Cho vay không bị từ chối trên thẻ

Chọn số tiền và thời hạn vay

Số tiền vay
 vnd
Trong thời gian
 ngày

Gửi đơn xin vay tiền của bạn

  MoneyWatcher

  Bạn muốn vay tiền với điều kiện thuận lợi nhất?

  Viết thư cho bản tin của chúng tôi với các chương trình khuyến mãi từ các công ty tín dụng

  Quy tắc của chúng tôi là không quá 1 lá thư mỗi tháng.

  Các khoản vay tốt nhất cho 19 Tháng Bảy 2024

  (0)
  Thanh toán
  3000 vnd
  =
  Cơ quan tín dụng
  1000 vnd
  +
  Nhiệm vụ
  2000 vnd
  Khoản vay đầu tiên
  0 - 15000 vnd
  Số tiền tối đa
  15050 vnd
  Thuật ngữ
  1 - 720 ngày
  Vấn đề
  Thời gian phát hành
  15
  Lịch trình
  24/7
  Tuổi
  18-60
  (0)
  Thanh toán
  1002 vnd
  =
  Cơ quan tín dụng
  1000 vnd
  +
  Nhiệm vụ
  2 vnd
  Khoản vay đầu tiên
  0 - 2000000 vnd
  Số tiền tối đa
  2000000 vnd
  Thuật ngữ
  1 - 180 ngày
  Vấn đề
  Thời gian phát hành
  30
  Lịch trình
  24/7
  Tuổi
  22-68
  (0)
  Thanh toán
  1002 vnd
  =
  Cơ quan tín dụng
  1000 vnd
  +
  Nhiệm vụ
  2 vnd
  Khoản vay đầu tiên
  0 - 25000 vnd
  Số tiền tối đa
  25000 vnd
  Thuật ngữ
  1 - 90 ngày
  Vấn đề
  Thời gian phát hành
  5
  Lịch trình
  24/7
  Tuổi
  21-70
  (0)
  Thanh toán
  1002 vnd
  =
  Cơ quan tín dụng
  1000 vnd
  +
  Nhiệm vụ
  2 vnd
  Khoản vay đầu tiên
  0 - 5000000 vnd
  Số tiền tối đa
  5000000 vnd
  Thuật ngữ
  1 - 30 ngày
  Vấn đề
  Thời gian phát hành
  5
  Lịch trình
  24/7
  Tuổi
  18-65
  (0)
  Thanh toán
  1000 vnd
  =
  Cơ quan tín dụng
  1000 vnd
  +
  Nhiệm vụ
  0 vnd
  Khoản vay đầu tiên
  0 - 10000 vnd
  Số tiền tối đa
  10000 vnd
  Thuật ngữ
  1 - 30 ngày
  Vấn đề
  Thời gian phát hành
  15
  Lịch trình
  24/7
  Tuổi
  18-65
  (0)
  Thanh toán
  1002 vnd
  =
  Cơ quan tín dụng
  1000 vnd
  +
  Nhiệm vụ
  2 vnd
  Khoản vay đầu tiên
  0 - 30000000 vnd
  Số tiền tối đa
  30000000 vnd
  Thuật ngữ
  1 - 12 ngày
  Vấn đề
  Thời gian phát hành
  5
  Lịch trình
  24/7
  Tuổi
  22-55
  (0)
  Thanh toán
  1002 vnd
  =
  Cơ quan tín dụng
  1000 vnd
  +
  Nhiệm vụ
  2 vnd
  Khoản vay đầu tiên
  0 - 2000000 vnd
  Số tiền tối đa
  2000000 vnd
  Thuật ngữ
  1 - 180 ngày
  Vấn đề
  Thời gian phát hành
  10
  Lịch trình
  24/7
  Tuổi
  21-70
  (0)
  Thanh toán
  3000 vnd
  =
  Cơ quan tín dụng
  1000 vnd
  +
  Nhiệm vụ
  2000 vnd
  Khoản vay đầu tiên
  0 - 15000 vnd
  Số tiền tối đa
  15000 vnd
  Thuật ngữ
  1 - 720 ngày
  Vấn đề
  Thời gian phát hành
  15
  Lịch trình
  24/7
  Tuổi
  18-60
  (0)
  Thanh toán
  1002 vnd
  =
  Cơ quan tín dụng
  1000 vnd
  +
  Nhiệm vụ
  2 vnd
  Khoản vay đầu tiên
  0 - 10000 vnd
  Số tiền tối đa
  10000 vnd
  Thuật ngữ
  1 - 30 ngày
  Vấn đề
  Thời gian phát hành
  15
  Lịch trình
  24/7
  Tuổi
  18-65
  (0)
  Thanh toán
  1000 vnd
  =
  Cơ quan tín dụng
  1000 vnd
  +
  Nhiệm vụ
  0 vnd
  Khoản vay đầu tiên
  0 - 1000 vnd
  Số tiền tối đa
  10000000 vnd
  Thuật ngữ
  1 - 30 ngày
  Vấn đề
  Thời gian phát hành
  Lịch trình
  Tuổi
  22-55
  (0)
  Thanh toán
  1002 vnd
  =
  Cơ quan tín dụng
  1000 vnd
  +
  Nhiệm vụ
  2 vnd
  Khoản vay đầu tiên
  0 - 4000000 vnd
  Số tiền tối đa
  4000000 vnd
  Thuật ngữ
  1 - 30 ngày
  Vấn đề
  Thời gian phát hành
  15
  Lịch trình
  24/7
  Tuổi
  19-70
  (0)
  Thanh toán
  3920 vnd
  =
  Cơ quan tín dụng
  1000 vnd
  +
  Nhiệm vụ
  2920 vnd
  Khoản vay đầu tiên
  0 - 10000000 vnd
  Số tiền tối đa
  10000000 vnd
  Thuật ngữ
  92 - 183 ngày
  Vấn đề
  Thời gian phát hành
  15
  Lịch trình
  24/7
  Tuổi
  20-55
  (0)
  Thanh toán
  4650 vnd
  =
  Cơ quan tín dụng
  1000 vnd
  +
  Nhiệm vụ
  3650 vnd
  Khoản vay đầu tiên
  500000 - 500000 vnd
  Số tiền tối đa
  20000000 vnd
  Thuật ngữ
  91 - 182 ngày
  Vấn đề
  Thời gian phát hành
  15
  Lịch trình
  11/7
  Tuổi
  18-70
  (0)
  Thanh toán
  3000 vnd
  =
  Cơ quan tín dụng
  1000 vnd
  +
  Nhiệm vụ
  2000 vnd
  Khoản vay đầu tiên
  0 - 15000 vnd
  Số tiền tối đa
  15000 vnd
  Thuật ngữ
  1 - 720 ngày
  Vấn đề
  Thời gian phát hành
  15
  Lịch trình
  24/7
  Tuổi
  18-60
  (0)
  Thanh toán
  1000 vnd
  =
  Cơ quan tín dụng
  1000 vnd
  +
  Nhiệm vụ
  0 vnd
  Khoản vay đầu tiên
  0 - 1000 vnd
  Số tiền tối đa
  1000 vnd
  Thuật ngữ
  1 - 30 ngày
  Vấn đề
  Thời gian phát hành
  15
  Lịch trình
  24/7
  Tuổi
  18-65
  (0)
  Thanh toán
  1002 vnd
  =
  Cơ quan tín dụng
  1000 vnd
  +
  Nhiệm vụ
  2 vnd
  Khoản vay đầu tiên
  0 - 14800000 vnd
  Số tiền tối đa
  14800000 vnd
  Thuật ngữ
  1 - 90 ngày
  Vấn đề
  Thời gian phát hành
  5
  Lịch trình
  24/7
  Tuổi
  18-65
  (0)
  Thanh toán
  1002 vnd
  =
  Cơ quan tín dụng
  1000 vnd
  +
  Nhiệm vụ
  2 vnd
  Khoản vay đầu tiên
  0 - 10000 vnd
  Số tiền tối đa
  10000 vnd
  Thuật ngữ
  1 - 30 ngày
  Vấn đề
  Thời gian phát hành
  5
  Lịch trình
  24/7
  Tuổi
  18-65
  (0)
  Thanh toán
  1000 vnd
  =
  Cơ quan tín dụng
  1000 vnd
  +
  Nhiệm vụ
  0 vnd
  Khoản vay đầu tiên
  0 - 20000000 vnd
  Số tiền tối đa
  20000000 vnd
  Thuật ngữ
  3 - 365 ngày
  Vấn đề
  Thời gian phát hành
  10
  Lịch trình
  24/7
  Tuổi
  20-60
  Результаты не соответствующие условиям первого кредита
  Результаты не соответствующие вашим критериям сравнения

