Tín dụng không có người bảo lãnh

Chọn số tiền và thời hạn vay

Số tiền vay
 vnd
Trong thời gian
 ngày

Gửi đơn xin vay tiền của bạn

  MoneyWatcher

  Bạn muốn vay tiền với điều kiện thuận lợi nhất?

  Viết thư cho bản tin của chúng tôi với các chương trình khuyến mãi từ các công ty tín dụng

  Quy tắc của chúng tôi là không quá 1 lá thư mỗi tháng.

  Các khoản vay tốt nhất cho 19 Tháng Bảy 2024

  (0)
  Thanh toán
  1002 vnd
  =
  Cơ quan tín dụng
  1000 vnd
  +
  Nhiệm vụ
  2 vnd
  Khoản vay đầu tiên
  0 - 30000000 vnd
  Số tiền tối đa
  30000000 vnd
  Thuật ngữ
  1 - 12 ngày
  Vấn đề
  Thời gian phát hành
  5
  Lịch trình
  24/7
  Tuổi
  22-55
  (0)
  Thanh toán
  1002 vnd
  =
  Cơ quan tín dụng
  1000 vnd
  +
  Nhiệm vụ
  2 vnd
  Khoản vay đầu tiên
  0 - 2000000 vnd
  Số tiền tối đa
  2000000 vnd
  Thuật ngữ
  1 - 180 ngày
  Vấn đề
  Thời gian phát hành
  10
  Lịch trình
  24/7
  Tuổi
  21-70
  (0)
  Thanh toán
  3000 vnd
  =
  Cơ quan tín dụng
  1000 vnd
  +
  Nhiệm vụ
  2000 vnd
  Khoản vay đầu tiên
  0 - 15000 vnd
  Số tiền tối đa
  15000 vnd
  Thuật ngữ
  1 - 720 ngày
  Vấn đề
  Thời gian phát hành
  15
  Lịch trình
  24/7
  Tuổi
  18-60
  (0)
  Thanh toán
  1002 vnd
  =
  Cơ quan tín dụng
  1000 vnd
  +
  Nhiệm vụ
  2 vnd
  Khoản vay đầu tiên
  0 - 10000 vnd
  Số tiền tối đa
  10000 vnd
  Thuật ngữ
  1 - 30 ngày
  Vấn đề
  Thời gian phát hành
  15
  Lịch trình
  24/7
  Tuổi
  18-65
  (0)
  Thanh toán
  1000 vnd
  =
  Cơ quan tín dụng
  1000 vnd
  +
  Nhiệm vụ
  0 vnd
  Khoản vay đầu tiên
  0 - 1000 vnd
  Số tiền tối đa
  10000000 vnd
  Thuật ngữ
  1 - 30 ngày
  Vấn đề
  Thời gian phát hành
  Lịch trình
  Tuổi
  22-55
  (0)
  Thanh toán
  1002 vnd
  =
  Cơ quan tín dụng
  1000 vnd
  +
  Nhiệm vụ
  2 vnd
  Khoản vay đầu tiên
  0 - 4000000 vnd
  Số tiền tối đa
  4000000 vnd
  Thuật ngữ
  1 - 30 ngày
  Vấn đề
  Thời gian phát hành
  15
  Lịch trình
  24/7
  Tuổi
  19-70
  (0)
  Thanh toán
  3920 vnd
  =
  Cơ quan tín dụng
  1000 vnd
  +
  Nhiệm vụ
  2920 vnd
  Khoản vay đầu tiên
  0 - 10000000 vnd
  Số tiền tối đa
  10000000 vnd
  Thuật ngữ
  92 - 183 ngày
  Vấn đề
  Thời gian phát hành
  15
  Lịch trình
  24/7
  Tuổi
  20-55
  (0)
  Thanh toán
  4650 vnd
  =
  Cơ quan tín dụng
  1000 vnd
  +
  Nhiệm vụ
  3650 vnd
  Khoản vay đầu tiên
  500000 - 500000 vnd
  Số tiền tối đa
  20000000 vnd
  Thuật ngữ
  91 - 182 ngày
  Vấn đề
  Thời gian phát hành
  15
  Lịch trình
  11/7
  Tuổi
  18-70
  (0)
  Thanh toán
  3000 vnd
  =
  Cơ quan tín dụng
  1000 vnd
  +
  Nhiệm vụ
  2000 vnd
  Khoản vay đầu tiên
  0 - 15000 vnd
  Số tiền tối đa
  15000 vnd
  Thuật ngữ
  1 - 720 ngày
  Vấn đề
  Thời gian phát hành
  15
  Lịch trình
  24/7
  Tuổi
  18-60
  (0)
  Thanh toán
  1000 vnd
  =
  Cơ quan tín dụng
  1000 vnd
  +
  Nhiệm vụ
  0 vnd
  Khoản vay đầu tiên
  0 - 1000 vnd
  Số tiền tối đa
  1000 vnd
  Thuật ngữ
  1 - 30 ngày
  Vấn đề
  Thời gian phát hành
  15
  Lịch trình
  24/7
  Tuổi
  18-65
  (0)
  Thanh toán
  1002 vnd
  =
  Cơ quan tín dụng
  1000 vnd
  +
  Nhiệm vụ
  2 vnd
  Khoản vay đầu tiên
  0 - 14800000 vnd
  Số tiền tối đa
  14800000 vnd
  Thuật ngữ
  1 - 90 ngày
  Vấn đề
  Thời gian phát hành
  5
  Lịch trình
  24/7
  Tuổi
  18-65
  (0)
  Thanh toán
  1002 vnd
  =
  Cơ quan tín dụng
  1000 vnd
  +
  Nhiệm vụ
  2 vnd
  Khoản vay đầu tiên
  0 - 10000 vnd
  Số tiền tối đa
  10000 vnd
  Thuật ngữ
  1 - 30 ngày
  Vấn đề
  Thời gian phát hành
  5
  Lịch trình
  24/7
  Tuổi
  18-65
  (0)
  Thanh toán
  1000 vnd
  =
  Cơ quan tín dụng
  1000 vnd
  +
  Nhiệm vụ
  0 vnd
  Khoản vay đầu tiên
  0 - 20000000 vnd
  Số tiền tối đa
  20000000 vnd
  Thuật ngữ
  3 - 365 ngày
  Vấn đề
  Thời gian phát hành
  10
  Lịch trình
  24/7
  Tuổi
  20-60
  (0)
  Thanh toán
  3000 vnd
  =
  Cơ quan tín dụng
  1000 vnd
  +
  Nhiệm vụ
  2000 vnd
  Khoản vay đầu tiên
  0 - 15000 vnd
  Số tiền tối đa
  15050 vnd
  Thuật ngữ
  1 - 720 ngày
  Vấn đề
  Thời gian phát hành
  15
  Lịch trình
  24/7
  Tuổi
  18-60
  (0)
  Thanh toán
  1002 vnd
  =
  Cơ quan tín dụng
  1000 vnd
  +
  Nhiệm vụ
  2 vnd
  Khoản vay đầu tiên
  0 - 2000000 vnd
  Số tiền tối đa
  2000000 vnd
  Thuật ngữ
  1 - 180 ngày
  Vấn đề
  Thời gian phát hành
  30
  Lịch trình
  24/7
  Tuổi
  22-68
  (0)
  Thanh toán
  1002 vnd
  =
  Cơ quan tín dụng
  1000 vnd
  +
  Nhiệm vụ
  2 vnd
  Khoản vay đầu tiên
  0 - 25000 vnd
  Số tiền tối đa
  25000 vnd
  Thuật ngữ
  1 - 90 ngày
  Vấn đề
  Thời gian phát hành
  5
  Lịch trình
  24/7
  Tuổi
  21-70
  (0)
  Thanh toán
  1002 vnd
  =
  Cơ quan tín dụng
  1000 vnd
  +
  Nhiệm vụ
  2 vnd
  Khoản vay đầu tiên
  0 - 5000000 vnd
  Số tiền tối đa
  5000000 vnd
  Thuật ngữ
  1 - 30 ngày
  Vấn đề
  Thời gian phát hành
  5
  Lịch trình
  24/7
  Tuổi
  18-65
  (0)
  Thanh toán
  1000 vnd
  =
  Cơ quan tín dụng
  1000 vnd
  +
  Nhiệm vụ
  0 vnd
  Khoản vay đầu tiên
  0 - 10000 vnd
  Số tiền tối đa
  10000 vnd
  Thuật ngữ
  1 - 30 ngày
  Vấn đề
  Thời gian phát hành
  15
  Lịch trình
  24/7
  Tuổi
  18-65
  Результаты не соответствующие условиям первого кредита
  Результаты не соответствующие вашим критериям сравнения

