Vay từ 18 tuổi

Chọn số tiền và thời hạn vay

Số tiền vay
 vnd
Trong thời gian
 ngày

Gửi đơn xin vay tiền của bạn

  MoneyWatcher

  Bạn muốn vay tiền với điều kiện thuận lợi nhất?

  Viết thư cho bản tin của chúng tôi với các chương trình khuyến mãi từ các công ty tín dụng

  Quy tắc của chúng tôi là không quá 1 lá thư mỗi tháng.

  Các khoản vay tốt nhất cho 19 Tháng Bảy 2024

  (0)
  Thanh toán
  3000 vnd
  =
  Cơ quan tín dụng
  1000 vnd
  +
  Nhiệm vụ
  2000 vnd
  Khoản vay đầu tiên
  0 - 15000 vnd
  Số tiền tối đa
  15050 vnd
  Thuật ngữ
  1 - 720 ngày
  Vấn đề
  Thời gian phát hành
  15
  Lịch trình
  24/7
  Tuổi
  18-60
  (0)
  Thanh toán
  1002 vnd
  =
  Cơ quan tín dụng
  1000 vnd
  +
  Nhiệm vụ
  2 vnd
  Khoản vay đầu tiên
  0 - 2000000 vnd
  Số tiền tối đa
  2000000 vnd
  Thuật ngữ
  1 - 180 ngày
  Vấn đề
  Thời gian phát hành
  30
  Lịch trình
  24/7
  Tuổi
  22-68
  (0)
  Thanh toán
  1002 vnd
  =
  Cơ quan tín dụng
  1000 vnd
  +
  Nhiệm vụ
  2 vnd
  Khoản vay đầu tiên
  0 - 25000 vnd
  Số tiền tối đa
  25000 vnd
  Thuật ngữ
  1 - 90 ngày
  Vấn đề
  Thời gian phát hành
  5
  Lịch trình
  24/7
  Tuổi
  21-70
  (0)
  Thanh toán
  1002 vnd
  =
  Cơ quan tín dụng
  1000 vnd
  +
  Nhiệm vụ
  2 vnd
  Khoản vay đầu tiên
  0 - 5000000 vnd
  Số tiền tối đa
  5000000 vnd
  Thuật ngữ
  1 - 30 ngày
  Vấn đề
  Thời gian phát hành
  5
  Lịch trình
  24/7
  Tuổi
  18-65
  (0)
  Thanh toán
  1000 vnd
  =
  Cơ quan tín dụng
  1000 vnd
  +
  Nhiệm vụ
  0 vnd
  Khoản vay đầu tiên
  0 - 10000 vnd
  Số tiền tối đa
  10000 vnd
  Thuật ngữ
  1 - 30 ngày
  Vấn đề
  Thời gian phát hành
  15
  Lịch trình
  24/7
  Tuổi
  18-65
  (0)
  Thanh toán
  1002 vnd
  =
  Cơ quan tín dụng
  1000 vnd
  +
  Nhiệm vụ
  2 vnd
  Khoản vay đầu tiên
  0 - 30000000 vnd
  Số tiền tối đa
  30000000 vnd
  Thuật ngữ
  1 - 12 ngày
  Vấn đề
  Thời gian phát hành
  5
  Lịch trình
  24/7
  Tuổi
  22-55
  (0)
  Thanh toán
  1002 vnd
  =
  Cơ quan tín dụng
  1000 vnd
  +
  Nhiệm vụ
  2 vnd
  Khoản vay đầu tiên
  0 - 2000000 vnd
  Số tiền tối đa
  2000000 vnd
  Thuật ngữ
  1 - 180 ngày
  Vấn đề
  Thời gian phát hành
  10
  Lịch trình
  24/7
  Tuổi
  21-70
  (0)
  Thanh toán
  3000 vnd
  =
  Cơ quan tín dụng
  1000 vnd
  +
  Nhiệm vụ
  2000 vnd
  Khoản vay đầu tiên
  0 - 15000 vnd
  Số tiền tối đa
  15000 vnd
  Thuật ngữ
  1 - 720 ngày
  Vấn đề
  Thời gian phát hành
  15
  Lịch trình
  24/7
  Tuổi
  18-60
  (0)
  Thanh toán
  1002 vnd
  =
  Cơ quan tín dụng
  1000 vnd
  +
  Nhiệm vụ
  2 vnd
  Khoản vay đầu tiên
  0 - 10000 vnd
  Số tiền tối đa
  10000 vnd
  Thuật ngữ
  1 - 30 ngày
  Vấn đề
  Thời gian phát hành
  15
  Lịch trình
  24/7
  Tuổi
  18-65
  (0)
  Thanh toán
  1000 vnd
  =
  Cơ quan tín dụng
  1000 vnd
  +
  Nhiệm vụ
  0 vnd
  Khoản vay đầu tiên
  0 - 1000 vnd
  Số tiền tối đa
  10000000 vnd
  Thuật ngữ
  1 - 30 ngày
  Vấn đề
  Thời gian phát hành
  Lịch trình
  Tuổi
  22-55
  (0)
  Thanh toán
  1002 vnd
  =
  Cơ quan tín dụng
  1000 vnd
  +
  Nhiệm vụ
  2 vnd
  Khoản vay đầu tiên
  0 - 4000000 vnd
  Số tiền tối đa
  4000000 vnd
  Thuật ngữ
  1 - 30 ngày
  Vấn đề
  Thời gian phát hành
  15
  Lịch trình
  24/7
  Tuổi
  19-70
  (0)
  Thanh toán
  3920 vnd
  =
  Cơ quan tín dụng
  1000 vnd
  +
  Nhiệm vụ
  2920 vnd
  Khoản vay đầu tiên
  0 - 10000000 vnd
  Số tiền tối đa
  10000000 vnd
  Thuật ngữ
  92 - 183 ngày
  Vấn đề
  Thời gian phát hành
  15
  Lịch trình
  24/7
  Tuổi
  20-55
  (0)
  Thanh toán
  4650 vnd
  =
  Cơ quan tín dụng
  1000 vnd
  +
  Nhiệm vụ
  3650 vnd
  Khoản vay đầu tiên
  500000 - 500000 vnd
  Số tiền tối đa
  20000000 vnd
  Thuật ngữ
  91 - 182 ngày
  Vấn đề
  Thời gian phát hành
  15
  Lịch trình
  11/7
  Tuổi
  18-70
  (0)
  Thanh toán
  3000 vnd
  =
  Cơ quan tín dụng
  1000 vnd
  +
  Nhiệm vụ
  2000 vnd
  Khoản vay đầu tiên
  0 - 15000 vnd
  Số tiền tối đa
  15000 vnd
  Thuật ngữ
  1 - 720 ngày
  Vấn đề
  Thời gian phát hành
  15
  Lịch trình
  24/7
  Tuổi
  18-60
  (0)
  Thanh toán
  1000 vnd
  =
  Cơ quan tín dụng
  1000 vnd
  +
  Nhiệm vụ
  0 vnd
  Khoản vay đầu tiên
  0 - 1000 vnd
  Số tiền tối đa
  1000 vnd
  Thuật ngữ
  1 - 30 ngày
  Vấn đề
  Thời gian phát hành
  15
  Lịch trình
  24/7
  Tuổi
  18-65
  (0)
  Thanh toán
  1002 vnd
  =
  Cơ quan tín dụng
  1000 vnd
  +
  Nhiệm vụ
  2 vnd
  Khoản vay đầu tiên
  0 - 14800000 vnd
  Số tiền tối đa
  14800000 vnd
  Thuật ngữ
  1 - 90 ngày
  Vấn đề
  Thời gian phát hành
  5
  Lịch trình
  24/7
  Tuổi
  18-65
  (0)
  Thanh toán
  1002 vnd
  =
  Cơ quan tín dụng
  1000 vnd
  +
  Nhiệm vụ
  2 vnd
  Khoản vay đầu tiên
  0 - 10000 vnd
  Số tiền tối đa
  10000 vnd
  Thuật ngữ
  1 - 30 ngày
  Vấn đề
  Thời gian phát hành
  5
  Lịch trình
  24/7
  Tuổi
  18-65
  (0)
  Thanh toán
  1000 vnd
  =
  Cơ quan tín dụng
  1000 vnd
  +
  Nhiệm vụ
  0 vnd
  Khoản vay đầu tiên
  0 - 20000000 vnd
  Số tiền tối đa
  20000000 vnd
  Thuật ngữ
  3 - 365 ngày
  Vấn đề
  Thời gian phát hành
  10
  Lịch trình
  24/7
  Tuổi
  20-60
  Результаты не соответствующие условиям первого кредита
  Результаты не соответствующие вашим критериям сравнения