  Tín dụng vào thẻ không bị tổ chức tài chính vi mô từ chối

  Vay không bị từ chối trên thẻ là giải pháp hợp lý của các tổ chức tài chính vi mô. Đây là những tổ chức nhỏ hoạt động chủ yếu trực tuyến và đưa ra các điều khoản thuận lợi để cho vay nhanh chóng và số lần từ chối tối thiểu. Trang web của Bank-ua chứa các MFO đã được xác minh và giúp bạn có thể tiến hành so sánh thuận tiện các điều kiện cho các khoản vay trực tuyến.

  Làm thế nào để vay tiền qua thẻ mà không bị từ chối?

  Tình hình bất ổn hiện nay trong nước có thể ảnh hưởng đến nhu cầu về nguồn vốn bổ sung khẩn cấp. Không ai được an toàn trước những tình huống bất ngờ khi cần tiền. Thông thường, chia khoản vay thành nhiều khoản thanh toán là giải pháp tốt nhất để chi trả cho việc điều trị, giáo dục, sửa nhà, đi du lịch hoặc biến giấc mơ thành hiện thực.

  Việc vay tiền mà không bị tổ chức ngân hàng từ chối thẻ sẽ khó khăn vì một số lý do:

  • Một gói lớn các tài liệu cần thiết;
  • Giấy chứng nhận việc làm, thu nhập;
  • Tiêu tốn thời gian và nhu cầu hiện diện thực tế của người vay.

  Trong điều kiện hiện đại, việc vay tiền có thể dễ dàng hơn – từ xa bằng cách điền vào biểu mẫu trực tuyến. Các tổ chức tài chính vi mô là một lựa chọn cho vay thuận tiện.

  Thẻ tín dụng đáng tin cậy: lợi thế

  Những ưu điểm quan trọng của việc vay tiền bằng thẻ mà không bị tổ chức tài chính vi mô từ chối là:

  • gói tài liệu cần thiết tối thiểu. Thông thường các yêu cầu đối với người đi vay rất linh hoạt. Không cần bằng chứng về việc làm hoặc thu nhập.
  • Đơn đăng ký được xử lý tự động – trong vòng 15-20 phút tiền sẽ được ghi có vào thẻ;
  • Tín dụng cho tất cả mọi người mà không bị từ chối trên thẻ có sẵn suốt ngày đêm, bất kỳ ngày nào, bảy ngày một tuần.
  • Kinh nghiệm trước đó không được kiểm tra. Một khoản vay có thể được thực hiện ngay cả đối với một khách hàng có lịch sử tín dụng xấu.

  Sự tiện lợi khi sử dụng tổ chức tài chính vi mô so với ngân hàng không thể so sánh được. Không cần phải rời khỏi nhà và lãng phí thời gian trên đường, xếp hàng, điền giấy tờ và chờ đợi. Tất cả các chi tiết đều được thỏa thuận trực tuyến – tất cả điều quan trọng là kết nối Internet tốt.

  Mở các điều khoản cho vay không được sửa đổi. Bạn nên đọc kỹ thỏa thuận, trong đó nêu rõ mức phạt và lãi suất đối với việc trả lãi chậm và các khoản nợ lớn.

  Thuận tiện hơn nữa cho việc liên hệ với các tổ chức tài chính vi mô là các trang web thiết thực với tất cả các thông tin cần thiết. Hầu hết mọi tổ chức đều cung cấp dịch vụ tính lãi và cho vay trực tuyến. Kết quả là bạn có thể thấy số tiền mà người đi vay sẽ trả. Hình thức tiêu chuẩn cho phép bạn hiểu các điều khoản hợp tác và kế hoạch trả nợ.

  Khách hàng nhận được phản hồi nhanh chóng – một khía cạnh quan trọng khi cần gấp khoản vay trên thẻ mà không bị từ chối. Để nhận thông tin, có hình thức phản hồi hoặc trò chuyện hỗ trợ – phản hồi của chuyên gia tư vấn sẽ không khiến bạn phải chờ đợi lâu.

  Yêu cầu đối với người vay muốn vay tiền mà không bị từ chối thẻ Ukraine

  Yêu cầu trung thành đối với người đi vay là một trong những ưu điểm của việc cho vay trực tuyến.