  Các tổ chức tài chính ngân hàng có một nhiệm vụ quan trọng – cung cấp tài chính cho người dân. Để nhận được tiền bằng tín dụng, các cá nhân thường tìm kiếm nơi vay tiền trực tuyến mà không cần người bảo lãnh. Các ngân hàng lớn yêu cầu xác định người bảo lãnh, tài sản được bảo đảm và xác nhận khả năng thanh toán để đảm bảo hoàn trả tiền. Thường mất rất nhiều thời gian để xử lý một khoản vay như vậy; bạn cần thu thập một gói tài liệu cần thiết và đến các chi nhánh. Ngay cả khi có sự chuẩn bị tối đa, tổ chức ngân hàng vẫn có thể từ chối, đặc biệt nếu người đi vay có vấn đề về lịch sử tín dụng.

  Giải pháp là gì? Làm thế nào để có được một khoản vay nhanh chóng và có lãi? Các tổ chức tài chính vi mô (MFO) cho phép bạn vay tiền trực tuyến mà không cần người bảo lãnh. 

  Vay tiền online không cần người bảo lãnh có những đặc điểm gì?

  Các tổ chức tài chính vi mô là một cách hiện đại để vay tiền trực tuyến mà không cần người bảo lãnh trong thời gian ngắn nhất có thể. Công ty không yêu cầu giấy chứng nhận thu nhập, cầm cố tài sản hoặc có sự tham gia của người khác – người bảo lãnh. Điều này giúp đơn giản hóa đáng kể thủ tục; tiền có thể nhận được trong vòng một giờ cho các nhu cầu khẩn cấp. 

  Yêu cầu đối với người đi vay là trung thành, MFO không quan tâm đến mục đích của khoản vay – điều chính yếu là phải trả lại số tiền cần thiết trong thời gian đã thỏa thuận. Các nhóm xã hội khác nhau có thể cho vay:

  • sinh viên;
  • người về hưu;
  • thất nghiệp;
  • người làm việc không chính thức;
  • mẹ đang nghỉ thai sản;
  • doanh nhân, v.v.

  Các yêu cầu chính đối với người vay trong MFO bao gồm:

  • quyền công dân Ukraine;
  • sự sẵn có của hộ chiếu và cấp mã nhận dạng;
  • tuổi từ 18 đến 70 (có thể thay đổi tùy theo chính sách công ty);

  Một lợi thế đáng kể của các tổ chức tài chính vi mô là cơ hội huy động vốn cho những người đi vay có lịch sử tín dụng xấu. Thường thì họ cần thiết để trả hết nợ. Mặc dù cũng có những lời từ chối khi một người có kinh nghiệm hợp tác sơ bộ không thành công với cùng một MFO hoặc việc thu nợ đang được tiến hành tại tòa án.

  Điều kiện vay vốn không cần người bảo lãnh

   

  Các điều kiện để có được khoản vay từ MFO và việc thực hiện khoản vay rất đơn giản và dễ hiểu đối với nhiều đối tượng khách hàng. Không cần phải tìm kiếm những người sẽ trở thành người bảo lãnh; điều này không hề ảnh hưởng đến việc phê duyệt khoản vay hoặc tốc độ trả nợ. 

  Sau khi chọn MFO, người vay phải điền vào một biểu mẫu đơn giản bao gồm dữ liệu cá nhân, số điện thoại và thẻ ngân hàng. Tổ chức có thể kiểm tra tính xác thực của chúng. Nếu bạn đăng ký lại, thông tin này sẽ có sẵn trong cơ sở dữ liệu của công ty và thời gian xử lý đơn đăng ký sẽ còn ngắn hơn nữa.

