Vay thẻ không cần gọi

Chọn số tiền và thời hạn vay

Số tiền vay
 vnd
Trong thời gian
 ngày

Gửi đơn xin vay tiền của bạn

  MoneyWatcher

  Bạn muốn vay tiền với điều kiện thuận lợi nhất?

  Viết thư cho bản tin của chúng tôi với các chương trình khuyến mãi từ các công ty tín dụng

  Quy tắc của chúng tôi là không quá 1 lá thư mỗi tháng.

  Các khoản vay tốt nhất cho 19 Tháng Bảy 2024

  (0)
  Thanh toán
  4650 vnd
  =
  Cơ quan tín dụng
  1000 vnd
  +
  Nhiệm vụ
  3650 vnd
  Khoản vay đầu tiên
  500000 - 500000 vnd
  Số tiền tối đa
  20000000 vnd
  Thuật ngữ
  91 - 182 ngày
  Vấn đề
  Thời gian phát hành
  15
  Lịch trình
  11/7
  Tuổi
  18-70
  (0)
  Thanh toán
  3000 vnd
  =
  Cơ quan tín dụng
  1000 vnd
  +
  Nhiệm vụ
  2000 vnd
  Khoản vay đầu tiên
  0 - 15000 vnd
  Số tiền tối đa
  15000 vnd
  Thuật ngữ
  1 - 720 ngày
  Vấn đề
  Thời gian phát hành
  15
  Lịch trình
  24/7
  Tuổi
  18-60
  (0)
  Thanh toán
  1000 vnd
  =
  Cơ quan tín dụng
  1000 vnd
  +
  Nhiệm vụ
  0 vnd
  Khoản vay đầu tiên
  0 - 1000 vnd
  Số tiền tối đa
  1000 vnd
  Thuật ngữ
  1 - 30 ngày
  Vấn đề
  Thời gian phát hành
  15
  Lịch trình
  24/7
  Tuổi
  18-65
  (0)
  Thanh toán
  1002 vnd
  =
  Cơ quan tín dụng
  1000 vnd
  +
  Nhiệm vụ
  2 vnd
  Khoản vay đầu tiên
  0 - 14800000 vnd
  Số tiền tối đa
  14800000 vnd
  Thuật ngữ
  1 - 90 ngày
  Vấn đề
  Thời gian phát hành
  5
  Lịch trình
  24/7
  Tuổi
  18-65
  (0)
  Thanh toán
  1002 vnd
  =
  Cơ quan tín dụng
  1000 vnd
  +
  Nhiệm vụ
  2 vnd
  Khoản vay đầu tiên
  0 - 10000 vnd
  Số tiền tối đa
  10000 vnd
  Thuật ngữ
  1 - 30 ngày
  Vấn đề
  Thời gian phát hành
  5
  Lịch trình
  24/7
  Tuổi
  18-65
  (0)
  Thanh toán
  1000 vnd
  =
  Cơ quan tín dụng
  1000 vnd
  +
  Nhiệm vụ
  0 vnd
  Khoản vay đầu tiên
  0 - 20000000 vnd
  Số tiền tối đa
  20000000 vnd
  Thuật ngữ
  3 - 365 ngày
  Vấn đề
  Thời gian phát hành
  10
  Lịch trình
  24/7
  Tuổi
  20-60
  (0)
  Thanh toán
  3000 vnd
  =
  Cơ quan tín dụng
  1000 vnd
  +
  Nhiệm vụ
  2000 vnd
  Khoản vay đầu tiên
  0 - 15000 vnd
  Số tiền tối đa
  15050 vnd
  Thuật ngữ
  1 - 720 ngày
  Vấn đề
  Thời gian phát hành
  15
  Lịch trình
  24/7
  Tuổi
  18-60
  (0)
  Thanh toán
  1002 vnd
  =
  Cơ quan tín dụng
  1000 vnd
  +
  Nhiệm vụ
  2 vnd
  Khoản vay đầu tiên
  0 - 2000000 vnd
  Số tiền tối đa
  2000000 vnd
  Thuật ngữ
  1 - 180 ngày
  Vấn đề
  Thời gian phát hành
  30
  Lịch trình
  24/7
  Tuổi
  22-68
  (0)
  Thanh toán
  1002 vnd
  =
  Cơ quan tín dụng
  1000 vnd
  +
  Nhiệm vụ
  2 vnd
  Khoản vay đầu tiên
  0 - 25000 vnd
  Số tiền tối đa
  25000 vnd
  Thuật ngữ
  1 - 90 ngày
  Vấn đề
  Thời gian phát hành
  5
  Lịch trình
  24/7
  Tuổi
  21-70
  (0)
  Thanh toán
  1002 vnd
  =
  Cơ quan tín dụng
  1000 vnd
  +
  Nhiệm vụ
  2 vnd
  Khoản vay đầu tiên
  0 - 5000000 vnd
  Số tiền tối đa
  5000000 vnd
  Thuật ngữ
  1 - 30 ngày
  Vấn đề
  Thời gian phát hành
  5
  Lịch trình
  24/7
  Tuổi
  18-65
  (0)
  Thanh toán
  1000 vnd
  =
  Cơ quan tín dụng
  1000 vnd
  +
  Nhiệm vụ
  0 vnd
  Khoản vay đầu tiên
  0 - 10000 vnd
  Số tiền tối đa
  10000 vnd
  Thuật ngữ
  1 - 30 ngày
  Vấn đề
  Thời gian phát hành
  15
  Lịch trình
  24/7
  Tuổi
  18-65
  (0)
  Thanh toán
  1002 vnd
  =
  Cơ quan tín dụng
  1000 vnd
  +
  Nhiệm vụ
  2 vnd
  Khoản vay đầu tiên
  0 - 30000000 vnd
  Số tiền tối đa
  30000000 vnd
  Thuật ngữ
  1 - 12 ngày
  Vấn đề
  Thời gian phát hành
  5
  Lịch trình
  24/7
  Tuổi
  22-55
  (0)
  Thanh toán
  1002 vnd
  =
  Cơ quan tín dụng
  1000 vnd
  +
  Nhiệm vụ
  2 vnd
  Khoản vay đầu tiên
  0 - 2000000 vnd
  Số tiền tối đa
  2000000 vnd
  Thuật ngữ
  1 - 180 ngày
  Vấn đề
  Thời gian phát hành
  10
  Lịch trình
  24/7
  Tuổi
  21-70
  (0)
  Thanh toán
  3000 vnd
  =
  Cơ quan tín dụng
  1000 vnd
  +
  Nhiệm vụ
  2000 vnd
  Khoản vay đầu tiên
  0 - 15000 vnd
  Số tiền tối đa
  15000 vnd
  Thuật ngữ
  1 - 720 ngày
  Vấn đề
  Thời gian phát hành
  15
  Lịch trình
  24/7
  Tuổi
  18-60
  (0)
  Thanh toán
  1002 vnd
  =
  Cơ quan tín dụng
  1000 vnd
  +
  Nhiệm vụ
  2 vnd
  Khoản vay đầu tiên
  0 - 10000 vnd
  Số tiền tối đa
  10000 vnd
  Thuật ngữ
  1 - 30 ngày
  Vấn đề
  Thời gian phát hành
  15
  Lịch trình
  24/7
  Tuổi
  18-65
  (0)
  Thanh toán
  1000 vnd
  =
  Cơ quan tín dụng
  1000 vnd
  +
  Nhiệm vụ
  0 vnd
  Khoản vay đầu tiên
  0 - 1000 vnd
  Số tiền tối đa
  10000000 vnd
  Thuật ngữ
  1 - 30 ngày
  Vấn đề
  Thời gian phát hành
  Lịch trình
  Tuổi
  22-55
  (0)
  Thanh toán
  1002 vnd
  =
  Cơ quan tín dụng
  1000 vnd
  +
  Nhiệm vụ
  2 vnd
  Khoản vay đầu tiên
  0 - 4000000 vnd
  Số tiền tối đa
  4000000 vnd
  Thuật ngữ
  1 - 30 ngày
  Vấn đề
  Thời gian phát hành
  15
  Lịch trình
  24/7
  Tuổi
  19-70
  (0)
  Thanh toán
  3920 vnd
  =
  Cơ quan tín dụng
  1000 vnd
  +
  Nhiệm vụ
  2920 vnd
  Khoản vay đầu tiên
  0 - 10000000 vnd
  Số tiền tối đa
  10000000 vnd
  Thuật ngữ
  92 - 183 ngày
  Vấn đề
  Thời gian phát hành
  15
  Lịch trình
  24/7
  Tuổi
  20-55
  Результаты не соответствующие условиям первого кредита
  Результаты не соответствующие вашим критериям сравнения