  Những người sau đây có thể nhận khoản vay bằng thẻ Ukraine mà không bị từ chối:

  • học sinh (khi đủ 18 tuổi);
  • người về hưu;
  • bà mẹ nghỉ thai sản;
  • thất nghiệp;
  • người dân làm việc không chính thức.

  Việc không có các yêu cầu nghiêm ngặt cho phép những người gặp vấn đề về tín dụng và có điểm tiêu cực trong Cục Lịch sử Tín dụng được vay vốn. Khi một tổ chức ngân hàng ngay lập tức từ chối những khách hàng như vậy, MFO có cơ hội khắc phục tình hình và thậm chí cải thiện lịch sử của mình. Làm sao? Đề án này rất đơn giản. Bạn nên liên hệ với tổ chức với số tiền nhỏ trong thời gian ngắn và trả nợ theo thỏa thuận. Trả lại cho một khoản vay lớn hơn. Điều này cho phép tổ chức tài chính vi mô nhập người vào cơ sở dữ liệu dưới dạng dung môi và cho phép vay tiền trong một năm trên thẻ mà không bị từ chối với số tiền lớn. Sự chậm trễ và lịch sử tín dụng xấu sẽ không còn là vấn đề trong việc có được số tiền cần thiết.

  Các tổ chức tài chính vi mô không yêu cầu giấy chứng nhận thu nhập – việc không có yêu cầu này cũng là một lý do chính đáng để tìm đến họ để vay tiền. Có những người không có nơi làm việc cố định, sinh viên, có học bổng hoặc thu nhập, người về hưu, cần điều trị khẩn cấp, thanh toán dịch vụ, v.v.

  Lời kêu gọi từ những người đăng ký ở các khu vực khác vẫn có liên quan. Đây cũng không phải là một vấn đề. Mặc dù nhiều công ty không phục vụ người dân từ các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng tạm thời, nhưng điều này cũng cần được tính đến khi đăng ký.

  Trong số các yêu cầu chính đối với người vay là:

  • Đạt 18 tuổi;
  • Quốc tịch Ukraine;
  • Có sẵn các tài liệu xác nhận danh tính: hộ chiếu và mã nhận dạng;
  • Thẻ đang hoạt động của bất kỳ ngân hàng nào có thời hạn hiệu lực ít nhất bằng thời hạn cho vay.

  Ở đâu và làm thế nào để chọn một MFO và đăng ký một khoản vay bằng thẻ mà không bị từ chối ở Kiev và các thành phố khác có lợi như thế nào?

  Dịch vụ so sánh khoản vay trực tuyến dành cho các tổ chức tài chính vi mô – Bank-ua đã thu thập trên trang web của mình một danh sách phong phú các tổ chức và nhiều ưu đãi khác nhau từ họ.

  Bạn nên hiểu rằng các công ty này kiếm tiền từ tiền lãi và đọc và phân tích cẩn thận các điều khoản của khoản vay.

  Đối với đơn đăng ký đầu tiên của bạn, bạn có thể tìm thấy các chương trình khuyến mãi sinh lời – cho vay không lãi suất hoặc lãi suất thấp nhất có thể.

  Để lựa chọn MFO phù hợp, khách hàng phải:

  1. tính toán khả năng tài chính của cô ấy, xác định số tiền và thời gian mà cô ấy có thể trả nợ không chậm trễ.
  2. Sử dụng các bộ lọc để chọn các ưu đãi tốt nhất trên trang web. Số tiền, thời hạn, tiền lãi được tính đến;
  3. truy cập trang web của người cho vay thông qua Đăng ký và một lần nữa xem xét chi tiết các điều khoản hợp tác, sử dụng công cụ tính khoản vay;
  4. Điền vào biểu mẫu, cho biết tất cả dữ liệu cần thiết (cá nhân, số điện thoại và thẻ) và yêu cầu số tiền được yêu cầu.
  5. Chờ xác nhận khoản vay và ghi có tiền vào thẻ.

  Khoản vay từ MFO là cơ hội nhận tiền mà không bị từ chối, nhanh chóng và bất cứ lúc nào. Không có thời gian để tìm kiếm những giao dịch tuyệt vời. Trang web Bank-ua đã thu thập các phương án cho vay đã được chứng minh từ nhiều tổ chức khác nhau, cho phép bạn tiết kiệm đáng kể thời gian và so sánh các điều kiện để chọn phương án tốt nhất.

  Thông tin về các đối tác của chúng tôi

  MFOLiên lạcThông tin hợp pháp
  CCLOanĐiện thoại:

  0 800 750 027

  38 097 583-11-77

  38 093 583-11-77

  38 044 222-77-33

  E-mail:

  help@ccloan.com.ua

  Lịch làm việc:

  xung quanh đồng hồ

  Địa chỉ:

  Ukraina 01024, Kiev, st. Basina, tòa nhà 6

  Tên pháp lý:

  TOV “SS Lone” EDRPOU 40071779

  Giấy phép của Ủy ban Dịch vụ Tài chính Quốc gia:

  Số 1127 ngày 13/04/2017.

  Giám đốc:

  Natalya Valentynivna Klevakina

  MiloanĐiện thoại:

  38 (044) 337 36 67

  E-mail:

  info@miloan.ua

  Lịch làm việc:

  Phát hành khoản vay – suốt ngày đêm, Dịch vụ hỗ trợ – Từ 8 giờ sáng đến 8 giờ tối

  Địa chỉ:

  Kyiv, Baggovutivska, tòa nhà 17-21

  Tên pháp lý:

  LLC “Miloan” EDRPOU 40484607

  Giấy phép của Ủy ban Dịch vụ Tài chính Quốc gia:

  Số 163 ngày 26/01/2017

  Giám đốc:

  Vynychenko Oleksiy Vitaliyovych

  MoneyveoĐiện thoại:

  0 800 21 9393

  E-mail:

  support@moneyveo.ua

  Lịch làm việc:

  xung quanh đồng hồ

  Địa chỉ:

  01015, m Kyiv, 15-B Phố Leiptsyzka, Tầng 1

  Tên pháp lý:

  OOO “HỖ TRỢ TÀI CHÍNH NHANH CHÓNG MANIVEO” EDRPOU 38569246

  Giấy phép của Ủy ban Dịch vụ Tài chính Quốc gia:

  Số 163 ngày 26/01/2017

  Giám đốc:

  Andronikova Olena Oleksandrivna

  AlexcreditĐiện thoại:

  38 (099) 618 64 64

  38 (097) 618 64 64

  38 (093) 618 64 64

  E-mail:

  mail@alexcredit.com.ua

  Lịch làm việc:

  Các khoản vay được phát hành suốt ngày đêm

  Trung tâm liên hệ: Thứ Hai – Thứ Sáu từ 8 giờ sáng đến 8 giờ tối.

