Khoản vay ngắn hạn

Chọn số tiền và thời hạn vay

Số tiền vay
 vnd
Trong thời gian
 ngày

Gửi đơn xin vay tiền của bạn

  MoneyWatcher

  Bạn muốn vay tiền với điều kiện thuận lợi nhất?

  Viết thư cho bản tin của chúng tôi với các chương trình khuyến mãi từ các công ty tín dụng

  Quy tắc của chúng tôi là không quá 1 lá thư mỗi tháng.

  Các khoản vay tốt nhất cho 19 Tháng Bảy 2024

  (0)
  Thanh toán
  1002 vnd
  =
  Cơ quan tín dụng
  1000 vnd
  +
  Nhiệm vụ
  2 vnd
  Khoản vay đầu tiên
  0 - 30000000 vnd
  Số tiền tối đa
  30000000 vnd
  Thuật ngữ
  1 - 12 ngày
  Vấn đề
  Thời gian phát hành
  5
  Lịch trình
  24/7
  Tuổi
  22-55
  (0)
  Thanh toán
  1002 vnd
  =
  Cơ quan tín dụng
  1000 vnd
  +
  Nhiệm vụ
  2 vnd
  Khoản vay đầu tiên
  0 - 2000000 vnd
  Số tiền tối đa
  2000000 vnd
  Thuật ngữ
  1 - 180 ngày
  Vấn đề
  Thời gian phát hành
  10
  Lịch trình
  24/7
  Tuổi
  21-70
  (0)
  Thanh toán
  3000 vnd
  =
  Cơ quan tín dụng
  1000 vnd
  +
  Nhiệm vụ
  2000 vnd
  Khoản vay đầu tiên
  0 - 15000 vnd
  Số tiền tối đa
  15000 vnd
  Thuật ngữ
  1 - 720 ngày
  Vấn đề
  Thời gian phát hành
  15
  Lịch trình
  24/7
  Tuổi
  18-60
  (0)
  Thanh toán
  1002 vnd
  =
  Cơ quan tín dụng
  1000 vnd
  +
  Nhiệm vụ
  2 vnd
  Khoản vay đầu tiên
  0 - 10000 vnd
  Số tiền tối đa
  10000 vnd
  Thuật ngữ
  1 - 30 ngày
  Vấn đề
  Thời gian phát hành
  15
  Lịch trình
  24/7
  Tuổi
  18-65
  (0)
  Thanh toán
  1000 vnd
  =
  Cơ quan tín dụng
  1000 vnd
  +
  Nhiệm vụ
  0 vnd
  Khoản vay đầu tiên
  0 - 1000 vnd
  Số tiền tối đa
  10000000 vnd
  Thuật ngữ
  1 - 30 ngày
  Vấn đề
  Thời gian phát hành
  Lịch trình
  Tuổi
  22-55
  (0)
  Thanh toán
  1002 vnd
  =
  Cơ quan tín dụng
  1000 vnd
  +
  Nhiệm vụ
  2 vnd
  Khoản vay đầu tiên
  0 - 4000000 vnd
  Số tiền tối đa
  4000000 vnd
  Thuật ngữ
  1 - 30 ngày
  Vấn đề
  Thời gian phát hành
  15
  Lịch trình
  24/7
  Tuổi
  19-70
  (0)
  Thanh toán
  3920 vnd
  =
  Cơ quan tín dụng
  1000 vnd
  +
  Nhiệm vụ
  2920 vnd
  Khoản vay đầu tiên
  0 - 10000000 vnd
  Số tiền tối đa
  10000000 vnd
  Thuật ngữ
  92 - 183 ngày
  Vấn đề
  Thời gian phát hành
  15
  Lịch trình
  24/7
  Tuổi
  20-55
  (0)
  Thanh toán
  4650 vnd
  =
  Cơ quan tín dụng
  1000 vnd
  +
  Nhiệm vụ
  3650 vnd
  Khoản vay đầu tiên
  500000 - 500000 vnd
  Số tiền tối đa
  20000000 vnd
  Thuật ngữ
  91 - 182 ngày
  Vấn đề
  Thời gian phát hành
  15
  Lịch trình
  11/7
  Tuổi
  18-70
  (0)
  Thanh toán
  3000 vnd
  =
  Cơ quan tín dụng
  1000 vnd
  +
  Nhiệm vụ
  2000 vnd
  Khoản vay đầu tiên
  0 - 15000 vnd
  Số tiền tối đa
  15000 vnd
  Thuật ngữ
  1 - 720 ngày
  Vấn đề
  Thời gian phát hành
  15
  Lịch trình
  24/7
  Tuổi
  18-60
  (0)
  Thanh toán
  1000 vnd
  =
  Cơ quan tín dụng
  1000 vnd
  +
  Nhiệm vụ
  0 vnd
  Khoản vay đầu tiên
  0 - 1000 vnd
  Số tiền tối đa
  1000 vnd
  Thuật ngữ
  1 - 30 ngày
  Vấn đề
  Thời gian phát hành
  15
  Lịch trình
  24/7
  Tuổi
  18-65
  (0)
  Thanh toán
  1002 vnd
  =
  Cơ quan tín dụng
  1000 vnd
  +
  Nhiệm vụ
  2 vnd
  Khoản vay đầu tiên
  0 - 14800000 vnd
  Số tiền tối đa
  14800000 vnd
  Thuật ngữ
  1 - 90 ngày
  Vấn đề
  Thời gian phát hành
  5
  Lịch trình
  24/7
  Tuổi
  18-65
  (0)
  Thanh toán
  1002 vnd
  =
  Cơ quan tín dụng
  1000 vnd
  +
  Nhiệm vụ
  2 vnd
  Khoản vay đầu tiên
  0 - 10000 vnd
  Số tiền tối đa
  10000 vnd
  Thuật ngữ
  1 - 30 ngày
  Vấn đề
  Thời gian phát hành
  5
  Lịch trình
  24/7
  Tuổi
  18-65
  (0)
  Thanh toán
  1000 vnd
  =
  Cơ quan tín dụng
  1000 vnd
  +
  Nhiệm vụ
  0 vnd
  Khoản vay đầu tiên
  0 - 20000000 vnd
  Số tiền tối đa
  20000000 vnd
  Thuật ngữ
  3 - 365 ngày
  Vấn đề
  Thời gian phát hành
  10
  Lịch trình
  24/7
  Tuổi
  20-60
  (0)
  Thanh toán
  3000 vnd
  =
  Cơ quan tín dụng
  1000 vnd
  +
  Nhiệm vụ
  2000 vnd
  Khoản vay đầu tiên
  0 - 15000 vnd
  Số tiền tối đa
  15050 vnd
  Thuật ngữ
  1 - 720 ngày
  Vấn đề
  Thời gian phát hành
  15
  Lịch trình
  24/7
  Tuổi
  18-60
  (0)
  Thanh toán
  1002 vnd
  =
  Cơ quan tín dụng
  1000 vnd
  +
  Nhiệm vụ
  2 vnd
  Khoản vay đầu tiên
  0 - 2000000 vnd
  Số tiền tối đa
  2000000 vnd
  Thuật ngữ
  1 - 180 ngày
  Vấn đề
  Thời gian phát hành
  30
  Lịch trình
  24/7
  Tuổi
  22-68
  (0)
  Thanh toán
  1002 vnd
  =
  Cơ quan tín dụng
  1000 vnd
  +
  Nhiệm vụ
  2 vnd
  Khoản vay đầu tiên
  0 - 25000 vnd
  Số tiền tối đa
  25000 vnd
  Thuật ngữ
  1 - 90 ngày
  Vấn đề
  Thời gian phát hành
  5
  Lịch trình
  24/7
  Tuổi
  21-70
  (0)
  Thanh toán
  1002 vnd
  =
  Cơ quan tín dụng
  1000 vnd
  +
  Nhiệm vụ
  2 vnd
  Khoản vay đầu tiên
  0 - 5000000 vnd
  Số tiền tối đa
  5000000 vnd
  Thuật ngữ
  1 - 30 ngày
  Vấn đề
  Thời gian phát hành
  5
  Lịch trình
  24/7
  Tuổi
  18-65
  (0)
  Thanh toán
  1000 vnd
  =
  Cơ quan tín dụng
  1000 vnd
  +
  Nhiệm vụ
  0 vnd
  Khoản vay đầu tiên
  0 - 10000 vnd
  Số tiền tối đa
  10000 vnd
  Thuật ngữ
  1 - 30 ngày
  Vấn đề
  Thời gian phát hành
  15
  Lịch trình
  24/7
  Tuổi
  18-65
  Результаты не соответствующие условиям первого кредита
  Результаты не соответствующие вашим критериям сравнения

