Khoản vay có kỳ hạn

Chọn số tiền và thời hạn vay

Số tiền vay
 vnd
Trong thời gian
 ngày

Gửi đơn xin vay tiền của bạn

  MoneyWatcher

  Bạn muốn vay tiền với điều kiện thuận lợi nhất?

  Viết thư cho bản tin của chúng tôi với các chương trình khuyến mãi từ các công ty tín dụng

  Quy tắc của chúng tôi là không quá 1 lá thư mỗi tháng.

  Các khoản vay tốt nhất cho 19 Tháng Bảy 2024

  (0)
  Thanh toán
  4650 vnd
  =
  Cơ quan tín dụng
  1000 vnd
  +
  Nhiệm vụ
  3650 vnd
  Khoản vay đầu tiên
  500000 - 500000 vnd
  Số tiền tối đa
  20000000 vnd
  Thuật ngữ
  91 - 182 ngày
  Vấn đề
  Thời gian phát hành
  15
  Lịch trình
  11/7
  Tuổi
  18-70
  (0)
  Thanh toán
  3000 vnd
  =
  Cơ quan tín dụng
  1000 vnd
  +
  Nhiệm vụ
  2000 vnd
  Khoản vay đầu tiên
  0 - 15000 vnd
  Số tiền tối đa
  15000 vnd
  Thuật ngữ
  1 - 720 ngày
  Vấn đề
  Thời gian phát hành
  15
  Lịch trình
  24/7
  Tuổi
  18-60
  (0)
  Thanh toán
  1000 vnd
  =
  Cơ quan tín dụng
  1000 vnd
  +
  Nhiệm vụ
  0 vnd
  Khoản vay đầu tiên
  0 - 1000 vnd
  Số tiền tối đa
  1000 vnd
  Thuật ngữ
  1 - 30 ngày
  Vấn đề
  Thời gian phát hành
  15
  Lịch trình
  24/7
  Tuổi
  18-65
  (0)
  Thanh toán
  1002 vnd
  =
  Cơ quan tín dụng
  1000 vnd
  +
  Nhiệm vụ
  2 vnd
  Khoản vay đầu tiên
  0 - 14800000 vnd
  Số tiền tối đa
  14800000 vnd
  Thuật ngữ
  1 - 90 ngày
  Vấn đề
  Thời gian phát hành
  5
  Lịch trình
  24/7
  Tuổi
  18-65
  (0)
  Thanh toán
  1002 vnd
  =
  Cơ quan tín dụng
  1000 vnd
  +
  Nhiệm vụ
  2 vnd
  Khoản vay đầu tiên
  0 - 10000 vnd
  Số tiền tối đa
  10000 vnd
  Thuật ngữ
  1 - 30 ngày
  Vấn đề
  Thời gian phát hành
  5
  Lịch trình
  24/7
  Tuổi
  18-65
  (0)
  Thanh toán
  1000 vnd
  =
  Cơ quan tín dụng
  1000 vnd
  +
  Nhiệm vụ
  0 vnd
  Khoản vay đầu tiên
  0 - 20000000 vnd
  Số tiền tối đa
  20000000 vnd
  Thuật ngữ
  3 - 365 ngày
  Vấn đề
  Thời gian phát hành
  10
  Lịch trình
  24/7
  Tuổi
  20-60
  (0)
  Thanh toán
  3000 vnd
  =
  Cơ quan tín dụng
  1000 vnd
  +
  Nhiệm vụ
  2000 vnd
  Khoản vay đầu tiên
  0 - 15000 vnd
  Số tiền tối đa
  15050 vnd
  Thuật ngữ
  1 - 720 ngày
  Vấn đề
  Thời gian phát hành
  15
  Lịch trình
  24/7
  Tuổi
  18-60
  (0)
  Thanh toán
  1002 vnd
  =
  Cơ quan tín dụng
  1000 vnd
  +
  Nhiệm vụ
  2 vnd
  Khoản vay đầu tiên
  0 - 2000000 vnd
  Số tiền tối đa
  2000000 vnd
  Thuật ngữ
  1 - 180 ngày
  Vấn đề
  Thời gian phát hành
  30
  Lịch trình
  24/7
  Tuổi
  22-68
  (0)
  Thanh toán
  1002 vnd
  =
  Cơ quan tín dụng
  1000 vnd
  +
  Nhiệm vụ
  2 vnd
  Khoản vay đầu tiên
  0 - 25000 vnd
  Số tiền tối đa
  25000 vnd
  Thuật ngữ
  1 - 90 ngày
  Vấn đề
  Thời gian phát hành
  5
  Lịch trình
  24/7
  Tuổi
  21-70
  (0)
  Thanh toán
  1002 vnd
  =
  Cơ quan tín dụng
  1000 vnd
  +
  Nhiệm vụ
  2 vnd
  Khoản vay đầu tiên
  0 - 5000000 vnd
  Số tiền tối đa
  5000000 vnd
  Thuật ngữ
  1 - 30 ngày
  Vấn đề
  Thời gian phát hành
  5
  Lịch trình
  24/7
  Tuổi
  18-65
  (0)
  Thanh toán
  1000 vnd
  =
  Cơ quan tín dụng
  1000 vnd
  +
  Nhiệm vụ
  0 vnd
  Khoản vay đầu tiên
  0 - 10000 vnd
  Số tiền tối đa
  10000 vnd
  Thuật ngữ
  1 - 30 ngày
  Vấn đề
  Thời gian phát hành
  15
  Lịch trình
  24/7
  Tuổi
  18-65
  (0)
  Thanh toán
  1002 vnd
  =
  Cơ quan tín dụng
  1000 vnd
  +
  Nhiệm vụ
  2 vnd
  Khoản vay đầu tiên
  0 - 30000000 vnd
  Số tiền tối đa
  30000000 vnd
  Thuật ngữ
  1 - 12 ngày
  Vấn đề
  Thời gian phát hành
  5
  Lịch trình
  24/7
  Tuổi
  22-55
  (0)
  Thanh toán
  1002 vnd
  =
  Cơ quan tín dụng
  1000 vnd
  +
  Nhiệm vụ
  2 vnd
  Khoản vay đầu tiên
  0 - 2000000 vnd
  Số tiền tối đa
  2000000 vnd
  Thuật ngữ
  1 - 180 ngày
  Vấn đề
  Thời gian phát hành
  10
  Lịch trình
  24/7
  Tuổi
  21-70
  (0)
  Thanh toán
  3000 vnd
  =
  Cơ quan tín dụng
  1000 vnd
  +
  Nhiệm vụ
  2000 vnd
  Khoản vay đầu tiên
  0 - 15000 vnd
  Số tiền tối đa
  15000 vnd
  Thuật ngữ
  1 - 720 ngày
  Vấn đề
  Thời gian phát hành
  15
  Lịch trình
  24/7
  Tuổi
  18-60
  (0)
  Thanh toán
  1002 vnd
  =
  Cơ quan tín dụng
  1000 vnd
  +
  Nhiệm vụ
  2 vnd
  Khoản vay đầu tiên
  0 - 10000 vnd
  Số tiền tối đa
  10000 vnd
  Thuật ngữ
  1 - 30 ngày
  Vấn đề
  Thời gian phát hành
  15
  Lịch trình
  24/7
  Tuổi
  18-65
  (0)
  Thanh toán
  1000 vnd
  =
  Cơ quan tín dụng
  1000 vnd
  +
  Nhiệm vụ
  0 vnd
  Khoản vay đầu tiên
  0 - 1000 vnd
  Số tiền tối đa
  10000000 vnd
  Thuật ngữ
  1 - 30 ngày
  Vấn đề
  Thời gian phát hành
  Lịch trình
  Tuổi
  22-55
  (0)
  Thanh toán
  1002 vnd
  =
  Cơ quan tín dụng
  1000 vnd
  +
  Nhiệm vụ
  2 vnd
  Khoản vay đầu tiên
  0 - 4000000 vnd
  Số tiền tối đa
  4000000 vnd
  Thuật ngữ
  1 - 30 ngày
  Vấn đề
  Thời gian phát hành
  15
  Lịch trình
  24/7
  Tuổi
  19-70
  (0)
  Thanh toán
  3920 vnd
  =
  Cơ quan tín dụng
  1000 vnd
  +
  Nhiệm vụ
  2920 vnd
  Khoản vay đầu tiên
  0 - 10000000 vnd
  Số tiền tối đa
  10000000 vnd
  Thuật ngữ
  92 - 183 ngày
  Vấn đề
  Thời gian phát hành
  15
  Lịch trình
  24/7
  Tuổi
  20-55
  Результаты не соответствующие условиям первого кредита
  Результаты не соответствующие вашим критериям сравнения

