Khoản vay không lãi suất

Chọn số tiền và thời hạn vay

Số tiền vay
 vnd
Trong thời gian
 ngày

Gửi đơn xin vay tiền của bạn

  MoneyWatcher

  Bạn muốn vay tiền với điều kiện thuận lợi nhất?

  Viết thư cho bản tin của chúng tôi với các chương trình khuyến mãi từ các công ty tín dụng

  Quy tắc của chúng tôi là không quá 1 lá thư mỗi tháng.

  Các khoản vay tốt nhất cho 25 Tháng Sáu 2024

  (0)
  Thanh toán
  1002 vnd
  =
  Cơ quan tín dụng
  1000 vnd
  +
  Nhiệm vụ
  2 vnd
  Khoản vay đầu tiên
  0 - 10000 vnd
  Số tiền tối đa
  10000 vnd
  Thuật ngữ
  1 - 30 ngày
  Vấn đề
  Thời gian phát hành
  5
  Lịch trình
  24/7
  Tuổi
  18-65
  (0)
  Thanh toán
  1000 vnd
  =
  Cơ quan tín dụng
  1000 vnd
  +
  Nhiệm vụ
  0 vnd
  Khoản vay đầu tiên
  0 - 20000000 vnd
  Số tiền tối đa
  20000000 vnd
  Thuật ngữ
  3 - 365 ngày
  Vấn đề
  Thời gian phát hành
  10
  Lịch trình
  24/7
  Tuổi
  20-60
  (0)
  Thanh toán
  3000 vnd
  =
  Cơ quan tín dụng
  1000 vnd
  +
  Nhiệm vụ
  2000 vnd
  Khoản vay đầu tiên
  0 - 15000 vnd
  Số tiền tối đa
  15050 vnd
  Thuật ngữ
  1 - 720 ngày
  Vấn đề
  Thời gian phát hành
  15
  Lịch trình
  24/7
  Tuổi
  18-60
  (0)
  Thanh toán
  1002 vnd
  =
  Cơ quan tín dụng
  1000 vnd
  +
  Nhiệm vụ
  2 vnd
  Khoản vay đầu tiên
  0 - 2000000 vnd
  Số tiền tối đa
  2000000 vnd
  Thuật ngữ
  1 - 180 ngày
  Vấn đề
  Thời gian phát hành
  30
  Lịch trình
  24/7
  Tuổi
  22-68
  (0)
  Thanh toán
  1002 vnd
  =
  Cơ quan tín dụng
  1000 vnd
  +
  Nhiệm vụ
  2 vnd
  Khoản vay đầu tiên
  0 - 25000 vnd
  Số tiền tối đa
  25000 vnd
  Thuật ngữ
  1 - 90 ngày
  Vấn đề
  Thời gian phát hành
  5
  Lịch trình
  24/7
  Tuổi
  21-70
  (0)
  Thanh toán
  1002 vnd
  =
  Cơ quan tín dụng
  1000 vnd
  +
  Nhiệm vụ
  2 vnd
  Khoản vay đầu tiên
  0 - 5000000 vnd
  Số tiền tối đa
  5000000 vnd
  Thuật ngữ
  1 - 30 ngày
  Vấn đề
  Thời gian phát hành
  5
  Lịch trình
  24/7
  Tuổi
  18-65
  (0)
  Thanh toán
  1000 vnd
  =
  Cơ quan tín dụng
  1000 vnd
  +
  Nhiệm vụ
  0 vnd
  Khoản vay đầu tiên
  0 - 10000 vnd
  Số tiền tối đa
  10000 vnd
  Thuật ngữ
  1 - 30 ngày
  Vấn đề
  Thời gian phát hành
  15
  Lịch trình
  24/7
  Tuổi
  18-65
  (0)
  Thanh toán
  1002 vnd
  =
  Cơ quan tín dụng
  1000 vnd
  +
  Nhiệm vụ
  2 vnd
  Khoản vay đầu tiên
  0 - 30000000 vnd
  Số tiền tối đa
  30000000 vnd
  Thuật ngữ
  1 - 12 ngày
  Vấn đề
  Thời gian phát hành
  5
  Lịch trình
  24/7
  Tuổi
  22-55
  (0)
  Thanh toán
  1002 vnd
  =
  Cơ quan tín dụng
  1000 vnd
  +
  Nhiệm vụ
  2 vnd
  Khoản vay đầu tiên
  0 - 2000000 vnd
  Số tiền tối đa
  2000000 vnd
  Thuật ngữ
  1 - 180 ngày
  Vấn đề
  Thời gian phát hành
  10
  Lịch trình
  24/7
  Tuổi
  21-70
  (0)
  Thanh toán
  3000 vnd
  =
  Cơ quan tín dụng
  1000 vnd
  +
  Nhiệm vụ
  2000 vnd
  Khoản vay đầu tiên
  0 - 15000 vnd
  Số tiền tối đa
  15000 vnd
  Thuật ngữ
  1 - 720 ngày
  Vấn đề
  Thời gian phát hành
  15
  Lịch trình
  24/7
  Tuổi
  18-60
  (0)
  Thanh toán
  1002 vnd
  =
  Cơ quan tín dụng
  1000 vnd
  +
  Nhiệm vụ
  2 vnd
  Khoản vay đầu tiên
  0 - 10000 vnd
  Số tiền tối đa
  10000 vnd
  Thuật ngữ
  1 - 30 ngày
  Vấn đề
  Thời gian phát hành
  15
  Lịch trình
  24/7
  Tuổi
  18-65
  (0)
  Thanh toán
  1000 vnd
  =
  Cơ quan tín dụng
  1000 vnd
  +
  Nhiệm vụ
  0 vnd
  Khoản vay đầu tiên
  0 - 1000 vnd
  Số tiền tối đa
  10000000 vnd
  Thuật ngữ
  1 - 30 ngày
  Vấn đề
  Thời gian phát hành
  Lịch trình
  Tuổi
  22-55
  (0)
  Thanh toán
  1002 vnd
  =
  Cơ quan tín dụng
  1000 vnd
  +
  Nhiệm vụ
  2 vnd
  Khoản vay đầu tiên
  0 - 4000000 vnd
  Số tiền tối đa
  4000000 vnd
  Thuật ngữ
  1 - 30 ngày
  Vấn đề
  Thời gian phát hành
  15
  Lịch trình
  24/7
  Tuổi
  19-70
  (0)
  Thanh toán
  3920 vnd
  =
  Cơ quan tín dụng
  1000 vnd
  +
  Nhiệm vụ
  2920 vnd
  Khoản vay đầu tiên
  0 - 10000000 vnd
  Số tiền tối đa
  10000000 vnd
  Thuật ngữ
  92 - 183 ngày
  Vấn đề
  Thời gian phát hành
  15
  Lịch trình
  24/7
  Tuổi
  20-55
  (0)
  Thanh toán
  4650 vnd
  =
  Cơ quan tín dụng
  1000 vnd
  +
  Nhiệm vụ
  3650 vnd
  Khoản vay đầu tiên
  500000 - 500000 vnd
  Số tiền tối đa
  20000000 vnd
  Thuật ngữ
  91 - 182 ngày
  Vấn đề
  Thời gian phát hành
  15
  Lịch trình
  11/7
  Tuổi
  18-70
  (0)
  Thanh toán
  3000 vnd
  =
  Cơ quan tín dụng
  1000 vnd
  +
  Nhiệm vụ
  2000 vnd
  Khoản vay đầu tiên
  0 - 15000 vnd
  Số tiền tối đa
  15000 vnd
  Thuật ngữ
  1 - 720 ngày
  Vấn đề
  Thời gian phát hành
  15
  Lịch trình
  24/7
  Tuổi
  18-60
  (0)
  Thanh toán
  1000 vnd
  =
  Cơ quan tín dụng
  1000 vnd
  +
  Nhiệm vụ
  0 vnd
  Khoản vay đầu tiên
  0 - 1000 vnd
  Số tiền tối đa
  1000 vnd
  Thuật ngữ
  1 - 30 ngày
  Vấn đề
  Thời gian phát hành
  15
  Lịch trình
  24/7
  Tuổi
  18-65
  (0)
  Thanh toán
  1002 vnd
  =
  Cơ quan tín dụng
  1000 vnd
  +
  Nhiệm vụ
  2 vnd
  Khoản vay đầu tiên
  0 - 14800000 vnd
  Số tiền tối đa
  14800000 vnd
  Thuật ngữ
  1 - 90 ngày
  Vấn đề
  Thời gian phát hành
  5
  Lịch trình
  24/7
  Tuổi
  18-65
  Результаты не соответствующие условиям первого кредита
  Результаты не соответствующие вашим критериям сравнения

