Cho vay tiền mặt

Chọn số tiền và thời hạn vay

Số tiền vay
 vnd
Trong thời gian
 ngày

Gửi đơn xin vay tiền của bạn

  MoneyWatcher

  Bạn muốn vay tiền với điều kiện thuận lợi nhất?

  Viết thư cho bản tin của chúng tôi với các chương trình khuyến mãi từ các công ty tín dụng

  Quy tắc của chúng tôi là không quá 1 lá thư mỗi tháng.

  Các khoản vay tốt nhất cho 19 Tháng Bảy 2024

  (0)
  Thanh toán
  1000 vnd
  =
  Cơ quan tín dụng
  1000 vnd
  +
  Nhiệm vụ
  0 vnd
  Khoản vay đầu tiên
  0 - 1000 vnd
  Số tiền tối đa
  10000000 vnd
  Thuật ngữ
  1 - 30 ngày
  Vấn đề
  Thời gian phát hành
  Lịch trình
  Tuổi
  22-55
  (0)
  Thanh toán
  1002 vnd
  =
  Cơ quan tín dụng
  1000 vnd
  +
  Nhiệm vụ
  2 vnd
  Khoản vay đầu tiên
  0 - 4000000 vnd
  Số tiền tối đa
  4000000 vnd
  Thuật ngữ
  1 - 30 ngày
  Vấn đề
  Thời gian phát hành
  15
  Lịch trình
  24/7
  Tuổi
  19-70
  (0)
  Thanh toán
  3920 vnd
  =
  Cơ quan tín dụng
  1000 vnd
  +
  Nhiệm vụ
  2920 vnd
  Khoản vay đầu tiên
  0 - 10000000 vnd
  Số tiền tối đa
  10000000 vnd
  Thuật ngữ
  92 - 183 ngày
  Vấn đề
  Thời gian phát hành
  15
  Lịch trình
  24/7
  Tuổi
  20-55
  (0)
  Thanh toán
  4650 vnd
  =
  Cơ quan tín dụng
  1000 vnd
  +
  Nhiệm vụ
  3650 vnd
  Khoản vay đầu tiên
  500000 - 500000 vnd
  Số tiền tối đa
  20000000 vnd
  Thuật ngữ
  91 - 182 ngày
  Vấn đề
  Thời gian phát hành
  15
  Lịch trình
  11/7
  Tuổi
  18-70
  (0)
  Thanh toán
  3000 vnd
  =
  Cơ quan tín dụng
  1000 vnd
  +
  Nhiệm vụ
  2000 vnd
  Khoản vay đầu tiên
  0 - 15000 vnd
  Số tiền tối đa
  15000 vnd
  Thuật ngữ
  1 - 720 ngày
  Vấn đề
  Thời gian phát hành
  15
  Lịch trình
  24/7
  Tuổi
  18-60
  (0)
  Thanh toán
  1000 vnd
  =
  Cơ quan tín dụng
  1000 vnd
  +
  Nhiệm vụ
  0 vnd
  Khoản vay đầu tiên
  0 - 1000 vnd
  Số tiền tối đa
  1000 vnd
  Thuật ngữ
  1 - 30 ngày
  Vấn đề
  Thời gian phát hành
  15
  Lịch trình
  24/7
  Tuổi
  18-65
  (0)
  Thanh toán
  1002 vnd
  =
  Cơ quan tín dụng
  1000 vnd
  +
  Nhiệm vụ
  2 vnd
  Khoản vay đầu tiên
  0 - 14800000 vnd
  Số tiền tối đa
  14800000 vnd
  Thuật ngữ
  1 - 90 ngày
  Vấn đề
  Thời gian phát hành
  5
  Lịch trình
  24/7
  Tuổi
  18-65
  (0)
  Thanh toán
  1002 vnd
  =
  Cơ quan tín dụng
  1000 vnd
  +
  Nhiệm vụ
  2 vnd
  Khoản vay đầu tiên
  0 - 10000 vnd
  Số tiền tối đa
  10000 vnd
  Thuật ngữ
  1 - 30 ngày
  Vấn đề
  Thời gian phát hành
  5
  Lịch trình
  24/7
  Tuổi
  18-65
  (0)
  Thanh toán
  1000 vnd
  =
  Cơ quan tín dụng
  1000 vnd
  +
  Nhiệm vụ
  0 vnd
  Khoản vay đầu tiên
  0 - 20000000 vnd
  Số tiền tối đa
  20000000 vnd
  Thuật ngữ
  3 - 365 ngày
  Vấn đề
  Thời gian phát hành
  10
  Lịch trình
  24/7
  Tuổi
  20-60
  (0)
  Thanh toán
  3000 vnd
  =
  Cơ quan tín dụng
  1000 vnd
  +
  Nhiệm vụ
  2000 vnd
  Khoản vay đầu tiên
  0 - 15000 vnd
  Số tiền tối đa
  15050 vnd
  Thuật ngữ
  1 - 720 ngày
  Vấn đề
  Thời gian phát hành
  15
  Lịch trình
  24/7
  Tuổi
  18-60
  (0)
  Thanh toán
  1002 vnd
  =
  Cơ quan tín dụng
  1000 vnd
  +
  Nhiệm vụ
  2 vnd
  Khoản vay đầu tiên
  0 - 2000000 vnd
  Số tiền tối đa
  2000000 vnd
  Thuật ngữ
  1 - 180 ngày
  Vấn đề
  Thời gian phát hành
  30
  Lịch trình
  24/7
  Tuổi
  22-68
  (0)
  Thanh toán
  1002 vnd
  =
  Cơ quan tín dụng
  1000 vnd
  +
  Nhiệm vụ
  2 vnd
  Khoản vay đầu tiên
  0 - 25000 vnd
  Số tiền tối đa
  25000 vnd
  Thuật ngữ
  1 - 90 ngày
  Vấn đề
  Thời gian phát hành
  5
  Lịch trình
  24/7
  Tuổi
  21-70
  (0)
  Thanh toán
  1002 vnd
  =
  Cơ quan tín dụng
  1000 vnd
  +
  Nhiệm vụ
  2 vnd
  Khoản vay đầu tiên
  0 - 5000000 vnd
  Số tiền tối đa
  5000000 vnd
  Thuật ngữ
  1 - 30 ngày
  Vấn đề
  Thời gian phát hành
  5
  Lịch trình
  24/7
  Tuổi
  18-65
  (0)
  Thanh toán
  1000 vnd
  =
  Cơ quan tín dụng
  1000 vnd
  +
  Nhiệm vụ
  0 vnd
  Khoản vay đầu tiên
  0 - 10000 vnd
  Số tiền tối đa
  10000 vnd
  Thuật ngữ
  1 - 30 ngày
  Vấn đề
  Thời gian phát hành
  15
  Lịch trình
  24/7
  Tuổi
  18-65
  (0)
  Thanh toán
  1002 vnd
  =
  Cơ quan tín dụng
  1000 vnd
  +
  Nhiệm vụ
  2 vnd
  Khoản vay đầu tiên
  0 - 30000000 vnd
  Số tiền tối đa
  30000000 vnd
  Thuật ngữ
  1 - 12 ngày
  Vấn đề
  Thời gian phát hành
  5
  Lịch trình
  24/7
  Tuổi
  22-55
  (0)
  Thanh toán
  1002 vnd
  =
  Cơ quan tín dụng
  1000 vnd
  +
  Nhiệm vụ
  2 vnd
  Khoản vay đầu tiên
  0 - 2000000 vnd
  Số tiền tối đa
  2000000 vnd
  Thuật ngữ
  1 - 180 ngày
  Vấn đề
  Thời gian phát hành
  10
  Lịch trình
  24/7
  Tuổi
  21-70
  (0)
  Thanh toán
  3000 vnd
  =
  Cơ quan tín dụng
  1000 vnd
  +
  Nhiệm vụ
  2000 vnd
  Khoản vay đầu tiên
  0 - 15000 vnd
  Số tiền tối đa
  15000 vnd
  Thuật ngữ
  1 - 720 ngày
  Vấn đề
  Thời gian phát hành
  15
  Lịch trình
  24/7
  Tuổi
  18-60
  (0)
  Thanh toán
  1002 vnd
  =
  Cơ quan tín dụng
  1000 vnd
  +
  Nhiệm vụ
  2 vnd
  Khoản vay đầu tiên
  0 - 10000 vnd
  Số tiền tối đa
  10000 vnd
  Thuật ngữ
  1 - 30 ngày
  Vấn đề
  Thời gian phát hành
  15
  Lịch trình
  24/7
  Tuổi
  18-65
  Результаты не соответствующие условиям первого кредита
  Результаты не соответствующие вашим критериям сравнения