  Có nhiều trường hợp cần tiền gấp mà không có thời gian đến chi nhánh ngân hàng chờ vài ngày để xét duyệt hồ sơ. Lựa chọn quay sang người thân hoặc bạn bè thường gây khó chịu cho cả hai bên. Giải pháp là vay tiền trực tuyến từ tổ chức tài chính vi mô – MFO. Đây là cơ hội để vay tiền trực tuyến khẩn cấp, không gặp phải một số bất tiện mà tổ chức ngân hàng có thể mang lại và nguy cơ bị từ chối do thiếu chứng chỉ, lịch sử tín dụng xấu và các lý do phổ biến khác.

  Các khoản vay khẩn cấp được tổ chức tài chính vi mô cấp cho bất kỳ khách hàng nào, bất kể địa vị xã hội của họ. Bạn chỉ cần cung cấp hộ chiếu của mình và chỉ trong vòng 1 giờ, bạn có thể nhận được số tiền cần thiết trong tay (hoặc trên thẻ của mình) mà không cần kiểm tra dài dòng.

  Tôi có thể vay tiền khẩn cấp ở đâu?

  Các khoản vay khẩn cấp được phát hành bởi các tổ chức tài chính vi mô: đây là cách nhanh nhất để có được khoản vay. Khách hàng phải tuân theo các yêu cầu về tài liệu tối thiểu và không thực hiện nhiều cuộc kiểm tra chuyên sâu.

  Yêu cầu cơ bản đối với khách hàng MFO:

  1. Thiếu khoản nợ hiện có trong MFO mà bạn đang đăng ký (tức là bạn không thể vay 2 khoản vay trở lên từ cùng một MFO).
  2. Quốc tịch Ukraine.
  3. Tuổi trưởng thành (18 hoặc 21 tuổi, tùy theo MFO).

  Một điểm cộng nữa giúp đẩy nhanh quá trình vay vốn từ MFO là khả năng nhận tiền qua Internet. Bạn không cần phải có mặt trực tiếp tại chi nhánh – bạn có thể nộp đơn qua trang web MFO và tiền sẽ được chuyển vào thẻ.

  Bạn cần chuẩn bị gì để đăng ký vay tiền gấp trực tuyến?

  • hộ chiếu (xác nhận yêu cầu bắt buộc – đủ 18 tuổi);
  • giấy chứng nhận mã tăng tốc;
  • Có sẵn thẻ ngân hàng đang hoạt động để chuyển tiền nhanh chóng. 

  Bank-ua sẽ giúp bạn trả lời câu hỏi vay tiền gấp ở đâu. Đây là dịch vụ cho phép bạn so sánh các tổ chức tài chính khác nhau ở Ukraine. Người dùng cũng có thể sử dụng Bank-ua để xem đánh giá của khách hàng đối với từng người cho vay.

  Ngân hàng có cấp vốn vay gấp không?

  Để nhận được một khoản vay khẩn cấp từ ngân hàng, ít nhất bạn phải là khách hàng thường xuyên của ngân hàng và lý tưởng nhất là đáp ứng toàn bộ danh sách các yêu cầu. Trong số đó:

  • lịch sử tín dụng “sạch” (lý tưởng nhất là nếu khách hàng đã vay và trả nợ đúng hạn, không chậm trễ);
  • thu nhập chính thức cao;
  • thời gian phục vụ tại nơi làm việc cuối cùng – từ 6 tháng;
  • tuổi – từ 22-24 đến 35-40 tuổi;
  • thời gian trả nợ ngắn (càng ngắn càng tốt);
  • số tiền nhỏ được yêu cầu.

