Các khoản cho vay có lịch sử tín dụng xấu

Chọn số tiền và thời hạn vay

Số tiền vay
 vnd
Trong thời gian
 ngày

Gửi đơn xin vay tiền của bạn

  MoneyWatcher

  Bạn muốn vay tiền với điều kiện thuận lợi nhất?

  Viết thư cho bản tin của chúng tôi với các chương trình khuyến mãi từ các công ty tín dụng

  Quy tắc của chúng tôi là không quá 1 lá thư mỗi tháng.

  Các khoản vay tốt nhất cho 19 Tháng Bảy 2024

  (0)
  Thanh toán
  1002 vnd
  =
  Cơ quan tín dụng
  1000 vnd
  +
  Nhiệm vụ
  2 vnd
  Khoản vay đầu tiên
  0 - 2000000 vnd
  Số tiền tối đa
  2000000 vnd
  Thuật ngữ
  1 - 180 ngày
  Vấn đề
  Thời gian phát hành
  30
  Lịch trình
  24/7
  Tuổi
  22-68
  (0)
  Thanh toán
  1002 vnd
  =
  Cơ quan tín dụng
  1000 vnd
  +
  Nhiệm vụ
  2 vnd
  Khoản vay đầu tiên
  0 - 25000 vnd
  Số tiền tối đa
  25000 vnd
  Thuật ngữ
  1 - 90 ngày
  Vấn đề
  Thời gian phát hành
  5
  Lịch trình
  24/7
  Tuổi
  21-70
  (0)
  Thanh toán
  1002 vnd
  =
  Cơ quan tín dụng
  1000 vnd
  +
  Nhiệm vụ
  2 vnd
  Khoản vay đầu tiên
  0 - 5000000 vnd
  Số tiền tối đa
  5000000 vnd
  Thuật ngữ
  1 - 30 ngày
  Vấn đề
  Thời gian phát hành
  5
  Lịch trình
  24/7
  Tuổi
  18-65
  (0)
  Thanh toán
  1000 vnd
  =
  Cơ quan tín dụng
  1000 vnd
  +
  Nhiệm vụ
  0 vnd
  Khoản vay đầu tiên
  0 - 10000 vnd
  Số tiền tối đa
  10000 vnd
  Thuật ngữ
  1 - 30 ngày
  Vấn đề
  Thời gian phát hành
  15
  Lịch trình
  24/7
  Tuổi
  18-65
  (0)
  Thanh toán
  1002 vnd
  =
  Cơ quan tín dụng
  1000 vnd
  +
  Nhiệm vụ
  2 vnd
  Khoản vay đầu tiên
  0 - 30000000 vnd
  Số tiền tối đa
  30000000 vnd
  Thuật ngữ
  1 - 12 ngày
  Vấn đề
  Thời gian phát hành
  5
  Lịch trình
  24/7
  Tuổi
  22-55
  (0)
  Thanh toán
  1002 vnd
  =
  Cơ quan tín dụng
  1000 vnd
  +
  Nhiệm vụ
  2 vnd
  Khoản vay đầu tiên
  0 - 2000000 vnd
  Số tiền tối đa
  2000000 vnd
  Thuật ngữ
  1 - 180 ngày
  Vấn đề
  Thời gian phát hành
  10
  Lịch trình
  24/7
  Tuổi
  21-70
  (0)
  Thanh toán
  3000 vnd
  =
  Cơ quan tín dụng
  1000 vnd
  +
  Nhiệm vụ
  2000 vnd
  Khoản vay đầu tiên
  0 - 15000 vnd
  Số tiền tối đa
  15000 vnd
  Thuật ngữ
  1 - 720 ngày
  Vấn đề
  Thời gian phát hành
  15
  Lịch trình
  24/7
  Tuổi
  18-60
  (0)
  Thanh toán
  1002 vnd
  =
  Cơ quan tín dụng
  1000 vnd
  +
  Nhiệm vụ
  2 vnd
  Khoản vay đầu tiên
  0 - 10000 vnd
  Số tiền tối đa
  10000 vnd
  Thuật ngữ
  1 - 30 ngày
  Vấn đề
  Thời gian phát hành
  15
  Lịch trình
  24/7
  Tuổi
  18-65
  (0)
  Thanh toán
  1000 vnd
  =
  Cơ quan tín dụng
  1000 vnd
  +
  Nhiệm vụ
  0 vnd
  Khoản vay đầu tiên
  0 - 1000 vnd
  Số tiền tối đa
  10000000 vnd
  Thuật ngữ
  1 - 30 ngày
  Vấn đề
  Thời gian phát hành
  Lịch trình
  Tuổi
  22-55
  (0)
  Thanh toán
  1002 vnd
  =
  Cơ quan tín dụng
  1000 vnd
  +
  Nhiệm vụ
  2 vnd
  Khoản vay đầu tiên
  0 - 4000000 vnd
  Số tiền tối đa
  4000000 vnd
  Thuật ngữ
  1 - 30 ngày
  Vấn đề
  Thời gian phát hành
  15
  Lịch trình
  24/7
  Tuổi
  19-70
  (0)
  Thanh toán
  3920 vnd
  =
  Cơ quan tín dụng
  1000 vnd
  +
  Nhiệm vụ
  2920 vnd
  Khoản vay đầu tiên
  0 - 10000000 vnd
  Số tiền tối đa
  10000000 vnd
  Thuật ngữ
  92 - 183 ngày
  Vấn đề
  Thời gian phát hành
  15
  Lịch trình
  24/7
  Tuổi
  20-55
  (0)
  Thanh toán
  4650 vnd
  =
  Cơ quan tín dụng
  1000 vnd
  +
  Nhiệm vụ
  3650 vnd
  Khoản vay đầu tiên
  500000 - 500000 vnd
  Số tiền tối đa
  20000000 vnd
  Thuật ngữ
  91 - 182 ngày
  Vấn đề
  Thời gian phát hành
  15
  Lịch trình
  11/7
  Tuổi
  18-70
  (0)
  Thanh toán
  3000 vnd
  =
  Cơ quan tín dụng
  1000 vnd
  +
  Nhiệm vụ
  2000 vnd
  Khoản vay đầu tiên
  0 - 15000 vnd
  Số tiền tối đa
  15000 vnd
  Thuật ngữ
  1 - 720 ngày
  Vấn đề
  Thời gian phát hành
  15
  Lịch trình
  24/7
  Tuổi
  18-60
  (0)
  Thanh toán
  1000 vnd
  =
  Cơ quan tín dụng
  1000 vnd
  +
  Nhiệm vụ
  0 vnd
  Khoản vay đầu tiên
  0 - 1000 vnd
  Số tiền tối đa
  1000 vnd
  Thuật ngữ
  1 - 30 ngày
  Vấn đề
  Thời gian phát hành
  15
  Lịch trình
  24/7
  Tuổi
  18-65
  (0)
  Thanh toán
  1002 vnd
  =
  Cơ quan tín dụng
  1000 vnd
  +
  Nhiệm vụ
  2 vnd
  Khoản vay đầu tiên
  0 - 14800000 vnd
  Số tiền tối đa
  14800000 vnd
  Thuật ngữ
  1 - 90 ngày
  Vấn đề
  Thời gian phát hành
  5
  Lịch trình
  24/7
  Tuổi
  18-65
  (0)
  Thanh toán
  1002 vnd
  =
  Cơ quan tín dụng
  1000 vnd
  +
  Nhiệm vụ
  2 vnd
  Khoản vay đầu tiên
  0 - 10000 vnd
  Số tiền tối đa
  10000 vnd
  Thuật ngữ
  1 - 30 ngày
  Vấn đề
  Thời gian phát hành
  5
  Lịch trình
  24/7
  Tuổi
  18-65
  (0)
  Thanh toán
  1000 vnd
  =
  Cơ quan tín dụng
  1000 vnd
  +
  Nhiệm vụ
  0 vnd
  Khoản vay đầu tiên
  0 - 20000000 vnd
  Số tiền tối đa
  20000000 vnd
  Thuật ngữ
  3 - 365 ngày
  Vấn đề
  Thời gian phát hành
  10
  Lịch trình
  24/7
  Tuổi
  20-60
  (0)
  Thanh toán
  3000 vnd
  =
  Cơ quan tín dụng
  1000 vnd
  +
  Nhiệm vụ
  2000 vnd
  Khoản vay đầu tiên
  0 - 15000 vnd
  Số tiền tối đa
  15050 vnd
  Thuật ngữ
  1 - 720 ngày
  Vấn đề
  Thời gian phát hành
  15
  Lịch trình
  24/7
  Tuổi
  18-60
  Результаты не соответствующие условиям первого кредита
  Результаты не соответствующие вашим критериям сравнения