  Bạn có thể vay tiền mặt ở đâu nhanh chóng và sinh lời?

  Khi một người muốn vay một khoản tiền lớn có mục tiêu, anh ta thường đến ngân hàng và hoàn toàn không nhận được tiền trong tay. Ví dụ: khi mua một căn hộ hoặc ô tô, ngân hàng sẽ chuyển ngay vào tài khoản của người bán (cá nhân, chủ đầu tư, đại lý ô tô). Khi đóng học phí tại viện, tiền sẽ được chuyển ngay vào tài khoản của cơ sở giáo dục. Khi mở doanh nghiệp, tiền sẽ được chuyển vào tài khoản của pháp nhân.

  Tuy nhiên, có những tình huống khác – khi cần một khoản vay không có mục tiêu, đối với một số chi phí nhỏ không có chương trình mục tiêu. Trong những trường hợp như vậy, bạn cần phải vay tiền mặt.

  Tín dụng tiền mặt: tính năng

  Vay tiền mặt ngân hàng là nhận tiền từ tổ chức ngân hàng, tổ chức tài chính vi mô. Số tiền được cung cấp trong một khoảng thời gian nhất định và theo một tỷ lệ phần trăm nhất định. Người vay phải trả lại toàn bộ số tiền và thực hiện các khoản thanh toán lãi cần thiết được quy định trong hợp đồng. Ngân hàng đặt ra nhiều yêu cầu hơn cho khách hàng, thường là độ tuổi, thu nhập nhất định và những yêu cầu khác. Nhưng các MFI đề nghị vay tiền mặt vào ngày nộp đơn, với gói tài liệu tối thiểu và các chứng chỉ cần thiết.

  Sự khác biệt giữa việc cấp một khoản vay tiền mặt trong một tổ chức tài chính vi mô là ngắn hạn – tối đa ba tháng, một số tiền nhỏ (thường lên tới 15.000 UAH mỗi thẻ, 5.000-10.000 UAH tiền mặt). Khoản vay tiền mặt trị giá 100.000 UAH theo những điều kiện như vậy chỉ được cung cấp tại ngân hàng và có bằng chứng về khả năng thanh toán hoặc tài sản thế chấp.

  Đặc điểm của việc vay tiền mặt từ MFI là:

  • khả năng phát hành khoản vay tiền mặt trực tuyến ở Kyiv, Kharkiv, Dnipro, Zaporizhzhia, Odesa, Poltava và các thành phố khác của Ukraine. Bạn nên chọn một tổ chức và điền đơn đăng ký trên trang web hoặc liên hệ với người quản lý của tổ chức qua điện thoại;
  • Đơn xin vay tiền mặt được cung cấp cho những người không có việc làm chính thức, không có giấy chứng nhận thu nhập và các tài liệu bổ sung khác. Trong hầu hết các trường hợp, đây chỉ là hộ chiếu của công dân Ukraine và mã nhận dạng;
  • bạn có thể vay tiền mặt ngay cả khi có lịch sử tín dụng xấu.

  Lợi ích của khoản vay tiền mặt từ MFI là gì?

  Trước khi đăng ký một khoản vay tiền mặt, bạn nên làm quen với những lợi ích của dịch vụ và các sắc thái có thể có. Những gì nên được xem xét?

  Số tiền cho vay được tổ chức tài chính tính riêng, nếu họ là khách hàng thường xuyên thì bạn có thể nhận được hơn 10.000-15.000 UAH.

  Lãi suất của một tổ chức tài chính vi mô và một khoản vay ngân hàng bằng tiền mặt có thể khác nhau đáng kể. Việc đầu tiên không cung cấp tiền trong thời gian dài, nhưng tiền lãi được ấn định cho toàn bộ thời gian, không thay đổi. Thông thường đây là khoản phí hàng ngày từ 1-2 phần trăm. Mặc dù đối với khách hàng mới hoặc như một ưu đãi sinh lời, cũng có khoản vay 0%.

  Có thể vay tiền mặt lãi suất thấp khi nộp hồ sơ tại ngân hàng. Cũng không có hình phạt đối với việc trả nợ dài hạn, nhưng vẫn nên đọc kỹ hợp đồng. Tổ chức ngân hàng thường đặt ra nhiều loại lãi suất cho vay khác nhau mà hầu hết người đi vay đều không hiểu được. Điều quan trọng là phải biết tỷ lệ phần trăm hàng tháng, yếu tố quyết định số tiền thanh toán hàng tháng. Không kém phần chú ý đến tỷ lệ hàng năm theo hợp đồng, bởi vì nó có thể đạt tới 90-100 phần trăm của toàn bộ số tiền.

  Trong những điều kiện nào bạn có thể nhận được khoản vay tiền mặt từ MFI?

  Các tổ chức tài chính vi mô, không giống như các ngân hàng, sẵn sàng phát hành các khoản vay dễ dàng hơn và nhanh hơn nhiều. Nếu bạn đăng ký lần đầu tiên – toàn bộ quá trình (xây dựng đơn đăng ký, xem xét và phát hành tiền) có thể mất tới 1 giờ. Nhưng ở các chi nhánh, khi nhận tiền, toàn bộ thủ tục thường mất ít thời gian hơn (không tính đến việc phải xếp hàng).

