Thẻ tín dụng nhanh

Chọn số tiền và thời hạn vay

Số tiền vay
 vnd
Trong thời gian
 ngày

Gửi đơn xin vay tiền của bạn

  MoneyWatcher

  Bạn muốn vay tiền với điều kiện thuận lợi nhất?

  Viết thư cho bản tin của chúng tôi với các chương trình khuyến mãi từ các công ty tín dụng

  Quy tắc của chúng tôi là không quá 1 lá thư mỗi tháng.

  Các khoản vay tốt nhất cho 19 Tháng Bảy 2024

  (0)
  Thanh toán
  1002 vnd
  =
  Cơ quan tín dụng
  1000 vnd
  +
  Nhiệm vụ
  2 vnd
  Khoản vay đầu tiên
  0 - 2000000 vnd
  Số tiền tối đa
  2000000 vnd
  Thuật ngữ
  1 - 180 ngày
  Vấn đề
  Thời gian phát hành
  30
  Lịch trình
  24/7
  Tuổi
  22-68
  (0)
  Thanh toán
  1002 vnd
  =
  Cơ quan tín dụng
  1000 vnd
  +
  Nhiệm vụ
  2 vnd
  Khoản vay đầu tiên
  0 - 25000 vnd
  Số tiền tối đa
  25000 vnd
  Thuật ngữ
  1 - 90 ngày
  Vấn đề
  Thời gian phát hành
  5
  Lịch trình
  24/7
  Tuổi
  21-70
  (0)
  Thanh toán
  1002 vnd
  =
  Cơ quan tín dụng
  1000 vnd
  +
  Nhiệm vụ
  2 vnd
  Khoản vay đầu tiên
  0 - 5000000 vnd
  Số tiền tối đa
  5000000 vnd
  Thuật ngữ
  1 - 30 ngày
  Vấn đề
  Thời gian phát hành
  5
  Lịch trình
  24/7
  Tuổi
  18-65
  (0)
  Thanh toán
  1000 vnd
  =
  Cơ quan tín dụng
  1000 vnd
  +
  Nhiệm vụ
  0 vnd
  Khoản vay đầu tiên
  0 - 10000 vnd
  Số tiền tối đa
  10000 vnd
  Thuật ngữ
  1 - 30 ngày
  Vấn đề
  Thời gian phát hành
  15
  Lịch trình
  24/7
  Tuổi
  18-65
  (0)
  Thanh toán
  1002 vnd
  =
  Cơ quan tín dụng
  1000 vnd
  +
  Nhiệm vụ
  2 vnd
  Khoản vay đầu tiên
  0 - 30000000 vnd
  Số tiền tối đa
  30000000 vnd
  Thuật ngữ
  1 - 12 ngày
  Vấn đề
  Thời gian phát hành
  5
  Lịch trình
  24/7
  Tuổi
  22-55
  (0)
  Thanh toán
  1002 vnd
  =
  Cơ quan tín dụng
  1000 vnd
  +
  Nhiệm vụ
  2 vnd
  Khoản vay đầu tiên
  0 - 2000000 vnd
  Số tiền tối đa
  2000000 vnd
  Thuật ngữ
  1 - 180 ngày
  Vấn đề
  Thời gian phát hành
  10
  Lịch trình
  24/7
  Tuổi
  21-70
  (0)
  Thanh toán
  3000 vnd
  =
  Cơ quan tín dụng
  1000 vnd
  +
  Nhiệm vụ
  2000 vnd
  Khoản vay đầu tiên
  0 - 15000 vnd
  Số tiền tối đa
  15000 vnd
  Thuật ngữ
  1 - 720 ngày
  Vấn đề
  Thời gian phát hành
  15
  Lịch trình
  24/7
  Tuổi
  18-60
  (0)
  Thanh toán
  1002 vnd
  =
  Cơ quan tín dụng
  1000 vnd
  +
  Nhiệm vụ
  2 vnd
  Khoản vay đầu tiên
  0 - 10000 vnd
  Số tiền tối đa
  10000 vnd
  Thuật ngữ
  1 - 30 ngày
  Vấn đề
  Thời gian phát hành
  15
  Lịch trình
  24/7
  Tuổi
  18-65
  (0)
  Thanh toán
  1000 vnd
  =
  Cơ quan tín dụng
  1000 vnd
  +
  Nhiệm vụ
  0 vnd
  Khoản vay đầu tiên
  0 - 1000 vnd