  Chuyển tiền nhanh vào lương vào thẻ

  Bạn có thể nhận khoản vay ngắn hạn từ các tổ chức tài chính vi mô (MFI) và đây là lựa chọn có lợi nhất cho khoản cho vay đó. Trên thực tế, MFI ban đầu được tạo ra cho loại hình cho vay này (do đó, chúng được thiết kế cho thời gian trả nợ là 30-45 ngày, nhưng không còn nữa).

  Khoản vay ngắn hạn – sẽ giúp trang trải các nhu cầu cơ bản, thực hiện các giao dịch mua cần thiết. Đây là lựa chọn tốt nhất mà không cần phê duyệt lâu dài, thu thập tài liệu tham khảo và các tài liệu khác.

  Trang web BANK-UA giới thiệu hơn chục tổ chức tài chính vi mô với các điều kiện khác nhau. Tại đây bạn có thể nhận tiền vào lương của mình mà không bị từ chối và vào thẻ của mình càng nhanh càng tốt. Người đi vay có thể làm quen với các ưu đãi trên một nền tảng thuận tiện, so sánh chúng và chọn giải pháp phù hợp với mình.

  Tôi có thể nhận tiền trả ngày ở đâu?

  Cách lý tưởng để nhận được tiền trước lương là nộp đơn vào các tổ chức tài chính vi mô được thành lập cho mục đích này. Về mặt lý thuyết, bạn có thể liên hệ với ngân hàng, nhưng ngân hàng quá khắt khe với khách hàng và thường từ chối các khoản vay dù chỉ ở mức tối thiểu.

  Ngược lại, các tổ chức tài chính vi mô có một số yêu cầu tối thiểu. Thông thường đây là dữ liệu hộ chiếu và mã nhận dạng. Trong một số ít trường hợp, có thể cần phải có số điện thoại liên hệ (thường là điện thoại di động).

  Các tổ chức tài chính vi mô phát hành các khoản vay có thời hạn lên tới 30-45 ngày, mức này khá đủ để trả nợ đúng hạn nếu lấy tiền trước lương. Nếu cần, thời hạn trả nợ có thể được kéo dài thêm 3 – 7 ngày (nhưng với lãi suất tăng!).

  Tất cả các tổ chức tài chính vi mô đều có những ưu điểm tương tự: bạn không cần giấy chứng nhận thu nhập, quá trình đăng ký mất tới 20 phút và bạn có thể nhận được khoản vay ngắn hạn chỉ trong một giờ. Không có tình trạng quan liêu khó chịu và tỷ lệ từ chối thấp hơn đáng kể so với các tổ chức ngân hàng. Nhưng cần lưu ý rằng khi đăng ký khoản vay ngắn hạn lần đầu tiên, có thể có giới hạn, chẳng hạn như lên tới 15 nghìn hryvnia. Khi đăng ký lại, các tổ chức tài chính vi mô thường tăng lên 20-30 nghìn.

  Các yêu cầu chính đối với khách hàng tại tổ chức tài chính vi mô:

  • Quốc tịch Ukraine.
  • Tuổi trưởng thành (18 tuổi, nhưng một số tổ chức tài chính vi mô chỉ cấp các khoản vay cho khách hàng đã đủ 21 tuổi).

  Cách dễ nhất để nhận tiền trước lương là sử dụng cổng Bank-ua. Nhờ dịch vụ này, bạn có thể so sánh tất cả các tổ chức tài chính của Ukraine cung cấp dịch vụ này trong vài phút. Trên cùng một cổng thông tin, bạn có thể làm quen với những đánh giá của khách hàng thực tế về từng người cho vay.

  Payday chuyển tiền vào thẻ trực tuyến: tính năng nhận

  Các tổ chức tài chính vi mô hiện đại chọn dịch vụ cao và đáp ứng tối đa nhu cầu của khách hàng. Sự cạnh tranh lớn trong thị trường ngách khuyến khích bạn tìm kiếm những ưu đãi mới, có lợi nhuận.

  Ngày nay, việc nhận tiền trước lương bằng thẻ trực tuyến ở Ukraine không khó hơn việc đặt hàng trên Internet. Khi xảy ra các khoản chi ngoài kế hoạch, bệnh tật hoặc các tình huống bất ngờ khác, dịch vụ cho vay có thể giải quyết vấn đề một cách nhanh chóng nhất.

