Vay tiền mặt trực tuyến

Chọn số tiền và thời hạn vay

Số tiền vay
 vnd
Trong thời gian
 ngày

Gửi đơn xin vay tiền của bạn

  MoneyWatcher

  Bạn muốn vay tiền với điều kiện thuận lợi nhất?

  Viết thư cho bản tin của chúng tôi với các chương trình khuyến mãi từ các công ty tín dụng

  Quy tắc của chúng tôi là không quá 1 lá thư mỗi tháng.

  Các khoản vay tốt nhất cho 19 Tháng Bảy 2024

  (0)
  Thanh toán
  1002 vnd
  =
  Cơ quan tín dụng
  1000 vnd
  +
  Nhiệm vụ
  2 vnd
  Khoản vay đầu tiên
  0 - 25000 vnd
  Số tiền tối đa
  25000 vnd
  Thuật ngữ
  1 - 90 ngày
  Vấn đề
  Thời gian phát hành
  5
  Lịch trình
  24/7
  Tuổi
  21-70
  (0)
  Thanh toán
  1002 vnd
  =
  Cơ quan tín dụng
  1000 vnd
  +
  Nhiệm vụ
  2 vnd
  Khoản vay đầu tiên
  0 - 5000000 vnd
  Số tiền tối đa
  5000000 vnd
  Thuật ngữ
  1 - 30 ngày
  Vấn đề
  Thời gian phát hành
  5
  Lịch trình
  24/7
  Tuổi
  18-65
  (0)
  Thanh toán
  1000 vnd
  =
  Cơ quan tín dụng
  1000 vnd
  +
  Nhiệm vụ
  0 vnd
  Khoản vay đầu tiên
  0 - 10000 vnd
  Số tiền tối đa
  10000 vnd
  Thuật ngữ
  1 - 30 ngày
  Vấn đề
  Thời gian phát hành
  15
  Lịch trình
  24/7
  Tuổi
  18-65
  (0)
  Thanh toán
  1002 vnd
  =
  Cơ quan tín dụng
  1000 vnd
  +
  Nhiệm vụ
  2 vnd
  Khoản vay đầu tiên
  0 - 30000000 vnd
  Số tiền tối đa
  30000000 vnd
  Thuật ngữ
  1 - 12 ngày
  Vấn đề
  Thời gian phát hành
  5
  Lịch trình
  24/7
  Tuổi
  22-55
  (0)
  Thanh toán
  1002 vnd
  =
  Cơ quan tín dụng
  1000 vnd
  +
  Nhiệm vụ
  2 vnd
  Khoản vay đầu tiên
  0 - 2000000 vnd
  Số tiền tối đa
  2000000 vnd
  Thuật ngữ
  1 - 180 ngày
  Vấn đề
  Thời gian phát hành
  10
  Lịch trình
  24/7
  Tuổi
  21-70
  (0)
  Thanh toán
  3000 vnd
  =
  Cơ quan tín dụng
  1000 vnd
  +
  Nhiệm vụ
  2000 vnd
  Khoản vay đầu tiên
  0 - 15000 vnd
  Số tiền tối đa
  15000 vnd
  Thuật ngữ
  1 - 720 ngày
  Vấn đề
  Thời gian phát hành
  15
  Lịch trình
  24/7
  Tuổi
  18-60
  (0)
  Thanh toán
  1002 vnd
  =
  Cơ quan tín dụng
  1000 vnd
  +
  Nhiệm vụ
  2 vnd
  Khoản vay đầu tiên
  0 - 10000 vnd
  Số tiền tối đa
  10000 vnd
  Thuật ngữ
  1 - 30 ngày
  Vấn đề
  Thời gian phát hành
  15
  Lịch trình
  24/7
  Tuổi
  18-65
  (0)
  Thanh toán
  1000 vnd
  =
  Cơ quan tín dụng
  1000 vnd
  +
  Nhiệm vụ
  0 vnd
  Khoản vay đầu tiên
  0 - 1000 vnd
  Số tiền tối đa
  10000000 vnd
  Thuật ngữ
  1 - 30 ngày
  Vấn đề
  Thời gian phát hành
  Lịch trình
  Tuổi
  22-55
  (0)
  Thanh toán
  1002 vnd
  =
  Cơ quan tín dụng
  1000 vnd
  +
  Nhiệm vụ
  2 vnd
  Khoản vay đầu tiên
  0 - 4000000 vnd