  Hầu hết các công ty đều đưa ra các điều kiện tiêu chuẩn:

  • thời hạn vay lần đầu tối đa 30 ngày;
  • lãi suất ngày khoảng 1,8%;
  • số tiền cho vay đầu tiên – lên tới 5000 UAH.

  Thông thường, đối với khách hàng mới, các tổ chức tài chính vi mô đưa ra mức lãi suất giảm hoặc lần hợp tác đầu tiên ở mức 0%. 

  Ưu điểm của việc vay tiền trực tuyến không cần người bảo lãnh và gọi điện đến tổ chức tài chính vi mô

  Tình hình tài chính khó khăn thường có thể được giải quyết bằng cách vay tiền trực tuyến. Nhiều người vay lựa chọn các tổ chức ngân hàng nổi tiếng. Nhưng họ có những nhược điểm đáng kể về tốc độ xử lý khoản vay và sự phức tạp của quy trình. Một cách dễ dàng hơn là chọn một tổ chức tài chính vi mô. Đây là giải pháp tối ưu để nhận được một lượng nhỏ trong thời gian ngắn. Bạn nên đọc kỹ các điều khoản và lãi suất, nó thường được tính hàng ngày và điều này có thể cộng lại thành một số tiền đáng kể.

  Khoản vay trực tuyến không có người bảo lãnh và gọi điện đến các tổ chức tài chính vi mô là một lựa chọn để nhận tiền vào thẻ một cách dễ dàng và nhanh chóng mà không cần phải rời khỏi nhà. 

  Khoản vay từ các tổ chức tài chính vi mô có một số ưu điểm:

  • xử lý yêu cầu nhanh chóng và dễ dàng. Việc này thường mất khoảng 15 phút. Sau khi chọn các điều kiện tối ưu từ tổ chức, bạn nên truy cập trang web và điền vào mẫu đơn đăng ký đơn giản với dữ liệu cá nhân. Nếu mọi thứ được thực hiện chính xác, chúng tôi sẽ nhận được xác nhận giao dịch (thường là tự động) và trong vòng một giờ, tiền sẽ được ghi có vào số thẻ ngân hàng do người vay chỉ định trong đơn đăng ký;
  • một gói tài liệu tối thiểu và các yêu cầu trung thành. Để có được một khoản vay, một người thường chỉ cần cung cấp dữ liệu hộ chiếu, mã nhận dạng, số điện thoại hoặc email, chi tiết thẻ ngân hàng hoặc chọn phương thức nhận tiền bằng tiền mặt. Không cần giấy chứng nhận việc làm, người bảo lãnh, v.v.;
  • tỷ lệ thất bại thấp. Các tổ chức tài chính vi mô phê duyệt 80–90% đơn đăng ký. Tình trạng cá nhân không quan trọng; một quyết định tích cực không bị ảnh hưởng bởi lịch sử tín dụng bị tổn hại. Hầu hết mọi công dân Ukraine đều có thể vay tiền trực tuyến không cần người bảo lãnh, miễn là họ đủ tuổi.

   

  Cách thức và địa điểm vay tiền mà không cần người bảo lãnh: hướng dẫn từng bước

  Nền tảng Bank-ua là một dịch vụ so sánh khoản vay trực tuyến lớn và thuận tiện. Trang web giới thiệu các tổ chức tài chính đã được xác minh giúp bạn có thể vay vốn mà không cần người bảo lãnh, với các điều kiện đơn giản.

  Làm cách nào để đăng ký khoản vay vi mô tại MFO thông qua nền tảng Bank-ua?

  1. Trên website Bank-ua chọn mục “Vay trực tuyến không cần người bảo lãnh”.
  2. Xem danh sách các tổ chức tài chính vi mô và cung cấp. Chọn các điều kiện thích hợp cho nhu cầu của bạn. 
  3. Truy cập trang web của công ty đã chọn và đăng ký hồ sơ cho phép bạn theo dõi trạng thái khoản vay, điều khoản thanh toán và các dữ liệu khác. Hoặc chọn một hình thức đơn giản; bạn sẽ cần một email hoặc số điện thoại để đăng ký.
  4. Kích hoạt tài khoản của bạn bằng xác nhận đăng ký qua liên kết được gửi đến email hoặc mã của bạn từ tin nhắn SMS.
  5. Điền vào mẫu yêu cầu vay vốn: thông tin về bản thân.
  6. Chọn số tiền vay cần thiết và khoảng thời gian có thể trả nợ. Khách hàng MFO mới có thể nhận được 3-5 nghìn hryvnia với tiền lãi trong vòng 15-30 ngày. Các ứng dụng lặp đi lặp lại có thể có số lượng và thời hạn lớn hơn.
  7. Đang chờ đơn đăng ký được xem xét và đưa ra quyết định tích cực. Nếu người đi vay không có khoản vay quá hạn từ công ty này và tất cả dữ liệu cá nhân đều chính xác thì khả năng nhận được khoản vay trực tuyến không cần người bảo lãnh và gọi điện là hơn 90%. 
  8. Liên kết thẻ ngân hàng hoặc chi tiết để chuyển tiền mặt. Bạn có thể sử dụng thẻ từ bất kỳ ngân hàng Ukraine nào mà bạn có thể gửi chuyển khoản.
  9. Nếu quyết định đồng ý, người vay sẽ nhận được bản sao hợp đồng. Bạn nên làm quen với từng mục phụ một cách chi tiết, điều này sẽ cho phép bạn giảm thiểu rủi ro trong các tình huống khó khăn trong tương lai.
  10. Xác nhận sự đồng ý của bạn để nhận khoản vay nhỏ bằng cách thường xuyên gửi mã SMS.

  Có thể thực hiện một vài bước đơn giản mà không cần rời khỏi nhà, sẽ mất tới một giờ. Để theo dõi tiền gửi, số dư và tiền lãi, bạn nên truy cập tài khoản cá nhân của mình trên trang web của tổ chức tài chính vi mô.

