Tín dụng trực tuyến vào thẻ 24/7

Chọn số tiền và thời hạn vay

Số tiền vay
 vnd
Trong thời gian
 ngày

Gửi đơn xin vay tiền của bạn

  MoneyWatcher

  Bạn muốn vay tiền với điều kiện thuận lợi nhất?

  Viết thư cho bản tin của chúng tôi với các chương trình khuyến mãi từ các công ty tín dụng

  Quy tắc của chúng tôi là không quá 1 lá thư mỗi tháng.

  Các khoản vay tốt nhất cho 19 Tháng Bảy 2024

  (0)
  Thanh toán
  3000 vnd
  =
  Cơ quan tín dụng
  1000 vnd
  +
  Nhiệm vụ
  2000 vnd
  Khoản vay đầu tiên
  0 - 15000 vnd
  Số tiền tối đa
  15050 vnd
  Thuật ngữ
  1 - 720 ngày
  Vấn đề
  Thời gian phát hành
  15
  Lịch trình
  24/7
  Tuổi
  18-60
  (0)
  Thanh toán
  1002 vnd
  =
  Cơ quan tín dụng
  1000 vnd
  +
  Nhiệm vụ
  2 vnd
  Khoản vay đầu tiên
  0 - 2000000 vnd
  Số tiền tối đa
  2000000 vnd
  Thuật ngữ
  1 - 180 ngày
  Vấn đề
  Thời gian phát hành
  30
  Lịch trình
  24/7
  Tuổi
  22-68
  (0)
  Thanh toán
  1002 vnd
  =
  Cơ quan tín dụng
  1000 vnd
  +
  Nhiệm vụ
  2 vnd
  Khoản vay đầu tiên
  0 - 25000 vnd
  Số tiền tối đa
  25000 vnd
  Thuật ngữ
  1 - 90 ngày
  Vấn đề
  Thời gian phát hành
  5
  Lịch trình
  24/7
  Tuổi
  21-70
  (0)
  Thanh toán
  1002 vnd
  =
  Cơ quan tín dụng
  1000 vnd
  +
  Nhiệm vụ
  2 vnd
  Khoản vay đầu tiên
  0 - 5000000 vnd
  Số tiền tối đa
  5000000 vnd
  Thuật ngữ
  1 - 30 ngày
  Vấn đề
  Thời gian phát hành
  5
  Lịch trình
  24/7
  Tuổi
  18-65
  (0)
  Thanh toán
  1000 vnd
  =
  Cơ quan tín dụng
  1000 vnd
  +
  Nhiệm vụ
  0 vnd
  Khoản vay đầu tiên
  0 - 10000 vnd
  Số tiền tối đa
  10000 vnd
  Thuật ngữ
  1 - 30 ngày
  Vấn đề
  Thời gian phát hành
  15
  Lịch trình
  24/7
  Tuổi
  18-65
  (0)
  Thanh toán
  1002 vnd
  =
  Cơ quan tín dụng
  1000 vnd
  +
  Nhiệm vụ
  2 vnd
  Khoản vay đầu tiên
  0 - 30000000 vnd
  Số tiền tối đa
  30000000 vnd
  Thuật ngữ
  1 - 12 ngày
  Vấn đề
  Thời gian phát hành
  5
  Lịch trình
  24/7
  Tuổi
  22-55
  (0)
  Thanh toán
  1002 vnd
  =
  Cơ quan tín dụng
  1000 vnd
  +
  Nhiệm vụ
  2 vnd
  Khoản vay đầu tiên
  0 - 2000000 vnd
  Số tiền tối đa
  2000000 vnd
  Thuật ngữ
  1 - 180 ngày
  Vấn đề
  Thời gian phát hành
  10
  Lịch trình
  24/7
  Tuổi
  21-70
  (0)
  Thanh toán
  3000 vnd
  =
  Cơ quan tín dụng
  1000 vnd
  +
  Nhiệm vụ
  2000 vnd
  Khoản vay đầu tiên
  0 - 15000 vnd
  Số tiền tối đa
  15000 vnd
  Thuật ngữ
  1 - 720 ngày
  Vấn đề
  Thời gian phát hành
  15
  Lịch trình
  24/7
  Tuổi
  18-60
  (0)
  Thanh toán
  1002 vnd
  =
  Cơ quan tín dụng
  1000 vnd
  +
  Nhiệm vụ
  2 vnd
  Khoản vay đầu tiên
  0 - 10000 vnd
  Số tiền tối đa
  10000 vnd
  Thuật ngữ
  1 - 30 ngày
  Vấn đề
  Thời gian phát hành
  15
  Lịch trình
  24/7
  Tuổi
  18-65
  (0)
  Thanh toán
  1000 vnd
  =
  Cơ quan tín dụng
  1000 vnd
  +
  Nhiệm vụ
  0 vnd
  Khoản vay đầu tiên
  0 - 1000 vnd
  Số tiền tối đa
  10000000 vnd
  Thuật ngữ
  1 - 30 ngày
  Vấn đề
  Thời gian phát hành
  Lịch trình
  Tuổi
  22-55
  (0)
  Thanh toán
  1002 vnd
  =
  Cơ quan tín dụng
  1000 vnd
  +
  Nhiệm vụ
  2 vnd
  Khoản vay đầu tiên
  0 - 4000000 vnd
  Số tiền tối đa
  4000000 vnd
  Thuật ngữ
  1 - 30 ngày
  Vấn đề
  Thời gian phát hành
  15
  Lịch trình
  24/7
  Tuổi
  19-70
  (0)
  Thanh toán
  3920 vnd
  =
  Cơ quan tín dụng
  1000 vnd
  +
  Nhiệm vụ
  2920 vnd
  Khoản vay đầu tiên
  0 - 10000000 vnd
  Số tiền tối đa
  10000000 vnd
  Thuật ngữ
  92 - 183 ngày
  Vấn đề
  Thời gian phát hành
  15
  Lịch trình
  24/7
  Tuổi
  20-55
  (0)
  Thanh toán
  4650 vnd
  =
  Cơ quan tín dụng
  1000 vnd
  +
  Nhiệm vụ
  3650 vnd
  Khoản vay đầu tiên
  500000 - 500000 vnd
  Số tiền tối đa
  20000000 vnd
  Thuật ngữ
  91 - 182 ngày
  Vấn đề
  Thời gian phát hành
  15
  Lịch trình
  11/7
  Tuổi
  18-70
  (0)
  Thanh toán
  3000 vnd
  =
  Cơ quan tín dụng
  1000 vnd
  +
  Nhiệm vụ
  2000 vnd
  Khoản vay đầu tiên
  0 - 15000 vnd
  Số tiền tối đa
  15000 vnd
  Thuật ngữ
  1 - 720 ngày
  Vấn đề
  Thời gian phát hành
  15
  Lịch trình
  24/7
  Tuổi
  18-60
  (0)
  Thanh toán
  1000 vnd
  =
  Cơ quan tín dụng
  1000 vnd
  +
  Nhiệm vụ
  0 vnd
  Khoản vay đầu tiên
  0 - 1000 vnd
  Số tiền tối đa
  1000 vnd
  Thuật ngữ
  1 - 30 ngày
  Vấn đề
  Thời gian phát hành
  15
  Lịch trình
  24/7
  Tuổi
  18-65
  (0)
  Thanh toán
  1002 vnd
  =
  Cơ quan tín dụng
  1000 vnd
  +
  Nhiệm vụ
  2 vnd
  Khoản vay đầu tiên
  0 - 14800000 vnd
  Số tiền tối đa
  14800000 vnd
  Thuật ngữ
  1 - 90 ngày
  Vấn đề
  Thời gian phát hành
  5
  Lịch trình
  24/7
  Tuổi
  18-65
  (0)
  Thanh toán
  1002 vnd
  =
  Cơ quan tín dụng
  1000 vnd
  +
  Nhiệm vụ
  2 vnd
  Khoản vay đầu tiên
  0 - 10000 vnd
  Số tiền tối đa
  10000 vnd
  Thuật ngữ
  1 - 30 ngày
  Vấn đề
  Thời gian phát hành
  5
  Lịch trình
  24/7
  Tuổi
  18-65
  (0)
  Thanh toán
  1000 vnd
  =
  Cơ quan tín dụng
  1000 vnd
  +
  Nhiệm vụ
  0 vnd
  Khoản vay đầu tiên
  0 - 20000000 vnd
  Số tiền tối đa
  20000000 vnd
  Thuật ngữ
  3 - 365 ngày
  Vấn đề
  Thời gian phát hành
  10
  Lịch trình
  24/7
  Tuổi
  20-60
  Результаты не соответствующие условиям первого кредита
  Результаты не соответствующие вашим критериям сравнения