  Bạn có thể vay tiền khi có lịch sử tín dụng xấu bằng cách nào và ở đâu?

  Lịch sử tín dụng là một loại hồ sơ của mỗi khách hàng đến vay vốn. Nếu bạn chưa bao giờ vay tiền, CI của bạn sạch sẽ: không có gì trong đó cả. Nếu bạn vay một khoản tiền, CI sẽ chứa tất cả thông tin về khoản vay đó: bạn đã vay ở đâu, bao nhiêu, trong thời gian bao lâu. Và điều quan trọng nhất đối với bất kỳ tổ chức tín dụng nào là bạn đã trả khoản vay này như thế nào: đúng hạn? Bạn đã trả xong hết chưa? Có vấn đề gì không?

  Dựa trên lịch sử tín dụng, các ngân hàng và tổ chức tài chính vi mô sẽ có thể hiểu chính xác hơn liệu có nên cho khách hàng vay hay không.

  Ngân hàng có cấp khoản vay cho người có lịch sử tín dụng xấu không và tại sao?

  Nếu lịch sử tín dụng của bạn bị hư hỏng, rất có thể bạn sẽ bị từ chối khoản vay ngân hàng. Ít nhất là khi nói đến các khoản vay dài hạn lớn. Một số khoản vay không có mục tiêu với số tiền nhỏ trong thời gian ngắn vẫn có thể được phê duyệt, nhưng ngay cả trong đó, họ sẽ cố gắng làm tình hình trở nên tồi tệ hơn nhiều nhất có thể. Ngoài ra, nhiều yêu cầu hơn sẽ được đưa ra đối với những khách hàng như vậy: họ chắc chắn sẽ yêu cầu người bảo lãnh và một gói tài liệu đầy đủ.

  Nghĩa là, theo ngân hàng, một khách hàng có lịch sử tín dụng có vấn đề là một người đi vay không đáng tin cậy: có khả năng vấn đề cũng có thể nảy sinh với tiền của họ.

  Làm thế nào để vay tiền trực tuyến mà không bị từ chối khi có lịch sử tín dụng xấu?

  Nếu khách hàng từng bị từ chối cho vay trực tuyến có lịch sử xấu từ các ngân hàng khác nhau, khách hàng nên tìm kiếm các lựa chọn hợp lý hơn và yêu cầu trung thành hơn trong các tổ chức tài chính vi mô. Đây là một cách nhanh chóng để hoàn thành đơn đăng ký mà không cần rời khỏi nhà thông qua Internet. Các điều kiện đơn giản hóa được thể hiện bằng một gói tài liệu đơn giản, không cần giấy chứng nhận thu nhập hoặc việc làm. Bí quyết khiến các tổ chức tài chính vi mô sẵn sàng cung cấp các khoản vay trực tuyến cho những người có lịch sử tín dụng xấu và quá hạn ở Ukraine là gì?

  Công việc của một tổ chức tài chính vi mô là một đề nghị cho vay được cân nhắc kỹ lưỡng. Các khoản vay đầu tiên có thể có là số tiền nhỏ nhưng có lãi suất đáng kể. Trong hầu hết các lựa chọn, khoản vay khẩn cấp trực tuyến có lịch sử tín dụng xấu có lãi suất được tính hàng ngày. Mặc dù một số tổ chức tài chính được đại diện trên nền tảng Bank-ua, nhưng họ cũng đưa ra các ưu đãi có lợi về các khoản vay ngắn hạn ở mức 0,01% trong 2-3 tuần.

  Cách vay tiền tín dụng xấu trực tuyến: các bước cơ bản

  Để đăng ký khoản vay trực tuyến mà không cần gọi điện khi có lịch sử tín dụng xấu, bạn nên làm theo các bước tuần tự sau:

  1. Chọn khoản vay nhỏ đầu tiên của bạn. Sử dụng dịch vụ so sánh khoản vay, bạn có thể lựa chọn các điều kiện tối ưu từ tổ chức tài chính vi mô: thời hạn trả nợ, lãi suất.
  2. Trả nợ đúng hạn. Đây không phải là một lựa chọn để trả nợ sớm, điều này cũng có thể được tổ chức tài chính coi là một trải nghiệm tiêu cực. Một quyết định thông minh là đóng khoản vay trong thời hạn đã thỏa thuận.
  3. Nộp đơn xin lại khoản vay lớn hơn. Tổ chức tài chính vi mô sẽ đánh giá một khách hàng như vậy như một người trả tiền tận tâm và chấp thuận một số tiền lớn trong số lượng lớn các yêu cầu.

