Vay tiền mặt không cần chứng minh thu nhập

Chọn số tiền và thời hạn vay

Số tiền vay
 vnd
Trong thời gian
 ngày

Gửi đơn xin vay tiền của bạn

  MoneyWatcher

  Bạn muốn vay tiền với điều kiện thuận lợi nhất?

  Viết thư cho bản tin của chúng tôi với các chương trình khuyến mãi từ các công ty tín dụng

  Quy tắc của chúng tôi là không quá 1 lá thư mỗi tháng.

  Các khoản vay tốt nhất cho 19 Tháng Bảy 2024

  (0)
  Thanh toán
  1002 vnd
  =
  Cơ quan tín dụng
  1000 vnd
  +
  Nhiệm vụ
  2 vnd
  Khoản vay đầu tiên
  0 - 30000000 vnd
  Số tiền tối đa
  30000000 vnd
  Thuật ngữ
  1 - 12 ngày
  Vấn đề
  Thời gian phát hành
  5
  Lịch trình
  24/7
  Tuổi
  22-55
  (0)
  Thanh toán
  1002 vnd
  =
  Cơ quan tín dụng
  1000 vnd
  +
  Nhiệm vụ
  2 vnd
  Khoản vay đầu tiên
  0 - 2000000 vnd
  Số tiền tối đa
  2000000 vnd
  Thuật ngữ
  1 - 180 ngày
  Vấn đề
  Thời gian phát hành
  10
  Lịch trình
  24/7
  Tuổi
  21-70
  (0)
  Thanh toán
  3000 vnd
  =
  Cơ quan tín dụng
  1000 vnd
  +
  Nhiệm vụ
  2000 vnd
  Khoản vay đầu tiên
  0 - 15000 vnd
  Số tiền tối đa
  15000 vnd
  Thuật ngữ
  1 - 720 ngày
  Vấn đề
  Thời gian phát hành
  15
  Lịch trình
  24/7
  Tuổi
  18-60
  (0)
  Thanh toán
  1002 vnd
  =
  Cơ quan tín dụng
  1000 vnd
  +
  Nhiệm vụ
  2 vnd
  Khoản vay đầu tiên
  0 - 10000 vnd
  Số tiền tối đa
  10000 vnd
  Thuật ngữ
  1 - 30 ngày
  Vấn đề
  Thời gian phát hành
  15
  Lịch trình
  24/7
  Tuổi
  18-65
  (0)
  Thanh toán
  1000 vnd
  =
  Cơ quan tín dụng
  1000 vnd
  +
  Nhiệm vụ
  0 vnd
  Khoản vay đầu tiên
  0 - 1000 vnd
  Số tiền tối đa
  10000000 vnd
  Thuật ngữ
  1 - 30 ngày
  Vấn đề
  Thời gian phát hành
  Lịch trình
  Tuổi
  22-55
  (0)
  Thanh toán
  1002 vnd
  =
  Cơ quan tín dụng
  1000 vnd
  +
  Nhiệm vụ
  2 vnd
  Khoản vay đầu tiên
  0 - 4000000 vnd
  Số tiền tối đa
  4000000 vnd
  Thuật ngữ
  1 - 30 ngày
  Vấn đề
  Thời gian phát hành
  15
  Lịch trình
  24/7
  Tuổi
  19-70
  (0)
  Thanh toán
  3920 vnd
  =
  Cơ quan tín dụng
  1000 vnd
  +
  Nhiệm vụ
  2920 vnd
  Khoản vay đầu tiên
  0 - 10000000 vnd
  Số tiền tối đa
  10000000 vnd
  Thuật ngữ
  92 - 183 ngày
  Vấn đề
  Thời gian phát hành
  15
  Lịch trình
  24/7
  Tuổi
  20-55
  (0)
  Thanh toán
  4650 vnd
  =
  Cơ quan tín dụng
  1000 vnd
  +
  Nhiệm vụ
  3650 vnd
  Khoản vay đầu tiên
  500000 - 500000 vnd
  Số tiền tối đa
  20000000 vnd
  Thuật ngữ
  91 - 182 ngày
  Vấn đề
  Thời gian phát hành
  15
  Lịch trình
  11/7
  Tuổi
  18-70
  (0)
  Thanh toán
  3000 vnd
  =
  Cơ quan tín dụng
  1000 vnd
  +
  Nhiệm vụ
  2000 vnd
  Khoản vay đầu tiên
  0 - 15000 vnd
  Số tiền tối đa
  15000 vnd
  Thuật ngữ
  1 - 720 ngày
  Vấn đề
  Thời gian phát hành
  15
  Lịch trình
  24/7
  Tuổi
  18-60
  (0)
  Thanh toán
  1000 vnd
  =
  Cơ quan tín dụng
  1000 vnd
  +
  Nhiệm vụ
  0 vnd
  Khoản vay đầu tiên
  0 - 1000 vnd
  Số tiền tối đa
  1000 vnd
  Thuật ngữ
  1 - 30 ngày
  Vấn đề
  Thời gian phát hành
  15
  Lịch trình
  24/7
  Tuổi
  18-65
  (0)
  Thanh toán
  1002 vnd
  =
  Cơ quan tín dụng
  1000 vnd
  +
  Nhiệm vụ
  2 vnd
  Khoản vay đầu tiên
  0 - 14800000 vnd
  Số tiền tối đa
  14800000 vnd
  Thuật ngữ
  1 - 90 ngày
  Vấn đề
  Thời gian phát hành
  5
  Lịch trình
  24/7
  Tuổi
  18-65
  (0)
  Thanh toán
  1002 vnd
  =
  Cơ quan tín dụng
  1000 vnd
  +
  Nhiệm vụ
  2 vnd
  Khoản vay đầu tiên
  0 - 10000 vnd
  Số tiền tối đa
  10000 vnd
  Thuật ngữ
  1 - 30 ngày
  Vấn đề
  Thời gian phát hành
  5
  Lịch trình
  24/7
  Tuổi
  18-65
  (0)
  Thanh toán
  1000 vnd
  =
  Cơ quan tín dụng
  1000 vnd
  +
  Nhiệm vụ
  0 vnd
  Khoản vay đầu tiên
  0 - 20000000 vnd
  Số tiền tối đa
  20000000 vnd
  Thuật ngữ
  3 - 365 ngày
  Vấn đề
  Thời gian phát hành
  10
  Lịch trình
  24/7
  Tuổi
  20-60
  (0)
  Thanh toán
  3000 vnd
  =
  Cơ quan tín dụng
  1000 vnd
  +
  Nhiệm vụ
  2000 vnd
  Khoản vay đầu tiên
  0 - 15000 vnd
  Số tiền tối đa
  15050 vnd
  Thuật ngữ
  1 - 720 ngày
  Vấn đề
  Thời gian phát hành
  15
  Lịch trình
  24/7
  Tuổi
  18-60
  (0)
  Thanh toán
  1002 vnd
  =
  Cơ quan tín dụng
  1000 vnd
  +
  Nhiệm vụ
  2 vnd
  Khoản vay đầu tiên
  0 - 2000000 vnd
  Số tiền tối đa
  2000000 vnd
  Thuật ngữ
  1 - 180 ngày
  Vấn đề
  Thời gian phát hành
  30
  Lịch trình
  24/7
  Tuổi
  22-68
  (0)
  Thanh toán
  1002 vnd
  =
  Cơ quan tín dụng
  1000 vnd
  +
  Nhiệm vụ
  2 vnd
  Khoản vay đầu tiên
  0 - 25000 vnd
  Số tiền tối đa
  25000 vnd
  Thuật ngữ
  1 - 90 ngày
  Vấn đề
  Thời gian phát hành
  5
  Lịch trình
  24/7
  Tuổi
  21-70
  (0)
  Thanh toán
  1002 vnd
  =
  Cơ quan tín dụng
  1000 vnd
  +
  Nhiệm vụ
  2 vnd
  Khoản vay đầu tiên
  0 - 5000000 vnd
  Số tiền tối đa
  5000000 vnd
  Thuật ngữ
  1 - 30 ngày
  Vấn đề
  Thời gian phát hành
  5
  Lịch trình
  24/7
  Tuổi
  18-65
  (0)
  Thanh toán
  1000 vnd
  =
  Cơ quan tín dụng
  1000 vnd
  +
  Nhiệm vụ
  0 vnd
  Khoản vay đầu tiên
  0 - 10000 vnd
  Số tiền tối đa
  10000 vnd
  Thuật ngữ
  1 - 30 ngày
  Vấn đề
  Thời gian phát hành
  15
  Lịch trình
  24/7
  Tuổi
  18-65
  Результаты не соответствующие условиям первого кредита
  Результаты не соответствующие вашим критериям сравнения

