Vay khẩn cấp trực tuyến vào thẻ

Chọn số tiền và thời hạn vay

Số tiền vay
 vnd
Trong thời gian
 ngày

Gửi đơn xin vay tiền của bạn

  MoneyWatcher

  Bạn muốn vay tiền với điều kiện thuận lợi nhất?

  Viết thư cho bản tin của chúng tôi với các chương trình khuyến mãi từ các công ty tín dụng

  Quy tắc của chúng tôi là không quá 1 lá thư mỗi tháng.

  Các khoản vay tốt nhất cho 19 Tháng Bảy 2024

  (0)
  Thanh toán
  1002 vnd
  =
  Cơ quan tín dụng
  1000 vnd
  +
  Nhiệm vụ
  2 vnd
  Khoản vay đầu tiên
  0 - 25000 vnd
  Số tiền tối đa
  25000 vnd
  Thuật ngữ
  1 - 90 ngày
  Vấn đề
  Thời gian phát hành
  5
  Lịch trình
  24/7
  Tuổi
  21-70
  (0)
  Thanh toán
  1002 vnd
  =
  Cơ quan tín dụng
  1000 vnd
  +
  Nhiệm vụ
  2 vnd
  Khoản vay đầu tiên
  0 - 5000000 vnd
  Số tiền tối đa
  5000000 vnd
  Thuật ngữ
  1 - 30 ngày
  Vấn đề
  Thời gian phát hành
  5
  Lịch trình
  24/7
  Tuổi
  18-65
  (0)
  Thanh toán
  1000 vnd
  =
  Cơ quan tín dụng
  1000 vnd
  +
  Nhiệm vụ
  0 vnd
  Khoản vay đầu tiên
  0 - 10000 vnd
  Số tiền tối đa
  10000 vnd
  Thuật ngữ
  1 - 30 ngày
  Vấn đề
  Thời gian phát hành
  15
  Lịch trình
  24/7
  Tuổi
  18-65
  (0)
  Thanh toán
  1002 vnd
  =
  Cơ quan tín dụng
  1000 vnd
  +
  Nhiệm vụ
  2 vnd
  Khoản vay đầu tiên
  0 - 30000000 vnd
  Số tiền tối đa
  30000000 vnd
  Thuật ngữ
  1 - 12 ngày
  Vấn đề
  Thời gian phát hành
  5
  Lịch trình
  24/7
  Tuổi
  22-55
  (0)
  Thanh toán
  1002 vnd
  =
  Cơ quan tín dụng
  1000 vnd
  +
  Nhiệm vụ
  2 vnd
  Khoản vay đầu tiên
  0 - 2000000 vnd
  Số tiền tối đa
  2000000 vnd
  Thuật ngữ
  1 - 180 ngày
  Vấn đề
  Thời gian phát hành
  10
  Lịch trình
  24/7
  Tuổi
  21-70
  (0)
  Thanh toán
  3000 vnd
  =
  Cơ quan tín dụng
  1000 vnd
  +
  Nhiệm vụ
  2000 vnd
  Khoản vay đầu tiên
  0 - 15000 vnd
  Số tiền tối đa
  15000 vnd
  Thuật ngữ
  1 - 720 ngày
  Vấn đề
  Thời gian phát hành
  15
  Lịch trình
  24/7
  Tuổi
  18-60
  (0)
  Thanh toán
  1002 vnd
  =
  Cơ quan tín dụng
  1000 vnd
  +
  Nhiệm vụ
  2 vnd
  Khoản vay đầu tiên
  0 - 10000 vnd
  Số tiền tối đa
  10000 vnd
  Thuật ngữ
  1 - 30 ngày
  Vấn đề
  Thời gian phát hành
  15
  Lịch trình
  24/7
  Tuổi
  18-65
  (0)
  Thanh toán
  1000 vnd
  =
  Cơ quan tín dụng
  1000 vnd
  +
  Nhiệm vụ
  0 vnd
  Khoản vay đầu tiên
  0 - 1000 vnd
  Số tiền tối đa
  10000000 vnd
  Thuật ngữ
  1 - 30 ngày
  Vấn đề
  Thời gian phát hành
  Lịch trình
  Tuổi
  22-55
  (0)
  Thanh toán
  1002 vnd
  =
  Cơ quan tín dụng
  1000 vnd
  +
  Nhiệm vụ
  2 vnd
  Khoản vay đầu tiên
  0 - 4000000 vnd
  Số tiền tối đa
  4000000 vnd
  Thuật ngữ
  1 - 30 ngày
  Vấn đề
  Thời gian phát hành
  15
  Lịch trình
  24/7
  Tuổi
  19-70
  (0)
  Thanh toán
  3920 vnd
  =
  Cơ quan tín dụng
  1000 vnd
  +
  Nhiệm vụ
  2920 vnd
  Khoản vay đầu tiên
  0 - 10000000 vnd
  Số tiền tối đa
  10000000 vnd
  Thuật ngữ
  92 - 183 ngày
  Vấn đề
  Thời gian phát hành
  15
  Lịch trình
  24/7
  Tuổi
  20-55
  (0)
  Thanh toán
  4650 vnd
  =
  Cơ quan tín dụng
  1000 vnd
  +
  Nhiệm vụ
  3650 vnd
  Khoản vay đầu tiên
  500000 - 500000 vnd
  Số tiền tối đa
  20000000 vnd
  Thuật ngữ
  91 - 182 ngày
  Vấn đề
  Thời gian phát hành
  15
  Lịch trình
  11/7
  Tuổi
  18-70
  (0)
  Thanh toán
  3000 vnd
  =
  Cơ quan tín dụng
  1000 vnd
  +
  Nhiệm vụ
  2000 vnd
  Khoản vay đầu tiên
  0 - 15000 vnd
  Số tiền tối đa
  15000 vnd
  Thuật ngữ
  1 - 720 ngày
  Vấn đề
  Thời gian phát hành
  15
  Lịch trình
  24/7
  Tuổi
  18-60
  (0)
  Thanh toán
  1000 vnd
  =
  Cơ quan tín dụng
  1000 vnd
  +
  Nhiệm vụ
  0 vnd
  Khoản vay đầu tiên
  0 - 1000 vnd
  Số tiền tối đa
  1000 vnd
  Thuật ngữ
  1 - 30 ngày
  Vấn đề
  Thời gian phát hành
  15
  Lịch trình
  24/7
  Tuổi
  18-65
  (0)
  Thanh toán
  1002 vnd
  =
  Cơ quan tín dụng
  1000 vnd
  +
  Nhiệm vụ
  2 vnd
  Khoản vay đầu tiên
  0 - 14800000 vnd
  Số tiền tối đa
  14800000 vnd
  Thuật ngữ
  1 - 90 ngày
  Vấn đề
  Thời gian phát hành
  5
  Lịch trình
  24/7
  Tuổi
  18-65
  (0)
  Thanh toán
  1002 vnd
  =
  Cơ quan tín dụng
  1000 vnd
  +
  Nhiệm vụ
  2 vnd
  Khoản vay đầu tiên
  0 - 10000 vnd
  Số tiền tối đa
  10000 vnd
  Thuật ngữ
  1 - 30 ngày
  Vấn đề
  Thời gian phát hành
  5
  Lịch trình
  24/7
  Tuổi
  18-65
  (0)
  Thanh toán
  1000 vnd
  =
  Cơ quan tín dụng
  1000 vnd
  +
  Nhiệm vụ
  0 vnd
  Khoản vay đầu tiên
  0 - 20000000 vnd
  Số tiền tối đa
  20000000 vnd
  Thuật ngữ
  3 - 365 ngày
  Vấn đề
  Thời gian phát hành
  10
  Lịch trình
  24/7
  Tuổi
  20-60
  (0)
  Thanh toán
  3000 vnd
  =
  Cơ quan tín dụng
  1000 vnd
  +
  Nhiệm vụ
  2000 vnd
  Khoản vay đầu tiên
  0 - 15000 vnd
  Số tiền tối đa
  15050 vnd
  Thuật ngữ
  1 - 720 ngày
  Vấn đề
  Thời gian phát hành
  15
  Lịch trình
  24/7
  Tuổi
  18-60
  (0)
  Thanh toán
  1002 vnd
  =
  Cơ quan tín dụng
  1000 vnd
  +
  Nhiệm vụ
  2 vnd
  Khoản vay đầu tiên
  0 - 2000000 vnd
  Số tiền tối đa
  2000000 vnd
  Thuật ngữ
  1 - 180 ngày
  Vấn đề
  Thời gian phát hành
  30
  Lịch trình
  24/7
  Tuổi
  22-68
  Результаты не соответствующие условиям первого кредита
  Результаты не соответствующие вашим критериям сравнения

