Các khoản vay dành cho sinh viên

Chọn số tiền và thời hạn vay

Số tiền vay
 vnd
Trong thời gian
 ngày

Gửi đơn xin vay tiền của bạn

  MoneyWatcher

  Bạn muốn vay tiền với điều kiện thuận lợi nhất?

  Viết thư cho bản tin của chúng tôi với các chương trình khuyến mãi từ các công ty tín dụng

  Quy tắc của chúng tôi là không quá 1 lá thư mỗi tháng.

  Các khoản vay tốt nhất cho 19 Tháng Bảy 2024

  (0)
  Thanh toán
  1002 vnd
  =
  Cơ quan tín dụng
  1000 vnd
  +
  Nhiệm vụ
  2 vnd
  Khoản vay đầu tiên
  0 - 25000 vnd
  Số tiền tối đa
  25000 vnd
  Thuật ngữ
  1 - 90 ngày
  Vấn đề
  Thời gian phát hành
  5
  Lịch trình
  24/7
  Tuổi
  21-70
  (0)
  Thanh toán
  1002 vnd
  =
  Cơ quan tín dụng
  1000 vnd
  +
  Nhiệm vụ
  2 vnd
  Khoản vay đầu tiên
  0 - 5000000 vnd
  Số tiền tối đa
  5000000 vnd
  Thuật ngữ
  1 - 30 ngày
  Vấn đề
  Thời gian phát hành
  5
  Lịch trình
  24/7
  Tuổi
  18-65
  (0)
  Thanh toán
  1000 vnd
  =
  Cơ quan tín dụng
  1000 vnd
  +
  Nhiệm vụ
  0 vnd
  Khoản vay đầu tiên
  0 - 10000 vnd
  Số tiền tối đa
  10000 vnd
  Thuật ngữ
  1 - 30 ngày
  Vấn đề
  Thời gian phát hành
  15
  Lịch trình
  24/7
  Tuổi
  18-65
  (0)
  Thanh toán
  1002 vnd
  =
  Cơ quan tín dụng
  1000 vnd
  +
  Nhiệm vụ
  2 vnd
  Khoản vay đầu tiên
  0 - 30000000 vnd
  Số tiền tối đa
  30000000 vnd
  Thuật ngữ
  1 - 12 ngày
  Vấn đề
  Thời gian phát hành
  5
  Lịch trình
  24/7
  Tuổi
  22-55
  (0)
  Thanh toán
  1002 vnd
  =
  Cơ quan tín dụng
  1000 vnd
  +
  Nhiệm vụ
  2 vnd
  Khoản vay đầu tiên
  0 - 2000000 vnd
  Số tiền tối đa
  2000000 vnd
  Thuật ngữ
  1 - 180 ngày
  Vấn đề
  Thời gian phát hành
  10
  Lịch trình
  24/7
  Tuổi
  21-70
  (0)
  Thanh toán
  3000 vnd
  =
  Cơ quan tín dụng
  1000 vnd
  +
  Nhiệm vụ
  2000 vnd
  Khoản vay đầu tiên
  0 - 15000 vnd
  Số tiền tối đa
  15000 vnd
  Thuật ngữ
  1 - 720 ngày
  Vấn đề
  Thời gian phát hành
  15
  Lịch trình
  24/7
  Tuổi
  18-60
  (0)
  Thanh toán
  1002 vnd
  =
  Cơ quan tín dụng
  1000 vnd
  +
  Nhiệm vụ
  2 vnd
  Khoản vay đầu tiên
  0 - 10000 vnd
  Số tiền tối đa
  10000 vnd
  Thuật ngữ
  1 - 30 ngày
  Vấn đề
  Thời gian phát hành
  15
  Lịch trình
  24/7
  Tuổi
  18-65
  (0)
  Thanh toán
  1000 vnd
  =
  Cơ quan tín dụng
  1000 vnd
  +
  Nhiệm vụ
  0 vnd
  Khoản vay đầu tiên
  0 - 1000 vnd
  Số tiền tối đa
  10000000 vnd
  Thuật ngữ
  1 - 30 ngày
  Vấn đề
  Thời gian phát hành
  Lịch trình
  Tuổi
  22-55
  (0)
  Thanh toán
  1002 vnd
  =
  Cơ quan tín dụng
  1000 vnd
  +
  Nhiệm vụ
  2 vnd
  Khoản vay đầu tiên
  0 - 4000000 vnd