  Làm thế nào và ở đâu có lợi khi vay tiền trực tuyến bằng thẻ suốt ngày đêm?

  Bạn có thể nhận khoản vay trực tuyến bằng thẻ của mình 24 giờ một ngày từ một số tổ chức tài chính vi mô (MFO). Dịch vụ này có thể cần thiết nếu bạn đột nhiên cần tiền gấp ngoài giờ làm việc hoặc vào cuối tuần và không có cách nào để chờ đợi.

  Tại sao ngân hàng không thể vay tiền trực tuyến bằng thẻ 24 giờ một ngày?

  Khi nghe đến từ “cho vay”, nhiều người nghĩ ngay đến ngân hàng. Nếu chúng ta đang nói về việc thế chấp, vay mua ô tô hoặc vay một số tiền lớn cho bất kỳ mục đích nào khác, vâng, vay ngân hàng là giải pháp đúng đắn duy nhất.

  Nhưng nếu chúng ta đang nói về một khoản vay khẩn cấp và thậm chí suốt ngày đêm, thì bạn sẽ không thể liên hệ với ngân hàng vì hai lý do:

  1. Ngay cả các khoản vay ngân hàng khẩn cấp cũng chỉ mất vài giờ. Hơn nữa, chỉ có khách hàng thường xuyên mới có thể nhận được tiền trên thẻ. Nếu trước đây bạn chưa từng vay tiền từ ngân hàng này và không phải là khách hàng nhận lương của ngân hàng này cũng như không giữ tiền gửi ở đây, bạn chắc chắn sẽ phải dành thời gian đến thăm chi nhánh.
  2. Giờ mở cửa của chi nhánh ngân hàng chỉ là các ngày trong tuần. Chỉ ở các thành phố lớn mới có chi nhánh ngân hàng mở cửa vào ban đêm và cuối tuần. Có rất ít chi nhánh như vậy, có nghĩa là có thể mất nhiều thời gian để đến được chi nhánh gần nhất. Ngoài ra, bạn chỉ có thể nộp đơn xin vay tiền với họ – ngân hàng chắc chắn sẽ không cho bạn tiền vào ban đêm hoặc cuối tuần.

  Hóa ra các ngân hàng chỉ tốt với những khoản vay lớn có thể chờ đợi.

  Nơi nhận khoản vay trực tuyến trên thẻ suốt ngày đêm, kể cả vào ban đêm

  Ngoài ngân hàng, các tổ chức tài chính vi mô còn cung cấp các khoản vay cho người dân. Nếu bạn cần một khoản vay trực tuyến khẩn cấp ngoài giờ hoặc vào cuối tuần, đây là nơi bạn nên liên hệ vì:

  • Các tổ chức tài chính vi mô có tỷ lệ từ chối rất thấp (thực tế họ chỉ có thể từ chối khi có lý do rất chính đáng);
  • ở các tổ chức tài chính vi mô, toàn bộ quy trình – từ chọn công ty đến nhận tiền – thực sự mất tới 1 giờ;
  • Có những tổ chức tài chính vi mô làm việc 24 giờ một ngày, bảy ngày một tuần – nghĩa là bạn thực sự có thể nhận tiền từ họ ngay cả vào Chủ nhật lúc 5 giờ sáng hoặc Thứ Tư lúc 11 giờ tối.

  Không giống như ngân hàng, MFO phát hành tiền trong thời gian ngắn (trung bình lên tới 1 tháng) và với số lượng nhỏ (thường lên tới 10-20 nghìn hryvnia, nhưng đối với khách hàng thường xuyên, giới hạn có thể tăng nhẹ).

  Nếu bạn không biết nên liên hệ với tổ chức tài chính vi mô nào là tốt nhất, hãy sử dụng dịch vụ so sánh Bank-ua. Thông qua đó, bạn có thể chọn ưu đãi có lợi nhất trong vài phút và truy cập ngay vào trang web để gửi đơn đăng ký.

  Trong tình huống nào bạn có thể vay tiền trực tuyến bằng thẻ suốt ngày đêm?

  Thông thường chúng tôi cố gắng lập kế hoạch ngân sách của mình. Nhưng cũng có những tình huống khẩn cấp không thể lường trước được. Nói một cách tích cực, trong trường hợp như vậy, đáng để có những khoản tiết kiệm riêng biệt được giữ riêng biệt với ngân sách gia đình. Nhưng nếu đột nhiên không có đủ hoặc không có ở đó, thì vấn đề sẽ chỉ được giải quyết bằng một khoản vay.

  Dưới đây là một số ví dụ về các tình huống mà khoản vay trực tuyến nhanh chóng bằng thẻ có thể giúp bạn giải quyết mọi việc.

  • các vấn đề sức khỏe phát sinh (ví dụ như răng xấu) vào ban đêm và chỉ các phòng khám tư nhân có công việc nhập viện được trả phí;
  • Tôi cần mua gấp một ít thuốc;
  • kế hoạch nảy sinh vào sáng sớm;
  • Tôi muốn thư giãn (đi đâu đó, hoặc gọi món gì đó ngon để giao về nhà).

