DỊCH VỤ SO SÁNH VAY TRỰC TUYẾN

Chọn số tiền và thời hạn vay

Số tiền vay
 vnd
Trong thời gian
 ngày

Gửi đơn xin vay tiền của bạn

  MoneyWatcher

  Bạn muốn vay tiền với điều kiện thuận lợi nhất?

  Viết thư cho bản tin của chúng tôi với các chương trình khuyến mãi từ các công ty tín dụng

  Quy tắc của chúng tôi là không quá 1 lá thư mỗi tháng.

  Các khoản vay tốt nhất cho 24 Tháng Bảy 2024

  (0)
  Thanh toán
  3000 vnd
  =
  Cơ quan tín dụng
  1000 vnd
  +
  Nhiệm vụ
  2000 vnd
  Khoản vay đầu tiên
  0 - 15000 vnd
  Số tiền tối đa
  15050 vnd
  Thuật ngữ
  1 - 720 ngày
  Vấn đề
  Thời gian phát hành
  15
  Lịch trình
  24/7
  Tuổi
  18-60
  (0)
  Thanh toán
  1002 vnd
  =
  Cơ quan tín dụng
  1000 vnd
  +
  Nhiệm vụ
  2 vnd
  Khoản vay đầu tiên
  0 - 2000000 vnd
  Số tiền tối đa
  2000000 vnd
  Thuật ngữ
  1 - 180 ngày
  Vấn đề
  Thời gian phát hành
  30
  Lịch trình
  24/7
  Tuổi
  22-68
  (0)
  Thanh toán
  1002 vnd
  =
  Cơ quan tín dụng
  1000 vnd
  +
  Nhiệm vụ
  2 vnd
  Khoản vay đầu tiên
  0 - 25000 vnd
  Số tiền tối đa
  25000 vnd
  Thuật ngữ
  1 - 90 ngày
  Vấn đề
  Thời gian phát hành
  5
  Lịch trình
  24/7
  Tuổi
  21-70
  (0)
  Thanh toán
  1002 vnd
  =
  Cơ quan tín dụng
  1000 vnd
  +
  Nhiệm vụ
  2 vnd
  Khoản vay đầu tiên
  0 - 5000000 vnd
  Số tiền tối đa
  5000000 vnd
  Thuật ngữ
  1 - 30 ngày
  Vấn đề
  Thời gian phát hành
  5
  Lịch trình
  24/7
  Tuổi
  18-65
  (0)
  Thanh toán
  1000 vnd
  =
  Cơ quan tín dụng
  1000 vnd
  +
  Nhiệm vụ
  0 vnd
  Khoản vay đầu tiên
  0 - 10000 vnd
  Số tiền tối đa
  10000 vnd
  Thuật ngữ
  1 - 30 ngày
  Vấn đề
  Thời gian phát hành
  15
  Lịch trình
  24/7
  Tuổi
  18-65
  (0)
  Thanh toán
  1002 vnd
  =
  Cơ quan tín dụng
  1000 vnd
  +
  Nhiệm vụ
  2 vnd
  Khoản vay đầu tiên
  0 - 30000000 vnd
  Số tiền tối đa
  30000000 vnd
  Thuật ngữ
  1 - 12 ngày
  Vấn đề
  Thời gian phát hành
  5
  Lịch trình
  24/7
  Tuổi
  22-55
  (0)
  Thanh toán
  1002 vnd
  =
  Cơ quan tín dụng
  1000 vnd
  +
  Nhiệm vụ
  2 vnd
  Khoản vay đầu tiên
  0 - 2000000 vnd
  Số tiền tối đa
  2000000 vnd
  Thuật ngữ
  1 - 180 ngày
  Vấn đề
  Thời gian phát hành
  10
  Lịch trình
  24/7
  Tuổi
  21-70
  (0)
  Thanh toán
  3000 vnd
  =
  Cơ quan tín dụng
  1000 vnd
  +
  Nhiệm vụ
  2000 vnd
  Khoản vay đầu tiên
  0 - 15000 vnd
  Số tiền tối đa
  15000 vnd
  Thuật ngữ
  1 - 720 ngày
  Vấn đề
  Thời gian phát hành
  15
  Lịch trình
  24/7
  Tuổi
  18-60
  (0)
  Thanh toán
  1002 vnd
  =
  Cơ quan tín dụng
  1000 vnd
  +
  Nhiệm vụ
  2 vnd
  Khoản vay đầu tiên
