Tín dụng nhanh

Chọn số tiền và thời hạn vay

Số tiền vay
 vnd
Trong thời gian
 ngày

Gửi đơn xin vay tiền của bạn

  MoneyWatcher

  Bạn muốn vay tiền với điều kiện thuận lợi nhất?

  Viết thư cho bản tin của chúng tôi với các chương trình khuyến mãi từ các công ty tín dụng

  Quy tắc của chúng tôi là không quá 1 lá thư mỗi tháng.

  Các khoản vay tốt nhất cho 19 Tháng Bảy 2024

  (0)
  Thanh toán
  4650 vnd
  =
  Cơ quan tín dụng
  1000 vnd
  +
  Nhiệm vụ
  3650 vnd
  Khoản vay đầu tiên
  500000 - 500000 vnd
  Số tiền tối đa
  20000000 vnd
  Thuật ngữ
  91 - 182 ngày
  Vấn đề
  Thời gian phát hành
  15
  Lịch trình
  11/7
  Tuổi
  18-70
  (0)
  Thanh toán
  3000 vnd
  =
  Cơ quan tín dụng
  1000 vnd
  +
  Nhiệm vụ
  2000 vnd
  Khoản vay đầu tiên
  0 - 15000 vnd
  Số tiền tối đa
  15000 vnd
  Thuật ngữ
  1 - 720 ngày
  Vấn đề
  Thời gian phát hành
  15
  Lịch trình
  24/7
  Tuổi
  18-60
  (0)
  Thanh toán
  1000 vnd
  =
  Cơ quan tín dụng
  1000 vnd
  +
  Nhiệm vụ
  0 vnd
  Khoản vay đầu tiên
  0 - 1000 vnd
  Số tiền tối đa
  1000 vnd
  Thuật ngữ
  1 - 30 ngày
  Vấn đề
  Thời gian phát hành
  15
  Lịch trình
  24/7
  Tuổi
  18-65
  (0)
  Thanh toán
  1002 vnd
  =
  Cơ quan tín dụng
  1000 vnd
  +
  Nhiệm vụ
  2 vnd
  Khoản vay đầu tiên
  0 - 14800000 vnd
  Số tiền tối đa
  14800000 vnd
  Thuật ngữ
  1 - 90 ngày
  Vấn đề
  Thời gian phát hành
  5
  Lịch trình
  24/7
  Tuổi
  18-65
  (0)
  Thanh toán
  1002 vnd
  =
  Cơ quan tín dụng
  1000 vnd
  +
  Nhiệm vụ
  2 vnd
  Khoản vay đầu tiên
  0 - 10000 vnd
  Số tiền tối đa
  10000 vnd
  Thuật ngữ
  1 - 30 ngày
  Vấn đề
  Thời gian phát hành
  5
  Lịch trình
  24/7
  Tuổi
  18-65
  (0)
  Thanh toán
  1000 vnd
  =
  Cơ quan tín dụng
  1000 vnd
  +
  Nhiệm vụ
  0 vnd
  Khoản vay đầu tiên
  0 - 20000000 vnd
  Số tiền tối đa
  20000000 vnd
  Thuật ngữ
  3 - 365 ngày
  Vấn đề
  Thời gian phát hành
  10
  Lịch trình
  24/7
  Tuổi
  20-60
  (0)
  Thanh toán
  3000 vnd
  =
  Cơ quan tín dụng
  1000 vnd
  +
  Nhiệm vụ
  2000 vnd
  Khoản vay đầu tiên
  0 - 15000 vnd
  Số tiền tối đa
  15050 vnd
  Thuật ngữ
  1 - 720 ngày
  Vấn đề
  Thời gian phát hành
  15
  Lịch trình
  24/7
  Tuổi
  18-60
  (0)
  Thanh toán
  1002 vnd
  =
  Cơ quan tín dụng
  1000 vnd
  +
  Nhiệm vụ
  2 vnd
  Khoản vay đầu tiên
  0 - 2000000 vnd
  Số tiền tối đa
  2000000 vnd
  Thuật ngữ
  1 - 180 ngày
  Vấn đề
  Thời gian phát hành
  30
  Lịch trình
  24/7
  Tuổi
  22-68
  (0)
  Thanh toán
  1002 vnd
  =
  Cơ quan tín dụng
  1000 vnd
  +
  Nhiệm vụ
  2 vnd
  Khoản vay đầu tiên
  0 - 25000 vnd
  Số tiền tối đa
  25000 vnd
  Thuật ngữ
  1 - 90 ngày
  Vấn đề
  Thời gian phát hành
  5
  Lịch trình
  24/7
  Tuổi
  21-70