  Bạn có thể nhận khoản vay thẻ trực tuyến khẩn cấp tại hầu hết mọi tổ chức tài chính vi mô (MFI) của Ukraine. Khách hàng cần có gói dữ liệu nhận dạng cá nhân tối thiểu và không có tín dụng mở trong MFI mà khách hàng đăng ký.

  Bạn có thể nhận được thẻ tín dụng trực tuyến khẩn cấp ở đâu?

  Khi một người cần vay tiền gấp nhưng không muốn nhờ người thân, bạn bè – có 2 lựa chọn:

  1. Ngân hàng. Chuyên chủ yếu cho vay dài hạn lớn. Nhưng trong những năm gần đây, các ngân hàng đã bắt đầu giới thiệu dịch vụ tín dụng vi mô – bạn có thể phát hành các khoản vay ngắn hạn từ một số công ty.
  2. MFI Các công ty có dịch vụ chính và duy nhất là các khoản vay vi mô có kỳ hạn.

  Tốt hơn là bạn nên đăng ký các khoản vay có kỳ hạn tại các tổ chức tài chính vi mô, vốn ban đầu được thành lập nhằm mục đích cho vay vi mô có thời hạn với các điều kiện có lợi. Một trong những lợi thế đáng kể của MFI là yêu cầu thấp đối với khách hàng.

  Nếu ngân hàng yêu cầu giấy chứng nhận thu nhập, ít nhất có lịch sử tín dụng trung lập và đôi khi có người bảo lãnh thì các yêu cầu đối với MFI sẽ ít hơn. Chỉ cần có dữ liệu hộ chiếu và số nhận dạng cá nhân và đôi khi chỉ cần có số liên lạc trên điện thoại di động.

  Các tổ chức tài chính vi mô phát hành các khoản vay có kỳ hạn không chỉ trực tuyến mà còn bằng tiền mặt. Đặc biệt, có dịch vụ gửi tiền mặt bằng chuyển phát nhanh đến nhà khách hàng (nhưng ở một số TCTCVM đây là dịch vụ phải trả phí).

  Cổng thông tin Bank-ua sẽ cung cấp câu trả lời khẩn cấp cho câu hỏi lấy thẻ tín dụng trực tuyến ở đâu. Tại đây, bạn có thể xem tất cả các đề nghị cho vay từ các tổ chức tài chính vi mô khác nhau của Ukraina và chọn phương án có lợi nhất.

  Trong trường hợp nào bạn có thể cần vay tiền thẻ trực tuyến gấp?

  Thật tốt khi mọi thứ trong cuộc sống diễn ra theo đúng kế hoạch và ngân sách gia đình hội tụ mà không gặp trở ngại nào. Nhưng đôi khi có thể nảy sinh những tình huống không thể lập kế hoạch trước được. Trong trường hợp tốt nhất, bạn sẽ có tiền để giải quyết nhanh chóng. Nếu không, cách dễ nhất để giải quyết vấn đề là đăng ký một khoản vay khẩn cấp.

  Nhu cầu như vậy có thể phát sinh nếu:

  • bạn làm hỏng các thiết bị gia dụng, nếu không có nó thì con người hiện đại sẽ khó sống hơn (máy giặt, tủ lạnh, modem, máy sấy tóc, lò vi sóng);
  • điện thoại di động/máy tính bảng/máy tính của bạn bị hỏng/mất và bạn cần mua gấp một cái mới (hoặc sửa chữa một cái bị hỏng);
  • mùa đông đến sớm và bên ngoài trời nhanh chóng trở lạnh – và bạn dự định mua một chiếc áo khoác trong 2-3 tuần sau, và bây giờ không có tiền trong ngân sách cho nó;
  • một sự kiện long trọng sắp diễn ra và bạn cần mua một món quà (hoặc tổ chức một lễ kỷ niệm);
  • có những vấn đề sức khỏe được điều trị tốt hơn ở phòng khám tư nhân;
  • xe cần sửa chữa hoặc thay thế vật tư tiêu hao.

  Bất kỳ tình huống nào được liệt kê ở trên đều cần có giải pháp ngay lập tức. Và bạn giải quyết vấn đề càng sớm thì càng tốt.