  Để vay ngắn hạn, bạn cần truy cập Internet bằng điện thoại thông minh, máy tính bảng, máy tính xách tay hoặc PC. Từ các tài liệu, bạn sẽ cần hộ chiếu và mã nhận dạng, những thứ này luôn có sẵn trong tay. Và tất nhiên là mong muốn hoặc động lực lựa chọn các điều kiện thuận lợi từ các tổ chức tài chính vi mô trên nền tảng BANK-UA.

  Điểm đặc biệt là có thể phát hành và nhận thanh toán vào ngày lĩnh lương vào thẻ 24/24. Hồ sơ được xét duyệt tự động, trong trường hợp độc lập là cuối tuần, ngày lễ, ngày hay đêm.

  Ngoài ra, điểm khác biệt của việc đặt cọc tiền lương trực tuyến là thiếu sự gắn bó với nơi cư trú. Các đơn đăng ký từ bất kỳ nơi đông dân cư nào ở Ukraine đều được xem xét.

  Các tính năng khác của việc nhận tiền trước lương trên thẻ Ukraine từ MFI:

  • xử lý khoản vay nhanh chóng. Sẽ mất thời gian để lựa chọn các điều kiện tối ưu của tổ chức tài chính vi mô, truy cập trang web và điền vào mẫu đơn. Sau đó, nó được xem xét – tốt nhất là tối đa 20 phút và được phê duyệt. Việc ghi danh diễn ra trong vòng một giờ;
  • khả năng tiếp cận và sự đơn giản. Việc nộp đơn không yêu cầu kiến ​​thức đặc biệt hoặc sự hiện diện cá nhân. Không cần phải có tài liệu tham khảo, bằng chứng về khả năng thanh toán, người bảo lãnh và các điều kiện khác do tổ chức ngân hàng đưa ra. Không thành vấn đề nếu đó là sinh viên. mẹ đang nghỉ thai sản hoặc người đã nghỉ hưu, ai cũng có thể lấy tiền trước lương trên thẻ;
  • cách khác nhau để nhận tiền. MFI làm việc với các loại thẻ ngân hàng: thẻ thanh toán, thẻ lương hưu, thẻ tín dụng và thẻ lương;
  • không kể nơi ở. Không quan trọng người đi vay ở đâu, Kyiv hay Uzhhorod, bạn có thể vay tiền từ bất cứ đâu. Các lãnh thổ bị chiếm đóng tạm thời ở hầu hết các tổ chức tài chính vi mô hiện không được cung cấp dịch vụ;
  • Lãi suất thấp. Hầu hết là từ 1,3%, mặc dù bạn có thể tham gia các chương trình khuyến mãi dành cho khách hàng mới và nhận tiền trước lương mà không cần lãi suất;
  • nhượng bộ Các tổ chức thường tạo cơ hội để gia hạn khoản vay trong một thời gian nhất định theo đơn đăng ký của người đi vay.

  Ngân hàng có phù hợp để nhận tiền “nhanh” trước lương không và tại sao?

  Các tổ chức ngân hàng không phù hợp cho vay ngắn hạn, thường từ chối phát hành khoản vay và có những yêu cầu quá mức đối với khách hàng. Ví dụ: nếu khách hàng có lịch sử tín dụng tiêu cực, rất có thể khoản vay sẽ không được cấp.

  Các vấn đề cũng có thể phát sinh khi không có giấy chứng nhận thu nhập. Nhưng ngay cả khi có trong tay tất cả các tài liệu được liệt kê, khách hàng cũng không thể tin tưởng vào khoản vay 100%. Ngân hàng có thể từ chối ngay cả những khách hàng “đã được xác minh” (thường xuyên).

  Một sắc thái khác là tốc độ xử lý khoản vay. Nếu một người cần tiền trả lương, anh ta chắc chắn muốn nhận được ngay bây giờ chứ không phải trong 3-4 ngày hoặc hơn. Và ngân hàng cũng có thể xem xét đơn đăng ký nhiều như vậy.

  Tại sao vay tiền chờ lĩnh lương từ MFI lại có lợi hơn và dễ dàng hơn?

  Các tổ chức tài chính vi mô sẵn sàng phát hành “các khoản vay ngắn hạn” mà không yêu cầu bằng chứng về thu nhập hoặc lịch sử tín dụng tốt. Ngay cả việc có lịch sử tín dụng tiêu cực cũng không phải là vấn đề khi vay vốn từ MFI.

  Khách hàng chỉ cần cung cấp dữ liệu hộ chiếu và mã nhận dạng (TIN), đôi khi cũng cần có số điện thoại liên hệ (thường là di động). Hồ sơ được xét duyệt trong vòng 5-15 phút và ngay sau khi kết thúc xét duyệt, khách hàng có quyền nhận tiền.

  Thời gian trả nợ lên tới 30-45 ngày, nhưng hầu hết các tổ chức tài chính vi mô đều có lựa chọn kéo dài thời gian trả nợ thêm 3-7 ngày. Tuy nhiên, trong trường hợp này, lãi suất sẽ tăng trong toàn bộ thời hạn tín dụng chứ không chỉ trong “những ngày bổ sung”.

  Chúng tôi khuyên bạn nên trả hết nợ kịp thời chứ không phải vào ngày cuối cùng. Nếu không, có thể có sự chậm trễ trong việc ghi có cho chủ nợ do một số phương thức thanh toán không hoàn hảo. Đặc biệt là các thiết bị đầu cuối cố định.

  Thông tin về các đối tác của chúng tôi

  MFOLiên lạcThông tin hợp pháp
  CCLOanĐiện thoại:

  0 800 750 027

  38 097 583-11-77

  38 093 583-11-77

  38 044 222-77-33

  E-mail:

  help@ccloan.com.ua

  Lịch làm việc:

  xung quanh đồng hồ

  Địa chỉ:

  Ukraine 01024, Kiev, str. Basina, tòa nhà 6

  Tên pháp lý:

  TOV “SS Lone” EDRPOU 40071779

  Giấy phép của Ủy ban Dịch vụ Tài chính Quốc gia:

  Số 1127 ngày 13/04/2017.