  (0)
  Thanh toán
  1002 vnd
  =
  Cơ quan tín dụng
  1000 vnd
  +
  Nhiệm vụ
  2 vnd
  Khoản vay đầu tiên
  0 - 5000000 vnd
  Số tiền tối đa
  5000000 vnd
  Thuật ngữ
  1 - 30 ngày
  Vấn đề
  Thời gian phát hành
  5
  Lịch trình
  24/7
  Tuổi
  18-65
  (0)
  Thanh toán
  1000 vnd
  =
  Cơ quan tín dụng
  1000 vnd
  +
  Nhiệm vụ
  0 vnd
  Khoản vay đầu tiên
  0 - 10000 vnd
  Số tiền tối đa
  10000 vnd
  Thuật ngữ
  1 - 30 ngày
  Vấn đề
  Thời gian phát hành
  15
  Lịch trình
  24/7
  Tuổi
  18-65
  (0)
  Thanh toán
  1002 vnd
  =
  Cơ quan tín dụng
  1000 vnd
  +
  Nhiệm vụ
  2 vnd
  Khoản vay đầu tiên
  0 - 30000000 vnd
  Số tiền tối đa
  30000000 vnd
  Thuật ngữ
  1 - 12 ngày
  Vấn đề
  Thời gian phát hành
  5
  Lịch trình
  24/7
  Tuổi
  22-55
  (0)
  Thanh toán
  1002 vnd
  =
  Cơ quan tín dụng
  1000 vnd
  +
  Nhiệm vụ
  2 vnd
  Khoản vay đầu tiên
  0 - 2000000 vnd
  Số tiền tối đa
  2000000 vnd
  Thuật ngữ
  1 - 180 ngày
  Vấn đề
  Thời gian phát hành
  10
  Lịch trình
  24/7
  Tuổi
  21-70
  (0)
  Thanh toán
  3000 vnd
  =
  Cơ quan tín dụng
  1000 vnd
  +
  Nhiệm vụ
  2000 vnd
  Khoản vay đầu tiên
  0 - 15000 vnd
  Số tiền tối đa
  15000 vnd
  Thuật ngữ
  1 - 720 ngày
  Vấn đề
  Thời gian phát hành
  15
  Lịch trình
  24/7
  Tuổi
  18-60
  (0)
  Thanh toán
  1002 vnd
  =
  Cơ quan tín dụng
  1000 vnd
  +
  Nhiệm vụ
  2 vnd
  Khoản vay đầu tiên
  0 - 10000 vnd
  Số tiền tối đa
  10000 vnd
  Thuật ngữ
  1 - 30 ngày
  Vấn đề
  Thời gian phát hành
  15
  Lịch trình
  24/7
  Tuổi
  18-65
  (0)
  Thanh toán
  1000 vnd
  =
  Cơ quan tín dụng
  1000 vnd
  +
  Nhiệm vụ
  0 vnd
  Khoản vay đầu tiên
  0 - 1000 vnd
  Số tiền tối đa
  10000000 vnd
  Thuật ngữ
  1 - 30 ngày
  Vấn đề
  Thời gian phát hành
  Lịch trình
  Tuổi
  22-55
  (0)
  Thanh toán
  1002 vnd
  =
  Cơ quan tín dụng
  1000 vnd
  +
  Nhiệm vụ
  2 vnd
  Khoản vay đầu tiên
  0 - 4000000 vnd
  Số tiền tối đa
  4000000 vnd
  Thuật ngữ
  1 - 30 ngày
  Vấn đề
  Thời gian phát hành
  15
  Lịch trình
  24/7
  Tuổi
  19-70
  (0)
  Thanh toán
  3920 vnd
  =
  Cơ quan tín dụng
  1000 vnd
  +
  Nhiệm vụ
  2920 vnd
  Khoản vay đầu tiên
  0 - 10000000 vnd
  Số tiền tối đa
  10000000 vnd
  Thuật ngữ
  92 - 183 ngày
  Vấn đề
  Thời gian phát hành
  15
  Lịch trình
  24/7
  Tuổi
  20-55
  Результаты не соответствующие условиям первого кредита
  Результаты не соответствующие вашим критериям сравнения

  Khoản vay nhanh có thể được lấy từ cả các tổ chức tài chính phi ngân hàng (MFO) và ngân hàng. Tuy nhiên, MFO thường tốt hơn vì thời gian xem xét đơn xin vay nhanh hơn nhiều – từ 30-60 phút. Trong một số trường hợp, ngân hàng có thể mất nhiều ngày làm việc để xem xét đơn xin vay.