  Cách vay tiền thẻ online nhanh chóng

  Quy trình vay tiền trực tuyến bằng thẻ ngân hàng khẩn cấp khá đơn giản, nhưng bạn vẫn nên chú ý đến chi tiết và thực hiện đúng trình tự hành động:

  1. Chọn các điều kiện và lãi suất tốt nhất từ ​​MFI trên trang web so sánh khoản vay Bank-ua;
  2. Quyết định số tiền và điều kiện tối ưu để trả nợ. Việc thanh toán thoải mái ở hầu hết các tổ chức tài chính vi mô có thể được tính toán bằng máy tính khoản vay. Dịch vụ giúp hiểu được tổng số tiền thanh toán, ngày cuối cùng đóng khoản vay và số tiền lãi sẽ phải trả;
  3. Đăng ký hồ sơ hoặc đăng nhập bằng mã số điện thoại;
  4. Việc điền đơn đăng ký vay thẻ trực tuyến là rất cấp thiết. Đây thường là dữ liệu tiêu chuẩn: thông tin cá nhân, chi tiết hộ chiếu và mã nhận dạng. Trên trang web của các tổ chức thường nêu rõ rằng dữ liệu cá nhân nhận được sẽ không được chuyển cho bên thứ ba mà chỉ được sử dụng để xác nhận tính trung thực về danh tính của người vay;
  5. Xác minh thẻ. Bạn có thể sử dụng bất kỳ loại thẻ ngân hàng nào: thẻ lương, thẻ tín dụng, thẻ phúc lợi xã hội, v.v. Điều quan trọng là tài khoản đó phải thuộc một tổ chức ngân hàng của Ukraina và dành cho công dân của nước này.
  6. Ký hợp đồng. Các điều khoản và điều kiện sẽ được gửi tới e-mail. Bạn nên làm quen với từng điểm – đây là chìa khóa để tránh những vấn đề và những khoản phí không lường trước được. Sau khi được ký và gửi đến MFI, tiền sẽ được ghi có vào thẻ sau vài phút.

  Vay thẻ khẩn cấp online: ưu điểm khi chọn tín dụng

  Việc lựa chọn hình thức vay tiền trực tuyến gấp trên thẻ mang lại nhiều lợi ích cho người đi vay. Rõ ràng điểm cộng chính là quá trình xử lý khoản vay nhanh nhất có thể. Nhìn chung, các tổ chức tài chính vi mô đã được xác minh có xếp hạng tốt trên thị trường sẽ mất khoảng 15-20 phút trước khi tiền được nhận vào thẻ ngân hàng. Trong số những lợi thế cũng cần được nhấn mạnh:

  • xử lý thông tin và tương tác nhanh chóng với khách hàng. Hầu hết các ứng dụng đều được xử lý tự động. Bất kể thời gian gửi yêu cầu, câu trả lời sẽ nhanh chóng. Điều này đặc biệt quan trọng trong những tình huống nguy cấp, khi không thể chờ đợi lâu để chuyển giao và thu thập toàn bộ gói tài liệu, chứng chỉ;
  • xử lý khoản vay trực tuyến. Không cần phải đến trực tiếp tổ chức tài chính. Điều này giúp tiết kiệm thời gian và có thể vay vốn ở bất kỳ địa phương nào. Nó đặc biệt phù hợp trong thời kỳ hỗn loạn của đại dịch và thiết quân luật;
  • có khả năng cao nhận được phản hồi tích cực. Tổ chức tài chính vi mô không yêu cầu chứng minh thu nhập, ít khi để ý đến lịch sử tín dụng. Vì vậy, có 9 trên 10 hồ sơ đăng ký có cơ hội được vay thẻ khẩn cấp. Đây có thể là những người về hưu, sinh viên, bà nội trợ, người thất nghiệp và các nhóm dân cư dễ bị tổn thương khác.

  Tại sao vay thẻ trực tuyến khẩn cấp tại MFI lại dễ dàng hơn?

  Các tổ chức tài chính vi mô rất lý tưởng cho việc cho vay có kỳ hạn vì chúng được thành lập đặc biệt để cung cấp các dịch vụ như vậy. Tại đây bạn có thể nhận được khoản vay trong vòng 30-60 phút mà không cần cung cấp giấy chứng nhận thu nhập.

  Các ngân hàng luôn quan tâm hơn đến từng người vay. Khoản vay khẩn cấp (nhanh chóng) chỉ có thể được nhận bởi khách hàng thường trực của ngân hàng, người đã nộp tất cả các tài liệu cần thiết và đã được ngân hàng xác minh. Nếu bạn là khách hàng mới, khó có khả năng bạn nhận được thẻ tín dụng khẩn cấp từ ngân hàng. Hơn nữa, nó sẽ không được cấp trên thẻ – bạn cần phải trực tiếp đến chi nhánh (có nghĩa là bạn còn phải mất nhiều thời gian hơn nữa).

  Vì vậy, nếu là vấn đề cấp bách thì chỉ có một lựa chọn duy nhất: chỉ có MFI. Trên Bank-ua, bạn có thể dễ dàng so sánh các ưu đãi từ hàng chục tổ chức tài chính vi mô của Ukraina. Chỉ trong vài phút, bạn sẽ có thể tìm thấy các điều khoản tín dụng có lợi nhất.

  Thông tin về các đối tác của chúng tôi

  MFOLiên lạcThông tin hợp pháp
  CCLOanĐiện thoại:

  0 800 750 027

  38 097 583-11-77

  38 093 583-11-77

  38 044 222-77-33

  E-mail:

  help@ccloan.com.ua

  Lịch làm việc:

  xung quanh đồng hồ

  Địa chỉ:

  Ukraina 01024, Kiev, st. Basina, tòa nhà 6

  Tên pháp lý:

  TOV “SS Lone” EDRPOU 40071779

  Giấy phép của Ủy ban Dịch vụ Tài chính Quốc gia:

  Số 1127 ngày 13/04/2017.

  Giám đốc:

  Natalya Valentynivna Klevakina

  MiloanĐiện thoại:

  38 (044) 337 36 67

  E-mail:

  info@miloan.ua

  Lịch làm việc:

  Phát hành khoản vay – suốt ngày đêm, Dịch vụ hỗ trợ – Từ 8 giờ sáng đến 8 giờ tối

  Địa chỉ:

  Kyiv, Baggovutivska, tòa nhà 17-21

  Tên pháp lý:

  LLC “Miloan” EDRPOU 40484607

  Giấy phép của Ủy ban Dịch vụ Tài chính Quốc gia:

  Số 163 ngày 26/01/2017

  Giám đốc:

  Vynychenko Oleksiy Vitaliyovych

  MoneyveoĐiện thoại:

  0 800 21 9393

  E-mail:

  support@moneyveo.ua

  Lịch làm việc:

  xung quanh đồng hồ

  Địa chỉ:

  01015, m Kyiv, 15-B Phố Leiptsyzka, Tầng 1

  Tên pháp lý:

  OOO “HỖ TRỢ TÀI CHÍNH NHANH CHÓNG MANIVEO” EDRPOU 38569246

  Giấy phép của Ủy ban Dịch vụ Tài chính Quốc gia:

  Số 163 ngày 26/01/2017

  Giám đốc:

  Andronikova Olena Oleksandrivna

  AlexcreditĐiện thoại:

  38 (099) 618 64 64

  38 (097) 618 64 64

  38 (093) 618 64 64

  E-mail:

  mail@alexcredit.com.ua

  Lịch làm việc:

  Các khoản vay được phát hành suốt ngày đêm

  Trung tâm liên hệ: Thứ Hai – Thứ Sáu từ 8 giờ sáng đến 8 giờ tối.