  0 - 10000 vnd
  Số tiền tối đa
  10000 vnd
  Thuật ngữ
  1 - 30 ngày
  Vấn đề
  Thời gian phát hành
  15
  Lịch trình
  24/7
  Tuổi
  18-65
  (0)
  Thanh toán
  1000 vnd
  =
  Cơ quan tín dụng
  1000 vnd
  +
  Nhiệm vụ
  0 vnd
  Khoản vay đầu tiên
  0 - 1000 vnd
  Số tiền tối đa
  10000000 vnd
  Thuật ngữ
  1 - 30 ngày
  Vấn đề
  Thời gian phát hành
  Lịch trình
  Tuổi
  22-55
  (0)
  Thanh toán
  1002 vnd
  =
  Cơ quan tín dụng
  1000 vnd
  +
  Nhiệm vụ
  2 vnd
  Khoản vay đầu tiên
  0 - 4000000 vnd
  Số tiền tối đa
  4000000 vnd
  Thuật ngữ
  1 - 30 ngày
  Vấn đề
  Thời gian phát hành
  15
  Lịch trình
  24/7
  Tuổi
  19-70
  (0)
  Thanh toán
  3920 vnd
  =
  Cơ quan tín dụng
  1000 vnd
  +
  Nhiệm vụ
  2920 vnd
  Khoản vay đầu tiên
  0 - 10000000 vnd
  Số tiền tối đa
  10000000 vnd
  Thuật ngữ
  92 - 183 ngày
  Vấn đề
  Thời gian phát hành
  15
  Lịch trình
  24/7
  Tuổi
  20-55
  (0)
  Thanh toán
  4650 vnd
  =
  Cơ quan tín dụng
  1000 vnd
  +
  Nhiệm vụ
  3650 vnd
  Khoản vay đầu tiên
  500000 - 500000 vnd
  Số tiền tối đa
  20000000 vnd
  Thuật ngữ
  91 - 182 ngày
  Vấn đề
  Thời gian phát hành
  15
  Lịch trình
  11/7
  Tuổi
  18-70
  (0)
  Thanh toán
  3000 vnd
  =
  Cơ quan tín dụng
  1000 vnd
  +
  Nhiệm vụ
  2000 vnd
  Khoản vay đầu tiên
  0 - 15000 vnd
  Số tiền tối đa
  15000 vnd
  Thuật ngữ
  1 - 720 ngày
  Vấn đề
  Thời gian phát hành
  15
  Lịch trình
  24/7
  Tuổi
  18-60
  (0)
  Thanh toán
  1000 vnd
  =
  Cơ quan tín dụng
  1000 vnd
  +
  Nhiệm vụ
  0 vnd
  Khoản vay đầu tiên
  0 - 1000 vnd
  Số tiền tối đa
  1000 vnd
  Thuật ngữ
  1 - 30 ngày
  Vấn đề
  Thời gian phát hành
  15
  Lịch trình
  24/7
  Tuổi
  18-65
  (0)
  Thanh toán
  1002 vnd
  =
  Cơ quan tín dụng
  1000 vnd
  +
  Nhiệm vụ
  2 vnd
  Khoản vay đầu tiên
  0 - 14800000 vnd
  Số tiền tối đa
  14800000 vnd
  Thuật ngữ
  1 - 90 ngày
  Vấn đề
  Thời gian phát hành
  5
  Lịch trình
  24/7
  Tuổi
  18-65
  (0)
  Thanh toán
  1002 vnd
  =
  Cơ quan tín dụng
  1000 vnd
  +
  Nhiệm vụ
  2 vnd
  Khoản vay đầu tiên
  0 - 10000 vnd
  Số tiền tối đa
  10000 vnd
  Thuật ngữ
  1 - 30 ngày
  Vấn đề
  Thời gian phát hành
  5
  Lịch trình
  24/7
  Tuổi
  18-65
  (0)
  Thanh toán
  1000 vnd
  =
  Cơ quan tín dụng
  1000 vnd
  +
  Nhiệm vụ
  0 vnd
  Khoản vay đầu tiên
  0 - 20000000 vnd
  Số tiền tối đa
  20000000 vnd
  Thuật ngữ
  3 - 365 ngày
  Vấn đề
  Thời gian phát hành
  10
  Lịch trình
  24/7
  Tuổi
  20-60
  Результаты не соответствующие условиям первого кредита
  Результаты не соответствующие вашим критериям сравнения

