Khoản vay trên thẻ

Chọn số tiền và thời hạn vay

Số tiền vay
 vnd
Trong thời gian
 ngày

Gửi đơn xin vay tiền của bạn

  MoneyWatcher

  Bạn muốn vay tiền với điều kiện thuận lợi nhất?

  Viết thư cho bản tin của chúng tôi với các chương trình khuyến mãi từ các công ty tín dụng

  Quy tắc của chúng tôi là không quá 1 lá thư mỗi tháng.

  Các khoản vay tốt nhất cho 19 Tháng Bảy 2024

  (0)
  Thanh toán
  4650 vnd
  =
  Cơ quan tín dụng
  1000 vnd
  +
  Nhiệm vụ
  3650 vnd
  Khoản vay đầu tiên
  500000 - 500000 vnd
  Số tiền tối đa
  20000000 vnd
  Thuật ngữ
  91 - 182 ngày
  Vấn đề
  Thời gian phát hành
  15
  Lịch trình
  11/7
  Tuổi
  18-70
  (0)
  Thanh toán
  3000 vnd
  =
  Cơ quan tín dụng
  1000 vnd
  +
  Nhiệm vụ
  2000 vnd
  Khoản vay đầu tiên
  0 - 15000 vnd
  Số tiền tối đa
  15000 vnd
  Thuật ngữ
  1 - 720 ngày
  Vấn đề
  Thời gian phát hành
  15
  Lịch trình
  24/7
  Tuổi
  18-60
  (0)
  Thanh toán
  1000 vnd
  =
  Cơ quan tín dụng
  1000 vnd
  +
  Nhiệm vụ
  0 vnd
  Khoản vay đầu tiên
  0 - 1000 vnd
  Số tiền tối đa
  1000 vnd
  Thuật ngữ
  1 - 30 ngày
  Vấn đề
  Thời gian phát hành
  15
  Lịch trình
  24/7
  Tuổi
  18-65
  (0)
  Thanh toán
  1002 vnd
  =
  Cơ quan tín dụng
  1000 vnd
  +
  Nhiệm vụ
  2 vnd
  Khoản vay đầu tiên
  0 - 14800000 vnd
  Số tiền tối đa
  14800000 vnd
  Thuật ngữ
  1 - 90 ngày
  Vấn đề
  Thời gian phát hành
  5
  Lịch trình
  24/7
  Tuổi
  18-65
  (0)
  Thanh toán
  1002 vnd
  =
  Cơ quan tín dụng
  1000 vnd
  +
  Nhiệm vụ
  2 vnd
  Khoản vay đầu tiên
  0 - 10000 vnd
  Số tiền tối đa
  10000 vnd
  Thuật ngữ
  1 - 30 ngày
  Vấn đề
  Thời gian phát hành
  5
  Lịch trình
  24/7
  Tuổi
  18-65
  (0)
  Thanh toán
  1000 vnd
  =
  Cơ quan tín dụng
  1000 vnd
  +
  Nhiệm vụ
  0 vnd
  Khoản vay đầu tiên
  0 - 20000000 vnd
  Số tiền tối đa
  20000000 vnd
  Thuật ngữ
  3 - 365 ngày
  Vấn đề
  Thời gian phát hành
  10
  Lịch trình
  24/7
  Tuổi
  20-60
  (0)
  Thanh toán
  3000 vnd
  =
  Cơ quan tín dụng
  1000 vnd
  +
  Nhiệm vụ
  2000 vnd
  Khoản vay đầu tiên
  0 - 15000 vnd
  Số tiền tối đa
  15050 vnd
  Thuật ngữ
  1 - 720 ngày
  Vấn đề
  Thời gian phát hành
  15
  Lịch trình
  24/7
  Tuổi
  18-60
  (0)
  Thanh toán
  1002 vnd
  =
  Cơ quan tín dụng
  1000 vnd
  +
  Nhiệm vụ
  2 vnd
  Khoản vay đầu tiên
  0 - 2000000 vnd
  Số tiền tối đa
  2000000 vnd
  Thuật ngữ
  1 - 180 ngày
  Vấn đề
  Thời gian phát hành
  30
  Lịch trình
  24/7
  Tuổi
  22-68
  (0)
  Thanh toán
  1002 vnd
  =
  Cơ quan tín dụng
  1000 vnd
  +
  Nhiệm vụ
  2 vnd
  Khoản vay đầu tiên
  0 - 25000 vnd
  Số tiền tối đa
  25000 vnd
  Thuật ngữ
  1 - 90 ngày
  Vấn đề
  Thời gian phát hành
  5
  Lịch trình
  24/7
  Tuổi
  21-70
  (0)
  Thanh toán
  1002 vnd
  =
  Cơ quan tín dụng
  1000 vnd
  +
  Nhiệm vụ
  2 vnd
  Khoản vay đầu tiên
  0 - 5000000 vnd
  Số tiền tối đa
  5000000 vnd
  Thuật ngữ
  1 - 30 ngày
  Vấn đề
  Thời gian phát hành
  5
  Lịch trình
  24/7
  Tuổi
  18-65
  (0)
  Thanh toán
  1000 vnd
  =
  Cơ quan tín dụng
  1000 vnd
  +
  Nhiệm vụ
  0 vnd
  Khoản vay đầu tiên
  0 - 10000 vnd
  Số tiền tối đa
  10000 vnd
  Thuật ngữ
  1 - 30 ngày
  Vấn đề
  Thời gian phát hành
  15
  Lịch trình
  24/7
  Tuổi
  18-65
  (0)
  Thanh toán
  1002 vnd
  =
  Cơ quan tín dụng
  1000 vnd
  +
  Nhiệm vụ
  2 vnd
  Khoản vay đầu tiên
  0 - 30000000 vnd
  Số tiền tối đa
  30000000 vnd
  Thuật ngữ
  1 - 12 ngày
  Vấn đề
  Thời gian phát hành
  5
  Lịch trình
  24/7
  Tuổi
  22-55
  (0)
  Thanh toán
  1002 vnd
  =
  Cơ quan tín dụng
  1000 vnd
  +
  Nhiệm vụ
  2 vnd
  Khoản vay đầu tiên
  0 - 2000000 vnd
  Số tiền tối đa
  2000000 vnd
  Thuật ngữ
  1 - 180 ngày
  Vấn đề
  Thời gian phát hành
  10
  Lịch trình
  24/7
  Tuổi
  21-70
  (0)
  Thanh toán
  3000 vnd
  =
  Cơ quan tín dụng
  1000 vnd
  +
  Nhiệm vụ
  2000 vnd
  Khoản vay đầu tiên
  0 - 15000 vnd
  Số tiền tối đa
  15000 vnd
  Thuật ngữ
  1 - 720 ngày
  Vấn đề
  Thời gian phát hành
  15
  Lịch trình
  24/7
  Tuổi
  18-60
  (0)
  Thanh toán
  1002 vnd
  =
  Cơ quan tín dụng
  1000 vnd
  +
  Nhiệm vụ
  2 vnd
  Khoản vay đầu tiên
  0 - 10000 vnd
  Số tiền tối đa
  10000 vnd
  Thuật ngữ
  1 - 30 ngày
  Vấn đề
  Thời gian phát hành
  15
  Lịch trình
  24/7
  Tuổi
  18-65
  (0)
  Thanh toán
  1000 vnd
  =
  Cơ quan tín dụng
  1000 vnd
  +
  Nhiệm vụ
  0 vnd
  Khoản vay đầu tiên
  0 - 1000 vnd
  Số tiền tối đa
  10000000 vnd
  Thuật ngữ
  1 - 30 ngày
  Vấn đề
  Thời gian phát hành
  Lịch trình
  Tuổi
  22-55
  (0)
  Thanh toán
  1002 vnd
  =
  Cơ quan tín dụng
  1000 vnd
  +
  Nhiệm vụ
  2 vnd
  Khoản vay đầu tiên
  0 - 4000000 vnd
  Số tiền tối đa
  4000000 vnd
  Thuật ngữ
  1 - 30 ngày
  Vấn đề
  Thời gian phát hành
  15
  Lịch trình
  24/7
  Tuổi
  19-70
  (0)
  Thanh toán
  3920 vnd
  =
  Cơ quan tín dụng
  1000 vnd
  +
  Nhiệm vụ
  2920 vnd
  Khoản vay đầu tiên
  0 - 10000000 vnd
  Số tiền tối đa
  10000000 vnd
  Thuật ngữ
  92 - 183 ngày
  Vấn đề
  Thời gian phát hành
  15
  Lịch trình
  24/7
  Tuổi
  20-55
  Результаты не соответствующие условиям первого кредита
  Результаты не соответствующие вашим критериям сравнения

