Vay nhanh

Chọn số tiền và thời hạn vay

Số tiền vay
 vnd
Trong thời gian
 ngày

Gửi đơn xin vay tiền của bạn

  MoneyWatcher

  Bạn muốn vay tiền với điều kiện thuận lợi nhất?

  Viết thư cho bản tin của chúng tôi với các chương trình khuyến mãi từ các công ty tín dụng

  Quy tắc của chúng tôi là không quá 1 lá thư mỗi tháng.

  Các khoản vay tốt nhất cho 19 Tháng Bảy 2024

  (0)
  Thanh toán
  1002 vnd
  =
  Cơ quan tín dụng
  1000 vnd
  +
  Nhiệm vụ
  2 vnd
  Khoản vay đầu tiên
  0 - 30000000 vnd
  Số tiền tối đa
  30000000 vnd
  Thuật ngữ
  1 - 12 ngày
  Vấn đề
  Thời gian phát hành
  5
  Lịch trình
  24/7
  Tuổi
  22-55
  (0)
  Thanh toán
  1002 vnd
  =
  Cơ quan tín dụng
  1000 vnd
  +
  Nhiệm vụ
  2 vnd
  Khoản vay đầu tiên
  0 - 2000000 vnd
  Số tiền tối đa
  2000000 vnd
  Thuật ngữ
  1 - 180 ngày
  Vấn đề
  Thời gian phát hành
  10
  Lịch trình
  24/7
  Tuổi
  21-70
  (0)
  Thanh toán
  3000 vnd
  =
  Cơ quan tín dụng
  1000 vnd
  +
  Nhiệm vụ
  2000 vnd
  Khoản vay đầu tiên
  0 - 15000 vnd
  Số tiền tối đa
  15000 vnd
  Thuật ngữ
  1 - 720 ngày
  Vấn đề
  Thời gian phát hành
  15
  Lịch trình
  24/7
  Tuổi
  18-60
  (0)
  Thanh toán
  1002 vnd
  =
  Cơ quan tín dụng
  1000 vnd
  +
  Nhiệm vụ
  2 vnd
  Khoản vay đầu tiên
  0 - 10000 vnd
  Số tiền tối đa
  10000 vnd
  Thuật ngữ
  1 - 30 ngày
  Vấn đề
  Thời gian phát hành
  15
  Lịch trình
  24/7
  Tuổi
  18-65
  (0)
  Thanh toán
  1000 vnd
  =
  Cơ quan tín dụng
  1000 vnd
  +
  Nhiệm vụ
  0 vnd
  Khoản vay đầu tiên
  0 - 1000 vnd
  Số tiền tối đa
  10000000 vnd
  Thuật ngữ
  1 - 30 ngày
  Vấn đề
  Thời gian phát hành
  Lịch trình
  Tuổi
  22-55
  (0)
  Thanh toán
  1002 vnd
  =
  Cơ quan tín dụng
  1000 vnd
  +
  Nhiệm vụ
  2 vnd
  Khoản vay đầu tiên
  0 - 4000000 vnd
  Số tiền tối đa
  4000000 vnd
  Thuật ngữ
  1 - 30 ngày
  Vấn đề
  Thời gian phát hành
  15
  Lịch trình
  24/7
  Tuổi
  19-70
  (0)
  Thanh toán
  3920 vnd
  =
  Cơ quan tín dụng
  1000 vnd
  +
  Nhiệm vụ
  2920 vnd
  Khoản vay đầu tiên
  0 - 10000000 vnd
  Số tiền tối đa
  10000000 vnd
  Thuật ngữ
  92 - 183 ngày
  Vấn đề
  Thời gian phát hành
  15
  Lịch trình
  24/7
  Tuổi
  20-55
  (0)
  Thanh toán
  4650 vnd
  =
  Cơ quan tín dụng
  1000 vnd
  +
  Nhiệm vụ
  3650 vnd
  Khoản vay đầu tiên
  500000 - 500000 vnd
  Số tiền tối đa
  20000000 vnd
  Thuật ngữ
  91 - 182 ngày
  Vấn đề
  Thời gian phát hành
  15
  Lịch trình
  11/7
  Tuổi
  18-70
  (0)
  Thanh toán
  3000 vnd
  =
  Cơ quan tín dụng
  1000 vnd
  +
  Nhiệm vụ
  2000 vnd
  Khoản vay đầu tiên
  0 - 15000 vnd