  Bạn có thể vay tiền ở đâu và với điều kiện nào từ 18 tuổi?

  Một yếu tố quan trọng khi vay vốn là độ tuổi của người đi vay. Phạm vi tối ưu là từ 21 đến 55 năm. Nếu bạn lớn hơn hoặc trẻ hơn, việc vay vốn từ ngân hàng sẽ khó khăn hơn nhiều: một số sản phẩm cho vay có thể không có sẵn hoặc điều kiện sử dụng chúng sẽ kém hơn hoặc sẽ có nhiều yêu cầu hơn đối với người đi vay. 

  Khi chọn khoản vay ở tuổi 18, giải pháp tối ưu sẽ là MFO (tổ chức tài chính vi mô). Đây là cách vay tiền trực tuyến bằng thẻ mà không cần giấy chứng nhận, người bảo lãnh hoặc tài sản thế chấp. Tất cả những gì bạn cần là hộ chiếu, mã số nhận dạng, thẻ ngân hàng và số điện thoại. Và tất nhiên, có thể truy cập Internet để điền đơn. Đồng thời, bạn nên tính toán khả năng tài chính của mình để khóa nợ đúng hạn, hạn chế tối đa rủi ro hủy hoại lịch sử tín dụng sau này.

  Vay vốn từ 18 tuổi có khó không và tại sao?

  Dù 18 tuổi được coi là độ tuổi trưởng thành, một công dân được coi là người trưởng thành toàn diện nhưng xét về mặt tâm lý, tính cách và cách ứng xử, anh ta thường vẫn là một đứa trẻ chưa nhận thức được hết trách nhiệm được giao phó. Một số vẫn đang đi học ở tuổi 18, số còn lại là sinh viên tại các học viện, trường kỹ thuật hoặc cao đẳng.

  Đối với các ngân hàng, loại công dân này không đáng tin cậy vì:

  • vẫn chưa có công việc lâu dài và ổn định (tốt nhất là anh ấy có một công việc bán thời gian, hoặc làm việc bán thời gian, và trong hầu hết các trường hợp là không chính thức);
  • không có thu nhập ổn định ở mức trung bình;
  • không có lịch sử tín dụng (cho biết khách hàng đã hoàn trả các khoản vay trong quá khứ như thế nào);
  • dễ xúc động hơn, khó đoán hơn, dễ hành động hấp tấp;
  • có thể ưu tiên các vấn đề cá nhân (ví dụ, một chàng trai ở độ tuổi 18-20, do thất bại trong một buổi học, có thể hoàn toàn quên mất khoản vay đã vay hoặc có thể không có thời gian kiếm tiền để trả).

  Vì những lý do này, không phải lúc nào các ngân hàng cũng đồng ý cho người trẻ vay vốn. Và nếu họ đồng ý, đây thường là những khoản vay giáo dục phải được phụ huynh chấp thuận.

  Công ty nào phát hành khoản vay từ 18 tuổi?