  Bạn có thể vay tiền bằng thẻ mà không cần gọi đến hầu hết các tổ chức tài chính vi mô (MFI), nhưng hoàn toàn không phải vậy. Một số MFI vẫn gọi lại cho khách hàng ít nhất để xác nhận đơn đăng ký (nếu nó được hoàn thành trực tuyến).

  Trong trường hợp nào thẻ tín dụng sẽ được sử dụng mà không cần gọi điện?

  Trong hầu hết các trường hợp, người quản lý của tổ chức tín dụng (ngân hàng hoặc MFI) sẽ liên hệ với khách hàng qua điện thoại để lấy thẻ tín dụng mà không cần có mặt cá nhân. Điều này được thực hiện cho:

  • bảo vệ chống lại những kẻ xâm nhập – trong cuộc trò chuyện qua điện thoại, người vay có thể đặt những câu hỏi dẫn dắt, những câu hỏi này có thể được sử dụng để tính toán gian lận;
  • xác minh bổ sung – rằng tất cả các điều kiện đều rõ ràng đối với khách hàng và anh ta đã chỉ định số tiền được yêu cầu cũng như thời gian trả nợ được yêu cầu.

  Tuy nhiên, có những trường hợp bạn không muốn gọi cho tổ chức tín dụng hoặc vì lý do nào đó mà bạn không thể. Ví dụ, bạn đang cần tiền rất gấp, mỗi phút đều có trong tài khoản, điện thoại được xả (hoặc bạn để quên ở đâu đó) và khoản vay được phát hành tại nhà, thông qua máy tính.

  Một tình huống khác cũng có thể xảy ra: bạn ở xa thành phố và đơn giản là không bắt được kết nối điện thoại ở đây (và có sẵn Internet, vệ tinh). Ví dụ, điều này có thể xảy ra ở trong nước.

  Những công ty nào cấp tín dụng vào thẻ mà không cần gọi điện?

  Một đặc điểm đặc trưng của ngân hàng là quá quan tâm tới khách hàng. Để được vay ngân hàng, bạn cần phải đáp ứng toàn bộ danh sách các yêu cầu và cung cấp một gói tài liệu. Nếu đơn đăng ký được gửi từ xa, người quản lý chắc chắn sẽ gọi cho bạn: để làm rõ rằng bạn đã thực sự gửi đơn đăng ký và dữ liệu bạn đã nhập trong đó là gì. Hầu như không thể có được thẻ tín dụng nếu không gọi điện. Và với các cuộc gọi, khó khăn cũng có thể xảy ra: các ngân hàng thường yêu cầu cá nhân đến chi nhánh.

  Một điều nữa là sắp xếp một khoản vay tại MFI. Những công ty như vậy đưa ra yêu cầu ít hơn nhiều đối với khách hàng. Một số tổ chức tài chính vi mô sẽ không gọi điện khi nhận khoản vay – toàn bộ thủ tục được thực hiện thông qua trang web và tiền sẽ được chuyển vào thẻ.

  Tôi có thể vay tiền bằng thẻ ở đâu mà không cần gọi điện?

  Bạn có thể độc lập tìm kiếm một công ty phát hành thẻ tín dụng mà không cần gọi điện trong một thời gian rất dài. Và thực tế không phải là bạn sẽ có thể tìm được phương án có lợi nhất.

  Cách dễ nhất là sử dụng dịch vụ Bank-ua. Thông qua trang so sánh này, bạn có thể chọn khoản vay thuận lợi nhất với các điều kiện cần thiết trong vài phút.

  Ưu điểm của việc nhận thẻ tín dụng không cần gọi điện và chụp ảnh

  Chờ đợi khoản vay lâu, đến các tổ chức ngân hàng và thu thập các tài liệu cần thiết là một quá trình tẻ nhạt thường gây bất tiện cho người đi vay. Các tổ chức tài chính vi mô và khả năng truy cập Internet sẽ giúp đơn giản hóa đáng kể quy trình và nhận tín dụng vào thẻ mà không cần cuộc gọi và ảnh có lịch sử tín dụng xấu.