  Số tiền tối đa
  4000000 vnd
  Thuật ngữ
  1 - 30 ngày
  Vấn đề
  Thời gian phát hành
  15
  Lịch trình
  24/7
  Tuổi
  19-70
  (0)
  Thanh toán
  3920 vnd
  =
  Cơ quan tín dụng
  1000 vnd
  +
  Nhiệm vụ
  2920 vnd
  Khoản vay đầu tiên
  0 - 10000000 vnd
  Số tiền tối đa
  10000000 vnd
  Thuật ngữ
  92 - 183 ngày
  Vấn đề
  Thời gian phát hành
  15
  Lịch trình
  24/7
  Tuổi
  20-55
  (0)
  Thanh toán
  4650 vnd
  =
  Cơ quan tín dụng
  1000 vnd
  +
  Nhiệm vụ
  3650 vnd
  Khoản vay đầu tiên
  500000 - 500000 vnd
  Số tiền tối đa
  20000000 vnd
  Thuật ngữ
  91 - 182 ngày
  Vấn đề
  Thời gian phát hành
  15
  Lịch trình
  11/7
  Tuổi
  18-70
  (0)
  Thanh toán
  3000 vnd
  =
  Cơ quan tín dụng
  1000 vnd
  +
  Nhiệm vụ
  2000 vnd
  Khoản vay đầu tiên
  0 - 15000 vnd
  Số tiền tối đa
  15000 vnd
  Thuật ngữ
  1 - 720 ngày
  Vấn đề
  Thời gian phát hành
  15
  Lịch trình
  24/7
  Tuổi
  18-60
  (0)
  Thanh toán
  1000 vnd
  =
  Cơ quan tín dụng
  1000 vnd
  +
  Nhiệm vụ
  0 vnd
  Khoản vay đầu tiên
  0 - 1000 vnd
  Số tiền tối đa
  1000 vnd
  Thuật ngữ
  1 - 30 ngày
  Vấn đề
  Thời gian phát hành
  15
  Lịch trình
  24/7
  Tuổi
  18-65
  (0)
  Thanh toán
  1002 vnd
  =
  Cơ quan tín dụng
  1000 vnd
  +
  Nhiệm vụ
  2 vnd
  Khoản vay đầu tiên
  0 - 14800000 vnd
  Số tiền tối đa
  14800000 vnd
  Thuật ngữ
  1 - 90 ngày
  Vấn đề
  Thời gian phát hành
  5
  Lịch trình
  24/7
  Tuổi
  18-65
  (0)
  Thanh toán
  1002 vnd
  =
  Cơ quan tín dụng
  1000 vnd
  +
  Nhiệm vụ
  2 vnd
  Khoản vay đầu tiên
  0 - 10000 vnd
  Số tiền tối đa
  10000 vnd
  Thuật ngữ
  1 - 30 ngày
  Vấn đề
  Thời gian phát hành
  5
  Lịch trình
  24/7
  Tuổi
  18-65
  (0)
  Thanh toán
  1000 vnd
  =
  Cơ quan tín dụng
  1000 vnd
  +
  Nhiệm vụ
  0 vnd
  Khoản vay đầu tiên
  0 - 20000000 vnd
  Số tiền tối đa
  20000000 vnd
  Thuật ngữ
  3 - 365 ngày
  Vấn đề
  Thời gian phát hành
  10
  Lịch trình
  24/7
  Tuổi
  20-60
  (0)
  Thanh toán
  3000 vnd
  =
  Cơ quan tín dụng
  1000 vnd
  +
  Nhiệm vụ
  2000 vnd
  Khoản vay đầu tiên
  0 - 15000 vnd
  Số tiền tối đa
  15050 vnd
  Thuật ngữ
  1 - 720 ngày
  Vấn đề
  Thời gian phát hành
  15
  Lịch trình
  24/7
  Tuổi
  18-60
  (0)
  Thanh toán
  1002 vnd
  =
  Cơ quan tín dụng
  1000 vnd
  +
  Nhiệm vụ
  2 vnd
  Khoản vay đầu tiên
  0 - 2000000 vnd
  Số tiền tối đa
  2000000 vnd
  Thuật ngữ
  1 - 180 ngày
  Vấn đề
  Thời gian phát hành
  30
  Lịch trình
  24/7
  Tuổi
  22-68
  Результаты не соответствующие условиям первого кредита
  Результаты не соответствующие вашим критериям сравнения