  Có thể vay tiền mặt mà không cần chứng minh thu nhập và sẽ được cấp ở đâu?

  Một trong những tài liệu chính có thể được yêu cầu khi đăng ký khoản vay là giấy chứng nhận thu nhập. Nó cho biết nơi làm việc của người đi vay và mức lương chính thức của anh ta. Giấy chứng nhận này là cần thiết như một xác nhận chính thức – bởi vì quyết định cuối cùng về khoản vay và các điều kiện hoàn trả phụ thuộc trực tiếp vào khả năng làm việc và mức thu nhập. Đây là những yêu cầu được đa số các tổ chức ngân hàng lớn đặt ra. Nhưng có một giải pháp khác – một khoản vay tiền mặt không có người giới thiệu và người bảo lãnh từ MFI (tổ chức tài chính vi mô). Đây là cách làm đơn giản và nhanh chóng, đặc biệt nếu người đi vay đang trong tình thế nguy cấp và đang cần tiền gấp. Đối với các tổ chức như vậy, khoản vay tiền mặt không có bằng chứng thu nhập là một thông lệ tiêu chuẩn, bởi vì số tiền tín dụng cũng như các điều khoản để trả nợ nhỏ hơn nhiều.

  Nền tảng BANK-UA cung cấp toàn bộ danh sách các tổ chức tài chính vi mô như vậy, có đăng ký pháp lý và các điều khoản hợp tác khác nhau theo lựa chọn của khách hàng.

  Ngân hàng có cho vay tiền mặt mà không cần chứng minh thu nhập không?

  Giấy chứng nhận thu nhập là một tài liệu bắt buộc sẽ được yêu cầu đầu tiên tại ngân hàng nếu bạn đăng ký vay ở đó. Nếu chúng ta đang nói về một khoản vay với số tiền lớn và trong thời gian dài – nếu không có giấy này, khoản vay sẽ không được chấp thuận cho bạn.

  Một số ngân hàng sẵn sàng phát hành các khoản vay tiêu dùng không có mục tiêu mà không cần chứng minh thu nhập. Tuy nhiên, không phải công ty nào cũng đồng ý với điều này và điều kiện cho các khoản vay như vậy còn tệ hơn nhiều so với các khoản vay có mục tiêu.

  Cách tiếp cận này được thực hiện để bảo vệ tiền của ngân hàng khỏi những người đi vay vô đạo đức. Vì ngân hàng phát hành số tiền lớn và trong thời gian dài nên số tiền này gặp rủi ro nhiều hơn so với việc phát hành cho người có thu nhập chắc chắn với công ty.

  Những công ty nào cho vay tiền mặt mà không cần chứng minh thu nhập và với những điều kiện gì?

  Ngoài ngân hàng, bạn có thể vay tiền ở một nơi nữa – tại tổ chức tài chính vi mô. Những công ty này trung thành hơn với khách hàng và đưa ra ít yêu cầu bắt buộc hơn. Trước hết, họ không yêu cầu giấy chứng nhận thu nhập. Họ có thể hỏi về mức lương và nơi làm việc của bạn, nhưng không cần thiết phải ghi lại điều này.

  Tại sao các tổ chức tài chính vi mô sẵn sàng phát hành các khoản vay mà không cần chứng minh thu nhập:

  • số tiền do MFI phát hành nhỏ hơn nhiều so với số tiền của ngân hàng: thông thường giới hạn tối đa là 10.000 UAH (đối với khách hàng thường xuyên, giới hạn có thể tăng lên);
  • do đó, thời hạn mà MFI phát hành khoản vay ít hơn: ở hầu hết các công ty, thời hạn này là 30 ngày (đối với khách hàng thường xuyên, thời hạn này cũng có thể kéo dài và cũng có khả năng hoãn trả nợ nếu khách hàng gặp khó khăn với việc này).

  Các tài liệu duy nhất phải nộp cho MFI là bản gốc hộ chiếu và TIN. Bạn cũng sẽ cần số điện thoại và thẻ ngân hàng của bất kỳ ngân hàng Ukraine nào. Nếu khách hàng nhận được tiền mặt tại chi nhánh và dự định trả lại bằng tiền mặt, bạn có thể thực hiện mà không cần thẻ.