  Số tiền tối đa
  4000000 vnd
  Thuật ngữ
  1 - 30 ngày
  Vấn đề
  Thời gian phát hành
  15
  Lịch trình
  24/7
  Tuổi
  19-70
  (0)
  Thanh toán
  3920 vnd
  =
  Cơ quan tín dụng
  1000 vnd
  +
  Nhiệm vụ
  2920 vnd
  Khoản vay đầu tiên
  0 - 10000000 vnd
  Số tiền tối đa
  10000000 vnd
  Thuật ngữ
  92 - 183 ngày
  Vấn đề
  Thời gian phát hành
  15
  Lịch trình
  24/7
  Tuổi
  20-55
  (0)
  Thanh toán
  4650 vnd
  =
  Cơ quan tín dụng
  1000 vnd
  +
  Nhiệm vụ
  3650 vnd
  Khoản vay đầu tiên
  500000 - 500000 vnd
  Số tiền tối đa
  20000000 vnd
  Thuật ngữ
  91 - 182 ngày
  Vấn đề
  Thời gian phát hành
  15
  Lịch trình
  11/7
  Tuổi
  18-70
  (0)
  Thanh toán
  3000 vnd
  =
  Cơ quan tín dụng
  1000 vnd
  +
  Nhiệm vụ
  2000 vnd
  Khoản vay đầu tiên
  0 - 15000 vnd
  Số tiền tối đa
  15000 vnd
  Thuật ngữ
  1 - 720 ngày
  Vấn đề
  Thời gian phát hành
  15
  Lịch trình
  24/7
  Tuổi
  18-60
  (0)
  Thanh toán
  1000 vnd
  =
  Cơ quan tín dụng
  1000 vnd
  +
  Nhiệm vụ
  0 vnd
  Khoản vay đầu tiên
  0 - 1000 vnd
  Số tiền tối đa
  1000 vnd
  Thuật ngữ
  1 - 30 ngày
  Vấn đề
  Thời gian phát hành
  15
  Lịch trình
  24/7
  Tuổi
  18-65
  (0)
  Thanh toán
  1002 vnd
  =
  Cơ quan tín dụng
  1000 vnd
  +
  Nhiệm vụ
  2 vnd
  Khoản vay đầu tiên
  0 - 14800000 vnd
  Số tiền tối đa
  14800000 vnd
  Thuật ngữ
  1 - 90 ngày
  Vấn đề
  Thời gian phát hành
  5
  Lịch trình
  24/7
  Tuổi
  18-65
  (0)
  Thanh toán
  1002 vnd
  =
  Cơ quan tín dụng
  1000 vnd
  +
  Nhiệm vụ
  2 vnd
  Khoản vay đầu tiên
  0 - 10000 vnd
  Số tiền tối đa
  10000 vnd
  Thuật ngữ
  1 - 30 ngày
  Vấn đề
  Thời gian phát hành
  5
  Lịch trình
  24/7
  Tuổi
  18-65
  (0)
  Thanh toán
  1000 vnd
  =
  Cơ quan tín dụng
  1000 vnd
  +
  Nhiệm vụ
  0 vnd
  Khoản vay đầu tiên
  0 - 20000000 vnd
  Số tiền tối đa
  20000000 vnd
  Thuật ngữ
  3 - 365 ngày
  Vấn đề
  Thời gian phát hành
  10
  Lịch trình
  24/7
  Tuổi
  20-60
  (0)
  Thanh toán
  3000 vnd
  =
  Cơ quan tín dụng
  1000 vnd
  +
  Nhiệm vụ
  2000 vnd
  Khoản vay đầu tiên
  0 - 15000 vnd
  Số tiền tối đa
  15050 vnd
  Thuật ngữ
  1 - 720 ngày
  Vấn đề
  Thời gian phát hành
  15
  Lịch trình
  24/7
  Tuổi
  18-60
  (0)
  Thanh toán
  1002 vnd
  =
  Cơ quan tín dụng
  1000 vnd
  +
  Nhiệm vụ
  2 vnd
  Khoản vay đầu tiên
  0 - 2000000 vnd
  Số tiền tối đa
  2000000 vnd
  Thuật ngữ
  1 - 180 ngày
  Vấn đề
  Thời gian phát hành
  30
  Lịch trình
  24/7
  Tuổi
  22-68
  Результаты не соответствующие условиям первого кредита
  Результаты не соответствующие вашим критериям сравнения