  Có rất nhiều lý do khiến bạn cần tiền gấp vào cuối tuần hoặc ban đêm. Nếu đột nhiên xảy ra tình huống như vậy, hãy nhớ rằng: việc giải quyết nó sẽ dễ dàng hơn bằng cách vay tiền trực tuyến trên bất kỳ thẻ nào suốt ngày đêm bằng dịch vụ Bank-ua.

  Làm thế nào để vay tiền trực tuyến trên thẻ suốt ngày đêm?

  Vay trực tuyến bằng thẻ 24/24 từ tổ chức tài chính vi mô là lựa chọn tốt nhất để giải quyết các vấn đề cấp bách. Họ có một số lợi thế so với ngân hàng, mặc dù họ cung cấp số tiền nhỏ hơn đáng kể trong thời gian ngắn.

  Để vay tiền trực tuyến bằng thẻ 24/24, bạn cần thực hiện các bước sau:

  • xác định số tiền cần thiết và khoảng thời gian mà người đi vay có cơ hội hoàn trả số tiền đó. Một lựa chọn thiết thực là sử dụng máy tính trực tuyến trên trang web của công ty chủ nợ;
  • lựa chọn các điều kiện tối ưu của tổ chức tài chính vi mô sử dụng dịch vụ so sánh;
  • nhấp vào đăng ký khoản vay và truy cập trang web MFO, đọc các điều khoản và điều kiện;
  • nộp hồ sơ vay vốn theo yêu cầu của tổ chức. Nhập thông tin đáng tin cậy, dữ liệu nhận dạng, số điện thoại, thẻ hoạt động và các mục cần thiết khác để nhanh chóng nhận được khoản vay và được tự động xác nhận. Sai sót khi điền biểu mẫu có thể dẫn đến bị từ chối;
  • Chờ xác nhận từ tổ chức và ghi có tiền cho khoản vay vào thẻ trực tuyến suốt ngày đêm.

  Cho vay trực tuyến bằng thẻ ở Ukraine suốt ngày đêm: yêu cầu đối với người đi vay

  Khoản vay trực tuyến ở Ukraine bằng thẻ suốt ngày đêm từ MFO có lợi thế hơn so với tổ chức ngân hàng – yêu cầu trung thành đối với người đi vay.

  Bạn có thể đăng ký khoản vay trực tuyến trên thẻ suốt ngày đêm:

  • ít nhất một số công dân trưởng thành của Ukraine. Giới hạn độ tuổi trên do các tổ chức cụ thể quy định – tối đa là 70 tuổi;
  • Phạm vi hoạt động của cá nhân không quan trọng. Những người thất nghiệp, sinh viên và người về hưu, bà mẹ đang nghỉ thai sản và những người làm việc không chính thức có thể vay tiền trực tuyến trên thẻ suốt ngày đêm;
  • trong số các tài liệu họ yêu cầu dữ liệu hộ chiếu và mã nhận dạng. Không cần bằng chứng về thu nhập hoặc việc làm, điều này luôn được các ngân hàng lớn yêu cầu. Nhưng đồng thời, người đi vay phải tính toán độc lập khả năng tài chính của mình để trả nợ đúng hạn và tránh bị phạt dồn.

  Ưu điểm của khoản vay trực tuyến trên thẻ suốt ngày đêm là gì?

  Trong số những lợi ích của việc vay tiền trực tuyến suốt ngày đêm:

  • tiết kiệm thời gian. Không cần phải mất cả ngày đến ngân hàng, xếp hàng, đăng ký lâu và chờ phê duyệt khoản vay. Một số chuyến thăm, tài liệu và chứng chỉ bổ sung có thể được yêu cầu.
  • an ủi. Bạn có thể nhận được tiền mà không cần rời khỏi nhà. Bất cứ ngày nào và thời gian nào trong ngày. Tất cả các MFO được thu thập trên trang web Bank-ua, bạn có thể so sánh bằng cách sử dụng các bộ lọc và chọn các ưu đãi tốt nhất;
  • gói tài liệu tối thiểu. Các tổ chức tài chính chỉ yêu cầu hộ chiếu và mã nhận dạng. Không có giấy chứng nhận thu nhập và các tài liệu khác. Những khoản vay như vậy dành cho tất cả mọi người, sinh viên, người nghỉ hưu, bà mẹ đang nghỉ thai sản và người thất nghiệp.

  Bạn có thể vay tiền bằng thẻ Ukraina ở đâu và trong bao lâu?

  Khoản vay trực tuyến tự động vào thẻ suốt ngày đêm từ các tổ chức tài chính vi mô không phụ thuộc vào việc bạn đăng ký trong hộ chiếu. Bạn có thể lấy nó ở bất kỳ thành phố nào, ngoại trừ các lãnh thổ bị chiếm đóng tạm thời của Ukraine. Bất kể đó là Kyiv, Kharkov, Odessa, Lviv hay các thị trấn nhỏ, bạn đều có thể vay tiền khi đăng ký tại văn phòng cố định của một tổ chức tài chính vi mô và trực tuyến 24/7 mà không cần rời khỏi nhà. Chỉ cần truy cập Internet.

  Khoản vay trực tuyến đầu tiên vào thẻ 500 UAH. 24/7 có sẵn trong một vài tuần hoặc một tháng. Một lượng nhỏ trong một khoảng thời gian ngắn có sẵn ở lần nộp đơn đầu tiên. Nhưng số lượng lớn trong 365 ngày được cung cấp theo yêu cầu lặp đi lặp lại của khách hàng.

  Thông tin về các đối tác của chúng tôi

  MFOLiên lạcThông tin hợp pháp
  CCLOanĐiện thoại:

  0 800 750 027

  38 097 583-11-77

  38 093 583-11-77

  38 044 222-77-33

  E-mail:

  help@ccloan.com.ua

  Lịch làm việc:

  xung quanh đồng hồ

  Địa chỉ:

  Ukraina 01024, Kiev, st. Basina, tòa nhà 6

  Tên pháp lý:

  TOV “SS Lone” EDRPOU 40071779

  Giấy phép của Ủy ban Dịch vụ Tài chính Quốc gia:

  Số 1127 ngày 13/04/2017.