  Toàn bộ quy trình – từ nộp đơn đến nhận chuyển khoản vào thẻ – có thể mất trung bình tối đa 1 giờ nếu khách hàng nộp đơn lần đầu và lên đến 15-30 phút nếu khách hàng quay lại MFI. Bản thân quy trình này luôn giống như sau: đầu tiên, khách hàng đăng ký trên trang web của MFI, sau đó cung cấp dữ liệu cá nhân và ảnh tài liệu.

  Sau đó, người dùng nhận được hợp đồng tín dụng nêu rõ mọi điều kiện (nếu nộp hồ sơ trực tuyến thì đến bưu điện, nếu nộp tại chi nhánh thì người quản lý MFI sẽ in hợp đồng). Bạn cần làm quen với hợp đồng và xác nhận nó. Sau đó, khoản vay được coi là đã được phê duyệt và khách hàng nhận được tiền mặt.

  Ai có thể vay tiền mặt mà không cần người giới thiệu?

  Một người có quốc tịch Ukraine và đã đến tuổi trưởng thành có thể vay tiền mặt mà không cần giấy chứng nhận thu nhập. Làm đơn là thủ tục đơn giản nhất, bạn sẽ cần thiết bị có khả năng truy cập Internet, hộ chiếu và mã nhận dạng.

  Khoản vay có sẵn:

  • thất nghiệp;
  • bà mẹ nghỉ thai sản;
  • sinh viên;
  • người về hưu

  Có thể vay tiền mặt mà không cần chứng minh thu nhập nhưng lại có lịch sử tín dụng xấu? Có, MFI hiếm khi kiểm tra các khoản vay trước đó và gặp gỡ các cá nhân cũng như hoàn cảnh sống khác nhau.

  Quyết định nhận tiền được thực hiện tự động, trong vòng một giờ, hầu hết các tổ chức tài chính vi mô đều đảm bảo việc chuyển tiền. Đồng thời, không cần thiết phải có thẻ ngân hàng đang hoạt động, bạn có thể vay tiền mặt ở Ukraine mà không cần giấy chứng nhận thu nhập ở bất kỳ chi nhánh nào và thậm chí cả thiết bị đầu cuối tự phục vụ đứng tên bạn.

  Làm thế nào để trả khoản vay bằng tiền mặt mà không cần tài liệu tham khảo?

  Nếu khoản tiền được nhận bằng tiền mặt và không có thẻ ngân hàng được liên kết, khoản vay cũng có thể được trả lại bằng tiền mặt. Có thể sử dụng quầy thu ngân của bất kỳ chi nhánh ngân hàng nào hoặc thậm chí là bưu điện.

  Ngoài ra, luôn có thể đóng khoản vay theo các cách sau:

  • trên tài khoản cá nhân trên website của tổ chức tài chính vi mô;
  • thông qua các thiết bị đầu cuối thanh toán có thể tìm thấy ở ngân hàng, trung tâm mua sắm, siêu thị và những nơi công cộng khác;
  • bằng cách thực hiện chuyển tiền trực tuyến.

  Sau khi thanh toán khoản vay, chúng tôi khuyên bạn nên liên hệ với MFI và làm rõ việc không có hoa hồng, tiền phạt, tiền lãi bổ sung có thể ảnh hưởng đến quyết định trả hết nợ.

  Danh sách các công ty sẵn sàng cho vay tiền mặt mà không cần chứng minh thu nhập

  Ở Ukraine, có hơn hai chục tổ chức tài chính vi mô phát hành các khoản vay vi mô. Mỗi người trong số họ đều có những điều kiện, ưu và nhược điểm riêng. Để không mất thời gian tìm kiếm, so sánh độc lập từng công ty, bạn có thể sử dụng dịch vụ Bank-ua. Đây là trang web cung cấp thông tin về hàng chục tổ chức tài chính vi mô Ukraina. Nhờ danh sách này, bạn có thể dễ dàng và thuận tiện so sánh tình trạng của chúng trong 5-10 phút và chọn ra phương án tốt nhất.

  thông tin về các đối tác của chúng tôi

  MFOLiên lạcThông tin hợp pháp
  CCLOanĐiện thoại:

  0 800 750 027

  38 097 583-11-77

  38 093 583-11-77

  38 044 222-77-33

  E-mail:

  help@ccloan.com.ua

  Lịch làm việc:

  xung quanh đồng hồ

  Địa chỉ:

  Ukraine 01024, Kiev, str. Basina, tòa nhà 6

  Tên pháp lý:

  TOV “SS Lone” EDRPOU 40071779

  Giấy phép của Ủy ban Dịch vụ Tài chính Quốc gia:

  Số 1127 ngày 13/04/2017.

  Giám đốc:

  Natalya Valentynivna Klevakina

  ở MiloĐiện thoại:

  38 (044) 337 36 67

  E-mail:

  info@miloan.ua

  Lịch làm việc:

  Phát hành khoản vay – suốt ngày đêm, Dịch vụ hỗ trợ – Từ 8 giờ sáng đến 8 giờ tối

  Địa chỉ:

  Kyiv, Baggovutivska, tòa nhà 17-21

  Tên pháp lý:

  LLC “Miloan” EDRPOU 40484607

  Giấy phép của Ủy ban Dịch vụ Tài chính Quốc gia:

  Số 163 ngày 26/01/2017

  Giám đốc:

  Vynychenko Oleksiy Vitaliyovych

  MoneyveoĐiện thoại:

  0 800 21 9393

  E-mail:

  support@moneyveo.ua

  Lịch làm việc:

  xung quanh đồng hồ

  Địa chỉ:

  01015, m Kyiv, 15-B Phố Leiptsyzka, Tầng 1

  Tên pháp lý:

  OOO “HỖ TRỢ TÀI CHÍNH NHANH CHÓNG MANIVEO” EDRPOU 38569246

  Giấy phép của Ủy ban Dịch vụ Tài chính Quốc gia:

  Số 163 ngày 26/01/2017

  Giám đốc:

  Andronikova Olena Oleksandrivna

  AlexcreditĐiện thoại:

  38 (099) 618 64 64

  38 (097) 618 64 64

  38 (093) 618 64 64

  E-mail:

  mail@alexcredit.com.ua

  Lịch làm việc:

  Các khoản vay được phát hành suốt ngày đêm

  Trung tâm liên hệ: Thứ Hai – Thứ Sáu từ 8 giờ sáng đến 8 giờ tối.