  Làm thế nào và ở đâu để vay tiền trực tuyến bằng thẻ Ukraina?

  Bạn có thể vay tiền bằng thẻ ngân hàng ở cả văn phòng và tổ chức tài chính vi mô. Lựa chọn thứ hai tốt hơn vì các khoản vay được phát hành dễ dàng và nhanh chóng hơn nhiều.

  Trong những điều kiện nào bạn có thể nhanh chóng nhận được khoản vay bằng thẻ từ MFO?

  Bạn có thể vay tiền bằng thẻ ngân hàng của bất kỳ ngân hàng nào từ các tổ chức tài chính vi mô và với các điều kiện rất thuận lợi. Các tổ chức tài chính vi mô ít đòi hỏi khách hàng hơn ngân hàng

  Thông thường, khách hàng chỉ cần cung cấp dữ liệu hộ chiếu và mã nhận dạng – và chỉ với những tài liệu này, bạn mới được nhận tiền. Không cần người bảo lãnh hay thế chấp, không cần giấy chứng nhận thu nhập.

  Yêu cầu chung đối với khách hàng MFO:

  1. Quốc tịch Ukraine.
  2. Độ tuổi trưởng thành (18 tuổi, nhưng một số tổ chức tài chính vi mô chỉ cấp khoản vay cho khách hàng trên 21 tuổi).
  3. Không cần phải có lịch sử tín dụng tích cực. CI có thể sạch hoặc có vấn đề.
  4. Giấy chứng nhận thu nhập cũng không cần thiết – MFO cấp các khoản vay cho khách hàng thuộc bất kỳ nhóm xã hội nào, kể cả những người thất nghiệp hoặc những người làm việc không chính thức.

  Bạn có thể đăng ký khoản vay bằng thẻ thông qua dịch vụ so sánh trực tuyến Bank-ua. Trang web này cho phép bạn so sánh rất nhanh chóng và thuận tiện các tổ chức tài chính vi mô khác nhau ở Ukraina. Ngoài ra, trên cổng thông tin Bank-ua còn có các đánh giá từ khách hàng thực tế đối với từng tổ chức tài chính vi mô được trình bày.

  Tại sao việc vay tiền qua thẻ ngân hàng không thuận tiện và không mang lại nhiều lợi nhuận?

  Bạn có thể vay ngân hàng trực tuyến bằng thẻ, nhưng một số vấn đề có thể phát sinh và một lưu ý nghiêm trọng: bạn có thể vay tiền bằng thẻ của ngân hàng mà bạn đã đăng ký.

  Ngoài ra, các ngân hàng cũng không nổi tiếng về tốc độ xử lý hồ sơ: đôi khi bạn phải đợi 1-3 ngày mới nhận được tiền. Để so sánh: trong các tổ chức tài chính vi mô, đơn đăng ký được xử lý rất nhanh, không quá 1 giờ (và đối với khách hàng thường xuyên, thường là trong 30-40 phút).

  Ngay cả khi bạn có thẻ ngân hàng, việc ngân hàng chấp nhận cho bạn vay tiền cũng không phải là điều chắc chắn. Bạn vẫn cần phải đáp ứng các yêu cầu của ngân hàng, đặc biệt là về giấy chứng nhận thu nhập – họ chắc chắn sẽ yêu cầu điều đó.

  Tôi có thể nhanh chóng nhận được khoản vay trên thẻ của mình bằng cách nào và ở đâu?

  Lựa chọn dễ dàng nhất cho khách hàng là vay vốn từ MFO thông qua dịch vụ Bank-ua.

  Khách hàng chỉ cần cung cấp dữ liệu hộ chiếu và mã nhận dạng (TIN). Ngoài ra, bạn sẽ cần điện thoại và email.

  Để vay tiền, bạn cần chọn MFO thông qua Bank-ua bằng hệ thống lọc. Thông qua đó, bạn có thể hiển thị danh sách các ưu đãi duy nhất đáp ứng yêu cầu của bạn. Ví dụ: bạn chỉ có thể hiển thị các tổ chức tài chính vi mô cung cấp các khoản vay với số tiền 10.000 UAH trở lên cho khách hàng mới.

  Sau khi chọn công ty, bạn cần truy cập trang web của công ty đó và tạo tài khoản ở đó (qua điện thoại hoặc email). Trong hồ sơ đã tạo, bạn sẽ cần điền thông tin về bản thân (hộ chiếu và thông tin liên lạc, số thẻ).