  Số tiền tối đa
  15000 vnd
  Thuật ngữ
  1 - 720 ngày
  Vấn đề
  Thời gian phát hành
  15
  Lịch trình
  24/7
  Tuổi
  18-60
  (0)
  Thanh toán
  1000 vnd
  =
  Cơ quan tín dụng
  1000 vnd
  +
  Nhiệm vụ
  0 vnd
  Khoản vay đầu tiên
  0 - 1000 vnd
  Số tiền tối đa
  1000 vnd
  Thuật ngữ
  1 - 30 ngày
  Vấn đề
  Thời gian phát hành
  15
  Lịch trình
  24/7
  Tuổi
  18-65
  (0)
  Thanh toán
  1002 vnd
  =
  Cơ quan tín dụng
  1000 vnd
  +
  Nhiệm vụ
  2 vnd
  Khoản vay đầu tiên
  0 - 14800000 vnd
  Số tiền tối đa
  14800000 vnd
  Thuật ngữ
  1 - 90 ngày
  Vấn đề
  Thời gian phát hành
  5
  Lịch trình
  24/7
  Tuổi
  18-65
  (0)
  Thanh toán
  1002 vnd
  =
  Cơ quan tín dụng
  1000 vnd
  +
  Nhiệm vụ
  2 vnd
  Khoản vay đầu tiên
  0 - 10000 vnd
  Số tiền tối đa
  10000 vnd
  Thuật ngữ
  1 - 30 ngày
  Vấn đề
  Thời gian phát hành
  5
  Lịch trình
  24/7
  Tuổi
  18-65
  (0)
  Thanh toán
  1000 vnd
  =
  Cơ quan tín dụng
  1000 vnd
  +
  Nhiệm vụ
  0 vnd
  Khoản vay đầu tiên
  0 - 20000000 vnd
  Số tiền tối đa
  20000000 vnd
  Thuật ngữ
  3 - 365 ngày
  Vấn đề
  Thời gian phát hành
  10
  Lịch trình
  24/7
  Tuổi
  20-60
  (0)
  Thanh toán
  3000 vnd
  =
  Cơ quan tín dụng
  1000 vnd
  +
  Nhiệm vụ
  2000 vnd
  Khoản vay đầu tiên
  0 - 15000 vnd
  Số tiền tối đa
  15050 vnd
  Thuật ngữ
  1 - 720 ngày
  Vấn đề
  Thời gian phát hành
  15
  Lịch trình
  24/7
  Tuổi
  18-60
  (0)
  Thanh toán
  1002 vnd
  =
  Cơ quan tín dụng
  1000 vnd
  +
  Nhiệm vụ
  2 vnd
  Khoản vay đầu tiên
  0 - 2000000 vnd
  Số tiền tối đa
  2000000 vnd
  Thuật ngữ
  1 - 180 ngày
  Vấn đề
  Thời gian phát hành
  30
  Lịch trình
  24/7
  Tuổi
  22-68
  (0)
  Thanh toán
  1002 vnd
  =
  Cơ quan tín dụng
  1000 vnd
  +
  Nhiệm vụ
  2 vnd
  Khoản vay đầu tiên
  0 - 25000 vnd
  Số tiền tối đa
  25000 vnd
  Thuật ngữ
  1 - 90 ngày
  Vấn đề
  Thời gian phát hành
  5
  Lịch trình
  24/7
  Tuổi
  21-70
  (0)
  Thanh toán
  1002 vnd
  =
  Cơ quan tín dụng
  1000 vnd
  +
  Nhiệm vụ
  2 vnd
  Khoản vay đầu tiên
  0 - 5000000 vnd
  Số tiền tối đa
  5000000 vnd
  Thuật ngữ
  1 - 30 ngày
  Vấn đề
  Thời gian phát hành
  5
  Lịch trình
  24/7
  Tuổi
  18-65
  (0)
  Thanh toán
  1000 vnd
  =
  Cơ quan tín dụng
  1000 vnd
  +
  Nhiệm vụ
  0 vnd
  Khoản vay đầu tiên
  0 - 10000 vnd
  Số tiền tối đa
  10000 vnd
  Thuật ngữ
  1 - 30 ngày
  Vấn đề
  Thời gian phát hành
  15
  Lịch trình
  24/7
  Tuổi
  18-65
  Результаты не соответствующие условиям первого кредита
  Результаты не соответствующие вашим критериям сравнения

  Làm thế nào để vay tiền nhanh?