  Số tiền tối đa
  10000000 vnd
  Thuật ngữ
  1 - 30 ngày
  Vấn đề
  Thời gian phát hành
  Lịch trình
  Tuổi
  22-55
  (0)
  Thanh toán
  1002 vnd
  =
  Cơ quan tín dụng
  1000 vnd
  +
  Nhiệm vụ
  2 vnd
  Khoản vay đầu tiên
  0 - 4000000 vnd
  Số tiền tối đa
  4000000 vnd
  Thuật ngữ
  1 - 30 ngày
  Vấn đề
  Thời gian phát hành
  15
  Lịch trình
  24/7
  Tuổi
  19-70
  (0)
  Thanh toán
  3920 vnd
  =
  Cơ quan tín dụng
  1000 vnd
  +
  Nhiệm vụ
  2920 vnd
  Khoản vay đầu tiên
  0 - 10000000 vnd
  Số tiền tối đa
  10000000 vnd
  Thuật ngữ
  92 - 183 ngày
  Vấn đề
  Thời gian phát hành
  15
  Lịch trình
  24/7
  Tuổi
  20-55
  (0)
  Thanh toán
  4650 vnd
  =
  Cơ quan tín dụng
  1000 vnd
  +
  Nhiệm vụ
  3650 vnd
  Khoản vay đầu tiên
  500000 - 500000 vnd
  Số tiền tối đa
  20000000 vnd
  Thuật ngữ
  91 - 182 ngày
  Vấn đề
  Thời gian phát hành
  15
  Lịch trình
  11/7
  Tuổi
  18-70
  (0)
  Thanh toán
  3000 vnd
  =
  Cơ quan tín dụng
  1000 vnd
  +
  Nhiệm vụ
  2000 vnd
  Khoản vay đầu tiên
  0 - 15000 vnd
  Số tiền tối đa
  15000 vnd
  Thuật ngữ
  1 - 720 ngày
  Vấn đề
  Thời gian phát hành
  15
  Lịch trình
  24/7
  Tuổi
  18-60
  (0)
  Thanh toán
  1000 vnd
  =
  Cơ quan tín dụng
  1000 vnd
  +
  Nhiệm vụ
  0 vnd
  Khoản vay đầu tiên
  0 - 1000 vnd
  Số tiền tối đa
  1000 vnd
  Thuật ngữ
  1 - 30 ngày
  Vấn đề
  Thời gian phát hành
  15
  Lịch trình
  24/7
  Tuổi
  18-65
  (0)
  Thanh toán
  1002 vnd
  =
  Cơ quan tín dụng
  1000 vnd
  +
  Nhiệm vụ
  2 vnd
  Khoản vay đầu tiên
  0 - 14800000 vnd
  Số tiền tối đa
  14800000 vnd
  Thuật ngữ
  1 - 90 ngày
  Vấn đề
  Thời gian phát hành
  5
  Lịch trình
  24/7
  Tuổi
  18-65
  (0)
  Thanh toán
  1002 vnd
  =
  Cơ quan tín dụng
  1000 vnd
  +
  Nhiệm vụ
  2 vnd
  Khoản vay đầu tiên
  0 - 10000 vnd
  Số tiền tối đa
  10000 vnd
  Thuật ngữ
  1 - 30 ngày
  Vấn đề
  Thời gian phát hành
  5
  Lịch trình
  24/7
  Tuổi
  18-65
  (0)
  Thanh toán
  1000 vnd
  =
  Cơ quan tín dụng
  1000 vnd
  +
  Nhiệm vụ
  0 vnd
  Khoản vay đầu tiên
  0 - 20000000 vnd
  Số tiền tối đa
  20000000 vnd
  Thuật ngữ
  3 - 365 ngày
  Vấn đề
  Thời gian phát hành
  10
  Lịch trình
  24/7
  Tuổi
  20-60
  (0)
  Thanh toán
  3000 vnd
  =
  Cơ quan tín dụng
  1000 vnd
  +
  Nhiệm vụ
  2000 vnd
  Khoản vay đầu tiên
  0 - 15000 vnd
  Số tiền tối đa
  15050 vnd
  Thuật ngữ
  1 - 720 ngày
  Vấn đề
  Thời gian phát hành
  15
  Lịch trình
  24/7
  Tuổi
  18-60
  Результаты не соответствующие условиям первого кредита
  Результаты не соответствующие вашим критериям сравнения

