Cho vay không bị từ chối

Chọn số tiền và thời hạn vay

Số tiền vay
 vnd
Trong thời gian
 ngày

Gửi đơn xin vay tiền của bạn

  MoneyWatcher

  Bạn muốn vay tiền với điều kiện thuận lợi nhất?

  Viết thư cho bản tin của chúng tôi với các chương trình khuyến mãi từ các công ty tín dụng

  Quy tắc của chúng tôi là không quá 1 lá thư mỗi tháng.

  Các khoản vay tốt nhất cho 19 Tháng Bảy 2024

  (0)
  Thanh toán
  1000 vnd
  =
  Cơ quan tín dụng
  1000 vnd
  +
  Nhiệm vụ
  0 vnd
  Khoản vay đầu tiên
  0 - 1000 vnd
  Số tiền tối đa
  10000000 vnd
  Thuật ngữ
  1 - 30 ngày
  Vấn đề
  Thời gian phát hành
  Lịch trình
  Tuổi
  22-55
  (0)
  Thanh toán
  1002 vnd
  =
  Cơ quan tín dụng
  1000 vnd
  +
  Nhiệm vụ
  2 vnd
  Khoản vay đầu tiên
  0 - 4000000 vnd
  Số tiền tối đa
  4000000 vnd
  Thuật ngữ
  1 - 30 ngày
  Vấn đề
  Thời gian phát hành
  15
  Lịch trình
  24/7
  Tuổi
  19-70
  (0)
  Thanh toán
  3920 vnd
  =
  Cơ quan tín dụng
  1000 vnd
  +
  Nhiệm vụ
  2920 vnd
  Khoản vay đầu tiên
  0 - 10000000 vnd
  Số tiền tối đa
  10000000 vnd
  Thuật ngữ
  92 - 183 ngày
  Vấn đề
  Thời gian phát hành
  15
  Lịch trình
  24/7
  Tuổi
  20-55
  (0)
  Thanh toán
  4650 vnd
  =
  Cơ quan tín dụng
  1000 vnd
  +
  Nhiệm vụ
  3650 vnd
  Khoản vay đầu tiên
  500000 - 500000 vnd
  Số tiền tối đa
  20000000 vnd
  Thuật ngữ
  91 - 182 ngày
  Vấn đề
  Thời gian phát hành
  15
  Lịch trình
  11/7
  Tuổi
  18-70
  (0)
  Thanh toán
  3000 vnd
  =
  Cơ quan tín dụng
  1000 vnd
  +
  Nhiệm vụ
  2000 vnd
  Khoản vay đầu tiên
  0 - 15000 vnd
  Số tiền tối đa
  15000 vnd
  Thuật ngữ
  1 - 720 ngày
  Vấn đề
  Thời gian phát hành
  15
  Lịch trình
  24/7
  Tuổi
  18-60
  (0)
  Thanh toán
  1000 vnd
  =
  Cơ quan tín dụng
  1000 vnd
  +
  Nhiệm vụ
  0 vnd
  Khoản vay đầu tiên
  0 - 1000 vnd
  Số tiền tối đa
  1000 vnd
  Thuật ngữ
  1 - 30 ngày
  Vấn đề
  Thời gian phát hành
  15
  Lịch trình
  24/7
  Tuổi
  18-65
  (0)
  Thanh toán
  1002 vnd
  =
  Cơ quan tín dụng
  1000 vnd
  +
  Nhiệm vụ
  2 vnd
  Khoản vay đầu tiên
  0 - 14800000 vnd
  Số tiền tối đa
  14800000 vnd
  Thuật ngữ
  1 - 90 ngày
  Vấn đề
  Thời gian phát hành
  5
  Lịch trình
  24/7
  Tuổi
  18-65
  (0)
  Thanh toán
  1002 vnd
  =
  Cơ quan tín dụng
  1000 vnd
  +
  Nhiệm vụ
  2 vnd
  Khoản vay đầu tiên
  0 - 10000 vnd
  Số tiền tối đa
  10000 vnd
  Thuật ngữ
  1 - 30 ngày
  Vấn đề
  Thời gian phát hành
  5
  Lịch trình
  24/7
  Tuổi
  18-65
  (0)
  Thanh toán
  1000 vnd
  =
  Cơ quan tín dụng
  1000 vnd
  +
  Nhiệm vụ
  0 vnd
  Khoản vay đầu tiên
  0 - 20000000 vnd
  Số tiền tối đa
  20000000 vnd
  Thuật ngữ
  3 - 365 ngày
  Vấn đề
  Thời gian phát hành
  10
  Lịch trình
  24/7
  Tuổi
  20-60
  (0)
  Thanh toán
  3000 vnd
  =
  Cơ quan tín dụng
  1000 vnd
  +
  Nhiệm vụ
  2000 vnd
  Khoản vay đầu tiên
  0 - 15000 vnd
  Số tiền tối đa
  15050 vnd
  Thuật ngữ
  1 - 720 ngày
  Vấn đề
  Thời gian phát hành
  15
  Lịch trình
  24/7
  Tuổi
  18-60
  (0)
  Thanh toán
  1002 vnd
  =
  Cơ quan tín dụng
  1000 vnd
  +
  Nhiệm vụ
  2 vnd
  Khoản vay đầu tiên
  0 - 2000000 vnd
  Số tiền tối đa
  2000000 vnd
  Thuật ngữ
  1 - 180 ngày
  Vấn đề
  Thời gian phát hành
  30
  Lịch trình
  24/7
  Tuổi
  22-68
  (0)
  Thanh toán
  1002 vnd
  =
  Cơ quan tín dụng
  1000 vnd
  +
  Nhiệm vụ
  2 vnd
  Khoản vay đầu tiên
  0 - 25000 vnd
  Số tiền tối đa
  25000 vnd
  Thuật ngữ
  1 - 90 ngày
  Vấn đề
  Thời gian phát hành
  5
  Lịch trình
  24/7
  Tuổi
  21-70
  (0)
  Thanh toán
  1002 vnd
  =
  Cơ quan tín dụng
  1000 vnd
  +
  Nhiệm vụ
  2 vnd
  Khoản vay đầu tiên
  0 - 5000000 vnd
  Số tiền tối đa
  5000000 vnd
  Thuật ngữ
  1 - 30 ngày
  Vấn đề
  Thời gian phát hành
  5
  Lịch trình
  24/7
  Tuổi
  18-65
  (0)
  Thanh toán
  1000 vnd
  =
  Cơ quan tín dụng
  1000 vnd
  +
  Nhiệm vụ
  0 vnd
  Khoản vay đầu tiên
  0 - 10000 vnd
  Số tiền tối đa
  10000 vnd
  Thuật ngữ
  1 - 30 ngày
  Vấn đề
  Thời gian phát hành
  15
  Lịch trình
  24/7
  Tuổi
  18-65
  (0)
  Thanh toán
  1002 vnd
  =
  Cơ quan tín dụng
  1000 vnd
  +
  Nhiệm vụ
  2 vnd
  Khoản vay đầu tiên
  0 - 30000000 vnd
  Số tiền tối đa
  30000000 vnd
  Thuật ngữ
  1 - 12 ngày
  Vấn đề
  Thời gian phát hành
  5
  Lịch trình
  24/7
  Tuổi
  22-55
  (0)
  Thanh toán
  1002 vnd
  =
  Cơ quan tín dụng
  1000 vnd
  +
  Nhiệm vụ
  2 vnd
  Khoản vay đầu tiên
  0 - 2000000 vnd
  Số tiền tối đa
  2000000 vnd
  Thuật ngữ
  1 - 180 ngày
  Vấn đề
  Thời gian phát hành
  10
  Lịch trình
  24/7
  Tuổi
  21-70
  (0)
  Thanh toán
  3000 vnd
  =
  Cơ quan tín dụng
  1000 vnd
  +
  Nhiệm vụ
  2000 vnd
  Khoản vay đầu tiên
  0 - 15000 vnd
  Số tiền tối đa
  15000 vnd
  Thuật ngữ
  1 - 720 ngày
  Vấn đề
  Thời gian phát hành
  15
  Lịch trình
  24/7
  Tuổi
  18-60
  (0)
  Thanh toán
  1002 vnd
  =
  Cơ quan tín dụng
  1000 vnd
  +
  Nhiệm vụ
  2 vnd
  Khoản vay đầu tiên
  0 - 10000 vnd
  Số tiền tối đa
  10000 vnd
  Thuật ngữ
  1 - 30 ngày
  Vấn đề
  Thời gian phát hành
  15
  Lịch trình
  24/7
  Tuổi
  18-65
  Результаты не соответствующие условиям первого кредита
  Результаты не соответствующие вашим критериям сравнения