  Nơi lấy vay nhanh trực tuyến?

  Đơn giản nhất là lấy khoản vay nhanh từ các tổ chức tài chính phi ngân hàng, cung cấp các khoản vay lên đến 10-20 nghìn grivna. Một số MFO có thể cung cấp khoản vay lên đến 50-100 nghìn grivna (nhưng các yêu cầu đối với khách hàng cao hơn và các số lượng như vậy chỉ dành cho khách hàng thường xuyên).

  Các tổ chức ngân hàng cung cấp khoản vay nhanh chỉ cho các khách hàng “đáng tin cậy” đã sử dụng dịch vụ của ngân hàng trong thời gian dài. Đơn giản nhất là nhận khoản vay này cho những người vay thường xuyên, thường xuyên vay và trả nợ đúng hạn. Tuy nhiên, ngay cả khi bạn là khách hàng tích cực của ngân hàng, bạn cũng không nên kỳ vọng nhận được khoản vay 100%. Ngay cả khi được chấp thuận, quyết định vẫn sẽ mất vài giờ.

  Yêu cầu chính đối với khách hàng MFO:

  • Là công dân Ukraine.
  • Đủ tuổi (18 hoặc 21 tuổi – tùy từng MFO).
  • Chọn MFO để lấy khoản vay nhanh trực tuyến – sẽ giúp bạn trên trang web Bank-ua. Trang web này cung cấp tất cả các tổ chức tài chính tại Ukraine và công cụ so sánh tiện lợi giữa chúng. Bạn cũng có thể đọc đánh giá của khách hàng về từng ngân hàng trên trang web Bank-ua.

  Cách nhận khoản vay nhanh trực tuyến từ MFO?

  Để làm điều này, bạn cần chọn MFO trên Bank-ua, sau đó đăng ký trên trang web của họ và gửi đơn trực tuyến.

  Sau khi đơn được chấp thuận (và hầu hết các đơn đều được chấp thuận), bạn cần phê duyệt hợp đồng vay (sẽ được gửi qua email) và nhận tiền theo cách bạn chọn.

  Khoản vay nhanh có thể được lấy từ cả các tổ chức tài chính phi ngân hàng (MFO) và ngân hàng. Tuy nhiên, MFO thường tốt hơn vì thời gian xem xét đơn xin vay nhanh hơn nhiều – từ 30-60 phút. Trong một số trường hợp, ngân hàng có thể mất nhiều ngày làm việc để xem xét đơn xin vay.

  Nơi lấy vay nhanh trực tuyến?

  Đơn giản nhất là lấy khoản vay nhanh từ các tổ chức tài chính phi ngân hàng, cung cấp các khoản vay lên đến 10-20 nghìn grivna. Một số MFO có thể cung cấp khoản vay lên đến 50-100 nghìn grivna (nhưng các yêu cầu đối với khách hàng cao hơn và các số lượng như vậy chỉ dành cho khách hàng thường xuyên).

  Các tổ chức ngân hàng cung cấp khoản vay nhanh chỉ cho các khách hàng “đáng tin cậy” đã sử dụng dịch vụ của ngân hàng trong thời gian dài. Đơn giản nhất là nhận khoản vay này cho những người vay thường xuyên, thường xuyên vay và trả nợ đúng hạn. Tuy nhiên, ngay cả khi bạn là khách hàng tích cực của ngân hàng, bạn cũng không nên kỳ vọng nhận được khoản vay 100%. Ngay cả khi được chấp thuận, quyết định vẫn sẽ mất vài giờ.

  Yêu cầu chính đối với khách hàng MFO:

  • Là công dân Ukraine.
  • Đủ tuổi (18 hoặc 21 tuổi – tùy từng MFO).
  • Chọn MFO để lấy khoản vay nhanh trực tuyến – sẽ giúp bạn trên trang web Bank-ua. Trang web này cung cấp tất cả các tổ chức tài chính tại Ukraine và công cụ so sánh tiện lợi giữa chúng. Bạn cũng có thể đọc đánh giá của khách hàng về từng ngân hàng trên trang web Bank-ua.

  Cách nhận khoản vay nhanh trực tuyến từ MFO?

  Để làm điều này, bạn cần chọn MFO trên Bank-ua, sau đó đăng ký trên trang web của họ và gửi đơn trực tuyến.

  Sau khi đơn được chấp thuận (và hầu hết các đơn đều được chấp thuận), bạn cần phê duyệt hợp đồng vay (sẽ được gửi qua email) và nhận tiền theo cách bạn chọn.