  Thời hạn cho vay ở mức 0,01% trong thời gian ân hạn

  Tuổi của người vaytừ 18 tuổi
  Lãi suất cho vaytừ 0,01% trong thời gian ân hạn
  Yêu cầu– có hộ chiếu

  – TÍN

  Số tiền vaytừ 100 đến 500.000 UAH
  Thời gian xét duyệt hồ sơtừ 5 phút

  Làm thế nào và ở đâu bạn có thể nhận được một khoản vay với lãi suất 0 phần trăm?

  Một trong những điều kiện đầu tiên mà mọi khách hàng khi vay vốn đều quan tâm đó là lãi suất. Số tiền này có thể thay đổi tùy thuộc vào công ty, mục đích của khoản vay, các yêu cầu mà khách hàng đáp ứng cũng như số tiền và thời hạn mà khách hàng có thể thực hiện.

  Lựa chọn thành công nhất cho người đi vay là khoản vay “miễn phí” (không, ở mức 0%).

  Có thực sự có thể vay được lãi suất 0% không và tại sao nó lại mang lại lợi nhuận cao như vậy?

  Nếu một người tìm đến công ty tốt nhất để vay tiền, rất có thể anh ta sẽ bị từ chối cho vay không lãi suất và họ sẽ gọi lãi suất tiêu chuẩn (đối với công ty này).

  Lý do là vì đối với bất kỳ tổ chức tài chính nào tiền lãi từ khoản vay đều là thu nhập của tổ chức đó. Nếu công ty cho vay không lãi suất thì sẽ không thu được gì. Nhưng cô ấy cần phải duy trì đội ngũ nhân viên, trả tiền thuê mặt bằng và các tiện ích cũng như đóng thuế. Do đó, các tổ chức lớn đơn giản là không đủ khả năng phát hành các khoản vay với lãi suất 0%.

  Các khoản cho vay bằng 0 rất có lợi cho khách hàng vì họ không phải trả quá nhiều cho việc sử dụng tiền. Ví dụ: nếu bạn đã lấy 5.000 UAH, bạn phải trả lại số tiền tương tự mà không được thanh toán vượt mức. Điều này có thể được so sánh với khoản vay thông thường từ người thân hoặc bạn bè (vì họ cũng sẽ không tính lãi cho bạn).

  Làm thế nào để vay tiền trực tuyến không lãi suất?

  Mọi công dân Ukraina, trong độ tuổi từ 18 đến 90, đều có thể đăng ký khoản vay trực tuyến với lãi suất 0%, bất kể nơi cư trú.

  Với sự phát triển của công nghệ, việc đạt được số tiền cần thiết được đơn giản hóa hết mức có thể, không cần phải đợi ngân hàng hoặc tổ chức tài chính vi mô mở cửa, có thể nộp đơn bất cứ lúc nào.

  Vay tiền online không lãi suất cần làm những bước nào?

  1. Phân tích các điều kiện tín dụng và chọn những điều kiện tốt nhất cho nhu cầu của bạn. Hãy chắc chắn tính đến số tiền và thời hạn trả nợ.
  2. Điền vào biểu mẫu bằng cách nhập dữ liệu cá nhân. Một số điện thoại và thông tin hộ chiếu thường là đủ.
  3. Thêm ảnh, scan tài liệu để xác nhận tính xác thực.
  4. Gửi biểu mẫu đến MFI đã được xác minh – Bank-ua để nhân viên xem xét.
  5. Chờ xác nhận khoản vay bằng cách gọi điện hoặc gửi tin nhắn đến các địa chỉ liên hệ được chỉ định.

  Bạn có thể nhận khoản vay không lãi suất trực tuyến bằng cả tiền mặt, nếu có điểm MFI cố định trong thành phố của bạn và bằng cách chuyển khoản sang bất kỳ thẻ ngân hàng đang hoạt động nào. Tùy chọn thứ hai có nhu cầu lớn hơn vì tiền đến gần như ngay lập tức và sẵn sàng để sử dụng.

  Bạn có muốn những điều kiện thoải mái nhất mà không cần cuộc gọi từ đại diện các tổ chức tài chính không? Giải pháp tốt nhất là trả lại khoản vay trực tuyến không lãi suất trong vòng 1-2 tháng hoặc theo các điều khoản được cá nhân phê duyệt khác.