  Để nhận được khoản vay trực tuyến bằng tiền mặt, bạn có thể áp dụng tại một số tổ chức tài chính nhỏ (MFO). Trong trường hợp này, khách hàng điền đơn trực tuyến và nhận tiền hoặc khi đến văn phòng của MFO hoặc yêu cầu giao hàng tận nhà.

  Làm thế nào để làm thủ tục vay tiền mặt trực tuyến?

  Hai phương thức phổ biến nhất để nhận khoản vay là:

  • Hoàn toàn từ xa: Đơn xin vay được điền trực tuyến và tiền được chuyển qua các hệ thống thanh toán điện tử hoặc vào thẻ. Thông thường, loại vay này chỉ được cung cấp bởi MFO. Trong các ngân hàng, dịch vụ này không phải là dành cho tất cả mọi người (thường chỉ dành cho khách hàng thường xuyên, có thẻ ngân hàng và đã từng vay), và không phải tất cả các công ty.
  • Khi đến trực tiếp văn phòng của tổ chức tài chính để đăng ký vay: Khách hàng đến văn phòng gần nhất, điền đơn ở đó, chờ quyết định và nhận tiền.

  Nhưng còn một phương án khác: đăng ký vay trực tuyến bằng tiền mặt. Trong trường hợp này, khách hàng điền đơn qua trang web, và nhận tiền trực tiếp tại văn phòng hoặc qua dịch vụ giao hàng.

  Dịch vụ này có thể hữu ích khi bạn cần tiền mặt một cách cấp bách, đặc biệt qua Internet. Ví dụ: nếu bạn đau răng và cần phải đến phòng mạch tư. Tại sao lại là phòng mạch tư? Ví dụ: hiện giờ là ngày nghỉ và các bệnh viện công đóng cửa. Vì không phải mọi phòng mạch đều chấp nhận thẻ – tiền mặt là cần thiết, và khi đau răng bạn không muốn đi đến máy rút tiền. Trong tình huống như vậy, việc vay trực tuyến bằng tiền mặt sẽ là giải pháp hoàn hảo – bạn điền đơn qua trang web, và tiền sẽ được giao tận địa chỉ cần thiết.

  Ở đâu có thể đăng ký vay trực tuyến bằng tiền mặt?

  Cách đơn giản nhất để đăng ký vay tiền mặt trực tuyến là đến các tổ chức tài chính nhỏ. Họ chuyên cung cấp các khoản vay nhỏ từ 10-20 nghìn grivna, mặc dù một số MFO có thể cung cấp lên đến 50-100 nghìn grivna.

  Một trong những lợi ích của hầu hết MFO là có dịch vụ giao hàng bằng dịch vụ giao hàng tận nhà cho khách hàng. Ở một số tổ chức tài chính nhỏ, dịch vụ này miễn phí, ở những nơi khác có phí (nhưng phí chỉ áp dụng cho dịch vụ của người giao hàng).