  Đối với các điều kiện – ở hầu hết các tổ chức tài chính vi mô Ukraina, chúng xấp xỉ như sau:

  1. Số tiền có thể nhận được là 5-10 nghìn hryvnias. Một số tổ chức tài chính vi mô đặt ra giới hạn cao hơn cho những khách hàng đầu tiên. Khi nộp đơn lại vào cùng một công ty, giới hạn cũng có thể được tăng lên một phần.
  2. Thời hạn phải hoàn trả khoản vay là từ 5 đến 30 ngày. Nếu cần, nó có thể được gia hạn, nhưng không nhiều hơn số tiền đã được phát hành ban đầu (nghĩa là, nếu bạn vay trong 15 ngày – nó có thể được gia hạn thêm 15 ngày nữa).

  Để được vay vốn, bạn phải mang theo bản chính CMND và hộ chiếu. Người bảo lãnh không bắt buộc phải có trong MFI, họ có thể yêu cầu đặt cọc, nhưng không phải công ty nào cũng nhất thiết phải yêu cầu điều đó.

  Cần những gì để được vay tiền mặt từ MFI?

  Ở MFI, chỉ cần 2 loại giấy tờ để cấp khoản vay tiền mặt – đây là mã TIN và hộ chiếu (bản gốc). Bạn cũng sẽ cần có thẻ hoạt động của ngân hàng Ukraine và số của nhà điều hành Ukraine.

  Về yêu cầu đối với người vay – anh ta phải trên 18 tuổi, thế là xong. Không có yêu cầu nghiêm ngặt nào khác – MFI sẵn sàng cho sinh viên, người thất nghiệp và người nghỉ hưu vay mà không gặp bất kỳ trở ngại nào. Một số công ty cũng sẽ phát hành tiền cho những công dân có lịch sử tín dụng xấu.

  Quá trình đăng ký chính nó trông như thế này:

  1. Khách hàng lựa chọn một tổ chức tài chính vi mô có điều kiện phù hợp.
  2. Trong giờ làm việc, khách hàng đến chi nhánh gần nhất mang theo hộ chiếu và mã số cá nhân.
  3. Với sự giúp đỡ của người quản lý, khách hàng điền vào đơn đăng ký. Nó chỉ định dữ liệu cá nhân và liên hệ, số tiền cần thiết và thời gian trả nợ theo kế hoạch của khoản vay.
  4. Người quản lý kiểm tra hồ sơ và lịch sử tín dụng, lập hợp đồng tín dụng với đầy đủ các điều kiện và đưa cho khách hàng xem xét và ký kết.

  Sau khi ký hợp đồng, khách hàng nhận được số tiền đã được phê duyệt. Khoản vay có thể được hoàn trả bằng tiền mặt tại chi nhánh hoặc bằng chuyển khoản thẻ hoặc qua thiết bị đầu cuối.

  Làm thế nào bạn có thể trả một khoản vay bằng tiền mặt Ukraina?

  Để hoàn trả khoản vay bằng tiền mặt một cách thuận tiện và nhanh chóng, các tổ chức ngân hàng và tổ chức tín dụng vi mô đưa ra một số phương thức thanh toán:

  • thiết bị đầu cuối hoặc ATM. Với họ, thật dễ dàng để gửi tiền mặt vào tài khoản của chủ nợ mong muốn;
  • cho phép rút tiền tự động từ tiền lương hoặc thẻ khác;
  • bằng cách chuyển khoản không dùng tiền mặt bằng thẻ hoặc tài khoản ngân hàng;
  • tại quầy thu ngân của một tổ chức tài chính.

  Các tùy chọn này rất đơn giản và có sẵn ở các khu định cư khác nhau. Hoa hồng cho việc chuyển tiền cũng có thể khác nhau, điều này cũng cần được tính đến. Một số tổ chức và ngân hàng đề nghị tạo một tài khoản cá nhân, trong đó bạn cũng có thể trả hết nợ và theo dõi dòng tiền.

  Danh sách công ty cho vay tiền mặt nhanh chóng

  Mặc dù thực tế là phần lớn các tổ chức tài chính vi mô của Ukraine đều cho vay qua Internet (không phải bằng tiền mặt mà bằng chuyển khoản), nhưng cũng có khá nhiều công ty cho vay tiền mặt. Do đó, có thể mất một thời gian rất dài để tự mình tìm kiếm những điều kiện thuận lợi nhất trong một danh sách lớn. Và thực tế không phải là bạn sẽ tìm được phương án thành công nhất.

  Cách dễ nhất để chọn MFI là thông qua dịch vụ so sánh trực tuyến Bank-ua. Trên trang này, bạn có thể tìm thấy các điều kiện từ các công ty Ukraina cấp các khoản vay tiền mặt tại chi nhánh của họ.

  Thông tin về các đối tác của chúng tôi

  MFOLiên lạcThông tin hợp pháp
  CCLOanĐiện thoại:

  0 800 750 027

  38 097 583-11-77

  38 093 583-11-77

  38 044 222-77-33

  E-mail:

  help@ccloan.com.ua

  Lịch làm việc:

  xung quanh đồng hồ

  Địa chỉ:

  Ukraina 01024, Kiev, st. Basina, tòa nhà 6

  Tên pháp lý:

  TOV “SS Lone” EDRPOU 40071779

  Giấy phép của Ủy ban Dịch vụ Tài chính Quốc gia:

  Số 1127 ngày 13/04/2017.

  Giám đốc:

  Natalya Valentynivna Klevakina

  MiloanĐiện thoại:

  38 (044) 337 36 67

  E-mail:

  info@miloan.ua

  Lịch làm việc:

  Phát hành khoản vay – suốt ngày đêm, Dịch vụ hỗ trợ – Từ 8 giờ sáng đến 8 giờ tối

  Địa chỉ:

  Kyiv, Baggovutivska, tòa nhà 17-21

  Tên pháp lý:

  LLC “Miloan” EDRPOU 40484607

  Giấy phép của Ủy ban Dịch vụ Tài chính Quốc gia:

  Số 163 ngày 26/01/2017

  Giám đốc:

  Vynychenko Oleksiy Vitaliyovych

  MoneyveoĐiện thoại:

  0 800 21 9393

  E-mail:

  support@moneyveo.ua

  Lịch làm việc:

  xung quanh đồng hồ

  Địa chỉ:

  01015, m Kyiv, 15-B Phố Leiptsyzka, Tầng 1

  Tên pháp lý:

  OOO “HỖ TRỢ TÀI CHÍNH NHANH CHÓNG MANIVEO” EDRPOU 38569246

  Giấy phép của Ủy ban Dịch vụ Tài chính Quốc gia:

  Số 163 ngày 26/01/2017

  Giám đốc:

  Andronikova Olena Oleksandrivna

  AlexcreditĐiện thoại:

  38 (099) 618 64 64

  38 (097) 618 64 64

  38 (093) 618 64 64

  E-mail:

  mail@alexcredit.com.ua

  Lịch làm việc:

  Các khoản vay được phát hành suốt ngày đêm

  Trung tâm liên hệ: Thứ Hai – Thứ Sáu từ 8 giờ sáng đến 8 giờ tối.

