Các khoản vay dành cho người nghỉ hưu

Chọn số tiền và thời hạn vay

Số tiền vay
 vnd
Trong thời gian
 ngày

Gửi đơn xin vay tiền của bạn

  MoneyWatcher

  Bạn muốn vay tiền với điều kiện thuận lợi nhất?

  Viết thư cho bản tin của chúng tôi với các chương trình khuyến mãi từ các công ty tín dụng

  Quy tắc của chúng tôi là không quá 1 lá thư mỗi tháng.

  Các khoản vay tốt nhất cho 19 Tháng Bảy 2024

  (0)
  Thanh toán
  1002 vnd
  =
  Cơ quan tín dụng
  1000 vnd
  +
  Nhiệm vụ
  2 vnd
  Khoản vay đầu tiên
  0 - 5000000 vnd
  Số tiền tối đa
  5000000 vnd
  Thuật ngữ
  1 - 30 ngày
  Vấn đề
  Thời gian phát hành
  5
  Lịch trình
  24/7
  Tuổi
  18-65
  (0)
  Thanh toán
  1000 vnd
  =
  Cơ quan tín dụng
  1000 vnd
  +
  Nhiệm vụ
  0 vnd
  Khoản vay đầu tiên
  0 - 10000 vnd
  Số tiền tối đa
  10000 vnd
  Thuật ngữ
  1 - 30 ngày
  Vấn đề
  Thời gian phát hành
  15
  Lịch trình
  24/7
  Tuổi
  18-65
  (0)
  Thanh toán
  1002 vnd
  =
  Cơ quan tín dụng
  1000 vnd
  +
  Nhiệm vụ
  2 vnd
  Khoản vay đầu tiên
  0 - 30000000 vnd
  Số tiền tối đa
  30000000 vnd
  Thuật ngữ
  1 - 12 ngày
  Vấn đề
  Thời gian phát hành
  5
  Lịch trình
  24/7
  Tuổi
  22-55
  (0)
  Thanh toán
  1002 vnd
  =
  Cơ quan tín dụng
  1000 vnd
  +
  Nhiệm vụ
  2 vnd
  Khoản vay đầu tiên
  0 - 2000000 vnd
  Số tiền tối đa
  2000000 vnd
  Thuật ngữ
  1 - 180 ngày
  Vấn đề
  Thời gian phát hành
  10
  Lịch trình
  24/7
  Tuổi
  21-70
  (0)
  Thanh toán
  3000 vnd
  =
  Cơ quan tín dụng
  1000 vnd
  +
  Nhiệm vụ
  2000 vnd
  Khoản vay đầu tiên
  0 - 15000 vnd
  Số tiền tối đa
  15000 vnd
  Thuật ngữ
  1 - 720 ngày
  Vấn đề
  Thời gian phát hành
  15
  Lịch trình
  24/7
  Tuổi
  18-60
  (0)
  Thanh toán
  1002 vnd
  =
  Cơ quan tín dụng
  1000 vnd
  +
  Nhiệm vụ
  2 vnd
  Khoản vay đầu tiên
  0 - 10000 vnd
  Số tiền tối đa
  10000 vnd
  Thuật ngữ
  1 - 30 ngày
  Vấn đề
  Thời gian phát hành
  15
  Lịch trình
  24/7
  Tuổi
  18-65
  (0)
  Thanh toán
  1000 vnd
  =
  Cơ quan tín dụng
  1000 vnd
  +
  Nhiệm vụ
  0 vnd
  Khoản vay đầu tiên
  0 - 1000 vnd
  Số tiền tối đa
  10000000 vnd
  Thuật ngữ
  1 - 30 ngày
  Vấn đề
  Thời gian phát hành
  Lịch trình
  Tuổi
  22-55
  (0)
  Thanh toán
  1002 vnd
  =
  Cơ quan tín dụng
  1000 vnd
  +
  Nhiệm vụ
  2 vnd
  Khoản vay đầu tiên
  0 - 4000000 vnd
  Số tiền tối đa
  4000000 vnd
  Thuật ngữ
  1 - 30 ngày
  Vấn đề
  Thời gian phát hành
  15
  Lịch trình
  24/7
  Tuổi
  19-70
  (0)
  Thanh toán
  3920 vnd
  =
  Cơ quan tín dụng
  1000 vnd
  +
  Nhiệm vụ
  2920 vnd
  Khoản vay đầu tiên
  0 - 10000000 vnd
  Số tiền tối đa
  10000000 vnd