  Càng nhiều đơn đăng ký và các khoản vay đã đóng, giới hạn mà tổ chức có thể cung cấp càng lớn. Sau đó, khách hàng nhận được trạng thái VIP và có thể đăng ký gia hạn thời hạn cho vay lên đến một năm. Đồng thời, lịch sử tín dụng không được kiểm tra vì người đó đã có trong cơ sở dữ liệu và có trải nghiệm tích cực khi tương tác với tổ chức. Các bước như vậy có thể nâng cao hơn nữa xếp hạng của Cục Lịch sử Tín dụng vì MFO cung cấp cho khách hàng khả năng thanh toán. Về sau, đây là thuận lợi cho việc vay thế chấp, mua ô tô hoặc vay tiêu dùng.

  Những ưu điểm và nhược điểm của khoản vay trực tuyến có lịch sử xấu là gì?

  Vay trực tuyến với tín dụng xấu là một cách dễ dàng và hợp lý để vay tiền so với việc đến tổ chức ngân hàng. Điều này giúp tiết kiệm thời gian – bạn có thể điền đơn mà không cần rời khỏi nhà, bạn chỉ cần truy cập Internet. Yêu cầu tài liệu đơn giản – hộ chiếu để xác nhận danh tính.

  Những lợi thế của khoản vay trực tuyến ở Ukraine có lịch sử tín dụng xấu là gì?

  • khả năng nhanh chóng đăng ký và nhận khoản vay;
  • phương thức phát hành tiền thuận tiện: bằng thẻ, chuyển khoản, tiền mặt, v.v.;
  • tùy chọn cải thiện lịch sử tín dụng của bạn thông qua các khoản vay nhỏ đã đóng đầu tiên;
  • nhận khoản vay bất cứ lúc nào – 24/7;
  • lựa chọn phương thức trả nợ.

  Những bất lợi của việc vay tiền trực tuyến với lịch sử tín dụng xấu là gì?

  • lãi suất cao;
  • thời hạn cho vay ngắn;
  • những yêu cầu đầu tiên chấp thuận số lượng không đáng kể.

  Những công ty nào sẵn sàng cho vay đối với người có tín dụng xấu?

  Ngoài ngân hàng, bạn có thể đăng ký vay vốn từ tổ chức tài chính vi mô. Những công ty như vậy cho vay số tiền nhỏ và trong một khoảng thời gian ngắn. Nhờ cách tiếp cận này, họ ít gặp rủi ro hơn nhiều: ngay cả khi khách hàng gặp vấn đề và không thể trả khoản vay đúng hạn, công ty sẽ không mất một số tiền lớn. Đó là lý do tại sao các MFO sẵn sàng làm việc với những khách hàng thường bị ngân hàng từ chối:

  • sinh viên;
  • người về hưu;
  • thất nghiệp;
  • những người có lịch sử tín dụng xấu.

  Các tổ chức tài chính vi mô không áp dụng các khoản vay để mua hàng lớn – những người cần số tiền nhỏ để trang trải chi phí hiện tại sẽ đến đây. Vì tổ chức tài chính vi mô phát hành tiền nhanh nhất có thể (nghĩa đen là trong 1 giờ bạn có thể nhận được chuyển khoản vào thẻ hoặc tiền mặt) – những người gặp phải một số tình huống khó lường cần được giải quyết khẩn cấp (ví dụ: mua một chiếc điện thoại thông minh mới) có thể cũng liên hệ tại đây thay vì bị mất).

  Một lợi thế to lớn khác của khoản vay từ MFO đối với những người gặp vấn đề trong lịch sử tín dụng của họ là gì. Ở bất kỳ tổ chức tín dụng nào (và đặc biệt là các ngân hàng), khi xem xét đơn xin vay vốn, trước tiên họ sẽ đánh giá thông tin về khoản vay cuối cùng được thực hiện. Nếu không có vấn đề gì trong lịch sử tín dụng của bạn (tức là bạn đã rút tiền và hoàn trả đúng hạn) – CI của bạn được coi là tốt.

  Vì vậy, đối với những người muốn vay vốn từ ngân hàng có lịch sử tín dụng xấu thì đây là cách giải quyết vấn đề rất thuận tiện. Bạn có thể đăng ký một khoản vay vi mô từ một tổ chức tài chính vi mô, trả nợ đúng hạn và sau đó CI của bạn sẽ được cải thiện. Bây giờ bạn có thể tin tưởng vào việc nhận được số tiền lớn hơn từ ngân hàng hoặc với các điều kiện có lợi hơn.

  Danh sách tổ chức tài chính vi mô phát hành khoản vay có lịch sử tín dụng xấu

  Có hàng chục tổ chức tài chính vi mô đang hoạt động ở Ukraine và mỗi công ty đều có những điều kiện riêng. Nếu bạn không muốn dành nhiều giờ cho việc tìm kiếm độc lập và chọn ưu đãi có lợi nhất, bạn nên sử dụng dịch vụ Bank-ua. Đây là một trang web cung cấp sự so sánh của tất cả các tổ chức tài chính vi mô chính của Ukraine – nghĩa là tất cả thông tin cần thiết về các điều kiện đã được thu thập ở một nơi. Nghĩa đen là 5-10 phút – và bạn sẽ tìm thấy lựa chọn tốt nhất và có thể truy cập trang web để điền đơn đăng ký.

  Thông tin về các đối tác của chúng tôi

  MFOLiên lạcThông tin hợp pháp
  CCLOanĐiện thoại:

  0 800 750 027

  38 097 583-11-77

  38 093 583-11-77

  38 044 222-77-33

  E-mail:

  help@ccloan.com.ua

  Lịch làm việc:

  xung quanh đồng hồ

  Địa chỉ:

  Ukraina 01024, Kiev, st. Basina, tòa nhà 6

  Tên pháp lý:

  TOV “SS Lone” EDRPOU 40071779

  Giấy phép của Ủy ban Dịch vụ Tài chính Quốc gia:

  Số 1127 ngày 13/04/2017.