  Vay không lãi suất trực tuyến: ưu điểm

  Vay tiền trực tuyến không lãi suất (Ukraina) tại MFI thực tế và dễ dàng hơn nhiều so với tại một tổ chức ngân hàng lớn. Đặc biệt nếu bạn cần một lượng nhỏ, nhanh chóng và trong thời gian ngắn. Đồng thời, lãi suất miễn lãi dành cho khách hàng mới có giới hạn giảm cũng là điều đáng cân nhắc.

  Điều quan trọng là các tổ chức tài chính vi mô không đưa ra quyết định cho vay dựa trên xếp hạng tín dụng. Có, người dùng nhận được khoản vay trực tuyến với lãi suất 0 phần trăm, ngay cả với lịch sử tín dụng chưa thanh toán hoặc quá hạn trước đó ở các ngân hàng khác. Khả năng nhận được khoản vay đầu tiên cho khách hàng mới có thể bị giới hạn ở một số tiền, tốt nhất là lên tới 3.000 UAH.

  Những ưu điểm khác của khoản vay trực tuyến không lãi suất từ ​​các tổ chức tài chính vi mô được trình bày trên trang web Bank-ua là gì:

  • kết quả nhanh chóng và chuyển tiền vào thẻ, không phải xếp hàng dài và quan liêu;
  • việc xét duyệt hồ sơ được thực hiện tự động, không cần thủ tục;
  • không cần đảm bảo bổ sung: giấy chứng nhận công việc hoặc thuế;
  • lòng trung thành với lịch sử tín dụng của khách hàng – khía cạnh này không được tính đến khi đưa ra quyết định;
  • nhận và trả nợ thuận tiện từ bất kỳ điểm nào, không bị ràng buộc vào một nơi nào. Thanh toán có thể được thực hiện bằng chuyển khoản ngân hàng, sử dụng thẻ hoặc thiết bị đầu cuối, bằng tiền mặt tại quầy thu ngân vào tài khoản được chỉ định. Có thể đóng khoản vay ngay cả từ nước ngoài bằng tài khoản cá nhân của khách hàng.

  Những công ty nào và với những điều kiện nào sẵn sàng phát hành các khoản vay với lãi suất 0%?

  Các ngân hàng Ucraina không phát hành khoản vay bằng 0 dưới bất kỳ điều kiện nào và cho bất kỳ nhóm khách hàng nào. Đối với một số công dân, có thể có những khoản thư giãn nhỏ và các điều kiện thuận lợi cho việc cho vay, nhưng trong mọi trường hợp, lãi suất cho khoản vay sẽ không bằng 0.

  Nhưng ngoài ngân hàng, còn có những công ty khác mà bạn có thể vay tiền: các tổ chức tài chính vi mô. Các tổ chức tài chính vi mô phát hành các khoản vay cho người dân với số lượng nhỏ và trong thời gian ngắn. Bạn không thể vay tiền để mua một căn hộ hoặc một chiếc ô tô ở đây – mọi người đến đây để kiếm tiền trước khi nhận lương, khi ngân sách gia đình không phù hợp vì lý do nào đó. Thông thường, các tổ chức như vậy được liên hệ khi có nhu cầu cấp thiết về một số tiền nhỏ. Ví dụ, nếu máy giặt bị hỏng thì phải sửa chữa gấp, nhưng chi phí đã được ghi gần, không cách nào lấy thêm vài trăm. Giải pháp cho vay trực tuyến không lãi suất sẽ giúp loại bỏ sự bất tiện vì việc đăng ký tốn ít thời gian và công sức nhất và khách hàng sẽ không gặp khó khăn gì trong việc trả nợ đúng hạn.

  Các điều kiện cho vay ở các tổ chức tài chính vi mô gần như giống nhau:

  • số tiền có thể vay: lên tới 5-10 nghìn hryvnia (một số tổ chức tài chính vi mô sẵn sàng tăng hạn mức đối với khách hàng thường xuyên);
  • thời hạn phải trả nợ: tối đa 30 ngày.

  Không giống như các ngân hàng, các tổ chức tài chính vi mô có khả năng phát hành các khoản vay với lãi suất 0%. Đương nhiên, với những điều kiện như vậy, các khoản vay không phải lúc nào cũng được phát hành và không phải tất cả đều liên tiếp. Điều này thường được thực hiện dưới hình thức khuyến mãi để thu hút khách hàng mới. Thông thường, các MFI đặt ra tỷ lệ phần trăm bằng 0 cho những người nộp đơn lần đầu tiên. Ngoài ra, ở tỷ lệ 0 phần trăm, các giới hạn thường bị đánh giá thấp: ví dụ: MFI có thể phát hành tới 10.000 hryvnia cho khách hàng thông thường và lên tới 3.000 cho người vay với lãi suất 0%.

  Danh sách công ty cho vay lãi suất 0%

  Không phải mọi MFI đều có ưu đãi thuận lợi như vậy – một số không phát hành các khoản vay theo các điều kiện như vậy, một số khác thực hiện việc này theo định kỳ (nghĩa là khuyến mãi không phải lúc nào cũng có hiệu lực). Và không có một hoặc hai chục công ty nào có kế hoạch như vậy hoạt động ở Ukraine.

  Để không phải tự mình tìm kiếm và so sánh các điều kiện của từng công ty, bạn có thể tìm danh sách các tổ chức tài chính vi mô phát hành các khoản vay với lãi suất 0% trên Bank-ua. Tại đây bạn sẽ tìm thấy danh sách các tổ chức có đủ điều kiện cần thiết và bạn có thể chọn một phương án phù hợp chỉ trong 5 phút.

  Trong điều kiện truy cập Internet hiện đại, việc vay tiền không phải là vấn đề. Nếu khách hàng đang tìm kiếm khoản vay trực tuyến không lãi suất, các tổ chức tài chính vi mô sẽ đưa ra các điều kiện tốt hơn so với các ngân hàng lớn. Có, khoản tín dụng như vậy có sẵn trong thời gian ngắn hơn, số tiền giới hạn cũng được tính riêng. Nhưng nếu cần tiền gấp và có khả năng trả nợ trong vòng 1-2 tháng thì hợp tác với MFI là giải pháp tối ưu. Tham khảo danh sách Bank-ua, đây là các tổ chức có trong sổ đăng ký quốc gia của Ukraine. Đây là hành vi kinh doanh theo pháp luật hiện hành, đảm bảo tuân thủ các điều khoản của hợp đồng và loại trừ các hành động gian lận.