  Giám đốc:

  Natalya Valentynivna Klevakina

  MiloanĐiện thoại:

  38 (044) 337 36 67

  E-mail:

  info@miloan.ua

  Lịch làm việc:

  Phát hành khoản vay – suốt ngày đêm, Dịch vụ hỗ trợ – Từ 8 giờ sáng đến 8 giờ tối

  Địa chỉ:

  Kyiv, Baggovutivska, tòa nhà 17-21

  Tên pháp lý:

  LLC “Miloan” EDRPOU 40484607

  Giấy phép của Ủy ban Dịch vụ Tài chính Quốc gia:

  Số 163 ngày 26/01/2017

  Giám đốc:

  Vynychenko Oleksiy Vitaliyovych

  MoneyveoĐiện thoại:

  0 800 21 9393

  E-mail:

  support@moneyveo.ua

  Lịch làm việc:

  xung quanh đồng hồ

  Địa chỉ:

  01015, m Kyiv, 15-B Phố Leiptsyzka, Tầng 1

  Tên pháp lý:

  OOO “HỖ TRỢ TÀI CHÍNH NHANH CHÓNG MANIVEO” EDRPOU 38569246

  Giấy phép của Ủy ban Dịch vụ Tài chính Quốc gia:

  Số 163 ngày 26/01/2017

  Giám đốc:

  Andronikova Olena Oleksandrivna

  AlexcreditĐiện thoại:

  38 (099) 618 64 64

  38 (097) 618 64 64

  38 (093) 618 64 64

  E-mail:

  mail@alexcredit.com.ua

  Lịch làm việc:

  Các khoản vay được phát hành suốt ngày đêm

  Trung tâm liên hệ: Thứ Hai – Thứ Sáu từ 8 giờ sáng đến 8 giờ tối.

  Thứ bảy và chủ nhật từ 10:00 đến 20:00.

  Địa chỉ:

  49041, Dnipro, st. Ykov Samarskyi, 12-A

  Tên pháp lý:

  LLC “ALEKSKREDIT” EDRPOU 41346335

  Giấy phép của Ủy ban Dịch vụ Tài chính Quốc gia:

  Số 3549 ngày 17/08/2017

  Giám đốc:

  Egorov Vadim Petrovych

  MyCreditĐiện thoại:

  073 369 41 11

  067 369 41 11

  050 369 41 11

  0 800 214 111

  E-mail:

  support@mycredit.ua

  Lịch làm việc:

  xung quanh đồng hồ

  Địa chỉ:

  01010, Kiev, quảng trường Arsenalna, 1-B

  Tên pháp lý:

  LLC “1 Cơ quan Bảo đảm Tín dụng Cần thiết” EDRPOU 39861924

  Giấy phép của Ủy ban Dịch vụ Tài chính Quốc gia:

  Số 163 ngày 26/01/2017

  Giám đốc:

  Stenzya Dmytro Vitaliyovych

  CreditKasaĐiện thoại:

  38 044 333 52 22

  38 067 373 37 57

  38 099 373 37 57

  38 063 373 37 57

  E-mail:

  info@creditkasa.ua

  Lịch làm việc:

  các ngày trong tuần từ 8 giờ sáng đến 9 giờ tối

  cuối tuần và ngày lễ: từ 10:00 đến 20:00

  Địa chỉ:

  01133, Kiev, blvd. Lesi Ukrainka, 26, văn phòng 407

  Tên pháp lý:

  LLC “TÀI CHÍNH TÍN DỤNG UKR” EDRPOU 38548598

  Giấy phép của Ủy ban Dịch vụ Tài chính Quốc gia:

  Số 2401 ngày 08/06/2017

  Giám đốc:

  Maria Mykolaivna Hayvoronska

  CreditPlusĐiện thoại:

  0 (800) 753-363

  E-mail:

  info@creditplus.ua

  Lịch làm việc:

  Phát hành các khoản vay suốt ngày đêm

  Giờ hỗ trợ dịch vụ:

  Thứ Hai-Thứ Sáu: từ 8 giờ sáng đến 11 giờ tối

  Thứ bảy-chủ nhật: từ 9:00 đến 21:00

  Địa chỉ:

  03062, Kiev, Prospekt Peremogy 90-A

  Tên pháp lý:

  LLC “Aventus UKRAINE” EDRPOU 41078230

  Giấy phép của Ủy ban Dịch vụ Tài chính Quốc gia:

  Số 756 ngày 28/03/2017

  Giám đốc:

  Volodymyr Viktorovych Dovhal

  GoufingouĐiện thoại:

  38 (044) 390 30 31

  E-mail:

  info@gofingo.com.ua

  Địa chỉ:

  04071, Kiev, đường Horiva, 1A

  Tên pháp lý:

  LLC “GOUFINGOU” EDRPOU 42059219

  Giấy phép của Ủy ban Dịch vụ Tài chính Quốc gia:

  Số 876 ngày 07/06/2018

  Giám đốc:

  Ivashchenko Iryna Viktorivna

  ШвидкоГрошіĐiện thoại:

  0 800 50 10 20

  E-mail:

  info@sgroshi.com

  Địa chỉ: 01032, Kiev, str. Saksaganskyi, 133-A

  Tên pháp lý: LLC “TRUNG TÂM TIÊU DÙNG”, EDRPOU 37356833

  Giấy phép của Ủy ban Dịch vụ Tài chính Quốc gia:

  Số 438 ngày 28/02/2017

  Giám đốc:

  Oleksandr Volodymyrovych Kholod

  Є-ГрошіĐiện thoại:

  0 800 300 330

  Email: info@e-groshi.com

  Lịch làm việc:

  xung quanh đồng hồ

  Địa chỉ:

  m Dnipro, Đại lộ Bohdan Khmelnytskyi, tòa nhà 180, văn phòng (Sq.) 211

  Tên pháp lý:

  LLC “CÔNG TY TÀI CHÍNH TIỀN ĐIỆN” EDRPOU 43067861

  Giấy phép của Ủy ban Dịch vụ Tài chính Quốc gia:

  Số 1968 ngày 08/10/2019

  Giám đốc:

  Koretskaya Iryna Serhiivna

  Ваша ГотівочкаĐiện thoại:

  0800 202 404

  E-mail:

  zayavka@limefin.com

  Lịch làm việc:

  từ 8h sáng đến 10h tối không nghỉ

  Địa chỉ:

  MYKOLAIV, Pushkinska, tòa nhà 28, văn phòng (Sq.) 7

  Tên pháp lý:

  LLC Vốn vôi EDRPOU 41885310

  Giấy phép của Ủy ban Dịch vụ Tài chính Quốc gia:

  Số 793 ngày 07/05/2019

  Giám đốc:

  Halyna Volodymyrivna Lebedeva

  КошельокĐiện thoại:

  +38 (044) 334 44 20

  E-mail:

  info@koshelok.net

  Địa chỉ:

  08135 Vùng Kyiv, quận Kyiv-Svyatoshinsky, Chaika Antonov, tòa nhà 8A

  Tên pháp lý:

  LLC “KOSHELOK” EDRPOU 40842831

  Giấy phép của Ủy ban Dịch vụ Tài chính Quốc gia:

  Số 432 ngày 28.02.2017

  Giám đốc:

  Serhiy Serhiyovych Krylov

  CashberryĐiện thoại:

  0 800 600 770

  E-mail:

  info@cashberry.com.ua

  Lịch làm việc:

  Thứ Hai – Thứ Sáu: 08:00 – 20:00

  Thứ 7 – Thứ 2: 09:00 – 18:00

  Địa chỉ:

  Kyiv Klovsky Uzviz, sinh 7, văn phòng (Sq.) Phòng 103

  Tên pháp lý:

  LLC “Công ty tài chính Đầu tư Tài chính” EDRPOU 40284315

  Giấy phép của Ủy ban Dịch vụ Tài chính Quốc gia:

  Số 1680 ngày 16/05/2017

  Giám đốc:

  Kupriyanov Maksym Serhiyovych

  Credit7Điện thoại:

  0 800 33 07 33

  E-mail:

  info@credit7.ua

  Lịch làm việc:

  Thứ Hai-Thứ Sáu: từ 9 giờ sáng đến 9 giờ tối

  Thứ bảy-chủ nhật: từ 9:00 đến 19:00

  Địa chỉ:

  02081 Kyiv, Dniprovska naberezhna, 25, văn phòng (Sq.) 318

  Tên pháp lý:

  LLC “LINEURA UKRAINE” EDRPOU 42753492

  Giấy phép của Ủy ban Dịch vụ Tài chính Quốc gia:

  Giấy chứng nhận FC số 1177 ngày 19/03/2019

  Giám đốc:

  Shchenichny Andriy Ivanovych

  ForzacreditĐiện thoại:

  0800300770

  Lịch làm việc:

  suốt ngày đêm 24/7

  Địa chỉ:

  04080 Kiev, Vikentia Khvoyki, 15 / 15

  Tên pháp lý:

  LLC “FC” FORZA “EDRPOU 41762679

  Giấy phép của Ủy ban Dịch vụ Tài chính Quốc gia:

  Số 559 ngày 13/04/2018

  Giám đốc:

  Natalia Chebanova

  KF.UAĐiện thoại:

  0 800 30 08 83

  Lịch làm việc:

  xung quanh đồng hồ

  Địa chỉ:

  04080 Kiev, Vikentia Khvoyki, 15 / 15

  Tên pháp lý:

  LLC “FC” FORZA “EDRPOU 41762679

  Giấy phép của Ủy ban Dịch vụ Tài chính Quốc gia:

  Số 559 ngày 13/04/2018

  Giám đốc:

  Natalia Chebanova

  Money4youĐiện thoại:

  0 800 330 024

  E-mail:

  info@money4you.com.ua

  Lịch làm việc:

  Thứ Hai-Thứ Sáu: 09:00-20:00

  Thứ bảy-thứ tư: 10:00-20:00

  Địa chỉ:

  03150 Kyiv, Kazimyra Malevicha, tòa nhà 87

  Tên pháp lý:

  LLC “Manifo” EDRPOU 42848369

  Giấy phép của Ủy ban Dịch vụ Tài chính Quốc gia:

  Số 1198 ngày 07/05/2019

  Giám đốc:

  Oleg Vasylovich Kuzminov

  SOS CreditĐiện thoại:

  (044) 36 36 767

  0 (800) 211 767

  E-mail:

  support@sos-credit.com.ua

  Lịch làm việc:

  từ 9:00 đến 18:00 (các ngày trong tuần)

  Địa chỉ:

  23, Pochaynynska, Kiev, 04070

  Tên pháp lý:

  LLC “SOS KREDIT” EDRPOU 39487128

  Giấy phép của Ủy ban Dịch vụ Tài chính Quốc gia:

  Số 163 ngày 26/01/2017

  Giám đốc:

  Timofeev Yaroslav Andreyovych

   

  Câu hỏi và câu trả lời

  Tôi có thể vay ngân hàng trực tuyến trên thẻ ở đâu 24/24?
  Có thể nhanh chóng nhận được khoản vay 24/7 trực tuyến từ một tổ chức tài chính vi mô. Họ làm việc bảy ngày một tuần và việc phê duyệt khoản vay diễn ra tự động.
  Cách nhận khoản vay trực tuyến trên thẻ suốt ngày đêm?
  Bạn có thể vay tiền bằng thẻ trực tuyến 24 giờ một ngày bằng cách chọn MFO trên trang web Bank-ua. Để gửi đơn đăng ký, bạn cần điền vào biểu mẫu và nhập dữ liệu cá nhân cũng như số thẻ của bạn. Tiếp theo, đợi xác nhận và chuyển tiền vào thẻ ngân hàng của bạn. Thường thì thủ tục mất không quá 20 phút.
  Điều gì xảy ra nếu bạn không thanh toán khoản vay trực tuyến 24 giờ một ngày?
  Nếu không trả được nợ thì người vay sẽ phải chịu phạt và lãi suất theo thỏa thuận. Trong tương lai, công ty chủ nợ có thể ra tòa và cưỡng chế thu nợ.
  Tại sao họ không cấp tín dụng trực tuyến vào thẻ của bạn 24 giờ một ngày?
  Việc từ chối cho vay từ các MFO là rất hiếm. Trong số các lý do có thể là biểu mẫu được điền không chính xác, sai sót về thông tin cá nhân và khoản nợ sơ bộ chưa thanh toán trong cùng một tổ chức.

  Làm thế nào và ở đâu có lợi khi vay tiền trực tuyến bằng thẻ suốt ngày đêm?

  Bạn có thể nhận khoản vay trực tuyến bằng thẻ của mình 24 giờ một ngày từ một số tổ chức tài chính vi mô (MFO). Dịch vụ này có thể cần thiết nếu bạn đột nhiên cần tiền gấp ngoài giờ làm việc hoặc vào cuối tuần và không có cách nào để chờ đợi.

  Tại sao ngân hàng không thể vay tiền trực tuyến bằng thẻ 24 giờ một ngày?

  Khi nghe đến từ “cho vay”, nhiều người nghĩ ngay đến ngân hàng. Nếu chúng ta đang nói về việc thế chấp, vay mua ô tô hoặc vay một số tiền lớn cho bất kỳ mục đích nào khác, vâng, vay ngân hàng là giải pháp đúng đắn duy nhất.

  Nhưng nếu chúng ta đang nói về một khoản vay khẩn cấp và thậm chí suốt ngày đêm, thì bạn sẽ không thể liên hệ với ngân hàng vì hai lý do:

  1. Ngay cả các khoản vay ngân hàng khẩn cấp cũng chỉ mất vài giờ. Hơn nữa, chỉ có khách hàng thường xuyên mới có thể nhận được tiền trên thẻ. Nếu trước đây bạn chưa từng vay tiền từ ngân hàng này và không phải là khách hàng nhận lương của ngân hàng này cũng như không giữ tiền gửi ở đây, bạn chắc chắn sẽ phải dành thời gian đến thăm chi nhánh.
  2. Giờ mở cửa của chi nhánh ngân hàng chỉ là các ngày trong tuần. Chỉ ở các thành phố lớn mới có chi nhánh ngân hàng mở cửa vào ban đêm và cuối tuần. Có rất ít chi nhánh như vậy, có nghĩa là có thể mất nhiều thời gian để đến được chi nhánh gần nhất. Ngoài ra, bạn chỉ có thể nộp đơn xin vay tiền với họ – ngân hàng chắc chắn sẽ không cho bạn tiền vào ban đêm hoặc cuối tuần.