  Giám đốc:

  Natalya Valentynivna Klevakina

  MiloanĐiện thoại:

  38 (044) 337 36 67

  E-mail:

  info@miloan.ua

  Lịch làm việc:

  Phát hành khoản vay – suốt ngày đêm, Dịch vụ hỗ trợ – Từ 8 giờ sáng đến 8 giờ tối

  Địa chỉ:

  Kyiv, Baggovutivska, tòa nhà 17-21

  Tên pháp lý:

  LLC “Miloan” EDRPOU 40484607

  Giấy phép của Ủy ban Dịch vụ Tài chính Quốc gia:

  Số 163 ngày 26/01/2017

  Giám đốc:

  Vynychenko Oleksiy Vitaliyovych

  MoneyveoĐiện thoại:

  0 800 21 9393

  E-mail:

  support@moneyveo.ua

  Lịch làm việc:

  xung quanh đồng hồ

  Địa chỉ:

  01015, m Kyiv, 15-B Phố Leiptsyzka, Tầng 1

  Tên pháp lý:

  OOO “HỖ TRỢ TÀI CHÍNH NHANH CHÓNG MANIVEO” EDRPOU 38569246

  Giấy phép của Ủy ban Dịch vụ Tài chính Quốc gia:

  Số 163 ngày 26/01/2017

  Giám đốc:

  Andronikova Olena Oleksandrivna

  AlexcreditĐiện thoại:

  38 (099) 618 64 64

  38 (097) 618 64 64

  38 (093) 618 64 64

  E-mail:

  mail@alexcredit.com.ua

  Lịch làm việc:

  Các khoản vay được phát hành suốt ngày đêm

  Trung tâm liên hệ: Thứ Hai – Thứ Sáu từ 8 giờ sáng đến 8 giờ tối.

  Thứ bảy và chủ nhật từ 10:00 đến 20:00.

  Địa chỉ:

  49041, Dnipro, st. Ykov Samarskyi, 12-A

  Tên pháp lý:

  LLC “ALEKSKREDIT” EDRPOU 41346335

  Giấy phép của Ủy ban Dịch vụ Tài chính Quốc gia:

  Số 3549 ngày 17/08/2017

  Giám đốc:

  Egorov Vadim Petrovych

  MyCreditĐiện thoại:

  073 369 41 11

  067 369 41 11

  050 369 41 11

  0 800 214 111

  E-mail:

  support@mycredit.ua

  Lịch làm việc:

  xung quanh đồng hồ

  Địa chỉ:

  01010, Kiev, quảng trường Arsenalna, 1-B

  Tên pháp lý:

  LLC “1 Cơ quan Bảo đảm Tín dụng Cần thiết” EDRPOU 39861924

  Giấy phép của Ủy ban Dịch vụ Tài chính Quốc gia:

  Số 163 ngày 26/01/2017

  Giám đốc:

  Stenzya Dmytro Vitaliyovych

  CreditKasaĐiện thoại:

  38 044 333 52 22

  38 067 373 37 57

  38 099 373 37 57

  38 063 373 37 57

  E-mail:

  info@creditkasa.ua

  Lịch làm việc:

  các ngày trong tuần từ 8 giờ sáng đến 9 giờ tối

  cuối tuần và ngày lễ: từ 10:00 đến 20:00

  Địa chỉ:

  01133, Kiev, blvd. Lesi Ukrainka, 26, văn phòng 407

  Tên pháp lý:

  LLC “TÀI CHÍNH TÍN DỤNG UKR” EDRPOU 38548598

  Giấy phép của Ủy ban Dịch vụ Tài chính Quốc gia:

  Số 2401 ngày 08/06/2017

  Giám đốc:

  Maria Mykolaivna Hayvoronska

  CreditPlusĐiện thoại:

  0 (800) 753-363

  E-mail:

  info@creditplus.ua

  Lịch làm việc:

  Phát hành các khoản vay suốt ngày đêm

  Giờ hỗ trợ dịch vụ:

  Thứ Hai-Thứ Sáu: từ 8 giờ sáng đến 11 giờ tối

  Thứ bảy-chủ nhật: từ 9:00 đến 21:00

  Địa chỉ:

  03062, Kiev, Prospekt Peremogy 90-A

  Tên pháp lý:

  LLC “Aventus UKRAINE” EDRPOU 41078230

  Giấy phép của Ủy ban Dịch vụ Tài chính Quốc gia:

  Số 756 ngày 28/03/2017

  Giám đốc:

  Volodymyr Viktorovych Dovhal

  GoufingouĐiện thoại:

  38 (044) 390 30 31

  E-mail:

  info@gofingo.com.ua

  Địa chỉ:

  04071, Kiev, đường Horiva, 1A

  Tên pháp lý:

  LLC “GOUFINGOU” EDRPOU 42059219

  Giấy phép của Ủy ban Dịch vụ Tài chính Quốc gia:

  Số 876 ngày 07/06/2018

  Giám đốc:

  Ivashchenko Iryna Viktorivna

  ШвидкоГрошіĐiện thoại:

  0 800 50 10 20

  E-mail:

  info@sgroshi.com

  Địa chỉ: 01032, Kiev, str. Saksaganskyi, 133-A

  Tên pháp lý: LLC “TRUNG TÂM TIÊU DÙNG”, EDRPOU 37356833

  Giấy phép của Ủy ban Dịch vụ Tài chính Quốc gia:

  Số 438 ngày 28/02/2017

  Giám đốc:

  Oleksandr Volodymyrovych Kholod

  Є-ГрошіĐiện thoại:

  0 800 300 330

  Email: info@e-groshi.com

  Lịch làm việc:

  xung quanh đồng hồ

  Địa chỉ:

  m Dnipro, Đại lộ Bohdan Khmelnytskyi, tòa nhà 180, văn phòng (Sq.) 211

  Tên pháp lý:

  LLC “CÔNG TY TÀI CHÍNH TIỀN ĐIỆN” EDRPOU 43067861

  Giấy phép của Ủy ban Dịch vụ Tài chính Quốc gia:

  Số 1968 ngày 08/10/2019

  Giám đốc:

  Koretskaya Iryna Serhiivna

  Ваша ГотівочкаĐiện thoại:

  0800 202 404

  E-mail:

  zayavka@limefin.com

  Lịch làm việc:

  từ 8h sáng đến 10h tối không nghỉ

  Địa chỉ:

  MYKOLAIV, Pushkinska, tòa nhà 28, văn phòng (Sq.) 7

  Tên pháp lý:

  LLC Vốn vôi EDRPOU 41885310

  Giấy phép của Ủy ban Dịch vụ Tài chính Quốc gia:

  Số 793 ngày 07/05/2019

  Giám đốc:

  Halyna Volodymyrivna Lebedeva

  КошельокĐiện thoại:

  +38 (044) 334 44 20

  E-mail:

  info@koshelok.net

  Địa chỉ:

  08135 Vùng Kyiv, quận Kyiv-Svyatoshinsky, Chaika Antonov, tòa nhà 8A

  Tên pháp lý:

  LLC “KOSHELOK” EDRPOU 40842831

  Giấy phép của Ủy ban Dịch vụ Tài chính Quốc gia:

  Số 432 ngày 28.02.2017

  Giám đốc:

  Serhiy Serhiyovych Krylov

  CashberryĐiện thoại:

  0 800 600 770

  E-mail:

  info@cashberry.com.ua

  Lịch làm việc:

  Thứ Hai – Thứ Sáu: 08:00 – 20:00

  Thứ 7 – Thứ 2: 09:00 – 18:00

  Địa chỉ:

  Kyiv Klovsky Uzviz, sinh 7, văn phòng (Sq.) Phòng 103

  Tên pháp lý:

  LLC “Công ty tài chính Đầu tư Tài chính” EDRPOU 40284315

  Giấy phép của Ủy ban Dịch vụ Tài chính Quốc gia:

  Số 1680 ngày 16/05/2017

  Giám đốc:

  Kupriyanov Maksym Serhiyovych

  Credit7Điện thoại:

  0 800 33 07 33

  E-mail:

  info@credit7.ua

  Lịch làm việc:

  Thứ Hai-Thứ Sáu: từ 9 giờ sáng đến 9 giờ tối

  Thứ bảy-chủ nhật: từ 9:00 đến 19:00

  Địa chỉ:

  02081 Kyiv, Dniprovska naberezhna, 25, văn phòng (Sq.) 318

  Tên pháp lý:

  LLC “LINEURA UKRAINE” EDRPOU 42753492

  Giấy phép của Ủy ban Dịch vụ Tài chính Quốc gia:

  Giấy chứng nhận FC số 1177 ngày 19/03/2019

  Giám đốc:

  Shchenichny Andriy Ivanovych

  ForzacreditĐiện thoại:

  0800300770

  Lịch làm việc:

  suốt ngày đêm 24/7

  Địa chỉ:

  04080 Kiev, Vikentia Khvoyki, 15 / 15

  Tên pháp lý:

  LLC “FC” FORZA “EDRPOU 41762679

  Giấy phép của Ủy ban Dịch vụ Tài chính Quốc gia:

  Số 559 ngày 13/04/2018

  Giám đốc:

  Natalia Chebanova

  KF.UAĐiện thoại:

  0 800 30 08 83

  Lịch làm việc:

  xung quanh đồng hồ

  Địa chỉ:

  04080 Kiev, Vikentia Khvoyki, 15 / 15

  Tên pháp lý:

  LLC “FC” FORZA “EDRPOU 41762679

  Giấy phép của Ủy ban Dịch vụ Tài chính Quốc gia:

  Số 559 ngày 13/04/2018

  Giám đốc:

  Natalia Chebanova

  Money4youĐiện thoại:

  0 800 330 024

  E-mail:

  info@money4you.com.ua

  Lịch làm việc:

  Thứ Hai-Thứ Sáu: 09:00-20:00

  Thứ bảy-thứ tư: 10:00-20:00

  Địa chỉ:

  03150 Kyiv, Kazimyra Malevicha, tòa nhà 87

  Tên pháp lý:

  LLC “Manifo” EDRPOU 42848369

  Giấy phép của Ủy ban Dịch vụ Tài chính Quốc gia:

  Số 1198 ngày 07/05/2019

  Giám đốc:

  Oleg Vasylovich Kuzminov

  SOS CreditĐiện thoại:

  (044) 36 36 767

  0 (800) 211 767

  E-mail:

  support@sos-credit.com.ua

  Lịch làm việc:

  từ 9:00 đến 18:00 (các ngày trong tuần)

  Địa chỉ:

  23, Pochaynynska, Kiev, 04070

  Tên pháp lý:

  LLC “SOS KREDIT” EDRPOU 39487128

  Giấy phép của Ủy ban Dịch vụ Tài chính Quốc gia:

  Số 163 ngày 26/01/2017

  Giám đốc:

  Timofeev Yaroslav Andreyovych

   

  Câu hỏi và câu trả lời

  Làm thế nào để vay tiền trực tuyến với lịch sử tín dụng xấu?
  Vay tiền thật dễ dàng - chọn một MFO trên dịch vụ, chọn các điều kiện tối ưu và điền đơn đăng ký. Chờ xác nhận và chuyển tiền.
  Làm thế nào để vay tiền trực tuyến bằng hộ chiếu của người khác với lịch sử tín dụng xấu?
  Pháp luật nghiêm cấm việc vay tiền bằng hộ chiếu của người khác. Người như vậy phải chịu trách nhiệm về các hoạt động gian lận.
  Làm cách nào để vay tiền trực tuyến với lịch sử tín dụng xấu nếu bạn không có thẻ?
  Nhận một khoản vay không chỉ có sẵn trên thẻ. MFO cung cấp dịch vụ gửi tiền bằng chuyển khoản hoặc tiền mặt.
  Một khoản vay trực tuyến với tín dụng xấu là gì?
  Đây là cơ hội nhận tiền ngay cả khi bị tổ chức ngân hàng từ chối do lịch sử tín dụng xấu của người vay. Khoản vay đầu tiên với số tiền nhỏ và trong thời gian ngắn.
  Tại sao họ không cho bạn vay trực tuyến với lịch sử tín dụng xấu?
  Việc thanh toán chậm hoặc không thanh toán nợ sẽ tạo ra danh tiếng xấu cho người vay trong Cục Lịch sử Tín dụng.
  Vay tiền trực tuyến khi có lịch sử tín dụng xấu ở đâu?
  Khi các ngân hàng lớn từ chối cho vay, phương án tốt nhất là liên hệ với tổ chức tài chính vi mô. Các tổ chức tài chính vi mô có nhiều yêu cầu trung thành hơn và có thể cải thiện lịch sử của họ.

  Bạn có thể vay tiền khi có lịch sử tín dụng xấu bằng cách nào và ở đâu?

  Lịch sử tín dụng là một loại hồ sơ của mỗi khách hàng đến vay vốn. Nếu bạn chưa bao giờ vay tiền, CI của bạn sạch sẽ: không có gì trong đó cả. Nếu bạn vay một khoản tiền, CI sẽ chứa tất cả thông tin về khoản vay đó: bạn đã vay ở đâu, bao nhiêu, trong thời gian bao lâu. Và điều quan trọng nhất đối với bất kỳ tổ chức tín dụng nào là bạn đã trả khoản vay này như thế nào: đúng hạn? Bạn đã trả xong hết chưa? Có vấn đề gì không?

  Dựa trên lịch sử tín dụng, các ngân hàng và tổ chức tài chính vi mô sẽ có thể hiểu chính xác hơn liệu có nên cho khách hàng vay hay không.

  Ngân hàng có cấp khoản vay cho người có lịch sử tín dụng xấu không và tại sao?

  Nếu lịch sử tín dụng của bạn bị hư hỏng, rất có thể bạn sẽ bị từ chối khoản vay ngân hàng. Ít nhất là khi nói đến các khoản vay dài hạn lớn. Một số khoản vay không có mục tiêu với số tiền nhỏ trong thời gian ngắn vẫn có thể được phê duyệt, nhưng ngay cả trong đó, họ sẽ cố gắng làm tình hình trở nên tồi tệ hơn nhiều nhất có thể. Ngoài ra, nhiều yêu cầu hơn sẽ được đưa ra đối với những khách hàng như vậy: họ chắc chắn sẽ yêu cầu người bảo lãnh và một gói tài liệu đầy đủ.