  Khi tài khoản của bạn được tạo và hoàn thành, bạn có thể tạo đơn xin vay tiền. Để làm điều này, bạn phải cho biết số tiền và thời gian trả nợ trên trang chính. Bạn sẽ ngay lập tức có thể xem số tiền cuối cùng trước khi trả nợ và ngày mà khoản vay phải được đóng.

  Ứng dụng đã tạo được xử lý trung bình trong nửa giờ, đôi khi nhanh hơn. Nếu nó được chấp thuận (và các tổ chức tài chính vi mô hầu như luôn chấp thuận các khoản vay), bạn sẽ nhận được tiền theo cách đã chọn ngay sau khi ký kết hợp đồng cho vay (nếu bạn soạn thảo mọi thứ trực tuyến, thỏa thuận sẽ được xác nhận qua mã SMS), nơi bạn có thể lấy ra một khoản vay trực tuyến trên thẻ.

  Tín dụng vào thẻ trực tuyến Ukraine: tính năng

  Đăng ký vay trực tuyến trên bất kỳ thẻ nào là giải pháp đơn giản đáp ứng các yêu cầu tài chính cấp bách. Trong số các tính năng của việc cho vay như vậy là:

  • cần tiền mặt – bạn nên chọn thẻ ngân hàng không có phí và hạn chế rút tiền;
  • để mua hàng trực tuyến – xem giới hạn mua hàng trực tuyến;
  • để thanh toán tại các cửa hàng văn phòng phẩm – bao gồm các chương trình khuyến mãi, hoàn tiền và các ưu đãi có lợi khác.

  Điều kiện tiên quyết là thẻ ngân hàng Ukraine có thời hạn hiệu lực bao gồm thời gian cho vay.

  Làm thế nào để hoàn trả khoản vay trực tuyến Ukraine bằng thẻ?

  Việc vay tiền trực tuyến bằng thẻ Ukraina buộc bạn phải trả nợ đúng hạn. Các điều khoản và số tiền được quy định trong hợp đồng. Bạn nên cẩn thận tuân theo lịch trình để tránh bị tích lũy tiền phạt.

  Các phương thức thanh toán khoản vay phổ biến:

  • trên trang web của người cho vay bằng một biểu mẫu đặc biệt;
  • chuyển khoản qua Internet Banking;
  • thông qua các thiết bị đầu cuối tự phục vụ bằng cách gửi tiền mặt;
  • tại quầy thu ngân của ngân hàng.

  Lợi ích của việc vay tiền trực tuyến bằng thẻ từ MFO là gì?

  Việc vay tiền trực tuyến bằng thẻ từ tổ chức tài chính vi mô có một số lợi thế. Và mặc dù đây là số tiền nhỏ trong thời gian ngắn, người đi vay vẫn nhận được:

  • vay trực tuyến qua thẻ mà không cần chứng minh thu nhập hoặc giấy chứng nhận việc làm;
  • khả năng đăng ký khoản vay trực tuyến trên thẻ bất kỳ lúc nào, vào cuối tuần và ngày lễ;
  • vay tiền trực tuyến vào thẻ 100 UAH, 500 UAH. và một số lượng nhỏ khác đang cần gấp;
  • cho vay trực tuyến trên bất kỳ thẻ nào mà không cần mở tại một tổ chức ngân hàng cụ thể;
  • xử lý khoản vay từ xa, từ bất kỳ vị trí nào có truy cập Internet. Không cần tốn thời gian đến thăm các chi nhánh của tổ chức tài chính;
  • cho vay trực tuyến tự động vào thẻ và được phê duyệt trong 3-15 phút;
  • số lần từ chối tối thiểu, khoản vay phải chăng ngay cả khi có lịch sử tín dụng xấu;
  • cách thuận tiện để thanh toán bằng thẻ tín dụng trực tuyến.

  Một cách đã được chứng minh để vay tiền trực tuyến bằng thẻ một cách có lợi mà không cần rời khỏi nhà là đăng ký vay từ các tổ chức tài chính vi mô khác nhau. Đối với khách hàng mới, các tổ chức như vậy đưa ra những ưu đãi thú vị và lãi suất thấp. Nhưng khi cần số tiền lớn trong thời gian dài, bạn nên liên hệ lại với cơ sở đó. Điều kiện cho vay mở rộng có sẵn cho người vay đã được xác minh. Như vậy, thỏa thuận thứ hai, thứ ba hoặc thứ tư có thể có thời hạn thậm chí là 1 năm.

  Một lợi thế đáng kể là lãnh thổ được mở rộng, nơi bạn có thể vay tiền trực tuyến bằng thẻ ngân hàng Ukraine. Có thể nhận tiền mà không cần tham khảo thông tin đăng ký hoặc địa điểm của khách hàng. Ngoại lệ là dân số từ các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng tạm thời. Tín dụng trực tuyến trên thẻ ở Kyiv, Kharkov, Lvov, Odessa, Vinnitsa và các khu định cư khác được cung cấp suốt ngày đêm và bất kỳ ngày nào.

  Thông tin về các đối tác của chúng tôi

  MFOLiên lạcThông tin hợp pháp
  CCLOanĐiện thoại:

  0 800 750 027

  38 097 583-11-77

  38 093 583-11-77

  38 044 222-77-33

  E-mail:

  help@ccloan.com.ua

  Lịch làm việc:

  xung quanh đồng hồ

  Địa chỉ:

  Ukraina 01024, Kiev, st. Basina, tòa nhà 6

  Tên pháp lý:

  TOV “SS Lone” EDRPOU 40071779

  Giấy phép của Ủy ban Dịch vụ Tài chính Quốc gia:

  Số 1127 ngày 13/04/2017.

  Giám đốc:

  Natalya Valentynivna Klevakina

  MiloanĐiện thoại:

  38 (044) 337 36 67

  E-mail:

  info@miloan.ua

  Lịch làm việc:

  Phát hành khoản vay – suốt ngày đêm, Dịch vụ hỗ trợ – Từ 8 giờ sáng đến 8 giờ tối

  Địa chỉ:

  Kyiv, Baggovutivska, tòa nhà 17-21

  Tên pháp lý:

  LLC “Miloan” EDRPOU 40484607

  Giấy phép của Ủy ban Dịch vụ Tài chính Quốc gia:

  Số 163 ngày 26/01/2017

  Giám đốc:

  Vynychenko Oleksiy Vitaliyovych

  MoneyveoĐiện thoại:

  0 800 21 9393

  E-mail:

  support@moneyveo.ua

  Lịch làm việc:

  xung quanh đồng hồ

  Địa chỉ:

  01015, m Kyiv, 15-B Phố Leiptsyzka, Tầng 1

  Tên pháp lý:

  OOO “HỖ TRỢ TÀI CHÍNH NHANH CHÓNG MANIVEO” EDRPOU 38569246

  Giấy phép của Ủy ban Dịch vụ Tài chính Quốc gia:

  Số 163 ngày 26/01/2017

  Giám đốc:

  Andronikova Olena Oleksandrivna

  AlexcreditĐiện thoại:

  38 (099) 618 64 64

  38 (097) 618 64 64

  38 (093) 618 64 64

  E-mail:

  mail@alexcredit.com.ua

  Lịch làm việc:

  Các khoản vay được phát hành suốt ngày đêm

  Trung tâm liên hệ: Thứ Hai – Thứ Sáu từ 8 giờ sáng đến 8 giờ tối.