  Trong những tình huống như vậy, ngân hàng vẫn có thể tiếp nhận một khách hàng đáng tin cậy, nhưng chỉ khi khách hàng đó đã được ngân hàng phục vụ. Bằng cách này, công ty sẽ không phải kiểm tra lại người nộp đơn và đợi anh ta thu thập tài liệu – tất cả dữ liệu cơ bản đều đã được biết.

  Nhưng ngay cả trong trường hợp này, ngân hàng có thể mất khá nhiều thời gian để xem xét hồ sơ. Tốt nhất sẽ mất khoảng 1 giờ. Và tốc độ như vậy chỉ có thể thực hiện được nếu may mắn và hoàn cảnh trùng hợp – nếu bạn liên hệ với người quản lý biết bạn và nếu anh ta rảnh rỗi.

  Trên thực tế, điều này không thường xuyên xảy ra và các ngân hàng sẽ cấp một khoản vay khẩn cấp trong vòng vài giờ.

  Một nhược điểm đáng kể khác là phương thức vay vốn có kỳ hạn ngân hàng. Các ngân hàng thường không phát hành tiền khi nộp đơn trực tuyến – bạn sẽ phải có mặt tại chi nhánh để nhận tiền. Điều này có nghĩa là chúng ta không còn nói về tính cấp bách nữa vì bạn sẽ phải lãng phí thời gian đi lại.

  Làm thế nào để có được một khoản vay khẩn cấp từ MFO?

  Các tổ chức tài chính vi mô là giải pháp lý tưởng nếu bạn cần vay vốn gấp. Tốc độ xử lý ở đây cao kỷ lục – ngay cả một khách hàng mới cũng có thể nhận tiền theo đúng nghĩa đen trong vòng 1 giờ kể từ thời điểm đăng ký. Hơn nữa, việc bạn gửi đơn đăng ký bằng cách nào không quan trọng – trực tiếp tại chi nhánh hoặc thông qua trang web.

  Những ưu điểm chính của khoản vay khẩn cấp trực tuyến từ các tổ chức tài chính vi mô:

  • thủ tục xử lý khoản vay nhanh hơn. Nhiều quy trình được thực hiện tự động. Cần có quyền truy cập Internet để gửi yêu cầu và từ 15 đến 60 phút để kiểm tra dữ liệu và nhận xác nhận dưới dạng cuộc gọi hoặc tin nhắn của người quản lý;
  • tỷ lệ thất bại thấp. Yêu cầu về lòng trung thành đối với người đi vay là một điểm cộng quan trọng khi liên hệ với tổ chức tài chính vi mô. Các tổ chức không yêu cầu bạn chỉ định người bảo lãnh, xác nhận khả năng thanh toán bằng chứng chỉ hoặc có lịch sử tín dụng lý tưởng. Thống kê cho thấy tỷ lệ 85–90% đơn đăng ký được phê duyệt;
  • sự tiện lợi. Để vay tiền, bạn không cần phải rời khỏi nhà hoặc lãng phí thời gian. Bạn có thể gửi đơn đăng ký bất cứ lúc nào, 24/7, không kể ngày nghỉ cuối tuần hay ngày lễ. Các tổ chức tài chính vi mô thực sự có khả năng cung cấp các khoản vay khẩn cấp trực tuyến trong những tình huống khó lường nhất;
  • ưu đãi thuận lợi cho cả người mới bắt đầu và khách hàng thường xuyên. Vì vậy, khi đăng ký lần đầu, bạn có thể nhận được khoản vay với lãi suất thấp hoặc thậm chí là 0%. Việc đăng ký nhiều lần cho phép bạn kéo dài thời gian trả nợ và nhận được số tiền vay lớn hơn, do đó khách hàng xác nhận khả năng thanh toán của mình. Đó cũng là một cách hiệu quả để cải thiện lịch sử tín dụng xấu.

  Đặc điểm của khoản vay khẩn cấp từ tổ chức tài chính vi mô

  Một khoản vay trực tuyến khẩn cấp từ một tổ chức tài chính vi mô có những đặc điểm quan trọng. Cái này:

  • số tiền cho vay hạn chế. Các tổ chức cung cấp các khoản vay từ 100 UAH đến 15.000 UAH. Số tiền tùy thuộc vào tình trạng của người vay, đơn đầu tiên hoặc nhiều lần;
  • điều kiện. Đối với người mới bắt đầu, thời gian cho vay lên đến ba tháng, nhưng đối với những người vay đã được chứng minh, thời hạn cho vay có thể lên tới 1 năm;
  • lãi suất cao. Bạn nên tính toán kỹ khả năng tài chính của mình, vì lãi suất được tính theo từng ngày và có thể lên tới 1,5 – 1,8%. 

  Nơi để có được một khoản vay trực tuyến khẩn cấp có lợi nhuận?

  Để vay tiền trực tuyến, chúng tôi cung cấp một giải pháp thiết thực và thuận tiện: chọn các điều kiện thuận lợi nhất thông qua Bank-ua – một nền tảng so sánh các khoản vay trực tuyến. Để có kết quả nhanh chóng, bạn cần chỉ ra dữ liệu cần thiết (số tiền, thời gian trả nợ). Tiếp theo, bạn cần đăng ký trên trang web MFO, điền đơn đăng ký ở đó và chờ phản hồi. 

  Trong hầu hết các trường hợp, các tổ chức tài chính vi mô chấp thuận các khoản vay cho khách hàng của họ (ngay cả khi chúng ta đang nói về những người thất nghiệp chính thức, sinh viên và người nghỉ hưu). Đây có thể là một khoản vay tiền mặt khẩn cấp hoặc chuyển khoản vào thẻ ngân hàng. 

  Một loạt các tổ chức tài chính cho phép bạn chọn các điều kiện tối ưu cho các yêu cầu cụ thể của khách hàng. Nhiều tổ chức cung cấp một tính năng bổ sung thiết thực – tính toán các khoản vay và thanh toán bằng máy tính trực tuyến. Đây là cơ hội để so sánh tỷ giá giữa các tổ chức khác nhau một cách đơn giản và nhanh chóng nhất có thể. Sau khi chọn MFO, bạn nên nhấp vào “Áp dụng” – nút này sẽ đưa bạn đến trang web nơi bạn điền đơn đăng ký khoản vay với việc nhập dữ liệu cá nhân của người vay.

