Đăng ký vay tiền mặt trực tuyến

Chọn số tiền và thời hạn vay

Số tiền vay
 vnd
Trong thời gian
 ngày

Gửi đơn xin vay tiền của bạn

  MoneyWatcher

  Bạn muốn vay tiền với điều kiện thuận lợi nhất?

  Viết thư cho bản tin của chúng tôi với các chương trình khuyến mãi từ các công ty tín dụng

  Quy tắc của chúng tôi là không quá 1 lá thư mỗi tháng.

  Các khoản vay tốt nhất cho 19 Tháng Bảy 2024

  (0)
  Thanh toán
  3000 vnd
  =
  Cơ quan tín dụng
  1000 vnd
  +
  Nhiệm vụ
  2000 vnd
  Khoản vay đầu tiên
  0 - 15000 vnd
  Số tiền tối đa
  15050 vnd
  Thuật ngữ
  1 - 720 ngày
  Vấn đề
  Thời gian phát hành
  15
  Lịch trình
  24/7
  Tuổi
  18-60
  (0)
  Thanh toán
  1002 vnd
  =
  Cơ quan tín dụng
  1000 vnd
  +
  Nhiệm vụ
  2 vnd
  Khoản vay đầu tiên
  0 - 2000000 vnd
  Số tiền tối đa
  2000000 vnd
  Thuật ngữ
  1 - 180 ngày
  Vấn đề
  Thời gian phát hành
  30
  Lịch trình
  24/7
  Tuổi
  22-68
  (0)
  Thanh toán
  1002 vnd
  =
  Cơ quan tín dụng
  1000 vnd
  +
  Nhiệm vụ
  2 vnd
  Khoản vay đầu tiên
  0 - 25000 vnd
  Số tiền tối đa
  25000 vnd
  Thuật ngữ
  1 - 90 ngày
  Vấn đề
  Thời gian phát hành
  5
  Lịch trình
  24/7
  Tuổi
  21-70
  (0)
  Thanh toán
  1002 vnd
  =
  Cơ quan tín dụng
  1000 vnd
  +
  Nhiệm vụ
  2 vnd
  Khoản vay đầu tiên
  0 - 5000000 vnd
  Số tiền tối đa
  5000000 vnd
  Thuật ngữ
  1 - 30 ngày
  Vấn đề
  Thời gian phát hành
  5
  Lịch trình
  24/7
  Tuổi
  18-65
  (0)
  Thanh toán
  1000 vnd
  =
  Cơ quan tín dụng
  1000 vnd
  +
  Nhiệm vụ
  0 vnd
  Khoản vay đầu tiên
  0 - 10000 vnd
  Số tiền tối đa
  10000 vnd
  Thuật ngữ
  1 - 30 ngày
  Vấn đề
  Thời gian phát hành
  15
  Lịch trình
  24/7
  Tuổi
  18-65
  (0)
  Thanh toán
  1002 vnd
  =
  Cơ quan tín dụng
  1000 vnd
  +
  Nhiệm vụ
  2 vnd
  Khoản vay đầu tiên
  0 - 30000000 vnd
  Số tiền tối đa
  30000000 vnd
  Thuật ngữ
  1 - 12 ngày
  Vấn đề
  Thời gian phát hành
  5
  Lịch trình
  24/7
  Tuổi
  22-55
  (0)
  Thanh toán
  1002 vnd
  =
  Cơ quan tín dụng
  1000 vnd
  +
  Nhiệm vụ
  2 vnd
  Khoản vay đầu tiên
  0 - 2000000 vnd
  Số tiền tối đa
  2000000 vnd
  Thuật ngữ
  1 - 180 ngày
  Vấn đề
  Thời gian phát hành
  10
  Lịch trình
  24/7
  Tuổi
  21-70
  (0)
  Thanh toán
  3000 vnd
  =
  Cơ quan tín dụng
  1000 vnd
  +
  Nhiệm vụ
  2000 vnd
  Khoản vay đầu tiên
  0 - 15000 vnd
  Số tiền tối đa
  15000 vnd
  Thuật ngữ
  1 - 720 ngày
  Vấn đề
  Thời gian phát hành
  15
  Lịch trình
  24/7
  Tuổi
  18-60
  (0)
  Thanh toán
  1002 vnd
  =
  Cơ quan tín dụng
  1000 vnd
  +
  Nhiệm vụ
  2 vnd
  Khoản vay đầu tiên