  Hầu hết những người trẻ tuổi (cả nam và nữ) đều trải qua tình trạng thiếu tiền thường xuyên (hoặc thậm chí liên tục) khi còn trẻ. Nếu một tình huống phát sinh khi bạn cần chúng rất khẩn cấp, bạn có thể liên hệ với MFO. Các tổ chức tài chính vi mô làm việc với khách hàng trên 18 tuổi – nghĩa là mức độ tối thiểu của họ thấp hơn so với ngân hàng.

  Lợi ích kèm theo:

  • không cần phải thu thập một gói tài liệu lớn – bạn chỉ cần hộ chiếu và Mã số thuế;
  • Việc làm chính thức và thu nhập ở một mức độ nào đó là không bắt buộc (họ sẽ hỏi bạn về công việc, nguồn và mức thu nhập của bạn, nhưng họ sẽ không tập trung vào vấn đề này và yêu cầu chứng chỉ). Các điều kiện trung thành mang lại cơ hội cho vay sinh lời mà không cần giấy chứng nhận và người bảo lãnh;
  • khoản vay được giải quyết trong gần 1 giờ (và đôi khi còn nhanh hơn). Đăng ký khoản vay càng đơn giản càng tốt – trực tuyến, qua Internet và thẻ ngân hàng;
  • Có thể vay tiền 24/7, không kể ngày nghỉ cuối tuần hay ngày lễ. Nếu cần tiền gấp thì có thể lấy được cả ngày lẫn đêm.

  Sắc thái quan trọng duy nhất là giảm giới hạn cho vay. Các tổ chức tài chính vi mô của Ukraine thường phát hành tiền trong thời gian lên tới 30 ngày và với số tiền lên tới 10.000 UAH khi đăng ký lần đầu. Đối với khách hàng từ 18-20 tuổi, con số này có thể thấp hơn một chút (đặc biệt nếu đây là sinh viên chứ không chỉ là thanh niên đã có việc làm chính thức).

  Làm thế nào để vay tiền trực tuyến từ 18 tuổi?

  Sẽ có lợi nhất khi đăng ký dịch vụ cho vay trực tuyến trong 18 năm ở Ukraine tại một tổ chức tài chính vi mô. Đây là quy trình đơn giản, không cần nhiều thời gian để thu thập hồ sơ, chứng chỉ và tìm kiếm người bảo lãnh. Sự lựa chọn của các tổ chức tài chính vi mô ở Ukraine là rất lớn; bạn có thể chọn những điều kiện tốt nhất cho một yêu cầu cụ thể. 

  Quá trình nhận tiền gần như giống nhau. Nó trải qua các bước tuần tự sau:

  1. Chọn một MFO dựa trên danh tiếng của nó đối với các điều kiện mà tổ chức đưa ra;
  2. Đăng ký trên trang web, điền vào một biểu mẫu đơn giản với thông tin cá nhân (tên đầy đủ, số điện thoại, địa chỉ email, chi tiết hộ chiếu), nhập số tiền cần thiết và điều khoản hoàn trả;
  3. Chờ phản hồi từ tổ chức tài chính vi mô có thể dưới hình thức cuộc gọi từ người quản lý hoặc gửi tin nhắn tự động.

  Có yêu cầu gì đối với người vay không? Câu hỏi thường gặp của những người từ 18 tuổi trở lên muốn vay tiền trực tuyến. Đây có thể là một sinh viên không có việc làm chính thức, một bà mẹ đang nghỉ thai sản hoặc những người thất nghiệp. Khoản vay có sẵn ngay cả đối với những người có tín dụng xấu. Hầu hết các tổ chức tài chính vi mô không yêu cầu thêm giấy chứng nhận, người bảo lãnh hoặc tài sản thế chấp; bạn chỉ cần cung cấp thông tin chi tiết về hộ chiếu và mã TIN của mình.

  Mục đích của việc vay vốn là gì:

  • đóng cửa các nhu cầu của hộ gia đình;
  • mua sắm thiết bị và điện tử;
  • tổ chức các sự kiện: đám cưới, sinh nhật, v.v.;
  • công việc sửa chữa trong nhà, nhu cầu bảo dưỡng ô tô;
  • nghỉ ngơi.

  Nếu không thể trả nợ đúng hạn, bạn nên sử dụng dịch vụ gia hạn – đây là phương án kéo dài thời gian trả nợ vay thêm 10-30 ngày khi không thể trả nợ đúng hạn do những trường hợp bất khả kháng. Mặc dù tốt hơn là bạn nên trả hết nợ ít nhất một phần để xác nhận khả năng thanh toán và các khoản vay được phê duyệt tiếp theo trong tương lai.

  Vay tiền nhanh online từ 18 tuổi?

  Để tiền đến thẻ của bạn nhanh nhất có thể và vào đúng thời điểm, bạn nên làm theo các khuyến nghị đơn giản:

  • Điền đơn cẩn thận, tránh sai sót và chỉ nhập dữ liệu đáng tin cậy. Hệ thống kiểm tra thông tin trong cơ sở dữ liệu. Nhưng bạn không nên cố gắng che giấu các khoản vay trước đây, điều này có thể khiến đơn đăng ký bị xét duyệt lâu hơn;
  • gửi yêu cầu cùng lúc tới nhiều tổ chức tài chính vi mô và lựa chọn những điều kiện tốt nhất được đưa ra;
  • nhận tiền vào thẻ, giúp xử lý thanh toán nhanh chóng. Một số tổ chức ngân hàng có thể mất vài ngày để xử lý việc chuyển khoản như vậy, mặc dù bản thân MFO thực hiện thanh toán ngay lập tức.

  Để không lãng phí thời gian tìm kiếm các tổ chức tài chính vi mô đáng tin cậy, nền tảng Bank-ua đã được tạo ra. Tại đây, bạn có thể tìm thấy các tổ chức có giấy phép và cung cấp nhiều ưu đãi khác nhau và đây là cơ hội để chọn chúng cho một yêu cầu cụ thể.