  Thông tin về các đối tác của chúng tôi

  MFOContactsLegal information
  CCloanTelephone:

  0 800 750 027

  38 097 583-11-77

  38 093 583-11-77

  38 044 222-77-33

  E-mail:

  help@ccloan.com.ua

  Work schedule:

  around the clock

  Address:

  Ukraine 01024, Kyiv, str. Basina, building 6

  Legal name:

  TOV “SS Lone” EDRPOU 40071779

  License of the National Financial Service Commission:

  No. 1127 dated April 13, 2017.

  Director:

  Natalya Valentynivna Klevakina

  in MiloTelephone:

  38 (044) 337 36 67

  E-mail:

  info@miloan.ua

  Work schedule:

  Issuance of loans – around the clock, Support service – From 8:00 a.m. to 8:00 p.m

  Address:

  Kyiv, Baggovutivska, building 17-21

  Legal name:

  LLC “Miloan” EDRPOU 40484607

  License of the National Financial Service Commission:

  No. 163 dated January 26, 2017

  Director:

  Vynychenko Oleksiy Vitaliyovych

  MoneyveoTelephone:

  0 800 21 9393

  E-mail:

  support@moneyveo.ua

  Work schedule:

  around the clock

  Address:

  01015, m. Kyiv, 15-B Leiptsyzka Street, 1st floor

  Legal name:

  OOO “MANIVEO QUICK FINANCIAL ASSISTANCE” EDRPOU 38569246

  License of the National Financial Service Commission:

  No. 163 dated January 26, 2017

  Director:

  Andronikova Olena Oleksandrivna

  AlexcreditTelephone:

  38 (099) 618 64 64

  38 (097) 618 64 64

  38 (093) 618 64 64

  E-mail:

  mail@alexcredit.com.ua

  Work schedule:

  Loans are issued around the clock

  Contact center: Mon – Fri from 8:00 a.m. to 8:00 p.m.

  Sat and Sun from 10:00 to 20:00.

  Address:

  49041, Dnipro, st. Yakov Samarskyi, 12-A

  Legal name:

  LLC “ALEKSKREDIT” EDRPOU 41346335

  License of the National Financial Service Commission:

  No. 3549 dated August 17, 2017

  Director:

  Egorov Vadim Petrovych

  MyCreditTelephone:

  073 369 41 11

  067 369 41 11

  050 369 41 11

  0 800 214 111

  E-mail:

  support@mycredit.ua

  Work schedule:

  around the clock

  Address:

  01010, Kyiv, square Arsenalna, 1-B

  Legal name:

  LLC “1 Secure Agency of Necessary Credits” EDRPOU 39861924

  License of the National Financial Service Commission:

  No. 163 dated January 26, 2017

  Director:

  Stenzya Dmytro Vitaliyovych

  CreditKasaTelephone:

  38 044 333 52 22

  38 067 373 37 57

  38 099 373 37 57

  38 063 373 37 57

  E-mail:

  info@creditkasa.ua

  Work schedule:

  weekdays from 8:00 a.m. to 9:00 p.m

  weekends and holidays: from 10:00 to 20:00

  Address:

  01133, Kyiv, blvd. Lesi Ukrainka, 26, office. 407

  Legal name:

  LLC “UKR CREDIT FINANCE” EDRPOU 38548598

  License of the National Financial Service Commission:

  No. 2401 dated 06/08/2017

  Director:

  Maria Mykolaivna Hayvoronska

  CreditPlusTelephone:

  0 (800) 753-363

  E-mail:

  info@creditplus.ua

  Work schedule:

  Issuance of loans around the clock

  Support service hours:

  Mon-Fri: 8:00 a.m. to 11:00 p.m

  Sat-Sun: from 9:00 to 21:00

  Address:

  03062, Kyiv, Prospekt Peremogy 90-A

  Legal name:

  LLC “Aventus UKRAINE” EDRPOU 41078230

  License of the National Financial Service Commission:

  No. 756 dated 03/28/2017

  Director:

  Volodymyr Viktorovych Dovhal

  GoufingouTelephone:

  38 (044) 390 30 31

  E-mail:

  info@gofingo.com.ua

  Address:

  04071, Kyiv, Horiva St., 1A

  Legal name:

  LLC “GOUFINGOU” EDRPOU 42059219

  License of the National Financial Service Commission:

  No. 876 dated 06/07/2018

  Director:

  Ivashchenko Iryna Viktorivna

  Fast MoneyTelephone:

  0 800 50 10 20

  E-mail:

  info@sgroshi.com

  Address: 01032, Kyiv, str. Saksaganskyi, 133-A

  Legal name: LLC “CONSUMER CENTER”, EDRPOU 37356833

  License of the National Financial Service Commission:

  No. 438 dated February 28, 2017

  Director:

  Oleksandr Volodymyrovych Kholod

  There is moneyTelephone:

  0 800 300 330

  Email: info@e-groshi.com

  Work schedule:

  around the clock

  Address:

  m Dnipro, Bohdan Khmelnytskyi Avenue, building 180, office (Sq.) 211

  Legal name:

  LLC “FINANCIAL COMPANY E MONEY” EDRPOU 43067861

  License of the National Financial Service Commission:

  No. 1968 dated 08.10.2019

  Director:

  Koretskaya Iryna Serhiivna

  Your CashTelephone:

  0800 202 404

  E-mail:

  zayavka@limefin.com

  Work schedule:

  from 8:00 a.m. to 10:00 p.m. without days off

  Address:

  MYKOLAIV, Pushkinska, building 28, office (Sq.) 7

  Legal name:

  LLC Lime Capital EDRPOU 41885310

  License of the National Financial Service Commission:

  No. 793 dated May 7, 2019

  Director:

  Galina Volodymyrivna Lebedeva

  WalletTelephone:

  +38 (044) 334 44 20

  E-mail:

  info@koshelok.net

  Address:

  08135 Kyiv region, Kyiv-Svyatoshinsky district, Chaika Antonov, building 8A

  Legal name:

  LLC “KOSHELOK” EDRPOU 40842831

  License of the National Financial Service Commission:

  No. 432 dated 28.02.2017

  Director:

  Serhiy Serhiyovych Krylov

  CashBerryTelephone:

  0 800 600 770

  E-mail:

  info@cashberry.com.ua

  Work schedule:

  Monday – Friday: 08:00 – 20:00

  Sat – Mon: 09:00 – 18:00

  Address:

  Kyiv Klovsky Uzviz, b. 7, office (Sq.) Room 103

  Legal name:

  LLC “Financial company Invest Finance” EDRPOU 40284315

  License of the National Financial Service Commission:

  No. 1680 dated 05/16/2017

  Director:

  Kupriyanov Maksym Serhiyovych

  Credit7Telephone:

  0 800 33 07 33

  E-mail:

  info@credit7.ua

  Work schedule:

  Mon-Fri: from 9:00 a.m. to 9:00 p.m

  Sat-Sun: from 9:00 to 19:00

  Address:

  02081 Kyiv, Dniprovska naberezhna, 25, office (Sq.) 318

  Legal name:

  LLC “LINEURA UKRAINE” EDRPOU 42753492

  License of the National Financial Service Commission:

  FC certificate No. 1177 dated 03/19/2019

  Director:

  Shchenichny Andriy Ivanovych

  ForzacreditTelephone:

  0800300770

  Work schedule:

  around the clock 24/7

  Address:

  04080 Kyiv, Vikentia Khvoyki, 15 / 15

  Legal name:

  LLC “FC” FORZA “EDRPOU 41762679

  License of the National Financial Service Commission:

  No. 559 dated 04/13/2018

  Director:

  Natalia Chebanova

  KF.UATelephone:

  0 800 30 08 83

  Work schedule:

  around the clock

  Address:

  04080 Kyiv, Vikentia Khvoyki, 15 / 15

  Legal name:

  LLC “FC” FORZA “EDRPOU 41762679

  License of the National Financial Service Commission:

  No. 559 dated 04/13/2018

  Director:

  Natalia Chebanova

  Money4youTelephone:

  0 800 330 024

  E-mail:

  info@money4you.com.ua

  Work schedule:

  Mon-Fri: 09:00-20:00

  Sat-Wed: 10:00-20:00

  Address:

  03150 Kyiv, Kazimyra Malevicha, building 87

  Legal name:

  LLC “Manifo” EDRPOU 42848369

  License of the National Financial Service Commission:

  No. 1198 dated 05/07/2019

  Director:

  Oleg Vasylovich Kuzminov

  SOS CreditTelephone:

  (044) 36 36 767

  0 (800) 211 767

  E-mail:

  support@sos-credit.com.ua

  Work schedule:

  from 9:00 to 18:00 (weekdays)

  Address:

  23, Pochaynynska, Kyiv, 04070

  Legal name:

  LLC “SOS KREDIT” EDRPOU 39487128

  License of the National Financial Service Commission:

  No. 163 dated January 26, 2017

  Director:

  Timofeev Yaroslav Andreyovych

   

  Câu hỏi và câu trả lời

  Làm thế nào để có được một khoản vay khẩn cấp trực tuyến?
  Bạn có thể vay tiền trực tuyến khẩn cấp chỉ trong vài bước: Chọn một tổ chức tài chính vi mô có điều kiện tốt nhất trên trang web Bank-ua; Điền vào mẫu đơn từ công ty để nhận khoản vay; Chờ xác nhận và phê duyệt đơn đăng ký; Nhận tiền bằng tiền mặt hoặc vào thẻ ngân hàng.
  Làm thế nào để vay tiền khẩn cấp cho hộ chiếu của người khác qua Internet?
  Việc sử dụng hộ chiếu của người khác để vay tiền là bị cấm. Bộ luật Hình sự định nghĩa những hành động như vậy là lừa đảo và quy định trách nhiệm pháp lý theo pháp luật.
  Làm thế nào để vay tiền khẩn cấp trực tuyến nếu bạn không có thẻ?
  Một khoản vay khẩn cấp trực tuyến từ các tổ chức tài chính vi mô không chỉ có thể được nhận bằng thẻ ngân hàng mà còn có thể nhận được bằng tiền mặt tại quầy thu ngân của công ty, tổ chức ngân hàng hoặc tại một thiết bị đầu cuối.
  Khoản vay trực tuyến khẩn cấp là gì?
  Khoản vay trực tuyến khẩn cấp là cơ hội nhận tiền dưới dạng khoản vay bất kỳ lúc nào, trong vòng một giờ. Đặc điểm của việc cho vay là giới hạn về số tiền và thời hạn trả nợ.
  Tại sao họ không cho vay khẩn cấp trực tuyến?
  Việc từ chối cho MFO vay là rất hiếm, chiếm 5-10% tổng số đơn đăng ký. Những lý do chủ yếu là như sau: sai sót trong việc điền đơn, thông tin sai lệch, trải nghiệm tương tác ban đầu không thành công của người vay với cùng một tổ chức.
  Vay tiền trực tuyến khẩn cấp ở đâu?
  Bạn có thể nhận khoản vay có thời hạn sinh lời trực tuyến bằng cách sử dụng dịch vụ so sánh tổ chức tài chính vi mô Bank-ua. Nền tảng này cho phép bạn chọn các điều kiện tốt nhất, số tiền và điều khoản được yêu cầu chỉ bằng một vài cú nhấp chuột đơn giản.

  Có nhiều trường hợp cần tiền gấp mà không có thời gian đến chi nhánh ngân hàng chờ vài ngày để xét duyệt hồ sơ. Lựa chọn quay sang người thân hoặc bạn bè thường gây khó chịu cho cả hai bên. Giải pháp là vay tiền trực tuyến từ tổ chức tài chính vi mô – MFO. Đây là cơ hội để vay tiền trực tuyến khẩn cấp, không gặp phải một số bất tiện mà tổ chức ngân hàng có thể mang lại và nguy cơ bị từ chối do thiếu chứng chỉ, lịch sử tín dụng xấu và các lý do phổ biến khác.