  Thông tin về các đối tác của chúng tôi

  MFOLiên lạcThông tin hợp pháp
  CCLOanĐiện thoại:

  0 800 750 027

  38 097 583-11-77

  38 093 583-11-77

  38 044 222-77-33

  E-mail:

  help@ccloan.com.ua

  Lịch làm việc:

  xung quanh đồng hồ

  Địa chỉ:

  Ukraine 01024, Kiev, str. Basina, tòa nhà 6

  Tên pháp lý:

  TOV “SS Lone” EDRPOU 40071779

  Giấy phép của Ủy ban Dịch vụ Tài chính Quốc gia:

  Số 1127 ngày 13/04/2017.

  Giám đốc:

  Natalya Valentynivna Klevakina

  ở MiloĐiện thoại:

  38 (044) 337 36 67

  E-mail:

  info@miloan.ua

  Lịch làm việc:

  Phát hành khoản vay – suốt ngày đêm, Dịch vụ hỗ trợ – Từ 8 giờ sáng đến 8 giờ tối

  Địa chỉ:

  Kyiv, Baggovutivska, tòa nhà 17-21

  Tên pháp lý:

  LLC “Miloan” EDRPOU 40484607

  Giấy phép của Ủy ban Dịch vụ Tài chính Quốc gia:

  Số 163 ngày 26/01/2017

  Giám đốc:

  Vynychenko Oleksiy Vitaliyovych

  MoneyveoĐiện thoại:

  0 800 21 9393

  E-mail:

  support@moneyveo.ua

  Lịch làm việc:

  xung quanh đồng hồ

  Địa chỉ:

  01015, m Kyiv, 15-B Phố Leiptsyzka, Tầng 1

  Tên pháp lý:

  OOO “HỖ TRỢ TÀI CHÍNH NHANH CHÓNG MANIVEO” EDRPOU 38569246

  Giấy phép của Ủy ban Dịch vụ Tài chính Quốc gia:

  Số 163 ngày 26/01/2017

  Giám đốc:

  Andronikova Olena Oleksandrivna

  AlexcreditĐiện thoại:

  38 (099) 618 64 64

  38 (097) 618 64 64

  38 (093) 618 64 64

  E-mail:

  mail@alexcredit.com.ua

  Lịch làm việc:

  Các khoản vay được phát hành suốt ngày đêm

  Trung tâm liên hệ: Thứ Hai – Thứ Sáu từ 8 giờ sáng đến 8 giờ tối.

  Thứ bảy và chủ nhật từ 10:00 đến 20:00.

  Địa chỉ:

  49041, Dnipro, st. Ykov Samarskyi, 12-A

  Tên pháp lý:

  LLC “ALEKSKREDIT” EDRPOU 41346335

  Giấy phép của Ủy ban Dịch vụ Tài chính Quốc gia:

  Số 3549 ngày 17/08/2017

  Giám đốc:

  Egorov Vadim Petrovych

  Tín dụng của tôiĐiện thoại:

  073 369 41 11

  067 369 41 11

  050 369 41 11

  0 800 214 111

  E-mail:

  support@mycredit.ua

  Lịch làm việc:

  xung quanh đồng hồ

  Địa chỉ:

  01010, Kiev, quảng trường Arsenalna, 1-B

  Tên pháp lý:

  LLC “1 Cơ quan Bảo đảm Tín dụng Cần thiết” EDRPOU 39861924

  Giấy phép của Ủy ban Dịch vụ Tài chính Quốc gia:

  Số 163 ngày 26/01/2017

  Giám đốc:

  Stenzya Dmytro Vitaliyovych

  Tín dụngKasaĐiện thoại:

  38 044 333 52 22

  38 067 373 37 57

  38 099 373 37 57

  38 063 373 37 57

  E-mail:

  info@creditkasa.ua

  Lịch làm việc:

  các ngày trong tuần từ 8 giờ sáng đến 9 giờ tối

  cuối tuần và ngày lễ: từ 10:00 đến 20:00

  Địa chỉ:

  01133, Kiev, blvd. Lesi Ukrainka, 26, văn phòng. 407

  Tên pháp lý:

  LLC “TÀI CHÍNH TÍN DỤNG UKR” EDRPOU 38548598

  Giấy phép của Ủy ban Dịch vụ Tài chính Quốc gia:

  Số 2401 ngày 08/06/2017

  Giám đốc:

  Maria Mykolaivna Hayvoronska

  CreditPlusĐiện thoại:

  0 (800) 753-363

  E-mail:

  info@creditplus.ua

  Lịch làm việc:

  Phát hành các khoản vay suốt ngày đêm

  Giờ hỗ trợ dịch vụ:

  Thứ Hai-Thứ Sáu: 8 giờ sáng đến 11 giờ tối

  Thứ bảy-chủ nhật: từ 9:00 đến 21:00

  Địa chỉ:

  03062, Kiev, Prospekt Peremogy 90-A

  Tên pháp lý:

  LLC “Aventus UKRAINE” EDRPOU 41078230

  Giấy phép của Ủy ban Dịch vụ Tài chính Quốc gia:

  Số 756 ngày 28/03/2017

  Giám đốc:

  Volodymyr Viktorovych Dovhal

  GoufingouĐiện thoại:

  38 (044) 390 30 31

  E-mail:

  info@gofingo.com.ua

  Địa chỉ:

  04071, Kiev, đường Horiva, 1A

  Tên pháp lý:

  LLC “GOUFINGOU” EDRPOU 42059219

  Giấy phép của Ủy ban Dịch vụ Tài chính Quốc gia:

  Số 876 ngày 07/06/2018

  Giám đốc:

  Ivashchenko Iryna Viktorivna

  Tiền nhanhĐiện thoại:

  0 800 50 10 20

  E-mail:

  info@sgroshi.com

  Địa chỉ: 01032, Kiev, str. Saksaganskyi, 133-A

  Tên pháp lý: LLC “TRUNG TÂM TIÊU DÙNG”, EDRPOU 37356833

  Giấy phép của Ủy ban Dịch vụ Tài chính Quốc gia:

  Số 438 ngày 28/02/2017

  Giám đốc:

  Oleksandr Volodymyrovych Kholod

  Có tiềnĐiện thoại:

  0 800 300 330

  Email: info@e-groshi.com

  Lịch làm việc:

  xung quanh đồng hồ

  Địa chỉ:

  m Dnipro, Đại lộ Bohdan Khmelnytskyi, tòa nhà 180, văn phòng (Sq.) 211

  Tên pháp lý:

  LLC “CÔNG TY TÀI CHÍNH TIỀN ĐIỆN” EDRPOU 43067861

  Giấy phép của Ủy ban Dịch vụ Tài chính Quốc gia:

  Số 1968 ngày 08/10/2019

  Giám đốc:

  Koretskaya Iryna Serhiivna

  Tiền mặt của bạnĐiện thoại:

  0800 202 404

  E-mail:

  zayavka@limefin.com

  Lịch làm việc:

  từ 8h sáng đến 10h tối không nghỉ

  Địa chỉ:

  MYKOLAIV, Pushkinska, tòa nhà 28, văn phòng (Sq.) 7

  Tên pháp lý:

  LLC Vốn vôi EDRPOU 41885310

  Giấy phép của Ủy ban Dịch vụ Tài chính Quốc gia:

  Số 793 ngày 07/05/2019

  Giám đốc:

  Galina Volodymyrivna Lebedeva

  Cái víĐiện thoại:

  +38 (044) 334 44 20

  E-mail:

  info@koshelok.net

  Địa chỉ:

  08135 Vùng Kyiv, quận Kyiv-Svyatoshinsky, Chaika Antonov, tòa nhà 8A

  Tên pháp lý:

  LLC “KOSHELOK” EDRPOU 40842831

  Giấy phép của Ủy ban Dịch vụ Tài chính Quốc gia:

  Số 432 ngày 28.02.2017

  Giám đốc:

  Serhiy Serhiyovych Krylov

  CashberryĐiện thoại:

  0 800 600 770

  E-mail:

  info@cashberry.com.ua

  Lịch làm việc:

  Thứ Hai – Thứ Sáu: 08:00 – 20:00

  Thứ 7 – Thứ 2: 09:00 – 18:00

  Địa chỉ:

  Kyiv Klovsky Uzviz, sinh 7, văn phòng (Sq.) Phòng 103

  Tên pháp lý:

  LLC “Công ty tài chính Đầu tư Tài chính” EDRPOU 40284315

  Giấy phép của Ủy ban Dịch vụ Tài chính Quốc gia:

  Số 1680 ngày 16/05/2017

  Giám đốc:

  Kupriyanov Maksym Serhiyovych

  Tín dụng7Điện thoại:

  0 800 33 07 33

  E-mail:

  info@credit7.ua

  Lịch làm việc:

  Thứ Hai-Thứ Sáu: từ 9 giờ sáng đến 9 giờ tối

  Thứ bảy-chủ nhật: từ 9:00 đến 19:00

  Địa chỉ:

  02081 Kyiv, Dniprovska naberezhna, 25, văn phòng (Sq.) 318

  Tên pháp lý:

  LLC “LINEURA UKRAINE” EDRPOU 42753492

  Giấy phép của Ủy ban Dịch vụ Tài chính Quốc gia:

  Giấy chứng nhận FC số 1177 ngày 19/03/2019

  Giám đốc:

  Shchenichny Andriy Ivanovych

  ForzacreditĐiện thoại:

  0800300770

  Lịch làm việc:

  suốt ngày đêm 24/7

  Địa chỉ:

  04080 Kiev, Vikentia Khvoyki, 15 / 15

  Tên pháp lý:

  LLC “FC” FORZA “EDRPOU 41762679

  Giấy phép của Ủy ban Dịch vụ Tài chính Quốc gia:

  Số 559 ngày 13/04/2018

  Giám đốc:

  Natalia Chebanova

  KF.UAĐiện thoại:

  0 800 30 08 83

  Lịch làm việc:

  xung quanh đồng hồ

  Địa chỉ:

  04080 Kiev, Vikentia Khvoyki, 15 / 15

  Tên pháp lý:

  LLC “FC” FORZA “EDRPOU 41762679

  Giấy phép của Ủy ban Dịch vụ Tài chính Quốc gia:

  Số 559 ngày 13/04/2018

  Giám đốc:

  Natalia Chebanova

  tiền4youĐiện thoại:

  0 800 330 024

  E-mail:

  info@money4you.com.ua

  Lịch làm việc:

  Thứ Hai-Thứ Sáu: 09:00-20:00

  Thứ bảy-thứ tư: 10:00-20:00

  Địa chỉ:

  03150 Kyiv, Kazimyra Malevicha, tòa nhà 87

  Tên pháp lý:

  LLC “Manifo” EDRPOU 42848369

  Giấy phép của Ủy ban Dịch vụ Tài chính Quốc gia:

  Số 1198 ngày 07/05/2019

  Giám đốc:

  Oleg Vasylovich Kuzminov

  Tín dụng SOSĐiện thoại:

  (044) 36 36 767

  0 (800) 211 767

  E-mail:

  support@sos-credit.com.ua

  Lịch làm việc:

  từ 9:00 đến 18:00 (các ngày trong tuần)

  Địa chỉ:

  23, Pochaynynska, Kiev, 04070

  Tên pháp lý:

  LLC “SOS KREDIT” EDRPOU 39487128

  Giấy phép của Ủy ban Dịch vụ Tài chính Quốc gia:

  Số 163 ngày 26/01/2017

  Giám đốc:

  Timofeev Yaroslav Andreyovych

   

  Câu hỏi và câu trả lời

  Làm thế nào để vay hộ chiếu của người khác qua Internet mà không cần lãi suất?
  Việc đăng ký khoản vay không lãi suất trực tuyến bằng hộ chiếu của người khác là bất hợp pháp. Những hành vi lừa đảo như vậy có thể bị phạt 3 năm tù (Điều 190 Bộ luật Hình sự Ukraine).
  Làm thế nào để vay tiền trực tuyến không lãi suất nếu bạn không có thẻ?
  Bạn có thể vay trực tuyến với lãi suất 0% không chỉ qua thẻ ngân hàng mà còn có thể chuyển tiền tại máy tính tiền hoặc thiết bị đầu cuối, và thậm chí bằng cách chuyển phát nhanh.
  Vay tiền trực tuyến không lãi suất là gì?
  Khoản vay trực tuyến không lãi suất là một dịch vụ MFI phổ biến cho phép bạn nhận tiền ngay lập tức mà không cần đăng ký dài dòng. Đây là một số tiền nhỏ trong một khoảng thời gian ngắn. Điều kiện cho vay phụ thuộc vào tổ chức được lựa chọn.
  Tại sao họ không cho vay trực tuyến mà không lãi suất?
  Khoản vay trực tuyến không lãi suất dành cho tất cả công dân Ukraina trong độ tuổi 18-90. Lý do từ chối có thể là do biểu mẫu điền không chính xác, lỗi nhập dữ liệu cá nhân và những điểm không chính xác khác trong thiết kế.
  Vay tiền online không lãi suất ở đâu?
  Các khoản vay trực tuyến không lãi suất có sẵn ở nhiều tổ chức tài chính vi mô. Chúng tôi khuyên bạn nên chọn các phương án đã được chứng minh trên trang web của công ty Bank-ua và chọn các điều kiện tốt nhất để có được khoản vay phù hợp với nhu cầu của bạn.