  Nơi nào để dễ dàng nhận được khoản vay cho sinh viên với điều kiện thuận lợi?

  Không phải mọi người đều có thể nhận khoản vay một cách nhanh chóng và dễ dàng. Có một số nhóm khách hàng mà việc này là khó khăn nhất. Trong số đó, sinh viên ở bất kỳ cơ sở đào tạo nào cũng thuộc vào nhóm này. Trong thời gian học, tiền luôn cần thiết và thường xuyên, nhưng lại luôn thiếu thốn.

  Dưới đây là điều kiện nhận khoản vay cho sinh viên:

  Ở ngân hàng, sinh viên có thể chỉ nhận được vay để sử dụng cho mục đích học vụ, và thường phải nộp đơn đăng ký thông qua phụ huynh.

  Ở MFO, sinh viên có thể dễ dàng nhận được khoản vay không mục đích cụ thể. Tuy nhiên, các tổ chức tài chính phi ngân hàng thường giới hạn số tiền tối đa và thời gian trả nợ của khoản vay cho sinh viên. Ví dụ, trong khi một khách hàng “thường” có thể mượn được 10,000 grivna trong vòng 30 ngày, sinh viên có thể chỉ được chấp thuận từ 5-7 nghìn grivna. Những hạn chế như vậy không phải lúc nào cũng áp dụng ở mọi công ty, nhưng cũng không phải là hiếm.

  Điều kiện cần thiết để nhận khoản vay cho sinh viên:

  Các yêu cầu đối với mọi người vay tại MFO là như nhau, bất kể độ tuổi. Khách hàng phải đủ 18 tuổi, cung cấp bản chính hộ chiếu và mã số thuế cá nhân (MST), và phải có SIM thẻ Ukraine hoạt động. Nếu việc vay được thực hiện trực tuyến, bạn cũng cần một thẻ ngân hàng Ukraine (nếu bạn nhận khoản vay tại chi nhánh, bạn có thể không cần thẻ này).

  Dưới đây là cách từng bước bạn có thể nhận khoản vay cho sinh viên:

  • Chọn MFO mà bạn muốn vay tiền. Một điều quan trọng: một số công ty có thể không sẵn lòng cung cấp khoản vay cho sinh viên, vì vậy trước khi nộp đơn hoặc đến chi nhánh, hãy xem xét các điều kiện.
  • Nếu MFO bạn chọn có chi nhánh gần bạn và bạn muốn nhận tiền mặt, bạn cần đến văn phòng và điền đơn đăng ký cá nhân. Nếu bạn muốn thực hiện việc vay trực tuyến, bạn cần nộp đơn qua trang web.
  • Sau khi nộp đơn, nó sẽ được xem xét – điều này có thể mất từ 30-60 phút trung bình nếu bạn là khách hàng mới. Nếu quản lý phê duyệt việc cấp khoản vay, bạn chỉ cần ký hợp đồng vay (nếu thực hiện trực tuyến, nó sẽ được gửi qua email) và sau đó nhận tiền (trong tiền mặt hoặc chuyển vào thẻ).

  Danh sách các công ty sẵn lòng cung cấp khoản vay cho sinh viên

  Nếu bạn không muốn tự gọi điện thoại các công ty và hỏi xem liệu họ có chấp nhận cho sinh viên vay không, bạn có thể tìm thấy một danh sách hiện tại của các tổ chức tài chính phi ngân hàng sẵn lòng cung cấp cho bạn khoản vay.