  Thứ bảy và chủ nhật từ 10:00 đến 20:00.

  Địa chỉ:

  49041, Dnipro, st. Ykov Samarskyi, 12-A

  Tên pháp lý:

  LLC “ALEKSKREDIT” EDRPOU 41346335

  Giấy phép của Ủy ban Dịch vụ Tài chính Quốc gia:

  Số 3549 ngày 17/08/2017

  Giám đốc:

  Egorov Vadim Petrovych

  Tín dụng của tôiĐiện thoại:

  073 369 41 11

  067 369 41 11

  050 369 41 11

  0 800 214 111

  E-mail:

  support@mycredit.ua

  Lịch làm việc:

  xung quanh đồng hồ

  Địa chỉ:

  01010, Kiev, quảng trường Arsenalna, 1-B

  Tên pháp lý:

  LLC “1 Cơ quan Bảo đảm Tín dụng Cần thiết” EDRPOU 39861924

  Giấy phép của Ủy ban Dịch vụ Tài chính Quốc gia:

  Số 163 ngày 26/01/2017

  Giám đốc:

  Stenzya Dmytro Vitaliyovych

  Tín dụngKasaĐiện thoại:

  38 044 333 52 22

  38 067 373 37 57

  38 099 373 37 57

  38 063 373 37 57

  E-mail:

  info@creditkasa.ua

  Lịch làm việc:

  các ngày trong tuần từ 8 giờ sáng đến 9 giờ tối

  cuối tuần và ngày lễ: từ 10:00 đến 20:00

  Địa chỉ:

  01133, Kiev, blvd. Lesi Ukrainka, 26, văn phòng. 407

  Tên pháp lý:

  LLC “TÀI CHÍNH TÍN DỤNG UKR” EDRPOU 38548598

  Giấy phép của Ủy ban Dịch vụ Tài chính Quốc gia:

  Số 2401 ngày 08/06/2017

  Giám đốc:

  Maria Mykolaivna Hayvoronska

  CreditPlusĐiện thoại:

  0 (800) 753-363

  E-mail:

  info@creditplus.ua

  Lịch làm việc:

  Phát hành các khoản vay suốt ngày đêm

  Giờ hỗ trợ dịch vụ:

  Thứ Hai-Thứ Sáu: 8 giờ sáng đến 11 giờ tối

  Thứ bảy-chủ nhật: từ 9:00 đến 21:00

  Địa chỉ:

  03062, Kiev, Prospekt Peremogy 90-A

  Tên pháp lý:

  LLC “Aventus UKRAINE” EDRPOU 41078230

  Giấy phép của Ủy ban Dịch vụ Tài chính Quốc gia:

  Số 756 ngày 28/03/2017

  Giám đốc:

  Volodymyr Viktorovych Dovhal

  GoufingouĐiện thoại:

  38 (044) 390 30 31

  E-mail:

  info@gofingo.com.ua

  Địa chỉ:

  04071, Kiev, đường Horiva, 1A

  Tên pháp lý:

  LLC “GOUFINGOU” EDRPOU 42059219

  Giấy phép của Ủy ban Dịch vụ Tài chính Quốc gia:

  Số 876 ngày 07/06/2018

  Giám đốc:

  Ivashchenko Iryna Viktorivna

  Tiền nhanhĐiện thoại:

  0 800 50 10 20

  E-mail:

  info@sgroshi.com

  Địa chỉ: 01032, Kiev, str. Saksaganskyi, 133-A

  Tên pháp lý: LLC “TRUNG TÂM TIÊU DÙNG”, EDRPOU 37356833

  Giấy phép của Ủy ban Dịch vụ Tài chính Quốc gia:

  Số 438 ngày 28/02/2017

  Giám đốc:

  Oleksandr Volodymyrovych Kholod

  Có tiềnĐiện thoại:

  0 800 300 330

  Email: info@e-groshi.com

  Lịch làm việc:

  xung quanh đồng hồ

  Địa chỉ:

  m Dnipro, Đại lộ Bohdan Khmelnytskyi, tòa nhà 180, văn phòng (Sq.) 211

  Tên pháp lý:

  LLC “CÔNG TY TÀI CHÍNH TIỀN ĐIỆN” EDRPOU 43067861

  Giấy phép của Ủy ban Dịch vụ Tài chính Quốc gia:

  Số 1968 ngày 08/10/2019

  Giám đốc:

  Koretskaya Iryna Serhiivna

  Tiền mặt của bạnĐiện thoại:

  0800 202 404

  E-mail:

  zayavka@limefin.com

  Lịch làm việc:

  từ 8h sáng đến 10h tối không nghỉ

  Địa chỉ:

  MYKOLAIV, Pushkinska, tòa nhà 28, văn phòng (Sq.) 7

  Tên pháp lý:

  LLC Vốn vôi EDRPOU 41885310

  Giấy phép của Ủy ban Dịch vụ Tài chính Quốc gia:

  Số 793 ngày 07/05/2019

  Giám đốc:

  Galina Volodymyrivna Lebedeva

  Cái víĐiện thoại:

  +38 (044) 334 44 20

  E-mail:

  info@koshelok.net

  Địa chỉ:

  08135 Vùng Kyiv, quận Kyiv-Svyatoshinsky, Chaika Antonov, tòa nhà 8A

  Tên pháp lý:

  LLC “KOSHELOK” EDRPOU 40842831

  Giấy phép của Ủy ban Dịch vụ Tài chính Quốc gia:

  Số 432 ngày 28.02.2017

  Giám đốc:

  Serhiy Serhiyovych Krylov

  CashberryĐiện thoại:

  0 800 600 770

  E-mail:

  info@cashberry.com.ua

  Lịch làm việc:

  Thứ Hai – Thứ Sáu: 08:00 – 20:00

  Thứ 7 – Thứ 2: 09:00 – 18:00

  Địa chỉ:

  Kyiv Klovsky Uzviz, sinh 7, văn phòng (Sq.) Phòng 103

  Tên pháp lý:

  LLC “Công ty tài chính Đầu tư Tài chính” EDRPOU 40284315

  Giấy phép của Ủy ban Dịch vụ Tài chính Quốc gia:

  Số 1680 ngày 16/05/2017

  Giám đốc:

  Kupriyanov Maksym Serhiyovych

  Tín dụng7Điện thoại:

  0 800 33 07 33

  E-mail:

  info@credit7.ua

  Lịch làm việc:

  Thứ Hai-Thứ Sáu: từ 9 giờ sáng đến 9 giờ tối

  Thứ bảy-chủ nhật: từ 9:00 đến 19:00

  Địa chỉ:

  02081 Kyiv, Dniprovska naberezhna, 25, văn phòng (Sq.) 318

  Tên pháp lý:

  LLC “LINEURA UKRAINE” EDRPOU 42753492

  Giấy phép của Ủy ban Dịch vụ Tài chính Quốc gia:

  Giấy chứng nhận FC số 1177 ngày 19/03/2019

  Giám đốc:

  Shchenichny Andriy Ivanovych

  ForzacreditĐiện thoại:

  0800300770

  Lịch làm việc:

  suốt ngày đêm 24/7

  Địa chỉ:

  04080 Kiev, Vikentia Khvoyki, 15 / 15

  Tên pháp lý:

  LLC “FC” FORZA “EDRPOU 41762679

  Giấy phép của Ủy ban Dịch vụ Tài chính Quốc gia:

  Số 559 ngày 13/04/2018

  Giám đốc:

  Natalia Chebanova

  KF.UAĐiện thoại:

  0 800 30 08 83

  Lịch làm việc:

  xung quanh đồng hồ

  Địa chỉ:

  04080 Kiev, Vikentia Khvoyki, 15 / 15

  Tên pháp lý:

  LLC “FC” FORZA “EDRPOU 41762679

  Giấy phép của Ủy ban Dịch vụ Tài chính Quốc gia:

  Số 559 ngày 13/04/2018

  Giám đốc:

  Natalia Chebanova

  tiền4youĐiện thoại:

  0 800 330 024

  E-mail:

  info@money4you.com.ua

  Lịch làm việc:

  Thứ Hai-Thứ Sáu: 09:00-20:00

  Thứ bảy-thứ tư: 10:00-20:00

  Địa chỉ:

  03150 Kyiv, Kazimyra Malevicha, tòa nhà 87

  Tên pháp lý:

  LLC “Manifo” EDRPOU 42848369

  Giấy phép của Ủy ban Dịch vụ Tài chính Quốc gia:

  Số 1198 ngày 07/05/2019

  Giám đốc:

  Oleg Vasylovich Kuzminov

  Tín dụng SOSĐiện thoại:

  (044) 36 36 767

  0 (800) 211 767

  E-mail:

  support@sos-credit.com.ua

  Lịch làm việc:

  từ 9:00 đến 18:00 (các ngày trong tuần)

  Địa chỉ:

  23, Pochaynynska, Kiev, 04070

  Tên pháp lý:

  LLC “SOS KREDIT” EDRPOU 39487128

  Giấy phép của Ủy ban Dịch vụ Tài chính Quốc gia:

  Số 163 ngày 26/01/2017

  Giám đốc:

  Timofeev Yaroslav Andreyovych

   

  Câu hỏi và câu trả lời

  Làm thế nào để vay tiền mặt mà không cần tài liệu tham khảo?
  MFI là một cách hiện đại để vay tiền mặt nhanh chóng mà không cần người giới thiệu và người bảo lãnh. Sẽ mất một gói tài liệu tối thiểu và một vài phút để điền đơn.
  Làm thế nào để trả khoản vay bằng tiền mặt mà không cần tài liệu tham khảo?
  Có một số cách để trả nợ: quầy thu ngân ngân hàng hoặc bưu điện, thiết bị đầu cuối, chuyển khoản trực tuyến. Điều chính là thanh toán đúng hạn để tránh các khoản phí hoặc tiền phạt bổ sung.
  Làm thế nào để trả khoản vay bằng tiền mặt mà không cần tài liệu tham khảo nếu không có tiền?
  Sau khi nhận được khoản vay từ MFI, người đi vay ký thỏa thuận trả nợ đúng hạn. Nhưng đôi khi có những trường hợp không có tiền để trả nợ. Nhiều tổ chức đưa mục này vào điều kiện hoặc đi họp và gia hạn thời hạn tín dụng từ một tuần trở lên. Cần phải cảnh báo người quản lý và đảm bảo rằng tiện ích mở rộng đã được đăng ký chính thức.
  Làm thế nào để trả nợ quá hạn bằng tiền mặt mà không cần tài liệu tham khảo?
  Bạn nên thông báo cho tổ chức tài chính về khoản vay quá hạn và yêu cầu gia hạn thời hạn thanh toán. Khoản nợ đó phải được hoàn trả bằng cách tính số tiền tăng lên kèm theo hình phạt trả chậm. Kiểm tra số tiền chính xác với đại diện của MFI.
  Làm thế nào để trả hết khoản vay sớm bằng tiền mặt mà không cần tài liệu tham khảo?
  Điều khoản trả nợ tín dụng trước hạn được quy định trong hợp đồng. Thông thường, các MFI hoan nghênh sáng kiến như vậy và tăng giới hạn cho vay khi có yêu cầu tiếp theo.
  Làm thế nào để trả nợ bằng tiền mặt khi không có giấy chứng nhận của người đã chết?
  Thuật toán hành động hoàn trả khoản vay của người đã chết: 1. Nhận được giấy chứng tử. 2. Liên hệ với MFI để thông báo về cái chết của người đi vay. 3. Trả số tiền cần thiết. Nghĩa vụ nợ được chuyển cho người nhận thừa kế. Điều quan trọng là phải xem xét điều này.
  Làm thế nào để vay tiền mặt mà không cần người giới thiệu?
  Việc cho người khác vay tiền là bị cấm, nó tương đương với hành vi gian lận mà sẽ bị phạt hình sự.

  Có thể vay tiền mặt mà không cần chứng minh thu nhập và sẽ được cấp ở đâu?