  Thời hạn cho vay ở mức 0,01% trong thời gian ân hạn

  Tuổi của người vaytừ 18 tuổi
  Lãi suất cho vaytừ 0,01% trong thời gian ân hạn
  Yêu cầu– có hộ chiếu

  – TÍN

  Số tiền vaytừ 100 đến 500.000 UAH
  Thời gian xét duyệt hồ sơtừ 5 phút

  Làm thế nào và ở đâu bạn có thể nhận được một khoản vay với lãi suất 0 phần trăm?

  Một trong những điều kiện đầu tiên mà mọi khách hàng khi vay vốn đều quan tâm đó là lãi suất. Số tiền này có thể thay đổi tùy thuộc vào công ty, mục đích của khoản vay, các yêu cầu mà khách hàng đáp ứng cũng như số tiền và thời hạn mà khách hàng có thể thực hiện.

  Lựa chọn thành công nhất cho người đi vay là khoản vay “miễn phí” (không, ở mức 0%).

  Có thực sự có thể vay được lãi suất 0% không và tại sao nó lại mang lại lợi nhuận cao như vậy?

  Nếu một người tìm đến công ty tốt nhất để vay tiền, rất có thể anh ta sẽ bị từ chối cho vay không lãi suất và họ sẽ gọi lãi suất tiêu chuẩn (đối với công ty này).

  Lý do là vì đối với bất kỳ tổ chức tài chính nào tiền lãi từ khoản vay đều là thu nhập của tổ chức đó. Nếu công ty cho vay không lãi suất thì sẽ không thu được gì. Nhưng cô ấy cần phải duy trì đội ngũ nhân viên, trả tiền thuê mặt bằng và các tiện ích cũng như đóng thuế. Do đó, các tổ chức lớn đơn giản là không đủ khả năng phát hành các khoản vay với lãi suất 0%.

  Các khoản cho vay bằng 0 rất có lợi cho khách hàng vì họ không phải trả quá nhiều cho việc sử dụng tiền. Ví dụ: nếu bạn đã lấy 5.000 UAH, bạn phải trả lại số tiền tương tự mà không được thanh toán vượt mức. Điều này có thể được so sánh với khoản vay thông thường từ người thân hoặc bạn bè (vì họ cũng sẽ không tính lãi cho bạn).

  Làm thế nào để vay tiền trực tuyến không lãi suất?

  Mọi công dân Ukraina, trong độ tuổi từ 18 đến 90, đều có thể đăng ký khoản vay trực tuyến với lãi suất 0%, bất kể nơi cư trú.

  Với sự phát triển của công nghệ, việc đạt được số tiền cần thiết được đơn giản hóa hết mức có thể, không cần phải đợi ngân hàng hoặc tổ chức tài chính vi mô mở cửa, có thể nộp đơn bất cứ lúc nào.

  Vay tiền online không lãi suất cần làm những bước nào?

  1. Phân tích các điều kiện tín dụng và chọn những điều kiện tốt nhất cho nhu cầu của bạn. Hãy chắc chắn tính đến số tiền và thời hạn trả nợ.
  2. Điền vào biểu mẫu bằng cách nhập dữ liệu cá nhân. Một số điện thoại và thông tin hộ chiếu thường là đủ.
  3. Thêm ảnh, scan tài liệu để xác nhận tính xác thực.
  4. Gửi biểu mẫu đến MFI đã được xác minh – Bank-ua để nhân viên xem xét.
  5. Chờ xác nhận khoản vay bằng cách gọi điện hoặc gửi tin nhắn đến các địa chỉ liên hệ được chỉ định.

  Bạn có thể nhận khoản vay không lãi suất trực tuyến bằng cả tiền mặt, nếu có điểm MFI cố định trong thành phố của bạn và bằng cách chuyển khoản sang bất kỳ thẻ ngân hàng đang hoạt động nào. Tùy chọn thứ hai có nhu cầu lớn hơn vì tiền đến gần như ngay lập tức và sẵn sàng để sử dụng.

  Bạn có muốn những điều kiện thoải mái nhất mà không cần cuộc gọi từ đại diện các tổ chức tài chính không? Giải pháp tốt nhất là trả lại khoản vay trực tuyến không lãi suất trong vòng 1-2 tháng hoặc theo các điều khoản được cá nhân phê duyệt khác.

  Vay không lãi suất trực tuyến: ưu điểm

  Vay tiền trực tuyến không lãi suất (Ukraina) tại MFI thực tế và dễ dàng hơn nhiều so với tại một tổ chức ngân hàng lớn. Đặc biệt nếu bạn cần một lượng nhỏ, nhanh chóng và trong thời gian ngắn. Đồng thời, lãi suất miễn lãi dành cho khách hàng mới có giới hạn giảm cũng là điều đáng cân nhắc.

  Điều quan trọng là các tổ chức tài chính vi mô không đưa ra quyết định cho vay dựa trên xếp hạng tín dụng. Có, người dùng nhận được khoản vay trực tuyến với lãi suất 0 phần trăm, ngay cả với lịch sử tín dụng chưa thanh toán hoặc quá hạn trước đó ở các ngân hàng khác. Khả năng nhận được khoản vay đầu tiên cho khách hàng mới có thể bị giới hạn ở một số tiền, tốt nhất là lên tới 3.000 UAH.

  Những ưu điểm khác của khoản vay trực tuyến không lãi suất từ ​​các tổ chức tài chính vi mô được trình bày trên trang web Bank-ua là gì:

  • kết quả nhanh chóng và chuyển tiền vào thẻ, không phải xếp hàng dài và quan liêu;
  • việc xét duyệt hồ sơ được thực hiện tự động, không cần thủ tục;
  • không cần đảm bảo bổ sung: giấy chứng nhận công việc hoặc thuế;
  • lòng trung thành với lịch sử tín dụng của khách hàng – khía cạnh này không được tính đến khi đưa ra quyết định;
  • nhận và trả nợ thuận tiện từ bất kỳ điểm nào, không bị ràng buộc vào một nơi nào. Thanh toán có thể được thực hiện bằng chuyển khoản ngân hàng, sử dụng thẻ hoặc thiết bị đầu cuối, bằng tiền mặt tại quầy thu ngân vào tài khoản được chỉ định. Có thể đóng khoản vay ngay cả từ nước ngoài bằng tài khoản cá nhân của khách hàng.

  Những công ty nào và với những điều kiện nào sẵn sàng phát hành các khoản vay với lãi suất 0%?