  Giám đốc:

  Natalya Valentynivna Klevakina

  ở MiloĐiện thoại:

  38 (044) 337 36 67

  E-mail:

  info@miloan.ua

  Lịch làm việc:

  Phát hành khoản vay – suốt ngày đêm, Dịch vụ hỗ trợ – Từ 8 giờ sáng đến 8 giờ tối

  Địa chỉ:

  Kyiv, Baggovutivska, tòa nhà 17-21

  Tên pháp lý:

  LLC “Miloan” EDRPOU 40484607

  Giấy phép của Ủy ban Dịch vụ Tài chính Quốc gia:

  Số 163 ngày 26/01/2017

  Giám đốc:

  Vynychenko Oleksiy Vitaliyovych

  MoneyveoĐiện thoại:

  0 800 21 9393

  E-mail:

  support@moneyveo.ua

  Lịch làm việc:

  xung quanh đồng hồ

  Địa chỉ:

  01015, m Kyiv, 15-B Phố Leiptsyzka, Tầng 1

  Tên pháp lý:

  OOO “HỖ TRỢ TÀI CHÍNH NHANH CHÓNG MANIVEO” EDRPOU 38569246

  Giấy phép của Ủy ban Dịch vụ Tài chính Quốc gia:

  Số 163 ngày 26/01/2017

  Giám đốc:

  Andronikova Olena Oleksandrivna

  AlexcreditĐiện thoại:

  38 (099) 618 64 64

  38 (097) 618 64 64

  38 (093) 618 64 64

  E-mail:

  mail@alexcredit.com.ua

  Lịch làm việc:

  Các khoản vay được phát hành suốt ngày đêm

  Trung tâm liên hệ: Thứ Hai – Thứ Sáu từ 8 giờ sáng đến 8 giờ tối.

  Thứ bảy và chủ nhật từ 10:00 đến 20:00.

  Địa chỉ:

  49041, Dnipro, st. Ykov Samarskyi, 12-A

  Tên pháp lý:

  LLC “ALEKSKREDIT” EDRPOU 41346335

  Giấy phép của Ủy ban Dịch vụ Tài chính Quốc gia:

  Số 3549 ngày 17/08/2017

  Giám đốc:

  Egorov Vadim Petrovych

  Tín dụng của tôiĐiện thoại:

  073 369 41 11

  067 369 41 11

  050 369 41 11

  0 800 214 111

  E-mail:

  support@mycredit.ua

  Lịch làm việc:

  xung quanh đồng hồ

  Địa chỉ:

  01010, Kiev, quảng trường Arsenalna, 1-B

  Tên pháp lý:

  LLC “1 Cơ quan Bảo đảm Tín dụng Cần thiết” EDRPOU 39861924

  Giấy phép của Ủy ban Dịch vụ Tài chính Quốc gia:

  Số 163 ngày 26/01/2017

  Giám đốc:

  Stenzya Dmytro Vitaliyovych

  Tín dụngKasaĐiện thoại:

  38 044 333 52 22

  38 067 373 37 57

  38 099 373 37 57

  38 063 373 37 57

  E-mail:

  info@creditkasa.ua

  Lịch làm việc:

  các ngày trong tuần từ 8 giờ sáng đến 9 giờ tối

  cuối tuần và ngày lễ: từ 10:00 đến 20:00

  Địa chỉ:

  01133, Kiev, blvd. Lesi Ukrainka, 26, văn phòng. 407

  Tên pháp lý:

  LLC “TÀI CHÍNH TÍN DỤNG UKR” EDRPOU 38548598

  Giấy phép của Ủy ban Dịch vụ Tài chính Quốc gia:

  Số 2401 ngày 08/06/2017

  Giám đốc:

  Maria Mykolaivna Hayvoronska

  CreditPlusĐiện thoại:

  0 (800) 753-363

  E-mail:

  info@creditplus.ua

  Lịch làm việc:

  Phát hành các khoản vay suốt ngày đêm

  Giờ hỗ trợ dịch vụ:

  Thứ Hai-Thứ Sáu: 8 giờ sáng đến 11 giờ tối

  Thứ bảy-chủ nhật: từ 9:00 đến 21:00

  Địa chỉ:

  03062, Kiev, Prospekt Peremogy 90-A

  Tên pháp lý:

  LLC “Aventus UKRAINE” EDRPOU 41078230

  Giấy phép của Ủy ban Dịch vụ Tài chính Quốc gia:

  Số 756 ngày 28/03/2017

  Giám đốc:

  Volodymyr Viktorovych Dovhal

  GoufingouĐiện thoại:

  38 (044) 390 30 31

  E-mail:

  info@gofingo.com.ua

  Địa chỉ:

  04071, Kiev, đường Horiva, 1A

  Tên pháp lý:

  LLC “GOUFINGOU” EDRPOU 42059219

  Giấy phép của Ủy ban Dịch vụ Tài chính Quốc gia:

  Số 876 ngày 07/06/2018

  Giám đốc:

  Ivashchenko Iryna Viktorivna

  Tiền nhanhĐiện thoại:

  0 800 50 10 20

  E-mail:

  info@sgroshi.com

  Địa chỉ: 01032, Kiev, str. Saksaganskyi, 133-A

  Tên pháp lý: LLC “TRUNG TÂM TIÊU DÙNG”, EDRPOU 37356833

  Giấy phép của Ủy ban Dịch vụ Tài chính Quốc gia:

  Số 438 ngày 28/02/2017

  Giám đốc:

  Oleksandr Volodymyrovych Kholod

  Có tiềnĐiện thoại:

  0 800 300 330

  Email: info@e-groshi.com

  Lịch làm việc:

  xung quanh đồng hồ

  Địa chỉ:

  m Dnipro, Đại lộ Bohdan Khmelnytskyi, tòa nhà 180, văn phòng (Sq.) 211

  Tên pháp lý:

  LLC “CÔNG TY TÀI CHÍNH TIỀN ĐIỆN” EDRPOU 43067861

  Giấy phép của Ủy ban Dịch vụ Tài chính Quốc gia:

  Số 1968 ngày 08/10/2019

  Giám đốc:

  Koretskaya Iryna Serhiivna

  Tiền mặt của bạnĐiện thoại:

  0800 202 404

  E-mail:

  zayavka@limefin.com

  Lịch làm việc:

  từ 8h sáng đến 10h tối không nghỉ

  Địa chỉ:

  MYKOLAIV, Pushkinska, tòa nhà 28, văn phòng (Sq.) 7

  Tên pháp lý:

  LLC Vốn vôi EDRPOU 41885310

  Giấy phép của Ủy ban Dịch vụ Tài chính Quốc gia:

  Số 793 ngày 07/05/2019

  Giám đốc:

  Galina Volodymyrivna Lebedeva

  Cái víĐiện thoại:

  +38 (044) 334 44 20

  E-mail:

  info@koshelok.net

  Địa chỉ:

  08135 Vùng Kyiv, quận Kyiv-Svyatoshinsky, Chaika Antonov, tòa nhà 8A

  Tên pháp lý:

  LLC “KOSHELOK” EDRPOU 40842831

  Giấy phép của Ủy ban Dịch vụ Tài chính Quốc gia:

  Số 432 ngày 28.02.2017

  Giám đốc:

  Serhiy Serhiyovych Krylov

  CashberryĐiện thoại:

  0 800 600 770

  E-mail:

  info@cashberry.com.ua

  Lịch làm việc:

  Thứ Hai – Thứ Sáu: 08:00 – 20:00

  Thứ 7 – Thứ 2: 09:00 – 18:00

  Địa chỉ:

  Kyiv Klovsky Uzviz, sinh 7, văn phòng (Sq.) Phòng 103

  Tên pháp lý:

  LLC “Công ty tài chính Đầu tư Tài chính” EDRPOU 40284315

  Giấy phép của Ủy ban Dịch vụ Tài chính Quốc gia:

  Số 1680 ngày 16/05/2017

  Giám đốc:

  Kupriyanov Maksym Serhiyovych

  Tín dụng7Điện thoại:

  0 800 33 07 33

  E-mail:

  info@credit7.ua

  Lịch làm việc:

  Thứ Hai-Thứ Sáu: từ 9 giờ sáng đến 9 giờ tối

  Thứ bảy-chủ nhật: từ 9:00 đến 19:00

  Địa chỉ:

  02081 Kyiv, Dniprovska naberezhna, 25, văn phòng (Sq.) 318

  Tên pháp lý:

  LLC “LINEURA UKRAINE” EDRPOU 42753492

  Giấy phép của Ủy ban Dịch vụ Tài chính Quốc gia:

  Giấy chứng nhận FC số 1177 ngày 19/03/2019

  Giám đốc:

  Shchenichny Andriy Ivanovych

  ForzacreditĐiện thoại:

  0800300770

  Lịch làm việc:

  suốt ngày đêm 24/7

  Địa chỉ:

  04080 Kiev, Vikentia Khvoyki, 15 / 15

  Tên pháp lý:

  LLC “FC” FORZA “EDRPOU 41762679

  Giấy phép của Ủy ban Dịch vụ Tài chính Quốc gia:

  Số 559 ngày 13/04/2018

  Giám đốc:

  Natalia Chebanova

  KF.UAĐiện thoại:

  0 800 30 08 83

  Lịch làm việc:

  xung quanh đồng hồ

  Địa chỉ:

  04080 Kiev, Vikentia Khvoyki, 15 / 15

  Tên pháp lý:

  LLC “FC” FORZA “EDRPOU 41762679

  Giấy phép của Ủy ban Dịch vụ Tài chính Quốc gia:

  Số 559 ngày 13/04/2018

  Giám đốc:

  Natalia Chebanova

  tiền4youĐiện thoại:

  0 800 330 024

  E-mail:

  info@money4you.com.ua

  Lịch làm việc:

  Thứ Hai-Thứ Sáu: 09:00-20:00

  Thứ bảy-thứ tư: 10:00-20:00

  Địa chỉ:

  03150 Kyiv, Kazimyra Malevicha, tòa nhà 87

  Tên pháp lý:

  LLC “Manifo” EDRPOU 42848369

  Giấy phép của Ủy ban Dịch vụ Tài chính Quốc gia:

  Số 1198 ngày 07/05/2019

  Giám đốc:

  Oleg Vasylovich Kuzminov

  Tín dụng SOSĐiện thoại:

  (044) 36 36 767

  0 (800) 211 767

  E-mail:

  support@sos-credit.com.ua

  Lịch làm việc:

  từ 9:00 đến 18:00 (các ngày trong tuần)

  Địa chỉ:

  23, Pochaynynska, Kiev, 04070

  Tên pháp lý:

  LLC “SOS KREDIT” EDRPOU 39487128

  Giấy phép của Ủy ban Dịch vụ Tài chính Quốc gia:

  Số 163 ngày 26/01/2017

  Giám đốc:

  Timofeev Yaroslav Andreyovych

   

  Câu hỏi và câu trả lời

  Làm thế nào để có được một khoản vay payday?
  Có thể vay tiền lương 24 giờ một ngày từ MFI. Bạn cần chọn tổ chức và điều kiện, điền đơn, chờ xác nhận và chuyển tiền.
  Nơi để có được một khoản vay payday?
  Cổng BANK-UA cung cấp một danh sách lớn các tổ chức tài chính vi mô. Khách hàng xác định số tiền và điều khoản cần thiết, nhận khoản vay trực tuyến trực tuyến mà không cần rời khỏi nhà.
  Làm thế nào để trả hết khoản vay ngắn hạn?
  Bạn có thể hoàn trả khoản vay theo nhiều cách thuận tiện: thông qua tài khoản cá nhân, ngân hàng Internet, thiết bị đầu cuối hoặc tại quầy thu ngân.
  Cần những gì để vay tiền chờ ngày lãnh lương?
  Để được vay tiền, bạn phải là công dân Ukraine, đủ 18 tuổi, có quyền truy cập Internet, hộ chiếu và mã số.

  Chuyển tiền nhanh vào lương vào thẻ

  Bạn có thể nhận khoản vay ngắn hạn từ các tổ chức tài chính vi mô (MFI) và đây là lựa chọn có lợi nhất cho khoản cho vay đó. Trên thực tế, MFI ban đầu được tạo ra cho loại hình cho vay này (do đó, chúng được thiết kế cho thời gian trả nợ là 30-45 ngày, nhưng không còn nữa).

  Khoản vay ngắn hạn – sẽ giúp trang trải các nhu cầu cơ bản, thực hiện các giao dịch mua cần thiết. Đây là lựa chọn tốt nhất mà không cần phê duyệt lâu dài, thu thập tài liệu tham khảo và các tài liệu khác.

  Trang web BANK-UA giới thiệu hơn chục tổ chức tài chính vi mô với các điều kiện khác nhau. Tại đây bạn có thể nhận tiền vào lương của mình mà không bị từ chối và vào thẻ của mình càng nhanh càng tốt. Người đi vay có thể làm quen với các ưu đãi trên một nền tảng thuận tiện, so sánh chúng và chọn giải pháp phù hợp với mình.

  Tôi có thể nhận tiền trả ngày ở đâu?

  Cách lý tưởng để nhận được tiền trước lương là nộp đơn vào các tổ chức tài chính vi mô được thành lập cho mục đích này. Về mặt lý thuyết, bạn có thể liên hệ với ngân hàng, nhưng ngân hàng quá khắt khe với khách hàng và thường từ chối các khoản vay dù chỉ ở mức tối thiểu.