  Thứ bảy và chủ nhật từ 10:00 đến 20:00.

  Địa chỉ:

  49041, Dnipro, st. Ykov Samarskyi, 12-A

  Tên pháp lý:

  LLC “ALEKSKREDIT” EDRPOU 41346335

  Giấy phép của Ủy ban Dịch vụ Tài chính Quốc gia:

  Số 3549 ngày 17/08/2017

  Giám đốc:

  Egorov Vadim Petrovych

  MyCreditĐiện thoại:

  073 369 41 11

  067 369 41 11

  050 369 41 11

  0 800 214 111

  E-mail:

  support@mycredit.ua

  Lịch làm việc:

  xung quanh đồng hồ

  Địa chỉ:

  01010, Kiev, quảng trường Arsenalna, 1-B

  Tên pháp lý:

  LLC “1 Cơ quan Bảo đảm Tín dụng Cần thiết” EDRPOU 39861924

  Giấy phép của Ủy ban Dịch vụ Tài chính Quốc gia:

  Số 163 ngày 26/01/2017

  Giám đốc:

  Stenzya Dmytro Vitaliyovych

  CreditKasaĐiện thoại:

  38 044 333 52 22

  38 067 373 37 57

  38 099 373 37 57

  38 063 373 37 57

  E-mail:

  info@creditkasa.ua

  Lịch làm việc:

  các ngày trong tuần từ 8 giờ sáng đến 9 giờ tối

  cuối tuần và ngày lễ: từ 10:00 đến 20:00

  Địa chỉ:

  01133, Kiev, blvd. Lesi Ukrainka, 26, văn phòng 407

  Tên pháp lý:

  LLC “TÀI CHÍNH TÍN DỤNG UKR” EDRPOU 38548598

  Giấy phép của Ủy ban Dịch vụ Tài chính Quốc gia:

  Số 2401 ngày 08/06/2017

  Giám đốc:

  Maria Mykolaivna Hayvoronska

  CreditPlusĐiện thoại:

  0 (800) 753-363

  E-mail:

  info@creditplus.ua

  Lịch làm việc:

  Phát hành các khoản vay suốt ngày đêm

  Giờ hỗ trợ dịch vụ:

  Thứ Hai-Thứ Sáu: từ 8 giờ sáng đến 11 giờ tối

  Thứ bảy-chủ nhật: từ 9:00 đến 21:00

  Địa chỉ:

  03062, Kiev, Prospekt Peremogy 90-A

  Tên pháp lý:

  LLC “Aventus UKRAINE” EDRPOU 41078230

  Giấy phép của Ủy ban Dịch vụ Tài chính Quốc gia:

  Số 756 ngày 28/03/2017

  Giám đốc:

  Volodymyr Viktorovych Dovhal

  GoufingouĐiện thoại:

  38 (044) 390 30 31

  E-mail:

  info@gofingo.com.ua

  Địa chỉ:

  04071, Kiev, đường Horiva, 1A

  Tên pháp lý:

  LLC “GOUFINGOU” EDRPOU 42059219

  Giấy phép của Ủy ban Dịch vụ Tài chính Quốc gia:

  Số 876 ngày 07/06/2018

  Giám đốc:

  Ivashchenko Iryna Viktorivna

  ШвидкоГрошіĐiện thoại:

  0 800 50 10 20

  E-mail:

  info@sgroshi.com

  Địa chỉ: 01032, Kiev, str. Saksaganskyi, 133-A

  Tên pháp lý: LLC “TRUNG TÂM TIÊU DÙNG”, EDRPOU 37356833

  Giấy phép của Ủy ban Dịch vụ Tài chính Quốc gia:

  Số 438 ngày 28/02/2017

  Giám đốc:

  Oleksandr Volodymyrovych Kholod

  Є-ГрошіĐiện thoại:

  0 800 300 330

  Email: info@e-groshi.com

  Lịch làm việc:

  xung quanh đồng hồ

  Địa chỉ:

  m Dnipro, Đại lộ Bohdan Khmelnytskyi, tòa nhà 180, văn phòng (Sq.) 211

  Tên pháp lý:

  LLC “CÔNG TY TÀI CHÍNH TIỀN ĐIỆN” EDRPOU 43067861

  Giấy phép của Ủy ban Dịch vụ Tài chính Quốc gia:

  Số 1968 ngày 08/10/2019

  Giám đốc:

  Koretskaya Iryna Serhiivna

  Ваша ГотівочкаĐiện thoại:

  0800 202 404

  E-mail:

  zayavka@limefin.com

  Lịch làm việc:

  từ 8h sáng đến 10h tối không nghỉ

  Địa chỉ:

  MYKOLAIV, Pushkinska, tòa nhà 28, văn phòng (Sq.) 7

  Tên pháp lý:

  LLC Vốn vôi EDRPOU 41885310

  Giấy phép của Ủy ban Dịch vụ Tài chính Quốc gia:

  Số 793 ngày 07/05/2019

  Giám đốc:

  Halyna Volodymyrivna Lebedeva

  КошельокĐiện thoại:

  +38 (044) 334 44 20

  E-mail:

  info@koshelok.net

  Địa chỉ:

  08135 Vùng Kyiv, quận Kyiv-Svyatoshinsky, Chaika Antonov, tòa nhà 8A

  Tên pháp lý:

  LLC “KOSHELOK” EDRPOU 40842831

  Giấy phép của Ủy ban Dịch vụ Tài chính Quốc gia:

  Số 432 ngày 28.02.2017

  Giám đốc:

  Serhiy Serhiyovych Krylov

  CashberryĐiện thoại:

  0 800 600 770

  E-mail:

  info@cashberry.com.ua

  Lịch làm việc:

  Thứ Hai – Thứ Sáu: 08:00 – 20:00

  Thứ 7 – Thứ 2: 09:00 – 18:00

  Địa chỉ:

  Kyiv Klovsky Uzviz, sinh 7, văn phòng (Sq.) Phòng 103

  Tên pháp lý:

  LLC “Công ty tài chính Đầu tư Tài chính” EDRPOU 40284315

  Giấy phép của Ủy ban Dịch vụ Tài chính Quốc gia:

  Số 1680 ngày 16/05/2017

  Giám đốc:

  Kupriyanov Maksym Serhiyovych

  Credit7Điện thoại:

  0 800 33 07 33

  E-mail:

  info@credit7.ua

  Lịch làm việc:

  Thứ Hai-Thứ Sáu: từ 9 giờ sáng đến 9 giờ tối

  Thứ bảy-chủ nhật: từ 9:00 đến 19:00

  Địa chỉ:

  02081 Kyiv, Dniprovska naberezhna, 25, văn phòng (Sq.) 318

  Tên pháp lý:

  LLC “LINEURA UKRAINE” EDRPOU 42753492

  Giấy phép của Ủy ban Dịch vụ Tài chính Quốc gia:

  Giấy chứng nhận FC số 1177 ngày 19/03/2019

  Giám đốc:

  Shchenichny Andriy Ivanovych

  ForzacreditĐiện thoại:

  0800300770

  Lịch làm việc:

  suốt ngày đêm 24/7

  Địa chỉ:

  04080 Kiev, Vikentia Khvoyki, 15 / 15

  Tên pháp lý:

  LLC “FC” FORZA “EDRPOU 41762679

  Giấy phép của Ủy ban Dịch vụ Tài chính Quốc gia:

  Số 559 ngày 13/04/2018

  Giám đốc:

  Natalia Chebanova

  KF.UAĐiện thoại:

  0 800 30 08 83

  Lịch làm việc:

  xung quanh đồng hồ

  Địa chỉ:

  04080 Kiev, Vikentia Khvoyki, 15 / 15

  Tên pháp lý:

  LLC “FC” FORZA “EDRPOU 41762679

  Giấy phép của Ủy ban Dịch vụ Tài chính Quốc gia:

  Số 559 ngày 13/04/2018

  Giám đốc:

  Natalia Chebanova

  Money4youĐiện thoại:

  0 800 330 024

  E-mail:

  info@money4you.com.ua

  Lịch làm việc:

  Thứ Hai-Thứ Sáu: 09:00-20:00

  Thứ bảy-thứ tư: 10:00-20:00

  Địa chỉ:

  03150 Kyiv, Kazimyra Malevicha, tòa nhà 87

  Tên pháp lý:

  LLC “Manifo” EDRPOU 42848369

  Giấy phép của Ủy ban Dịch vụ Tài chính Quốc gia:

  Số 1198 ngày 07/05/2019

  Giám đốc:

  Oleg Vasylovich Kuzminov

  SOS CreditĐiện thoại:

  (044) 36 36 767

  0 (800) 211 767

  E-mail:

  support@sos-credit.com.ua

  Lịch làm việc:

  từ 9:00 đến 18:00 (các ngày trong tuần)

  Địa chỉ:

  23, Pochaynynska, Kiev, 04070

  Tên pháp lý:

  LLC “SOS KREDIT” EDRPOU 39487128

  Giấy phép của Ủy ban Dịch vụ Tài chính Quốc gia:

  Số 163 ngày 26/01/2017

  Giám đốc:

  Timofeev Yaroslav Andreyovych

   

  Câu hỏi và câu trả lời

  Làm thế nào để vay tiền trực tuyến trên thẻ khẩn cấp?
  Để vay tiền, bạn sẽ cần có hộ chiếu, mã số, số điện thoại và thẻ ngân hàng, và tất nhiên là có quyền truy cập Internet.
  Làm thế nào để hoàn trả khoản vay thẻ khẩn cấp quá hạn trực tuyến?
  Bạn có thể thanh toán khoản vay quá hạn thông qua thiết bị đầu cuối, máy ATM, máy tính tiền, hồ sơ trên trang web MFI, chuyển khoản ngân hàng hoặc thẻ. Đồng thời, cần tính đến hình phạt do chậm trả nợ.
  Làm thế nào để thanh toán sớm khoản vay thẻ khẩn cấp trực tuyến?
  Các điều khoản và khả năng trả nợ dài hạn phải được tìm kiếm trong hợp đồng tín dụng, chúng có thể khác nhau trong từng trường hợp.
  Làm thế nào để lấy thẻ tín dụng trực tuyến khẩn cấp mà không cần hộ chiếu?
  Dịch vụ này có sẵn ở một số tổ chức tài chính vi mô nhất định sử dụng chi tiết tài khoản ngân hàng để xác nhận danh tính của người đi vay.
  Điều gì sẽ xảy ra nếu bạn không thanh toán thẻ tín dụng trực tuyến khẩn cấp?
  Trong trường hợp không thanh toán khoản vay, tiền lãi và tiền phạt sẽ được tính, cuối cùng vấn đề sẽ đến việc thu tiền thanh toán thông qua quyết định của tòa án.
  Nhận thẻ tín dụng trực tuyến khẩn cấp ở đâu nếu có khoản vay vi mô?
  Các tổ chức tài chính vi mô hiếm khi quan tâm đến lịch sử tín dụng. Tuy nhiên, nếu không có sự chậm trễ và việc thanh toán khoản thanh toán hàng tháng đúng hạn thì sẽ không có vấn đề gì.

  Bạn có thể nhận khoản vay thẻ trực tuyến khẩn cấp tại hầu hết mọi tổ chức tài chính vi mô (MFI) của Ukraine. Khách hàng cần có gói dữ liệu nhận dạng cá nhân tối thiểu và không có tín dụng mở trong MFI mà khách hàng đăng ký.

  Bạn có thể nhận được thẻ tín dụng trực tuyến khẩn cấp ở đâu?

  Khi một người cần vay tiền gấp nhưng không muốn nhờ người thân, bạn bè – có 2 lựa chọn:

  1. Ngân hàng. Chuyên chủ yếu cho vay dài hạn lớn. Nhưng trong những năm gần đây, các ngân hàng đã bắt đầu giới thiệu dịch vụ tín dụng vi mô – bạn có thể phát hành các khoản vay ngắn hạn từ một số công ty.
  2. MFI Các công ty có dịch vụ chính và duy nhất là các khoản vay vi mô có kỳ hạn.

  Tốt hơn là bạn nên đăng ký các khoản vay có kỳ hạn tại các tổ chức tài chính vi mô, vốn ban đầu được thành lập nhằm mục đích cho vay vi mô có thời hạn với các điều kiện có lợi. Một trong những lợi thế đáng kể của MFI là yêu cầu thấp đối với khách hàng.