  Danh sách công ty cho vay từ 18 tuổi

  Nếu bạn không muốn lãng phí thời gian và công sức của mình, so sánh điều kiện từ hàng chục tổ chức tài chính vi mô nhưng vẫn muốn tìm ra phương án có lợi nhất, bạn có thể tìm thấy tất cả thông tin cần thiết trên trang web Bank-ua. Đây là một dịch vụ so sánh khoản vay trực tuyến miễn phí. Dưới đây là các điều kiện từ hàng chục tổ chức tài chính vi mô Ukraine đã được chứng minh và đáng tin cậy, sẵn sàng làm việc với khách hàng trên 18 tuổi.

  Thông tin về các đối tác của chúng tôi

  MFOContactsLegal information
  CCloanTelephone:

  0 800 750 027

  38 097 583-11-77

  38 093 583-11-77

  38 044 222-77-33

  E-mail:

  help@ccloan.com.ua

  Work schedule:

  around the clock

  Address:

  Ukraine 01024, Kyiv, str. Basina, building 6

  Legal name:

  TOV “SS Lone” EDRPOU 40071779

  License of the National Financial Service Commission:

  No. 1127 dated April 13, 2017.

  Director:

  Natalya Valentynivna Klevakina

  in MiloTelephone:

  38 (044) 337 36 67

  E-mail:

  info@miloan.ua

  Work schedule:

  Issuance of loans – around the clock, Support service – From 8:00 a.m. to 8:00 p.m

  Address:

  Kyiv, Baggovutivska, building 17-21

  Legal name:

  LLC “Miloan” EDRPOU 40484607

  License of the National Financial Service Commission:

  No. 163 dated January 26, 2017

  Director:

  Vynychenko Oleksiy Vitaliyovych

  MoneyveoTelephone:

  0 800 21 9393

  E-mail:

  support@moneyveo.ua

  Work schedule:

  around the clock

  Address:

  01015, m. Kyiv, 15-B Leiptsyzka Street, 1st floor

  Legal name:

  OOO “MANIVEO QUICK FINANCIAL ASSISTANCE” EDRPOU 38569246

  License of the National Financial Service Commission:

  No. 163 dated January 26, 2017

  Director:

  Andronikova Olena Oleksandrivna

  AlexcreditTelephone:

  38 (099) 618 64 64

  38 (097) 618 64 64

  38 (093) 618 64 64

  E-mail:

  mail@alexcredit.com.ua

  Work schedule:

  Loans are issued around the clock

  Contact center: Mon – Fri from 8:00 a.m. to 8:00 p.m.

  Sat and Sun from 10:00 to 20:00.

  Address:

  49041, Dnipro, st. Yakov Samarskyi, 12-A

  Legal name:

  LLC “ALEKSKREDIT” EDRPOU 41346335

  License of the National Financial Service Commission:

  No. 3549 dated August 17, 2017

  Director:

  Egorov Vadim Petrovych

  MyCreditTelephone:

  073 369 41 11

  067 369 41 11

  050 369 41 11

  0 800 214 111

  E-mail:

  support@mycredit.ua

  Work schedule:

  around the clock

  Address:

  01010, Kyiv, square Arsenalna, 1-B

  Legal name:

  LLC “1 Secure Agency of Necessary Credits” EDRPOU 39861924

  License of the National Financial Service Commission:

  No. 163 dated January 26, 2017

  Director:

  Stenzya Dmytro Vitaliyovych

  CreditKasaTelephone:

  38 044 333 52 22

  38 067 373 37 57

  38 099 373 37 57

  38 063 373 37 57

  E-mail:

  info@creditkasa.ua

  Work schedule:

  weekdays from 8:00 a.m. to 9:00 p.m

  weekends and holidays: from 10:00 to 20:00

  Address:

  01133, Kyiv, blvd. Lesi Ukrainka, 26, office. 407

  Legal name:

  LLC “UKR CREDIT FINANCE” EDRPOU 38548598

  License of the National Financial Service Commission:

  No. 2401 dated 06/08/2017

  Director:

  Maria Mykolaivna Hayvoronska

  CreditPlusTelephone:

  0 (800) 753-363

  E-mail:

  info@creditplus.ua

  Work schedule:

  Issuance of loans around the clock

  Support service hours:

  Mon-Fri: 8:00 a.m. to 11:00 p.m

  Sat-Sun: from 9:00 to 21:00

  Address:

  03062, Kyiv, Prospekt Peremogy 90-A

  Legal name:

  LLC “Aventus UKRAINE” EDRPOU 41078230

  License of the National Financial Service Commission:

  No. 756 dated 03/28/2017

  Director:

  Volodymyr Viktorovych Dovhal

  GoufingouTelephone:

  38 (044) 390 30 31

  E-mail:

  info@gofingo.com.ua

  Address:

  04071, Kyiv, Horiva St., 1A

  Legal name:

  LLC “GOUFINGOU” EDRPOU 42059219

  License of the National Financial Service Commission:

  No. 876 dated 06/07/2018

  Director:

  Ivashchenko Iryna Viktorivna

  Fast MoneyTelephone:

  0 800 50 10 20

  E-mail:

  info@sgroshi.com

  Address: 01032, Kyiv, str. Saksaganskyi, 133-A

  Legal name: LLC “CONSUMER CENTER”, EDRPOU 37356833

  License of the National Financial Service Commission:

  No. 438 dated February 28, 2017

  Director:

  Oleksandr Volodymyrovych Kholod

  There is moneyTelephone:

  0 800 300 330

  Email: info@e-groshi.com

  Work schedule:

  around the clock

  Address:

  m Dnipro, Bohdan Khmelnytskyi Avenue, building 180, office (Sq.) 211

  Legal name:

  LLC “FINANCIAL COMPANY E MONEY” EDRPOU 43067861

  License of the National Financial Service Commission:

  No. 1968 dated 08.10.2019

  Director:

  Koretskaya Iryna Serhiivna

  Your CashTelephone:

  0800 202 404

  E-mail:

  zayavka@limefin.com

  Work schedule:

  from 8:00 a.m. to 10:00 p.m. without days off

  Address:

  MYKOLAIV, Pushkinska, building 28, office (Sq.) 7

  Legal name:

  LLC Lime Capital EDRPOU 41885310

  License of the National Financial Service Commission:

  No. 793 dated May 7, 2019

  Director:

  Galina Volodymyrivna Lebedeva

  WalletTelephone:

  +38 (044) 334 44 20

  E-mail:

  info@koshelok.net

  Address:

  08135 Kyiv region, Kyiv-Svyatoshinsky district, Chaika Antonov, building 8A

  Legal name:

  LLC “KOSHELOK” EDRPOU 40842831

  License of the National Financial Service Commission:

  No. 432 dated 28.02.2017

  Director:

  Serhiy Serhiyovych Krylov

  CashBerryTelephone:

  0 800 600 770

  E-mail:

  info@cashberry.com.ua

  Work schedule:

  Monday – Friday: 08:00 – 20:00

  Sat – Mon: 09:00 – 18:00

  Address:

  Kyiv Klovsky Uzviz, b. 7, office (Sq.) Room 103

  Legal name:

  LLC “Financial company Invest Finance” EDRPOU 40284315

  License of the National Financial Service Commission:

  No. 1680 dated 05/16/2017

  Director:

  Kupriyanov Maksym Serhiyovych

  Credit7Telephone:

  0 800 33 07 33

  E-mail:

  info@credit7.ua

  Work schedule:

  Mon-Fri: from 9:00 a.m. to 9:00 p.m

  Sat-Sun: from 9:00 to 19:00

  Address:

  02081 Kyiv, Dniprovska naberezhna, 25, office (Sq.) 318

  Legal name:

  LLC “LINEURA UKRAINE” EDRPOU 42753492

  License of the National Financial Service Commission:

  FC certificate No. 1177 dated 03/19/2019

  Director:

  Shchenichny Andriy Ivanovych

  ForzacreditTelephone:

  0800300770

  Work schedule:

  around the clock 24/7

  Address:

  04080 Kyiv, Vikentia Khvoyki, 15 / 15

  Legal name:

  LLC “FC” FORZA “EDRPOU 41762679

  License of the National Financial Service Commission:

  No. 559 dated 04/13/2018

  Director:

  Natalia Chebanova

  KF.UATelephone:

  0 800 30 08 83

  Work schedule:

  around the clock

  Address:

  04080 Kyiv, Vikentia Khvoyki, 15 / 15

  Legal name:

  LLC “FC” FORZA “EDRPOU 41762679

  License of the National Financial Service Commission:

  No. 559 dated 04/13/2018

  Director:

  Natalia Chebanova

  Money4youTelephone:

  0 800 330 024

  E-mail:

  info@money4you.com.ua

  Work schedule:

  Mon-Fri: 09:00-20:00

  Sat-Wed: 10:00-20:00

  Address:

  03150 Kyiv, Kazimyra Malevicha, building 87

  Legal name:

  LLC “Manifo” EDRPOU 42848369

  License of the National Financial Service Commission:

  No. 1198 dated 05/07/2019

  Director:

  Oleg Vasylovich Kuzminov

  SOS CreditTelephone:

  (044) 36 36 767

  0 (800) 211 767

  E-mail:

  support@sos-credit.com.ua

  Work schedule:

  from 9:00 to 18:00 (weekdays)

  Address:

  23, Pochaynynska, Kyiv, 04070

  Legal name:

  LLC “SOS KREDIT” EDRPOU 39487128

  License of the National Financial Service Commission:

  No. 163 dated January 26, 2017

  Director:

  Timofeev Yaroslav Andreyovych

  Câu hỏi và câu trả lời

  Làm thế nào để có được một khoản vay từ 18 tuổi?
  Trên 18 tuổi, bạn có thể đăng ký vay trực tuyến từ tổ chức tài chính vi mô. Bạn cần so sánh các điều kiện trên trang web Bank-ua và chọn ưu đãi tốt nhất. Để lại yêu cầu và chờ xác nhận và nhận tiền.
  Làm cách nào để vay tiền từ 18 tuổi cho hộ chiếu của người khác qua Internet?
  Nhận khoản vay từ 18 tuổi bằng hộ chiếu của người khác qua Internet tương đương với hoạt động lừa đảo và dẫn đến trách nhiệm hình sự.
  Làm thế nào để vay tiền dài hạn trực tuyến nếu bạn không có thẻ?
  Có thể vay không cần thẻ ngân hàng từ MFO bằng cách nhận tiền mặt tại quầy thu ngân của tổ chức tài chính hoặc từ các ngân hàng đối tác. Bạn cũng có thể rút tiền thông qua thiết bị đầu cuối.
  Khoản vay từ 18 tuổi là gì?
  Vay trực tuyến 18 năm là cách thuận tiện để đáp ứng các nhu cầu cơ bản và nhận tiền vào thẻ nhanh nhất có thể mà không cần chứng chỉ, người bảo lãnh.
  Tại sao người trên 18 tuổi không thể vay tiền trực tuyến?
  Việc từ chối cho vay từ các MFO thường bị kích động bởi những lý do sau: sai sót trong việc điền đơn, nhập dữ liệu sai, nợ quá hạn trong tổ chức cụ thể này.

  Bạn có thể vay tiền ở đâu và với điều kiện nào từ 18 tuổi?

  Một yếu tố quan trọng khi vay vốn là độ tuổi của người đi vay. Phạm vi tối ưu là từ 21 đến 55 năm. Nếu bạn lớn hơn hoặc trẻ hơn, việc vay vốn từ ngân hàng sẽ khó khăn hơn nhiều: một số sản phẩm cho vay có thể không có sẵn hoặc điều kiện sử dụng chúng sẽ kém hơn hoặc sẽ có nhiều yêu cầu hơn đối với người đi vay. 