  Đâu là nơi lợi ích nhất để nhận khoản vay nhanh chóng vào thẻ?

  Khi một người đang cần vay tiền, họ chắc chắn muốn nhận được số tiền càng nhanh càng tốt. Trong một số tình huống, việc chờ đợi là có thể – khi bạn có thời gian dư. Ví dụ – khi bạn đang thực hiện một khoản vay lớn để mua nhà bằng hình thức thế chấp, hoặc khi bạn mua một chiếc ô tô. Trong những trường hợp như vậy, bạn có thể chờ đợi thêm một tuần – vì việc thu thập tài liệu và tìm kiếm tài sản sẽ mất rất nhiều thời gian.

  Nhưng khi đề cập đến việc vay số tiền nhỏ để chi tiêu hàng ngày – mọi thứ lại ngược lại: bạn muốn nhận tiền mà không có bất kỳ sự trì hoãn nào, càng sớm càng tốt.

  Công ty nào cung cấp khoản vay nhanh chóng vào thẻ?

  Bất kỳ ngân hàng nào cũng sẽ cung cấp khoản vay cho một cá nhân chỉ sau khi đã kiểm tra một cách nghiêm ngặt. Trong trường hợp tốt nhất, việc xem xét đơn có thể mất vài giờ (nhưng thực tế thì bạn có thể phải đến chi nhánh vào ngày tiếp theo, hoặc thậm chí vài ngày sau đó). Điều này không tính các lo lắng khác liên quan đến việc nhận: thu thập tài liệu, đến ngân hàng, chờ đợi trong hàng đợi. Về cơ bản, việc nhận khoản vay ngân hàng có thể mất vài ngày làm việc đầy đủ (vì ngân hàng chỉ hoạt động vào ngày làm việc).

  Tuy nhiên, có các tổ chức khác mà bạn có thể nhận khoản vay nhanh chóng và dễ dàng hơn. Đó là các tổ chức tài chính phi ngân hàng. Ở Ukraina, có rất nhiều công ty hoạt động trong lĩnh vực cho vay nhỏ.

  Dưới đây là điều kiện phổ biến để nhận khoản vay nhanh chóng vào thẻ:

  • Thời hạn trả nợ: lên đến 30 ngày. Nếu một khách hàng đến cùng một tổ chức tài chính phi ngân hàng lần nữa – thời hạn có thể được kéo dài lên đến 45-60 ngày (nhưng không phải tất cả các công ty đều làm điều này).
  • Số tiền vay tối đa: lên đến 10,000 grivna. Đối với các khách hàng thường xuyên, điều kiện có thể được cải thiện, với “tường” được nâng lên đến 15-20 nghìn.
  • Gia hạn: có thể thực hiện. Nếu khách hàng nhận ra rằng họ không thể thanh toán nợ đúng hạn – họ có thể liên hệ với tổ chức tài chính phi ngân hàng và yêu cầu kéo dài thời gian. Thường thì công ty sẽ hỗ trợ và có thể gia hạn (tối đa – số ngày đã được phê duyệt ban đầu).
  • Chỉ cần đưa giấy tờ gốc và mã số thuế cá nhân (MST). Không cần bất kỳ chứng từ hoặc người bảo lãnh nào khác nữa, nhưng nếu không có xác nhận chính thức về thu nhập của bạn, họ sẽ hỏi về nơi làm việc và mức thu nhập của bạn.
  • Tại các tổ chức tài chính phi ngân hàng, không cần chứng từ hoặc người bảo lãnh, nhưng một số công ty có thể yêu cầu một khoản tiền đặt cọc (một số yêu cầu điều này bắt buộc, trong khi một số khác là tùy thuộc vào mong muốn và khả năng của khách hàng).

  Quá trình nhận tiền rất đơn giản và thường chỉ mất khoảng 1 giờ trong lần đầu tiên. Khách hàng chỉ cần đăng ký trên trang web của tổ chức tài chính phi ngân hàng (nếu yêu cầu được nộp qua Internet), sau đó điền vào biểu mẫu (bằng cách cung cấp thông tin cá nhân và liên hệ, số tiền và thời hạn trả nợ), và gửi hình ảnh các tài liệu. Nếu biểu mẫu được điền đúng cách và khoản vay có thể được cấp cho khách hàng – việc chỉ còn lại là xác nhận thẻ, đọc và xác nhận thỏa thuận vay tiền, và sau 5-10 phút từ khi xác nhận – nhận tiền.

  Danh sách các công ty cung cấp khoản vay nhanh chóng vào thẻ

  Vì có nhiều tổ chức tài chính phi ngân hàng hoạt động ở Ukraina – việc lựa chọn một công ty có thể mất thời gian. Và không phải lúc nào bạn cũng làm sự lựa chọn đúng đắn, và tìm được các điều kiện tốt nhất.

  Một cách dễ dàng hơn là chọn tổ chức tài chính phi ngân hàng qua Fastcredit. Đây là một dịch vụ so sánh miễn phí giúp bạn so sánh các tổ chức tài chính phi ngân hàng ở Ukraina. Tại đây, bạn sẽ tìm thấy một bộ sưu tập các tổ chức tài chính phi ngân hàng đã được kiểm chứng với mô tả ngắn gọn về các điều kiện chính của họ.

  Đâu là nơi lợi ích nhất để nhận khoản vay nhanh chóng vào thẻ?

  Khi một người đang cần vay tiền, họ chắc chắn muốn nhận được số tiền càng nhanh càng tốt. Trong một số tình huống, việc chờ đợi là có thể – khi bạn có thời gian dư. Ví dụ – khi bạn đang thực hiện một khoản vay lớn để mua nhà bằng hình thức thế chấp, hoặc khi bạn mua một chiếc ô tô. Trong những trường hợp như vậy, bạn có thể chờ đợi thêm một tuần – vì việc thu thập tài liệu và tìm kiếm tài sản sẽ mất rất nhiều thời gian.

  Nhưng khi đề cập đến việc vay số tiền nhỏ để chi tiêu hàng ngày – mọi thứ lại ngược lại: bạn muốn nhận tiền mà không có bất kỳ sự trì hoãn nào, càng sớm càng tốt.

  Công ty nào cung cấp khoản vay nhanh chóng vào thẻ?

  Bất kỳ ngân hàng nào cũng sẽ cung cấp khoản vay cho một cá nhân chỉ sau khi đã kiểm tra một cách nghiêm ngặt. Trong trường hợp tốt nhất, việc xem xét đơn có thể mất vài giờ (nhưng thực tế thì bạn có thể phải đến chi nhánh vào ngày tiếp theo, hoặc thậm chí vài ngày sau đó). Điều này không tính các lo lắng khác liên quan đến việc nhận: thu thập tài liệu, đến ngân hàng, chờ đợi trong hàng đợi. Về cơ bản, việc nhận khoản vay ngân hàng có thể mất vài ngày làm việc đầy đủ (vì ngân hàng chỉ hoạt động vào ngày làm việc).