   

  Thông tin về các đối tác của chúng tôi

  MFOContactsLegal information
  CCloanTelephone:

  0 800 750 027

  38 097 583-11-77

  38 093 583-11-77

  38 044 222-77-33

  E-mail:

  help@ccloan.com.ua

  Work schedule:

  around the clock

  Address:

  Ukraine 01024, Kyiv, str. Basina, building 6

  Legal name:

  TOV “SS Lone” EDRPOU 40071779

  License of the National Financial Service Commission:

  No. 1127 dated April 13, 2017.

  Director:

  Natalya Valentynivna Klevakina

  in MiloTelephone:

  38 (044) 337 36 67

  E-mail:

  info@miloan.ua

  Work schedule:

  Issuance of loans – around the clock, Support service – From 8:00 a.m. to 8:00 p.m

  Address:

  Kyiv, Baggovutivska, building 17-21

  Legal name:

  LLC “Miloan” EDRPOU 40484607

  License of the National Financial Service Commission:

  No. 163 dated January 26, 2017

  Director:

  Vynychenko Oleksiy Vitaliyovych

  MoneyveoTelephone:

  0 800 21 9393

  E-mail:

  support@moneyveo.ua

  Work schedule:

  around the clock

  Address:

  01015, m. Kyiv, 15-B Leiptsyzka Street, 1st floor

  Legal name:

  OOO “MANIVEO QUICK FINANCIAL ASSISTANCE” EDRPOU 38569246

  License of the National Financial Service Commission:

  No. 163 dated January 26, 2017

  Director:

  Andronikova Olena Oleksandrivna

  AlexcreditTelephone:

  38 (099) 618 64 64

  38 (097) 618 64 64

  38 (093) 618 64 64

  E-mail:

  mail@alexcredit.com.ua

  Work schedule:

  Loans are issued around the clock

  Contact center: Mon – Fri from 8:00 a.m. to 8:00 p.m.

  Sat and Sun from 10:00 to 20:00.

  Address:

  49041, Dnipro, st. Yakov Samarskyi, 12-A

  Legal name:

  LLC “ALEKSKREDIT” EDRPOU 41346335

  License of the National Financial Service Commission:

  No. 3549 dated August 17, 2017

  Director:

  Egorov Vadim Petrovych

  MyCreditTelephone:

  073 369 41 11

  067 369 41 11

  050 369 41 11

  0 800 214 111

  E-mail:

  support@mycredit.ua

  Work schedule:

  around the clock

  Address:

  01010, Kyiv, square Arsenalna, 1-B

  Legal name:

  LLC “1 Secure Agency of Necessary Credits” EDRPOU 39861924

  License of the National Financial Service Commission:

  No. 163 dated January 26, 2017

  Director:

  Stenzya Dmytro Vitaliyovych

  CreditKasaTelephone:

  38 044 333 52 22

  38 067 373 37 57

  38 099 373 37 57

  38 063 373 37 57

  E-mail:

  info@creditkasa.ua

  Work schedule:

  weekdays from 8:00 a.m. to 9:00 p.m

  weekends and holidays: from 10:00 to 20:00

  Address:

  01133, Kyiv, blvd. Lesi Ukrainka, 26, office. 407

  Legal name:

  LLC “UKR CREDIT FINANCE” EDRPOU 38548598

  License of the National Financial Service Commission:

  No. 2401 dated 06/08/2017

  Director:

  Maria Mykolaivna Hayvoronska

  CreditPlusTelephone:

  0 (800) 753-363

  E-mail:

  info@creditplus.ua

  Work schedule:

  Issuance of loans around the clock

  Support service hours:

  Mon-Fri: 8:00 a.m. to 11:00 p.m

  Sat-Sun: from 9:00 to 21:00

  Address:

  03062, Kyiv, Prospekt Peremogy 90-A

  Legal name:

  LLC “Aventus UKRAINE” EDRPOU 41078230

  License of the National Financial Service Commission:

  No. 756 dated 03/28/2017

  Director:

  Volodymyr Viktorovych Dovhal

  GoufingouTelephone:

  38 (044) 390 30 31

  E-mail:

  info@gofingo.com.ua

  Address:

  04071, Kyiv, Horiva St., 1A

  Legal name:

  LLC “GOUFINGOU” EDRPOU 42059219

  License of the National Financial Service Commission:

  No. 876 dated 06/07/2018

  Director:

  Ivashchenko Iryna Viktorivna

  Fast MoneyTelephone:

  0 800 50 10 20

  E-mail:

  info@sgroshi.com

  Address: 01032, Kyiv, str. Saksaganskyi, 133-A

  Legal name: LLC “CONSUMER CENTER”, EDRPOU 37356833

  License of the National Financial Service Commission:

  No. 438 dated February 28, 2017

  Director:

  Oleksandr Volodymyrovych Kholod

  There is moneyTelephone:

  0 800 300 330

  Email: info@e-groshi.com

  Work schedule:

  around the clock

  Address:

  m Dnipro, Bohdan Khmelnytskyi Avenue, building 180, office (Sq.) 211

  Legal name:

  LLC “FINANCIAL COMPANY E MONEY” EDRPOU 43067861

  License of the National Financial Service Commission:

  No. 1968 dated 08.10.2019

  Director:

  Koretskaya Iryna Serhiivna

  Your CashTelephone:

  0800 202 404

  E-mail:

  zayavka@limefin.com

  Work schedule:

  from 8:00 a.m. to 10:00 p.m. without days off

  Address:

  MYKOLAIV, Pushkinska, building 28, office (Sq.) 7

  Legal name:

  LLC Lime Capital EDRPOU 41885310

  License of the National Financial Service Commission:

  No. 793 dated May 7, 2019

  Director:

  Galina Volodymyrivna Lebedeva

  WalletTelephone:

  +38 (044) 334 44 20

  E-mail:

  info@koshelok.net

  Address:

  08135 Kyiv region, Kyiv-Svyatoshinsky district, Chaika Antonov, building 8A

  Legal name:

  LLC “KOSHELOK” EDRPOU 40842831

  License of the National Financial Service Commission:

  No. 432 dated 28.02.2017

  Director:

  Serhiy Serhiyovych Krylov

  CashBerryTelephone:

  0 800 600 770

  E-mail:

  info@cashberry.com.ua

  Work schedule:

  Monday – Friday: 08:00 – 20:00

  Sat – Mon: 09:00 – 18:00

  Address:

  Kyiv Klovsky Uzviz, b. 7, office (Sq.) Room 103

  Legal name:

  LLC “Financial company Invest Finance” EDRPOU 40284315

  License of the National Financial Service Commission:

  No. 1680 dated 05/16/2017

  Director:

  Kupriyanov Maksym Serhiyovych

  Credit7Telephone:

  0 800 33 07 33

  E-mail:

  info@credit7.ua

  Work schedule:

  Mon-Fri: from 9:00 a.m. to 9:00 p.m

  Sat-Sun: from 9:00 to 19:00

  Address:

  02081 Kyiv, Dniprovska naberezhna, 25, office (Sq.) 318

  Legal name:

  LLC “LINEURA UKRAINE” EDRPOU 42753492

  License of the National Financial Service Commission:

  FC certificate No. 1177 dated 03/19/2019

  Director:

  Shchenichny Andriy Ivanovych

  ForzacreditTelephone:

  0800300770

  Work schedule:

  around the clock 24/7

  Address:

  04080 Kyiv, Vikentia Khvoyki, 15 / 15

  Legal name:

  LLC “FC” FORZA “EDRPOU 41762679

  License of the National Financial Service Commission:

  No. 559 dated 04/13/2018

  Director:

  Natalia Chebanova

  KF.UATelephone:

  0 800 30 08 83

  Work schedule:

  around the clock

  Address:

  04080 Kyiv, Vikentia Khvoyki, 15 / 15

  Legal name:

  LLC “FC” FORZA “EDRPOU 41762679

  License of the National Financial Service Commission:

  No. 559 dated 04/13/2018

  Director:

  Natalia Chebanova

  Money4youTelephone:

  0 800 330 024

  E-mail:

  info@money4you.com.ua

  Work schedule:

  Mon-Fri: 09:00-20:00

  Sat-Wed: 10:00-20:00

  Address:

  03150 Kyiv, Kazimyra Malevicha, building 87

  Legal name:

  LLC “Manifo” EDRPOU 42848369

  License of the National Financial Service Commission:

  No. 1198 dated 05/07/2019

  Director:

  Oleg Vasylovich Kuzminov

  SOS CreditTelephone:

  (044) 36 36 767

  0 (800) 211 767

  E-mail:

  support@sos-credit.com.ua

  Work schedule:

  from 9:00 to 18:00 (weekdays)

  Address:

  23, Pochaynynska, Kyiv, 04070

  Legal name:

  LLC “SOS KREDIT” EDRPOU 39487128

  License of the National Financial Service Commission:

  No. 163 dated January 26, 2017

  Director:

  Timofeev Yaroslav Andreyovych

   

  Câu hỏi và câu trả lời

  Làm thế nào để vay tiền trực tuyến mà không cần người bảo lãnh?
  Chọn các điều kiện tối ưu từ tổ chức tài chính vi mô - các điều khoản và số tiền cho vay. Phân tích yêu cầu của người đi vay. Chuẩn bị đầy đủ các giấy tờ cần thiết, gửi yêu cầu lên website của tổ chức. Đợi đơn đăng ký được phê duyệt và nhận khoản vay bằng thẻ ngân hàng hoặc bằng tiền mặt. Đừng quên thanh toán khoản vay đúng hạn, bao gồm cả lãi suất.
  Làm thế nào để vay tiền bằng hộ chiếu của người khác qua Internet mà không cần người bảo lãnh?
  Cố gắng vay tiền mà không có người bảo lãnh bằng hộ chiếu của người khác là bất hợp pháp. Đây là hành vi lừa đảo, trách nhiệm pháp lý lên tới 3 năm tù (Điều 190 Bộ luật Hình sự Ukraine).
  Làm thế nào để vay tiền trực tuyến mà không cần người bảo lãnh nếu bạn không có thẻ?
  Các tổ chức tài chính vi mô cung cấp các lựa chọn linh hoạt để có được các khoản vay vi mô. Có thể thực hiện một khoản vay trực tuyến mà không cần người bảo lãnh bằng tiền mặt, nhận bằng hộ chiếu hoặc xác nhận tại nhà ga qua điện thoại.
  Khoản vay trực tuyến không có người bảo lãnh là gì?
  Khoản vay trực tuyến không cần người bảo lãnh là cơ hội nhận tiền vào thẻ của bạn một cách nhanh chóng và với điều kiện đơn giản. Ưu đãi từ các tổ chức tài chính vi mô luôn sẵn sàng suốt ngày đêm mà không cần rời khỏi nhà bạn. Sự khác biệt giữa cho vay là số tiền và điều kiện cho vay có hạn và lãi suất cao.
  Tại sao họ không cho vay trực tuyến mà không có người bảo lãnh?
  Sự từ chối từ các tổ chức tài chính vi mô xảy ra dưới 10% số yêu cầu. Lý do tại sao họ không cho vay trực tuyến mà không có người bảo lãnh: sai sót trong việc nhập thông tin cá nhân, dữ liệu sai lệch, kinh nghiệm kém khi hợp tác sơ bộ với công ty này, việc thu hồi nợ tư pháp từ một người.
  Tôi có thể vay tiền trực tuyến không cần người bảo lãnh ở đâu?
  Các tổ chức tài chính vi mô cho phép bạn vay tiền trực tuyến mà không cần người bảo lãnh. Nền tảng Bank-ua cung cấp danh sách các MFO đã được xác minh và các ưu đãi hấp dẫn.