  Nếu bạn cần một khoản vay nhanh, lựa chọn duy nhất là đến các tổ chức tài chính phi ngân hàng (MFO). Ngân hàng nổi tiếng với sự chậm trễ trong xem xét đơn đăng ký: từ lúc nộp đơn đến khi nhận được tiền có thể mất đến 3 ngày làm việc (và nếu cần một số tiền lớn hơn – có thể mất nhiều hơn).

  Các công ty nào cung cấp khoản vay nhanh, và trong trường hợp nào dịch vụ này có thể cần thiết?

  Dịch vụ vay tiền nhanh có sẵn ở MFO và một số ngân hàng.

  Hãy thống nhất ngay từ đầu: Ở ngân hàng, các khoản vay “nhanh” vẫn được xem xét chậm hơn nhiều so với ở MFO. Chúng chỉ được gọi là nhanh so với các khoản vay ngân hàng “bình thường”, quyết định về đó có thể mất vài ngày làm việc. Nếu so sánh giữa ngân hàng và MFO – bạn vẫn phải chờ lâu hơn ở ngân hàng trong mọi trường hợp.

  Trong bao lâu có thể nhận được khoản vay nhanh từ ngân hàng và từ MFO?

  Mặc dù dịch vụ cung cấp khoản vay nhanh có sẵn ở các ngân hàng, nhưng bạn chỉ có thể nhận được khoản vay này khi là một khách hàng hoạt động (thường xuyên) của họ. Đối với khách hàng mới, không có dịch vụ như vậy, và khoản vay đầu tiên thậm chí có thể được phê duyệt trong vài ngày. Dịch vụ này không thể coi là cấp cứu.

  Lựa chọn thay thế là MFO, cung cấp khoản vay khẩn cấp ngay cả đối với khách hàng mới. Bằng việc khoản vay khẩn cấp, ý chỉ việc cung cấp tiền trong vòng 30-60 phút kể từ khi nộp đơn.

  Các tổ chức ngân hàng không ưu tiên trong việc cung cấp các khoản vay nhanh và thua kém so với các tổ chức tài chính phi ngân hàng. Điều này đặc biệt quan trọng khi cần một khoản vay cấp cứu để giải quyết một số vấn đề khẩn cấp. Ví dụ, nếu bạn có một vấn đề về sức khỏe hoặc cần sửa chữa đồ dùng gia đình. Trong những trường hợp như vậy, việc giải quyết nhiệm vụ ngay lập tức là cần thiết, và do đó – tiền cũng cần được cung cấp ngay lập tức. Nếu bạn không có tiền dự trữ hoặc không thể nhận được chúng ngay bây giờ (ví dụ – chúng nằm trong ngân hàng) – thì tốt nhất là nên đến MFO ngay lập tức.

  Làm thế nào để dễ dàng nhận được khoản vay nhanh từ MFO?

  Yêu cầu chính đối với khách hàng tại các MFO ở Ukraine:

  • Có hộ chiếu Ukraine.
  • Đủ tuổi (18 hoặc 21 tuổi – mức tuổi tối thiểu có thể khác nhau tại các MFO khác nhau).
  • Bạn có thể chọn khoản vay nhanh bằng cách sử dụng trang web Bank-ua, được thiết kế để so sánh và phân tích tất cả các tổ chức tài chính có sẵn. Bằng cách sử dụng Bank-ua, bạn có thể chọn ra khoản vay khẩn cấp phù hợp nhất (lợi ích nhất). Các tổ chức tài chính phi ngân hàng rất lý tưởng cho việc cung cấp các khoản vay nhanh chóng. Việc đăng ký chỉ mất khoảng 5-10 phút: khách hàng cần cung cấp thông tin hộ chiếu, mã số cá nhân và số điện thoại liên lạc. Sau đó, đơn đăng ký được gửi để xem xét và sau 5-15 phút (hiếm khi – đến 1 giờ), khách hàng nhận được phản hồi từ MFO. Trong hầu hết các trường hợp, đó là sự chấp nhận, không phụ thuộc vào tình trạng xã hội của khách hàng. Tiền có thể được nhận bằng tiền mặt hoặc trực tuyến (vào thẻ ngân hàng của bất kỳ loại và bất kỳ ngân hàng nào tại Ukraine). Sau khi đơn đăng ký được chấp nhận, tiền được cung cấp ngay lập tức.