  Những lợi ích chính của việc đăng ký khoản vay từ MFI là:

  • một thủ tục đơn giản hóa mà không cần cuộc gọi từ người quản lý và một gói tài liệu lớn;
  • các tổ chức hiếm khi đưa ra yêu cầu xem lại lịch sử tín dụng, vì vậy ngay cả khi có trải nghiệm tồi tệ trước đó vẫn có cơ hội nhận được tiền;
  • số điện thoại khi điền đơn là số liên lạc chỉ được sử dụng trong một số trường hợp: làm rõ chi tiết, nhắc nhở thanh toán;
  • tự động xem xét các ứng dụng tăng tốc đáng kể quá trình. Chương trình mất 15 phút để chuyển dữ liệu và phê duyệt các điều kiện để khách hàng ký;
  • Khoản vay được xử lý bất cứ lúc nào – 24/7.

  Nếu tất cả dữ liệu được nhập chính xác khi hoàn thành đơn đăng ký trên trang web của tổ chức, các cuộc gọi tới khách hàng sẽ không được thực hiện.

  Cách đăng ký khoản vay bằng thẻ Ukraine mà không cần gọi điện: hướng dẫn từng bước

  Bước đầu tiên và là một trong những bước quan trọng nhất để có được khoản vay là lựa chọn các điều kiện tối ưu và một MFI đã được xác minh. Trực tuyến Bank-ua đã thu thập được những lời đề nghị tốt nhất trên thị trường cho vay Ukraina. Có thể tự làm quen với các tài liệu cần thiết và các điều khoản phát hành khoản vay. Khi tổ chức được chọn, bạn nên truy cập trang web của tổ chức đó và thực hiện chuỗi hành động sau:

  1. Lựa chọn số tiền vay phù hợp và thời gian thanh toán thuận tiện.
  2. Điền vào bảng câu hỏi với dữ liệu cá nhân và liên hệ để xác nhận con người thực tế.
  3. Nhập chi tiết thẻ ngân hàng, xác minh của nó.
  4. Có được quyết định phê duyệt tín dụng.
  5. Ký hợp đồng. Trước đó, cần phải phân tích chi tiết từng điểm.
  6. Dòng tiền vào thẻ.

  Tiền có thể được sử dụng dưới bất kỳ hình thức nào – tiền mặt tại ATM hoặc thanh toán bằng thẻ cho hàng hóa hoặc dịch vụ.

  Thẻ tín dụng không gọi đến Ukraine: yêu cầu đối với người vay

  Vay không cần gọi thẻ là một lựa chọn vay khi bạn có thể mời người thân, bạn bè hay đồng nghiệp làm người bảo lãnh mà không làm phiền họ. Mỗi MFI có danh sách yêu cầu riêng đối với khách hàng mới hoặc người vay lâu dài. Các yêu cầu sau đây là phổ biến nhất:

  • đủ 18 tuổi và có quốc tịch Ukraina;
  • ở lại lãnh thổ Ukraine do Ukraine kiểm soát;
  • có hộ chiếu, mã số nhận dạng và cấp thẻ ngân hàng đứng tên người vay.

  Các tổ chức tài chính hiện đại không yêu cầu nhiều tài liệu tham khảo, đặc biệt là về thu nhập và việc làm. Nhưng điều này có nghĩa là khách hàng phải tự chịu trách nhiệm thanh toán và phải tự định hướng về khả năng thanh toán của mình.

  Không được phép vay tiền bằng thẻ của người khác nếu không có ảnh và cuộc gọi. Điều này được hiểu là hoạt động gian lận và phải chịu trách nhiệm ở cấp độ pháp lý.

  Hậu quả của việc chậm trả nợ vay là gì?

  Bất kể số tiền vay là bao nhiêu, việc thanh toán chậm các khoản thanh toán theo hợp đồng tín dụng sẽ dẫn đến bị phạt và lãi bổ sung. Tất cả những điểm này đều được mô tả trong hợp đồng và điều quan trọng là phải tính đến chúng khi tính toán khả năng tài chính của người đi vay. Ngay cả khoản vay 1.000 UAH mà không thanh toán kịp thời cũng có thể tăng lên gấp nhiều lần và đòi hỏi phải đầu tư tài chính bổ sung. Ngay từ những ngày đầu tiên được gia hạn, tổ chức tài chính vi mô sẽ nhắc nhở bạn về nhu cầu trả nợ. Đó có thể là cả tin nhắn và cuộc gọi, sau đó là thư chính thức. Sau một thời gian nhất định, vụ việc sẽ được tòa án xem xét và tiến hành thu phí.

  Thông tin về các đối tác của chúng tôi

  MFOLiên lạcThông tin hợp pháp
  CCLOanĐiện thoại:

  0 800 750 027

  38 097 583-11-77

  38 093 583-11-77

  38 044 222-77-33

  E-mail:

  help@ccloan.com.ua

  Lịch làm việc:

  xung quanh đồng hồ

  Địa chỉ:

  Ukraina 01024, Kiev, st. Basina, tòa nhà 6

  Tên pháp lý:

  TOV “SS Lone” EDRPOU 40071779

  Giấy phép của Ủy ban Dịch vụ Tài chính Quốc gia:

  Số 1127 ngày 13/04/2017.

  Giám đốc:

  Natalya Valentynivna Klevakina

  MiloanĐiện thoại:

  38 (044) 337 36 67

  E-mail:

  info@miloan.ua

  Lịch làm việc:

  Phát hành khoản vay – suốt ngày đêm, Dịch vụ hỗ trợ – Từ 8 giờ sáng đến 8 giờ tối

  Địa chỉ:

  Kyiv, Baggovutivska, tòa nhà 17-21

  Tên pháp lý:

  LLC “Miloan” EDRPOU 40484607

  Giấy phép của Ủy ban Dịch vụ Tài chính Quốc gia:

  Số 163 ngày 26/01/2017

  Giám đốc:

  Vynychenko Oleksiy Vitaliyovych

  MoneyveoĐiện thoại:

  0 800 21 9393

  E-mail:

  support@moneyveo.ua

  Lịch làm việc:

  xung quanh đồng hồ

  Địa chỉ:

  01015, m Kyiv, 15-B Phố Leiptsyzka, Tầng 1

  Tên pháp lý:

  OOO “HỖ TRỢ TÀI CHÍNH NHANH CHÓNG MANIVEO” EDRPOU 38569246

  Giấy phép của Ủy ban Dịch vụ Tài chính Quốc gia:

  Số 163 ngày 26/01/2017

  Giám đốc:

  Andronikova Olena Oleksandrivna

  AlexcreditĐiện thoại:

  38 (099) 618 64 64

  38 (097) 618 64 64

  38 (093) 618 64 64

  E-mail:

  mail@alexcredit.com.ua

  Lịch làm việc:

  Các khoản vay được phát hành suốt ngày đêm

  Trung tâm liên hệ: Thứ Hai – Thứ Sáu từ 8 giờ sáng đến 8 giờ tối.