  Thứ bảy và chủ nhật từ 10:00 đến 20:00.

  Địa chỉ:

  49041, Dnipro, st. Ykov Samarskyi, 12-A

  Tên pháp lý:

  LLC “ALEKSKREDIT” EDRPOU 41346335

  Giấy phép của Ủy ban Dịch vụ Tài chính Quốc gia:

  Số 3549 ngày 17/08/2017

  Giám đốc:

  Egorov Vadim Petrovych

  MyCreditĐiện thoại:

  073 369 41 11

  067 369 41 11

  050 369 41 11

  0 800 214 111

  E-mail:

  support@mycredit.ua

  Lịch làm việc:

  xung quanh đồng hồ

  Địa chỉ:

  01010, Kiev, quảng trường Arsenalna, 1-B

  Tên pháp lý:

  LLC “1 Cơ quan Bảo đảm Tín dụng Cần thiết” EDRPOU 39861924

  Giấy phép của Ủy ban Dịch vụ Tài chính Quốc gia:

  Số 163 ngày 26/01/2017

  Giám đốc:

  Stenzya Dmytro Vitaliyovych

  CreditKasaĐiện thoại:

  38 044 333 52 22

  38 067 373 37 57

  38 099 373 37 57

  38 063 373 37 57

  E-mail:

  info@creditkasa.ua

  Lịch làm việc:

  các ngày trong tuần từ 8 giờ sáng đến 9 giờ tối

  cuối tuần và ngày lễ: từ 10:00 đến 20:00

  Địa chỉ:

  01133, Kiev, blvd. Lesi Ukrainka, 26, văn phòng 407

  Tên pháp lý:

  LLC “TÀI CHÍNH TÍN DỤNG UKR” EDRPOU 38548598

  Giấy phép của Ủy ban Dịch vụ Tài chính Quốc gia:

  Số 2401 ngày 08/06/2017

  Giám đốc:

  Maria Mykolaivna Hayvoronska

  CreditPlusĐiện thoại:

  0 (800) 753-363

  E-mail:

  info@creditplus.ua

  Lịch làm việc:

  Phát hành các khoản vay suốt ngày đêm

  Giờ hỗ trợ dịch vụ:

  Thứ Hai-Thứ Sáu: từ 8 giờ sáng đến 11 giờ tối

  Thứ bảy-chủ nhật: từ 9:00 đến 21:00

  Địa chỉ:

  03062, Kiev, Prospekt Peremogy 90-A

  Tên pháp lý:

  LLC “Aventus UKRAINE” EDRPOU 41078230

  Giấy phép của Ủy ban Dịch vụ Tài chính Quốc gia:

  Số 756 ngày 28/03/2017

  Giám đốc:

  Volodymyr Viktorovych Dovhal

  GoufingouĐiện thoại:

  38 (044) 390 30 31

  E-mail:

  info@gofingo.com.ua

  Địa chỉ:

  04071, Kiev, đường Horiva, 1A

  Tên pháp lý:

  LLC “GOUFINGOU” EDRPOU 42059219

  Giấy phép của Ủy ban Dịch vụ Tài chính Quốc gia:

  Số 876 ngày 07/06/2018

  Giám đốc:

  Ivashchenko Iryna Viktorivna

  ШвидкоГрошіĐiện thoại:

  0 800 50 10 20

  E-mail:

  info@sgroshi.com

  Địa chỉ: 01032, Kiev, str. Saksaganskyi, 133-A

  Tên pháp lý: LLC “TRUNG TÂM TIÊU DÙNG”, EDRPOU 37356833

  Giấy phép của Ủy ban Dịch vụ Tài chính Quốc gia:

  Số 438 ngày 28/02/2017

  Giám đốc:

  Oleksandr Volodymyrovych Kholod

  Є-ГрошіĐiện thoại:

  0 800 300 330

  Email: info@e-groshi.com

  Lịch làm việc:

  xung quanh đồng hồ

  Địa chỉ:

  m Dnipro, Đại lộ Bohdan Khmelnytskyi, tòa nhà 180, văn phòng (Sq.) 211

  Tên pháp lý:

  LLC “CÔNG TY TÀI CHÍNH TIỀN ĐIỆN” EDRPOU 43067861

  Giấy phép của Ủy ban Dịch vụ Tài chính Quốc gia:

  Số 1968 ngày 08/10/2019

  Giám đốc:

  Koretskaya Iryna Serhiivna

  Ваша ГотівочкаĐiện thoại:

  0800 202 404

  E-mail:

  zayavka@limefin.com

  Lịch làm việc:

  từ 8h sáng đến 10h tối không nghỉ

  Địa chỉ:

  MYKOLAIV, Pushkinska, tòa nhà 28, văn phòng (Sq.) 7

  Tên pháp lý:

  LLC Vốn vôi EDRPOU 41885310

  Giấy phép của Ủy ban Dịch vụ Tài chính Quốc gia:

  Số 793 ngày 07/05/2019

  Giám đốc:

  Halyna Volodymyrivna Lebedeva

  КошельокĐiện thoại:

  +38 (044) 334 44 20

  E-mail:

  info@koshelok.net

  Địa chỉ:

  08135 Vùng Kyiv, quận Kyiv-Svyatoshinsky, Chaika Antonov, tòa nhà 8A

  Tên pháp lý:

  LLC “KOSHELOK” EDRPOU 40842831

  Giấy phép của Ủy ban Dịch vụ Tài chính Quốc gia:

  Số 432 ngày 28.02.2017

  Giám đốc:

  Serhiy Serhiyovych Krylov

  CashberryĐiện thoại:

  0 800 600 770

  E-mail:

  info@cashberry.com.ua

  Lịch làm việc:

  Thứ Hai – Thứ Sáu: 08:00 – 20:00

  Thứ 7 – Thứ 2: 09:00 – 18:00

  Địa chỉ:

  Kyiv Klovsky Uzviz, sinh 7, văn phòng (Sq.) Phòng 103

  Tên pháp lý:

  LLC “Công ty tài chính Đầu tư Tài chính” EDRPOU 40284315

  Giấy phép của Ủy ban Dịch vụ Tài chính Quốc gia:

  Số 1680 ngày 16/05/2017

  Giám đốc:

  Kupriyanov Maksym Serhiyovych

  Credit7Điện thoại:

  0 800 33 07 33

  E-mail:

  info@credit7.ua

  Lịch làm việc:

  Thứ Hai-Thứ Sáu: từ 9 giờ sáng đến 9 giờ tối

  Thứ bảy-chủ nhật: từ 9:00 đến 19:00

  Địa chỉ:

  02081 Kyiv, Dniprovska naberezhna, 25, văn phòng (Sq.) 318

  Tên pháp lý:

  LLC “LINEURA UKRAINE” EDRPOU 42753492

  Giấy phép của Ủy ban Dịch vụ Tài chính Quốc gia:

  Giấy chứng nhận FC số 1177 ngày 19/03/2019

  Giám đốc:

  Shchenichny Andriy Ivanovych

  ForzacreditĐiện thoại:

  0800300770

  Lịch làm việc:

  suốt ngày đêm 24/7

  Địa chỉ:

  04080 Kiev, Vikentia Khvoyki, 15 / 15

  Tên pháp lý:

  LLC “FC” FORZA “EDRPOU 41762679

  Giấy phép của Ủy ban Dịch vụ Tài chính Quốc gia:

  Số 559 ngày 13/04/2018

  Giám đốc:

  Natalia Chebanova

  KF.UAĐiện thoại:

  0 800 30 08 83

  Lịch làm việc:

  xung quanh đồng hồ

  Địa chỉ:

  04080 Kiev, Vikentia Khvoyki, 15 / 15

  Tên pháp lý:

  LLC “FC” FORZA “EDRPOU 41762679

  Giấy phép của Ủy ban Dịch vụ Tài chính Quốc gia:

  Số 559 ngày 13/04/2018

  Giám đốc:

  Natalia Chebanova

  Money4youĐiện thoại:

  0 800 330 024

  E-mail:

  info@money4you.com.ua

  Lịch làm việc:

  Thứ Hai-Thứ Sáu: 09:00-20:00

  Thứ bảy-thứ tư: 10:00-20:00

  Địa chỉ:

  03150 Kyiv, Kazimyra Malevicha, tòa nhà 87

  Tên pháp lý:

  LLC “Manifo” EDRPOU 42848369

  Giấy phép của Ủy ban Dịch vụ Tài chính Quốc gia:

  Số 1198 ngày 07/05/2019

  Giám đốc:

  Oleg Vasylovich Kuzminov

  SOS CreditĐiện thoại:

  (044) 36 36 767

  0 (800) 211 767

  E-mail:

  support@sos-credit.com.ua

  Lịch làm việc:

  từ 9:00 đến 18:00 (các ngày trong tuần)

  Địa chỉ:

  23, Pochaynynska, Kiev, 04070

  Tên pháp lý:

  LLC “SOS KREDIT” EDRPOU 39487128

  Giấy phép của Ủy ban Dịch vụ Tài chính Quốc gia:

  Số 163 ngày 26/01/2017

  Giám đốc:

  Timofeev Yaroslav Andreyovych

   

  Câu hỏi và câu trả lời

  Làm thế nào để vay tiền trực tuyến bằng thẻ?
  Cần phải xác định số lượng và thời gian tối ưu. Trên trang web Bank-ua, chọn tổ chức tài chính vi mô cung cấp các điều kiện như vậy. Nhấn Đăng ký vay trực tuyến trên thẻ. Truy cập trang web của người cho vay để điền đơn. Tiếp theo, xác nhận thỏa thuận và chờ nhận tiền vào thẻ.
  Điều gì xảy ra nếu bạn không thanh toán thẻ tín dụng trực tuyến?
  Nếu khoản nợ không được trả đúng hạn, người đi vay sẽ bị phạt. Vay tiền qua thẻ trực tuyến đồng nghĩa với việc nhận được các nghĩa vụ tiền tệ được ấn định theo thỏa thuận. Trong trường hợp này, số tiền phạt không được vượt quá 50% số tiền cho vay. Mặc dù đôi khi tài liệu quy định lãi suất bổ sung cho việc sử dụng lâu dài quỹ tín dụng, điều này làm tăng nghĩa vụ tài chính một cách hợp pháp.
  Tại sao họ không cung cấp tín dụng trên thẻ trực tuyến ở Ukraine?
  Khoản vay trực tuyến bằng thẻ Ukraina có số lần từ chối tối thiểu. Đôi khi tổ chức tài chính vi mô từ chối đơn đăng ký. Những lý do có thể nhỏ và có thể được sửa chữa. Thông thường, không thể đăng ký khoản vay trực tuyến trên thẻ vì những lý do sau: mẫu đơn đăng ký điền không chính xác, dữ liệu sai hoặc nhập sai, thẻ đã hết hạn. Họ cũng không cho vay nếu các khoản vay trước đó của cùng một tổ chức tài chính vi mô chưa được hoàn trả. Chà, lý do tầm thường là vấn đề với Internet.

  Làm thế nào và ở đâu để vay tiền trực tuyến bằng thẻ Ukraina?

  Bạn có thể vay tiền bằng thẻ ngân hàng ở cả văn phòng và tổ chức tài chính vi mô. Lựa chọn thứ hai tốt hơn vì các khoản vay được phát hành dễ dàng và nhanh chóng hơn nhiều.

  Trong những điều kiện nào bạn có thể nhanh chóng nhận được khoản vay bằng thẻ từ MFO?

  Bạn có thể vay tiền bằng thẻ ngân hàng của bất kỳ ngân hàng nào từ các tổ chức tài chính vi mô và với các điều kiện rất thuận lợi. Các tổ chức tài chính vi mô ít đòi hỏi khách hàng hơn ngân hàng

  Thông thường, khách hàng chỉ cần cung cấp dữ liệu hộ chiếu và mã nhận dạng – và chỉ với những tài liệu này, bạn mới được nhận tiền. Không cần người bảo lãnh hay thế chấp, không cần giấy chứng nhận thu nhập.