  Khi chọn khoản vay ở tuổi 18, giải pháp tối ưu sẽ là MFO (tổ chức tài chính vi mô). Đây là cách vay tiền trực tuyến bằng thẻ mà không cần giấy chứng nhận, người bảo lãnh hoặc tài sản thế chấp. Tất cả những gì bạn cần là hộ chiếu, mã số nhận dạng, thẻ ngân hàng và số điện thoại. Và tất nhiên, có thể truy cập Internet để điền đơn. Đồng thời, bạn nên tính toán khả năng tài chính của mình để khóa nợ đúng hạn, hạn chế tối đa rủi ro hủy hoại lịch sử tín dụng sau này.

  Vay vốn từ 18 tuổi có khó không và tại sao?

  Dù 18 tuổi được coi là độ tuổi trưởng thành, một công dân được coi là người trưởng thành toàn diện nhưng xét về mặt tâm lý, tính cách và cách ứng xử, anh ta thường vẫn là một đứa trẻ chưa nhận thức được hết trách nhiệm được giao phó. Một số vẫn đang đi học ở tuổi 18, số còn lại là sinh viên tại các học viện, trường kỹ thuật hoặc cao đẳng.

  Đối với các ngân hàng, loại công dân này không đáng tin cậy vì:

  • vẫn chưa có công việc lâu dài và ổn định (tốt nhất là anh ấy có một công việc bán thời gian, hoặc làm việc bán thời gian, và trong hầu hết các trường hợp là không chính thức);
  • không có thu nhập ổn định ở mức trung bình;
  • không có lịch sử tín dụng (cho biết khách hàng đã hoàn trả các khoản vay trong quá khứ như thế nào);
  • dễ xúc động hơn, khó đoán hơn, dễ hành động hấp tấp;
  • có thể ưu tiên các vấn đề cá nhân (ví dụ, một chàng trai ở độ tuổi 18-20, do thất bại trong một buổi học, có thể hoàn toàn quên mất khoản vay đã vay hoặc có thể không có thời gian kiếm tiền để trả).

  Vì những lý do này, không phải lúc nào các ngân hàng cũng đồng ý cho người trẻ vay vốn. Và nếu họ đồng ý, đây thường là những khoản vay giáo dục phải được phụ huynh chấp thuận.

  Công ty nào phát hành khoản vay từ 18 tuổi?

  Hầu hết những người trẻ tuổi (cả nam và nữ) đều trải qua tình trạng thiếu tiền thường xuyên (hoặc thậm chí liên tục) khi còn trẻ. Nếu một tình huống phát sinh khi bạn cần chúng rất khẩn cấp, bạn có thể liên hệ với MFO. Các tổ chức tài chính vi mô làm việc với khách hàng trên 18 tuổi – nghĩa là mức độ tối thiểu của họ thấp hơn so với ngân hàng.

  Lợi ích kèm theo:

  • không cần phải thu thập một gói tài liệu lớn – bạn chỉ cần hộ chiếu và Mã số thuế;
  • Việc làm chính thức và thu nhập ở một mức độ nào đó là không bắt buộc (họ sẽ hỏi bạn về công việc, nguồn và mức thu nhập của bạn, nhưng họ sẽ không tập trung vào vấn đề này và yêu cầu chứng chỉ). Các điều kiện trung thành mang lại cơ hội cho vay sinh lời mà không cần giấy chứng nhận và người bảo lãnh;
  • khoản vay được giải quyết trong gần 1 giờ (và đôi khi còn nhanh hơn). Đăng ký khoản vay càng đơn giản càng tốt – trực tuyến, qua Internet và thẻ ngân hàng;
  • Có thể vay tiền 24/7, không kể ngày nghỉ cuối tuần hay ngày lễ. Nếu cần tiền gấp thì có thể lấy được cả ngày lẫn đêm.

  Sắc thái quan trọng duy nhất là giảm giới hạn cho vay. Các tổ chức tài chính vi mô của Ukraine thường phát hành tiền trong thời gian lên tới 30 ngày và với số tiền lên tới 10.000 UAH khi đăng ký lần đầu. Đối với khách hàng từ 18-20 tuổi, con số này có thể thấp hơn một chút (đặc biệt nếu đây là sinh viên chứ không chỉ là thanh niên đã có việc làm chính thức).

  Làm thế nào để vay tiền trực tuyến từ 18 tuổi?

  Sẽ có lợi nhất khi đăng ký dịch vụ cho vay trực tuyến trong 18 năm ở Ukraine tại một tổ chức tài chính vi mô. Đây là quy trình đơn giản, không cần nhiều thời gian để thu thập hồ sơ, chứng chỉ và tìm kiếm người bảo lãnh. Sự lựa chọn của các tổ chức tài chính vi mô ở Ukraine là rất lớn; bạn có thể chọn những điều kiện tốt nhất cho một yêu cầu cụ thể. 

  Quá trình nhận tiền gần như giống nhau. Nó trải qua các bước tuần tự sau:

  1. Chọn một MFO dựa trên danh tiếng của nó đối với các điều kiện mà tổ chức đưa ra;
  2. Đăng ký trên trang web, điền vào một biểu mẫu đơn giản với thông tin cá nhân (tên đầy đủ, số điện thoại, địa chỉ email, chi tiết hộ chiếu), nhập số tiền cần thiết và điều khoản hoàn trả;
  3. Chờ phản hồi từ tổ chức tài chính vi mô có thể dưới hình thức cuộc gọi từ người quản lý hoặc gửi tin nhắn tự động.

  Có yêu cầu gì đối với người vay không? Câu hỏi thường gặp của những người từ 18 tuổi trở lên muốn vay tiền trực tuyến. Đây có thể là một sinh viên không có việc làm chính thức, một bà mẹ đang nghỉ thai sản hoặc những người thất nghiệp. Khoản vay có sẵn ngay cả đối với những người có tín dụng xấu. Hầu hết các tổ chức tài chính vi mô không yêu cầu thêm giấy chứng nhận, người bảo lãnh hoặc tài sản thế chấp; bạn chỉ cần cung cấp thông tin chi tiết về hộ chiếu và mã TIN của mình.