  Nghĩa là, theo ngân hàng, một khách hàng có lịch sử tín dụng có vấn đề là một người đi vay không đáng tin cậy: có khả năng vấn đề cũng có thể nảy sinh với tiền của họ.

  Làm thế nào để vay tiền trực tuyến mà không bị từ chối khi có lịch sử tín dụng xấu?

  Nếu khách hàng từng bị từ chối cho vay trực tuyến có lịch sử xấu từ các ngân hàng khác nhau, khách hàng nên tìm kiếm các lựa chọn hợp lý hơn và yêu cầu trung thành hơn trong các tổ chức tài chính vi mô. Đây là một cách nhanh chóng để hoàn thành đơn đăng ký mà không cần rời khỏi nhà thông qua Internet. Các điều kiện đơn giản hóa được thể hiện bằng một gói tài liệu đơn giản, không cần giấy chứng nhận thu nhập hoặc việc làm. Bí quyết khiến các tổ chức tài chính vi mô sẵn sàng cung cấp các khoản vay trực tuyến cho những người có lịch sử tín dụng xấu và quá hạn ở Ukraine là gì?

  Công việc của một tổ chức tài chính vi mô là một đề nghị cho vay được cân nhắc kỹ lưỡng. Các khoản vay đầu tiên có thể có là số tiền nhỏ nhưng có lãi suất đáng kể. Trong hầu hết các lựa chọn, khoản vay khẩn cấp trực tuyến có lịch sử tín dụng xấu có lãi suất được tính hàng ngày. Mặc dù một số tổ chức tài chính được đại diện trên nền tảng Bank-ua, nhưng họ cũng đưa ra các ưu đãi có lợi về các khoản vay ngắn hạn ở mức 0,01% trong 2-3 tuần.

  Cách vay tiền tín dụng xấu trực tuyến: các bước cơ bản

  Để đăng ký khoản vay trực tuyến mà không cần gọi điện khi có lịch sử tín dụng xấu, bạn nên làm theo các bước tuần tự sau:

  1. Chọn khoản vay nhỏ đầu tiên của bạn. Sử dụng dịch vụ so sánh khoản vay, bạn có thể lựa chọn các điều kiện tối ưu từ tổ chức tài chính vi mô: thời hạn trả nợ, lãi suất.
  2. Trả nợ đúng hạn. Đây không phải là một lựa chọn để trả nợ sớm, điều này cũng có thể được tổ chức tài chính coi là một trải nghiệm tiêu cực. Một quyết định thông minh là đóng khoản vay trong thời hạn đã thỏa thuận.
  3. Nộp đơn xin lại khoản vay lớn hơn. Tổ chức tài chính vi mô sẽ đánh giá một khách hàng như vậy như một người trả tiền tận tâm và chấp thuận một số tiền lớn trong số lượng lớn các yêu cầu.

  Càng nhiều đơn đăng ký và các khoản vay đã đóng, giới hạn mà tổ chức có thể cung cấp càng lớn. Sau đó, khách hàng nhận được trạng thái VIP và có thể đăng ký gia hạn thời hạn cho vay lên đến một năm. Đồng thời, lịch sử tín dụng không được kiểm tra vì người đó đã có trong cơ sở dữ liệu và có trải nghiệm tích cực khi tương tác với tổ chức. Các bước như vậy có thể nâng cao hơn nữa xếp hạng của Cục Lịch sử Tín dụng vì MFO cung cấp cho khách hàng khả năng thanh toán. Về sau, đây là thuận lợi cho việc vay thế chấp, mua ô tô hoặc vay tiêu dùng.

  Những ưu điểm và nhược điểm của khoản vay trực tuyến có lịch sử xấu là gì?

  Vay trực tuyến với tín dụng xấu là một cách dễ dàng và hợp lý để vay tiền so với việc đến tổ chức ngân hàng. Điều này giúp tiết kiệm thời gian – bạn có thể điền đơn mà không cần rời khỏi nhà, bạn chỉ cần truy cập Internet. Yêu cầu tài liệu đơn giản – hộ chiếu để xác nhận danh tính.

  Những lợi thế của khoản vay trực tuyến ở Ukraine có lịch sử tín dụng xấu là gì?

  • khả năng nhanh chóng đăng ký và nhận khoản vay;
  • phương thức phát hành tiền thuận tiện: bằng thẻ, chuyển khoản, tiền mặt, v.v.;
  • tùy chọn cải thiện lịch sử tín dụng của bạn thông qua các khoản vay nhỏ đã đóng đầu tiên;
  • nhận khoản vay bất cứ lúc nào – 24/7;
  • lựa chọn phương thức trả nợ.

  Những bất lợi của việc vay tiền trực tuyến với lịch sử tín dụng xấu là gì?

  • lãi suất cao;
  • thời hạn cho vay ngắn;
  • những yêu cầu đầu tiên chấp thuận số lượng không đáng kể.

  Những công ty nào sẵn sàng cho vay đối với người có tín dụng xấu?

  Ngoài ngân hàng, bạn có thể đăng ký vay vốn từ tổ chức tài chính vi mô. Những công ty như vậy cho vay số tiền nhỏ và trong một khoảng thời gian ngắn. Nhờ cách tiếp cận này, họ ít gặp rủi ro hơn nhiều: ngay cả khi khách hàng gặp vấn đề và không thể trả khoản vay đúng hạn, công ty sẽ không mất một số tiền lớn. Đó là lý do tại sao các MFO sẵn sàng làm việc với những khách hàng thường bị ngân hàng từ chối:

  • sinh viên;
  • người về hưu;
  • thất nghiệp;
  • những người có lịch sử tín dụng xấu.

  Các tổ chức tài chính vi mô không áp dụng các khoản vay để mua hàng lớn – những người cần số tiền nhỏ để trang trải chi phí hiện tại sẽ đến đây. Vì tổ chức tài chính vi mô phát hành tiền nhanh nhất có thể (nghĩa đen là trong 1 giờ bạn có thể nhận được chuyển khoản vào thẻ hoặc tiền mặt) – những người gặp phải một số tình huống khó lường cần được giải quyết khẩn cấp (ví dụ: mua một chiếc điện thoại thông minh mới) có thể cũng liên hệ tại đây thay vì bị mất).