  Yêu cầu chung đối với khách hàng MFO:

  1. Quốc tịch Ukraine.
  2. Độ tuổi trưởng thành (18 tuổi, nhưng một số tổ chức tài chính vi mô chỉ cấp khoản vay cho khách hàng trên 21 tuổi).
  3. Không cần phải có lịch sử tín dụng tích cực. CI có thể sạch hoặc có vấn đề.
  4. Giấy chứng nhận thu nhập cũng không cần thiết – MFO cấp các khoản vay cho khách hàng thuộc bất kỳ nhóm xã hội nào, kể cả những người thất nghiệp hoặc những người làm việc không chính thức.

  Bạn có thể đăng ký khoản vay bằng thẻ thông qua dịch vụ so sánh trực tuyến Bank-ua. Trang web này cho phép bạn so sánh rất nhanh chóng và thuận tiện các tổ chức tài chính vi mô khác nhau ở Ukraina. Ngoài ra, trên cổng thông tin Bank-ua còn có các đánh giá từ khách hàng thực tế đối với từng tổ chức tài chính vi mô được trình bày.

  Tại sao việc vay tiền qua thẻ ngân hàng không thuận tiện và không mang lại nhiều lợi nhuận?

  Bạn có thể vay ngân hàng trực tuyến bằng thẻ, nhưng một số vấn đề có thể phát sinh và một lưu ý nghiêm trọng: bạn có thể vay tiền bằng thẻ của ngân hàng mà bạn đã đăng ký.

  Ngoài ra, các ngân hàng cũng không nổi tiếng về tốc độ xử lý hồ sơ: đôi khi bạn phải đợi 1-3 ngày mới nhận được tiền. Để so sánh: trong các tổ chức tài chính vi mô, đơn đăng ký được xử lý rất nhanh, không quá 1 giờ (và đối với khách hàng thường xuyên, thường là trong 30-40 phút).

  Ngay cả khi bạn có thẻ ngân hàng, việc ngân hàng chấp nhận cho bạn vay tiền cũng không phải là điều chắc chắn. Bạn vẫn cần phải đáp ứng các yêu cầu của ngân hàng, đặc biệt là về giấy chứng nhận thu nhập – họ chắc chắn sẽ yêu cầu điều đó.

  Tôi có thể nhanh chóng nhận được khoản vay trên thẻ của mình bằng cách nào và ở đâu?

  Lựa chọn dễ dàng nhất cho khách hàng là vay vốn từ MFO thông qua dịch vụ Bank-ua.

  Khách hàng chỉ cần cung cấp dữ liệu hộ chiếu và mã nhận dạng (TIN). Ngoài ra, bạn sẽ cần điện thoại và email.

  Để vay tiền, bạn cần chọn MFO thông qua Bank-ua bằng hệ thống lọc. Thông qua đó, bạn có thể hiển thị danh sách các ưu đãi duy nhất đáp ứng yêu cầu của bạn. Ví dụ: bạn chỉ có thể hiển thị các tổ chức tài chính vi mô cung cấp các khoản vay với số tiền 10.000 UAH trở lên cho khách hàng mới.

  Sau khi chọn công ty, bạn cần truy cập trang web của công ty đó và tạo tài khoản ở đó (qua điện thoại hoặc email). Trong hồ sơ đã tạo, bạn sẽ cần điền thông tin về bản thân (hộ chiếu và thông tin liên lạc, số thẻ).

  Khi tài khoản của bạn được tạo và hoàn thành, bạn có thể tạo đơn xin vay tiền. Để làm điều này, bạn phải cho biết số tiền và thời gian trả nợ trên trang chính. Bạn sẽ ngay lập tức có thể xem số tiền cuối cùng trước khi trả nợ và ngày mà khoản vay phải được đóng.

  Ứng dụng đã tạo được xử lý trung bình trong nửa giờ, đôi khi nhanh hơn. Nếu nó được chấp thuận (và các tổ chức tài chính vi mô hầu như luôn chấp thuận các khoản vay), bạn sẽ nhận được tiền theo cách đã chọn ngay sau khi ký kết hợp đồng cho vay (nếu bạn soạn thảo mọi thứ trực tuyến, thỏa thuận sẽ được xác nhận qua mã SMS), nơi bạn có thể lấy ra một khoản vay trực tuyến trên thẻ.

  Tín dụng vào thẻ trực tuyến Ukraine: tính năng

  Đăng ký vay trực tuyến trên bất kỳ thẻ nào là giải pháp đơn giản đáp ứng các yêu cầu tài chính cấp bách. Trong số các tính năng của việc cho vay như vậy là:

  • cần tiền mặt – bạn nên chọn thẻ ngân hàng không có phí và hạn chế rút tiền;
  • để mua hàng trực tuyến – xem giới hạn mua hàng trực tuyến;
  • để thanh toán tại các cửa hàng văn phòng phẩm – bao gồm các chương trình khuyến mãi, hoàn tiền và các ưu đãi có lợi khác.

  Điều kiện tiên quyết là thẻ ngân hàng Ukraine có thời hạn hiệu lực bao gồm thời gian cho vay.

  Làm thế nào để hoàn trả khoản vay trực tuyến Ukraine bằng thẻ?

  Việc vay tiền trực tuyến bằng thẻ Ukraina buộc bạn phải trả nợ đúng hạn. Các điều khoản và số tiền được quy định trong hợp đồng. Bạn nên cẩn thận tuân theo lịch trình để tránh bị tích lũy tiền phạt.

  Các phương thức thanh toán khoản vay phổ biến:

  • trên trang web của người cho vay bằng một biểu mẫu đặc biệt;
  • chuyển khoản qua Internet Banking;
  • thông qua các thiết bị đầu cuối tự phục vụ bằng cách gửi tiền mặt;
  • tại quầy thu ngân của ngân hàng.

  Lợi ích của việc vay tiền trực tuyến bằng thẻ từ MFO là gì?

  Việc vay tiền trực tuyến bằng thẻ từ tổ chức tài chính vi mô có một số lợi thế. Và mặc dù đây là số tiền nhỏ trong thời gian ngắn, người đi vay vẫn nhận được:

  • vay trực tuyến qua thẻ mà không cần chứng minh thu nhập hoặc giấy chứng nhận việc làm;
  • khả năng đăng ký khoản vay trực tuyến trên thẻ bất kỳ lúc nào, vào cuối tuần và ngày lễ;
  • vay tiền trực tuyến vào thẻ 100 UAH, 500 UAH. và một số lượng nhỏ khác đang cần gấp;
  • cho vay trực tuyến trên bất kỳ thẻ nào mà không cần mở tại một tổ chức ngân hàng cụ thể;
  • xử lý khoản vay từ xa, từ bất kỳ vị trí nào có truy cập Internet. Không cần tốn thời gian đến thăm các chi nhánh của tổ chức tài chính;
  • cho vay trực tuyến tự động vào thẻ và được phê duyệt trong 3-15 phút;
  • số lần từ chối tối thiểu, khoản vay phải chăng ngay cả khi có lịch sử tín dụng xấu;
  • cách thuận tiện để thanh toán bằng thẻ tín dụng trực tuyến.