  Các khoản vay trực tuyến hiếm khi được cung cấp bởi các ngân hàng. Dịch vụ này chỉ có ở các tổ chức tài chính vi mô phát hành khoản vay nhanh hơn và dễ dàng hơn.

  Vay tiền trực tuyến thuận tiện như thế nào?

  Con người đã quen với việc đơn giản hóa mọi thứ có thể được đơn giản hóa và dễ dàng hơn càng nhiều càng tốt. Về mặt này, Internet giúp ích rất nhiều – thông qua nó, bạn có thể giải quyết một số lượng lớn các vấn đề mà trước đây chúng ta phải tốn rất nhiều công sức và thời gian.

  Một trong những nhiệm vụ này là vay tiền. Thủ tục này có thể được hoàn thành hoàn toàn từ xa – thông qua Internet. Nếu bạn so sánh tùy chọn này với khoản vay “thông thường” tại chi nhánh, thì việc đăng ký trực tuyến có vẻ dễ dàng hơn gấp mười lần, bởi vì:

  • không lãng phí thời gian và công sức khi đi lại (đối với cư dân của các thành phố lớn, việc này có thể mất hơn một giờ);
  • không cần phải xếp hàng;
  • Không cần phải điều chỉnh lịch làm việc của bộ phận.

  Do đó, quá trình xử lý khoản vay trực tuyến nhanh hơn, bình tĩnh hơn và dễ dàng hơn. Điều này có thể được thực hiện từ bất cứ nơi nào có truy cập Internet: thậm chí từ nhà, thậm chí từ nơi làm việc, ngay cả khi đang tắc đường (từ điện thoại thông minh).

  Có thể vay tiền ngân hàng trực tuyến được không?

  Trên trang web của một số ngân hàng, bạn có thể nộp đơn đăng ký vay trực tuyến. Nó được xem xét và đưa ra quyết định sơ bộ, nhưng sau đó bạn vẫn phải đến sở – mang theo hồ sơ và viết báo cáo chi tiết hơn.

  Một số ngân hàng Ucraina (ví dụ: Privatbank) cung cấp các khoản vay trực tuyến với số tiền nhỏ mà không cần sự hiện diện của cá nhân. Nhưng điều này chỉ áp dụng cho khách hàng thường xuyên. Nếu bạn không phải là khách hàng của một ngân hàng như vậy thì rất có thể họ sẽ không cho bạn vay tiền từ xa.

  Một lựa chọn khác để đăng ký trực tuyến tại ngân hàng là nhận thẻ tín dụng. Đây là một hình thức cho vay hơi khác: khách hàng nhận được một thẻ tín dụng nhựa với số tiền được phê duyệt (số tiền thường ít hơn số tiền mà MFO phát hành). Anh ta có thể sử dụng số tiền này cho bất kỳ giao dịch mua nào, từ thẻ hoặc rút tiền mặt tại máy ATM. Tuy nhiên, để nhận được thẻ tín dụng, bạn vẫn cần phải đến chi nhánh hoặc gặp người chuyển phát nhanh. Và sẽ không thể phát hành thẻ nhanh chóng: tốt nhất là bạn sẽ nhận được thẻ trong vòng cả ngày làm việc (và trên thực tế thường mất nhiều thời gian hơn).

  Một giải pháp thay thế cho ngân hàng: làm thế nào để nhanh chóng đăng ký khoản vay trực tuyến từ MFO?

  Yêu cầu tối thiểu cùng với việc xử lý đơn đăng ký nhanh chóng là những lợi thế chính của tổ chức tài chính vi mô so với các văn phòng ngân hàng. Khách hàng tại tổ chức tài chính vi mô chỉ được cung cấp thông tin hộ chiếu và mã số nhận dạng, không được cung cấp thêm.

  Các tổ chức ngân hàng yêu cầu nhiều tài liệu hơn, bao gồm lịch sử tín dụng tốt và giấy chứng nhận thu nhập. Đôi khi bạn còn cần người bảo lãnh hoặc tài sản thế chấp để cho vay. Hơn nữa, những yêu cầu nghiêm trọng như vậy có thể được đưa ra ngay cả khi nhận được một khoản vay vi mô.

  Yêu cầu cơ bản đối với khách hàng MFO:

  1. Là công dân hoặc công dân Ukraine.
  2. Là người trưởng thành (18 hoặc 21 tuổi).
  3. Không có nợ hoạt động trong MFO.

  Bạn có thể vay tiền trực tuyến bằng cổng Fastcredit để so sánh các tổ chức tài chính khác nhau với nhau. Ngoài ra, trên cổng Fastcredit còn có những đánh giá từ khách hàng thực tế cho từng tổ chức tài chính được liệt kê.

  Các tổ chức tài chính vi mô phát hành các khoản vay trực tuyến tới bất kỳ thẻ ngân hàng nào (từ bất kỳ ngân hàng nào ở Ukraina). Bạn cũng có thể đăng ký vay tiền mặt trực tuyến và nhận tiền bằng cách chuyển phát nhanh đến nhà khách hàng.

  Các khoản vay trực tuyến hiếm khi được cung cấp bởi các ngân hàng. Dịch vụ này chỉ có ở các tổ chức tài chính vi mô phát hành khoản vay nhanh hơn và dễ dàng hơn.

  Vay tiền trực tuyến thuận tiện như thế nào?