  Một lợi thế to lớn khác của khoản vay từ MFO đối với những người gặp vấn đề trong lịch sử tín dụng của họ là gì. Ở bất kỳ tổ chức tín dụng nào (và đặc biệt là các ngân hàng), khi xem xét đơn xin vay vốn, trước tiên họ sẽ đánh giá thông tin về khoản vay cuối cùng được thực hiện. Nếu không có vấn đề gì trong lịch sử tín dụng của bạn (tức là bạn đã rút tiền và hoàn trả đúng hạn) – CI của bạn được coi là tốt.

  Vì vậy, đối với những người muốn vay vốn từ ngân hàng có lịch sử tín dụng xấu thì đây là cách giải quyết vấn đề rất thuận tiện. Bạn có thể đăng ký một khoản vay vi mô từ một tổ chức tài chính vi mô, trả nợ đúng hạn và sau đó CI của bạn sẽ được cải thiện. Bây giờ bạn có thể tin tưởng vào việc nhận được số tiền lớn hơn từ ngân hàng hoặc với các điều kiện có lợi hơn.

  Danh sách tổ chức tài chính vi mô phát hành khoản vay có lịch sử tín dụng xấu

  Có hàng chục tổ chức tài chính vi mô đang hoạt động ở Ukraine và mỗi công ty đều có những điều kiện riêng. Nếu bạn không muốn dành nhiều giờ cho việc tìm kiếm độc lập và chọn ưu đãi có lợi nhất, bạn nên sử dụng dịch vụ Bank-ua. Đây là một trang web cung cấp sự so sánh của tất cả các tổ chức tài chính vi mô chính của Ukraine – nghĩa là tất cả thông tin cần thiết về các điều kiện đã được thu thập ở một nơi. Nghĩa đen là 5-10 phút – và bạn sẽ tìm thấy lựa chọn tốt nhất và có thể truy cập trang web để điền đơn đăng ký.

  Thông tin về các đối tác của chúng tôi

  MFOLiên lạcThông tin hợp pháp
  CCLOanĐiện thoại:

  0 800 750 027

  38 097 583-11-77

  38 093 583-11-77

  38 044 222-77-33

  E-mail:

  help@ccloan.com.ua

  Lịch làm việc:

  xung quanh đồng hồ

  Địa chỉ:

  Ukraina 01024, Kiev, st. Basina, tòa nhà 6

  Tên pháp lý:

  TOV “SS Lone” EDRPOU 40071779

  Giấy phép của Ủy ban Dịch vụ Tài chính Quốc gia:

  Số 1127 ngày 13/04/2017.

  Giám đốc:

  Natalya Valentynivna Klevakina

  MiloanĐiện thoại:

  38 (044) 337 36 67

  E-mail:

  info@miloan.ua

  Lịch làm việc:

  Phát hành khoản vay – suốt ngày đêm, Dịch vụ hỗ trợ – Từ 8 giờ sáng đến 8 giờ tối

  Địa chỉ:

  Kyiv, Baggovutivska, tòa nhà 17-21

  Tên pháp lý:

  LLC “Miloan” EDRPOU 40484607

  Giấy phép của Ủy ban Dịch vụ Tài chính Quốc gia:

  Số 163 ngày 26/01/2017

  Giám đốc:

  Vynychenko Oleksiy Vitaliyovych

  MoneyveoĐiện thoại:

  0 800 21 9393

  E-mail:

  support@moneyveo.ua

  Lịch làm việc:

  xung quanh đồng hồ

  Địa chỉ:

  01015, m Kyiv, 15-B Phố Leiptsyzka, Tầng 1

  Tên pháp lý:

  OOO “HỖ TRỢ TÀI CHÍNH NHANH CHÓNG MANIVEO” EDRPOU 38569246

  Giấy phép của Ủy ban Dịch vụ Tài chính Quốc gia:

  Số 163 ngày 26/01/2017

  Giám đốc:

  Andronikova Olena Oleksandrivna

  AlexcreditĐiện thoại:

  38 (099) 618 64 64

  38 (097) 618 64 64

  38 (093) 618 64 64

  E-mail:

  mail@alexcredit.com.ua

  Lịch làm việc:

  Các khoản vay được phát hành suốt ngày đêm

  Trung tâm liên hệ: Thứ Hai – Thứ Sáu từ 8 giờ sáng đến 8 giờ tối.

  Thứ bảy và chủ nhật từ 10:00 đến 20:00.

  Địa chỉ:

  49041, Dnipro, st. Ykov Samarskyi, 12-A

  Tên pháp lý:

  LLC “ALEKSKREDIT” EDRPOU 41346335

  Giấy phép của Ủy ban Dịch vụ Tài chính Quốc gia:

  Số 3549 ngày 17/08/2017

  Giám đốc:

  Egorov Vadim Petrovych

  MyCreditĐiện thoại:

  073 369 41 11

  067 369 41 11

  050 369 41 11

  0 800 214 111

  E-mail:

  support@mycredit.ua

  Lịch làm việc:

  xung quanh đồng hồ

  Địa chỉ:

  01010, Kiev, quảng trường Arsenalna, 1-B

  Tên pháp lý:

  LLC “1 Cơ quan Bảo đảm Tín dụng Cần thiết” EDRPOU 39861924

  Giấy phép của Ủy ban Dịch vụ Tài chính Quốc gia:

  Số 163 ngày 26/01/2017

  Giám đốc:

  Stenzya Dmytro Vitaliyovych

  CreditKasaĐiện thoại:

  38 044 333 52 22

  38 067 373 37 57

  38 099 373 37 57

  38 063 373 37 57

  E-mail:

  info@creditkasa.ua

  Lịch làm việc:

  các ngày trong tuần từ 8 giờ sáng đến 9 giờ tối

  cuối tuần và ngày lễ: từ 10:00 đến 20:00

  Địa chỉ:

  01133, Kiev, blvd. Lesi Ukrainka, 26, văn phòng 407

  Tên pháp lý:

  LLC “TÀI CHÍNH TÍN DỤNG UKR” EDRPOU 38548598

  Giấy phép của Ủy ban Dịch vụ Tài chính Quốc gia:

  Số 2401 ngày 08/06/2017

  Giám đốc:

  Maria Mykolaivna Hayvoronska

  CreditPlusĐiện thoại:

  0 (800) 753-363

  E-mail:

  info@creditplus.ua

  Lịch làm việc:

  Phát hành các khoản vay suốt ngày đêm

  Giờ hỗ trợ dịch vụ:

  Thứ Hai-Thứ Sáu: từ 8 giờ sáng đến 11 giờ tối

  Thứ bảy-chủ nhật: từ 9:00 đến 21:00

  Địa chỉ:

  03062, Kiev, Prospekt Peremogy 90-A

  Tên pháp lý:

  LLC “Aventus UKRAINE” EDRPOU 41078230

  Giấy phép của Ủy ban Dịch vụ Tài chính Quốc gia:

  Số 756 ngày 28/03/2017

  Giám đốc:

  Volodymyr Viktorovych Dovhal

  GoufingouĐiện thoại:

  38 (044) 390 30 31

  E-mail:

  info@gofingo.com.ua

  Địa chỉ:

  04071, Kiev, đường Horiva, 1A

  Tên pháp lý:

  LLC “GOUFINGOU” EDRPOU 42059219

  Giấy phép của Ủy ban Dịch vụ Tài chính Quốc gia:

  Số 876 ngày 07/06/2018

  Giám đốc:

  Ivashchenko Iryna Viktorivna

  ШвидкоГрошіĐiện thoại:

  0 800 50 10 20

  E-mail:

  info@sgroshi.com

  Địa chỉ: 01032, Kiev, str. Saksaganskyi, 133-A

  Tên pháp lý: LLC “TRUNG TÂM TIÊU DÙNG”, EDRPOU 37356833

  Giấy phép của Ủy ban Dịch vụ Tài chính Quốc gia:

  Số 438 ngày 28/02/2017

  Giám đốc:

  Oleksandr Volodymyrovych Kholod

  Є-ГрошіĐiện thoại:

  0 800 300 330

  Email: info@e-groshi.com

  Lịch làm việc:

  xung quanh đồng hồ

  Địa chỉ:

  m Dnipro, Đại lộ Bohdan Khmelnytskyi, tòa nhà 180, văn phòng (Sq.) 211

  Tên pháp lý:

  LLC “CÔNG TY TÀI CHÍNH TIỀN ĐIỆN” EDRPOU 43067861

  Giấy phép của Ủy ban Dịch vụ Tài chính Quốc gia:

  Số 1968 ngày 08/10/2019

  Giám đốc:

  Koretskaya Iryna Serhiivna

  Ваша ГотівочкаĐiện thoại:

  0800 202 404

  E-mail:

  zayavka@limefin.com

  Lịch làm việc:

  từ 8h sáng đến 10h tối không nghỉ

  Địa chỉ:

  MYKOLAIV, Pushkinska, tòa nhà 28, văn phòng (Sq.) 7

  Tên pháp lý:

  LLC Vốn vôi EDRPOU 41885310

  Giấy phép của Ủy ban Dịch vụ Tài chính Quốc gia:

  Số 793 ngày 07/05/2019

  Giám đốc:

  Halyna Volodymyrivna Lebedeva

  КошельокĐiện thoại:

  +38 (044) 334 44 20

  E-mail:

  info@koshelok.net

  Địa chỉ:

  08135 Vùng Kyiv, quận Kyiv-Svyatoshinsky, Chaika Antonov, tòa nhà 8A

  Tên pháp lý:

  LLC “KOSHELOK” EDRPOU 40842831

  Giấy phép của Ủy ban Dịch vụ Tài chính Quốc gia:

  Số 432 ngày 28.02.2017

  Giám đốc:

  Serhiy Serhiyovych Krylov

  CashberryĐiện thoại:

  0 800 600 770

  E-mail:

  info@cashberry.com.ua

  Lịch làm việc:

  Thứ Hai – Thứ Sáu: 08:00 – 20:00

  Thứ 7 – Thứ 2: 09:00 – 18:00

  Địa chỉ:

  Kyiv Klovsky Uzviz, sinh 7, văn phòng (Sq.) Phòng 103

  Tên pháp lý:

  LLC “Công ty tài chính Đầu tư Tài chính” EDRPOU 40284315

  Giấy phép của Ủy ban Dịch vụ Tài chính Quốc gia:

  Số 1680 ngày 16/05/2017

  Giám đốc:

  Kupriyanov Maksym Serhiyovych

  Credit7Điện thoại:

  0 800 33 07 33

  E-mail:

  info@credit7.ua

  Lịch làm việc:

  Thứ Hai-Thứ Sáu: từ 9 giờ sáng đến 9 giờ tối

  Thứ bảy-chủ nhật: từ 9:00 đến 19:00

  Địa chỉ:

  02081 Kyiv, Dniprovska naberezhna, 25, văn phòng (Sq.) 318

  Tên pháp lý:

  LLC “LINEURA UKRAINE” EDRPOU 42753492

  Giấy phép của Ủy ban Dịch vụ Tài chính Quốc gia:

  Giấy chứng nhận FC số 1177 ngày 19/03/2019

  Giám đốc:

  Shchenichny Andriy Ivanovych

  ForzacreditĐiện thoại:

  0800300770

  Lịch làm việc:

  suốt ngày đêm 24/7

  Địa chỉ:

  04080 Kiev, Vikentia Khvoyki, 15 / 15

  Tên pháp lý:

  LLC “FC” FORZA “EDRPOU 41762679

  Giấy phép của Ủy ban Dịch vụ Tài chính Quốc gia:

  Số 559 ngày 13/04/2018

  Giám đốc:

  Natalia Chebanova

  KF.UAĐiện thoại:

  0 800 30 08 83

  Lịch làm việc:

  xung quanh đồng hồ

  Địa chỉ:

  04080 Kiev, Vikentia Khvoyki, 15 / 15

  Tên pháp lý:

  LLC “FC” FORZA “EDRPOU 41762679

  Giấy phép của Ủy ban Dịch vụ Tài chính Quốc gia:

  Số 559 ngày 13/04/2018

  Giám đốc:

  Natalia Chebanova

  Money4youĐiện thoại:

  0 800 330 024

  E-mail:

  info@money4you.com.ua

  Lịch làm việc:

  Thứ Hai-Thứ Sáu: 09:00-20:00

  Thứ bảy-thứ tư: 10:00-20:00

  Địa chỉ:

  03150 Kyiv, Kazimyra Malevicha, tòa nhà 87

  Tên pháp lý:

  LLC “Manifo” EDRPOU 42848369

  Giấy phép của Ủy ban Dịch vụ Tài chính Quốc gia:

  Số 1198 ngày 07/05/2019

  Giám đốc:

  Oleg Vasylovich Kuzminov

  SOS CreditĐiện thoại:

  (044) 36 36 767

  0 (800) 211 767

  E-mail:

  support@sos-credit.com.ua

  Lịch làm việc:

  từ 9:00 đến 18:00 (các ngày trong tuần)

  Địa chỉ:

  23, Pochaynynska, Kiev, 04070

  Tên pháp lý:

  LLC “SOS KREDIT” EDRPOU 39487128

  Giấy phép của Ủy ban Dịch vụ Tài chính Quốc gia:

  Số 163 ngày 26/01/2017

  Giám đốc:

  Timofeev Yaroslav Andreyovych