  Thuật ngữ
  92 - 183 ngày
  Vấn đề
  Thời gian phát hành
  15
  Lịch trình
  24/7
  Tuổi
  20-55
  (0)
  Thanh toán
  4650 vnd
  =
  Cơ quan tín dụng
  1000 vnd
  +
  Nhiệm vụ
  3650 vnd
  Khoản vay đầu tiên
  500000 - 500000 vnd
  Số tiền tối đa
  20000000 vnd
  Thuật ngữ
  91 - 182 ngày
  Vấn đề
  Thời gian phát hành
  15
  Lịch trình
  11/7
  Tuổi
  18-70
  (0)
  Thanh toán
  3000 vnd
  =
  Cơ quan tín dụng
  1000 vnd
  +
  Nhiệm vụ
  2000 vnd
  Khoản vay đầu tiên
  0 - 15000 vnd
  Số tiền tối đa
  15000 vnd
  Thuật ngữ
  1 - 720 ngày
  Vấn đề
  Thời gian phát hành
  15
  Lịch trình
  24/7
  Tuổi
  18-60
  (0)
  Thanh toán
  1000 vnd
  =
  Cơ quan tín dụng
  1000 vnd
  +
  Nhiệm vụ
  0 vnd
  Khoản vay đầu tiên
  0 - 1000 vnd
  Số tiền tối đa
  1000 vnd
  Thuật ngữ
  1 - 30 ngày
  Vấn đề
  Thời gian phát hành
  15
  Lịch trình
  24/7
  Tuổi
  18-65
  (0)
  Thanh toán
  1002 vnd
  =
  Cơ quan tín dụng
  1000 vnd
  +
  Nhiệm vụ
  2 vnd
  Khoản vay đầu tiên
  0 - 14800000 vnd
  Số tiền tối đa
  14800000 vnd
  Thuật ngữ
  1 - 90 ngày
  Vấn đề
  Thời gian phát hành
  5
  Lịch trình
  24/7
  Tuổi
  18-65
  (0)
  Thanh toán
  1002 vnd
  =
  Cơ quan tín dụng
  1000 vnd
  +
  Nhiệm vụ
  2 vnd
  Khoản vay đầu tiên
  0 - 10000 vnd
  Số tiền tối đa
  10000 vnd
  Thuật ngữ
  1 - 30 ngày
  Vấn đề
  Thời gian phát hành
  5
  Lịch trình
  24/7
  Tuổi
  18-65
  (0)
  Thanh toán
  1000 vnd
  =
  Cơ quan tín dụng
  1000 vnd
  +
  Nhiệm vụ
  0 vnd
  Khoản vay đầu tiên
  0 - 20000000 vnd
  Số tiền tối đa
  20000000 vnd
  Thuật ngữ
  3 - 365 ngày
  Vấn đề
  Thời gian phát hành
  10
  Lịch trình
  24/7
  Tuổi
  20-60
  (0)
  Thanh toán
  3000 vnd
  =
  Cơ quan tín dụng
  1000 vnd
  +
  Nhiệm vụ
  2000 vnd
  Khoản vay đầu tiên
  0 - 15000 vnd
  Số tiền tối đa
  15050 vnd
  Thuật ngữ
  1 - 720 ngày
  Vấn đề
  Thời gian phát hành
  15
  Lịch trình
  24/7
  Tuổi
  18-60
  (0)
  Thanh toán
  1002 vnd
  =
  Cơ quan tín dụng
  1000 vnd
  +
  Nhiệm vụ
  2 vnd
  Khoản vay đầu tiên
  0 - 2000000 vnd
  Số tiền tối đa
  2000000 vnd
  Thuật ngữ
  1 - 180 ngày
  Vấn đề
  Thời gian phát hành
  30
  Lịch trình
  24/7
  Tuổi
  22-68
  (0)
  Thanh toán
  1002 vnd
  =
  Cơ quan tín dụng
  1000 vnd
  +
  Nhiệm vụ
  2 vnd
  Khoản vay đầu tiên
  0 - 25000 vnd
  Số tiền tối đa
  25000 vnd
  Thuật ngữ
  1 - 90 ngày
  Vấn đề
  Thời gian phát hành
  5
  Lịch trình
  24/7
  Tuổi
  21-70
  Результаты не соответствующие условиям первого кредита
  Результаты не соответствующие вашим критериям сравнения

  Điều nào làm cho việc vay tiền mặt cho người cao tuổi trở nên khó khăn?