  Làm thế nào để vay tiền nhanh?

  Nếu bạn cần một khoản vay nhanh, lựa chọn duy nhất là đến các tổ chức tài chính phi ngân hàng (MFO). Ngân hàng nổi tiếng với sự chậm trễ trong xem xét đơn đăng ký: từ lúc nộp đơn đến khi nhận được tiền có thể mất đến 3 ngày làm việc (và nếu cần một số tiền lớn hơn – có thể mất nhiều hơn).

  Các công ty nào cung cấp khoản vay nhanh, và trong trường hợp nào dịch vụ này có thể cần thiết?

  Dịch vụ vay tiền nhanh có sẵn ở MFO và một số ngân hàng.

  Hãy thống nhất ngay từ đầu: Ở ngân hàng, các khoản vay “nhanh” vẫn được xem xét chậm hơn nhiều so với ở MFO. Chúng chỉ được gọi là nhanh so với các khoản vay ngân hàng “bình thường”, quyết định về đó có thể mất vài ngày làm việc. Nếu so sánh giữa ngân hàng và MFO – bạn vẫn phải chờ lâu hơn ở ngân hàng trong mọi trường hợp.

  Trong bao lâu có thể nhận được khoản vay nhanh từ ngân hàng và từ MFO?

  Mặc dù dịch vụ cung cấp khoản vay nhanh có sẵn ở các ngân hàng, nhưng bạn chỉ có thể nhận được khoản vay này khi là một khách hàng hoạt động (thường xuyên) của họ. Đối với khách hàng mới, không có dịch vụ như vậy, và khoản vay đầu tiên thậm chí có thể được phê duyệt trong vài ngày. Dịch vụ này không thể coi là cấp cứu.

  Lựa chọn thay thế là MFO, cung cấp khoản vay khẩn cấp ngay cả đối với khách hàng mới. Bằng việc khoản vay khẩn cấp, ý chỉ việc cung cấp tiền trong vòng 30-60 phút kể từ khi nộp đơn.

  Các tổ chức ngân hàng không ưu tiên trong việc cung cấp các khoản vay nhanh và thua kém so với các tổ chức tài chính phi ngân hàng. Điều này đặc biệt quan trọng khi cần một khoản vay cấp cứu để giải quyết một số vấn đề khẩn cấp. Ví dụ, nếu bạn có một vấn đề về sức khỏe hoặc cần sửa chữa đồ dùng gia đình. Trong những trường hợp như vậy, việc giải quyết nhiệm vụ ngay lập tức là cần thiết, và do đó – tiền cũng cần được cung cấp ngay lập tức. Nếu bạn không có tiền dự trữ hoặc không thể nhận được chúng ngay bây giờ (ví dụ – chúng nằm trong ngân hàng) – thì tốt nhất là nên đến MFO ngay lập tức.

  Làm thế nào để dễ dàng nhận được khoản vay nhanh từ MFO?

  Yêu cầu chính đối với khách hàng tại các MFO ở Ukraine:

  • Có hộ chiếu Ukraine.
  • Đủ tuổi (18 hoặc 21 tuổi – mức tuổi tối thiểu có thể khác nhau tại các MFO khác nhau).
  • Bạn có thể chọn khoản vay nhanh bằng cách sử dụng trang web Bank-ua, được thiết kế để so sánh và phân tích tất cả các tổ chức tài chính có sẵn. Bằng cách sử dụng Bank-ua, bạn có thể chọn ra khoản vay khẩn cấp phù hợp nhất (lợi ích nhất). Các tổ chức tài chính phi ngân hàng rất lý tưởng cho việc cung cấp các khoản vay nhanh chóng. Việc đăng ký chỉ mất khoảng 5-10 phút: khách hàng cần cung cấp thông tin hộ chiếu, mã số cá nhân và số điện thoại liên lạc. Sau đó, đơn đăng ký được gửi để xem xét và sau 5-15 phút (hiếm khi – đến 1 giờ), khách hàng nhận được phản hồi từ MFO. Trong hầu hết các trường hợp, đó là sự chấp nhận, không phụ thuộc vào tình trạng xã hội của khách hàng. Tiền có thể được nhận bằng tiền mặt hoặc trực tuyến (vào thẻ ngân hàng của bất kỳ loại và bất kỳ ngân hàng nào tại Ukraine). Sau khi đơn đăng ký được chấp nhận, tiền được cung cấp ngay lập tức.