  Có thể nhận được một khoản vay mà không bị từ chối và nó có thể được phát hành ở đâu?

  Nếu bạn muốn vay tiền từ bất kỳ tổ chức tài chính nào, bạn có thể bị từ chối. Hoặc họ có thể chấp thuận khoản vay nhưng đặt ra những điều kiện không thuận lợi. Ngoài ra, sai sót và tình trạng xuống cấp có thể xảy ra ngay cả đối với những khách hàng đáp ứng mọi yêu cầu và sẵn sàng cung cấp tất cả các tài liệu, giấy tờ cần thiết. Một câu hỏi hợp lý được đặt ra: “làm thế nào để có được tiền khi mọi người đều từ chối”. Giải pháp sẽ là một khoản vay trực tuyến mà không bị từ chối và lựa chọn tốt nhất để nhận nó là các tổ chức tài chính vi mô được giới thiệu trên dịch vụ so sánh khoản vay trực tuyến Bank-ua.

  MFO là một giải pháp thay thế cho một tổ chức ngân hàng có thể cung cấp cho một cá nhân một khoản vay tiêu dùng cho bất kỳ nhu cầu nào, nhanh chóng và thuận tiện nhất có thể mà không cần phải rời khỏi nhà. Trong trường hợp này, bạn nên đánh giá các điều kiện, số tiền, điều khoản, lãi suất cho vay, các hình phạt có thể xảy ra hoặc khả năng thu nợ trong trường hợp mắc nợ.

  Vì lý do gì khoản vay ngân hàng có thể bị từ chối?

  Các ngân hàng thường từ chối cho vay đối với khách hàng của họ. Thông thường, cần có lý do thuyết phục để từ chối. Những lý do chính là:

  • độ tuổi không phù hợp (các ngân hàng thường chấp thuận các khoản vay cho công dân từ 21 đến 50-55 tuổi);
  • thiếu việc làm chính thức (vì không có nó bạn không thể xác nhận thu nhập của mình);
  • thu nhập không đủ;
  • thiếu tài sản thế chấp và/hoặc người bảo lãnh (một khoản vay cũng có thể được cấp mà không có tài sản thế chấp và không có người bảo lãnh, nhưng danh sách các lựa chọn có thể trở nên nhỏ hơn hoặc các điều khoản của khoản vay có thể trở nên tồi tệ hơn);
  • lịch sử tín dụng có vấn đề (nếu trước đây bạn đã vay tiền nhưng gặp khó khăn trong việc trả nợ);
  • có một khoản vay mở (ngay cả khi bạn hoàn trả nó mà không gặp vấn đề gì).

  Trong một số trường hợp hiếm hoi, có thể từ chối mà không có lý do – khi người đi vay đáp ứng mọi yêu cầu, có mức lương đủ để trả khoản vay và sinh sống, cung cấp tất cả các giấy tờ, chứng chỉ cần thiết nhưng đồng thời vẫn bị từ chối cho vay. .

  Ai có thể vay tiền trực tuyến mà không bị MFO từ chối?