  Một phần lớn khách hàng vay tiền dưới các mục đích khác nhau thường là những người trẻ tuổi ở độ tuổi lao động (thường từ 20 đến 40 tuổi). Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là các nhóm tuổi khác không tìm kiếm vay tiền – sự thiếu hụt tiền có thể xảy ra ở bất kỳ lứa tuổi nào. Điều này bao gồm cả những người đã về hưu.

  Có những ngân hàng nào cung cấp khoản vay cho người đã về hưu không?

  Nếu một người đã về hưu cần vay tiền, việc làm điều này tại ngân hàng sẽ rất khó khăn. Họ thường cung cấp khoản vay cho những khách hàng chỉ đáp ứng một loạt các yêu cầu. Trong số chúng, một số yếu tố chính là tuổi (từ 21 đến 50-55 tuổi), có việc làm chính thức và một mức lương nhất định.

  Người đã về hưu không phù hợp với bất kỳ điều kiện nào trong số này – do đó, họ có khả năng bị từ chối ở ngân hàng. Thậm chí nếu không bị từ chối, lựa chọn các chương trình vay tiền sẽ rất hạn chế và các điều kiện vay sẽ khác biệt xấu hơn so với những điều kiện mà một khách hàng “bình thường” có thể mong đợi.

  Ở đâu có thể dễ dàng nhận được khoản vay cho người đã về hưu?

  Khoản vay ngân hàng thường dành cho “hạng mục” chi phí lớn – thường được sử dụng để mua nhà hoặc ô tô, để kinh doanh, hoặc để tiếp tục học hành. Cũng có các chương trình vay không nhắm mục tiêu cụ thể, nhưng thậm chí cũng cung cấp các khoản vay lớn và kéo dài.

  Nhưng không phải lúc nào cũng cần thiết – đôi khi một người cần một số tiền nhỏ và trong thời gian ngắn. Ví dụ: khi cần mua thuốc đắt tiền hoặc thanh toán cho cuộc hẹn với bác sĩ ở phòng khám tư. Đối với người đã về hưu, các chi phí như vậy là cần thiết, nhưng họ không luôn có đủ tiền.

  Trong những tình huống như vậy, bạn nên tham khảo các tổ chức tài chính nhỏ. Các tổ chức tài chính nhỏ thường sẵn lòng cung cấp khoản vay cho người đã về hưu (không giống như các ngân hàng). Trong một số công ty, có các hạn chế về tuổi – giới hạn tuổi có thể là 65 tuổi.

  Về tài liệu – những người đã về hưu không khác gì các khách hàng “bình thường” trong việc cung cấp:

  • Hộ chiếu
  • Số thuế cá nhân.

  Một điều khác biệt duy nhất: một số tổ chức tài chính nhỏ đặt ra các điều kiện hơi khác cho những người đã về hưu. Ví dụ, nếu một người trung niên có thể vay tối đa 10,000 grivna, thì cho người đã về hưu, số tiền tối đa có thể là 5,000 grivna.

  Danh sách các công ty cung cấp khoản vay cho người đã về hưu

  Ở Ukraine, có một số tổ chức tài chính nhỏ hoạt động ở một loạt các quy mô: có các công ty mà không có chi nhánh (chỉ hoạt động qua trang web), và có các tổ chức có chi nhánh ở mỗi thành phố lớn. Họ khác nhau về các điều kiện cung cấp khoản vay.

  Nếu bạn muốn chọn một khoản vay chỉ dựa trên các điều kiện tốt nhất – bạn có thể tìm thấy nó trên trang web Bank-ua chỉ trong vài phút. Đây là dịch vụ so sánh miễn phí trực tuyến: nó cung cấp thông tin về các tổ chức tài chính nhỏ ở Ukraine cung cấp khoản vay nhỏ cho người đã về hưu. Điều này giúp bạn không cần phải tự tìm kiếm trên các trang web của họ và tự so sánh chúng (mất một vài giờ thời gian).