  Thứ bảy và chủ nhật từ 10:00 đến 20:00.

  Địa chỉ:

  49041, Dnipro, st. Ykov Samarskyi, 12-A

  Tên pháp lý:

  LLC “ALEKSKREDIT” EDRPOU 41346335

  Giấy phép của Ủy ban Dịch vụ Tài chính Quốc gia:

  Số 3549 ngày 17/08/2017

  Giám đốc:

  Egorov Vadim Petrovych

  MyCreditĐiện thoại:

  073 369 41 11

  067 369 41 11

  050 369 41 11

  0 800 214 111

  E-mail:

  support@mycredit.ua

  Lịch làm việc:

  xung quanh đồng hồ

  Địa chỉ:

  01010, Kiev, quảng trường Arsenalna, 1-B

  Tên pháp lý:

  LLC “1 Cơ quan Bảo đảm Tín dụng Cần thiết” EDRPOU 39861924

  Giấy phép của Ủy ban Dịch vụ Tài chính Quốc gia:

  Số 163 ngày 26/01/2017

  Giám đốc:

  Stenzya Dmytro Vitaliyovych

  CreditKasaĐiện thoại:

  38 044 333 52 22

  38 067 373 37 57

  38 099 373 37 57

  38 063 373 37 57

  E-mail:

  info@creditkasa.ua

  Lịch làm việc:

  các ngày trong tuần từ 8 giờ sáng đến 9 giờ tối

  cuối tuần và ngày lễ: từ 10:00 đến 20:00

  Địa chỉ:

  01133, Kiev, blvd. Lesi Ukrainka, 26, văn phòng 407

  Tên pháp lý:

  LLC “TÀI CHÍNH TÍN DỤNG UKR” EDRPOU 38548598

  Giấy phép của Ủy ban Dịch vụ Tài chính Quốc gia:

  Số 2401 ngày 08/06/2017

  Giám đốc:

  Maria Mykolaivna Hayvoronska

  CreditPlusĐiện thoại:

  0 (800) 753-363

  E-mail:

  info@creditplus.ua

  Lịch làm việc:

  Phát hành các khoản vay suốt ngày đêm

  Giờ hỗ trợ dịch vụ:

  Thứ Hai-Thứ Sáu: từ 8 giờ sáng đến 11 giờ tối

  Thứ bảy-chủ nhật: từ 9:00 đến 21:00

  Địa chỉ:

  03062, Kiev, Prospekt Peremogy 90-A

  Tên pháp lý:

  LLC “Aventus UKRAINE” EDRPOU 41078230

  Giấy phép của Ủy ban Dịch vụ Tài chính Quốc gia:

  Số 756 ngày 28/03/2017

  Giám đốc:

  Volodymyr Viktorovych Dovhal

  GoufingouĐiện thoại:

  38 (044) 390 30 31

  E-mail:

  info@gofingo.com.ua

  Địa chỉ:

  04071, Kiev, đường Horiva, 1A

  Tên pháp lý:

  LLC “GOUFINGOU” EDRPOU 42059219

  Giấy phép của Ủy ban Dịch vụ Tài chính Quốc gia:

  Số 876 ngày 07/06/2018

  Giám đốc:

  Ivashchenko Iryna Viktorivna

  ШвидкоГрошіĐiện thoại:

  0 800 50 10 20

  E-mail:

  info@sgroshi.com

  Địa chỉ: 01032, Kiev, str. Saksaganskyi, 133-A

  Tên pháp lý: LLC “TRUNG TÂM TIÊU DÙNG”, EDRPOU 37356833

  Giấy phép của Ủy ban Dịch vụ Tài chính Quốc gia:

  Số 438 ngày 28/02/2017

  Giám đốc:

  Oleksandr Volodymyrovych Kholod

  Є-ГрошіĐiện thoại:

  0 800 300 330

  Email: info@e-groshi.com

  Lịch làm việc:

  xung quanh đồng hồ

  Địa chỉ:

  m Dnipro, Đại lộ Bohdan Khmelnytskyi, tòa nhà 180, văn phòng (Sq.) 211

  Tên pháp lý:

  LLC “CÔNG TY TÀI CHÍNH TIỀN ĐIỆN” EDRPOU 43067861

  Giấy phép của Ủy ban Dịch vụ Tài chính Quốc gia:

  Số 1968 ngày 08/10/2019

  Giám đốc:

  Koretskaya Iryna Serhiivna

  Ваша ГотівочкаĐiện thoại:

  0800 202 404

  E-mail:

  zayavka@limefin.com

  Lịch làm việc:

  từ 8h sáng đến 10h tối không nghỉ

  Địa chỉ:

  MYKOLAIV, Pushkinska, tòa nhà 28, văn phòng (Sq.) 7

  Tên pháp lý:

  LLC Vốn vôi EDRPOU 41885310

  Giấy phép của Ủy ban Dịch vụ Tài chính Quốc gia:

  Số 793 ngày 07/05/2019

  Giám đốc:

  Halyna Volodymyrivna Lebedeva

  КошельокĐiện thoại:

  +38 (044) 334 44 20

  E-mail:

  info@koshelok.net

  Địa chỉ:

  08135 Vùng Kyiv, quận Kyiv-Svyatoshinsky, Chaika Antonov, tòa nhà 8A

  Tên pháp lý:

  LLC “KOSHELOK” EDRPOU 40842831

  Giấy phép của Ủy ban Dịch vụ Tài chính Quốc gia:

  Số 432 ngày 28.02.2017

  Giám đốc:

  Serhiy Serhiyovych Krylov

  CashberryĐiện thoại:

  0 800 600 770

  E-mail:

  info@cashberry.com.ua

  Lịch làm việc:

  Thứ Hai – Thứ Sáu: 08:00 – 20:00

  Thứ 7 – Thứ 2: 09:00 – 18:00

  Địa chỉ:

  Kyiv Klovsky Uzviz, sinh 7, văn phòng (Sq.) Phòng 103

  Tên pháp lý:

  LLC “Công ty tài chính Đầu tư Tài chính” EDRPOU 40284315

  Giấy phép của Ủy ban Dịch vụ Tài chính Quốc gia:

  Số 1680 ngày 16/05/2017

  Giám đốc:

  Kupriyanov Maksym Serhiyovych

  Credit7Điện thoại:

  0 800 33 07 33

  E-mail:

  info@credit7.ua

  Lịch làm việc:

  Thứ Hai-Thứ Sáu: từ 9 giờ sáng đến 9 giờ tối

  Thứ bảy-chủ nhật: từ 9:00 đến 19:00

  Địa chỉ:

  02081 Kyiv, Dniprovska naberezhna, 25, văn phòng (Sq.) 318

  Tên pháp lý:

  LLC “LINEURA UKRAINE” EDRPOU 42753492

  Giấy phép của Ủy ban Dịch vụ Tài chính Quốc gia:

  Giấy chứng nhận FC số 1177 ngày 19/03/2019

  Giám đốc:

  Shchenichny Andriy Ivanovych

  ForzacreditĐiện thoại:

  0800300770

  Lịch làm việc:

  suốt ngày đêm 24/7

  Địa chỉ:

  04080 Kiev, Vikentia Khvoyki, 15 / 15

  Tên pháp lý:

  LLC “FC” FORZA “EDRPOU 41762679

  Giấy phép của Ủy ban Dịch vụ Tài chính Quốc gia:

  Số 559 ngày 13/04/2018

  Giám đốc:

  Natalia Chebanova

  KF.UAĐiện thoại:

  0 800 30 08 83

  Lịch làm việc:

  xung quanh đồng hồ

  Địa chỉ:

  04080 Kiev, Vikentia Khvoyki, 15 / 15

  Tên pháp lý:

  LLC “FC” FORZA “EDRPOU 41762679

  Giấy phép của Ủy ban Dịch vụ Tài chính Quốc gia:

  Số 559 ngày 13/04/2018

  Giám đốc:

  Natalia Chebanova

  Money4youĐiện thoại:

  0 800 330 024

  E-mail:

  info@money4you.com.ua

  Lịch làm việc:

  Thứ Hai-Thứ Sáu: 09:00-20:00

  Thứ bảy-thứ tư: 10:00-20:00

  Địa chỉ:

  03150 Kyiv, Kazimyra Malevicha, tòa nhà 87

  Tên pháp lý:

  LLC “Manifo” EDRPOU 42848369

  Giấy phép của Ủy ban Dịch vụ Tài chính Quốc gia:

  Số 1198 ngày 07/05/2019

  Giám đốc:

  Oleg Vasylovich Kuzminov

  SOS CreditĐiện thoại:

  (044) 36 36 767

  0 (800) 211 767

  E-mail:

  support@sos-credit.com.ua

  Lịch làm việc:

  từ 9:00 đến 18:00 (các ngày trong tuần)

  Địa chỉ:

  23, Pochaynynska, Kiev, 04070

  Tên pháp lý:

  LLC “SOS KREDIT” EDRPOU 39487128

  Giấy phép của Ủy ban Dịch vụ Tài chính Quốc gia:

  Số 163 ngày 26/01/2017

  Giám đốc:

  Timofeev Yaroslav Andreyovych

   

  Câu hỏi và câu trả lời

  Làm thế nào để trả khoản vay vào thẻ mà không bị từ chối?
  Các phương thức trả nợ có thể khác nhau và phụ thuộc vào việc lựa chọn một MFO cụ thể. Bạn thường có thể thực hiện thanh toán thông qua tài khoản cá nhân của mình trên trang web của người cho vay, chuyển vào tài khoản thông qua ngân hàng trực tuyến, gửi tiền qua thiết bị đầu cuối hoặc tiền mặt tại quầy thu ngân của tổ chức ngân hàng.
  Làm thế nào để được vay tiền mà không bị từ chối trên thẻ không có hộ chiếu?
  Một số tổ chức tài chính vi mô cung cấp tùy chọn vay tiền mà không cần hộ chiếu. Để làm điều này, bạn phải cung cấp các giấy tờ nhận dạng khác hoặc cho biết họ và tên của bạn; dữ liệu hộ chiếu của người vay có thể được lưu trữ trong cơ sở dữ liệu.
  Làm thế nào để vay tiền bằng thẻ mà không bị từ chối ở Ukraine nếu bạn có khoản vay vi mô?
  Sự hiện diện của các khoản vay vi mô sẽ không phải là trở ngại cho việc vay vốn. Thông thường lịch sử tín dụng không được kiểm tra chút nào.
  Điều gì xảy ra nếu bạn không trả khoản vay mà không bị từ chối ở Ukraine?
  Các khoản thanh toán trễ sẽ bị phạt và lãi suất bổ sung, theo các điều khoản của thỏa thuận. Nếu thời gian kéo dài, vụ việc có thể được đưa ra tòa và cưỡng chế thu nợ.
  Điều gì sẽ xảy ra nếu bạn không trả khoản vay mà không bị thẻ từ chối trong chiến tranh?
  Vào đầu cuộc chiến, nhiều tổ chức tài chính vi mô đã đưa ra những lời đề nghị trung thành và thời hạn tín dụng cho những người đi vay Ukraine. Nhưng tuyệt đối không thể không trả nợ. Khoản nợ phải được trả đầy đủ, có thể đưa ra lời đề nghị trung thành hơn hoặc không bị phạt và thu tiền phạt trả nợ chậm.

  Tín dụng vào thẻ không bị tổ chức tài chính vi mô từ chối

  Vay không bị từ chối trên thẻ là giải pháp hợp lý của các tổ chức tài chính vi mô. Đây là những tổ chức nhỏ hoạt động chủ yếu trực tuyến và đưa ra các điều khoản thuận lợi để cho vay nhanh chóng và số lần từ chối tối thiểu. Trang web của Bank-ua chứa các MFO đã được xác minh và giúp bạn có thể tiến hành so sánh thuận tiện các điều kiện cho các khoản vay trực tuyến.

  Làm thế nào để vay tiền qua thẻ mà không bị từ chối?

  Tình hình bất ổn hiện nay trong nước có thể ảnh hưởng đến nhu cầu về nguồn vốn bổ sung khẩn cấp. Không ai được an toàn trước những tình huống bất ngờ khi cần tiền. Thông thường, chia khoản vay thành nhiều khoản thanh toán là giải pháp tốt nhất để chi trả cho việc điều trị, giáo dục, sửa nhà, đi du lịch hoặc biến giấc mơ thành hiện thực.