  Nhiều nhóm xã hội có thể cho vay trực tuyến mà không bị từ chối ở Ukraine và phê duyệt đơn đăng ký, nhưng có tính đến các yếu tố khác nhau. Các tổ chức ngân hàng tính đến lịch sử tín dụng, thu nhập và khả năng thanh toán của người vay. Và các tổ chức tài chính vi mô đưa ra các điều kiện linh hoạt hơn để có thể tăng cơ hội nhận được khoản vay trực tuyến mà không bị từ chối. Để tránh rắc rối, bạn nên nghiên cứu chi tiết các ưu đãi và so sánh để chọn ra điều kiện tốt nhất.

  Những người có lịch sử tín dụng xấu, không có người bảo lãnh và không thể cung cấp giấy chứng nhận thu nhập, có thể đăng ký khoản vay trực tuyến mà không bị từ chối. Đây là những sinh viên, người về hưu, người làm việc không chính thức, bà mẹ đang nghỉ thai sản và các nhóm xã hội khác có thể gặp khó khăn về tài chính.

  Ưu điểm của vay tiền online không bị từ chối

  Việc vay trực tuyến không bị tổ chức tài chính vi mô từ chối có một số ưu điểm:

  • điều kiện linh hoạt. Khoản vay dành cho nhiều đối tượng người vay đã bị ngân hàng từ chối do thiếu chứng chỉ, lịch sử tín dụng bị hư hỏng, v.v. Các yêu cầu càng đơn giản càng tốt và do đặc thù của việc cho vay đó – số tiền nhỏ và thời hạn trả nợ;
  • xử lý nhanh. Việc chọn MFO trên trang so sánh Bank-ua càng đơn giản càng tốt; bạn có thể sử dụng bộ lọc dựa trên các yêu cầu cơ bản và truy cập ngay vào trang web của công ty chủ nợ bằng cách điền vào biểu mẫu và chờ xác nhận và ghi có tiền;
  • khả dụng. Để vay tiền trực tuyến mà không bị từ chối, bạn chỉ cần có hộ chiếu, mã số nhận dạng, số điện thoại và thẻ ngân hàng. Ngoài ra còn có yêu cầu phải là công dân Ukraine và đạt đến độ tuổi trưởng thành. Truy cập Internet sẽ được yêu cầu để hoàn thành mẫu trực tuyến. Khoản vay dành cho khách hàng từ bất kỳ địa phương nào ở Ukraine, ngoại trừ các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng tạm thời.

  Các tổ chức tài chính vi mô hoạt động suốt ngày đêm, bảy ngày một tuần. Người Ukraina thường tìm đến họ để đáp ứng những nhu cầu cấp thiết, vì khoản vay có thể được giải quyết cả ngày lẫn đêm, chỉ trong 20-30 phút. 

  Một sự xác nhận khác về lòng trung thành của các tổ chức tài chính vi mô là khả năng nhận được các tiện ích mở rộng và dịch vụ để gia hạn thời hạn thanh toán. Các điều kiện đặc biệt hấp dẫn được cung cấp cho khách hàng mới của các công ty, chẳng hạn như lãi suất thấp hoặc khoản vay 0%. Đối với khách hàng thường xuyên, khi đăng ký nhiều lần, sẽ có các ưu đãi đặc biệt – tăng số tiền vay hoặc kéo dài thời gian thanh toán lên 1 năm.

  Những công ty nào sẵn sàng cho vay mà không bị từ chối?

  Các tổ chức tài chính vi mô có đặc điểm riêng trong việc cho vay dân cư. Nếu các ngân hàng chỉ hoạt động với số lượng lớn và trong thời gian dài, thì MFO sẽ tập trung vào một phân khúc hoàn toàn khác: họ phát hành số lượng nhỏ (trung bình lên tới 10 nghìn UAH) trong thời gian ngắn (tối đa 30 ngày).

  Vì lý do này, họ có ít rủi ro hơn nhiều so với ngân hàng. Ngay cả khi khách hàng gặp khó khăn và trì hoãn việc trả khoản vay, công ty sẽ không mất một số tiền lớn và các vấn đề sẽ nhanh chóng được phát hiện. Vì lý do này, các tổ chức tài chính vi mô sẵn sàng phát hành các khoản vay nhanh hơn và dễ dàng hơn nhiều so với các ngân hàng. Ở những công ty như vậy, tỷ lệ từ chối thấp hơn nhiều – trên thực tế, bạn chỉ có thể bị từ chối trong những trường hợp rất hiếm và vì những lý do rất chính đáng.

  Ngoài tỷ lệ từ chối thấp, bạn cũng nên liên hệ với MFO vì việc vay vốn ở đây dễ dàng hơn rất nhiều. Bạn sẽ chỉ cần hộ chiếu và TIN, và quá trình đăng ký khoản vay sẽ mất khoảng 1 giờ nếu bạn đăng ký lần đầu tiên. Hơn nữa, toàn bộ quy trình có thể được thực hiện qua Internet mà không cần phải trực tiếp đến khoa.

  Danh sách công ty cho vay không bị từ chối

  Có vài chục tổ chức tài chính vi mô ở Ukraine – từ các công ty rất nhỏ mới thành lập đến các tổ chức có chi nhánh ở hầu hết các thành phố lớn. Chúng khác nhau về các điều khoản và điều kiện, vì vậy bạn không nên liên hệ với bất kỳ công ty nào: có thể tổ chức tài chính vi mô lân cận có ưu đãi tốt hơn nhiều.

  Để không phải tìm kiếm từng MFO một cách thủ công và không mất thời gian so sánh điều kiện của chúng, bạn có thể sử dụng miễn phí dịch vụ so sánh Bank-ua. 

  Trang web này đã thu thập tất cả các đặc điểm quan trọng nhất từ ​​​​các tổ chức tài chính vi mô lớn nhất của Ukraine. Bằng cách này, bạn có thể so sánh chúng theo đúng nghĩa đen trong 5-10 phút và chọn tùy chọn có lợi nhất. Đây là những công ty đã được chứng minh với nhiều ưu đãi khác nhau. Số tiền cho vay có thể từ 100 UAH và trong nhiều trường hợp lên tới 15.000 UAH. Thời hạn cho vay tùy thuộc vào người đi vay; đối với người mới bắt đầu, thời hạn có thể ngắn hơn so với việc nộp đơn nhiều lần và xác nhận khả năng thanh toán của người đi vay.