  Thứ bảy và chủ nhật từ 10:00 đến 20:00.

  Địa chỉ:

  49041, Dnipro, st. Ykov Samarskyi, 12-A

  Tên pháp lý:

  LLC “ALEKSKREDIT” EDRPOU 41346335

  Giấy phép của Ủy ban Dịch vụ Tài chính Quốc gia:

  Số 3549 ngày 17/08/2017

  Giám đốc:

  Egorov Vadim Petrovych

  MyCreditĐiện thoại:

  073 369 41 11

  067 369 41 11

  050 369 41 11

  0 800 214 111

  E-mail:

  support@mycredit.ua

  Lịch làm việc:

  xung quanh đồng hồ

  Địa chỉ:

  01010, Kiev, quảng trường Arsenalna, 1-B

  Tên pháp lý:

  LLC “1 Cơ quan Bảo đảm Tín dụng Cần thiết” EDRPOU 39861924

  Giấy phép của Ủy ban Dịch vụ Tài chính Quốc gia:

  Số 163 ngày 26/01/2017

  Giám đốc:

  Stenzya Dmytro Vitaliyovych

  CreditKasaĐiện thoại:

  38 044 333 52 22

  38 067 373 37 57

  38 099 373 37 57

  38 063 373 37 57

  E-mail:

  info@creditkasa.ua

  Lịch làm việc:

  các ngày trong tuần từ 8 giờ sáng đến 9 giờ tối

  cuối tuần và ngày lễ: từ 10:00 đến 20:00

  Địa chỉ:

  01133, Kiev, blvd. Lesi Ukrainka, 26, văn phòng 407

  Tên pháp lý:

  LLC “TÀI CHÍNH TÍN DỤNG UKR” EDRPOU 38548598

  Giấy phép của Ủy ban Dịch vụ Tài chính Quốc gia:

  Số 2401 ngày 08/06/2017

  Giám đốc:

  Maria Mykolaivna Hayvoronska

  CreditPlusĐiện thoại:

  0 (800) 753-363

  E-mail:

  info@creditplus.ua

  Lịch làm việc:

  Phát hành các khoản vay suốt ngày đêm

  Giờ hỗ trợ dịch vụ:

  Thứ Hai-Thứ Sáu: từ 8 giờ sáng đến 11 giờ tối

  Thứ bảy-chủ nhật: từ 9:00 đến 21:00

  Địa chỉ:

  03062, Kiev, Prospekt Peremogy 90-A

  Tên pháp lý:

  LLC “Aventus UKRAINE” EDRPOU 41078230

  Giấy phép của Ủy ban Dịch vụ Tài chính Quốc gia:

  Số 756 ngày 28/03/2017

  Giám đốc:

  Volodymyr Viktorovych Dovhal

  GoufingouĐiện thoại:

  38 (044) 390 30 31

  E-mail:

  info@gofingo.com.ua

  Địa chỉ:

  04071, Kiev, đường Horiva, 1A

  Tên pháp lý:

  LLC “GOUFINGOU” EDRPOU 42059219

  Giấy phép của Ủy ban Dịch vụ Tài chính Quốc gia:

  Số 876 ngày 07/06/2018

  Giám đốc:

  Ivashchenko Iryna Viktorivna

  ШвидкоГрошіĐiện thoại:

  0 800 50 10 20

  E-mail:

  info@sgroshi.com

  Địa chỉ: 01032, Kiev, str. Saksaganskyi, 133-A

  Tên pháp lý: LLC “TRUNG TÂM TIÊU DÙNG”, EDRPOU 37356833

  Giấy phép của Ủy ban Dịch vụ Tài chính Quốc gia:

  Số 438 ngày 28/02/2017

  Giám đốc:

  Oleksandr Volodymyrovych Kholod

  Є-ГрошіĐiện thoại:

  0 800 300 330

  Email: info@e-groshi.com

  Lịch làm việc:

  xung quanh đồng hồ

  Địa chỉ:

  m Dnipro, Đại lộ Bohdan Khmelnytskyi, tòa nhà 180, văn phòng (Sq.) 211

  Tên pháp lý:

  LLC “CÔNG TY TÀI CHÍNH TIỀN ĐIỆN” EDRPOU 43067861

  Giấy phép của Ủy ban Dịch vụ Tài chính Quốc gia:

  Số 1968 ngày 08/10/2019

  Giám đốc:

  Koretskaya Iryna Serhiivna

  Ваша ГотівочкаĐiện thoại:

  0800 202 404

  E-mail:

  zayavka@limefin.com

  Lịch làm việc:

  từ 8h sáng đến 10h tối không nghỉ

  Địa chỉ:

  MYKOLAIV, Pushkinska, tòa nhà 28, văn phòng (Sq.) 7

  Tên pháp lý:

  LLC Vốn vôi EDRPOU 41885310

  Giấy phép của Ủy ban Dịch vụ Tài chính Quốc gia:

  Số 793 ngày 07/05/2019

  Giám đốc:

  Halyna Volodymyrivna Lebedeva

  КошельокĐiện thoại:

  +38 (044) 334 44 20

  E-mail:

  info@koshelok.net

  Địa chỉ:

  08135 Vùng Kyiv, quận Kyiv-Svyatoshinsky, Chaika Antonov, tòa nhà 8A

  Tên pháp lý:

  LLC “KOSHELOK” EDRPOU 40842831

  Giấy phép của Ủy ban Dịch vụ Tài chính Quốc gia:

  Số 432 ngày 28.02.2017

  Giám đốc:

  Serhiy Serhiyovych Krylov

  CashberryĐiện thoại:

  0 800 600 770

  E-mail:

  info@cashberry.com.ua

  Lịch làm việc:

  Thứ Hai – Thứ Sáu: 08:00 – 20:00

  Thứ 7 – Thứ 2: 09:00 – 18:00

  Địa chỉ:

  Kyiv Klovsky Uzviz, sinh 7, văn phòng (Sq.) Phòng 103

  Tên pháp lý:

  LLC “Công ty tài chính Đầu tư Tài chính” EDRPOU 40284315

  Giấy phép của Ủy ban Dịch vụ Tài chính Quốc gia:

  Số 1680 ngày 16/05/2017

  Giám đốc:

  Kupriyanov Maksym Serhiyovych

  Credit7Điện thoại:

  0 800 33 07 33

  E-mail:

  info@credit7.ua

  Lịch làm việc:

  Thứ Hai-Thứ Sáu: từ 9 giờ sáng đến 9 giờ tối

  Thứ bảy-chủ nhật: từ 9:00 đến 19:00

  Địa chỉ:

  02081 Kyiv, Dniprovska naberezhna, 25, văn phòng (Sq.) 318

  Tên pháp lý:

  LLC “LINEURA UKRAINE” EDRPOU 42753492

  Giấy phép của Ủy ban Dịch vụ Tài chính Quốc gia:

  Giấy chứng nhận FC số 1177 ngày 19/03/2019

  Giám đốc:

  Shchenichny Andriy Ivanovych

  ForzacreditĐiện thoại:

  0800300770

  Lịch làm việc:

  suốt ngày đêm 24/7

  Địa chỉ:

  04080 Kiev, Vikentia Khvoyki, 15 / 15

  Tên pháp lý:

  LLC “FC” FORZA “EDRPOU 41762679

  Giấy phép của Ủy ban Dịch vụ Tài chính Quốc gia:

  Số 559 ngày 13/04/2018

  Giám đốc:

  Natalia Chebanova

  KF.UAĐiện thoại:

  0 800 30 08 83

  Lịch làm việc:

  xung quanh đồng hồ

  Địa chỉ:

  04080 Kiev, Vikentia Khvoyki, 15 / 15

  Tên pháp lý:

  LLC “FC” FORZA “EDRPOU 41762679

  Giấy phép của Ủy ban Dịch vụ Tài chính Quốc gia:

  Số 559 ngày 13/04/2018

  Giám đốc:

  Natalia Chebanova

  Money4youĐiện thoại:

  0 800 330 024

  E-mail:

  info@money4you.com.ua

  Lịch làm việc:

  Thứ Hai-Thứ Sáu: 09:00-20:00

  Thứ bảy-thứ tư: 10:00-20:00

  Địa chỉ:

  03150 Kyiv, Kazimyra Malevicha, tòa nhà 87

  Tên pháp lý:

  LLC “Manifo” EDRPOU 42848369

  Giấy phép của Ủy ban Dịch vụ Tài chính Quốc gia:

  Số 1198 ngày 07/05/2019

  Giám đốc:

  Oleg Vasylovich Kuzminov

  SOS CreditĐiện thoại:

  (044) 36 36 767

  0 (800) 211 767

  E-mail:

  support@sos-credit.com.ua

  Lịch làm việc:

  từ 9:00 đến 18:00 (các ngày trong tuần)

  Địa chỉ:

  23, Pochaynynska, Kiev, 04070

  Tên pháp lý:

  LLC “SOS KREDIT” EDRPOU 39487128

  Giấy phép của Ủy ban Dịch vụ Tài chính Quốc gia:

  Số 163 ngày 26/01/2017

  Giám đốc:

  Timofeev Yaroslav Andreyovych

   

  Câu hỏi và câu trả lời

  Làm thế nào để vay tiền mặt?
  Để được vay, bạn nên chọn các điều kiện tốt nhất của MFI trên nền tảng Bank-ua. Tiếp theo, gửi đơn đăng ký chỉ định số tiền và điều khoản. Tổ chức nên tự làm quen với nó và có thể yêu cầu thêm thông tin. Nếu câu trả lời là tích cực, khách hàng sẽ nhận được tiền trong vòng một ngày.
  Làm thế nào để hoàn trả khoản vay bằng tiền mặt?
  Bạn có thể trả nợ một cách thuận tiện: thông qua thiết bị đầu cuối, ATM, tại bàn rút tiền ở chi nhánh, chuyển tiền hoặc qua tài khoản cá nhân trên trang web của MFI hoặc ngân hàng.
  Làm thế nào để trả khoản vay bằng tiền mặt nếu không có tiền?
  Việc nộp đơn kịp thời cho tổ chức có thể đưa ra kỳ nghỉ tín dụng trong một khoảng thời gian nhất định, điều này sẽ tránh được việc thanh toán chậm hoặc bị phạt.
  Làm thế nào để trả nợ quá hạn bằng tiền mặt?
  Các phương thức trả nợ quá hạn cũng giống như việc thanh toán. Điều quan trọng là phải tính đến mức phạt trả chậm và xác định toàn bộ số tiền để trả khoản vay.
  Làm thế nào để trả khoản vay bằng tiền mặt sớm?
  Vấn đề trả nợ trước hạn được quy định cụ thể trong hợp đồng, mỗi MFI đưa ra điều kiện riêng.
  Làm thế nào để trả nợ bằng tiền mặt của người đã chết?
  Khi nhận di sản thừa kế của người chết thì người đó cũng được thừa kế nghĩa vụ tín dụng. Điều quan trọng là phải làm rõ toàn bộ số tiền, tiền phạt và tiền lãi, đồng thời đóng khoản vay theo các chi tiết đã chỉ định.
  Làm thế nào để vay tiền mặt cho người khác?
  Pháp luật Ukraine cấm cấp tín dụng cho người khác. Trách nhiệm hình sự đối với các hành động gian lận được quy định cho hành vi vi phạm.
  Làm thế nào để vay tiền mặt mà không cần hộ chiếu?
  Một số tổ chức tài chính vi mô cung cấp các khoản vay không cần hộ chiếu, sử dụng thông tin thẻ ngân hàng. Tuy nhiên, khi nhận được tiền thì phương án này khó khăn hơn. Cần có bằng chứng nhận dạng (hộ chiếu, bằng lái xe và mã nhận dạng bắt buộc).
  Vay tiền mặt ở đâu nếu có khoản vay?
  MFI là cách tốt nhất để vay vốn bất kể lịch sử tín dụng của bạn như thế nào.
  Điều gì sẽ xảy ra nếu bạn không trả khoản vay bằng tiền mặt ở Ukraine?
  Trong trường hợp không thanh toán, tiền lãi và tiền phạt sẽ được cộng dồn vô thời hạn. Sau ba năm, tổ chức ngân hàng có thể khởi kiện để thu hồi toàn bộ số tiền.
  Điều gì sẽ xảy ra nếu khoản vay không được trả trong chiến tranh?
  Trong trường hợp chậm trễ, lãi suất và tiền phạt sẽ được tính theo các điều khoản của hợp đồng. Việc hủy bỏ các điều khoản tín dụng chỉ có thể được thực hiện thông qua tòa án và cầm cố tài sản - một chiếc ô tô hoặc một ngôi nhà bị hư hỏng trong quá trình hoạt động quân sự.
  Vay tiền mặt ở đâu nếu họ không cho?
  Các ngân hàng thường từ chối các khoản vay nếu không có bằng chứng thu nhập hoặc lịch sử tín dụng xấu. Nên chuyển sang các tổ chức tài chính vi mô có điều kiện cho vay đơn giản hơn.

  Bạn có thể vay tiền mặt ở đâu nhanh chóng và sinh lời?

  Khi một người muốn vay một khoản tiền lớn có mục tiêu, anh ta thường đến ngân hàng và hoàn toàn không nhận được tiền trong tay. Ví dụ: khi mua một căn hộ hoặc ô tô, ngân hàng sẽ chuyển ngay vào tài khoản của người bán (cá nhân, chủ đầu tư, đại lý ô tô). Khi đóng học phí tại viện, tiền sẽ được chuyển ngay vào tài khoản của cơ sở giáo dục. Khi mở doanh nghiệp, tiền sẽ được chuyển vào tài khoản của pháp nhân.