  Việc vay tiền mà không bị tổ chức ngân hàng từ chối thẻ sẽ khó khăn vì một số lý do:

  • Một gói lớn các tài liệu cần thiết;
  • Giấy chứng nhận việc làm, thu nhập;
  • Tiêu tốn thời gian và nhu cầu hiện diện thực tế của người vay.

  Trong điều kiện hiện đại, việc vay tiền có thể dễ dàng hơn – từ xa bằng cách điền vào biểu mẫu trực tuyến. Các tổ chức tài chính vi mô là một lựa chọn cho vay thuận tiện.

  Thẻ tín dụng đáng tin cậy: lợi thế

  Những ưu điểm quan trọng của việc vay tiền bằng thẻ mà không bị tổ chức tài chính vi mô từ chối là:

  • gói tài liệu cần thiết tối thiểu. Thông thường các yêu cầu đối với người đi vay rất linh hoạt. Không cần bằng chứng về việc làm hoặc thu nhập.
  • Đơn đăng ký được xử lý tự động – trong vòng 15-20 phút tiền sẽ được ghi có vào thẻ;
  • Tín dụng cho tất cả mọi người mà không bị từ chối trên thẻ có sẵn suốt ngày đêm, bất kỳ ngày nào, bảy ngày một tuần.
  • Kinh nghiệm trước đó không được kiểm tra. Một khoản vay có thể được thực hiện ngay cả đối với một khách hàng có lịch sử tín dụng xấu.

  Sự tiện lợi khi sử dụng tổ chức tài chính vi mô so với ngân hàng không thể so sánh được. Không cần phải rời khỏi nhà và lãng phí thời gian trên đường, xếp hàng, điền giấy tờ và chờ đợi. Tất cả các chi tiết đều được thỏa thuận trực tuyến – tất cả điều quan trọng là kết nối Internet tốt.

  Mở các điều khoản cho vay không được sửa đổi. Bạn nên đọc kỹ thỏa thuận, trong đó nêu rõ mức phạt và lãi suất đối với việc trả lãi chậm và các khoản nợ lớn.

  Thuận tiện hơn nữa cho việc liên hệ với các tổ chức tài chính vi mô là các trang web thiết thực với tất cả các thông tin cần thiết. Hầu hết mọi tổ chức đều cung cấp dịch vụ tính lãi và cho vay trực tuyến. Kết quả là bạn có thể thấy số tiền mà người đi vay sẽ trả. Hình thức tiêu chuẩn cho phép bạn hiểu các điều khoản hợp tác và kế hoạch trả nợ.

  Khách hàng nhận được phản hồi nhanh chóng – một khía cạnh quan trọng khi cần gấp khoản vay trên thẻ mà không bị từ chối. Để nhận thông tin, có hình thức phản hồi hoặc trò chuyện hỗ trợ – phản hồi của chuyên gia tư vấn sẽ không khiến bạn phải chờ đợi lâu.

  Yêu cầu đối với người vay muốn vay tiền mà không bị từ chối thẻ Ukraine

  Yêu cầu trung thành đối với người đi vay là một trong những ưu điểm của việc cho vay trực tuyến.

  Những người sau đây có thể nhận khoản vay bằng thẻ Ukraine mà không bị từ chối:

  • học sinh (khi đủ 18 tuổi);
  • người về hưu;
  • bà mẹ nghỉ thai sản;
  • thất nghiệp;
  • người dân làm việc không chính thức.

  Việc không có các yêu cầu nghiêm ngặt cho phép những người gặp vấn đề về tín dụng và có điểm tiêu cực trong Cục Lịch sử Tín dụng được vay vốn. Khi một tổ chức ngân hàng ngay lập tức từ chối những khách hàng như vậy, MFO có cơ hội khắc phục tình hình và thậm chí cải thiện lịch sử của mình. Làm sao? Đề án này rất đơn giản. Bạn nên liên hệ với tổ chức với số tiền nhỏ trong thời gian ngắn và trả nợ theo thỏa thuận. Trả lại cho một khoản vay lớn hơn. Điều này cho phép tổ chức tài chính vi mô nhập người vào cơ sở dữ liệu dưới dạng dung môi và cho phép vay tiền trong một năm trên thẻ mà không bị từ chối với số tiền lớn. Sự chậm trễ và lịch sử tín dụng xấu sẽ không còn là vấn đề trong việc có được số tiền cần thiết.

  Các tổ chức tài chính vi mô không yêu cầu giấy chứng nhận thu nhập – việc không có yêu cầu này cũng là một lý do chính đáng để tìm đến họ để vay tiền. Có những người không có nơi làm việc cố định, sinh viên, có học bổng hoặc thu nhập, người về hưu, cần điều trị khẩn cấp, thanh toán dịch vụ, v.v.

  Lời kêu gọi từ những người đăng ký ở các khu vực khác vẫn có liên quan. Đây cũng không phải là một vấn đề. Mặc dù nhiều công ty không phục vụ người dân từ các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng tạm thời, nhưng điều này cũng cần được tính đến khi đăng ký.

  Trong số các yêu cầu chính đối với người vay là:

  • Đạt 18 tuổi;
  • Quốc tịch Ukraine;
  • Có sẵn các tài liệu xác nhận danh tính: hộ chiếu và mã nhận dạng;
  • Thẻ đang hoạt động của bất kỳ ngân hàng nào có thời hạn hiệu lực ít nhất bằng thời hạn cho vay.

  Ở đâu và làm thế nào để chọn một MFO và đăng ký một khoản vay bằng thẻ mà không bị từ chối ở Kiev và các thành phố khác có lợi như thế nào?

  Dịch vụ so sánh khoản vay trực tuyến dành cho các tổ chức tài chính vi mô – Bank-ua đã thu thập trên trang web của mình một danh sách phong phú các tổ chức và nhiều ưu đãi khác nhau từ họ.

  Bạn nên hiểu rằng các công ty này kiếm tiền từ tiền lãi và đọc và phân tích cẩn thận các điều khoản của khoản vay.

  Đối với đơn đăng ký đầu tiên của bạn, bạn có thể tìm thấy các chương trình khuyến mãi sinh lời – cho vay không lãi suất hoặc lãi suất thấp nhất có thể.