  Thứ bảy và chủ nhật từ 10:00 đến 20:00.

  Địa chỉ:

  49041, Dnipro, st. Ykov Samarskyi, 12-A

  Tên pháp lý:

  LLC “ALEKSKREDIT” EDRPOU 41346335

  Giấy phép của Ủy ban Dịch vụ Tài chính Quốc gia:

  Số 3549 ngày 17/08/2017

  Giám đốc:

  Egorov Vadim Petrovych

  MyCreditĐiện thoại:

  073 369 41 11

  067 369 41 11

  050 369 41 11

  0 800 214 111

  E-mail:

  support@mycredit.ua

  Lịch làm việc:

  xung quanh đồng hồ

  Địa chỉ:

  01010, Kiev, quảng trường Arsenalna, 1-B

  Tên pháp lý:

  LLC “1 Cơ quan Bảo đảm Tín dụng Cần thiết” EDRPOU 39861924

  Giấy phép của Ủy ban Dịch vụ Tài chính Quốc gia:

  Số 163 ngày 26/01/2017

  Giám đốc:

  Stenzya Dmytro Vitaliyovych

  CreditKasaĐiện thoại:

  38 044 333 52 22

  38 067 373 37 57

  38 099 373 37 57

  38 063 373 37 57

  E-mail:

  info@creditkasa.ua

  Lịch làm việc:

  các ngày trong tuần từ 8 giờ sáng đến 9 giờ tối

  cuối tuần và ngày lễ: từ 10:00 đến 20:00

  Địa chỉ:

  01133, Kiev, blvd. Lesi Ukrainka, 26, văn phòng 407

  Tên pháp lý:

  LLC “TÀI CHÍNH TÍN DỤNG UKR” EDRPOU 38548598

  Giấy phép của Ủy ban Dịch vụ Tài chính Quốc gia:

  Số 2401 ngày 08/06/2017

  Giám đốc:

  Maria Mykolaivna Hayvoronska

  CreditPlusĐiện thoại:

  0 (800) 753-363

  E-mail:

  info@creditplus.ua

  Lịch làm việc:

  Phát hành các khoản vay suốt ngày đêm

  Giờ hỗ trợ dịch vụ:

  Thứ Hai-Thứ Sáu: từ 8 giờ sáng đến 11 giờ tối

  Thứ bảy-chủ nhật: từ 9:00 đến 21:00

  Địa chỉ:

  03062, Kiev, Prospekt Peremogy 90-A

  Tên pháp lý:

  LLC “Aventus UKRAINE” EDRPOU 41078230

  Giấy phép của Ủy ban Dịch vụ Tài chính Quốc gia:

  Số 756 ngày 28/03/2017

  Giám đốc:

  Volodymyr Viktorovych Dovhal

  GoufingouĐiện thoại:

  38 (044) 390 30 31

  E-mail:

  info@gofingo.com.ua

  Địa chỉ:

  04071, Kiev, đường Horiva, 1A

  Tên pháp lý:

  LLC “GOUFINGOU” EDRPOU 42059219

  Giấy phép của Ủy ban Dịch vụ Tài chính Quốc gia:

  Số 876 ngày 07/06/2018

  Giám đốc:

  Ivashchenko Iryna Viktorivna

  ШвидкоГрошіĐiện thoại:

  0 800 50 10 20

  E-mail:

  info@sgroshi.com

  Địa chỉ: 01032, Kiev, str. Saksaganskyi, 133-A

  Tên pháp lý: LLC “TRUNG TÂM TIÊU DÙNG”, EDRPOU 37356833

  Giấy phép của Ủy ban Dịch vụ Tài chính Quốc gia:

  Số 438 ngày 28/02/2017

  Giám đốc:

  Oleksandr Volodymyrovych Kholod

  Є-ГрошіĐiện thoại:

  0 800 300 330

  Email: info@e-groshi.com

  Lịch làm việc:

  xung quanh đồng hồ

  Địa chỉ:

  m Dnipro, Đại lộ Bohdan Khmelnytskyi, tòa nhà 180, văn phòng (Sq.) 211

  Tên pháp lý:

  LLC “CÔNG TY TÀI CHÍNH TIỀN ĐIỆN” EDRPOU 43067861

  Giấy phép của Ủy ban Dịch vụ Tài chính Quốc gia:

  Số 1968 ngày 08/10/2019

  Giám đốc:

  Koretskaya Iryna Serhiivna

  Ваша ГотівочкаĐiện thoại:

  0800 202 404

  E-mail:

  zayavka@limefin.com

  Lịch làm việc:

  từ 8h sáng đến 10h tối không nghỉ

  Địa chỉ:

  MYKOLAIV, Pushkinska, tòa nhà 28, văn phòng (Sq.) 7

  Tên pháp lý:

  LLC Vốn vôi EDRPOU 41885310

  Giấy phép của Ủy ban Dịch vụ Tài chính Quốc gia:

  Số 793 ngày 07/05/2019

  Giám đốc:

  Halyna Volodymyrivna Lebedeva

  КошельокĐiện thoại:

  +38 (044) 334 44 20

  E-mail:

  info@koshelok.net

  Địa chỉ:

  08135 Vùng Kyiv, quận Kyiv-Svyatoshinsky, Chaika Antonov, tòa nhà 8A

  Tên pháp lý:

  LLC “KOSHELOK” EDRPOU 40842831

  Giấy phép của Ủy ban Dịch vụ Tài chính Quốc gia:

  Số 432 ngày 28.02.2017

  Giám đốc:

  Serhiy Serhiyovych Krylov

  CashberryĐiện thoại:

  0 800 600 770

  E-mail:

  info@cashberry.com.ua

  Lịch làm việc:

  Thứ Hai – Thứ Sáu: 08:00 – 20:00

  Thứ 7 – Thứ 2: 09:00 – 18:00

  Địa chỉ:

  Kyiv Klovsky Uzviz, sinh 7, văn phòng (Sq.) Phòng 103

  Tên pháp lý:

  LLC “Công ty tài chính Đầu tư Tài chính” EDRPOU 40284315

  Giấy phép của Ủy ban Dịch vụ Tài chính Quốc gia:

  Số 1680 ngày 16/05/2017

  Giám đốc:

  Kupriyanov Maksym Serhiyovych

  Credit7Điện thoại:

  0 800 33 07 33

  E-mail:

  info@credit7.ua

  Lịch làm việc:

  Thứ Hai-Thứ Sáu: từ 9 giờ sáng đến 9 giờ tối

  Thứ bảy-chủ nhật: từ 9:00 đến 19:00

  Địa chỉ:

  02081 Kyiv, Dniprovska naberezhna, 25, văn phòng (Sq.) 318

  Tên pháp lý:

  LLC “LINEURA UKRAINE” EDRPOU 42753492

  Giấy phép của Ủy ban Dịch vụ Tài chính Quốc gia:

  Giấy chứng nhận FC số 1177 ngày 19/03/2019

  Giám đốc:

  Shchenichny Andriy Ivanovych

  ForzacreditĐiện thoại:

  0800300770

  Lịch làm việc:

  suốt ngày đêm 24/7

  Địa chỉ:

  04080 Kiev, Vikentia Khvoyki, 15 / 15

  Tên pháp lý:

  LLC “FC” FORZA “EDRPOU 41762679

  Giấy phép của Ủy ban Dịch vụ Tài chính Quốc gia:

  Số 559 ngày 13/04/2018

  Giám đốc:

  Natalia Chebanova

  KF.UAĐiện thoại:

  0 800 30 08 83

  Lịch làm việc:

  xung quanh đồng hồ

  Địa chỉ:

  04080 Kiev, Vikentia Khvoyki, 15 / 15

  Tên pháp lý:

  LLC “FC” FORZA “EDRPOU 41762679

  Giấy phép của Ủy ban Dịch vụ Tài chính Quốc gia:

  Số 559 ngày 13/04/2018

  Giám đốc:

  Natalia Chebanova

  Money4youĐiện thoại:

  0 800 330 024

  E-mail:

  info@money4you.com.ua

  Lịch làm việc:

  Thứ Hai-Thứ Sáu: 09:00-20:00

  Thứ bảy-thứ tư: 10:00-20:00

  Địa chỉ:

  03150 Kyiv, Kazimyra Malevicha, tòa nhà 87

  Tên pháp lý:

  LLC “Manifo” EDRPOU 42848369

  Giấy phép của Ủy ban Dịch vụ Tài chính Quốc gia:

  Số 1198 ngày 07/05/2019

  Giám đốc:

  Oleg Vasylovich Kuzminov

  SOS CreditĐiện thoại:

  (044) 36 36 767

  0 (800) 211 767

  E-mail:

  support@sos-credit.com.ua

  Lịch làm việc:

  từ 9:00 đến 18:00 (các ngày trong tuần)

  Địa chỉ:

  23, Pochaynynska, Kiev, 04070

  Tên pháp lý:

  LLC “SOS KREDIT” EDRPOU 39487128

  Giấy phép của Ủy ban Dịch vụ Tài chính Quốc gia:

  Số 163 ngày 26/01/2017

  Giám đốc:

  Timofeev Yaroslav Andreyovych

   

  Câu hỏi và câu trả lời

  Cách nhận thẻ tín dụng mà không cần gọi điện?
  Bạn cần chọn MFI tốt nhất với các điều kiện tối ưu trên dịch vụ so sánh khoản vay trực tuyến Bank-ua, điền đơn đăng ký, nhập dữ liệu cá nhân và số thẻ thực, chờ xác nhận, ký hợp đồng và nhận tiền.
  Cách thanh toán thẻ tín dụng mà không cần gọi điện?
  Việc hoàn trả khoản vay có thể diễn ra một cách thuận tiện cho người đi vay: thông qua hồ sơ cá nhân trên trang web của MFI, thiết bị đầu cuối hoặc ATM, quầy thu ngân của tổ chức ngân hàng, chuyển khoản bằng ngân hàng trực tuyến.
  Cách thanh toán thẻ tín dụng mà không cần gọi nếu không có tiền?
  Trong những trường hợp quan trọng, bạn có thể liên hệ với tổ chức để yêu cầu gia hạn kỳ nghỉ tín chỉ thêm một hoặc hai tuần. Quyết định được đưa ra bởi chính tổ chức.
  Cách thanh toán thẻ tín dụng quá hạn mà không cần gọi điện?
  Trường hợp vi phạm lịch trả nợ cần tính thêm lãi chậm trả.
  Cách thanh toán thẻ tín dụng sớm mà không cần cuộc gọi?
  Các điều khoản và khả năng trả nợ trước hạn phải được ghi rõ trong hợp đồng.
  Cách nhận thẻ tín dụng mà không cần gọi mà không cần hộ chiếu?
  Có thể đăng ký khoản vay mà không cần hộ chiếu ở một số tổ chức tài chính vi mô nhất định, việc xác minh danh tính được thực hiện với sự trợ giúp của các tài liệu khác và dựa trên dữ liệu được nhập khi phát hành thẻ ngân hàng.
  Nhận thẻ tín dụng ở đâu mà không cần gọi điện nếu có khoản vay vi mô?
  Sự hiện diện của các khoản vay khác nếu được thanh toán đúng hạn sẽ không ảnh hưởng đến quyết định cho vay. Các tổ chức tài chính vi mô hiếm khi tìm đến các văn phòng tín dụng.

  Bạn có thể vay tiền bằng thẻ mà không cần gọi đến hầu hết các tổ chức tài chính vi mô (MFI), nhưng hoàn toàn không phải vậy. Một số MFI vẫn gọi lại cho khách hàng ít nhất để xác nhận đơn đăng ký (nếu nó được hoàn thành trực tuyến).

  Trong trường hợp nào thẻ tín dụng sẽ được sử dụng mà không cần gọi điện?

  Trong hầu hết các trường hợp, người quản lý của tổ chức tín dụng (ngân hàng hoặc MFI) sẽ liên hệ với khách hàng qua điện thoại để lấy thẻ tín dụng mà không cần có mặt cá nhân. Điều này được thực hiện cho:

  • bảo vệ chống lại những kẻ xâm nhập – trong cuộc trò chuyện qua điện thoại, người vay có thể đặt những câu hỏi dẫn dắt, những câu hỏi này có thể được sử dụng để tính toán gian lận;
  • xác minh bổ sung – rằng tất cả các điều kiện đều rõ ràng đối với khách hàng và anh ta đã chỉ định số tiền được yêu cầu cũng như thời gian trả nợ được yêu cầu.