  Các tổ chức tài chính ngân hàng có một nhiệm vụ quan trọng – cung cấp tài chính cho người dân. Để nhận được tiền bằng tín dụng, các cá nhân thường tìm kiếm nơi vay tiền trực tuyến mà không cần người bảo lãnh. Các ngân hàng lớn yêu cầu xác định người bảo lãnh, tài sản được bảo đảm và xác nhận khả năng thanh toán để đảm bảo hoàn trả tiền. Thường mất rất nhiều thời gian để xử lý một khoản vay như vậy; bạn cần thu thập một gói tài liệu cần thiết và đến các chi nhánh. Ngay cả khi có sự chuẩn bị tối đa, tổ chức ngân hàng vẫn có thể từ chối, đặc biệt nếu người đi vay có vấn đề về lịch sử tín dụng.

  Giải pháp là gì? Làm thế nào để có được một khoản vay nhanh chóng và có lãi? Các tổ chức tài chính vi mô (MFO) cho phép bạn vay tiền trực tuyến mà không cần người bảo lãnh. 

  Vay tiền online không cần người bảo lãnh có những đặc điểm gì?

  Các tổ chức tài chính vi mô là một cách hiện đại để vay tiền trực tuyến mà không cần người bảo lãnh trong thời gian ngắn nhất có thể. Công ty không yêu cầu giấy chứng nhận thu nhập, cầm cố tài sản hoặc có sự tham gia của người khác – người bảo lãnh. Điều này giúp đơn giản hóa đáng kể thủ tục; tiền có thể nhận được trong vòng một giờ cho các nhu cầu khẩn cấp. 

  Yêu cầu đối với người đi vay là trung thành, MFO không quan tâm đến mục đích của khoản vay – điều chính yếu là phải trả lại số tiền cần thiết trong thời gian đã thỏa thuận. Các nhóm xã hội khác nhau có thể cho vay:

  • sinh viên;
  • người về hưu;
  • thất nghiệp;
  • người làm việc không chính thức;
  • mẹ đang nghỉ thai sản;
  • doanh nhân, v.v.

  Các yêu cầu chính đối với người vay trong MFO bao gồm:

  • quyền công dân Ukraine;
  • sự sẵn có của hộ chiếu và cấp mã nhận dạng;
  • tuổi từ 18 đến 70 (có thể thay đổi tùy theo chính sách công ty);

  Một lợi thế đáng kể của các tổ chức tài chính vi mô là cơ hội huy động vốn cho những người đi vay có lịch sử tín dụng xấu. Thường thì họ cần thiết để trả hết nợ. Mặc dù cũng có những lời từ chối khi một người có kinh nghiệm hợp tác sơ bộ không thành công với cùng một MFO hoặc việc thu nợ đang được tiến hành tại tòa án.

  Điều kiện vay vốn không cần người bảo lãnh

   

  Các điều kiện để có được khoản vay từ MFO và việc thực hiện khoản vay rất đơn giản và dễ hiểu đối với nhiều đối tượng khách hàng. Không cần phải tìm kiếm những người sẽ trở thành người bảo lãnh; điều này không hề ảnh hưởng đến việc phê duyệt khoản vay hoặc tốc độ trả nợ. 

  Sau khi chọn MFO, người vay phải điền vào một biểu mẫu đơn giản bao gồm dữ liệu cá nhân, số điện thoại và thẻ ngân hàng. Tổ chức có thể kiểm tra tính xác thực của chúng. Nếu bạn đăng ký lại, thông tin này sẽ có sẵn trong cơ sở dữ liệu của công ty và thời gian xử lý đơn đăng ký sẽ còn ngắn hơn nữa.

  Hầu hết các công ty đều đưa ra các điều kiện tiêu chuẩn:

  • thời hạn vay lần đầu tối đa 30 ngày;
  • lãi suất ngày khoảng 1,8%;
  • số tiền cho vay đầu tiên – lên tới 5000 UAH.

  Thông thường, đối với khách hàng mới, các tổ chức tài chính vi mô đưa ra mức lãi suất giảm hoặc lần hợp tác đầu tiên ở mức 0%. 

  Ưu điểm của việc vay tiền trực tuyến không cần người bảo lãnh và gọi điện đến tổ chức tài chính vi mô

  Tình hình tài chính khó khăn thường có thể được giải quyết bằng cách vay tiền trực tuyến. Nhiều người vay lựa chọn các tổ chức ngân hàng nổi tiếng. Nhưng họ có những nhược điểm đáng kể về tốc độ xử lý khoản vay và sự phức tạp của quy trình. Một cách dễ dàng hơn là chọn một tổ chức tài chính vi mô. Đây là giải pháp tối ưu để nhận được một lượng nhỏ trong thời gian ngắn. Bạn nên đọc kỹ các điều khoản và lãi suất, nó thường được tính hàng ngày và điều này có thể cộng lại thành một số tiền đáng kể.

  Khoản vay trực tuyến không có người bảo lãnh và gọi điện đến các tổ chức tài chính vi mô là một lựa chọn để nhận tiền vào thẻ một cách dễ dàng và nhanh chóng mà không cần phải rời khỏi nhà. 

  Khoản vay từ các tổ chức tài chính vi mô có một số ưu điểm:

  • xử lý yêu cầu nhanh chóng và dễ dàng. Việc này thường mất khoảng 15 phút. Sau khi chọn các điều kiện tối ưu từ tổ chức, bạn nên truy cập trang web và điền vào mẫu đơn đăng ký đơn giản với dữ liệu cá nhân. Nếu mọi thứ được thực hiện chính xác, chúng tôi sẽ nhận được xác nhận giao dịch (thường là tự động) và trong vòng một giờ, tiền sẽ được ghi có vào số thẻ ngân hàng do người vay chỉ định trong đơn đăng ký;
  • một gói tài liệu tối thiểu và các yêu cầu trung thành. Để có được một khoản vay, một người thường chỉ cần cung cấp dữ liệu hộ chiếu, mã nhận dạng, số điện thoại hoặc email, chi tiết thẻ ngân hàng hoặc chọn phương thức nhận tiền bằng tiền mặt. Không cần giấy chứng nhận việc làm, người bảo lãnh, v.v.;
  • tỷ lệ thất bại thấp. Các tổ chức tài chính vi mô phê duyệt 80–90% đơn đăng ký. Tình trạng cá nhân không quan trọng; một quyết định tích cực không bị ảnh hưởng bởi lịch sử tín dụng bị tổn hại. Hầu hết mọi công dân Ukraine đều có thể vay tiền trực tuyến không cần người bảo lãnh, miễn là họ đủ tuổi.