  Để lựa chọn MFO phù hợp, khách hàng phải:

  1. tính toán khả năng tài chính của cô ấy, xác định số tiền và thời gian mà cô ấy có thể trả nợ không chậm trễ.
  2. Sử dụng các bộ lọc để chọn các ưu đãi tốt nhất trên trang web. Số tiền, thời hạn, tiền lãi được tính đến;
  3. truy cập trang web của người cho vay thông qua Đăng ký và một lần nữa xem xét chi tiết các điều khoản hợp tác, sử dụng công cụ tính khoản vay;
  4. Điền vào biểu mẫu, cho biết tất cả dữ liệu cần thiết (cá nhân, số điện thoại và thẻ) và yêu cầu số tiền được yêu cầu.
  5. Chờ xác nhận khoản vay và ghi có tiền vào thẻ.

  Khoản vay từ MFO là cơ hội nhận tiền mà không bị từ chối, nhanh chóng và bất cứ lúc nào. Không có thời gian để tìm kiếm những giao dịch tuyệt vời. Trang web Bank-ua đã thu thập các phương án cho vay đã được chứng minh từ nhiều tổ chức khác nhau, cho phép bạn tiết kiệm đáng kể thời gian và so sánh các điều kiện để chọn phương án tốt nhất.

  Thông tin về các đối tác của chúng tôi

  MFOLiên lạcThông tin hợp pháp
  CCLOanĐiện thoại:

  0 800 750 027

  38 097 583-11-77

  38 093 583-11-77

  38 044 222-77-33

  E-mail:

  help@ccloan.com.ua

  Lịch làm việc:

  xung quanh đồng hồ

  Địa chỉ:

  Ukraina 01024, Kiev, st. Basina, tòa nhà 6

  Tên pháp lý:

  TOV “SS Lone” EDRPOU 40071779

  Giấy phép của Ủy ban Dịch vụ Tài chính Quốc gia:

  Số 1127 ngày 13/04/2017.

  Giám đốc:

  Natalya Valentynivna Klevakina

  MiloanĐiện thoại:

  38 (044) 337 36 67

  E-mail:

  info@miloan.ua

  Lịch làm việc:

  Phát hành khoản vay – suốt ngày đêm, Dịch vụ hỗ trợ – Từ 8 giờ sáng đến 8 giờ tối

  Địa chỉ:

  Kyiv, Baggovutivska, tòa nhà 17-21

  Tên pháp lý:

  LLC “Miloan” EDRPOU 40484607

  Giấy phép của Ủy ban Dịch vụ Tài chính Quốc gia:

  Số 163 ngày 26/01/2017

  Giám đốc:

  Vynychenko Oleksiy Vitaliyovych

  MoneyveoĐiện thoại:

  0 800 21 9393

  E-mail:

  support@moneyveo.ua

  Lịch làm việc:

  xung quanh đồng hồ

  Địa chỉ:

  01015, m Kyiv, 15-B Phố Leiptsyzka, Tầng 1

  Tên pháp lý:

  OOO “HỖ TRỢ TÀI CHÍNH NHANH CHÓNG MANIVEO” EDRPOU 38569246

  Giấy phép của Ủy ban Dịch vụ Tài chính Quốc gia:

  Số 163 ngày 26/01/2017

  Giám đốc:

  Andronikova Olena Oleksandrivna

  AlexcreditĐiện thoại:

  38 (099) 618 64 64

  38 (097) 618 64 64

  38 (093) 618 64 64

  E-mail:

  mail@alexcredit.com.ua

  Lịch làm việc:

  Các khoản vay được phát hành suốt ngày đêm

  Trung tâm liên hệ: Thứ Hai – Thứ Sáu từ 8 giờ sáng đến 8 giờ tối.

  Thứ bảy và chủ nhật từ 10:00 đến 20:00.

  Địa chỉ:

  49041, Dnipro, st. Ykov Samarskyi, 12-A

  Tên pháp lý:

  LLC “ALEKSKREDIT” EDRPOU 41346335

  Giấy phép của Ủy ban Dịch vụ Tài chính Quốc gia:

  Số 3549 ngày 17/08/2017

  Giám đốc:

  Egorov Vadim Petrovych

  MyCreditĐiện thoại:

  073 369 41 11

  067 369 41 11

  050 369 41 11

  0 800 214 111

  E-mail:

  support@mycredit.ua

  Lịch làm việc:

  xung quanh đồng hồ

  Địa chỉ:

  01010, Kiev, quảng trường Arsenalna, 1-B

  Tên pháp lý:

  LLC “1 Cơ quan Bảo đảm Tín dụng Cần thiết” EDRPOU 39861924

  Giấy phép của Ủy ban Dịch vụ Tài chính Quốc gia:

  Số 163 ngày 26/01/2017

  Giám đốc:

  Stenzya Dmytro Vitaliyovych

  CreditKasaĐiện thoại:

  38 044 333 52 22

  38 067 373 37 57

  38 099 373 37 57

  38 063 373 37 57

  E-mail:

  info@creditkasa.ua

  Lịch làm việc:

  các ngày trong tuần từ 8 giờ sáng đến 9 giờ tối

  cuối tuần và ngày lễ: từ 10:00 đến 20:00

  Địa chỉ:

  01133, Kiev, blvd. Lesi Ukrainka, 26, văn phòng 407

  Tên pháp lý:

  LLC “TÀI CHÍNH TÍN DỤNG UKR” EDRPOU 38548598

  Giấy phép của Ủy ban Dịch vụ Tài chính Quốc gia:

  Số 2401 ngày 08/06/2017

  Giám đốc:

  Maria Mykolaivna Hayvoronska

  CreditPlusĐiện thoại:

  0 (800) 753-363

  E-mail:

  info@creditplus.ua

  Lịch làm việc:

  Phát hành các khoản vay suốt ngày đêm

  Giờ hỗ trợ dịch vụ:

  Thứ Hai-Thứ Sáu: từ 8 giờ sáng đến 11 giờ tối

  Thứ bảy-chủ nhật: từ 9:00 đến 21:00

  Địa chỉ:

  03062, Kiev, Prospekt Peremogy 90-A

  Tên pháp lý:

  LLC “Aventus UKRAINE” EDRPOU 41078230

  Giấy phép của Ủy ban Dịch vụ Tài chính Quốc gia:

  Số 756 ngày 28/03/2017

  Giám đốc:

  Volodymyr Viktorovych Dovhal

  GoufingouĐiện thoại:

  38 (044) 390 30 31

  E-mail:

  info@gofingo.com.ua

  Địa chỉ:

  04071, Kiev, đường Horiva, 1A

  Tên pháp lý:

  LLC “GOUFINGOU” EDRPOU 42059219

  Giấy phép của Ủy ban Dịch vụ Tài chính Quốc gia:

  Số 876 ngày 07/06/2018

  Giám đốc:

  Ivashchenko Iryna Viktorivna

  ШвидкоГрошіĐiện thoại:

  0 800 50 10 20

  E-mail:

  info@sgroshi.com

  Địa chỉ: 01032, Kiev, str. Saksaganskyi, 133-A

  Tên pháp lý: LLC “TRUNG TÂM TIÊU DÙNG”, EDRPOU 37356833

  Giấy phép của Ủy ban Dịch vụ Tài chính Quốc gia:

  Số 438 ngày 28/02/2017

  Giám đốc:

  Oleksandr Volodymyrovych Kholod

  Є-ГрошіĐiện thoại:

  0 800 300 330

  Email: info@e-groshi.com

  Lịch làm việc:

  xung quanh đồng hồ

  Địa chỉ:

  m Dnipro, Đại lộ Bohdan Khmelnytskyi, tòa nhà 180, văn phòng (Sq.) 211

  Tên pháp lý:

  LLC “CÔNG TY TÀI CHÍNH TIỀN ĐIỆN” EDRPOU 43067861

  Giấy phép của Ủy ban Dịch vụ Tài chính Quốc gia:

  Số 1968 ngày 08/10/2019

  Giám đốc:

  Koretskaya Iryna Serhiivna

  Ваша ГотівочкаĐiện thoại:

  0800 202 404

  E-mail:

  zayavka@limefin.com

  Lịch làm việc:

  từ 8h sáng đến 10h tối không nghỉ

  Địa chỉ:

  MYKOLAIV, Pushkinska, tòa nhà 28, văn phòng (Sq.) 7

  Tên pháp lý:

  LLC Vốn vôi EDRPOU 41885310

  Giấy phép của Ủy ban Dịch vụ Tài chính Quốc gia:

  Số 793 ngày 07/05/2019

  Giám đốc:

  Halyna Volodymyrivna Lebedeva

  КошельокĐiện thoại:

  +38 (044) 334 44 20

  E-mail:

  info@koshelok.net

  Địa chỉ:

  08135 Vùng Kyiv, quận Kyiv-Svyatoshinsky, Chaika Antonov, tòa nhà 8A

  Tên pháp lý:

  LLC “KOSHELOK” EDRPOU 40842831

  Giấy phép của Ủy ban Dịch vụ Tài chính Quốc gia:

  Số 432 ngày 28.02.2017

  Giám đốc:

  Serhiy Serhiyovych Krylov

  CashberryĐiện thoại:

  0 800 600 770

  E-mail:

  info@cashberry.com.ua

  Lịch làm việc:

  Thứ Hai – Thứ Sáu: 08:00 – 20:00

  Thứ 7 – Thứ 2: 09:00 – 18:00

  Địa chỉ:

  Kyiv Klovsky Uzviz, sinh 7, văn phòng (Sq.) Phòng 103

  Tên pháp lý:

  LLC “Công ty tài chính Đầu tư Tài chính” EDRPOU 40284315

  Giấy phép của Ủy ban Dịch vụ Tài chính Quốc gia:

  Số 1680 ngày 16/05/2017

  Giám đốc:

  Kupriyanov Maksym Serhiyovych

  Credit7Điện thoại:

  0 800 33 07 33

  E-mail:

  info@credit7.ua

  Lịch làm việc:

  Thứ Hai-Thứ Sáu: từ 9 giờ sáng đến 9 giờ tối

  Thứ bảy-chủ nhật: từ 9:00 đến 19:00

  Địa chỉ:

  02081 Kyiv, Dniprovska naberezhna, 25, văn phòng (Sq.) 318

  Tên pháp lý:

  LLC “LINEURA UKRAINE” EDRPOU 42753492

  Giấy phép của Ủy ban Dịch vụ Tài chính Quốc gia:

  Giấy chứng nhận FC số 1177 ngày 19/03/2019

  Giám đốc:

  Shchenichny Andriy Ivanovych

  ForzacreditĐiện thoại:

  0800300770

  Lịch làm việc:

  suốt ngày đêm 24/7

  Địa chỉ:

  04080 Kiev, Vikentia Khvoyki, 15 / 15

  Tên pháp lý:

  LLC “FC” FORZA “EDRPOU 41762679

  Giấy phép của Ủy ban Dịch vụ Tài chính Quốc gia:

  Số 559 ngày 13/04/2018

  Giám đốc:

  Natalia Chebanova

  KF.UAĐiện thoại:

  0 800 30 08 83

  Lịch làm việc:

  xung quanh đồng hồ

  Địa chỉ:

  04080 Kiev, Vikentia Khvoyki, 15 / 15

  Tên pháp lý:

  LLC “FC” FORZA “EDRPOU 41762679

  Giấy phép của Ủy ban Dịch vụ Tài chính Quốc gia:

  Số 559 ngày 13/04/2018

  Giám đốc:

  Natalia Chebanova

  Money4youĐiện thoại:

  0 800 330 024

  E-mail:

  info@money4you.com.ua

  Lịch làm việc:

  Thứ Hai-Thứ Sáu: 09:00-20:00

  Thứ bảy-thứ tư: 10:00-20:00

  Địa chỉ:

  03150 Kyiv, Kazimyra Malevicha, tòa nhà 87

  Tên pháp lý:

  LLC “Manifo” EDRPOU 42848369

  Giấy phép của Ủy ban Dịch vụ Tài chính Quốc gia:

  Số 1198 ngày 07/05/2019

  Giám đốc:

  Oleg Vasylovich Kuzminov

  SOS CreditĐiện thoại:

  (044) 36 36 767

  0 (800) 211 767

  E-mail:

  support@sos-credit.com.ua

  Lịch làm việc:

  từ 9:00 đến 18:00 (các ngày trong tuần)

  Địa chỉ:

  23, Pochaynynska, Kiev, 04070

  Tên pháp lý:

  LLC “SOS KREDIT” EDRPOU 39487128

  Giấy phép của Ủy ban Dịch vụ Tài chính Quốc gia:

  Số 163 ngày 26/01/2017

  Giám đốc:

  Timofeev Yaroslav Andreyovych