  Tuy nhiên, có những tình huống khác – khi cần một khoản vay không có mục tiêu, đối với một số chi phí nhỏ không có chương trình mục tiêu. Trong những trường hợp như vậy, bạn cần phải vay tiền mặt.

  Tín dụng tiền mặt: tính năng

  Vay tiền mặt ngân hàng là nhận tiền từ tổ chức ngân hàng, tổ chức tài chính vi mô. Số tiền được cung cấp trong một khoảng thời gian nhất định và theo một tỷ lệ phần trăm nhất định. Người vay phải trả lại toàn bộ số tiền và thực hiện các khoản thanh toán lãi cần thiết được quy định trong hợp đồng. Ngân hàng đặt ra nhiều yêu cầu hơn cho khách hàng, thường là độ tuổi, thu nhập nhất định và những yêu cầu khác. Nhưng các MFI đề nghị vay tiền mặt vào ngày nộp đơn, với gói tài liệu tối thiểu và các chứng chỉ cần thiết.

  Sự khác biệt giữa việc cấp một khoản vay tiền mặt trong một tổ chức tài chính vi mô là ngắn hạn – tối đa ba tháng, một số tiền nhỏ (thường lên tới 15.000 UAH mỗi thẻ, 5.000-10.000 UAH tiền mặt). Khoản vay tiền mặt trị giá 100.000 UAH theo những điều kiện như vậy chỉ được cung cấp tại ngân hàng và có bằng chứng về khả năng thanh toán hoặc tài sản thế chấp.

  Đặc điểm của việc vay tiền mặt từ MFI là:

  • khả năng phát hành khoản vay tiền mặt trực tuyến ở Kyiv, Kharkiv, Dnipro, Zaporizhzhia, Odesa, Poltava và các thành phố khác của Ukraine. Bạn nên chọn một tổ chức và điền đơn đăng ký trên trang web hoặc liên hệ với người quản lý của tổ chức qua điện thoại;
  • Đơn xin vay tiền mặt được cung cấp cho những người không có việc làm chính thức, không có giấy chứng nhận thu nhập và các tài liệu bổ sung khác. Trong hầu hết các trường hợp, đây chỉ là hộ chiếu của công dân Ukraine và mã nhận dạng;
  • bạn có thể vay tiền mặt ngay cả khi có lịch sử tín dụng xấu.

  Lợi ích của khoản vay tiền mặt từ MFI là gì?

  Trước khi đăng ký một khoản vay tiền mặt, bạn nên làm quen với những lợi ích của dịch vụ và các sắc thái có thể có. Những gì nên được xem xét?

  Số tiền cho vay được tổ chức tài chính tính riêng, nếu họ là khách hàng thường xuyên thì bạn có thể nhận được hơn 10.000-15.000 UAH.

  Lãi suất của một tổ chức tài chính vi mô và một khoản vay ngân hàng bằng tiền mặt có thể khác nhau đáng kể. Việc đầu tiên không cung cấp tiền trong thời gian dài, nhưng tiền lãi được ấn định cho toàn bộ thời gian, không thay đổi. Thông thường đây là khoản phí hàng ngày từ 1-2 phần trăm. Mặc dù đối với khách hàng mới hoặc như một ưu đãi sinh lời, cũng có khoản vay 0%.

  Có thể vay tiền mặt lãi suất thấp khi nộp hồ sơ tại ngân hàng. Cũng không có hình phạt đối với việc trả nợ dài hạn, nhưng vẫn nên đọc kỹ hợp đồng. Tổ chức ngân hàng thường đặt ra nhiều loại lãi suất cho vay khác nhau mà hầu hết người đi vay đều không hiểu được. Điều quan trọng là phải biết tỷ lệ phần trăm hàng tháng, yếu tố quyết định số tiền thanh toán hàng tháng. Không kém phần chú ý đến tỷ lệ hàng năm theo hợp đồng, bởi vì nó có thể đạt tới 90-100 phần trăm của toàn bộ số tiền.

  Trong những điều kiện nào bạn có thể nhận được khoản vay tiền mặt từ MFI?

  Các tổ chức tài chính vi mô, không giống như các ngân hàng, sẵn sàng phát hành các khoản vay dễ dàng hơn và nhanh hơn nhiều. Nếu bạn đăng ký lần đầu tiên – toàn bộ quá trình (xây dựng đơn đăng ký, xem xét và phát hành tiền) có thể mất tới 1 giờ. Nhưng ở các chi nhánh, khi nhận tiền, toàn bộ thủ tục thường mất ít thời gian hơn (không tính đến việc phải xếp hàng).

  Đối với các điều kiện – ở hầu hết các tổ chức tài chính vi mô Ukraina, chúng xấp xỉ như sau:

  1. Số tiền có thể nhận được là 5-10 nghìn hryvnias. Một số tổ chức tài chính vi mô đặt ra giới hạn cao hơn cho những khách hàng đầu tiên. Khi nộp đơn lại vào cùng một công ty, giới hạn cũng có thể được tăng lên một phần.
  2. Thời hạn phải hoàn trả khoản vay là từ 5 đến 30 ngày. Nếu cần, nó có thể được gia hạn, nhưng không nhiều hơn số tiền đã được phát hành ban đầu (nghĩa là, nếu bạn vay trong 15 ngày – nó có thể được gia hạn thêm 15 ngày nữa).

  Để được vay vốn, bạn phải mang theo bản chính CMND và hộ chiếu. Người bảo lãnh không bắt buộc phải có trong MFI, họ có thể yêu cầu đặt cọc, nhưng không phải công ty nào cũng nhất thiết phải yêu cầu điều đó.

  Cần những gì để được vay tiền mặt từ MFI?

  Ở MFI, chỉ cần 2 loại giấy tờ để cấp khoản vay tiền mặt – đây là mã TIN và hộ chiếu (bản gốc). Bạn cũng sẽ cần có thẻ hoạt động của ngân hàng Ukraine và số của nhà điều hành Ukraine.

  Về yêu cầu đối với người vay – anh ta phải trên 18 tuổi, thế là xong. Không có yêu cầu nghiêm ngặt nào khác – MFI sẵn sàng cho sinh viên, người thất nghiệp và người nghỉ hưu vay mà không gặp bất kỳ trở ngại nào. Một số công ty cũng sẽ phát hành tiền cho những công dân có lịch sử tín dụng xấu.

  Quá trình đăng ký chính nó trông như thế này:

  1. Khách hàng lựa chọn một tổ chức tài chính vi mô có điều kiện phù hợp.
  2. Trong giờ làm việc, khách hàng đến chi nhánh gần nhất mang theo hộ chiếu và mã số cá nhân.
  3. Với sự giúp đỡ của người quản lý, khách hàng điền vào đơn đăng ký. Nó chỉ định dữ liệu cá nhân và liên hệ, số tiền cần thiết và thời gian trả nợ theo kế hoạch của khoản vay.
  4. Người quản lý kiểm tra hồ sơ và lịch sử tín dụng, lập hợp đồng tín dụng với đầy đủ các điều kiện và đưa cho khách hàng xem xét và ký kết.