  Một trong những tài liệu chính có thể được yêu cầu khi đăng ký khoản vay là giấy chứng nhận thu nhập. Nó cho biết nơi làm việc của người đi vay và mức lương chính thức của anh ta. Giấy chứng nhận này là cần thiết như một xác nhận chính thức – bởi vì quyết định cuối cùng về khoản vay và các điều kiện hoàn trả phụ thuộc trực tiếp vào khả năng làm việc và mức thu nhập. Đây là những yêu cầu được đa số các tổ chức ngân hàng lớn đặt ra. Nhưng có một giải pháp khác – một khoản vay tiền mặt không có người giới thiệu và người bảo lãnh từ MFI (tổ chức tài chính vi mô). Đây là cách làm đơn giản và nhanh chóng, đặc biệt nếu người đi vay đang trong tình thế nguy cấp và đang cần tiền gấp. Đối với các tổ chức như vậy, khoản vay tiền mặt không có bằng chứng thu nhập là một thông lệ tiêu chuẩn, bởi vì số tiền tín dụng cũng như các điều khoản để trả nợ nhỏ hơn nhiều.

  Nền tảng BANK-UA cung cấp toàn bộ danh sách các tổ chức tài chính vi mô như vậy, có đăng ký pháp lý và các điều khoản hợp tác khác nhau theo lựa chọn của khách hàng.

  Ngân hàng có cho vay tiền mặt mà không cần chứng minh thu nhập không?

  Giấy chứng nhận thu nhập là một tài liệu bắt buộc sẽ được yêu cầu đầu tiên tại ngân hàng nếu bạn đăng ký vay ở đó. Nếu chúng ta đang nói về một khoản vay với số tiền lớn và trong thời gian dài – nếu không có giấy này, khoản vay sẽ không được chấp thuận cho bạn.

  Một số ngân hàng sẵn sàng phát hành các khoản vay tiêu dùng không có mục tiêu mà không cần chứng minh thu nhập. Tuy nhiên, không phải công ty nào cũng đồng ý với điều này và điều kiện cho các khoản vay như vậy còn tệ hơn nhiều so với các khoản vay có mục tiêu.

  Cách tiếp cận này được thực hiện để bảo vệ tiền của ngân hàng khỏi những người đi vay vô đạo đức. Vì ngân hàng phát hành số tiền lớn và trong thời gian dài nên số tiền này gặp rủi ro nhiều hơn so với việc phát hành cho người có thu nhập chắc chắn với công ty.

  Những công ty nào cho vay tiền mặt mà không cần chứng minh thu nhập và với những điều kiện gì?

  Ngoài ngân hàng, bạn có thể vay tiền ở một nơi nữa – tại tổ chức tài chính vi mô. Những công ty này trung thành hơn với khách hàng và đưa ra ít yêu cầu bắt buộc hơn. Trước hết, họ không yêu cầu giấy chứng nhận thu nhập. Họ có thể hỏi về mức lương và nơi làm việc của bạn, nhưng không cần thiết phải ghi lại điều này.

  Tại sao các tổ chức tài chính vi mô sẵn sàng phát hành các khoản vay mà không cần chứng minh thu nhập:

  • số tiền do MFI phát hành nhỏ hơn nhiều so với số tiền của ngân hàng: thông thường giới hạn tối đa là 10.000 UAH (đối với khách hàng thường xuyên, giới hạn có thể tăng lên);
  • do đó, thời hạn mà MFI phát hành khoản vay ít hơn: ở hầu hết các công ty, thời hạn này là 30 ngày (đối với khách hàng thường xuyên, thời hạn này cũng có thể kéo dài và cũng có khả năng hoãn trả nợ nếu khách hàng gặp khó khăn với việc này).

  Các tài liệu duy nhất phải nộp cho MFI là bản gốc hộ chiếu và TIN. Bạn cũng sẽ cần số điện thoại và thẻ ngân hàng của bất kỳ ngân hàng Ukraine nào. Nếu khách hàng nhận được tiền mặt tại chi nhánh và dự định trả lại bằng tiền mặt, bạn có thể thực hiện mà không cần thẻ.

  Toàn bộ quy trình – từ nộp đơn đến nhận chuyển khoản vào thẻ – có thể mất trung bình tối đa 1 giờ nếu khách hàng nộp đơn lần đầu và lên đến 15-30 phút nếu khách hàng quay lại MFI. Bản thân quy trình này luôn giống như sau: đầu tiên, khách hàng đăng ký trên trang web của MFI, sau đó cung cấp dữ liệu cá nhân và ảnh tài liệu.

  Sau đó, người dùng nhận được hợp đồng tín dụng nêu rõ mọi điều kiện (nếu nộp hồ sơ trực tuyến thì đến bưu điện, nếu nộp tại chi nhánh thì người quản lý MFI sẽ in hợp đồng). Bạn cần làm quen với hợp đồng và xác nhận nó. Sau đó, khoản vay được coi là đã được phê duyệt và khách hàng nhận được tiền mặt.

  Ai có thể vay tiền mặt mà không cần người giới thiệu?

  Một người có quốc tịch Ukraine và đã đến tuổi trưởng thành có thể vay tiền mặt mà không cần giấy chứng nhận thu nhập. Làm đơn là thủ tục đơn giản nhất, bạn sẽ cần thiết bị có khả năng truy cập Internet, hộ chiếu và mã nhận dạng.

  Khoản vay có sẵn:

  • thất nghiệp;
  • bà mẹ nghỉ thai sản;
  • sinh viên;
  • người về hưu

  Có thể vay tiền mặt mà không cần chứng minh thu nhập nhưng lại có lịch sử tín dụng xấu? Có, MFI hiếm khi kiểm tra các khoản vay trước đó và gặp gỡ các cá nhân cũng như hoàn cảnh sống khác nhau.

  Quyết định nhận tiền được thực hiện tự động, trong vòng một giờ, hầu hết các tổ chức tài chính vi mô đều đảm bảo việc chuyển tiền. Đồng thời, không cần thiết phải có thẻ ngân hàng đang hoạt động, bạn có thể vay tiền mặt ở Ukraine mà không cần giấy chứng nhận thu nhập ở bất kỳ chi nhánh nào và thậm chí cả thiết bị đầu cuối tự phục vụ đứng tên bạn.

  Làm thế nào để trả khoản vay bằng tiền mặt mà không cần tài liệu tham khảo?

  Nếu khoản tiền được nhận bằng tiền mặt và không có thẻ ngân hàng được liên kết, khoản vay cũng có thể được trả lại bằng tiền mặt. Có thể sử dụng quầy thu ngân của bất kỳ chi nhánh ngân hàng nào hoặc thậm chí là bưu điện.

  Ngoài ra, luôn có thể đóng khoản vay theo các cách sau:

  • trên tài khoản cá nhân trên website của tổ chức tài chính vi mô;
  • thông qua các thiết bị đầu cuối thanh toán có thể tìm thấy ở ngân hàng, trung tâm mua sắm, siêu thị và những nơi công cộng khác;
  • bằng cách thực hiện chuyển tiền trực tuyến.