  Các khoản vay khẩn cấp được tổ chức tài chính vi mô cấp cho bất kỳ khách hàng nào, bất kể địa vị xã hội của họ. Bạn chỉ cần cung cấp hộ chiếu của mình và chỉ trong vòng 1 giờ, bạn có thể nhận được số tiền cần thiết trong tay (hoặc trên thẻ của mình) mà không cần kiểm tra dài dòng.

  Tôi có thể vay tiền khẩn cấp ở đâu?

  Các khoản vay khẩn cấp được phát hành bởi các tổ chức tài chính vi mô: đây là cách nhanh nhất để có được khoản vay. Khách hàng phải tuân theo các yêu cầu về tài liệu tối thiểu và không thực hiện nhiều cuộc kiểm tra chuyên sâu.

  Yêu cầu cơ bản đối với khách hàng MFO:

  1. Thiếu khoản nợ hiện có trong MFO mà bạn đang đăng ký (tức là bạn không thể vay 2 khoản vay trở lên từ cùng một MFO).
  2. Quốc tịch Ukraine.
  3. Tuổi trưởng thành (18 hoặc 21 tuổi, tùy theo MFO).

  Một điểm cộng nữa giúp đẩy nhanh quá trình vay vốn từ MFO là khả năng nhận tiền qua Internet. Bạn không cần phải có mặt trực tiếp tại chi nhánh – bạn có thể nộp đơn qua trang web MFO và tiền sẽ được chuyển vào thẻ.

  Bạn cần chuẩn bị gì để đăng ký vay tiền gấp trực tuyến?

  • hộ chiếu (xác nhận yêu cầu bắt buộc – đủ 18 tuổi);
  • giấy chứng nhận mã tăng tốc;
  • Có sẵn thẻ ngân hàng đang hoạt động để chuyển tiền nhanh chóng. 

  Bank-ua sẽ giúp bạn trả lời câu hỏi vay tiền gấp ở đâu. Đây là dịch vụ cho phép bạn so sánh các tổ chức tài chính khác nhau ở Ukraine. Người dùng cũng có thể sử dụng Bank-ua để xem đánh giá của khách hàng đối với từng người cho vay.

  Ngân hàng có cấp vốn vay gấp không?

  Để nhận được một khoản vay khẩn cấp từ ngân hàng, ít nhất bạn phải là khách hàng thường xuyên của ngân hàng và lý tưởng nhất là đáp ứng toàn bộ danh sách các yêu cầu. Trong số đó:

  • lịch sử tín dụng “sạch” (lý tưởng nhất là nếu khách hàng đã vay và trả nợ đúng hạn, không chậm trễ);
  • thu nhập chính thức cao;
  • thời gian phục vụ tại nơi làm việc cuối cùng – từ 6 tháng;
  • tuổi – từ 22-24 đến 35-40 tuổi;
  • thời gian trả nợ ngắn (càng ngắn càng tốt);
  • số tiền nhỏ được yêu cầu.

  Trong những tình huống như vậy, ngân hàng vẫn có thể tiếp nhận một khách hàng đáng tin cậy, nhưng chỉ khi khách hàng đó đã được ngân hàng phục vụ. Bằng cách này, công ty sẽ không phải kiểm tra lại người nộp đơn và đợi anh ta thu thập tài liệu – tất cả dữ liệu cơ bản đều đã được biết.

  Nhưng ngay cả trong trường hợp này, ngân hàng có thể mất khá nhiều thời gian để xem xét hồ sơ. Tốt nhất sẽ mất khoảng 1 giờ. Và tốc độ như vậy chỉ có thể thực hiện được nếu may mắn và hoàn cảnh trùng hợp – nếu bạn liên hệ với người quản lý biết bạn và nếu anh ta rảnh rỗi.

  Trên thực tế, điều này không thường xuyên xảy ra và các ngân hàng sẽ cấp một khoản vay khẩn cấp trong vòng vài giờ.

  Một nhược điểm đáng kể khác là phương thức vay vốn có kỳ hạn ngân hàng. Các ngân hàng thường không phát hành tiền khi nộp đơn trực tuyến – bạn sẽ phải có mặt tại chi nhánh để nhận tiền. Điều này có nghĩa là chúng ta không còn nói về tính cấp bách nữa vì bạn sẽ phải lãng phí thời gian đi lại.

  Làm thế nào để có được một khoản vay khẩn cấp từ MFO?

  Các tổ chức tài chính vi mô là giải pháp lý tưởng nếu bạn cần vay vốn gấp. Tốc độ xử lý ở đây cao kỷ lục – ngay cả một khách hàng mới cũng có thể nhận tiền theo đúng nghĩa đen trong vòng 1 giờ kể từ thời điểm đăng ký. Hơn nữa, việc bạn gửi đơn đăng ký bằng cách nào không quan trọng – trực tiếp tại chi nhánh hoặc thông qua trang web.

  Những ưu điểm chính của khoản vay khẩn cấp trực tuyến từ các tổ chức tài chính vi mô:

  • thủ tục xử lý khoản vay nhanh hơn. Nhiều quy trình được thực hiện tự động. Cần có quyền truy cập Internet để gửi yêu cầu và từ 15 đến 60 phút để kiểm tra dữ liệu và nhận xác nhận dưới dạng cuộc gọi hoặc tin nhắn của người quản lý;
  • tỷ lệ thất bại thấp. Yêu cầu về lòng trung thành đối với người đi vay là một điểm cộng quan trọng khi liên hệ với tổ chức tài chính vi mô. Các tổ chức không yêu cầu bạn chỉ định người bảo lãnh, xác nhận khả năng thanh toán bằng chứng chỉ hoặc có lịch sử tín dụng lý tưởng. Thống kê cho thấy tỷ lệ 85–90% đơn đăng ký được phê duyệt;
  • sự tiện lợi. Để vay tiền, bạn không cần phải rời khỏi nhà hoặc lãng phí thời gian. Bạn có thể gửi đơn đăng ký bất cứ lúc nào, 24/7, không kể ngày nghỉ cuối tuần hay ngày lễ. Các tổ chức tài chính vi mô thực sự có khả năng cung cấp các khoản vay khẩn cấp trực tuyến trong những tình huống khó lường nhất;
  • ưu đãi thuận lợi cho cả người mới bắt đầu và khách hàng thường xuyên. Vì vậy, khi đăng ký lần đầu, bạn có thể nhận được khoản vay với lãi suất thấp hoặc thậm chí là 0%. Việc đăng ký nhiều lần cho phép bạn kéo dài thời gian trả nợ và nhận được số tiền vay lớn hơn, do đó khách hàng xác nhận khả năng thanh toán của mình. Đó cũng là một cách hiệu quả để cải thiện lịch sử tín dụng xấu.