  0 - 10000 vnd
  Số tiền tối đa
  10000 vnd
  Thuật ngữ
  1 - 30 ngày
  Vấn đề
  Thời gian phát hành
  15
  Lịch trình
  24/7
  Tuổi
  18-65
  (0)
  Thanh toán
  1000 vnd
  =
  Cơ quan tín dụng
  1000 vnd
  +
  Nhiệm vụ
  0 vnd
  Khoản vay đầu tiên
  0 - 1000 vnd
  Số tiền tối đa
  10000000 vnd
  Thuật ngữ
  1 - 30 ngày
  Vấn đề
  Thời gian phát hành
  Lịch trình
  Tuổi
  22-55
  (0)
  Thanh toán
  1002 vnd
  =
  Cơ quan tín dụng
  1000 vnd
  +
  Nhiệm vụ
  2 vnd
  Khoản vay đầu tiên
  0 - 4000000 vnd
  Số tiền tối đa
  4000000 vnd
  Thuật ngữ
  1 - 30 ngày
  Vấn đề
  Thời gian phát hành
  15
  Lịch trình
  24/7
  Tuổi
  19-70
  (0)
  Thanh toán
  3920 vnd
  =
  Cơ quan tín dụng
  1000 vnd
  +
  Nhiệm vụ
  2920 vnd
  Khoản vay đầu tiên
  0 - 10000000 vnd
  Số tiền tối đa
  10000000 vnd
  Thuật ngữ
  92 - 183 ngày
  Vấn đề
  Thời gian phát hành
  15
  Lịch trình
  24/7
  Tuổi
  20-55
  (0)
  Thanh toán
  4650 vnd
  =
  Cơ quan tín dụng
  1000 vnd
  +
  Nhiệm vụ
  3650 vnd
  Khoản vay đầu tiên
  500000 - 500000 vnd
  Số tiền tối đa
  20000000 vnd
  Thuật ngữ
  91 - 182 ngày
  Vấn đề
  Thời gian phát hành
  15
  Lịch trình
  11/7
  Tuổi
  18-70
  (0)
  Thanh toán
  3000 vnd
  =
  Cơ quan tín dụng
  1000 vnd
  +
  Nhiệm vụ
  2000 vnd
  Khoản vay đầu tiên
  0 - 15000 vnd
  Số tiền tối đa
  15000 vnd
  Thuật ngữ
  1 - 720 ngày
  Vấn đề
  Thời gian phát hành
  15
  Lịch trình
  24/7
  Tuổi
  18-60
  (0)
  Thanh toán
  1000 vnd
  =
  Cơ quan tín dụng
  1000 vnd
  +
  Nhiệm vụ
  0 vnd
  Khoản vay đầu tiên
  0 - 1000 vnd
  Số tiền tối đa
  1000 vnd
  Thuật ngữ
  1 - 30 ngày
  Vấn đề
  Thời gian phát hành
  15
  Lịch trình
  24/7
  Tuổi
  18-65
  (0)
  Thanh toán
  1002 vnd
  =
  Cơ quan tín dụng
  1000 vnd
  +
  Nhiệm vụ
  2 vnd
  Khoản vay đầu tiên
  0 - 14800000 vnd
  Số tiền tối đa
  14800000 vnd
  Thuật ngữ
  1 - 90 ngày
  Vấn đề
  Thời gian phát hành
  5
  Lịch trình
  24/7
  Tuổi
  18-65
  (0)
  Thanh toán
  1002 vnd
  =
  Cơ quan tín dụng
  1000 vnd
  +
  Nhiệm vụ
  2 vnd
  Khoản vay đầu tiên
  0 - 10000 vnd
  Số tiền tối đa
  10000 vnd
  Thuật ngữ
  1 - 30 ngày
  Vấn đề
  Thời gian phát hành
  5
  Lịch trình
  24/7
  Tuổi
  18-65
  (0)
  Thanh toán
  1000 vnd
  =
  Cơ quan tín dụng
  1000 vnd
  +
  Nhiệm vụ
  0 vnd
  Khoản vay đầu tiên
  0 - 20000000 vnd
  Số tiền tối đa
  20000000 vnd
  Thuật ngữ
  3 - 365 ngày
  Vấn đề
  Thời gian phát hành
  10
  Lịch trình
  24/7
  Tuổi
  20-60
  Результаты не соответствующие условиям первого кредита
  Результаты не соответствующие вашим критериям сравнения

