánh các điều kiện từ các công ty khác nhau, chọn lựa biến pháp tốt nhất, và ngay lập tức chuyển đến trang web để nộp đơn. Toàn bộ quá trình tìm kiếm có thể chỉ mất vài phút.

  Bạn có thể nhận khoản vay nhỏ nhất ở đâu?

  Khi cần một khoản vay lớn, bạn sẽ đến ngân hàng. Nếu bạn cần một khoản vay nhỏ và trong thời gian ngắn, bạn có thể thử vay từ gia đình hoặc bạn bè. Nếu không có cơ hội như vậy, bạn có thể giải quyết vấn đề bằng cách làm thủ tục vay micro tại các tổ chức tài chính nhỏ (MFO). Dịch vụ cho vay micro hiện nay rất phổ biến – nhiều người có thu nhập trung bình đang vay vốn từ các tổ chức này cho mục đích khác nhau.

  Microloan là gì?

  Microloan là khoản vay được cung cấp bởi các tổ chức tài chính nhỏ (MFO) trong thời gian ngắn và với số tiền nhỏ. Điều này là sự khác biệt chính so với khoản vay từ ngân hàng (khi cung cấp số tiền lớn và trong thời gian dài).

  Sự khác biệt bổ sung:

  • Đa số các chương trình cho vay ngân hàng được cung cấp cho một mục đích cụ thể, ít có khoản vay không có mục đích cụ thể (trong khi tất cả các khoản vay từ MFO đều không có mục đích cụ thể, bạn có thể sử dụng số tiền theo ý muốn của mình);
  • Trong các ngân hàng, bạn cần cung cấp một bộ tài liệu (bao gồm cả giấy tờ tại nơi làm việc, với số lương lương được chỉ định), đôi khi yêu cầu thế chấp và bảo lãnh viên (trong khi có thể nhận khoản vay từ MFO mà không cần giấy tờ, không cần thế chấp, không cần bảo lãnh viên).
  • Quy trình xử lý cũng khác biệt. Trong một số ngân hàng, bạn có thể nộp đơn trước trên Internet, nhưng vẫn cần phải đến chi nhánh để hoàn thành thủ tục. Toàn bộ quy trình (bao gồm việc thu thập tài liệu và xem xét đơn) có thể mất từ 1 ngày làm việc đến vài ngày.

  Ở MFO, mọi thứ đơn giản hơn nhiều: bạn chỉ cần cung cấp hộ chiếu và Mã số thuế cá nhân (MST). Bạn có thể nhận microloan mà không cần đến chi nhánh – hoàn toàn trực tuyến. Toàn bộ quy trình (nếu bạn đã chọn MFO để vay) sẽ mất khoảng 1 giờ trong lần đầu tiên, và khoảng 15-30 phút trong lần xin lại tại cùng một công ty.

  Các điều kiện chung cho việc cung cấp microloan:

  • Số tiền tối đa mà khách hàng có thể nhận trong lần đầu tiên – từ 5-10 nghìn grivna. Một số công ty tăng “tầm trần” cho những khách hàng đang tái xin vay và đã thanh toán vay trước đó mà không gặp vấn đề (đúng hạn).
  • Thời gian tối đa cho khoản vay – 30 ngày. Thời gian tối thiểu thường bắt đầu từ 5 ngày. Đối với các khách hàng thường xuyên, các điều kiện có thể được cải thiện – thời gian trả nợ có thể kéo dài lên đến 45-60 ngày.
  • Mở rộng thời gian trả nếu khách hàng gặp khó khăn không lường trước – là điều có thể. Nếu khách hàng không bắt đầu tránh cuộc gọi và tự thông báo rằng họ không thể trả nợ đúng hạn – họ có thể gia hạn. Tối đa – cùng một khoảng thời gian được chấp nhận trong hồ sơ cho khoản vay.
  • Phương thức trả tiền – tiền mặt hoặc chuyển khoản vào thẻ.
  • Phương thức nộp đơn – tới chi nhánh MFO hoặc đơn trực tuyến qua trang web.
  • Tài liệu cần thiết – hộ chiếu và MST gốc.
  • Thời gian xử lý dự kiến ​​- khoảng 1 giờ trong lần đầu.

  Một điều quan trọng nữa: MFO sẵn lòng cung cấp tiền không chỉ cho những người có công việc chính thức và thu nhập trên trung bình. Microloans có thể được cấp cho sinh viên, người thất nghiệp và người cao tuổi. Một số MFO còn hợp tác với khách hàng có vấn đề trong lịch sử tín dụng.

  Danh sách các công ty có thể cung cấp microloan hấp dẫn

  Bạn đã quyết định xin microloan nhưng không biết nên chọn MFO nào?

  Việc tìm câu trả lời dễ dàng nhất là thông qua dịch vụ so sánh trực tuyến Bank-ua. Trên trang web này, bạn có thể tìm thông tin về tất cả các MFO uy tín của Ukraina. Tại một nơi, bạn có thể so sánh các điều kiện từ các công ty khác nhau, chọn lựa biến pháp tốt nhất, và ngay lập tức chuyển đến trang web để nộp đơn. Toàn bộ quá trình tìm kiếm có thể chỉ mất vài phút.