  Tại đây, bạn có thể tìm thấy thông tin quan trọng nhất về mỗi tổ chức này, để bạn có thể nhanh chóng xem xét các điều kiện và chọn ra một giao dịch tốt nhất từ danh sách. Việc tìm kiếm MFO qua Bank-ua sẽ mất chỉ vài phút, trong khi tìm kiếm một lựa chọn thích hợp một mình có thể mất một vài giờ.

  Nơi nào để dễ dàng nhận được khoản vay cho sinh viên với điều kiện thuận lợi?

  Không phải mọi người đều có thể nhận khoản vay một cách nhanh chóng và dễ dàng. Có một số nhóm khách hàng mà việc này là khó khăn nhất. Trong số đó, sinh viên ở bất kỳ cơ sở đào tạo nào cũng thuộc vào nhóm này. Trong thời gian học, tiền luôn cần thiết và thường xuyên, nhưng lại luôn thiếu thốn.

  Dưới đây là điều kiện nhận khoản vay cho sinh viên:

  Ở ngân hàng, sinh viên có thể chỉ nhận được vay để sử dụng cho mục đích học vụ, và thường phải nộp đơn đăng ký thông qua phụ huynh.

  Ở MFO, sinh viên có thể dễ dàng nhận được khoản vay không mục đích cụ thể. Tuy nhiên, các tổ chức tài chính phi ngân hàng thường giới hạn số tiền tối đa và thời gian trả nợ của khoản vay cho sinh viên. Ví dụ, trong khi một khách hàng “thường” có thể mượn được 10,000 grivna trong vòng 30 ngày, sinh viên có thể chỉ được chấp thuận từ 5-7 nghìn grivna. Những hạn chế như vậy không phải lúc nào cũng áp dụng ở mọi công ty, nhưng cũng không phải là hiếm.

  Điều kiện cần thiết để nhận khoản vay cho sinh viên:

  Các yêu cầu đối với mọi người vay tại MFO là như nhau, bất kể độ tuổi. Khách hàng phải đủ 18 tuổi, cung cấp bản chính hộ chiếu và mã số thuế cá nhân (MST), và phải có SIM thẻ Ukraine hoạt động. Nếu việc vay được thực hiện trực tuyến, bạn cũng cần một thẻ ngân hàng Ukraine (nếu bạn nhận khoản vay tại chi nhánh, bạn có thể không cần thẻ này).

  Dưới đây là cách từng bước bạn có thể nhận khoản vay cho sinh viên:

  • Chọn MFO mà bạn muốn vay tiền. Một điều quan trọng: một số công ty có thể không sẵn lòng cung cấp khoản vay cho sinh viên, vì vậy trước khi nộp đơn hoặc đến chi nhánh, hãy xem xét các điều kiện.
  • Nếu MFO bạn chọn có chi nhánh gần bạn và bạn muốn nhận tiền mặt, bạn cần đến văn phòng và điền đơn đăng ký cá nhân. Nếu bạn muốn thực hiện việc vay trực tuyến, bạn cần nộp đơn qua trang web.
  • Sau khi nộp đơn, nó sẽ được xem xét – điều này có thể mất từ 30-60 phút trung bình nếu bạn là khách hàng mới. Nếu quản lý phê duyệt việc cấp khoản vay, bạn chỉ cần ký hợp đồng vay (nếu thực hiện trực tuyến, nó sẽ được gửi qua email) và sau đó nhận tiền (trong tiền mặt hoặc chuyển vào thẻ).

  Danh sách các công ty sẵn lòng cung cấp khoản vay cho sinh viên

  Nếu bạn không muốn tự gọi điện thoại các công ty và hỏi xem liệu họ có chấp nhận cho sinh viên vay không, bạn có thể tìm thấy một danh sách hiện tại của các tổ chức tài chính phi ngân hàng sẵn lòng cung cấp cho bạn khoản vay.

  Tại đây, bạn có thể tìm thấy thông tin quan trọng nhất về mỗi tổ chức này, để bạn có thể nhanh chóng xem xét các điều kiện và chọn ra một giao dịch tốt nhất từ danh sách. Việc tìm kiếm MFO qua Bank-ua sẽ mất chỉ vài phút, trong khi tìm kiếm một lựa chọn thích hợp một mình có thể mất một vài giờ.