  Điều nào làm cho việc vay tiền mặt cho người cao tuổi trở nên khó khăn?

  Một phần lớn khách hàng vay tiền dưới các mục đích khác nhau thường là những người trẻ tuổi ở độ tuổi lao động (thường từ 20 đến 40 tuổi). Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là các nhóm tuổi khác không tìm kiếm vay tiền – sự thiếu hụt tiền có thể xảy ra ở bất kỳ lứa tuổi nào. Điều này bao gồm cả những người đã về hưu.

  Có những ngân hàng nào cung cấp khoản vay cho người đã về hưu không?

  Nếu một người đã về hưu cần vay tiền, việc làm điều này tại ngân hàng sẽ rất khó khăn. Họ thường cung cấp khoản vay cho những khách hàng chỉ đáp ứng một loạt các yêu cầu. Trong số chúng, một số yếu tố chính là tuổi (từ 21 đến 50-55 tuổi), có việc làm chính thức và một mức lương nhất định.

  Người đã về hưu không phù hợp với bất kỳ điều kiện nào trong số này – do đó, họ có khả năng bị từ chối ở ngân hàng. Thậm chí nếu không bị từ chối, lựa chọn các chương trình vay tiền sẽ rất hạn chế và các điều kiện vay sẽ khác biệt xấu hơn so với những điều kiện mà một khách hàng “bình thường” có thể mong đợi.

  Ở đâu có thể dễ dàng nhận được khoản vay cho người đã về hưu?

  Khoản vay ngân hàng thường dành cho “hạng mục” chi phí lớn – thường được sử dụng để mua nhà hoặc ô tô, để kinh doanh, hoặc để tiếp tục học hành. Cũng có các chương trình vay không nhắm mục tiêu cụ thể, nhưng thậm chí cũng cung cấp các khoản vay lớn và kéo dài.

  Nhưng không phải lúc nào cũng cần thiết – đôi khi một người cần một số tiền nhỏ và trong thời gian ngắn. Ví dụ: khi cần mua thuốc đắt tiền hoặc thanh toán cho cuộc hẹn với bác sĩ ở phòng khám tư. Đối với người đã về hưu, các chi phí như vậy là cần thiết, nhưng họ không luôn có đủ tiền.

  Trong những tình huống như vậy, bạn nên tham khảo các tổ chức tài chính nhỏ. Các tổ chức tài chính nhỏ thường sẵn lòng cung cấp khoản vay cho người đã về hưu (không giống như các ngân hàng). Trong một số công ty, có các hạn chế về tuổi – giới hạn tuổi có thể là 65 tuổi.

  Về tài liệu – những người đã về hưu không khác gì các khách hàng “bình thường” trong việc cung cấp:

  • Hộ chiếu
  • Số thuế cá nhân.

  Một điều khác biệt duy nhất: một số tổ chức tài chính nhỏ đặt ra các điều kiện hơi khác cho những người đã về hưu. Ví dụ, nếu một người trung niên có thể vay tối đa 10,000 grivna, thì cho người đã về hưu, số tiền tối đa có thể là 5,000 grivna.

  Danh sách các công ty cung cấp khoản vay cho người đã về hưu

  Ở Ukraine, có một số tổ chức tài chính nhỏ hoạt động ở một loạt các quy mô: có các công ty mà không có chi nhánh (chỉ hoạt động qua trang web), và có các tổ chức có chi nhánh ở mỗi thành phố lớn. Họ khác nhau về các điều kiện cung cấp khoản vay.

  Nếu bạn muốn chọn một khoản vay chỉ dựa trên các điều kiện tốt nhất – bạn có thể tìm thấy nó trên trang web Bank-ua chỉ trong vài phút. Đây là dịch vụ so sánh miễn phí trực tuyến: nó cung cấp thông tin về các tổ chức tài chính nhỏ ở Ukraine cung cấp khoản vay nhỏ cho người đã về hưu. Điều này giúp bạn không cần phải tự tìm kiếm trên các trang web của họ và tự so sánh chúng (mất một vài giờ thời gian).