  Thông tin về các đối tác của chúng tôi

  MFOContactsLegal information
  CCloanTelephone:

  0 800 750 027

  38 097 583-11-77

  38 093 583-11-77

  38 044 222-77-33

  E-mail:

  help@ccloan.com.ua

  Work schedule:

  around the clock

  Address:

  Ukraine 01024, Kyiv, str. Basina, building 6

  Legal name:

  TOV “SS Lone” EDRPOU 40071779

  License of the National Financial Service Commission:

  No. 1127 dated April 13, 2017.

  Director:

  Natalya Valentynivna Klevakina

  in MiloTelephone:

  38 (044) 337 36 67

  E-mail:

  info@miloan.ua

  Work schedule:

  Issuance of loans – around the clock, Support service – From 8:00 a.m. to 8:00 p.m

  Address:

  Kyiv, Baggovutivska, building 17-21

  Legal name:

  LLC “Miloan” EDRPOU 40484607

  License of the National Financial Service Commission:

  No. 163 dated January 26, 2017

  Director:

  Vynychenko Oleksiy Vitaliyovych

  MoneyveoTelephone:

  0 800 21 9393

  E-mail:

  support@moneyveo.ua

  Work schedule:

  around the clock

  Address:

  01015, m. Kyiv, 15-B Leiptsyzka Street, 1st floor

  Legal name:

  OOO “MANIVEO QUICK FINANCIAL ASSISTANCE” EDRPOU 38569246

  License of the National Financial Service Commission:

  No. 163 dated January 26, 2017

  Director:

  Andronikova Olena Oleksandrivna

  AlexcreditTelephone:

  38 (099) 618 64 64

  38 (097) 618 64 64

  38 (093) 618 64 64

  E-mail:

  mail@alexcredit.com.ua

  Work schedule:

  Loans are issued around the clock

  Contact center: Mon – Fri from 8:00 a.m. to 8:00 p.m.

  Sat and Sun from 10:00 to 20:00.

  Address:

  49041, Dnipro, st. Yakov Samarskyi, 12-A

  Legal name:

  LLC “ALEKSKREDIT” EDRPOU 41346335

  License of the National Financial Service Commission:

  No. 3549 dated August 17, 2017

  Director:

  Egorov Vadim Petrovych

  MyCreditTelephone:

  073 369 41 11

  067 369 41 11

  050 369 41 11

  0 800 214 111

  E-mail:

  support@mycredit.ua

  Work schedule:

  around the clock

  Address:

  01010, Kyiv, square Arsenalna, 1-B

  Legal name:

  LLC “1 Secure Agency of Necessary Credits” EDRPOU 39861924

  License of the National Financial Service Commission:

  No. 163 dated January 26, 2017

  Director:

  Stenzya Dmytro Vitaliyovych

  CreditKasaTelephone:

  38 044 333 52 22

  38 067 373 37 57

  38 099 373 37 57

  38 063 373 37 57

  E-mail:

  info@creditkasa.ua

  Work schedule:

  weekdays from 8:00 a.m. to 9:00 p.m

  weekends and holidays: from 10:00 to 20:00

  Address:

  01133, Kyiv, blvd. Lesi Ukrainka, 26, office. 407

  Legal name:

  LLC “UKR CREDIT FINANCE” EDRPOU 38548598

  License of the National Financial Service Commission:

  No. 2401 dated 06/08/2017

  Director:

  Maria Mykolaivna Hayvoronska

  CreditPlusTelephone:

  0 (800) 753-363

  E-mail:

  info@creditplus.ua

  Work schedule:

  Issuance of loans around the clock

  Support service hours:

  Mon-Fri: 8:00 a.m. to 11:00 p.m

  Sat-Sun: from 9:00 to 21:00

  Address:

  03062, Kyiv, Prospekt Peremogy 90-A

  Legal name:

  LLC “Aventus UKRAINE” EDRPOU 41078230

  License of the National Financial Service Commission:

  No. 756 dated 03/28/2017

  Director:

  Volodymyr Viktorovych Dovhal

  GoufingouTelephone:

  38 (044) 390 30 31

  E-mail:

  info@gofingo.com.ua

  Address:

  04071, Kyiv, Horiva St., 1A

  Legal name:

  LLC “GOUFINGOU” EDRPOU 42059219

  License of the National Financial Service Commission:

  No. 876 dated 06/07/2018

  Director:

  Ivashchenko Iryna Viktorivna

  Fast MoneyTelephone:

  0 800 50 10 20

  E-mail:

  info@sgroshi.com

  Address: 01032, Kyiv, str. Saksaganskyi, 133-A

  Legal name: LLC “CONSUMER CENTER”, EDRPOU 37356833

  License of the National Financial Service Commission:

  No. 438 dated February 28, 2017

  Director:

  Oleksandr Volodymyrovych Kholod

  There is moneyTelephone:

  0 800 300 330

  Email: info@e-groshi.com

  Work schedule:

  around the clock

  Address:

  m Dnipro, Bohdan Khmelnytskyi Avenue, building 180, office (Sq.) 211

  Legal name:

  LLC “FINANCIAL COMPANY E MONEY” EDRPOU 43067861

  License of the National Financial Service Commission:

  No. 1968 dated 08.10.2019

  Director:

  Koretskaya Iryna Serhiivna

  Your CashTelephone:

  0800 202 404

  E-mail:

  zayavka@limefin.com

  Work schedule:

  from 8:00 a.m. to 10:00 p.m. without days off

  Address:

  MYKOLAIV, Pushkinska, building 28, office (Sq.) 7

  Legal name:

  LLC Lime Capital EDRPOU 41885310

  License of the National Financial Service Commission:

  No. 793 dated May 7, 2019

  Director:

  Galina Volodymyrivna Lebedeva

  WalletTelephone:

  +38 (044) 334 44 20

  E-mail:

  info@koshelok.net

  Address:

  08135 Kyiv region, Kyiv-Svyatoshinsky district, Chaika Antonov, building 8A

  Legal name:

  LLC “KOSHELOK” EDRPOU 40842831

  License of the National Financial Service Commission:

  No. 432 dated 28.02.2017

  Director:

  Serhiy Serhiyovych Krylov

  CashBerryTelephone:

  0 800 600 770

  E-mail:

  info@cashberry.com.ua

  Work schedule:

  Monday – Friday: 08:00 – 20:00

  Sat – Mon: 09:00 – 18:00

  Address:

  Kyiv Klovsky Uzviz, b. 7, office (Sq.) Room 103

  Legal name:

  LLC “Financial company Invest Finance” EDRPOU 40284315

  License of the National Financial Service Commission:

  No. 1680 dated 05/16/2017

  Director:

  Kupriyanov Maksym Serhiyovych

  Credit7Telephone:

  0 800 33 07 33

  E-mail:

  info@credit7.ua

  Work schedule:

  Mon-Fri: from 9:00 a.m. to 9:00 p.m

  Sat-Sun: from 9:00 to 19:00

  Address:

  02081 Kyiv, Dniprovska naberezhna, 25, office (Sq.) 318

  Legal name:

  LLC “LINEURA UKRAINE” EDRPOU 42753492

  License of the National Financial Service Commission:

  FC certificate No. 1177 dated 03/19/2019

  Director:

  Shchenichny Andriy Ivanovych

  ForzacreditTelephone:

  0800300770

  Work schedule:

  around the clock 24/7

  Address:

  04080 Kyiv, Vikentia Khvoyki, 15 / 15

  Legal name:

  LLC “FC” FORZA “EDRPOU 41762679

  License of the National Financial Service Commission:

  No. 559 dated 04/13/2018

  Director:

  Natalia Chebanova

  KF.UATelephone:

  0 800 30 08 83

  Work schedule:

  around the clock

  Address:

  04080 Kyiv, Vikentia Khvoyki, 15 / 15

  Legal name:

  LLC “FC” FORZA “EDRPOU 41762679

  License of the National Financial Service Commission:

  No. 559 dated 04/13/2018

  Director:

  Natalia Chebanova

  Money4youTelephone:

  0 800 330 024

  E-mail:

  info@money4you.com.ua

  Work schedule:

  Mon-Fri: 09:00-20:00

  Sat-Wed: 10:00-20:00

  Address:

  03150 Kyiv, Kazimyra Malevicha, building 87

  Legal name:

  LLC “Manifo” EDRPOU 42848369

  License of the National Financial Service Commission:

  No. 1198 dated 05/07/2019

  Director:

  Oleg Vasylovich Kuzminov

  SOS CreditTelephone:

  (044) 36 36 767

  0 (800) 211 767

  E-mail:

  support@sos-credit.com.ua

  Work schedule:

  from 9:00 to 18:00 (weekdays)

  Address:

  23, Pochaynynska, Kyiv, 04070

  Legal name:

  LLC “SOS KREDIT” EDRPOU 39487128

  License of the National Financial Service Commission:

  No. 163 dated January 26, 2017

  Director:

  Timofeev Yaroslav Andreyovych

  Câu hỏi và câu trả lời

  Làm thế nào để vay tiền trực tuyến mà không bị từ chối?
  Tín dụng trực tuyến ở Ukraine được cung cấp mà không bị các tổ chức tài chính vi mô từ chối. Bạn nên chọn các điều kiện tối ưu từ các tổ chức tài chính vi mô đã được xác minh trên trang web Bank-ua và gửi yêu cầu vay vốn, chỉ rõ thẻ ngân hàng để ghi có tiền. Thông thường quá trình xác nhận diễn ra tự động trong vòng 15 phút đến 1 giờ.
  Làm thế nào để vay hộ chiếu của người khác qua Internet mà không bị từ chối?
  Đăng ký một khoản vay trực tuyến ở Ukraine mà không bị hộ chiếu của người khác từ chối là phạm tội gian lận. Pháp luật Ukraine quy định trách nhiệm hình sự đối với những hành động như vậy.
  Làm thế nào để vay tiền trực tuyến mà không bị từ chối nếu bạn không có thẻ?
  Để nhanh chóng nhận được khoản vay mà không bị từ chối, tốt hơn hết bạn nên có một thẻ ngân hàng để ghi có số tiền vay. Nhưng nếu không có, nhiều tổ chức tài chính vi mô cho phép bạn vay tiền mặt.
  Một khoản vay trực tuyến mà không bị từ chối là gì?
  Khoản vay trực tuyến không bị từ chối là cơ hội nhận được một khoản vay nhỏ từ tổ chức tài chính vi mô trong thời gian ngắn cho hầu hết mọi cá nhân với yêu cầu tối thiểu.
  Tại sao họ không cho bạn vay tiền trực tuyến mà không bị từ chối?
  Thống kê chỉ ra rằng các tổ chức tài chính vi mô đáp ứng yêu cầu của người vay trong 90% trường hợp. Lý do từ chối có thể là sai sót khi điền dữ liệu, thông tin cá nhân sai lệch, kinh nghiệm cho vay tiêu cực với công ty này (tiền phạt, nợ đọng).
  Tôi có thể vay tiền trực tuyến ở đâu mà không bị từ chối?
  Các điều kiện nhanh chóng và thuận lợi để vay tiền trực tuyến mà không bị từ chối được cung cấp bởi các tổ chức tài chính vi mô. Bạn có thể nhận được một khoản vay từ bất kỳ địa điểm nào thông qua Internet.

  Có thể nhận được một khoản vay mà không bị từ chối và nó có thể được phát hành ở đâu?