  Tuy nhiên, có các tổ chức khác mà bạn có thể nhận khoản vay nhanh chóng và dễ dàng hơn. Đó là các tổ chức tài chính phi ngân hàng. Ở Ukraina, có rất nhiều công ty hoạt động trong lĩnh vực cho vay nhỏ.

  Dưới đây là điều kiện phổ biến để nhận khoản vay nhanh chóng vào thẻ:

  • Thời hạn trả nợ: lên đến 30 ngày. Nếu một khách hàng đến cùng một tổ chức tài chính phi ngân hàng lần nữa – thời hạn có thể được kéo dài lên đến 45-60 ngày (nhưng không phải tất cả các công ty đều làm điều này).
  • Số tiền vay tối đa: lên đến 10,000 grivna. Đối với các khách hàng thường xuyên, điều kiện có thể được cải thiện, với “tường” được nâng lên đến 15-20 nghìn.
  • Gia hạn: có thể thực hiện. Nếu khách hàng nhận ra rằng họ không thể thanh toán nợ đúng hạn – họ có thể liên hệ với tổ chức tài chính phi ngân hàng và yêu cầu kéo dài thời gian. Thường thì công ty sẽ hỗ trợ và có thể gia hạn (tối đa – số ngày đã được phê duyệt ban đầu).
  • Chỉ cần đưa giấy tờ gốc và mã số thuế cá nhân (MST). Không cần bất kỳ chứng từ hoặc người bảo lãnh nào khác nữa, nhưng nếu không có xác nhận chính thức về thu nhập của bạn, họ sẽ hỏi về nơi làm việc và mức thu nhập của bạn.
  • Tại các tổ chức tài chính phi ngân hàng, không cần chứng từ hoặc người bảo lãnh, nhưng một số công ty có thể yêu cầu một khoản tiền đặt cọc (một số yêu cầu điều này bắt buộc, trong khi một số khác là tùy thuộc vào mong muốn và khả năng của khách hàng).

  Quá trình nhận tiền rất đơn giản và thường chỉ mất khoảng 1 giờ trong lần đầu tiên. Khách hàng chỉ cần đăng ký trên trang web của tổ chức tài chính phi ngân hàng (nếu yêu cầu được nộp qua Internet), sau đó điền vào biểu mẫu (bằng cách cung cấp thông tin cá nhân và liên hệ, số tiền và thời hạn trả nợ), và gửi hình ảnh các tài liệu. Nếu biểu mẫu được điền đúng cách và khoản vay có thể được cấp cho khách hàng – việc chỉ còn lại là xác nhận thẻ, đọc và xác nhận thỏa thuận vay tiền, và sau 5-10 phút từ khi xác nhận – nhận tiền.

  Danh sách các công ty cung cấp khoản vay nhanh chóng vào thẻ

  Vì có nhiều tổ chức tài chính phi ngân hàng hoạt động ở Ukraina – việc lựa chọn một công ty có thể mất thời gian. Và không phải lúc nào bạn cũng làm sự lựa chọn đúng đắn, và tìm được các điều kiện tốt nhất.

  Một cách dễ dàng hơn là chọn tổ chức tài chính phi ngân hàng qua Fastcredit. Đây là một dịch vụ so sánh miễn phí giúp bạn so sánh các tổ chức tài chính phi ngân hàng ở Ukraina. Tại đây, bạn sẽ tìm thấy một bộ sưu tập các tổ chức tài chính phi ngân hàng đã được kiểm chứng với mô tả ngắn gọn về các điều kiện chính của họ.