  Nếu ngân hàng yêu cầu giấy chứng nhận thu nhập, ít nhất có lịch sử tín dụng trung lập và đôi khi có người bảo lãnh thì các yêu cầu đối với MFI sẽ ít hơn. Chỉ cần có dữ liệu hộ chiếu và số nhận dạng cá nhân và đôi khi chỉ cần có số liên lạc trên điện thoại di động.

  Các tổ chức tài chính vi mô phát hành các khoản vay có kỳ hạn không chỉ trực tuyến mà còn bằng tiền mặt. Đặc biệt, có dịch vụ gửi tiền mặt bằng chuyển phát nhanh đến nhà khách hàng (nhưng ở một số TCTCVM đây là dịch vụ phải trả phí).

  Cổng thông tin Bank-ua sẽ cung cấp câu trả lời khẩn cấp cho câu hỏi lấy thẻ tín dụng trực tuyến ở đâu. Tại đây, bạn có thể xem tất cả các đề nghị cho vay từ các tổ chức tài chính vi mô khác nhau của Ukraina và chọn phương án có lợi nhất.

  Trong trường hợp nào bạn có thể cần vay tiền thẻ trực tuyến gấp?

  Thật tốt khi mọi thứ trong cuộc sống diễn ra theo đúng kế hoạch và ngân sách gia đình hội tụ mà không gặp trở ngại nào. Nhưng đôi khi có thể nảy sinh những tình huống không thể lập kế hoạch trước được. Trong trường hợp tốt nhất, bạn sẽ có tiền để giải quyết nhanh chóng. Nếu không, cách dễ nhất để giải quyết vấn đề là đăng ký một khoản vay khẩn cấp.

  Nhu cầu như vậy có thể phát sinh nếu:

  • bạn làm hỏng các thiết bị gia dụng, nếu không có nó thì con người hiện đại sẽ khó sống hơn (máy giặt, tủ lạnh, modem, máy sấy tóc, lò vi sóng);
  • điện thoại di động/máy tính bảng/máy tính của bạn bị hỏng/mất và bạn cần mua gấp một cái mới (hoặc sửa chữa một cái bị hỏng);
  • mùa đông đến sớm và bên ngoài trời nhanh chóng trở lạnh – và bạn dự định mua một chiếc áo khoác trong 2-3 tuần sau, và bây giờ không có tiền trong ngân sách cho nó;
  • một sự kiện long trọng sắp diễn ra và bạn cần mua một món quà (hoặc tổ chức một lễ kỷ niệm);
  • có những vấn đề sức khỏe được điều trị tốt hơn ở phòng khám tư nhân;
  • xe cần sửa chữa hoặc thay thế vật tư tiêu hao.

  Bất kỳ tình huống nào được liệt kê ở trên đều cần có giải pháp ngay lập tức. Và bạn giải quyết vấn đề càng sớm thì càng tốt.

  Cách vay tiền thẻ online nhanh chóng

  Quy trình vay tiền trực tuyến bằng thẻ ngân hàng khẩn cấp khá đơn giản, nhưng bạn vẫn nên chú ý đến chi tiết và thực hiện đúng trình tự hành động:

  1. Chọn các điều kiện và lãi suất tốt nhất từ ​​MFI trên trang web so sánh khoản vay Bank-ua;
  2. Quyết định số tiền và điều kiện tối ưu để trả nợ. Việc thanh toán thoải mái ở hầu hết các tổ chức tài chính vi mô có thể được tính toán bằng máy tính khoản vay. Dịch vụ giúp hiểu được tổng số tiền thanh toán, ngày cuối cùng đóng khoản vay và số tiền lãi sẽ phải trả;
  3. Đăng ký hồ sơ hoặc đăng nhập bằng mã số điện thoại;
  4. Việc điền đơn đăng ký vay thẻ trực tuyến là rất cấp thiết. Đây thường là dữ liệu tiêu chuẩn: thông tin cá nhân, chi tiết hộ chiếu và mã nhận dạng. Trên trang web của các tổ chức thường nêu rõ rằng dữ liệu cá nhân nhận được sẽ không được chuyển cho bên thứ ba mà chỉ được sử dụng để xác nhận tính trung thực về danh tính của người vay;
  5. Xác minh thẻ. Bạn có thể sử dụng bất kỳ loại thẻ ngân hàng nào: thẻ lương, thẻ tín dụng, thẻ phúc lợi xã hội, v.v. Điều quan trọng là tài khoản đó phải thuộc một tổ chức ngân hàng của Ukraina và dành cho công dân của nước này.
  6. Ký hợp đồng. Các điều khoản và điều kiện sẽ được gửi tới e-mail. Bạn nên làm quen với từng điểm – đây là chìa khóa để tránh những vấn đề và những khoản phí không lường trước được. Sau khi được ký và gửi đến MFI, tiền sẽ được ghi có vào thẻ sau vài phút.

  Vay thẻ khẩn cấp online: ưu điểm khi chọn tín dụng

  Việc lựa chọn hình thức vay tiền trực tuyến gấp trên thẻ mang lại nhiều lợi ích cho người đi vay. Rõ ràng điểm cộng chính là quá trình xử lý khoản vay nhanh nhất có thể. Nhìn chung, các tổ chức tài chính vi mô đã được xác minh có xếp hạng tốt trên thị trường sẽ mất khoảng 15-20 phút trước khi tiền được nhận vào thẻ ngân hàng. Trong số những lợi thế cũng cần được nhấn mạnh:

  • xử lý thông tin và tương tác nhanh chóng với khách hàng. Hầu hết các ứng dụng đều được xử lý tự động. Bất kể thời gian gửi yêu cầu, câu trả lời sẽ nhanh chóng. Điều này đặc biệt quan trọng trong những tình huống nguy cấp, khi không thể chờ đợi lâu để chuyển giao và thu thập toàn bộ gói tài liệu, chứng chỉ;
  • xử lý khoản vay trực tuyến. Không cần phải đến trực tiếp tổ chức tài chính. Điều này giúp tiết kiệm thời gian và có thể vay vốn ở bất kỳ địa phương nào. Nó đặc biệt phù hợp trong thời kỳ hỗn loạn của đại dịch và thiết quân luật;
  • có khả năng cao nhận được phản hồi tích cực. Tổ chức tài chính vi mô không yêu cầu chứng minh thu nhập, ít khi để ý đến lịch sử tín dụng. Vì vậy, có 9 trên 10 hồ sơ đăng ký có cơ hội được vay thẻ khẩn cấp. Đây có thể là những người về hưu, sinh viên, bà nội trợ, người thất nghiệp và các nhóm dân cư dễ bị tổn thương khác.