  Nếu bạn muốn vay tiền từ bất kỳ tổ chức tài chính nào, bạn có thể bị từ chối. Hoặc họ có thể chấp thuận khoản vay nhưng đặt ra những điều kiện không thuận lợi. Ngoài ra, sai sót và tình trạng xuống cấp có thể xảy ra ngay cả đối với những khách hàng đáp ứng mọi yêu cầu và sẵn sàng cung cấp tất cả các tài liệu, giấy tờ cần thiết. Một câu hỏi hợp lý được đặt ra: “làm thế nào để có được tiền khi mọi người đều từ chối”. Giải pháp sẽ là một khoản vay trực tuyến mà không bị từ chối và lựa chọn tốt nhất để nhận nó là các tổ chức tài chính vi mô được giới thiệu trên dịch vụ so sánh khoản vay trực tuyến Bank-ua.

  MFO là một giải pháp thay thế cho một tổ chức ngân hàng có thể cung cấp cho một cá nhân một khoản vay tiêu dùng cho bất kỳ nhu cầu nào, nhanh chóng và thuận tiện nhất có thể mà không cần phải rời khỏi nhà. Trong trường hợp này, bạn nên đánh giá các điều kiện, số tiền, điều khoản, lãi suất cho vay, các hình phạt có thể xảy ra hoặc khả năng thu nợ trong trường hợp mắc nợ.

  Vì lý do gì khoản vay ngân hàng có thể bị từ chối?

  Các ngân hàng thường từ chối cho vay đối với khách hàng của họ. Thông thường, cần có lý do thuyết phục để từ chối. Những lý do chính là:

  • độ tuổi không phù hợp (các ngân hàng thường chấp thuận các khoản vay cho công dân từ 21 đến 50-55 tuổi);
  • thiếu việc làm chính thức (vì không có nó bạn không thể xác nhận thu nhập của mình);
  • thu nhập không đủ;
  • thiếu tài sản thế chấp và/hoặc người bảo lãnh (một khoản vay cũng có thể được cấp mà không có tài sản thế chấp và không có người bảo lãnh, nhưng danh sách các lựa chọn có thể trở nên nhỏ hơn hoặc các điều khoản của khoản vay có thể trở nên tồi tệ hơn);
  • lịch sử tín dụng có vấn đề (nếu trước đây bạn đã vay tiền nhưng gặp khó khăn trong việc trả nợ);
  • có một khoản vay mở (ngay cả khi bạn hoàn trả nó mà không gặp vấn đề gì).

  Trong một số trường hợp hiếm hoi, có thể từ chối mà không có lý do – khi người đi vay đáp ứng mọi yêu cầu, có mức lương đủ để trả khoản vay và sinh sống, cung cấp tất cả các giấy tờ, chứng chỉ cần thiết nhưng đồng thời vẫn bị từ chối cho vay. .

  Ai có thể vay tiền trực tuyến mà không bị MFO từ chối?

  Nhiều nhóm xã hội có thể cho vay trực tuyến mà không bị từ chối ở Ukraine và phê duyệt đơn đăng ký, nhưng có tính đến các yếu tố khác nhau. Các tổ chức ngân hàng tính đến lịch sử tín dụng, thu nhập và khả năng thanh toán của người vay. Và các tổ chức tài chính vi mô đưa ra các điều kiện linh hoạt hơn để có thể tăng cơ hội nhận được khoản vay trực tuyến mà không bị từ chối. Để tránh rắc rối, bạn nên nghiên cứu chi tiết các ưu đãi và so sánh để chọn ra điều kiện tốt nhất.

  Những người có lịch sử tín dụng xấu, không có người bảo lãnh và không thể cung cấp giấy chứng nhận thu nhập, có thể đăng ký khoản vay trực tuyến mà không bị từ chối. Đây là những sinh viên, người về hưu, người làm việc không chính thức, bà mẹ đang nghỉ thai sản và các nhóm xã hội khác có thể gặp khó khăn về tài chính.

  Ưu điểm của vay tiền online không bị từ chối

  Việc vay trực tuyến không bị tổ chức tài chính vi mô từ chối có một số ưu điểm:

  • điều kiện linh hoạt. Khoản vay dành cho nhiều đối tượng người vay đã bị ngân hàng từ chối do thiếu chứng chỉ, lịch sử tín dụng bị hư hỏng, v.v. Các yêu cầu càng đơn giản càng tốt và do đặc thù của việc cho vay đó – số tiền nhỏ và thời hạn trả nợ;
  • xử lý nhanh. Việc chọn MFO trên trang so sánh Bank-ua càng đơn giản càng tốt; bạn có thể sử dụng bộ lọc dựa trên các yêu cầu cơ bản và truy cập ngay vào trang web của công ty chủ nợ bằng cách điền vào biểu mẫu và chờ xác nhận và ghi có tiền;
  • khả dụng. Để vay tiền trực tuyến mà không bị từ chối, bạn chỉ cần có hộ chiếu, mã số nhận dạng, số điện thoại và thẻ ngân hàng. Ngoài ra còn có yêu cầu phải là công dân Ukraine và đạt đến độ tuổi trưởng thành. Truy cập Internet sẽ được yêu cầu để hoàn thành mẫu trực tuyến. Khoản vay dành cho khách hàng từ bất kỳ địa phương nào ở Ukraine, ngoại trừ các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng tạm thời.

  Các tổ chức tài chính vi mô hoạt động suốt ngày đêm, bảy ngày một tuần. Người Ukraina thường tìm đến họ để đáp ứng những nhu cầu cấp thiết, vì khoản vay có thể được giải quyết cả ngày lẫn đêm, chỉ trong 20-30 phút. 

  Một sự xác nhận khác về lòng trung thành của các tổ chức tài chính vi mô là khả năng nhận được các tiện ích mở rộng và dịch vụ để gia hạn thời hạn thanh toán. Các điều kiện đặc biệt hấp dẫn được cung cấp cho khách hàng mới của các công ty, chẳng hạn như lãi suất thấp hoặc khoản vay 0%. Đối với khách hàng thường xuyên, khi đăng ký nhiều lần, sẽ có các ưu đãi đặc biệt – tăng số tiền vay hoặc kéo dài thời gian thanh toán lên 1 năm.

  Những công ty nào sẵn sàng cho vay mà không bị từ chối?