  Sau khi ký hợp đồng, khách hàng nhận được số tiền đã được phê duyệt. Khoản vay có thể được hoàn trả bằng tiền mặt tại chi nhánh hoặc bằng chuyển khoản thẻ hoặc qua thiết bị đầu cuối.

  Làm thế nào bạn có thể trả một khoản vay bằng tiền mặt Ukraina?

  Để hoàn trả khoản vay bằng tiền mặt một cách thuận tiện và nhanh chóng, các tổ chức ngân hàng và tổ chức tín dụng vi mô đưa ra một số phương thức thanh toán:

  • thiết bị đầu cuối hoặc ATM. Với họ, thật dễ dàng để gửi tiền mặt vào tài khoản của chủ nợ mong muốn;
  • cho phép rút tiền tự động từ tiền lương hoặc thẻ khác;
  • bằng cách chuyển khoản không dùng tiền mặt bằng thẻ hoặc tài khoản ngân hàng;
  • tại quầy thu ngân của một tổ chức tài chính.

  Các tùy chọn này rất đơn giản và có sẵn ở các khu định cư khác nhau. Hoa hồng cho việc chuyển tiền cũng có thể khác nhau, điều này cũng cần được tính đến. Một số tổ chức và ngân hàng đề nghị tạo một tài khoản cá nhân, trong đó bạn cũng có thể trả hết nợ và theo dõi dòng tiền.

  Danh sách công ty cho vay tiền mặt nhanh chóng

  Mặc dù thực tế là phần lớn các tổ chức tài chính vi mô của Ukraine đều cho vay qua Internet (không phải bằng tiền mặt mà bằng chuyển khoản), nhưng cũng có khá nhiều công ty cho vay tiền mặt. Do đó, có thể mất một thời gian rất dài để tự mình tìm kiếm những điều kiện thuận lợi nhất trong một danh sách lớn. Và thực tế không phải là bạn sẽ tìm được phương án thành công nhất.

  Cách dễ nhất để chọn MFI là thông qua dịch vụ so sánh trực tuyến Bank-ua. Trên trang này, bạn có thể tìm thấy các điều kiện từ các công ty Ukraina cấp các khoản vay tiền mặt tại chi nhánh của họ.

  Thông tin về các đối tác của chúng tôi

  MFOLiên lạcThông tin hợp pháp
  CCLOanĐiện thoại:

  0 800 750 027

  38 097 583-11-77

  38 093 583-11-77

  38 044 222-77-33

  E-mail:

  help@ccloan.com.ua

  Lịch làm việc:

  xung quanh đồng hồ

  Địa chỉ:

  Ukraina 01024, Kiev, st. Basina, tòa nhà 6

  Tên pháp lý:

  TOV “SS Lone” EDRPOU 40071779

  Giấy phép của Ủy ban Dịch vụ Tài chính Quốc gia:

  Số 1127 ngày 13/04/2017.

  Giám đốc:

  Natalya Valentynivna Klevakina

  MiloanĐiện thoại:

  38 (044) 337 36 67

  E-mail:

  info@miloan.ua

  Lịch làm việc:

  Phát hành khoản vay – suốt ngày đêm, Dịch vụ hỗ trợ – Từ 8 giờ sáng đến 8 giờ tối

  Địa chỉ:

  Kyiv, Baggovutivska, tòa nhà 17-21

  Tên pháp lý:

  LLC “Miloan” EDRPOU 40484607

  Giấy phép của Ủy ban Dịch vụ Tài chính Quốc gia:

  Số 163 ngày 26/01/2017

  Giám đốc:

  Vynychenko Oleksiy Vitaliyovych

  MoneyveoĐiện thoại:

  0 800 21 9393

  E-mail:

  support@moneyveo.ua

  Lịch làm việc:

  xung quanh đồng hồ

  Địa chỉ:

  01015, m Kyiv, 15-B Phố Leiptsyzka, Tầng 1

  Tên pháp lý:

  OOO “HỖ TRỢ TÀI CHÍNH NHANH CHÓNG MANIVEO” EDRPOU 38569246

  Giấy phép của Ủy ban Dịch vụ Tài chính Quốc gia:

  Số 163 ngày 26/01/2017

  Giám đốc:

  Andronikova Olena Oleksandrivna

  AlexcreditĐiện thoại:

  38 (099) 618 64 64

  38 (097) 618 64 64

  38 (093) 618 64 64

  E-mail:

  mail@alexcredit.com.ua

  Lịch làm việc:

  Các khoản vay được phát hành suốt ngày đêm

  Trung tâm liên hệ: Thứ Hai – Thứ Sáu từ 8 giờ sáng đến 8 giờ tối.

  Thứ bảy và chủ nhật từ 10:00 đến 20:00.

  Địa chỉ:

  49041, Dnipro, st. Ykov Samarskyi, 12-A

  Tên pháp lý:

  LLC “ALEKSKREDIT” EDRPOU 41346335

  Giấy phép của Ủy ban Dịch vụ Tài chính Quốc gia:

  Số 3549 ngày 17/08/2017

  Giám đốc:

  Egorov Vadim Petrovych

  MyCreditĐiện thoại:

  073 369 41 11

  067 369 41 11

  050 369 41 11

  0 800 214 111

  E-mail:

  support@mycredit.ua

  Lịch làm việc:

  xung quanh đồng hồ

  Địa chỉ:

  01010, Kiev, quảng trường Arsenalna, 1-B

  Tên pháp lý:

  LLC “1 Cơ quan Bảo đảm Tín dụng Cần thiết” EDRPOU 39861924

  Giấy phép của Ủy ban Dịch vụ Tài chính Quốc gia:

  Số 163 ngày 26/01/2017

  Giám đốc:

  Stenzya Dmytro Vitaliyovych

  CreditKasaĐiện thoại:

  38 044 333 52 22

  38 067 373 37 57

  38 099 373 37 57

  38 063 373 37 57

  E-mail:

  info@creditkasa.ua

  Lịch làm việc:

  các ngày trong tuần từ 8 giờ sáng đến 9 giờ tối

  cuối tuần và ngày lễ: từ 10:00 đến 20:00

  Địa chỉ:

  01133, Kiev, blvd. Lesi Ukrainka, 26, văn phòng 407

  Tên pháp lý:

  LLC “TÀI CHÍNH TÍN DỤNG UKR” EDRPOU 38548598

  Giấy phép của Ủy ban Dịch vụ Tài chính Quốc gia:

  Số 2401 ngày 08/06/2017

  Giám đốc:

  Maria Mykolaivna Hayvoronska

  CreditPlusĐiện thoại:

  0 (800) 753-363

  E-mail:

  info@creditplus.ua

  Lịch làm việc:

  Phát hành các khoản vay suốt ngày đêm

  Giờ hỗ trợ dịch vụ:

  Thứ Hai-Thứ Sáu: từ 8 giờ sáng đến 11 giờ tối

  Thứ bảy-chủ nhật: từ 9:00 đến 21:00

  Địa chỉ:

  03062, Kiev, Prospekt Peremogy 90-A

  Tên pháp lý:

  LLC “Aventus UKRAINE” EDRPOU 41078230

  Giấy phép của Ủy ban Dịch vụ Tài chính Quốc gia:

  Số 756 ngày 28/03/2017

  Giám đốc:

  Volodymyr Viktorovych Dovhal

  GoufingouĐiện thoại:

  38 (044) 390 30 31

  E-mail:

  info@gofingo.com.ua

  Địa chỉ:

  04071, Kiev, đường Horiva, 1A

  Tên pháp lý:

  LLC “GOUFINGOU” EDRPOU 42059219

  Giấy phép của Ủy ban Dịch vụ Tài chính Quốc gia:

  Số 876 ngày 07/06/2018

  Giám đốc:

  Ivashchenko Iryna Viktorivna

  ШвидкоГрошіĐiện thoại:

  0 800 50 10 20

  E-mail:

  info@sgroshi.com

  Địa chỉ: 01032, Kiev, str. Saksaganskyi, 133-A

  Tên pháp lý: LLC “TRUNG TÂM TIÊU DÙNG”, EDRPOU 37356833

  Giấy phép của Ủy ban Dịch vụ Tài chính Quốc gia:

  Số 438 ngày 28/02/2017

  Giám đốc:

  Oleksandr Volodymyrovych Kholod

  Є-ГрошіĐiện thoại:

  0 800 300 330

  Email: info@e-groshi.com

  Lịch làm việc:

  xung quanh đồng hồ

  Địa chỉ:

  m Dnipro, Đại lộ Bohdan Khmelnytskyi, tòa nhà 180, văn phòng (Sq.) 211

  Tên pháp lý:

  LLC “CÔNG TY TÀI CHÍNH TIỀN ĐIỆN” EDRPOU 43067861

  Giấy phép của Ủy ban Dịch vụ Tài chính Quốc gia:

  Số 1968 ngày 08/10/2019

  Giám đốc:

  Koretskaya Iryna Serhiivna

  Ваша ГотівочкаĐiện thoại:

  0800 202 404

  E-mail:

  zayavka@limefin.com

  Lịch làm việc:

  từ 8h sáng đến 10h tối không nghỉ

  Địa chỉ:

  MYKOLAIV, Pushkinska, tòa nhà 28, văn phòng (Sq.) 7

  Tên pháp lý:

  LLC Vốn vôi EDRPOU 41885310

  Giấy phép của Ủy ban Dịch vụ Tài chính Quốc gia:

  Số 793 ngày 07/05/2019

  Giám đốc:

  Halyna Volodymyrivna Lebedeva

  КошельокĐiện thoại:

  +38 (044) 334 44 20

  E-mail:

  info@koshelok.net

  Địa chỉ:

  08135 Vùng Kyiv, quận Kyiv-Svyatoshinsky, Chaika Antonov, tòa nhà 8A

  Tên pháp lý:

  LLC “KOSHELOK” EDRPOU 40842831

  Giấy phép của Ủy ban Dịch vụ Tài chính Quốc gia:

  Số 432 ngày 28.02.2017

  Giám đốc:

  Serhiy Serhiyovych Krylov

  CashberryĐiện thoại:

  0 800 600 770

  E-mail:

  info@cashberry.com.ua

  Lịch làm việc:

  Thứ Hai – Thứ Sáu: 08:00 – 20:00

  Thứ 7 – Thứ 2: 09:00 – 18:00

  Địa chỉ:

  Kyiv Klovsky Uzviz, sinh 7, văn phòng (Sq.) Phòng 103

  Tên pháp lý:

  LLC “Công ty tài chính Đầu tư Tài chính” EDRPOU 40284315

  Giấy phép của Ủy ban Dịch vụ Tài chính Quốc gia:

  Số 1680 ngày 16/05/2017

  Giám đốc:

  Kupriyanov Maksym Serhiyovych

  Credit7Điện thoại:

  0 800 33 07 33

  E-mail:

  info@credit7.ua

  Lịch làm việc:

  Thứ Hai-Thứ Sáu: từ 9 giờ sáng đến 9 giờ tối

  Thứ bảy-chủ nhật: từ 9:00 đến 19:00

  Địa chỉ:

  02081 Kyiv, Dniprovska naberezhna, 25, văn phòng (Sq.) 318

  Tên pháp lý:

  LLC “LINEURA UKRAINE” EDRPOU 42753492

  Giấy phép của Ủy ban Dịch vụ Tài chính Quốc gia:

  Giấy chứng nhận FC số 1177 ngày 19/03/2019

  Giám đốc:

  Shchenichny Andriy Ivanovych

  ForzacreditĐiện thoại:

  0800300770

  Lịch làm việc:

  suốt ngày đêm 24/7

  Địa chỉ:

  04080 Kiev, Vikentia Khvoyki, 15 / 15

  Tên pháp lý:

  LLC “FC” FORZA “EDRPOU 41762679

  Giấy phép của Ủy ban Dịch vụ Tài chính Quốc gia:

  Số 559 ngày 13/04/2018

  Giám đốc:

  Natalia Chebanova

  KF.UAĐiện thoại:

  0 800 30 08 83

  Lịch làm việc:

  xung quanh đồng hồ

  Địa chỉ:

  04080 Kiev, Vikentia Khvoyki, 15 / 15

  Tên pháp lý:

  LLC “FC” FORZA “EDRPOU 41762679

  Giấy phép của Ủy ban Dịch vụ Tài chính Quốc gia:

  Số 559 ngày 13/04/2018

  Giám đốc:

  Natalia Chebanova

  Money4youĐiện thoại:

  0 800 330 024

  E-mail:

  info@money4you.com.ua

  Lịch làm việc:

  Thứ Hai-Thứ Sáu: 09:00-20:00

  Thứ bảy-thứ tư: 10:00-20:00

  Địa chỉ:

  03150 Kyiv, Kazimyra Malevicha, tòa nhà 87

  Tên pháp lý:

  LLC “Manifo” EDRPOU 42848369

  Giấy phép của Ủy ban Dịch vụ Tài chính Quốc gia:

  Số 1198 ngày 07/05/2019

  Giám đốc:

  Oleg Vasylovich Kuzminov

  SOS CreditĐiện thoại:

  (044) 36 36 767

  0 (800) 211 767

  E-mail:

  support@sos-credit.com.ua

  Lịch làm việc:

  từ 9:00 đến 18:00 (các ngày trong tuần)

  Địa chỉ:

  23, Pochaynynska, Kiev, 04070

  Tên pháp lý:

  LLC “SOS KREDIT” EDRPOU 39487128

  Giấy phép của Ủy ban Dịch vụ Tài chính Quốc gia:

  Số 163 ngày 26/01/2017

  Giám đốc:

  Timofeev Yaroslav Andreyovych