  Ở ngân hàng, vay nhanh chóng thường được thực hiện như sau: trước tiên, khách hàng đề xuất đơn đăng ký để nhận tiền, và nếu đơn đươc chấp nhận – họ đến nhận tiền mặt. Cũng có thể chuyển vào thẻ, nhưng chỉ cho khách hàng thường xuyên và được xác minh. Nhược điểm là ngân hàng làm việc với người vay chậm chạp, và việc xem xét đơn đăng ký có thể mất từ vài giờ (trong trường hợp tốt nhất) đến vài ngày.

  Để nhận khoản vay trực tuyến từ ngân hàng, thường bạn phải mở thẻ tín dụng tại ngân hàng trước, sau đó đặt trực tuyến trên trang web của ngân hàng, và sau đó rút tiền tại máy rút tiền gần nhất.

  Để nhận khoản vay chấp nhận được, bạn cần có lịch sử tín dụng tốt và bằng chứng thu nhập (tốt nhất từ công việc được trả lương cao). Nếu không, ngân hàng sẽ từ chối hoặc cung cấp một khoản vay tối thiểu (từ 3-5 nghìn grivna).

  Dịch vụ giao tiền mặt tận nhà không phổ biến ở các ngân hàng, nhưng lại có ở nhiều tổ chức tài chính nhỏ. Tuy nhiên, ở một số MFO, dịch vụ này có tính phí, nhưng chi phí này không gây ảnh hưởng lớn (khoảng 30-50 grivna).

  Làm thế nào và dưới những điều kiện nào bạn có thể nhận khoản vay tiền mặt trực tuyến từ MFO?

  Bạn có thể chọn khoản vay tiền mặt trực tuyến thông qua cổng thông tin Bank-ua, dành cho việc so sánh giữa các tổ chức tài chính khác nhau tại Ukraine. Sử dụng dịch vụ trực tuyến này, bạn có thể chọn kế hoạch vay phù hợp nhất cho mình.

  Các tổ chức tài chính nhỏ cung cấp khoản vay tiền mặt trực tuyến dễ dàng hơn. Chỉ cần thông tin hộ chiếu và số thuế cá nhân của khách hàng.

  Đơn đăng ký được xử lý rất nhanh – khoảng 15 phút, và từ 15-45 phút nữa để xem xét đơn đăng ký. Các tổ chức tài chính nhỏ cung cấp khoản vay từ 50-100 nghìn grivna (tùy thuộc vào MFO) trong khoảng thời gian từ 30-45 ngày với khả năng kéo dài thêm 3-7 ngày.

  Để nhận được khoản vay trực tuyến bằng tiền mặt, bạn có thể áp dụng tại một số tổ chức tài chính nhỏ (MFO). Trong trường hợp này, khách hàng điền đơn trực tuyến và nhận tiền hoặc khi đến văn phòng của MFO hoặc yêu cầu giao hàng tận nhà.

  Làm thế nào để làm thủ tục vay tiền mặt trực tuyến?

  Hai phương thức phổ biến nhất để nhận khoản vay là:

  • Hoàn toàn từ xa: Đơn xin vay được điền trực tuyến và tiền được chuyển qua các hệ thống thanh toán điện tử hoặc vào thẻ. Thông thường, loại vay này chỉ được cung cấp bởi MFO. Trong các ngân hàng, dịch vụ này không phải là dành cho tất cả mọi người (thường chỉ dành cho khách hàng thường xuyên, có thẻ ngân hàng và đã từng vay), và không phải tất cả các công ty.
  • Khi đến trực tiếp văn phòng của tổ chức tài chính để đăng ký vay: Khách hàng đến văn phòng gần nhất, điền đơn ở đó, chờ quyết định và nhận tiền.

  Nhưng còn một phương án khác: đăng ký vay trực tuyến bằng tiền mặt. Trong trường hợp này, khách hàng điền đơn qua trang web, và nhận tiền trực tiếp tại văn phòng hoặc qua dịch vụ giao hàng.