  Mục đích của việc vay vốn là gì:

  • đóng cửa các nhu cầu của hộ gia đình;
  • mua sắm thiết bị và điện tử;
  • tổ chức các sự kiện: đám cưới, sinh nhật, v.v.;
  • công việc sửa chữa trong nhà, nhu cầu bảo dưỡng ô tô;
  • nghỉ ngơi.

  Nếu không thể trả nợ đúng hạn, bạn nên sử dụng dịch vụ gia hạn – đây là phương án kéo dài thời gian trả nợ vay thêm 10-30 ngày khi không thể trả nợ đúng hạn do những trường hợp bất khả kháng. Mặc dù tốt hơn là bạn nên trả hết nợ ít nhất một phần để xác nhận khả năng thanh toán và các khoản vay được phê duyệt tiếp theo trong tương lai.

  Vay tiền nhanh online từ 18 tuổi?

  Để tiền đến thẻ của bạn nhanh nhất có thể và vào đúng thời điểm, bạn nên làm theo các khuyến nghị đơn giản:

  • Điền đơn cẩn thận, tránh sai sót và chỉ nhập dữ liệu đáng tin cậy. Hệ thống kiểm tra thông tin trong cơ sở dữ liệu. Nhưng bạn không nên cố gắng che giấu các khoản vay trước đây, điều này có thể khiến đơn đăng ký bị xét duyệt lâu hơn;
  • gửi yêu cầu cùng lúc tới nhiều tổ chức tài chính vi mô và lựa chọn những điều kiện tốt nhất được đưa ra;
  • nhận tiền vào thẻ, giúp xử lý thanh toán nhanh chóng. Một số tổ chức ngân hàng có thể mất vài ngày để xử lý việc chuyển khoản như vậy, mặc dù bản thân MFO thực hiện thanh toán ngay lập tức.

  Để không lãng phí thời gian tìm kiếm các tổ chức tài chính vi mô đáng tin cậy, nền tảng Bank-ua đã được tạo ra. Tại đây, bạn có thể tìm thấy các tổ chức có giấy phép và cung cấp nhiều ưu đãi khác nhau và đây là cơ hội để chọn chúng cho một yêu cầu cụ thể.

  Danh sách công ty cho vay từ 18 tuổi

  Nếu bạn không muốn lãng phí thời gian và công sức của mình, so sánh điều kiện từ hàng chục tổ chức tài chính vi mô nhưng vẫn muốn tìm ra phương án có lợi nhất, bạn có thể tìm thấy tất cả thông tin cần thiết trên trang web Bank-ua. Đây là một dịch vụ so sánh khoản vay trực tuyến miễn phí. Dưới đây là các điều kiện từ hàng chục tổ chức tài chính vi mô Ukraine đã được chứng minh và đáng tin cậy, sẵn sàng làm việc với khách hàng trên 18 tuổi.

  Thông tin về các đối tác của chúng tôi

  MFOContactsLegal information
  CCloanTelephone:

  0 800 750 027

  38 097 583-11-77

  38 093 583-11-77

  38 044 222-77-33

  E-mail:

  help@ccloan.com.ua

  Work schedule:

  around the clock

  Address:

  Ukraine 01024, Kyiv, str. Basina, building 6

  Legal name:

  TOV “SS Lone” EDRPOU 40071779

  License of the National Financial Service Commission:

  No. 1127 dated April 13, 2017.

  Director:

  Natalya Valentynivna Klevakina

  in MiloTelephone:

  38 (044) 337 36 67

  E-mail:

  info@miloan.ua

  Work schedule:

  Issuance of loans – around the clock, Support service – From 8:00 a.m. to 8:00 p.m

  Address:

  Kyiv, Baggovutivska, building 17-21

  Legal name:

  LLC “Miloan” EDRPOU 40484607

  License of the National Financial Service Commission:

  No. 163 dated January 26, 2017

  Director:

  Vynychenko Oleksiy Vitaliyovych

  MoneyveoTelephone:

  0 800 21 9393

  E-mail:

  support@moneyveo.ua

  Work schedule:

  around the clock

  Address:

  01015, m. Kyiv, 15-B Leiptsyzka Street, 1st floor

  Legal name:

  OOO “MANIVEO QUICK FINANCIAL ASSISTANCE” EDRPOU 38569246

  License of the National Financial Service Commission:

  No. 163 dated January 26, 2017

  Director:

  Andronikova Olena Oleksandrivna

  AlexcreditTelephone:

  38 (099) 618 64 64

  38 (097) 618 64 64

  38 (093) 618 64 64

  E-mail:

  mail@alexcredit.com.ua

  Work schedule:

  Loans are issued around the clock

  Contact center: Mon – Fri from 8:00 a.m. to 8:00 p.m.

  Sat and Sun from 10:00 to 20:00.

  Address:

  49041, Dnipro, st. Yakov Samarskyi, 12-A

  Legal name:

  LLC “ALEKSKREDIT” EDRPOU 41346335

  License of the National Financial Service Commission:

  No. 3549 dated August 17, 2017

  Director:

  Egorov Vadim Petrovych

  MyCreditTelephone:

  073 369 41 11

  067 369 41 11

  050 369 41 11

  0 800 214 111

  E-mail:

  support@mycredit.ua

  Work schedule:

  around the clock

  Address:

  01010, Kyiv, square Arsenalna, 1-B

  Legal name:

  LLC “1 Secure Agency of Necessary Credits” EDRPOU 39861924

  License of the National Financial Service Commission:

  No. 163 dated January 26, 2017

  Director:

  Stenzya Dmytro Vitaliyovych

  CreditKasaTelephone:

  38 044 333 52 22

  38 067 373 37 57

  38 099 373 37 57

  38 063 373 37 57

  E-mail:

  info@creditkasa.ua

  Work schedule:

  weekdays from 8:00 a.m. to 9:00 p.m

  weekends and holidays: from 10:00 to 20:00

  Address:

  01133, Kyiv, blvd. Lesi Ukrainka, 26, office. 407

  Legal name:

  LLC “UKR CREDIT FINANCE” EDRPOU 38548598

  License of the National Financial Service Commission:

  No. 2401 dated 06/08/2017

  Director:

  Maria Mykolaivna Hayvoronska

  CreditPlusTelephone:

  0 (800) 753-363

  E-mail:

  info@creditplus.ua

  Work schedule:

  Issuance of loans around the clock

  Support service hours:

  Mon-Fri: 8:00 a.m. to 11:00 p.m

  Sat-Sun: from 9:00 to 21:00

  Address:

  03062, Kyiv, Prospekt Peremogy 90-A

  Legal name:

  LLC “Aventus UKRAINE” EDRPOU 41078230

  License of the National Financial Service Commission:

  No. 756 dated 03/28/2017

  Director:

  Volodymyr Viktorovych Dovhal

  GoufingouTelephone:

  38 (044) 390 30 31

  E-mail:

  info@gofingo.com.ua

  Address:

  04071, Kyiv, Horiva St., 1A

  Legal name:

  LLC “GOUFINGOU” EDRPOU 42059219

  License of the National Financial Service Commission:

  No. 876 dated 06/07/2018

  Director:

  Ivashchenko Iryna Viktorivna

  Fast MoneyTelephone:

  0 800 50 10 20

  E-mail:

  info@sgroshi.com

  Address: 01032, Kyiv, str. Saksaganskyi, 133-A

  Legal name: LLC “CONSUMER CENTER”, EDRPOU 37356833

  License of the National Financial Service Commission:

  No. 438 dated February 28, 2017

  Director:

  Oleksandr Volodymyrovych Kholod

  There is moneyTelephone:

  0 800 300 330

  Email: info@e-groshi.com

  Work schedule:

  around the clock

  Address:

  m Dnipro, Bohdan Khmelnytskyi Avenue, building 180, office (Sq.) 211

  Legal name:

  LLC “FINANCIAL COMPANY E MONEY” EDRPOU 43067861

  License of the National Financial Service Commission:

  No. 1968 dated 08.10.2019

  Director:

  Koretskaya Iryna Serhiivna

  Your CashTelephone:

  0800 202 404

  E-mail:

  zayavka@limefin.com

  Work schedule:

  from 8:00 a.m. to 10:00 p.m. without days off

  Address:

  MYKOLAIV, Pushkinska, building 28, office (Sq.) 7

  Legal name:

  LLC Lime Capital EDRPOU 41885310

  License of the National Financial Service Commission:

  No. 793 dated May 7, 2019

  Director:

  Galina Volodymyrivna Lebedeva

  WalletTelephone:

  +38 (044) 334 44 20

  E-mail:

  info@koshelok.net

  Address:

  08135 Kyiv region, Kyiv-Svyatoshinsky district, Chaika Antonov, building 8A

  Legal name:

  LLC “KOSHELOK” EDRPOU 40842831

  License of the National Financial Service Commission:

  No. 432 dated 28.02.2017

  Director:

  Serhiy Serhiyovych Krylov

  CashBerryTelephone:

  0 800 600 770

  E-mail:

  info@cashberry.com.ua

  Work schedule:

  Monday – Friday: 08:00 – 20:00

  Sat – Mon: 09:00 – 18:00

  Address:

  Kyiv Klovsky Uzviz, b. 7, office (Sq.) Room 103

  Legal name:

  LLC “Financial company Invest Finance” EDRPOU 40284315

  License of the National Financial Service Commission:

  No. 1680 dated 05/16/2017

  Director:

  Kupriyanov Maksym Serhiyovych

  Credit7Telephone:

  0 800 33 07 33

  E-mail:

  info@credit7.ua

  Work schedule:

  Mon-Fri: from 9:00 a.m. to 9:00 p.m

  Sat-Sun: from 9:00 to 19:00

  Address:

  02081 Kyiv, Dniprovska naberezhna, 25, office (Sq.) 318

  Legal name:

  LLC “LINEURA UKRAINE” EDRPOU 42753492

  License of the National Financial Service Commission:

  FC certificate No. 1177 dated 03/19/2019

  Director:

  Shchenichny Andriy Ivanovych

  ForzacreditTelephone:

  0800300770

  Work schedule:

  around the clock 24/7

  Address:

  04080 Kyiv, Vikentia Khvoyki, 15 / 15

  Legal name:

  LLC “FC” FORZA “EDRPOU 41762679

  License of the National Financial Service Commission:

  No. 559 dated 04/13/2018

  Director:

  Natalia Chebanova

  KF.UATelephone:

  0 800 30 08 83

  Work schedule:

  around the clock

  Address:

  04080 Kyiv, Vikentia Khvoyki, 15 / 15

  Legal name:

  LLC “FC” FORZA “EDRPOU 41762679

  License of the National Financial Service Commission:

  No. 559 dated 04/13/2018

  Director:

  Natalia Chebanova

  Money4youTelephone:

  0 800 330 024

  E-mail:

  info@money4you.com.ua

  Work schedule:

  Mon-Fri: 09:00-20:00

  Sat-Wed: 10:00-20:00

  Address:

  03150 Kyiv, Kazimyra Malevicha, building 87

  Legal name:

  LLC “Manifo” EDRPOU 42848369

  License of the National Financial Service Commission:

  No. 1198 dated 05/07/2019

  Director:

  Oleg Vasylovich Kuzminov

  SOS CreditTelephone:

  (044) 36 36 767

  0 (800) 211 767

  E-mail:

  support@sos-credit.com.ua

  Work schedule:

  from 9:00 to 18:00 (weekdays)

  Address:

  23, Pochaynynska, Kyiv, 04070

  Legal name:

  LLC “SOS KREDIT” EDRPOU 39487128

  License of the National Financial Service Commission:

  No. 163 dated January 26, 2017

  Director:

  Timofeev Yaroslav Andreyovych