  Con người đã quen với việc đơn giản hóa mọi thứ có thể được đơn giản hóa và dễ dàng hơn càng nhiều càng tốt. Về mặt này, Internet giúp ích rất nhiều – thông qua nó, bạn có thể giải quyết một số lượng lớn các vấn đề mà trước đây chúng ta phải tốn rất nhiều công sức và thời gian.

  Một trong những nhiệm vụ này là vay tiền. Thủ tục này có thể được hoàn thành hoàn toàn từ xa – thông qua Internet. Nếu bạn so sánh tùy chọn này với khoản vay “thông thường” tại chi nhánh, thì việc đăng ký trực tuyến có vẻ dễ dàng hơn gấp mười lần, bởi vì:

  • không lãng phí thời gian và công sức khi đi lại (đối với cư dân của các thành phố lớn, việc này có thể mất hơn một giờ);
  • không cần phải xếp hàng;
  • Không cần phải điều chỉnh lịch làm việc của bộ phận.

  Do đó, quá trình xử lý khoản vay trực tuyến nhanh hơn, bình tĩnh hơn và dễ dàng hơn. Điều này có thể được thực hiện từ bất cứ nơi nào có truy cập Internet: thậm chí từ nhà, thậm chí từ nơi làm việc, ngay cả khi đang tắc đường (từ điện thoại thông minh).

  Có thể vay tiền ngân hàng trực tuyến được không?

  Trên trang web của một số ngân hàng, bạn có thể nộp đơn đăng ký vay trực tuyến. Nó được xem xét và đưa ra quyết định sơ bộ, nhưng sau đó bạn vẫn phải đến sở – mang theo hồ sơ và viết báo cáo chi tiết hơn.

  Một số ngân hàng Ucraina (ví dụ: Privatbank) cung cấp các khoản vay trực tuyến với số tiền nhỏ mà không cần sự hiện diện của cá nhân. Nhưng điều này chỉ áp dụng cho khách hàng thường xuyên. Nếu bạn không phải là khách hàng của một ngân hàng như vậy thì rất có thể họ sẽ không cho bạn vay tiền từ xa.

  Một lựa chọn khác để đăng ký trực tuyến tại ngân hàng là nhận thẻ tín dụng. Đây là một hình thức cho vay hơi khác: khách hàng nhận được một thẻ tín dụng nhựa với số tiền được phê duyệt (số tiền thường ít hơn số tiền mà MFO phát hành). Anh ta có thể sử dụng số tiền này cho bất kỳ giao dịch mua nào, từ thẻ hoặc rút tiền mặt tại máy ATM. Tuy nhiên, để nhận được thẻ tín dụng, bạn vẫn cần phải đến chi nhánh hoặc gặp người chuyển phát nhanh. Và sẽ không thể phát hành thẻ nhanh chóng: tốt nhất là bạn sẽ nhận được thẻ trong vòng cả ngày làm việc (và trên thực tế thường mất nhiều thời gian hơn).

  Một giải pháp thay thế cho ngân hàng: làm thế nào để nhanh chóng đăng ký khoản vay trực tuyến từ MFO?

  Yêu cầu tối thiểu cùng với việc xử lý đơn đăng ký nhanh chóng là những lợi thế chính của tổ chức tài chính vi mô so với các văn phòng ngân hàng. Khách hàng tại tổ chức tài chính vi mô chỉ được cung cấp thông tin hộ chiếu và mã số nhận dạng, không được cung cấp thêm.

  Các tổ chức ngân hàng yêu cầu nhiều tài liệu hơn, bao gồm lịch sử tín dụng tốt và giấy chứng nhận thu nhập. Đôi khi bạn còn cần người bảo lãnh hoặc tài sản thế chấp để cho vay. Hơn nữa, những yêu cầu nghiêm trọng như vậy có thể được đưa ra ngay cả khi nhận được một khoản vay vi mô.

  Yêu cầu cơ bản đối với khách hàng MFO:

  1. Là công dân hoặc công dân Ukraine.
  2. Là người trưởng thành (18 hoặc 21 tuổi).
  3. Không có nợ hoạt động trong MFO.

  Bạn có thể vay tiền trực tuyến bằng cổng Fastcredit để so sánh các tổ chức tài chính khác nhau với nhau. Ngoài ra, trên cổng Fastcredit còn có những đánh giá từ khách hàng thực tế cho từng tổ chức tài chính được liệt kê.

  Các tổ chức tài chính vi mô phát hành các khoản vay trực tuyến tới bất kỳ thẻ ngân hàng nào (từ bất kỳ ngân hàng nào ở Ukraina). Bạn cũng có thể đăng ký vay tiền mặt trực tuyến và nhận tiền bằng cách chuyển phát nhanh đến nhà khách hàng.