  Đặc điểm của khoản vay khẩn cấp từ tổ chức tài chính vi mô

  Một khoản vay trực tuyến khẩn cấp từ một tổ chức tài chính vi mô có những đặc điểm quan trọng. Cái này:

  • số tiền cho vay hạn chế. Các tổ chức cung cấp các khoản vay từ 100 UAH đến 15.000 UAH. Số tiền tùy thuộc vào tình trạng của người vay, đơn đầu tiên hoặc nhiều lần;
  • điều kiện. Đối với người mới bắt đầu, thời gian cho vay lên đến ba tháng, nhưng đối với những người vay đã được chứng minh, thời hạn cho vay có thể lên tới 1 năm;
  • lãi suất cao. Bạn nên tính toán kỹ khả năng tài chính của mình, vì lãi suất được tính theo từng ngày và có thể lên tới 1,5 – 1,8%. 

  Nơi để có được một khoản vay trực tuyến khẩn cấp có lợi nhuận?

  Để vay tiền trực tuyến, chúng tôi cung cấp một giải pháp thiết thực và thuận tiện: chọn các điều kiện thuận lợi nhất thông qua Bank-ua – một nền tảng so sánh các khoản vay trực tuyến. Để có kết quả nhanh chóng, bạn cần chỉ ra dữ liệu cần thiết (số tiền, thời gian trả nợ). Tiếp theo, bạn cần đăng ký trên trang web MFO, điền đơn đăng ký ở đó và chờ phản hồi. 

  Trong hầu hết các trường hợp, các tổ chức tài chính vi mô chấp thuận các khoản vay cho khách hàng của họ (ngay cả khi chúng ta đang nói về những người thất nghiệp chính thức, sinh viên và người nghỉ hưu). Đây có thể là một khoản vay tiền mặt khẩn cấp hoặc chuyển khoản vào thẻ ngân hàng. 

  Một loạt các tổ chức tài chính cho phép bạn chọn các điều kiện tối ưu cho các yêu cầu cụ thể của khách hàng. Nhiều tổ chức cung cấp một tính năng bổ sung thiết thực – tính toán các khoản vay và thanh toán bằng máy tính trực tuyến. Đây là cơ hội để so sánh tỷ giá giữa các tổ chức khác nhau một cách đơn giản và nhanh chóng nhất có thể. Sau khi chọn MFO, bạn nên nhấp vào “Áp dụng” – nút này sẽ đưa bạn đến trang web nơi bạn điền đơn đăng ký khoản vay với việc nhập dữ liệu cá nhân của người vay.

  Thông tin về các đối tác của chúng tôi

  MFOContactsLegal information
  CCloanTelephone:

  0 800 750 027

  38 097 583-11-77

  38 093 583-11-77

  38 044 222-77-33

  E-mail:

  help@ccloan.com.ua

  Work schedule:

  around the clock

  Address:

  Ukraine 01024, Kyiv, str. Basina, building 6

  Legal name:

  TOV “SS Lone” EDRPOU 40071779

  License of the National Financial Service Commission:

  No. 1127 dated April 13, 2017.

  Director:

  Natalya Valentynivna Klevakina

  in MiloTelephone:

  38 (044) 337 36 67

  E-mail:

  info@miloan.ua

  Work schedule:

  Issuance of loans – around the clock, Support service – From 8:00 a.m. to 8:00 p.m

  Address:

  Kyiv, Baggovutivska, building 17-21

  Legal name:

  LLC “Miloan” EDRPOU 40484607

  License of the National Financial Service Commission:

  No. 163 dated January 26, 2017

  Director:

  Vynychenko Oleksiy Vitaliyovych

  MoneyveoTelephone:

  0 800 21 9393

  E-mail:

  support@moneyveo.ua

  Work schedule:

  around the clock

  Address:

  01015, m. Kyiv, 15-B Leiptsyzka Street, 1st floor

  Legal name:

  OOO “MANIVEO QUICK FINANCIAL ASSISTANCE” EDRPOU 38569246

  License of the National Financial Service Commission:

  No. 163 dated January 26, 2017

  Director:

  Andronikova Olena Oleksandrivna

  AlexcreditTelephone:

  38 (099) 618 64 64

  38 (097) 618 64 64

  38 (093) 618 64 64

  E-mail:

  mail@alexcredit.com.ua

  Work schedule:

  Loans are issued around the clock

  Contact center: Mon – Fri from 8:00 a.m. to 8:00 p.m.

  Sat and Sun from 10:00 to 20:00.

  Address:

  49041, Dnipro, st. Yakov Samarskyi, 12-A

  Legal name:

  LLC “ALEKSKREDIT” EDRPOU 41346335

  License of the National Financial Service Commission:

  No. 3549 dated August 17, 2017

  Director:

  Egorov Vadim Petrovych

  MyCreditTelephone:

  073 369 41 11

  067 369 41 11

  050 369 41 11

  0 800 214 111

  E-mail:

  support@mycredit.ua

  Work schedule:

  around the clock

  Address:

  01010, Kyiv, square Arsenalna, 1-B

  Legal name:

  LLC “1 Secure Agency of Necessary Credits” EDRPOU 39861924

  License of the National Financial Service Commission:

  No. 163 dated January 26, 2017

  Director:

  Stenzya Dmytro Vitaliyovych

  CreditKasaTelephone:

  38 044 333 52 22

  38 067 373 37 57

  38 099 373 37 57

  38 063 373 37 57

  E-mail:

  info@creditkasa.ua

  Work schedule:

  weekdays from 8:00 a.m. to 9:00 p.m

  weekends and holidays: from 10:00 to 20:00

  Address:

  01133, Kyiv, blvd. Lesi Ukrainka, 26, office. 407

  Legal name:

  LLC “UKR CREDIT FINANCE” EDRPOU 38548598

  License of the National Financial Service Commission:

  No. 2401 dated 06/08/2017

  Director:

  Maria Mykolaivna Hayvoronska

  CreditPlusTelephone:

  0 (800) 753-363

  E-mail:

  info@creditplus.ua

  Work schedule:

  Issuance of loans around the clock

  Support service hours:

  Mon-Fri: 8:00 a.m. to 11:00 p.m

  Sat-Sun: from 9:00 to 21:00

  Address:

  03062, Kyiv, Prospekt Peremogy 90-A

  Legal name:

  LLC “Aventus UKRAINE” EDRPOU 41078230

  License of the National Financial Service Commission:

  No. 756 dated 03/28/2017

  Director:

  Volodymyr Viktorovych Dovhal

  GoufingouTelephone:

  38 (044) 390 30 31

  E-mail:

  info@gofingo.com.ua

  Address:

  04071, Kyiv, Horiva St., 1A

  Legal name:

  LLC “GOUFINGOU” EDRPOU 42059219

  License of the National Financial Service Commission:

  No. 876 dated 06/07/2018

  Director:

  Ivashchenko Iryna Viktorivna

  Fast MoneyTelephone:

  0 800 50 10 20

  E-mail:

  info@sgroshi.com

  Address: 01032, Kyiv, str. Saksaganskyi, 133-A

  Legal name: LLC “CONSUMER CENTER”, EDRPOU 37356833

  License of the National Financial Service Commission:

  No. 438 dated February 28, 2017

  Director:

  Oleksandr Volodymyrovych Kholod

  There is moneyTelephone:

  0 800 300 330

  Email: info@e-groshi.com

  Work schedule:

  around the clock

  Address:

  m Dnipro, Bohdan Khmelnytskyi Avenue, building 180, office (Sq.) 211

  Legal name:

  LLC “FINANCIAL COMPANY E MONEY” EDRPOU 43067861

  License of the National Financial Service Commission:

  No. 1968 dated 08.10.2019

  Director:

  Koretskaya Iryna Serhiivna

  Your CashTelephone:

  0800 202 404

  E-mail:

  zayavka@limefin.com

  Work schedule:

  from 8:00 a.m. to 10:00 p.m. without days off

  Address:

  MYKOLAIV, Pushkinska, building 28, office (Sq.) 7

  Legal name:

  LLC Lime Capital EDRPOU 41885310

  License of the National Financial Service Commission:

  No. 793 dated May 7, 2019

  Director:

  Galina Volodymyrivna Lebedeva

  WalletTelephone:

  +38 (044) 334 44 20

  E-mail:

  info@koshelok.net

  Address:

  08135 Kyiv region, Kyiv-Svyatoshinsky district, Chaika Antonov, building 8A

  Legal name:

  LLC “KOSHELOK” EDRPOU 40842831

  License of the National Financial Service Commission:

  No. 432 dated 28.02.2017

  Director:

  Serhiy Serhiyovych Krylov

  CashBerryTelephone:

  0 800 600 770

  E-mail:

  info@cashberry.com.ua

  Work schedule:

  Monday – Friday: 08:00 – 20:00

  Sat – Mon: 09:00 – 18:00

  Address:

  Kyiv Klovsky Uzviz, b. 7, office (Sq.) Room 103

  Legal name:

  LLC “Financial company Invest Finance” EDRPOU 40284315

  License of the National Financial Service Commission:

  No. 1680 dated 05/16/2017

  Director:

  Kupriyanov Maksym Serhiyovych

  Credit7Telephone:

  0 800 33 07 33

  E-mail:

  info@credit7.ua

  Work schedule:

  Mon-Fri: from 9:00 a.m. to 9:00 p.m

  Sat-Sun: from 9:00 to 19:00

  Address:

  02081 Kyiv, Dniprovska naberezhna, 25, office (Sq.) 318

  Legal name:

  LLC “LINEURA UKRAINE” EDRPOU 42753492

  License of the National Financial Service Commission:

  FC certificate No. 1177 dated 03/19/2019

  Director:

  Shchenichny Andriy Ivanovych

  ForzacreditTelephone:

  0800300770

  Work schedule:

  around the clock 24/7

  Address:

  04080 Kyiv, Vikentia Khvoyki, 15 / 15

  Legal name:

  LLC “FC” FORZA “EDRPOU 41762679

  License of the National Financial Service Commission:

  No. 559 dated 04/13/2018

  Director:

  Natalia Chebanova

  KF.UATelephone:

  0 800 30 08 83

  Work schedule:

  around the clock

  Address:

  04080 Kyiv, Vikentia Khvoyki, 15 / 15

  Legal name:

  LLC “FC” FORZA “EDRPOU 41762679

  License of the National Financial Service Commission:

  No. 559 dated 04/13/2018

  Director:

  Natalia Chebanova

  Money4youTelephone:

  0 800 330 024

  E-mail:

  info@money4you.com.ua

  Work schedule:

  Mon-Fri: 09:00-20:00

  Sat-Wed: 10:00-20:00

  Address:

  03150 Kyiv, Kazimyra Malevicha, building 87

  Legal name:

  LLC “Manifo” EDRPOU 42848369

  License of the National Financial Service Commission:

  No. 1198 dated 05/07/2019

  Director:

  Oleg Vasylovich Kuzminov

  SOS CreditTelephone:

  (044) 36 36 767

  0 (800) 211 767

  E-mail:

  support@sos-credit.com.ua

  Work schedule:

  from 9:00 to 18:00 (weekdays)

  Address:

  23, Pochaynynska, Kyiv, 04070

  Legal name:

  LLC “SOS KREDIT” EDRPOU 39487128

  License of the National Financial Service Commission:

  No. 163 dated January 26, 2017

  Director:

  Timofeev Yaroslav Andreyovych