  Ngược lại, các tổ chức tài chính vi mô có một số yêu cầu tối thiểu. Thông thường đây là dữ liệu hộ chiếu và mã nhận dạng. Trong một số ít trường hợp, có thể cần phải có số điện thoại liên hệ (thường là điện thoại di động).

  Các tổ chức tài chính vi mô phát hành các khoản vay có thời hạn lên tới 30-45 ngày, mức này khá đủ để trả nợ đúng hạn nếu lấy tiền trước lương. Nếu cần, thời hạn trả nợ có thể được kéo dài thêm 3 – 7 ngày (nhưng với lãi suất tăng!).

  Tất cả các tổ chức tài chính vi mô đều có những ưu điểm tương tự: bạn không cần giấy chứng nhận thu nhập, quá trình đăng ký mất tới 20 phút và bạn có thể nhận được khoản vay ngắn hạn chỉ trong một giờ. Không có tình trạng quan liêu khó chịu và tỷ lệ từ chối thấp hơn đáng kể so với các tổ chức ngân hàng. Nhưng cần lưu ý rằng khi đăng ký khoản vay ngắn hạn lần đầu tiên, có thể có giới hạn, chẳng hạn như lên tới 15 nghìn hryvnia. Khi đăng ký lại, các tổ chức tài chính vi mô thường tăng lên 20-30 nghìn.

  Các yêu cầu chính đối với khách hàng tại tổ chức tài chính vi mô:

  • Quốc tịch Ukraine.
  • Tuổi trưởng thành (18 tuổi, nhưng một số tổ chức tài chính vi mô chỉ cấp các khoản vay cho khách hàng đã đủ 21 tuổi).

  Cách dễ nhất để nhận tiền trước lương là sử dụng cổng Bank-ua. Nhờ dịch vụ này, bạn có thể so sánh tất cả các tổ chức tài chính của Ukraine cung cấp dịch vụ này trong vài phút. Trên cùng một cổng thông tin, bạn có thể làm quen với những đánh giá của khách hàng thực tế về từng người cho vay.

  Payday chuyển tiền vào thẻ trực tuyến: tính năng nhận

  Các tổ chức tài chính vi mô hiện đại chọn dịch vụ cao và đáp ứng tối đa nhu cầu của khách hàng. Sự cạnh tranh lớn trong thị trường ngách khuyến khích bạn tìm kiếm những ưu đãi mới, có lợi nhuận.

  Ngày nay, việc nhận tiền trước lương bằng thẻ trực tuyến ở Ukraine không khó hơn việc đặt hàng trên Internet. Khi xảy ra các khoản chi ngoài kế hoạch, bệnh tật hoặc các tình huống bất ngờ khác, dịch vụ cho vay có thể giải quyết vấn đề một cách nhanh chóng nhất.

  Để vay ngắn hạn, bạn cần truy cập Internet bằng điện thoại thông minh, máy tính bảng, máy tính xách tay hoặc PC. Từ các tài liệu, bạn sẽ cần hộ chiếu và mã nhận dạng, những thứ này luôn có sẵn trong tay. Và tất nhiên là mong muốn hoặc động lực lựa chọn các điều kiện thuận lợi từ các tổ chức tài chính vi mô trên nền tảng BANK-UA.

  Điểm đặc biệt là có thể phát hành và nhận thanh toán vào ngày lĩnh lương vào thẻ 24/24. Hồ sơ được xét duyệt tự động, trong trường hợp độc lập là cuối tuần, ngày lễ, ngày hay đêm.

  Ngoài ra, điểm khác biệt của việc đặt cọc tiền lương trực tuyến là thiếu sự gắn bó với nơi cư trú. Các đơn đăng ký từ bất kỳ nơi đông dân cư nào ở Ukraine đều được xem xét.

  Các tính năng khác của việc nhận tiền trước lương trên thẻ Ukraine từ MFI:

  • xử lý khoản vay nhanh chóng. Sẽ mất thời gian để lựa chọn các điều kiện tối ưu của tổ chức tài chính vi mô, truy cập trang web và điền vào mẫu đơn. Sau đó, nó được xem xét – tốt nhất là tối đa 20 phút và được phê duyệt. Việc ghi danh diễn ra trong vòng một giờ;
  • khả năng tiếp cận và sự đơn giản. Việc nộp đơn không yêu cầu kiến ​​thức đặc biệt hoặc sự hiện diện cá nhân. Không cần phải có tài liệu tham khảo, bằng chứng về khả năng thanh toán, người bảo lãnh và các điều kiện khác do tổ chức ngân hàng đưa ra. Không thành vấn đề nếu đó là sinh viên. mẹ đang nghỉ thai sản hoặc người đã nghỉ hưu, ai cũng có thể lấy tiền trước lương trên thẻ;
  • cách khác nhau để nhận tiền. MFI làm việc với các loại thẻ ngân hàng: thẻ thanh toán, thẻ lương hưu, thẻ tín dụng và thẻ lương;
  • không kể nơi ở. Không quan trọng người đi vay ở đâu, Kyiv hay Uzhhorod, bạn có thể vay tiền từ bất cứ đâu. Các lãnh thổ bị chiếm đóng tạm thời ở hầu hết các tổ chức tài chính vi mô hiện không được cung cấp dịch vụ;
  • Lãi suất thấp. Hầu hết là từ 1,3%, mặc dù bạn có thể tham gia các chương trình khuyến mãi dành cho khách hàng mới và nhận tiền trước lương mà không cần lãi suất;
  • nhượng bộ Các tổ chức thường tạo cơ hội để gia hạn khoản vay trong một thời gian nhất định theo đơn đăng ký của người đi vay.

  Ngân hàng có phù hợp để nhận tiền “nhanh” trước lương không và tại sao?

  Các tổ chức ngân hàng không phù hợp cho vay ngắn hạn, thường từ chối phát hành khoản vay và có những yêu cầu quá mức đối với khách hàng. Ví dụ: nếu khách hàng có lịch sử tín dụng tiêu cực, rất có thể khoản vay sẽ không được cấp.

  Các vấn đề cũng có thể phát sinh khi không có giấy chứng nhận thu nhập. Nhưng ngay cả khi có trong tay tất cả các tài liệu được liệt kê, khách hàng cũng không thể tin tưởng vào khoản vay 100%. Ngân hàng có thể từ chối ngay cả những khách hàng “đã được xác minh” (thường xuyên).

  Một sắc thái khác là tốc độ xử lý khoản vay. Nếu một người cần tiền trả lương, anh ta chắc chắn muốn nhận được ngay bây giờ chứ không phải trong 3-4 ngày hoặc hơn. Và ngân hàng cũng có thể xem xét đơn đăng ký nhiều như vậy.