  Các ngân hàng Ucraina không phát hành khoản vay bằng 0 dưới bất kỳ điều kiện nào và cho bất kỳ nhóm khách hàng nào. Đối với một số công dân, có thể có những khoản thư giãn nhỏ và các điều kiện thuận lợi cho việc cho vay, nhưng trong mọi trường hợp, lãi suất cho khoản vay sẽ không bằng 0.

  Nhưng ngoài ngân hàng, còn có những công ty khác mà bạn có thể vay tiền: các tổ chức tài chính vi mô. Các tổ chức tài chính vi mô phát hành các khoản vay cho người dân với số lượng nhỏ và trong thời gian ngắn. Bạn không thể vay tiền để mua một căn hộ hoặc một chiếc ô tô ở đây – mọi người đến đây để kiếm tiền trước khi nhận lương, khi ngân sách gia đình không phù hợp vì lý do nào đó. Thông thường, các tổ chức như vậy được liên hệ khi có nhu cầu cấp thiết về một số tiền nhỏ. Ví dụ, nếu máy giặt bị hỏng thì phải sửa chữa gấp, nhưng chi phí đã được ghi gần, không cách nào lấy thêm vài trăm. Giải pháp cho vay trực tuyến không lãi suất sẽ giúp loại bỏ sự bất tiện vì việc đăng ký tốn ít thời gian và công sức nhất và khách hàng sẽ không gặp khó khăn gì trong việc trả nợ đúng hạn.

  Các điều kiện cho vay ở các tổ chức tài chính vi mô gần như giống nhau:

  • số tiền có thể vay: lên tới 5-10 nghìn hryvnia (một số tổ chức tài chính vi mô sẵn sàng tăng hạn mức đối với khách hàng thường xuyên);
  • thời hạn phải trả nợ: tối đa 30 ngày.

  Không giống như các ngân hàng, các tổ chức tài chính vi mô có khả năng phát hành các khoản vay với lãi suất 0%. Đương nhiên, với những điều kiện như vậy, các khoản vay không phải lúc nào cũng được phát hành và không phải tất cả đều liên tiếp. Điều này thường được thực hiện dưới hình thức khuyến mãi để thu hút khách hàng mới. Thông thường, các MFI đặt ra tỷ lệ phần trăm bằng 0 cho những người nộp đơn lần đầu tiên. Ngoài ra, ở tỷ lệ 0 phần trăm, các giới hạn thường bị đánh giá thấp: ví dụ: MFI có thể phát hành tới 10.000 hryvnia cho khách hàng thông thường và lên tới 3.000 cho người vay với lãi suất 0%.

  Danh sách công ty cho vay lãi suất 0%

  Không phải mọi MFI đều có ưu đãi thuận lợi như vậy – một số không phát hành các khoản vay theo các điều kiện như vậy, một số khác thực hiện việc này theo định kỳ (nghĩa là khuyến mãi không phải lúc nào cũng có hiệu lực). Và không có một hoặc hai chục công ty nào có kế hoạch như vậy hoạt động ở Ukraine.

  Để không phải tự mình tìm kiếm và so sánh các điều kiện của từng công ty, bạn có thể tìm danh sách các tổ chức tài chính vi mô phát hành các khoản vay với lãi suất 0% trên Bank-ua. Tại đây bạn sẽ tìm thấy danh sách các tổ chức có đủ điều kiện cần thiết và bạn có thể chọn một phương án phù hợp chỉ trong 5 phút.

  Trong điều kiện truy cập Internet hiện đại, việc vay tiền không phải là vấn đề. Nếu khách hàng đang tìm kiếm khoản vay trực tuyến không lãi suất, các tổ chức tài chính vi mô sẽ đưa ra các điều kiện tốt hơn so với các ngân hàng lớn. Có, khoản tín dụng như vậy có sẵn trong thời gian ngắn hơn, số tiền giới hạn cũng được tính riêng. Nhưng nếu cần tiền gấp và có khả năng trả nợ trong vòng 1-2 tháng thì hợp tác với MFI là giải pháp tối ưu. Tham khảo danh sách Bank-ua, đây là các tổ chức có trong sổ đăng ký quốc gia của Ukraine. Đây là hành vi kinh doanh theo pháp luật hiện hành, đảm bảo tuân thủ các điều khoản của hợp đồng và loại trừ các hành động gian lận.

  Thông tin về các đối tác của chúng tôi

  MFOLiên lạcThông tin hợp pháp
  CCLOanĐiện thoại:

  0 800 750 027

  38 097 583-11-77

  38 093 583-11-77

  38 044 222-77-33

  E-mail:

  help@ccloan.com.ua

  Lịch làm việc:

  xung quanh đồng hồ

  Địa chỉ:

  Ukraine 01024, Kiev, str. Basina, tòa nhà 6

  Tên pháp lý:

  TOV “SS Lone” EDRPOU 40071779

  Giấy phép của Ủy ban Dịch vụ Tài chính Quốc gia:

  Số 1127 ngày 13/04/2017.

  Giám đốc:

  Natalya Valentynivna Klevakina

  ở MiloĐiện thoại:

  38 (044) 337 36 67

  E-mail:

  info@miloan.ua

  Lịch làm việc:

  Phát hành khoản vay – suốt ngày đêm, Dịch vụ hỗ trợ – Từ 8 giờ sáng đến 8 giờ tối

  Địa chỉ:

  Kyiv, Baggovutivska, tòa nhà 17-21

  Tên pháp lý:

  LLC “Miloan” EDRPOU 40484607

  Giấy phép của Ủy ban Dịch vụ Tài chính Quốc gia:

  Số 163 ngày 26/01/2017

  Giám đốc:

  Vynychenko Oleksiy Vitaliyovych

  MoneyveoĐiện thoại:

  0 800 21 9393

  E-mail:

  support@moneyveo.ua

  Lịch làm việc:

  xung quanh đồng hồ

  Địa chỉ:

  01015, m Kyiv, 15-B Phố Leiptsyzka, Tầng 1

  Tên pháp lý:

  OOO “HỖ TRỢ TÀI CHÍNH NHANH CHÓNG MANIVEO” EDRPOU 38569246

  Giấy phép của Ủy ban Dịch vụ Tài chính Quốc gia:

  Số 163 ngày 26/01/2017

  Giám đốc:

  Andronikova Olena Oleksandrivna

  AlexcreditĐiện thoại:

  38 (099) 618 64 64

  38 (097) 618 64 64

  38 (093) 618 64 64

  E-mail:

  mail@alexcredit.com.ua

  Lịch làm việc:

  Các khoản vay được phát hành suốt ngày đêm

  Trung tâm liên hệ: Thứ Hai – Thứ Sáu từ 8 giờ sáng đến 8 giờ tối.