  Để nhận được khoản vay tiền mặt thông qua một đơn đăng ký trực tuyến, bạn có thể áp dụng tại các tổ chức tài chính nhỏ (MFO). Các ngân hàng cũng cung cấp dịch vụ tương tự, nhưng với các yêu cầu nghiêm ngặt hơn và có khả năng từ chối vay cao.

  Quy trình đăng ký trực tuyến cho khoản vay tiền mặt diễn ra như sau:

  • Khách hàng chọn công ty để vay tiền.
  • Một đơn đăng ký trực tuyến được tạo qua trang web với số tiền và thời hạn trả nợ cần.
  • Đơn đăng ký được xem xét bởi công ty.
  • Nếu quyết định là tích cực, khách hàng có thể đến chi nhánh để nhận tiền hoặc nhận tiền mặt thông qua dịch vụ giao hàng.

  Liệu có thể nộp đơn trực tuyến để vay tiền mặt tại ngân hàng không?

  Các ngân hàng cũng cung cấp khoản vay tiền mặt qua đơn đăng ký trực tuyến, nhưng không phải cho tất cả mọi người. Bạn cần là khách hàng của ngân hàng thông qua một trong những cách sau:

  • Có tiền gửi tại ngân hàng.
  • Sử dụng thẻ lương tại đó.
  • Đã từng vay tiền từ ngân hàng.

  Đối với những khách hàng như vậy, ngân hàng đã có danh sách đầy đủ các tài liệu và tin tưởng vào khả năng thanh toán của họ. Nếu bạn là khách hàng có thẻ lương hoặc có tiền gửi tại ngân hàng, nếu bạn không thanh toán, ngân hàng sẽ trừ số tiền vay từ tài khoản của bạn. Nếu bạn đã từng vay tiền trước đây và trả nợ đúng hạn, bạn là một người vay đáng tin cậy và có thể được tin tưởng.

  Trong những trường hợp này, ngân hàng hoàn toàn có thể cung cấp khoản vay tiền mặt cho bạn qua đơn đăng ký trực tuyến.

  Làm thế nào để nộp đơn trực tuyến cho khoản vay tiền mặt tại MFO?

  Các tổ chức tài chính nhỏ cung cấp các khoản vay tiền mặt dễ dàng hơn (so với ngân hàng) thông qua các đơn đăng ký trực tuyến.

  Vì có hơn một trăm tổ chức tài chính nhỏ hoạt động tại Ukraine, việc tự mình quyết định khá khó khăn. Để chọn lựa lựa chọn tốt nhất, bạn cần sử dụng dịch vụ so sánh của Bank-ua. Nó tổng hợp các đề xuất từ hàng chục MFO khác nhau. Điều này giúp bạn so sánh các điều kiện và chọn lựa lựa chọn tốt nhất.