  Tại sao vay thẻ trực tuyến khẩn cấp tại MFI lại dễ dàng hơn?

  Các tổ chức tài chính vi mô rất lý tưởng cho việc cho vay có kỳ hạn vì chúng được thành lập đặc biệt để cung cấp các dịch vụ như vậy. Tại đây bạn có thể nhận được khoản vay trong vòng 30-60 phút mà không cần cung cấp giấy chứng nhận thu nhập.

  Các ngân hàng luôn quan tâm hơn đến từng người vay. Khoản vay khẩn cấp (nhanh chóng) chỉ có thể được nhận bởi khách hàng thường trực của ngân hàng, người đã nộp tất cả các tài liệu cần thiết và đã được ngân hàng xác minh. Nếu bạn là khách hàng mới, khó có khả năng bạn nhận được thẻ tín dụng khẩn cấp từ ngân hàng. Hơn nữa, nó sẽ không được cấp trên thẻ – bạn cần phải trực tiếp đến chi nhánh (có nghĩa là bạn còn phải mất nhiều thời gian hơn nữa).

  Vì vậy, nếu là vấn đề cấp bách thì chỉ có một lựa chọn duy nhất: chỉ có MFI. Trên Bank-ua, bạn có thể dễ dàng so sánh các ưu đãi từ hàng chục tổ chức tài chính vi mô của Ukraina. Chỉ trong vài phút, bạn sẽ có thể tìm thấy các điều khoản tín dụng có lợi nhất.

  Thông tin về các đối tác của chúng tôi

  MFOLiên lạcThông tin hợp pháp
  CCLOanĐiện thoại:

  0 800 750 027

  38 097 583-11-77

  38 093 583-11-77

  38 044 222-77-33

  E-mail:

  help@ccloan.com.ua

  Lịch làm việc:

  xung quanh đồng hồ

  Địa chỉ:

  Ukraina 01024, Kiev, st. Basina, tòa nhà 6

  Tên pháp lý:

  TOV “SS Lone” EDRPOU 40071779

  Giấy phép của Ủy ban Dịch vụ Tài chính Quốc gia:

  Số 1127 ngày 13/04/2017.

  Giám đốc:

  Natalya Valentynivna Klevakina

  MiloanĐiện thoại:

  38 (044) 337 36 67

  E-mail:

  info@miloan.ua

  Lịch làm việc:

  Phát hành khoản vay – suốt ngày đêm, Dịch vụ hỗ trợ – Từ 8 giờ sáng đến 8 giờ tối

  Địa chỉ:

  Kyiv, Baggovutivska, tòa nhà 17-21

  Tên pháp lý:

  LLC “Miloan” EDRPOU 40484607

  Giấy phép của Ủy ban Dịch vụ Tài chính Quốc gia:

  Số 163 ngày 26/01/2017

  Giám đốc:

  Vynychenko Oleksiy Vitaliyovych

  MoneyveoĐiện thoại:

  0 800 21 9393

  E-mail:

  support@moneyveo.ua

  Lịch làm việc:

  xung quanh đồng hồ

  Địa chỉ:

  01015, m Kyiv, 15-B Phố Leiptsyzka, Tầng 1

  Tên pháp lý:

  OOO “HỖ TRỢ TÀI CHÍNH NHANH CHÓNG MANIVEO” EDRPOU 38569246

  Giấy phép của Ủy ban Dịch vụ Tài chính Quốc gia:

  Số 163 ngày 26/01/2017

  Giám đốc:

  Andronikova Olena Oleksandrivna

  AlexcreditĐiện thoại:

  38 (099) 618 64 64

  38 (097) 618 64 64

  38 (093) 618 64 64

  E-mail:

  mail@alexcredit.com.ua

  Lịch làm việc:

  Các khoản vay được phát hành suốt ngày đêm

  Trung tâm liên hệ: Thứ Hai – Thứ Sáu từ 8 giờ sáng đến 8 giờ tối.

  Thứ bảy và chủ nhật từ 10:00 đến 20:00.

  Địa chỉ:

  49041, Dnipro, st. Ykov Samarskyi, 12-A

  Tên pháp lý:

  LLC “ALEKSKREDIT” EDRPOU 41346335

  Giấy phép của Ủy ban Dịch vụ Tài chính Quốc gia:

  Số 3549 ngày 17/08/2017

  Giám đốc:

  Egorov Vadim Petrovych

  MyCreditĐiện thoại:

  073 369 41 11

  067 369 41 11

  050 369 41 11

  0 800 214 111

  E-mail:

  support@mycredit.ua

  Lịch làm việc:

  xung quanh đồng hồ

  Địa chỉ:

  01010, Kiev, quảng trường Arsenalna, 1-B

  Tên pháp lý:

  LLC “1 Cơ quan Bảo đảm Tín dụng Cần thiết” EDRPOU 39861924

  Giấy phép của Ủy ban Dịch vụ Tài chính Quốc gia:

  Số 163 ngày 26/01/2017

  Giám đốc:

  Stenzya Dmytro Vitaliyovych

  CreditKasaĐiện thoại:

  38 044 333 52 22

  38 067 373 37 57

  38 099 373 37 57

  38 063 373 37 57

  E-mail:

  info@creditkasa.ua

  Lịch làm việc:

  các ngày trong tuần từ 8 giờ sáng đến 9 giờ tối

  cuối tuần và ngày lễ: từ 10:00 đến 20:00

  Địa chỉ:

  01133, Kiev, blvd. Lesi Ukrainka, 26, văn phòng 407

  Tên pháp lý:

  LLC “TÀI CHÍNH TÍN DỤNG UKR” EDRPOU 38548598

  Giấy phép của Ủy ban Dịch vụ Tài chính Quốc gia:

  Số 2401 ngày 08/06/2017

  Giám đốc:

  Maria Mykolaivna Hayvoronska

  CreditPlusĐiện thoại:

  0 (800) 753-363

  E-mail:

  info@creditplus.ua

  Lịch làm việc:

  Phát hành các khoản vay suốt ngày đêm

  Giờ hỗ trợ dịch vụ:

  Thứ Hai-Thứ Sáu: từ 8 giờ sáng đến 11 giờ tối

  Thứ bảy-chủ nhật: từ 9:00 đến 21:00

  Địa chỉ:

  03062, Kiev, Prospekt Peremogy 90-A

  Tên pháp lý:

  LLC “Aventus UKRAINE” EDRPOU 41078230

  Giấy phép của Ủy ban Dịch vụ Tài chính Quốc gia:

  Số 756 ngày 28/03/2017

  Giám đốc:

  Volodymyr Viktorovych Dovhal

  GoufingouĐiện thoại:

  38 (044) 390 30 31

  E-mail:

  info@gofingo.com.ua

  Địa chỉ:

  04071, Kiev, đường Horiva, 1A

  Tên pháp lý:

  LLC “GOUFINGOU” EDRPOU 42059219

  Giấy phép của Ủy ban Dịch vụ Tài chính Quốc gia:

  Số 876 ngày 07/06/2018

  Giám đốc:

  Ivashchenko Iryna Viktorivna

  ШвидкоГрошіĐiện thoại:

  0 800 50 10 20

  E-mail:

  info@sgroshi.com

  Địa chỉ: 01032, Kiev, str. Saksaganskyi, 133-A

  Tên pháp lý: LLC “TRUNG TÂM TIÊU DÙNG”, EDRPOU 37356833

  Giấy phép của Ủy ban Dịch vụ Tài chính Quốc gia:

  Số 438 ngày 28/02/2017

  Giám đốc:

  Oleksandr Volodymyrovych Kholod

  Є-ГрошіĐiện thoại:

  0 800 300 330

  Email: info@e-groshi.com

  Lịch làm việc:

  xung quanh đồng hồ

  Địa chỉ:

  m Dnipro, Đại lộ Bohdan Khmelnytskyi, tòa nhà 180, văn phòng (Sq.) 211

  Tên pháp lý:

  LLC “CÔNG TY TÀI CHÍNH TIỀN ĐIỆN” EDRPOU 43067861

  Giấy phép của Ủy ban Dịch vụ Tài chính Quốc gia:

  Số 1968 ngày 08/10/2019

  Giám đốc:

  Koretskaya Iryna Serhiivna

  Ваша ГотівочкаĐiện thoại:

  0800 202 404

  E-mail:

  zayavka@limefin.com

  Lịch làm việc:

  từ 8h sáng đến 10h tối không nghỉ

  Địa chỉ:

  MYKOLAIV, Pushkinska, tòa nhà 28, văn phòng (Sq.) 7

  Tên pháp lý:

  LLC Vốn vôi EDRPOU 41885310

  Giấy phép của Ủy ban Dịch vụ Tài chính Quốc gia:

  Số 793 ngày 07/05/2019

  Giám đốc:

  Halyna Volodymyrivna Lebedeva

  КошельокĐiện thoại:

  +38 (044) 334 44 20

  E-mail:

  info@koshelok.net

  Địa chỉ:

  08135 Vùng Kyiv, quận Kyiv-Svyatoshinsky, Chaika Antonov, tòa nhà 8A

  Tên pháp lý:

  LLC “KOSHELOK” EDRPOU 40842831

  Giấy phép của Ủy ban Dịch vụ Tài chính Quốc gia:

  Số 432 ngày 28.02.2017

  Giám đốc:

  Serhiy Serhiyovych Krylov

  CashberryĐiện thoại:

  0 800 600 770

  E-mail:

  info@cashberry.com.ua

  Lịch làm việc:

  Thứ Hai – Thứ Sáu: 08:00 – 20:00

  Thứ 7 – Thứ 2: 09:00 – 18:00

  Địa chỉ:

  Kyiv Klovsky Uzviz, sinh 7, văn phòng (Sq.) Phòng 103

  Tên pháp lý:

  LLC “Công ty tài chính Đầu tư Tài chính” EDRPOU 40284315

  Giấy phép của Ủy ban Dịch vụ Tài chính Quốc gia:

  Số 1680 ngày 16/05/2017

  Giám đốc:

  Kupriyanov Maksym Serhiyovych

  Credit7Điện thoại:

  0 800 33 07 33

  E-mail:

  info@credit7.ua

  Lịch làm việc:

  Thứ Hai-Thứ Sáu: từ 9 giờ sáng đến 9 giờ tối

  Thứ bảy-chủ nhật: từ 9:00 đến 19:00

  Địa chỉ:

  02081 Kyiv, Dniprovska naberezhna, 25, văn phòng (Sq.) 318

  Tên pháp lý:

  LLC “LINEURA UKRAINE” EDRPOU 42753492

  Giấy phép của Ủy ban Dịch vụ Tài chính Quốc gia:

  Giấy chứng nhận FC số 1177 ngày 19/03/2019

  Giám đốc:

  Shchenichny Andriy Ivanovych

  ForzacreditĐiện thoại:

  0800300770

  Lịch làm việc:

  suốt ngày đêm 24/7

  Địa chỉ:

  04080 Kiev, Vikentia Khvoyki, 15 / 15

  Tên pháp lý:

  LLC “FC” FORZA “EDRPOU 41762679

  Giấy phép của Ủy ban Dịch vụ Tài chính Quốc gia:

  Số 559 ngày 13/04/2018

  Giám đốc:

  Natalia Chebanova

  KF.UAĐiện thoại:

  0 800 30 08 83

  Lịch làm việc:

  xung quanh đồng hồ

  Địa chỉ:

  04080 Kiev, Vikentia Khvoyki, 15 / 15

  Tên pháp lý:

  LLC “FC” FORZA “EDRPOU 41762679

  Giấy phép của Ủy ban Dịch vụ Tài chính Quốc gia:

  Số 559 ngày 13/04/2018

  Giám đốc:

  Natalia Chebanova

  Money4youĐiện thoại:

  0 800 330 024

  E-mail:

  info@money4you.com.ua

  Lịch làm việc:

  Thứ Hai-Thứ Sáu: 09:00-20:00

  Thứ bảy-thứ tư: 10:00-20:00

  Địa chỉ:

  03150 Kyiv, Kazimyra Malevicha, tòa nhà 87

  Tên pháp lý:

  LLC “Manifo” EDRPOU 42848369

  Giấy phép của Ủy ban Dịch vụ Tài chính Quốc gia:

  Số 1198 ngày 07/05/2019

  Giám đốc:

  Oleg Vasylovich Kuzminov

  SOS CreditĐiện thoại:

  (044) 36 36 767

  0 (800) 211 767

  E-mail:

  support@sos-credit.com.ua

  Lịch làm việc:

  từ 9:00 đến 18:00 (các ngày trong tuần)

  Địa chỉ:

  23, Pochaynynska, Kiev, 04070

  Tên pháp lý:

  LLC “SOS KREDIT” EDRPOU 39487128

  Giấy phép của Ủy ban Dịch vụ Tài chính Quốc gia:

  Số 163 ngày 26/01/2017

  Giám đốc:

  Timofeev Yaroslav Andreyovych