  Tuy nhiên, có những trường hợp bạn không muốn gọi cho tổ chức tín dụng hoặc vì lý do nào đó mà bạn không thể. Ví dụ, bạn đang cần tiền rất gấp, mỗi phút đều có trong tài khoản, điện thoại được xả (hoặc bạn để quên ở đâu đó) và khoản vay được phát hành tại nhà, thông qua máy tính.

  Một tình huống khác cũng có thể xảy ra: bạn ở xa thành phố và đơn giản là không bắt được kết nối điện thoại ở đây (và có sẵn Internet, vệ tinh). Ví dụ, điều này có thể xảy ra ở trong nước.

  Những công ty nào cấp tín dụng vào thẻ mà không cần gọi điện?

  Một đặc điểm đặc trưng của ngân hàng là quá quan tâm tới khách hàng. Để được vay ngân hàng, bạn cần phải đáp ứng toàn bộ danh sách các yêu cầu và cung cấp một gói tài liệu. Nếu đơn đăng ký được gửi từ xa, người quản lý chắc chắn sẽ gọi cho bạn: để làm rõ rằng bạn đã thực sự gửi đơn đăng ký và dữ liệu bạn đã nhập trong đó là gì. Hầu như không thể có được thẻ tín dụng nếu không gọi điện. Và với các cuộc gọi, khó khăn cũng có thể xảy ra: các ngân hàng thường yêu cầu cá nhân đến chi nhánh.

  Một điều nữa là sắp xếp một khoản vay tại MFI. Những công ty như vậy đưa ra yêu cầu ít hơn nhiều đối với khách hàng. Một số tổ chức tài chính vi mô sẽ không gọi điện khi nhận khoản vay – toàn bộ thủ tục được thực hiện thông qua trang web và tiền sẽ được chuyển vào thẻ.

  Tôi có thể vay tiền bằng thẻ ở đâu mà không cần gọi điện?

  Bạn có thể độc lập tìm kiếm một công ty phát hành thẻ tín dụng mà không cần gọi điện trong một thời gian rất dài. Và thực tế không phải là bạn sẽ có thể tìm được phương án có lợi nhất.

  Cách dễ nhất là sử dụng dịch vụ Bank-ua. Thông qua trang so sánh này, bạn có thể chọn khoản vay thuận lợi nhất với các điều kiện cần thiết trong vài phút.

  Ưu điểm của việc nhận thẻ tín dụng không cần gọi điện và chụp ảnh

  Chờ đợi khoản vay lâu, đến các tổ chức ngân hàng và thu thập các tài liệu cần thiết là một quá trình tẻ nhạt thường gây bất tiện cho người đi vay. Các tổ chức tài chính vi mô và khả năng truy cập Internet sẽ giúp đơn giản hóa đáng kể quy trình và nhận tín dụng vào thẻ mà không cần cuộc gọi và ảnh có lịch sử tín dụng xấu.

  Những lợi ích chính của việc đăng ký khoản vay từ MFI là:

  • một thủ tục đơn giản hóa mà không cần cuộc gọi từ người quản lý và một gói tài liệu lớn;
  • các tổ chức hiếm khi đưa ra yêu cầu xem lại lịch sử tín dụng, vì vậy ngay cả khi có trải nghiệm tồi tệ trước đó vẫn có cơ hội nhận được tiền;
  • số điện thoại khi điền đơn là số liên lạc chỉ được sử dụng trong một số trường hợp: làm rõ chi tiết, nhắc nhở thanh toán;
  • tự động xem xét các ứng dụng tăng tốc đáng kể quá trình. Chương trình mất 15 phút để chuyển dữ liệu và phê duyệt các điều kiện để khách hàng ký;
  • Khoản vay được xử lý bất cứ lúc nào – 24/7.

  Nếu tất cả dữ liệu được nhập chính xác khi hoàn thành đơn đăng ký trên trang web của tổ chức, các cuộc gọi tới khách hàng sẽ không được thực hiện.

  Cách đăng ký khoản vay bằng thẻ Ukraine mà không cần gọi điện: hướng dẫn từng bước

  Bước đầu tiên và là một trong những bước quan trọng nhất để có được khoản vay là lựa chọn các điều kiện tối ưu và một MFI đã được xác minh. Trực tuyến Bank-ua đã thu thập được những lời đề nghị tốt nhất trên thị trường cho vay Ukraina. Có thể tự làm quen với các tài liệu cần thiết và các điều khoản phát hành khoản vay. Khi tổ chức được chọn, bạn nên truy cập trang web của tổ chức đó và thực hiện chuỗi hành động sau:

  1. Lựa chọn số tiền vay phù hợp và thời gian thanh toán thuận tiện.
  2. Điền vào bảng câu hỏi với dữ liệu cá nhân và liên hệ để xác nhận con người thực tế.
  3. Nhập chi tiết thẻ ngân hàng, xác minh của nó.
  4. Có được quyết định phê duyệt tín dụng.
  5. Ký hợp đồng. Trước đó, cần phải phân tích chi tiết từng điểm.
  6. Dòng tiền vào thẻ.

  Tiền có thể được sử dụng dưới bất kỳ hình thức nào – tiền mặt tại ATM hoặc thanh toán bằng thẻ cho hàng hóa hoặc dịch vụ.

  Thẻ tín dụng không gọi đến Ukraine: yêu cầu đối với người vay

  Vay không cần gọi thẻ là một lựa chọn vay khi bạn có thể mời người thân, bạn bè hay đồng nghiệp làm người bảo lãnh mà không làm phiền họ. Mỗi MFI có danh sách yêu cầu riêng đối với khách hàng mới hoặc người vay lâu dài. Các yêu cầu sau đây là phổ biến nhất:

  • đủ 18 tuổi và có quốc tịch Ukraina;
  • ở lại lãnh thổ Ukraine do Ukraine kiểm soát;
  • có hộ chiếu, mã số nhận dạng và cấp thẻ ngân hàng đứng tên người vay.

  Các tổ chức tài chính hiện đại không yêu cầu nhiều tài liệu tham khảo, đặc biệt là về thu nhập và việc làm. Nhưng điều này có nghĩa là khách hàng phải tự chịu trách nhiệm thanh toán và phải tự định hướng về khả năng thanh toán của mình.