  Một cách đã được chứng minh để vay tiền trực tuyến bằng thẻ một cách có lợi mà không cần rời khỏi nhà là đăng ký vay từ các tổ chức tài chính vi mô khác nhau. Đối với khách hàng mới, các tổ chức như vậy đưa ra những ưu đãi thú vị và lãi suất thấp. Nhưng khi cần số tiền lớn trong thời gian dài, bạn nên liên hệ lại với cơ sở đó. Điều kiện cho vay mở rộng có sẵn cho người vay đã được xác minh. Như vậy, thỏa thuận thứ hai, thứ ba hoặc thứ tư có thể có thời hạn thậm chí là 1 năm.

  Một lợi thế đáng kể là lãnh thổ được mở rộng, nơi bạn có thể vay tiền trực tuyến bằng thẻ ngân hàng Ukraine. Có thể nhận tiền mà không cần tham khảo thông tin đăng ký hoặc địa điểm của khách hàng. Ngoại lệ là dân số từ các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng tạm thời. Tín dụng trực tuyến trên thẻ ở Kyiv, Kharkov, Lvov, Odessa, Vinnitsa và các khu định cư khác được cung cấp suốt ngày đêm và bất kỳ ngày nào.

  Thông tin về các đối tác của chúng tôi

  MFOLiên lạcThông tin hợp pháp
  CCLOanĐiện thoại:

  0 800 750 027

  38 097 583-11-77

  38 093 583-11-77

  38 044 222-77-33

  E-mail:

  help@ccloan.com.ua

  Lịch làm việc:

  xung quanh đồng hồ

  Địa chỉ:

  Ukraina 01024, Kiev, st. Basina, tòa nhà 6

  Tên pháp lý:

  TOV “SS Lone” EDRPOU 40071779

  Giấy phép của Ủy ban Dịch vụ Tài chính Quốc gia:

  Số 1127 ngày 13/04/2017.

  Giám đốc:

  Natalya Valentynivna Klevakina

  MiloanĐiện thoại:

  38 (044) 337 36 67

  E-mail:

  info@miloan.ua

  Lịch làm việc:

  Phát hành khoản vay – suốt ngày đêm, Dịch vụ hỗ trợ – Từ 8 giờ sáng đến 8 giờ tối

  Địa chỉ:

  Kyiv, Baggovutivska, tòa nhà 17-21

  Tên pháp lý:

  LLC “Miloan” EDRPOU 40484607

  Giấy phép của Ủy ban Dịch vụ Tài chính Quốc gia:

  Số 163 ngày 26/01/2017

  Giám đốc:

  Vynychenko Oleksiy Vitaliyovych

  MoneyveoĐiện thoại:

  0 800 21 9393

  E-mail:

  support@moneyveo.ua

  Lịch làm việc:

  xung quanh đồng hồ

  Địa chỉ:

  01015, m Kyiv, 15-B Phố Leiptsyzka, Tầng 1

  Tên pháp lý:

  OOO “HỖ TRỢ TÀI CHÍNH NHANH CHÓNG MANIVEO” EDRPOU 38569246

  Giấy phép của Ủy ban Dịch vụ Tài chính Quốc gia:

  Số 163 ngày 26/01/2017

  Giám đốc:

  Andronikova Olena Oleksandrivna

  AlexcreditĐiện thoại:

  38 (099) 618 64 64

  38 (097) 618 64 64

  38 (093) 618 64 64

  E-mail:

  mail@alexcredit.com.ua

  Lịch làm việc:

  Các khoản vay được phát hành suốt ngày đêm

  Trung tâm liên hệ: Thứ Hai – Thứ Sáu từ 8 giờ sáng đến 8 giờ tối.

  Thứ bảy và chủ nhật từ 10:00 đến 20:00.

  Địa chỉ:

  49041, Dnipro, st. Ykov Samarskyi, 12-A

  Tên pháp lý:

  LLC “ALEKSKREDIT” EDRPOU 41346335

  Giấy phép của Ủy ban Dịch vụ Tài chính Quốc gia:

  Số 3549 ngày 17/08/2017

  Giám đốc:

  Egorov Vadim Petrovych

  MyCreditĐiện thoại:

  073 369 41 11

  067 369 41 11

  050 369 41 11

  0 800 214 111

  E-mail:

  support@mycredit.ua

  Lịch làm việc:

  xung quanh đồng hồ

  Địa chỉ:

  01010, Kiev, quảng trường Arsenalna, 1-B

  Tên pháp lý:

  LLC “1 Cơ quan Bảo đảm Tín dụng Cần thiết” EDRPOU 39861924

  Giấy phép của Ủy ban Dịch vụ Tài chính Quốc gia:

  Số 163 ngày 26/01/2017

  Giám đốc:

  Stenzya Dmytro Vitaliyovych

  CreditKasaĐiện thoại:

  38 044 333 52 22

  38 067 373 37 57

  38 099 373 37 57

  38 063 373 37 57

  E-mail:

  info@creditkasa.ua

  Lịch làm việc:

  các ngày trong tuần từ 8 giờ sáng đến 9 giờ tối

  cuối tuần và ngày lễ: từ 10:00 đến 20:00

  Địa chỉ:

  01133, Kiev, blvd. Lesi Ukrainka, 26, văn phòng 407

  Tên pháp lý:

  LLC “TÀI CHÍNH TÍN DỤNG UKR” EDRPOU 38548598

  Giấy phép của Ủy ban Dịch vụ Tài chính Quốc gia:

  Số 2401 ngày 08/06/2017

  Giám đốc:

  Maria Mykolaivna Hayvoronska

  CreditPlusĐiện thoại:

  0 (800) 753-363

  E-mail:

  info@creditplus.ua

  Lịch làm việc:

  Phát hành các khoản vay suốt ngày đêm

  Giờ hỗ trợ dịch vụ:

  Thứ Hai-Thứ Sáu: từ 8 giờ sáng đến 11 giờ tối

  Thứ bảy-chủ nhật: từ 9:00 đến 21:00

  Địa chỉ:

  03062, Kiev, Prospekt Peremogy 90-A

  Tên pháp lý:

  LLC “Aventus UKRAINE” EDRPOU 41078230

  Giấy phép của Ủy ban Dịch vụ Tài chính Quốc gia:

  Số 756 ngày 28/03/2017

  Giám đốc:

  Volodymyr Viktorovych Dovhal

  GoufingouĐiện thoại:

  38 (044) 390 30 31

  E-mail:

  info@gofingo.com.ua

  Địa chỉ:

  04071, Kiev, đường Horiva, 1A

  Tên pháp lý:

  LLC “GOUFINGOU” EDRPOU 42059219

  Giấy phép của Ủy ban Dịch vụ Tài chính Quốc gia:

  Số 876 ngày 07/06/2018

  Giám đốc:

  Ivashchenko Iryna Viktorivna

  ШвидкоГрошіĐiện thoại:

  0 800 50 10 20

  E-mail:

  info@sgroshi.com

  Địa chỉ: 01032, Kiev, str. Saksaganskyi, 133-A

  Tên pháp lý: LLC “TRUNG TÂM TIÊU DÙNG”, EDRPOU 37356833

  Giấy phép của Ủy ban Dịch vụ Tài chính Quốc gia:

  Số 438 ngày 28/02/2017

  Giám đốc:

  Oleksandr Volodymyrovych Kholod

  Є-ГрошіĐiện thoại:

  0 800 300 330

  Email: info@e-groshi.com

  Lịch làm việc:

  xung quanh đồng hồ

  Địa chỉ:

  m Dnipro, Đại lộ Bohdan Khmelnytskyi, tòa nhà 180, văn phòng (Sq.) 211

  Tên pháp lý:

  LLC “CÔNG TY TÀI CHÍNH TIỀN ĐIỆN” EDRPOU 43067861

  Giấy phép của Ủy ban Dịch vụ Tài chính Quốc gia:

  Số 1968 ngày 08/10/2019

  Giám đốc:

  Koretskaya Iryna Serhiivna

  Ваша ГотівочкаĐiện thoại:

  0800 202 404

  E-mail:

  zayavka@limefin.com

  Lịch làm việc:

  từ 8h sáng đến 10h tối không nghỉ

  Địa chỉ:

  MYKOLAIV, Pushkinska, tòa nhà 28, văn phòng (Sq.) 7

  Tên pháp lý:

  LLC Vốn vôi EDRPOU 41885310

  Giấy phép của Ủy ban Dịch vụ Tài chính Quốc gia:

  Số 793 ngày 07/05/2019

  Giám đốc:

  Halyna Volodymyrivna Lebedeva

  КошельокĐiện thoại:

  +38 (044) 334 44 20

  E-mail:

  info@koshelok.net

  Địa chỉ:

  08135 Vùng Kyiv, quận Kyiv-Svyatoshinsky, Chaika Antonov, tòa nhà 8A

  Tên pháp lý:

  LLC “KOSHELOK” EDRPOU 40842831

  Giấy phép của Ủy ban Dịch vụ Tài chính Quốc gia:

  Số 432 ngày 28.02.2017

  Giám đốc:

  Serhiy Serhiyovych Krylov

  CashberryĐiện thoại:

  0 800 600 770

  E-mail:

  info@cashberry.com.ua

  Lịch làm việc:

  Thứ Hai – Thứ Sáu: 08:00 – 20:00

  Thứ 7 – Thứ 2: 09:00 – 18:00

  Địa chỉ:

  Kyiv Klovsky Uzviz, sinh 7, văn phòng (Sq.) Phòng 103

  Tên pháp lý:

  LLC “Công ty tài chính Đầu tư Tài chính” EDRPOU 40284315

  Giấy phép của Ủy ban Dịch vụ Tài chính Quốc gia:

  Số 1680 ngày 16/05/2017

  Giám đốc:

  Kupriyanov Maksym Serhiyovych

  Credit7Điện thoại:

  0 800 33 07 33

  E-mail:

  info@credit7.ua

  Lịch làm việc:

  Thứ Hai-Thứ Sáu: từ 9 giờ sáng đến 9 giờ tối

  Thứ bảy-chủ nhật: từ 9:00 đến 19:00

  Địa chỉ:

  02081 Kyiv, Dniprovska naberezhna, 25, văn phòng (Sq.) 318

  Tên pháp lý:

  LLC “LINEURA UKRAINE” EDRPOU 42753492

  Giấy phép của Ủy ban Dịch vụ Tài chính Quốc gia:

  Giấy chứng nhận FC số 1177 ngày 19/03/2019

  Giám đốc:

  Shchenichny Andriy Ivanovych

  ForzacreditĐiện thoại:

  0800300770

  Lịch làm việc:

  suốt ngày đêm 24/7

  Địa chỉ:

  04080 Kiev, Vikentia Khvoyki, 15 / 15

  Tên pháp lý:

  LLC “FC” FORZA “EDRPOU 41762679

  Giấy phép của Ủy ban Dịch vụ Tài chính Quốc gia:

  Số 559 ngày 13/04/2018

  Giám đốc:

  Natalia Chebanova

  KF.UAĐiện thoại:

  0 800 30 08 83

  Lịch làm việc:

  xung quanh đồng hồ

  Địa chỉ:

  04080 Kiev, Vikentia Khvoyki, 15 / 15

  Tên pháp lý:

  LLC “FC” FORZA “EDRPOU 41762679

  Giấy phép của Ủy ban Dịch vụ Tài chính Quốc gia:

  Số 559 ngày 13/04/2018

  Giám đốc:

  Natalia Chebanova

  Money4youĐiện thoại:

  0 800 330 024

  E-mail:

  info@money4you.com.ua

  Lịch làm việc:

  Thứ Hai-Thứ Sáu: 09:00-20:00

  Thứ bảy-thứ tư: 10:00-20:00

  Địa chỉ:

  03150 Kyiv, Kazimyra Malevicha, tòa nhà 87

  Tên pháp lý:

  LLC “Manifo” EDRPOU 42848369

  Giấy phép của Ủy ban Dịch vụ Tài chính Quốc gia:

  Số 1198 ngày 07/05/2019

  Giám đốc:

  Oleg Vasylovich Kuzminov

  SOS CreditĐiện thoại:

  (044) 36 36 767

  0 (800) 211 767

  E-mail:

  support@sos-credit.com.ua

  Lịch làm việc:

  từ 9:00 đến 18:00 (các ngày trong tuần)

  Địa chỉ:

  23, Pochaynynska, Kiev, 04070

  Tên pháp lý:

  LLC “SOS KREDIT” EDRPOU 39487128

  Giấy phép của Ủy ban Dịch vụ Tài chính Quốc gia:

  Số 163 ngày 26/01/2017

  Giám đốc:

  Timofeev Yaroslav Andreyovych