  Tại sao vay tiền chờ lĩnh lương từ MFI lại có lợi hơn và dễ dàng hơn?

  Các tổ chức tài chính vi mô sẵn sàng phát hành “các khoản vay ngắn hạn” mà không yêu cầu bằng chứng về thu nhập hoặc lịch sử tín dụng tốt. Ngay cả việc có lịch sử tín dụng tiêu cực cũng không phải là vấn đề khi vay vốn từ MFI.

  Khách hàng chỉ cần cung cấp dữ liệu hộ chiếu và mã nhận dạng (TIN), đôi khi cũng cần có số điện thoại liên hệ (thường là di động). Hồ sơ được xét duyệt trong vòng 5-15 phút và ngay sau khi kết thúc xét duyệt, khách hàng có quyền nhận tiền.

  Thời gian trả nợ lên tới 30-45 ngày, nhưng hầu hết các tổ chức tài chính vi mô đều có lựa chọn kéo dài thời gian trả nợ thêm 3-7 ngày. Tuy nhiên, trong trường hợp này, lãi suất sẽ tăng trong toàn bộ thời hạn tín dụng chứ không chỉ trong “những ngày bổ sung”.

  Chúng tôi khuyên bạn nên trả hết nợ kịp thời chứ không phải vào ngày cuối cùng. Nếu không, có thể có sự chậm trễ trong việc ghi có cho chủ nợ do một số phương thức thanh toán không hoàn hảo. Đặc biệt là các thiết bị đầu cuối cố định.

  Thông tin về các đối tác của chúng tôi

  MFOLiên lạcThông tin hợp pháp
  CCLOanĐiện thoại:

  0 800 750 027

  38 097 583-11-77

  38 093 583-11-77

  38 044 222-77-33

  E-mail:

  help@ccloan.com.ua

  Lịch làm việc:

  xung quanh đồng hồ

  Địa chỉ:

  Ukraine 01024, Kiev, str. Basina, tòa nhà 6

  Tên pháp lý:

  TOV “SS Lone” EDRPOU 40071779

  Giấy phép của Ủy ban Dịch vụ Tài chính Quốc gia:

  Số 1127 ngày 13/04/2017.

  Giám đốc:

  Natalya Valentynivna Klevakina

  ở MiloĐiện thoại:

  38 (044) 337 36 67

  E-mail:

  info@miloan.ua

  Lịch làm việc:

  Phát hành khoản vay – suốt ngày đêm, Dịch vụ hỗ trợ – Từ 8 giờ sáng đến 8 giờ tối

  Địa chỉ:

  Kyiv, Baggovutivska, tòa nhà 17-21

  Tên pháp lý:

  LLC “Miloan” EDRPOU 40484607

  Giấy phép của Ủy ban Dịch vụ Tài chính Quốc gia:

  Số 163 ngày 26/01/2017

  Giám đốc:

  Vynychenko Oleksiy Vitaliyovych

  MoneyveoĐiện thoại:

  0 800 21 9393

  E-mail:

  support@moneyveo.ua

  Lịch làm việc:

  xung quanh đồng hồ

  Địa chỉ:

  01015, m Kyiv, 15-B Phố Leiptsyzka, Tầng 1

  Tên pháp lý:

  OOO “HỖ TRỢ TÀI CHÍNH NHANH CHÓNG MANIVEO” EDRPOU 38569246

  Giấy phép của Ủy ban Dịch vụ Tài chính Quốc gia:

  Số 163 ngày 26/01/2017

  Giám đốc:

  Andronikova Olena Oleksandrivna

  AlexcreditĐiện thoại:

  38 (099) 618 64 64

  38 (097) 618 64 64

  38 (093) 618 64 64

  E-mail:

  mail@alexcredit.com.ua

  Lịch làm việc:

  Các khoản vay được phát hành suốt ngày đêm

  Trung tâm liên hệ: Thứ Hai – Thứ Sáu từ 8 giờ sáng đến 8 giờ tối.

  Thứ bảy và chủ nhật từ 10:00 đến 20:00.

  Địa chỉ:

  49041, Dnipro, st. Ykov Samarskyi, 12-A

  Tên pháp lý:

  LLC “ALEKSKREDIT” EDRPOU 41346335

  Giấy phép của Ủy ban Dịch vụ Tài chính Quốc gia:

  Số 3549 ngày 17/08/2017

  Giám đốc:

  Egorov Vadim Petrovych

  Tín dụng của tôiĐiện thoại:

  073 369 41 11

  067 369 41 11

  050 369 41 11

  0 800 214 111

  E-mail:

  support@mycredit.ua

  Lịch làm việc:

  xung quanh đồng hồ

  Địa chỉ:

  01010, Kiev, quảng trường Arsenalna, 1-B

  Tên pháp lý:

  LLC “1 Cơ quan Bảo đảm Tín dụng Cần thiết” EDRPOU 39861924

  Giấy phép của Ủy ban Dịch vụ Tài chính Quốc gia:

  Số 163 ngày 26/01/2017

  Giám đốc:

  Stenzya Dmytro Vitaliyovych

  Tín dụngKasaĐiện thoại:

  38 044 333 52 22

  38 067 373 37 57

  38 099 373 37 57

  38 063 373 37 57

  E-mail:

  info@creditkasa.ua

  Lịch làm việc:

  các ngày trong tuần từ 8 giờ sáng đến 9 giờ tối

  cuối tuần và ngày lễ: từ 10:00 đến 20:00

  Địa chỉ:

  01133, Kiev, blvd. Lesi Ukrainka, 26, văn phòng. 407

  Tên pháp lý:

  LLC “TÀI CHÍNH TÍN DỤNG UKR” EDRPOU 38548598

  Giấy phép của Ủy ban Dịch vụ Tài chính Quốc gia:

  Số 2401 ngày 08/06/2017

  Giám đốc:

  Maria Mykolaivna Hayvoronska

  CreditPlusĐiện thoại:

  0 (800) 753-363

  E-mail:

  info@creditplus.ua

  Lịch làm việc:

  Phát hành các khoản vay suốt ngày đêm

  Giờ hỗ trợ dịch vụ:

  Thứ Hai-Thứ Sáu: 8 giờ sáng đến 11 giờ tối

  Thứ bảy-chủ nhật: từ 9:00 đến 21:00

  Địa chỉ:

  03062, Kiev, Prospekt Peremogy 90-A

  Tên pháp lý:

  LLC “Aventus UKRAINE” EDRPOU 41078230

  Giấy phép của Ủy ban Dịch vụ Tài chính Quốc gia:

  Số 756 ngày 28/03/2017

  Giám đốc:

  Volodymyr Viktorovych Dovhal

  GoufingouĐiện thoại:

  38 (044) 390 30 31

  E-mail:

  info@gofingo.com.ua

  Địa chỉ:

  04071, Kiev, đường Horiva, 1A

  Tên pháp lý:

  LLC “GOUFINGOU” EDRPOU 42059219

  Giấy phép của Ủy ban Dịch vụ Tài chính Quốc gia:

  Số 876 ngày 07/06/2018

  Giám đốc:

  Ivashchenko Iryna Viktorivna

  Tiền nhanhĐiện thoại:

  0 800 50 10 20

  E-mail:

  info@sgroshi.com

  Địa chỉ: 01032, Kiev, str. Saksaganskyi, 133-A

  Tên pháp lý: LLC “TRUNG TÂM TIÊU DÙNG”, EDRPOU 37356833

  Giấy phép của Ủy ban Dịch vụ Tài chính Quốc gia:

  Số 438 ngày 28/02/2017

  Giám đốc:

  Oleksandr Volodymyrovych Kholod

  Có tiềnĐiện thoại:

  0 800 300 330

  Email: info@e-groshi.com

  Lịch làm việc:

  xung quanh đồng hồ

  Địa chỉ:

  m Dnipro, Đại lộ Bohdan Khmelnytskyi, tòa nhà 180, văn phòng (Sq.) 211

  Tên pháp lý:

  LLC “CÔNG TY TÀI CHÍNH TIỀN ĐIỆN” EDRPOU 43067861

  Giấy phép của Ủy ban Dịch vụ Tài chính Quốc gia:

  Số 1968 ngày 08/10/2019

  Giám đốc:

  Koretskaya Iryna Serhiivna

  Tiền mặt của bạnĐiện thoại:

  0800 202 404

  E-mail:

  zayavka@limefin.com

  Lịch làm việc:

  từ 8h sáng đến 10h tối không nghỉ

  Địa chỉ:

  MYKOLAIV, Pushkinska, tòa nhà 28, văn phòng (Sq.) 7

  Tên pháp lý:

  LLC Vốn vôi EDRPOU 41885310

  Giấy phép của Ủy ban Dịch vụ Tài chính Quốc gia:

  Số 793 ngày 07/05/2019

  Giám đốc:

  Galina Volodymyrivna Lebedeva

  Cái víĐiện thoại:

  +38 (044) 334 44 20

  E-mail:

  info@koshelok.net

  Địa chỉ:

  08135 Vùng Kyiv, quận Kyiv-Svyatoshinsky, Chaika Antonov, tòa nhà 8A

  Tên pháp lý:

  LLC “KOSHELOK” EDRPOU 40842831

  Giấy phép của Ủy ban Dịch vụ Tài chính Quốc gia:

  Số 432 ngày 28.02.2017

  Giám đốc:

  Serhiy Serhiyovych Krylov

  CashberryĐiện thoại:

  0 800 600 770

  E-mail:

  info@cashberry.com.ua

  Lịch làm việc:

  Thứ Hai – Thứ Sáu: 08:00 – 20:00

  Thứ 7 – Thứ 2: 09:00 – 18:00

  Địa chỉ:

  Kyiv Klovsky Uzviz, sinh 7, văn phòng (Sq.) Phòng 103

  Tên pháp lý:

  LLC “Công ty tài chính Đầu tư Tài chính” EDRPOU 40284315

  Giấy phép của Ủy ban Dịch vụ Tài chính Quốc gia:

  Số 1680 ngày 16/05/2017

  Giám đốc:

  Kupriyanov Maksym Serhiyovych

  Tín dụng7Điện thoại:

  0 800 33 07 33

  E-mail:

  info@credit7.ua

  Lịch làm việc:

  Thứ Hai-Thứ Sáu: từ 9 giờ sáng đến 9 giờ tối

  Thứ bảy-chủ nhật: từ 9:00 đến 19:00

  Địa chỉ:

  02081 Kyiv, Dniprovska naberezhna, 25, văn phòng (Sq.) 318

  Tên pháp lý:

  LLC “LINEURA UKRAINE” EDRPOU 42753492

  Giấy phép của Ủy ban Dịch vụ Tài chính Quốc gia:

  Giấy chứng nhận FC số 1177 ngày 19/03/2019

  Giám đốc:

  Shchenichny Andriy Ivanovych

  ForzacreditĐiện thoại:

  0800300770

  Lịch làm việc:

  suốt ngày đêm 24/7

  Địa chỉ:

  04080 Kiev, Vikentia Khvoyki, 15 / 15

  Tên pháp lý:

  LLC “FC” FORZA “EDRPOU 41762679

  Giấy phép của Ủy ban Dịch vụ Tài chính Quốc gia:

  Số 559 ngày 13/04/2018

  Giám đốc:

  Natalia Chebanova

  KF.UAĐiện thoại:

  0 800 30 08 83

  Lịch làm việc:

  xung quanh đồng hồ

  Địa chỉ:

  04080 Kiev, Vikentia Khvoyki, 15 / 15

  Tên pháp lý:

  LLC “FC” FORZA “EDRPOU 41762679

  Giấy phép của Ủy ban Dịch vụ Tài chính Quốc gia:

  Số 559 ngày 13/04/2018

  Giám đốc:

  Natalia Chebanova

  tiền4youĐiện thoại:

  0 800 330 024

  E-mail:

  info@money4you.com.ua

  Lịch làm việc:

  Thứ Hai-Thứ Sáu: 09:00-20:00

  Thứ bảy-thứ tư: 10:00-20:00

  Địa chỉ:

  03150 Kyiv, Kazimyra Malevicha, tòa nhà 87

  Tên pháp lý:

  LLC “Manifo” EDRPOU 42848369

  Giấy phép của Ủy ban Dịch vụ Tài chính Quốc gia:

  Số 1198 ngày 07/05/2019

  Giám đốc:

  Oleg Vasylovich Kuzminov

  Tín dụng SOSĐiện thoại:

  (044) 36 36 767

  0 (800) 211 767

  E-mail:

  support@sos-credit.com.ua

  Lịch làm việc:

  từ 9:00 đến 18:00 (các ngày trong tuần)

  Địa chỉ:

  23, Pochaynynska, Kiev, 04070

  Tên pháp lý:

  LLC “SOS KREDIT” EDRPOU 39487128

  Giấy phép của Ủy ban Dịch vụ Tài chính Quốc gia:

  Số 163 ngày 26/01/2017

  Giám đốc:

  Timofeev Yaroslav Andreyovych