  Không được phép vay tiền bằng thẻ của người khác nếu không có ảnh và cuộc gọi. Điều này được hiểu là hoạt động gian lận và phải chịu trách nhiệm ở cấp độ pháp lý.

  Hậu quả của việc chậm trả nợ vay là gì?

  Bất kể số tiền vay là bao nhiêu, việc thanh toán chậm các khoản thanh toán theo hợp đồng tín dụng sẽ dẫn đến bị phạt và lãi bổ sung. Tất cả những điểm này đều được mô tả trong hợp đồng và điều quan trọng là phải tính đến chúng khi tính toán khả năng tài chính của người đi vay. Ngay cả khoản vay 1.000 UAH mà không thanh toán kịp thời cũng có thể tăng lên gấp nhiều lần và đòi hỏi phải đầu tư tài chính bổ sung. Ngay từ những ngày đầu tiên được gia hạn, tổ chức tài chính vi mô sẽ nhắc nhở bạn về nhu cầu trả nợ. Đó có thể là cả tin nhắn và cuộc gọi, sau đó là thư chính thức. Sau một thời gian nhất định, vụ việc sẽ được tòa án xem xét và tiến hành thu phí.

  Thông tin về các đối tác của chúng tôi

  MFOLiên lạcThông tin hợp pháp
  CCLOanĐiện thoại:

  0 800 750 027

  38 097 583-11-77

  38 093 583-11-77

  38 044 222-77-33

  E-mail:

  help@ccloan.com.ua

  Lịch làm việc:

  xung quanh đồng hồ

  Địa chỉ:

  Ukraina 01024, Kiev, st. Basina, tòa nhà 6

  Tên pháp lý:

  TOV “SS Lone” EDRPOU 40071779

  Giấy phép của Ủy ban Dịch vụ Tài chính Quốc gia:

  Số 1127 ngày 13/04/2017.

  Giám đốc:

  Natalya Valentynivna Klevakina

  MiloanĐiện thoại:

  38 (044) 337 36 67

  E-mail:

  info@miloan.ua

  Lịch làm việc:

  Phát hành khoản vay – suốt ngày đêm, Dịch vụ hỗ trợ – Từ 8 giờ sáng đến 8 giờ tối

  Địa chỉ:

  Kyiv, Baggovutivska, tòa nhà 17-21

  Tên pháp lý:

  LLC “Miloan” EDRPOU 40484607

  Giấy phép của Ủy ban Dịch vụ Tài chính Quốc gia:

  Số 163 ngày 26/01/2017

  Giám đốc:

  Vynychenko Oleksiy Vitaliyovych

  MoneyveoĐiện thoại:

  0 800 21 9393

  E-mail:

  support@moneyveo.ua

  Lịch làm việc:

  xung quanh đồng hồ

  Địa chỉ:

  01015, m Kyiv, 15-B Phố Leiptsyzka, Tầng 1

  Tên pháp lý:

  OOO “HỖ TRỢ TÀI CHÍNH NHANH CHÓNG MANIVEO” EDRPOU 38569246

  Giấy phép của Ủy ban Dịch vụ Tài chính Quốc gia:

  Số 163 ngày 26/01/2017

  Giám đốc:

  Andronikova Olena Oleksandrivna

  AlexcreditĐiện thoại:

  38 (099) 618 64 64

  38 (097) 618 64 64

  38 (093) 618 64 64

  E-mail:

  mail@alexcredit.com.ua

  Lịch làm việc:

  Các khoản vay được phát hành suốt ngày đêm

  Trung tâm liên hệ: Thứ Hai – Thứ Sáu từ 8 giờ sáng đến 8 giờ tối.

  Thứ bảy và chủ nhật từ 10:00 đến 20:00.

  Địa chỉ:

  49041, Dnipro, st. Ykov Samarskyi, 12-A

  Tên pháp lý:

  LLC “ALEKSKREDIT” EDRPOU 41346335

  Giấy phép của Ủy ban Dịch vụ Tài chính Quốc gia:

  Số 3549 ngày 17/08/2017

  Giám đốc:

  Egorov Vadim Petrovych

  MyCreditĐiện thoại:

  073 369 41 11

  067 369 41 11

  050 369 41 11

  0 800 214 111

  E-mail:

  support@mycredit.ua

  Lịch làm việc:

  xung quanh đồng hồ

  Địa chỉ:

  01010, Kiev, quảng trường Arsenalna, 1-B

  Tên pháp lý:

  LLC “1 Cơ quan Bảo đảm Tín dụng Cần thiết” EDRPOU 39861924

  Giấy phép của Ủy ban Dịch vụ Tài chính Quốc gia:

  Số 163 ngày 26/01/2017

  Giám đốc:

  Stenzya Dmytro Vitaliyovych

  CreditKasaĐiện thoại:

  38 044 333 52 22

  38 067 373 37 57

  38 099 373 37 57

  38 063 373 37 57

  E-mail:

  info@creditkasa.ua

  Lịch làm việc:

  các ngày trong tuần từ 8 giờ sáng đến 9 giờ tối

  cuối tuần và ngày lễ: từ 10:00 đến 20:00

  Địa chỉ:

  01133, Kiev, blvd. Lesi Ukrainka, 26, văn phòng 407

  Tên pháp lý:

  LLC “TÀI CHÍNH TÍN DỤNG UKR” EDRPOU 38548598

  Giấy phép của Ủy ban Dịch vụ Tài chính Quốc gia:

  Số 2401 ngày 08/06/2017

  Giám đốc:

  Maria Mykolaivna Hayvoronska

  CreditPlusĐiện thoại:

  0 (800) 753-363

  E-mail:

  info@creditplus.ua

  Lịch làm việc:

  Phát hành các khoản vay suốt ngày đêm

  Giờ hỗ trợ dịch vụ:

  Thứ Hai-Thứ Sáu: từ 8 giờ sáng đến 11 giờ tối

  Thứ bảy-chủ nhật: từ 9:00 đến 21:00

  Địa chỉ:

  03062, Kiev, Prospekt Peremogy 90-A

  Tên pháp lý:

  LLC “Aventus UKRAINE” EDRPOU 41078230

  Giấy phép của Ủy ban Dịch vụ Tài chính Quốc gia:

  Số 756 ngày 28/03/2017

  Giám đốc:

  Volodymyr Viktorovych Dovhal

  GoufingouĐiện thoại:

  38 (044) 390 30 31

  E-mail:

  info@gofingo.com.ua

  Địa chỉ:

  04071, Kiev, đường Horiva, 1A

  Tên pháp lý:

  LLC “GOUFINGOU” EDRPOU 42059219

  Giấy phép của Ủy ban Dịch vụ Tài chính Quốc gia:

  Số 876 ngày 07/06/2018

  Giám đốc:

  Ivashchenko Iryna Viktorivna

  ШвидкоГрошіĐiện thoại:

  0 800 50 10 20

  E-mail:

  info@sgroshi.com

  Địa chỉ: 01032, Kiev, str. Saksaganskyi, 133-A

  Tên pháp lý: LLC “TRUNG TÂM TIÊU DÙNG”, EDRPOU 37356833

  Giấy phép của Ủy ban Dịch vụ Tài chính Quốc gia:

  Số 438 ngày 28/02/2017

  Giám đốc:

  Oleksandr Volodymyrovych Kholod

  Є-ГрошіĐiện thoại:

  0 800 300 330

  Email: info@e-groshi.com

  Lịch làm việc:

  xung quanh đồng hồ

  Địa chỉ:

  m Dnipro, Đại lộ Bohdan Khmelnytskyi, tòa nhà 180, văn phòng (Sq.) 211

  Tên pháp lý:

  LLC “CÔNG TY TÀI CHÍNH TIỀN ĐIỆN” EDRPOU 43067861

  Giấy phép của Ủy ban Dịch vụ Tài chính Quốc gia:

  Số 1968 ngày 08/10/2019

  Giám đốc:

  Koretskaya Iryna Serhiivna

  Ваша ГотівочкаĐiện thoại:

  0800 202 404

  E-mail:

  zayavka@limefin.com

  Lịch làm việc:

  từ 8h sáng đến 10h tối không nghỉ

  Địa chỉ:

  MYKOLAIV, Pushkinska, tòa nhà 28, văn phòng (Sq.) 7

  Tên pháp lý:

  LLC Vốn vôi EDRPOU 41885310

  Giấy phép của Ủy ban Dịch vụ Tài chính Quốc gia:

  Số 793 ngày 07/05/2019

  Giám đốc:

  Halyna Volodymyrivna Lebedeva

  КошельокĐiện thoại:

  +38 (044) 334 44 20

  E-mail:

  info@koshelok.net

  Địa chỉ:

  08135 Vùng Kyiv, quận Kyiv-Svyatoshinsky, Chaika Antonov, tòa nhà 8A

  Tên pháp lý:

  LLC “KOSHELOK” EDRPOU 40842831

  Giấy phép của Ủy ban Dịch vụ Tài chính Quốc gia:

  Số 432 ngày 28.02.2017

  Giám đốc:

  Serhiy Serhiyovych Krylov

  CashberryĐiện thoại:

  0 800 600 770

  E-mail:

  info@cashberry.com.ua

  Lịch làm việc:

  Thứ Hai – Thứ Sáu: 08:00 – 20:00

  Thứ 7 – Thứ 2: 09:00 – 18:00

  Địa chỉ:

  Kyiv Klovsky Uzviz, sinh 7, văn phòng (Sq.) Phòng 103

  Tên pháp lý:

  LLC “Công ty tài chính Đầu tư Tài chính” EDRPOU 40284315

  Giấy phép của Ủy ban Dịch vụ Tài chính Quốc gia:

  Số 1680 ngày 16/05/2017

  Giám đốc:

  Kupriyanov Maksym Serhiyovych

  Credit7Điện thoại:

  0 800 33 07 33

  E-mail:

  info@credit7.ua

  Lịch làm việc:

  Thứ Hai-Thứ Sáu: từ 9 giờ sáng đến 9 giờ tối

  Thứ bảy-chủ nhật: từ 9:00 đến 19:00

  Địa chỉ:

  02081 Kyiv, Dniprovska naberezhna, 25, văn phòng (Sq.) 318

  Tên pháp lý:

  LLC “LINEURA UKRAINE” EDRPOU 42753492

  Giấy phép của Ủy ban Dịch vụ Tài chính Quốc gia:

  Giấy chứng nhận FC số 1177 ngày 19/03/2019

  Giám đốc:

  Shchenichny Andriy Ivanovych

  ForzacreditĐiện thoại:

  0800300770

  Lịch làm việc:

  suốt ngày đêm 24/7

  Địa chỉ:

  04080 Kiev, Vikentia Khvoyki, 15 / 15

  Tên pháp lý:

  LLC “FC” FORZA “EDRPOU 41762679

  Giấy phép của Ủy ban Dịch vụ Tài chính Quốc gia:

  Số 559 ngày 13/04/2018

  Giám đốc:

  Natalia Chebanova

  KF.UAĐiện thoại:

  0 800 30 08 83

  Lịch làm việc:

  xung quanh đồng hồ

  Địa chỉ:

  04080 Kiev, Vikentia Khvoyki, 15 / 15

  Tên pháp lý:

  LLC “FC” FORZA “EDRPOU 41762679

  Giấy phép của Ủy ban Dịch vụ Tài chính Quốc gia:

  Số 559 ngày 13/04/2018

  Giám đốc:

  Natalia Chebanova

  Money4youĐiện thoại:

  0 800 330 024

  E-mail:

  info@money4you.com.ua

  Lịch làm việc:

  Thứ Hai-Thứ Sáu: 09:00-20:00

  Thứ bảy-thứ tư: 10:00-20:00

  Địa chỉ:

  03150 Kyiv, Kazimyra Malevicha, tòa nhà 87

  Tên pháp lý:

  LLC “Manifo” EDRPOU 42848369

  Giấy phép của Ủy ban Dịch vụ Tài chính Quốc gia:

  Số 1198 ngày 07/05/2019

  Giám đốc:

  Oleg Vasylovich Kuzminov

  SOS CreditĐiện thoại:

  (044) 36 36 767

  0 (800) 211 767

  E-mail:

  support@sos-credit.com.ua

  Lịch làm việc:

  từ 9:00 đến 18:00 (các ngày trong tuần)

  Địa chỉ:

  23, Pochaynynska, Kiev, 04070

  Tên pháp lý:

  LLC “SOS KREDIT” EDRPOU 39487128

  Giấy phép của Ủy ban Dịch vụ Tài chính Quốc gia:

  Số 163 ngày 26/01/2017

  Giám đốc:

  Timofeev Yaroslav Andreyovych