  Sau khi thanh toán khoản vay, chúng tôi khuyên bạn nên liên hệ với MFI và làm rõ việc không có hoa hồng, tiền phạt, tiền lãi bổ sung có thể ảnh hưởng đến quyết định trả hết nợ.

  Danh sách các công ty sẵn sàng cho vay tiền mặt mà không cần chứng minh thu nhập

  Ở Ukraine, có hơn hai chục tổ chức tài chính vi mô phát hành các khoản vay vi mô. Mỗi người trong số họ đều có những điều kiện, ưu và nhược điểm riêng. Để không mất thời gian tìm kiếm, so sánh độc lập từng công ty, bạn có thể sử dụng dịch vụ Bank-ua. Đây là trang web cung cấp thông tin về hàng chục tổ chức tài chính vi mô Ukraina. Nhờ danh sách này, bạn có thể dễ dàng và thuận tiện so sánh tình trạng của chúng trong 5-10 phút và chọn ra phương án tốt nhất.

  thông tin về các đối tác của chúng tôi

  MFOLiên lạcThông tin hợp pháp
  CCLOanĐiện thoại:

  0 800 750 027

  38 097 583-11-77

  38 093 583-11-77

  38 044 222-77-33

  E-mail:

  help@ccloan.com.ua

  Lịch làm việc:

  xung quanh đồng hồ

  Địa chỉ:

  Ukraine 01024, Kiev, str. Basina, tòa nhà 6

  Tên pháp lý:

  TOV “SS Lone” EDRPOU 40071779

  Giấy phép của Ủy ban Dịch vụ Tài chính Quốc gia:

  Số 1127 ngày 13/04/2017.

  Giám đốc:

  Natalya Valentynivna Klevakina

  ở MiloĐiện thoại:

  38 (044) 337 36 67

  E-mail:

  info@miloan.ua

  Lịch làm việc:

  Phát hành khoản vay – suốt ngày đêm, Dịch vụ hỗ trợ – Từ 8 giờ sáng đến 8 giờ tối

  Địa chỉ:

  Kyiv, Baggovutivska, tòa nhà 17-21

  Tên pháp lý:

  LLC “Miloan” EDRPOU 40484607

  Giấy phép của Ủy ban Dịch vụ Tài chính Quốc gia:

  Số 163 ngày 26/01/2017

  Giám đốc:

  Vynychenko Oleksiy Vitaliyovych

  MoneyveoĐiện thoại:

  0 800 21 9393

  E-mail:

  support@moneyveo.ua

  Lịch làm việc:

  xung quanh đồng hồ

  Địa chỉ:

  01015, m Kyiv, 15-B Phố Leiptsyzka, Tầng 1

  Tên pháp lý:

  OOO “HỖ TRỢ TÀI CHÍNH NHANH CHÓNG MANIVEO” EDRPOU 38569246

  Giấy phép của Ủy ban Dịch vụ Tài chính Quốc gia:

  Số 163 ngày 26/01/2017

  Giám đốc:

  Andronikova Olena Oleksandrivna

  AlexcreditĐiện thoại:

  38 (099) 618 64 64

  38 (097) 618 64 64

  38 (093) 618 64 64

  E-mail:

  mail@alexcredit.com.ua

  Lịch làm việc:

  Các khoản vay được phát hành suốt ngày đêm

  Trung tâm liên hệ: Thứ Hai – Thứ Sáu từ 8 giờ sáng đến 8 giờ tối.

  Thứ bảy và chủ nhật từ 10:00 đến 20:00.

  Địa chỉ:

  49041, Dnipro, st. Ykov Samarskyi, 12-A

  Tên pháp lý:

  LLC “ALEKSKREDIT” EDRPOU 41346335

  Giấy phép của Ủy ban Dịch vụ Tài chính Quốc gia:

  Số 3549 ngày 17/08/2017

  Giám đốc:

  Egorov Vadim Petrovych

  Tín dụng của tôiĐiện thoại:

  073 369 41 11

  067 369 41 11

  050 369 41 11

  0 800 214 111

  E-mail:

  support@mycredit.ua

  Lịch làm việc:

  xung quanh đồng hồ

  Địa chỉ:

  01010, Kiev, quảng trường Arsenalna, 1-B

  Tên pháp lý:

  LLC “1 Cơ quan Bảo đảm Tín dụng Cần thiết” EDRPOU 39861924

  Giấy phép của Ủy ban Dịch vụ Tài chính Quốc gia:

  Số 163 ngày 26/01/2017

  Giám đốc:

  Stenzya Dmytro Vitaliyovych

  Tín dụngKasaĐiện thoại:

  38 044 333 52 22

  38 067 373 37 57

  38 099 373 37 57

  38 063 373 37 57

  E-mail:

  info@creditkasa.ua

  Lịch làm việc:

  các ngày trong tuần từ 8 giờ sáng đến 9 giờ tối

  cuối tuần và ngày lễ: từ 10:00 đến 20:00

  Địa chỉ:

  01133, Kiev, blvd. Lesi Ukrainka, 26, văn phòng. 407

  Tên pháp lý:

  LLC “TÀI CHÍNH TÍN DỤNG UKR” EDRPOU 38548598

  Giấy phép của Ủy ban Dịch vụ Tài chính Quốc gia:

  Số 2401 ngày 08/06/2017

  Giám đốc:

  Maria Mykolaivna Hayvoronska

  CreditPlusĐiện thoại:

  0 (800) 753-363

  E-mail:

  info@creditplus.ua

  Lịch làm việc:

  Phát hành các khoản vay suốt ngày đêm

  Giờ hỗ trợ dịch vụ:

  Thứ Hai-Thứ Sáu: 8 giờ sáng đến 11 giờ tối

  Thứ bảy-chủ nhật: từ 9:00 đến 21:00

  Địa chỉ:

  03062, Kiev, Prospekt Peremogy 90-A

  Tên pháp lý:

  LLC “Aventus UKRAINE” EDRPOU 41078230

  Giấy phép của Ủy ban Dịch vụ Tài chính Quốc gia:

  Số 756 ngày 28/03/2017

  Giám đốc:

  Volodymyr Viktorovych Dovhal

  GoufingouĐiện thoại:

  38 (044) 390 30 31

  E-mail:

  info@gofingo.com.ua

  Địa chỉ:

  04071, Kiev, đường Horiva, 1A

  Tên pháp lý:

  LLC “GOUFINGOU” EDRPOU 42059219

  Giấy phép của Ủy ban Dịch vụ Tài chính Quốc gia:

  Số 876 ngày 07/06/2018

  Giám đốc:

  Ivashchenko Iryna Viktorivna

  Tiền nhanhĐiện thoại:

  0 800 50 10 20

  E-mail:

  info@sgroshi.com

  Địa chỉ: 01032, Kiev, str. Saksaganskyi, 133-A

  Tên pháp lý: LLC “TRUNG TÂM TIÊU DÙNG”, EDRPOU 37356833

  Giấy phép của Ủy ban Dịch vụ Tài chính Quốc gia:

  Số 438 ngày 28/02/2017

  Giám đốc:

  Oleksandr Volodymyrovych Kholod

  Có tiềnĐiện thoại:

  0 800 300 330

  Email: info@e-groshi.com

  Lịch làm việc:

  xung quanh đồng hồ

  Địa chỉ:

  m Dnipro, Đại lộ Bohdan Khmelnytskyi, tòa nhà 180, văn phòng (Sq.) 211

  Tên pháp lý:

  LLC “CÔNG TY TÀI CHÍNH TIỀN ĐIỆN” EDRPOU 43067861

  Giấy phép của Ủy ban Dịch vụ Tài chính Quốc gia:

  Số 1968 ngày 08/10/2019

  Giám đốc:

  Koretskaya Iryna Serhiivna

  Tiền mặt của bạnĐiện thoại:

  0800 202 404

  E-mail:

  zayavka@limefin.com

  Lịch làm việc:

  từ 8h sáng đến 10h tối không nghỉ

  Địa chỉ:

  MYKOLAIV, Pushkinska, tòa nhà 28, văn phòng (Sq.) 7

  Tên pháp lý:

  LLC Vốn vôi EDRPOU 41885310

  Giấy phép của Ủy ban Dịch vụ Tài chính Quốc gia:

  Số 793 ngày 07/05/2019

  Giám đốc:

  Galina Volodymyrivna Lebedeva

  Cái víĐiện thoại:

  +38 (044) 334 44 20

  E-mail:

  info@koshelok.net

  Địa chỉ:

  08135 Vùng Kyiv, quận Kyiv-Svyatoshinsky, Chaika Antonov, tòa nhà 8A

  Tên pháp lý:

  LLC “KOSHELOK” EDRPOU 40842831

  Giấy phép của Ủy ban Dịch vụ Tài chính Quốc gia:

  Số 432 ngày 28.02.2017

  Giám đốc:

  Serhiy Serhiyovych Krylov

  CashberryĐiện thoại:

  0 800 600 770

  E-mail:

  info@cashberry.com.ua

  Lịch làm việc:

  Thứ Hai – Thứ Sáu: 08:00 – 20:00

  Thứ 7 – Thứ 2: 09:00 – 18:00

  Địa chỉ:

  Kyiv Klovsky Uzviz, sinh 7, văn phòng (Sq.) Phòng 103

  Tên pháp lý:

  LLC “Công ty tài chính Đầu tư Tài chính” EDRPOU 40284315

  Giấy phép của Ủy ban Dịch vụ Tài chính Quốc gia:

  Số 1680 ngày 16/05/2017

  Giám đốc:

  Kupriyanov Maksym Serhiyovych

  Tín dụng7Điện thoại:

  0 800 33 07 33

  E-mail:

  info@credit7.ua

  Lịch làm việc:

  Thứ Hai-Thứ Sáu: từ 9 giờ sáng đến 9 giờ tối

  Thứ bảy-chủ nhật: từ 9:00 đến 19:00

  Địa chỉ:

  02081 Kyiv, Dniprovska naberezhna, 25, văn phòng (Sq.) 318

  Tên pháp lý:

  LLC “LINEURA UKRAINE” EDRPOU 42753492

  Giấy phép của Ủy ban Dịch vụ Tài chính Quốc gia:

  Giấy chứng nhận FC số 1177 ngày 19/03/2019

  Giám đốc:

  Shchenichny Andriy Ivanovych

  ForzacreditĐiện thoại:

  0800300770

  Lịch làm việc:

  suốt ngày đêm 24/7

  Địa chỉ:

  04080 Kiev, Vikentia Khvoyki, 15 / 15

  Tên pháp lý:

  LLC “FC” FORZA “EDRPOU 41762679

  Giấy phép của Ủy ban Dịch vụ Tài chính Quốc gia:

  Số 559 ngày 13/04/2018

  Giám đốc:

  Natalia Chebanova

  KF.UAĐiện thoại:

  0 800 30 08 83

  Lịch làm việc:

  xung quanh đồng hồ

  Địa chỉ:

  04080 Kiev, Vikentia Khvoyki, 15 / 15

  Tên pháp lý:

  LLC “FC” FORZA “EDRPOU 41762679

  Giấy phép của Ủy ban Dịch vụ Tài chính Quốc gia:

  Số 559 ngày 13/04/2018

  Giám đốc:

  Natalia Chebanova

  tiền4youĐiện thoại:

  0 800 330 024

  E-mail:

  info@money4you.com.ua

  Lịch làm việc:

  Thứ Hai-Thứ Sáu: 09:00-20:00

  Thứ bảy-thứ tư: 10:00-20:00

  Địa chỉ:

  03150 Kyiv, Kazimyra Malevicha, tòa nhà 87

  Tên pháp lý:

  LLC “Manifo” EDRPOU 42848369

  Giấy phép của Ủy ban Dịch vụ Tài chính Quốc gia:

  Số 1198 ngày 07/05/2019

  Giám đốc:

  Oleg Vasylovich Kuzminov

  Tín dụng SOSĐiện thoại:

  (044) 36 36 767

  0 (800) 211 767

  E-mail:

  support@sos-credit.com.ua

  Lịch làm việc:

  từ 9:00 đến 18:00 (các ngày trong tuần)

  Địa chỉ:

  23, Pochaynynska, Kiev, 04070

  Tên pháp lý:

  LLC “SOS KREDIT” EDRPOU 39487128

  Giấy phép của Ủy ban Dịch vụ Tài chính Quốc gia:

  Số 163 ngày 26/01/2017

  Giám đốc:

  Timofeev Yaroslav Andreyovych