  Để nộp đơn trực tuyến cho khoản vay tiền mặt, bạn cần:

  • Truy cập Bank-ua.
  • Thiết lập các bộ lọc để chỉ hiển thị các đề xuất phù hợp với yêu cầu của bạn.
  • Chọn lựa lựa chọn tốt nhất từ danh sách còn lại.
  • Chuyển đến trang web của MFO.
  • Đăng ký và điền thông tin hộ chiếu.
  • Tạo đơn đăng ký vay tiền.

  Nếu đơn đăng ký được chấp nhận (và MFO hiếm khi từ chối), bạn có thể nhận tiền mặt tại chi nhánh hoặc thông qua dịch vụ giao hàng.

  Để nhận được khoản vay tiền mặt thông qua một đơn đăng ký trực tuyến, bạn có thể áp dụng tại các tổ chức tài chính nhỏ (MFO). Các ngân hàng cũng cung cấp dịch vụ tương tự, nhưng với các yêu cầu nghiêm ngặt hơn và có khả năng từ chối vay cao.

  Quy trình đăng ký trực tuyến cho khoản vay tiền mặt diễn ra như sau:

  • Khách hàng chọn công ty để vay tiền.
  • Một đơn đăng ký trực tuyến được tạo qua trang web với số tiền và thời hạn trả nợ cần.
  • Đơn đăng ký được xem xét bởi công ty.
  • Nếu quyết định là tích cực, khách hàng có thể đến chi nhánh để nhận tiền hoặc nhận tiền mặt thông qua dịch vụ giao hàng.

  Liệu có thể nộp đơn trực tuyến để vay tiền mặt tại ngân hàng không?

  Các ngân hàng cũng cung cấp khoản vay tiền mặt qua đơn đăng ký trực tuyến, nhưng không phải cho tất cả mọi người. Bạn cần là khách hàng của ngân hàng thông qua một trong những cách sau:

  • Có tiền gửi tại ngân hàng.
  • Sử dụng thẻ lương tại đó.
  • Đã từng vay tiền từ ngân hàng.

  Đối với những khách hàng như vậy, ngân hàng đã có danh sách đầy đủ các tài liệu và tin tưởng vào khả năng thanh toán của họ. Nếu bạn là khách hàng có thẻ lương hoặc có tiền gửi tại ngân hàng, nếu bạn không thanh toán, ngân hàng sẽ trừ số tiền vay từ tài khoản của bạn. Nếu bạn đã từng vay tiền trước đây và trả nợ đúng hạn, bạn là một người vay đáng tin cậy và có thể được tin tưởng.

  Trong những trường hợp này, ngân hàng hoàn toàn có thể cung cấp khoản vay tiền mặt cho bạn qua đơn đăng ký trực tuyến.

  Làm thế nào để nộp đơn trực tuyến cho khoản vay tiền mặt tại MFO?

  Các tổ chức tài chính nhỏ cung cấp các khoản vay tiền mặt dễ dàng hơn (so với ngân hàng) thông qua các đơn đăng ký trực tuyến.

  Vì có hơn một trăm tổ chức tài chính nhỏ hoạt động tại Ukraine, việc tự mình quyết định khá khó khăn. Để chọn lựa lựa chọn tốt nhất, bạn cần sử dụng dịch vụ so sánh của Bank-ua. Nó tổng hợp các đề xuất từ hàng chục MFO khác nhau. Điều này giúp bạn so sánh các điều kiện và chọn lựa lựa chọn tốt nhất.

  Để nộp đơn trực tuyến cho khoản vay tiền mặt, bạn cần:

  • Truy cập Bank-ua.
  • Thiết lập các bộ lọc để chỉ hiển thị các đề xuất phù hợp với yêu cầu của bạn.
  • Chọn lựa lựa chọn tốt nhất từ danh sách còn lại.
  • Chuyển đến trang web của MFO.
  • Đăng ký và điền thông tin hộ chiếu.
  • Tạo đơn đăng ký vay tiền.

  Nếu đơn đăng ký được chấp nhận (và MFO hiếm khi từ chối), bạn có thể nhận tiền mặt tại chi nhánh hoặc thông qua dịch vụ giao hàng.