  Hóa ra các ngân hàng chỉ tốt với những khoản vay lớn có thể chờ đợi.

  Nơi nhận khoản vay trực tuyến trên thẻ suốt ngày đêm, kể cả vào ban đêm

  Ngoài ngân hàng, các tổ chức tài chính vi mô còn cung cấp các khoản vay cho người dân. Nếu bạn cần một khoản vay trực tuyến khẩn cấp ngoài giờ hoặc vào cuối tuần, đây là nơi bạn nên liên hệ vì:

  • Các tổ chức tài chính vi mô có tỷ lệ từ chối rất thấp (thực tế họ chỉ có thể từ chối khi có lý do rất chính đáng);
  • ở các tổ chức tài chính vi mô, toàn bộ quy trình – từ chọn công ty đến nhận tiền – thực sự mất tới 1 giờ;
  • Có những tổ chức tài chính vi mô làm việc 24 giờ một ngày, bảy ngày một tuần – nghĩa là bạn thực sự có thể nhận tiền từ họ ngay cả vào Chủ nhật lúc 5 giờ sáng hoặc Thứ Tư lúc 11 giờ tối.

  Không giống như ngân hàng, MFO phát hành tiền trong thời gian ngắn (trung bình lên tới 1 tháng) và với số lượng nhỏ (thường lên tới 10-20 nghìn hryvnia, nhưng đối với khách hàng thường xuyên, giới hạn có thể tăng nhẹ).

  Nếu bạn không biết nên liên hệ với tổ chức tài chính vi mô nào là tốt nhất, hãy sử dụng dịch vụ so sánh Bank-ua. Thông qua đó, bạn có thể chọn ưu đãi có lợi nhất trong vài phút và truy cập ngay vào trang web để gửi đơn đăng ký.

  Trong tình huống nào bạn có thể vay tiền trực tuyến bằng thẻ suốt ngày đêm?

  Thông thường chúng tôi cố gắng lập kế hoạch ngân sách của mình. Nhưng cũng có những tình huống khẩn cấp không thể lường trước được. Nói một cách tích cực, trong trường hợp như vậy, đáng để có những khoản tiết kiệm riêng biệt được giữ riêng biệt với ngân sách gia đình. Nhưng nếu đột nhiên không có đủ hoặc không có ở đó, thì vấn đề sẽ chỉ được giải quyết bằng một khoản vay.

  Dưới đây là một số ví dụ về các tình huống mà khoản vay trực tuyến nhanh chóng bằng thẻ có thể giúp bạn giải quyết mọi việc.

  • các vấn đề sức khỏe phát sinh (ví dụ như răng xấu) vào ban đêm và chỉ các phòng khám tư nhân có công việc nhập viện được trả phí;
  • Tôi cần mua gấp một ít thuốc;
  • kế hoạch nảy sinh vào sáng sớm;
  • Tôi muốn thư giãn (đi đâu đó, hoặc gọi món gì đó ngon để giao về nhà).

  Có rất nhiều lý do khiến bạn cần tiền gấp vào cuối tuần hoặc ban đêm. Nếu đột nhiên xảy ra tình huống như vậy, hãy nhớ rằng: việc giải quyết nó sẽ dễ dàng hơn bằng cách vay tiền trực tuyến trên bất kỳ thẻ nào suốt ngày đêm bằng dịch vụ Bank-ua.

  Làm thế nào để vay tiền trực tuyến trên thẻ suốt ngày đêm?

  Vay trực tuyến bằng thẻ 24/24 từ tổ chức tài chính vi mô là lựa chọn tốt nhất để giải quyết các vấn đề cấp bách. Họ có một số lợi thế so với ngân hàng, mặc dù họ cung cấp số tiền nhỏ hơn đáng kể trong thời gian ngắn.

  Để vay tiền trực tuyến bằng thẻ 24/24, bạn cần thực hiện các bước sau:

  • xác định số tiền cần thiết và khoảng thời gian mà người đi vay có cơ hội hoàn trả số tiền đó. Một lựa chọn thiết thực là sử dụng máy tính trực tuyến trên trang web của công ty chủ nợ;
  • lựa chọn các điều kiện tối ưu của tổ chức tài chính vi mô sử dụng dịch vụ so sánh;
  • nhấp vào đăng ký khoản vay và truy cập trang web MFO, đọc các điều khoản và điều kiện;
  • nộp hồ sơ vay vốn theo yêu cầu của tổ chức. Nhập thông tin đáng tin cậy, dữ liệu nhận dạng, số điện thoại, thẻ hoạt động và các mục cần thiết khác để nhanh chóng nhận được khoản vay và được tự động xác nhận. Sai sót khi điền biểu mẫu có thể dẫn đến bị từ chối;
  • Chờ xác nhận từ tổ chức và ghi có tiền cho khoản vay vào thẻ trực tuyến suốt ngày đêm.

  Cho vay trực tuyến bằng thẻ ở Ukraine suốt ngày đêm: yêu cầu đối với người đi vay

  Khoản vay trực tuyến ở Ukraine bằng thẻ suốt ngày đêm từ MFO có lợi thế hơn so với tổ chức ngân hàng – yêu cầu trung thành đối với người đi vay.

  Bạn có thể đăng ký khoản vay trực tuyến trên thẻ suốt ngày đêm:

  • ít nhất một số công dân trưởng thành của Ukraine. Giới hạn độ tuổi trên do các tổ chức cụ thể quy định – tối đa là 70 tuổi;
  • Phạm vi hoạt động của cá nhân không quan trọng. Những người thất nghiệp, sinh viên và người về hưu, bà mẹ đang nghỉ thai sản và những người làm việc không chính thức có thể vay tiền trực tuyến trên thẻ suốt ngày đêm;
  • trong số các tài liệu họ yêu cầu dữ liệu hộ chiếu và mã nhận dạng. Không cần bằng chứng về thu nhập hoặc việc làm, điều này luôn được các ngân hàng lớn yêu cầu. Nhưng đồng thời, người đi vay phải tính toán độc lập khả năng tài chính của mình để trả nợ đúng hạn và tránh bị phạt dồn.

  Ưu điểm của khoản vay trực tuyến trên thẻ suốt ngày đêm là gì?