  Dịch vụ này có thể hữu ích khi bạn cần tiền mặt một cách cấp bách, đặc biệt qua Internet. Ví dụ: nếu bạn đau răng và cần phải đến phòng mạch tư. Tại sao lại là phòng mạch tư? Ví dụ: hiện giờ là ngày nghỉ và các bệnh viện công đóng cửa. Vì không phải mọi phòng mạch đều chấp nhận thẻ – tiền mặt là cần thiết, và khi đau răng bạn không muốn đi đến máy rút tiền. Trong tình huống như vậy, việc vay trực tuyến bằng tiền mặt sẽ là giải pháp hoàn hảo – bạn điền đơn qua trang web, và tiền sẽ được giao tận địa chỉ cần thiết.

  Ở đâu có thể đăng ký vay trực tuyến bằng tiền mặt?

  Cách đơn giản nhất để đăng ký vay tiền mặt trực tuyến là đến các tổ chức tài chính nhỏ. Họ chuyên cung cấp các khoản vay nhỏ từ 10-20 nghìn grivna, mặc dù một số MFO có thể cung cấp lên đến 50-100 nghìn grivna.

  Một trong những lợi ích của hầu hết MFO là có dịch vụ giao hàng bằng dịch vụ giao hàng tận nhà cho khách hàng. Ở một số tổ chức tài chính nhỏ, dịch vụ này miễn phí, ở những nơi khác có phí (nhưng phí chỉ áp dụng cho dịch vụ của người giao hàng).

  Ở ngân hàng, vay nhanh chóng thường được thực hiện như sau: trước tiên, khách hàng đề xuất đơn đăng ký để nhận tiền, và nếu đơn đươc chấp nhận – họ đến nhận tiền mặt. Cũng có thể chuyển vào thẻ, nhưng chỉ cho khách hàng thường xuyên và được xác minh. Nhược điểm là ngân hàng làm việc với người vay chậm chạp, và việc xem xét đơn đăng ký có thể mất từ vài giờ (trong trường hợp tốt nhất) đến vài ngày.

  Để nhận khoản vay trực tuyến từ ngân hàng, thường bạn phải mở thẻ tín dụng tại ngân hàng trước, sau đó đặt trực tuyến trên trang web của ngân hàng, và sau đó rút tiền tại máy rút tiền gần nhất.

  Để nhận khoản vay chấp nhận được, bạn cần có lịch sử tín dụng tốt và bằng chứng thu nhập (tốt nhất từ công việc được trả lương cao). Nếu không, ngân hàng sẽ từ chối hoặc cung cấp một khoản vay tối thiểu (từ 3-5 nghìn grivna).

  Dịch vụ giao tiền mặt tận nhà không phổ biến ở các ngân hàng, nhưng lại có ở nhiều tổ chức tài chính nhỏ. Tuy nhiên, ở một số MFO, dịch vụ này có tính phí, nhưng chi phí này không gây ảnh hưởng lớn (khoảng 30-50 grivna).

  Làm thế nào và dưới những điều kiện nào bạn có thể nhận khoản vay tiền mặt trực tuyến từ MFO?

  Bạn có thể chọn khoản vay tiền mặt trực tuyến thông qua cổng thông tin Bank-ua, dành cho việc so sánh giữa các tổ chức tài chính khác nhau tại Ukraine. Sử dụng dịch vụ trực tuyến này, bạn có thể chọn kế hoạch vay phù hợp nhất cho mình.

  Các tổ chức tài chính nhỏ cung cấp khoản vay tiền mặt trực tuyến dễ dàng hơn. Chỉ cần thông tin hộ chiếu và số thuế cá nhân của khách hàng.

  Đơn đăng ký được xử lý rất nhanh – khoảng 15 phút, và từ 15-45 phút nữa để xem xét đơn đăng ký. Các tổ chức tài chính nhỏ cung cấp khoản vay từ 50-100 nghìn grivna (tùy thuộc vào MFO) trong khoảng thời gian từ 30-45 ngày với khả năng kéo dài thêm 3-7 ngày.