  Các tổ chức tài chính vi mô có đặc điểm riêng trong việc cho vay dân cư. Nếu các ngân hàng chỉ hoạt động với số lượng lớn và trong thời gian dài, thì MFO sẽ tập trung vào một phân khúc hoàn toàn khác: họ phát hành số lượng nhỏ (trung bình lên tới 10 nghìn UAH) trong thời gian ngắn (tối đa 30 ngày).

  Vì lý do này, họ có ít rủi ro hơn nhiều so với ngân hàng. Ngay cả khi khách hàng gặp khó khăn và trì hoãn việc trả khoản vay, công ty sẽ không mất một số tiền lớn và các vấn đề sẽ nhanh chóng được phát hiện. Vì lý do này, các tổ chức tài chính vi mô sẵn sàng phát hành các khoản vay nhanh hơn và dễ dàng hơn nhiều so với các ngân hàng. Ở những công ty như vậy, tỷ lệ từ chối thấp hơn nhiều – trên thực tế, bạn chỉ có thể bị từ chối trong những trường hợp rất hiếm và vì những lý do rất chính đáng.

  Ngoài tỷ lệ từ chối thấp, bạn cũng nên liên hệ với MFO vì việc vay vốn ở đây dễ dàng hơn rất nhiều. Bạn sẽ chỉ cần hộ chiếu và TIN, và quá trình đăng ký khoản vay sẽ mất khoảng 1 giờ nếu bạn đăng ký lần đầu tiên. Hơn nữa, toàn bộ quy trình có thể được thực hiện qua Internet mà không cần phải trực tiếp đến khoa.

  Danh sách công ty cho vay không bị từ chối

  Có vài chục tổ chức tài chính vi mô ở Ukraine – từ các công ty rất nhỏ mới thành lập đến các tổ chức có chi nhánh ở hầu hết các thành phố lớn. Chúng khác nhau về các điều khoản và điều kiện, vì vậy bạn không nên liên hệ với bất kỳ công ty nào: có thể tổ chức tài chính vi mô lân cận có ưu đãi tốt hơn nhiều.

  Để không phải tìm kiếm từng MFO một cách thủ công và không mất thời gian so sánh điều kiện của chúng, bạn có thể sử dụng miễn phí dịch vụ so sánh Bank-ua. 

  Trang web này đã thu thập tất cả các đặc điểm quan trọng nhất từ ​​​​các tổ chức tài chính vi mô lớn nhất của Ukraine. Bằng cách này, bạn có thể so sánh chúng theo đúng nghĩa đen trong 5-10 phút và chọn tùy chọn có lợi nhất. Đây là những công ty đã được chứng minh với nhiều ưu đãi khác nhau. Số tiền cho vay có thể từ 100 UAH và trong nhiều trường hợp lên tới 15.000 UAH. Thời hạn cho vay tùy thuộc vào người đi vay; đối với người mới bắt đầu, thời hạn có thể ngắn hơn so với việc nộp đơn nhiều lần và xác nhận khả năng thanh toán của người đi vay.

  Thông tin về các đối tác của chúng tôi

  MFOContactsLegal information
  CCloanTelephone:

  0 800 750 027

  38 097 583-11-77

  38 093 583-11-77

  38 044 222-77-33

  E-mail:

  help@ccloan.com.ua

  Work schedule:

  around the clock

  Address:

  Ukraine 01024, Kyiv, str. Basina, building 6

  Legal name:

  TOV “SS Lone” EDRPOU 40071779

  License of the National Financial Service Commission:

  No. 1127 dated April 13, 2017.

  Director:

  Natalya Valentynivna Klevakina

  in MiloTelephone:

  38 (044) 337 36 67

  E-mail:

  info@miloan.ua

  Work schedule:

  Issuance of loans – around the clock, Support service – From 8:00 a.m. to 8:00 p.m

  Address:

  Kyiv, Baggovutivska, building 17-21

  Legal name:

  LLC “Miloan” EDRPOU 40484607

  License of the National Financial Service Commission:

  No. 163 dated January 26, 2017

  Director:

  Vynychenko Oleksiy Vitaliyovych

  MoneyveoTelephone:

  0 800 21 9393

  E-mail:

  support@moneyveo.ua

  Work schedule:

  around the clock

  Address:

  01015, m. Kyiv, 15-B Leiptsyzka Street, 1st floor

  Legal name:

  OOO “MANIVEO QUICK FINANCIAL ASSISTANCE” EDRPOU 38569246

  License of the National Financial Service Commission:

  No. 163 dated January 26, 2017

  Director:

  Andronikova Olena Oleksandrivna

  AlexcreditTelephone:

  38 (099) 618 64 64

  38 (097) 618 64 64

  38 (093) 618 64 64

  E-mail:

  mail@alexcredit.com.ua

  Work schedule:

  Loans are issued around the clock

  Contact center: Mon – Fri from 8:00 a.m. to 8:00 p.m.

  Sat and Sun from 10:00 to 20:00.

  Address:

  49041, Dnipro, st. Yakov Samarskyi, 12-A

  Legal name:

  LLC “ALEKSKREDIT” EDRPOU 41346335

  License of the National Financial Service Commission:

  No. 3549 dated August 17, 2017

  Director:

  Egorov Vadim Petrovych

  MyCreditTelephone:

  073 369 41 11

  067 369 41 11

  050 369 41 11

  0 800 214 111

  E-mail:

  support@mycredit.ua

  Work schedule:

  around the clock

  Address:

  01010, Kyiv, square Arsenalna, 1-B

  Legal name:

  LLC “1 Secure Agency of Necessary Credits” EDRPOU 39861924

  License of the National Financial Service Commission:

  No. 163 dated January 26, 2017

  Director:

  Stenzya Dmytro Vitaliyovych

  CreditKasaTelephone:

  38 044 333 52 22

  38 067 373 37 57

  38 099 373 37 57

  38 063 373 37 57

  E-mail:

  info@creditkasa.ua

  Work schedule:

  weekdays from 8:00 a.m. to 9:00 p.m

  weekends and holidays: from 10:00 to 20:00

  Address:

  01133, Kyiv, blvd. Lesi Ukrainka, 26, office. 407

  Legal name:

  LLC “UKR CREDIT FINANCE” EDRPOU 38548598

  License of the National Financial Service Commission:

  No. 2401 dated 06/08/2017

  Director:

  Maria Mykolaivna Hayvoronska

  CreditPlusTelephone:

  0 (800) 753-363

  E-mail:

  info@creditplus.ua

  Work schedule:

  Issuance of loans around the clock

  Support service hours:

  Mon-Fri: 8:00 a.m. to 11:00 p.m

  Sat-Sun: from 9:00 to 21:00

  Address:

  03062, Kyiv, Prospekt Peremogy 90-A

  Legal name:

  LLC “Aventus UKRAINE” EDRPOU 41078230

  License of the National Financial Service Commission:

  No. 756 dated 03/28/2017

  Director:

  Volodymyr Viktorovych Dovhal

  GoufingouTelephone:

  38 (044) 390 30 31

  E-mail:

  info@gofingo.com.ua

  Address:

  04071, Kyiv, Horiva St., 1A

  Legal name:

  LLC “GOUFINGOU” EDRPOU 42059219

  License of the National Financial Service Commission:

  No. 876 dated 06/07/2018

  Director:

  Ivashchenko Iryna Viktorivna

  Fast MoneyTelephone:

  0 800 50 10 20

  E-mail:

  info@sgroshi.com

  Address: 01032, Kyiv, str. Saksaganskyi, 133-A

  Legal name: LLC “CONSUMER CENTER”, EDRPOU 37356833

  License of the National Financial Service Commission:

  No. 438 dated February 28, 2017

  Director:

  Oleksandr Volodymyrovych Kholod

  There is moneyTelephone:

  0 800 300 330

  Email: info@e-groshi.com

  Work schedule:

  around the clock

  Address:

  m Dnipro, Bohdan Khmelnytskyi Avenue, building 180, office (Sq.) 211

  Legal name:

  LLC “FINANCIAL COMPANY E MONEY” EDRPOU 43067861

  License of the National Financial Service Commission:

  No. 1968 dated 08.10.2019

  Director:

  Koretskaya Iryna Serhiivna

  Your CashTelephone:

  0800 202 404

  E-mail:

  zayavka@limefin.com

  Work schedule:

  from 8:00 a.m. to 10:00 p.m. without days off

  Address:

  MYKOLAIV, Pushkinska, building 28, office (Sq.) 7

  Legal name:

  LLC Lime Capital EDRPOU 41885310

  License of the National Financial Service Commission:

  No. 793 dated May 7, 2019

  Director:

  Galina Volodymyrivna Lebedeva

  WalletTelephone:

  +38 (044) 334 44 20

  E-mail:

  info@koshelok.net

  Address:

  08135 Kyiv region, Kyiv-Svyatoshinsky district, Chaika Antonov, building 8A

  Legal name:

  LLC “KOSHELOK” EDRPOU 40842831

  License of the National Financial Service Commission:

  No. 432 dated 28.02.2017

  Director:

  Serhiy Serhiyovych Krylov

  CashBerryTelephone:

  0 800 600 770

  E-mail:

  info@cashberry.com.ua

  Work schedule:

  Monday – Friday: 08:00 – 20:00

  Sat – Mon: 09:00 – 18:00

  Address:

  Kyiv Klovsky Uzviz, b. 7, office (Sq.) Room 103

  Legal name:

  LLC “Financial company Invest Finance” EDRPOU 40284315

  License of the National Financial Service Commission:

  No. 1680 dated 05/16/2017

  Director:

  Kupriyanov Maksym Serhiyovych

  Credit7Telephone:

  0 800 33 07 33

  E-mail:

  info@credit7.ua

  Work schedule:

  Mon-Fri: from 9:00 a.m. to 9:00 p.m

  Sat-Sun: from 9:00 to 19:00

  Address:

  02081 Kyiv, Dniprovska naberezhna, 25, office (Sq.) 318

  Legal name:

  LLC “LINEURA UKRAINE” EDRPOU 42753492

  License of the National Financial Service Commission:

  FC certificate No. 1177 dated 03/19/2019

  Director:

  Shchenichny Andriy Ivanovych

  ForzacreditTelephone:

  0800300770

  Work schedule:

  around the clock 24/7

  Address:

  04080 Kyiv, Vikentia Khvoyki, 15 / 15

  Legal name:

  LLC “FC” FORZA “EDRPOU 41762679

  License of the National Financial Service Commission:

  No. 559 dated 04/13/2018

  Director:

  Natalia Chebanova

  KF.UATelephone:

  0 800 30 08 83

  Work schedule:

  around the clock

  Address:

  04080 Kyiv, Vikentia Khvoyki, 15 / 15

  Legal name:

  LLC “FC” FORZA “EDRPOU 41762679

  License of the National Financial Service Commission:

  No. 559 dated 04/13/2018

  Director:

  Natalia Chebanova

  Money4youTelephone:

  0 800 330 024

  E-mail:

  info@money4you.com.ua

  Work schedule:

  Mon-Fri: 09:00-20:00

  Sat-Wed: 10:00-20:00

  Address:

  03150 Kyiv, Kazimyra Malevicha, building 87

  Legal name:

  LLC “Manifo” EDRPOU 42848369

  License of the National Financial Service Commission:

  No. 1198 dated 05/07/2019

  Director:

  Oleg Vasylovich Kuzminov

  SOS CreditTelephone:

  (044) 36 36 767

  0 (800) 211 767

  E-mail:

  support@sos-credit.com.ua

  Work schedule:

  from 9:00 to 18:00 (weekdays)

  Address:

  23, Pochaynynska, Kyiv, 04070

  Legal name:

  LLC “SOS KREDIT” EDRPOU 39487128

  License of the National Financial Service Commission:

  No. 163 dated January 26, 2017

  Director:

  Timofeev Yaroslav Andreyovych