  Trong số những lợi ích của việc vay tiền trực tuyến suốt ngày đêm:

  • tiết kiệm thời gian. Không cần phải mất cả ngày đến ngân hàng, xếp hàng, đăng ký lâu và chờ phê duyệt khoản vay. Một số chuyến thăm, tài liệu và chứng chỉ bổ sung có thể được yêu cầu.
  • an ủi. Bạn có thể nhận được tiền mà không cần rời khỏi nhà. Bất cứ ngày nào và thời gian nào trong ngày. Tất cả các MFO được thu thập trên trang web Bank-ua, bạn có thể so sánh bằng cách sử dụng các bộ lọc và chọn các ưu đãi tốt nhất;
  • gói tài liệu tối thiểu. Các tổ chức tài chính chỉ yêu cầu hộ chiếu và mã nhận dạng. Không có giấy chứng nhận thu nhập và các tài liệu khác. Những khoản vay như vậy dành cho tất cả mọi người, sinh viên, người nghỉ hưu, bà mẹ đang nghỉ thai sản và người thất nghiệp.

  Bạn có thể vay tiền bằng thẻ Ukraina ở đâu và trong bao lâu?

  Khoản vay trực tuyến tự động vào thẻ suốt ngày đêm từ các tổ chức tài chính vi mô không phụ thuộc vào việc bạn đăng ký trong hộ chiếu. Bạn có thể lấy nó ở bất kỳ thành phố nào, ngoại trừ các lãnh thổ bị chiếm đóng tạm thời của Ukraine. Bất kể đó là Kyiv, Kharkov, Odessa, Lviv hay các thị trấn nhỏ, bạn đều có thể vay tiền khi đăng ký tại văn phòng cố định của một tổ chức tài chính vi mô và trực tuyến 24/7 mà không cần rời khỏi nhà. Chỉ cần truy cập Internet.

  Khoản vay trực tuyến đầu tiên vào thẻ 500 UAH. 24/7 có sẵn trong một vài tuần hoặc một tháng. Một lượng nhỏ trong một khoảng thời gian ngắn có sẵn ở lần nộp đơn đầu tiên. Nhưng số lượng lớn trong 365 ngày được cung cấp theo yêu cầu lặp đi lặp lại của khách hàng.

  Thông tin về các đối tác của chúng tôi

  MFOLiên lạcThông tin hợp pháp
  CCLOanĐiện thoại:

  0 800 750 027

  38 097 583-11-77

  38 093 583-11-77

  38 044 222-77-33

  E-mail:

  help@ccloan.com.ua

  Lịch làm việc:

  xung quanh đồng hồ

  Địa chỉ:

  Ukraina 01024, Kiev, st. Basina, tòa nhà 6

  Tên pháp lý:

  TOV “SS Lone” EDRPOU 40071779

  Giấy phép của Ủy ban Dịch vụ Tài chính Quốc gia:

  Số 1127 ngày 13/04/2017.

  Giám đốc:

  Natalya Valentynivna Klevakina

  MiloanĐiện thoại:

  38 (044) 337 36 67

  E-mail:

  info@miloan.ua

  Lịch làm việc:

  Phát hành khoản vay – suốt ngày đêm, Dịch vụ hỗ trợ – Từ 8 giờ sáng đến 8 giờ tối

  Địa chỉ:

  Kyiv, Baggovutivska, tòa nhà 17-21

  Tên pháp lý:

  LLC “Miloan” EDRPOU 40484607

  Giấy phép của Ủy ban Dịch vụ Tài chính Quốc gia:

  Số 163 ngày 26/01/2017

  Giám đốc:

  Vynychenko Oleksiy Vitaliyovych

  MoneyveoĐiện thoại:

  0 800 21 9393

  E-mail:

  support@moneyveo.ua

  Lịch làm việc:

  xung quanh đồng hồ

  Địa chỉ:

  01015, m Kyiv, 15-B Phố Leiptsyzka, Tầng 1

  Tên pháp lý:

  OOO “HỖ TRỢ TÀI CHÍNH NHANH CHÓNG MANIVEO” EDRPOU 38569246

  Giấy phép của Ủy ban Dịch vụ Tài chính Quốc gia:

  Số 163 ngày 26/01/2017

  Giám đốc:

  Andronikova Olena Oleksandrivna

  AlexcreditĐiện thoại:

  38 (099) 618 64 64

  38 (097) 618 64 64

  38 (093) 618 64 64

  E-mail:

  mail@alexcredit.com.ua

  Lịch làm việc:

  Các khoản vay được phát hành suốt ngày đêm

  Trung tâm liên hệ: Thứ Hai – Thứ Sáu từ 8 giờ sáng đến 8 giờ tối.

  Thứ bảy và chủ nhật từ 10:00 đến 20:00.

  Địa chỉ:

  49041, Dnipro, st. Ykov Samarskyi, 12-A

  Tên pháp lý:

  LLC “ALEKSKREDIT” EDRPOU 41346335

  Giấy phép của Ủy ban Dịch vụ Tài chính Quốc gia:

  Số 3549 ngày 17/08/2017

  Giám đốc:

  Egorov Vadim Petrovych

  MyCreditĐiện thoại:

  073 369 41 11

  067 369 41 11

  050 369 41 11

  0 800 214 111

  E-mail:

  support@mycredit.ua

  Lịch làm việc:

  xung quanh đồng hồ

  Địa chỉ:

  01010, Kiev, quảng trường Arsenalna, 1-B

  Tên pháp lý:

  LLC “1 Cơ quan Bảo đảm Tín dụng Cần thiết” EDRPOU 39861924

  Giấy phép của Ủy ban Dịch vụ Tài chính Quốc gia:

  Số 163 ngày 26/01/2017

  Giám đốc:

  Stenzya Dmytro Vitaliyovych

  CreditKasaĐiện thoại:

  38 044 333 52 22

  38 067 373 37 57

  38 099 373 37 57

  38 063 373 37 57

  E-mail:

  info@creditkasa.ua

  Lịch làm việc:

  các ngày trong tuần từ 8 giờ sáng đến 9 giờ tối

  cuối tuần và ngày lễ: từ 10:00 đến 20:00

  Địa chỉ:

  01133, Kiev, blvd. Lesi Ukrainka, 26, văn phòng 407

  Tên pháp lý:

  LLC “TÀI CHÍNH TÍN DỤNG UKR” EDRPOU 38548598

  Giấy phép của Ủy ban Dịch vụ Tài chính Quốc gia:

  Số 2401 ngày 08/06/2017

  Giám đốc:

  Maria Mykolaivna Hayvoronska

  CreditPlusĐiện thoại:

  0 (800) 753-363

  E-mail:

  info@creditplus.ua

  Lịch làm việc:

  Phát hành các khoản vay suốt ngày đêm

  Giờ hỗ trợ dịch vụ:

  Thứ Hai-Thứ Sáu: từ 8 giờ sáng đến 11 giờ tối

  Thứ bảy-chủ nhật: từ 9:00 đến 21:00

  Địa chỉ:

  03062, Kiev, Prospekt Peremogy 90-A

  Tên pháp lý:

  LLC “Aventus UKRAINE” EDRPOU 41078230

  Giấy phép của Ủy ban Dịch vụ Tài chính Quốc gia:

  Số 756 ngày 28/03/2017

  Giám đốc:

  Volodymyr Viktorovych Dovhal

  GoufingouĐiện thoại:

  38 (044) 390 30 31

  E-mail:

  info@gofingo.com.ua

  Địa chỉ:

  04071, Kiev, đường Horiva, 1A

  Tên pháp lý:

  LLC “GOUFINGOU” EDRPOU 42059219

  Giấy phép của Ủy ban Dịch vụ Tài chính Quốc gia:

  Số 876 ngày 07/06/2018

  Giám đốc:

  Ivashchenko Iryna Viktorivna

  ШвидкоГрошіĐiện thoại:

  0 800 50 10 20

  E-mail:

  info@sgroshi.com

  Địa chỉ: 01032, Kiev, str. Saksaganskyi, 133-A

  Tên pháp lý: LLC “TRUNG TÂM TIÊU DÙNG”, EDRPOU 37356833

  Giấy phép của Ủy ban Dịch vụ Tài chính Quốc gia:

  Số 438 ngày 28/02/2017

  Giám đốc:

  Oleksandr Volodymyrovych Kholod

  Є-ГрошіĐiện thoại:

  0 800 300 330

  Email: info@e-groshi.com

  Lịch làm việc:

  xung quanh đồng hồ

  Địa chỉ:

  m Dnipro, Đại lộ Bohdan Khmelnytskyi, tòa nhà 180, văn phòng (Sq.) 211

  Tên pháp lý:

  LLC “CÔNG TY TÀI CHÍNH TIỀN ĐIỆN” EDRPOU 43067861

  Giấy phép của Ủy ban Dịch vụ Tài chính Quốc gia:

  Số 1968 ngày 08/10/2019

  Giám đốc:

  Koretskaya Iryna Serhiivna

  Ваша ГотівочкаĐiện thoại:

  0800 202 404

  E-mail:

  zayavka@limefin.com

  Lịch làm việc:

  từ 8h sáng đến 10h tối không nghỉ

  Địa chỉ:

  MYKOLAIV, Pushkinska, tòa nhà 28, văn phòng (Sq.) 7

  Tên pháp lý:

  LLC Vốn vôi EDRPOU 41885310

  Giấy phép của Ủy ban Dịch vụ Tài chính Quốc gia:

  Số 793 ngày 07/05/2019

  Giám đốc:

  Halyna Volodymyrivna Lebedeva

  КошельокĐiện thoại:

  +38 (044) 334 44 20

  E-mail:

  info@koshelok.net

  Địa chỉ:

  08135 Vùng Kyiv, quận Kyiv-Svyatoshinsky, Chaika Antonov, tòa nhà 8A

  Tên pháp lý:

  LLC “KOSHELOK” EDRPOU 40842831

  Giấy phép của Ủy ban Dịch vụ Tài chính Quốc gia:

  Số 432 ngày 28.02.2017

  Giám đốc:

  Serhiy Serhiyovych Krylov

  CashberryĐiện thoại:

  0 800 600 770

  E-mail:

  info@cashberry.com.ua

  Lịch làm việc:

  Thứ Hai – Thứ Sáu: 08:00 – 20:00

  Thứ 7 – Thứ 2: 09:00 – 18:00

  Địa chỉ:

  Kyiv Klovsky Uzviz, sinh 7, văn phòng (Sq.) Phòng 103

  Tên pháp lý:

  LLC “Công ty tài chính Đầu tư Tài chính” EDRPOU 40284315

  Giấy phép của Ủy ban Dịch vụ Tài chính Quốc gia:

  Số 1680 ngày 16/05/2017

  Giám đốc:

  Kupriyanov Maksym Serhiyovych

  Credit7Điện thoại:

  0 800 33 07 33

  E-mail:

  info@credit7.ua

  Lịch làm việc:

  Thứ Hai-Thứ Sáu: từ 9 giờ sáng đến 9 giờ tối

  Thứ bảy-chủ nhật: từ 9:00 đến 19:00

  Địa chỉ:

  02081 Kyiv, Dniprovska naberezhna, 25, văn phòng (Sq.) 318

  Tên pháp lý:

  LLC “LINEURA UKRAINE” EDRPOU 42753492

  Giấy phép của Ủy ban Dịch vụ Tài chính Quốc gia:

  Giấy chứng nhận FC số 1177 ngày 19/03/2019

  Giám đốc:

  Shchenichny Andriy Ivanovych

  ForzacreditĐiện thoại:

  0800300770

  Lịch làm việc:

  suốt ngày đêm 24/7

  Địa chỉ:

  04080 Kiev, Vikentia Khvoyki, 15 / 15

  Tên pháp lý:

  LLC “FC” FORZA “EDRPOU 41762679

  Giấy phép của Ủy ban Dịch vụ Tài chính Quốc gia:

  Số 559 ngày 13/04/2018

  Giám đốc:

  Natalia Chebanova

  KF.UAĐiện thoại:

  0 800 30 08 83

  Lịch làm việc:

  xung quanh đồng hồ

  Địa chỉ:

  04080 Kiev, Vikentia Khvoyki, 15 / 15

  Tên pháp lý:

  LLC “FC” FORZA “EDRPOU 41762679

  Giấy phép của Ủy ban Dịch vụ Tài chính Quốc gia:

  Số 559 ngày 13/04/2018

  Giám đốc:

  Natalia Chebanova

  Money4youĐiện thoại:

  0 800 330 024

  E-mail:

  info@money4you.com.ua

  Lịch làm việc:

  Thứ Hai-Thứ Sáu: 09:00-20:00

  Thứ bảy-thứ tư: 10:00-20:00

  Địa chỉ:

  03150 Kyiv, Kazimyra Malevicha, tòa nhà 87

  Tên pháp lý:

  LLC “Manifo” EDRPOU 42848369

  Giấy phép của Ủy ban Dịch vụ Tài chính Quốc gia:

  Số 1198 ngày 07/05/2019

  Giám đốc:

  Oleg Vasylovich Kuzminov

  SOS CreditĐiện thoại:

  (044) 36 36 767

  0 (800) 211 767

  E-mail:

  support@sos-credit.com.ua

  Lịch làm việc:

  từ 9:00 đến 18:00 (các ngày trong tuần)

  Địa chỉ:

  23, Pochaynynska, Kiev, 04070

  Tên pháp lý:

  LLC “SOS KREDIT” EDRPOU 39487128

  Giấy phép của Ủy ban Dịch vụ Tài chính Quốc gia:

  Số 163 ngày 26/01/2017

  Giám đốc:

  Timofeev Yaroslav Andreyovych