   

  Cách thức và địa điểm vay tiền mà không cần người bảo lãnh: hướng dẫn từng bước

  Nền tảng Bank-ua là một dịch vụ so sánh khoản vay trực tuyến lớn và thuận tiện. Trang web giới thiệu các tổ chức tài chính đã được xác minh giúp bạn có thể vay vốn mà không cần người bảo lãnh, với các điều kiện đơn giản.

  Làm cách nào để đăng ký khoản vay vi mô tại MFO thông qua nền tảng Bank-ua?

  1. Trên website Bank-ua chọn mục “Vay trực tuyến không cần người bảo lãnh”.
  2. Xem danh sách các tổ chức tài chính vi mô và cung cấp. Chọn các điều kiện thích hợp cho nhu cầu của bạn. 
  3. Truy cập trang web của công ty đã chọn và đăng ký hồ sơ cho phép bạn theo dõi trạng thái khoản vay, điều khoản thanh toán và các dữ liệu khác. Hoặc chọn một hình thức đơn giản; bạn sẽ cần một email hoặc số điện thoại để đăng ký.
  4. Kích hoạt tài khoản của bạn bằng xác nhận đăng ký qua liên kết được gửi đến email hoặc mã của bạn từ tin nhắn SMS.
  5. Điền vào mẫu yêu cầu vay vốn: thông tin về bản thân.
  6. Chọn số tiền vay cần thiết và khoảng thời gian có thể trả nợ. Khách hàng MFO mới có thể nhận được 3-5 nghìn hryvnia với tiền lãi trong vòng 15-30 ngày. Các ứng dụng lặp đi lặp lại có thể có số lượng và thời hạn lớn hơn.
  7. Đang chờ đơn đăng ký được xem xét và đưa ra quyết định tích cực. Nếu người đi vay không có khoản vay quá hạn từ công ty này và tất cả dữ liệu cá nhân đều chính xác thì khả năng nhận được khoản vay trực tuyến không cần người bảo lãnh và gọi điện là hơn 90%. 
  8. Liên kết thẻ ngân hàng hoặc chi tiết để chuyển tiền mặt. Bạn có thể sử dụng thẻ từ bất kỳ ngân hàng Ukraine nào mà bạn có thể gửi chuyển khoản.
  9. Nếu quyết định đồng ý, người vay sẽ nhận được bản sao hợp đồng. Bạn nên làm quen với từng mục phụ một cách chi tiết, điều này sẽ cho phép bạn giảm thiểu rủi ro trong các tình huống khó khăn trong tương lai.
  10. Xác nhận sự đồng ý của bạn để nhận khoản vay nhỏ bằng cách thường xuyên gửi mã SMS.

  Có thể thực hiện một vài bước đơn giản mà không cần rời khỏi nhà, sẽ mất tới một giờ. Để theo dõi tiền gửi, số dư và tiền lãi, bạn nên truy cập tài khoản cá nhân của mình trên trang web của tổ chức tài chính vi mô.

   

  Thông tin về các đối tác của chúng tôi

  MFOContactsLegal information
  CCloanTelephone:

  0 800 750 027

  38 097 583-11-77

  38 093 583-11-77

  38 044 222-77-33

  E-mail:

  help@ccloan.com.ua

  Work schedule:

  around the clock

  Address:

  Ukraine 01024, Kyiv, str. Basina, building 6

  Legal name:

  TOV “SS Lone” EDRPOU 40071779

  License of the National Financial Service Commission:

  No. 1127 dated April 13, 2017.

  Director:

  Natalya Valentynivna Klevakina

  in MiloTelephone:

  38 (044) 337 36 67

  E-mail:

  info@miloan.ua

  Work schedule:

  Issuance of loans – around the clock, Support service – From 8:00 a.m. to 8:00 p.m

  Address:

  Kyiv, Baggovutivska, building 17-21

  Legal name:

  LLC “Miloan” EDRPOU 40484607

  License of the National Financial Service Commission:

  No. 163 dated January 26, 2017

  Director:

  Vynychenko Oleksiy Vitaliyovych

  MoneyveoTelephone:

  0 800 21 9393

  E-mail:

  support@moneyveo.ua

  Work schedule:

  around the clock

  Address:

  01015, m. Kyiv, 15-B Leiptsyzka Street, 1st floor

  Legal name:

  OOO “MANIVEO QUICK FINANCIAL ASSISTANCE” EDRPOU 38569246

  License of the National Financial Service Commission:

  No. 163 dated January 26, 2017

  Director:

  Andronikova Olena Oleksandrivna

  AlexcreditTelephone:

  38 (099) 618 64 64

  38 (097) 618 64 64

  38 (093) 618 64 64

  E-mail:

  mail@alexcredit.com.ua

  Work schedule:

  Loans are issued around the clock

  Contact center: Mon – Fri from 8:00 a.m. to 8:00 p.m.

  Sat and Sun from 10:00 to 20:00.

  Address:

  49041, Dnipro, st. Yakov Samarskyi, 12-A

  Legal name:

  LLC “ALEKSKREDIT” EDRPOU 41346335

  License of the National Financial Service Commission:

  No. 3549 dated August 17, 2017

  Director:

  Egorov Vadim Petrovych

  MyCreditTelephone:

  073 369 41 11

  067 369 41 11

  050 369 41 11

  0 800 214 111

  E-mail:

  support@mycredit.ua

  Work schedule:

  around the clock

  Address:

  01010, Kyiv, square Arsenalna, 1-B

  Legal name:

  LLC “1 Secure Agency of Necessary Credits” EDRPOU 39861924

  License of the National Financial Service Commission:

  No. 163 dated January 26, 2017

  Director:

  Stenzya Dmytro Vitaliyovych

  CreditKasaTelephone:

  38 044 333 52 22

  38 067 373 37 57

  38 099 373 37 57

  38 063 373 37 57

  E-mail:

  info@creditkasa.ua

  Work schedule:

  weekdays from 8:00 a.m. to 9:00 p.m

  weekends and holidays: from 10:00 to 20:00

  Address:

  01133, Kyiv, blvd. Lesi Ukrainka, 26, office. 407

  Legal name:

  LLC “UKR CREDIT FINANCE” EDRPOU 38548598

  License of the National Financial Service Commission:

  No. 2401 dated 06/08/2017

  Director:

  Maria Mykolaivna Hayvoronska

  CreditPlusTelephone:

  0 (800) 753-363

  E-mail:

  info@creditplus.ua

  Work schedule:

  Issuance of loans around the clock

  Support service hours:

  Mon-Fri: 8:00 a.m. to 11:00 p.m

  Sat-Sun: from 9:00 to 21:00

  Address:

  03062, Kyiv, Prospekt Peremogy 90-A

  Legal name:

  LLC “Aventus UKRAINE” EDRPOU 41078230

  License of the National Financial Service Commission:

  No. 756 dated 03/28/2017

  Director:

  Volodymyr Viktorovych Dovhal

  GoufingouTelephone:

  38 (044) 390 30 31

  E-mail:

  info@gofingo.com.ua

  Address:

  04071, Kyiv, Horiva St., 1A

  Legal name:

  LLC “GOUFINGOU” EDRPOU 42059219

  License of the National Financial Service Commission:

  No. 876 dated 06/07/2018

  Director:

  Ivashchenko Iryna Viktorivna

  Fast MoneyTelephone:

  0 800 50 10 20

  E-mail:

  info@sgroshi.com

  Address: 01032, Kyiv, str. Saksaganskyi, 133-A

  Legal name: LLC “CONSUMER CENTER”, EDRPOU 37356833

  License of the National Financial Service Commission:

  No. 438 dated February 28, 2017

  Director:

  Oleksandr Volodymyrovych Kholod

  There is moneyTelephone:

  0 800 300 330

  Email: info@e-groshi.com

  Work schedule:

  around the clock

  Address:

  m Dnipro, Bohdan Khmelnytskyi Avenue, building 180, office (Sq.) 211

  Legal name:

  LLC “FINANCIAL COMPANY E MONEY” EDRPOU 43067861

  License of the National Financial Service Commission:

  No. 1968 dated 08.10.2019

  Director:

  Koretskaya Iryna Serhiivna

  Your CashTelephone:

  0800 202 404

  E-mail:

  zayavka@limefin.com

  Work schedule:

  from 8:00 a.m. to 10:00 p.m. without days off

  Address:

  MYKOLAIV, Pushkinska, building 28, office (Sq.) 7

  Legal name:

  LLC Lime Capital EDRPOU 41885310

  License of the National Financial Service Commission:

  No. 793 dated May 7, 2019

  Director:

  Galina Volodymyrivna Lebedeva

  WalletTelephone:

  +38 (044) 334 44 20

  E-mail:

  info@koshelok.net

  Address:

  08135 Kyiv region, Kyiv-Svyatoshinsky district, Chaika Antonov, building 8A

  Legal name:

  LLC “KOSHELOK” EDRPOU 40842831

  License of the National Financial Service Commission:

  No. 432 dated 28.02.2017

  Director:

  Serhiy Serhiyovych Krylov

  CashBerryTelephone:

  0 800 600 770

  E-mail:

  info@cashberry.com.ua

  Work schedule:

  Monday – Friday: 08:00 – 20:00

  Sat – Mon: 09:00 – 18:00

  Address:

  Kyiv Klovsky Uzviz, b. 7, office (Sq.) Room 103

  Legal name:

  LLC “Financial company Invest Finance” EDRPOU 40284315

  License of the National Financial Service Commission:

  No. 1680 dated 05/16/2017

  Director:

  Kupriyanov Maksym Serhiyovych

  Credit7Telephone:

  0 800 33 07 33

  E-mail:

  info@credit7.ua

  Work schedule:

  Mon-Fri: from 9:00 a.m. to 9:00 p.m

  Sat-Sun: from 9:00 to 19:00

  Address:

  02081 Kyiv, Dniprovska naberezhna, 25, office (Sq.) 318

  Legal name:

  LLC “LINEURA UKRAINE” EDRPOU 42753492

  License of the National Financial Service Commission:

  FC certificate No. 1177 dated 03/19/2019

  Director:

  Shchenichny Andriy Ivanovych

  ForzacreditTelephone:

  0800300770

  Work schedule:

  around the clock 24/7

  Address:

  04080 Kyiv, Vikentia Khvoyki, 15 / 15

  Legal name:

  LLC “FC” FORZA “EDRPOU 41762679

  License of the National Financial Service Commission:

  No. 559 dated 04/13/2018

  Director:

  Natalia Chebanova

  KF.UATelephone:

  0 800 30 08 83

  Work schedule:

  around the clock

  Address:

  04080 Kyiv, Vikentia Khvoyki, 15 / 15

  Legal name:

  LLC “FC” FORZA “EDRPOU 41762679

  License of the National Financial Service Commission:

  No. 559 dated 04/13/2018

  Director:

  Natalia Chebanova

  Money4youTelephone:

  0 800 330 024

  E-mail:

  info@money4you.com.ua

  Work schedule:

  Mon-Fri: 09:00-20:00

  Sat-Wed: 10:00-20:00

  Address:

  03150 Kyiv, Kazimyra Malevicha, building 87

  Legal name:

  LLC “Manifo” EDRPOU 42848369

  License of the National Financial Service Commission:

  No. 1198 dated 05/07/2019

  Director:

  Oleg Vasylovich Kuzminov

  SOS CreditTelephone:

  (044) 36 36 767

  0 (800) 211 767

  E-mail:

  support@sos-credit.com.ua

  Work schedule:

  from 9:00 to 18:00 (weekdays)

  Address:

  23, Pochaynynska, Kyiv, 04070

  Legal name:

  LLC “SOS KREDIT” EDRPOU 39487128

  License of the National Financial Service Commission:

  No. 163 dated January 26, 2017

  Director:

  Timofeev Yaroslav Andreyovych