  Thứ bảy và chủ nhật từ 10:00 đến 20:00.

  Địa chỉ:

  49041, Dnipro, st. Ykov Samarskyi, 12-A

  Tên pháp lý:

  LLC “ALEKSKREDIT” EDRPOU 41346335

  Giấy phép của Ủy ban Dịch vụ Tài chính Quốc gia:

  Số 3549 ngày 17/08/2017

  Giám đốc:

  Egorov Vadim Petrovych

  Tín dụng của tôiĐiện thoại:

  073 369 41 11

  067 369 41 11

  050 369 41 11

  0 800 214 111

  E-mail:

  support@mycredit.ua

  Lịch làm việc:

  xung quanh đồng hồ

  Địa chỉ:

  01010, Kiev, quảng trường Arsenalna, 1-B

  Tên pháp lý:

  LLC “1 Cơ quan Bảo đảm Tín dụng Cần thiết” EDRPOU 39861924

  Giấy phép của Ủy ban Dịch vụ Tài chính Quốc gia:

  Số 163 ngày 26/01/2017

  Giám đốc:

  Stenzya Dmytro Vitaliyovych

  Tín dụngKasaĐiện thoại:

  38 044 333 52 22

  38 067 373 37 57

  38 099 373 37 57

  38 063 373 37 57

  E-mail:

  info@creditkasa.ua

  Lịch làm việc:

  các ngày trong tuần từ 8 giờ sáng đến 9 giờ tối

  cuối tuần và ngày lễ: từ 10:00 đến 20:00

  Địa chỉ:

  01133, Kiev, blvd. Lesi Ukrainka, 26, văn phòng. 407

  Tên pháp lý:

  LLC “TÀI CHÍNH TÍN DỤNG UKR” EDRPOU 38548598

  Giấy phép của Ủy ban Dịch vụ Tài chính Quốc gia:

  Số 2401 ngày 08/06/2017

  Giám đốc:

  Maria Mykolaivna Hayvoronska

  CreditPlusĐiện thoại:

  0 (800) 753-363

  E-mail:

  info@creditplus.ua

  Lịch làm việc:

  Phát hành các khoản vay suốt ngày đêm

  Giờ hỗ trợ dịch vụ:

  Thứ Hai-Thứ Sáu: 8 giờ sáng đến 11 giờ tối

  Thứ bảy-chủ nhật: từ 9:00 đến 21:00

  Địa chỉ:

  03062, Kiev, Prospekt Peremogy 90-A

  Tên pháp lý:

  LLC “Aventus UKRAINE” EDRPOU 41078230

  Giấy phép của Ủy ban Dịch vụ Tài chính Quốc gia:

  Số 756 ngày 28/03/2017

  Giám đốc:

  Volodymyr Viktorovych Dovhal

  GoufingouĐiện thoại:

  38 (044) 390 30 31

  E-mail:

  info@gofingo.com.ua

  Địa chỉ:

  04071, Kiev, đường Horiva, 1A

  Tên pháp lý:

  LLC “GOUFINGOU” EDRPOU 42059219

  Giấy phép của Ủy ban Dịch vụ Tài chính Quốc gia:

  Số 876 ngày 07/06/2018

  Giám đốc:

  Ivashchenko Iryna Viktorivna

  Tiền nhanhĐiện thoại:

  0 800 50 10 20

  E-mail:

  info@sgroshi.com

  Địa chỉ: 01032, Kiev, str. Saksaganskyi, 133-A

  Tên pháp lý: LLC “TRUNG TÂM TIÊU DÙNG”, EDRPOU 37356833

  Giấy phép của Ủy ban Dịch vụ Tài chính Quốc gia:

  Số 438 ngày 28/02/2017

  Giám đốc:

  Oleksandr Volodymyrovych Kholod

  Có tiềnĐiện thoại:

  0 800 300 330

  Email: info@e-groshi.com

  Lịch làm việc:

  xung quanh đồng hồ

  Địa chỉ:

  m Dnipro, Đại lộ Bohdan Khmelnytskyi, tòa nhà 180, văn phòng (Sq.) 211

  Tên pháp lý:

  LLC “CÔNG TY TÀI CHÍNH TIỀN ĐIỆN” EDRPOU 43067861

  Giấy phép của Ủy ban Dịch vụ Tài chính Quốc gia:

  Số 1968 ngày 08/10/2019

  Giám đốc:

  Koretskaya Iryna Serhiivna

  Tiền mặt của bạnĐiện thoại:

  0800 202 404

  E-mail:

  zayavka@limefin.com

  Lịch làm việc:

  từ 8h sáng đến 10h tối không nghỉ

  Địa chỉ:

  MYKOLAIV, Pushkinska, tòa nhà 28, văn phòng (Sq.) 7

  Tên pháp lý:

  LLC Vốn vôi EDRPOU 41885310

  Giấy phép của Ủy ban Dịch vụ Tài chính Quốc gia:

  Số 793 ngày 07/05/2019

  Giám đốc:

  Galina Volodymyrivna Lebedeva

  Cái víĐiện thoại:

  +38 (044) 334 44 20

  E-mail:

  info@koshelok.net

  Địa chỉ:

  08135 Vùng Kyiv, quận Kyiv-Svyatoshinsky, Chaika Antonov, tòa nhà 8A

  Tên pháp lý:

  LLC “KOSHELOK” EDRPOU 40842831

  Giấy phép của Ủy ban Dịch vụ Tài chính Quốc gia:

  Số 432 ngày 28.02.2017

  Giám đốc:

  Serhiy Serhiyovych Krylov

  CashberryĐiện thoại:

  0 800 600 770

  E-mail:

  info@cashberry.com.ua

  Lịch làm việc:

  Thứ Hai – Thứ Sáu: 08:00 – 20:00

  Thứ 7 – Thứ 2: 09:00 – 18:00

  Địa chỉ:

  Kyiv Klovsky Uzviz, sinh 7, văn phòng (Sq.) Phòng 103

  Tên pháp lý:

  LLC “Công ty tài chính Đầu tư Tài chính” EDRPOU 40284315

  Giấy phép của Ủy ban Dịch vụ Tài chính Quốc gia:

  Số 1680 ngày 16/05/2017

  Giám đốc:

  Kupriyanov Maksym Serhiyovych

  Tín dụng7Điện thoại:

  0 800 33 07 33

  E-mail:

  info@credit7.ua

  Lịch làm việc:

  Thứ Hai-Thứ Sáu: từ 9 giờ sáng đến 9 giờ tối

  Thứ bảy-chủ nhật: từ 9:00 đến 19:00

  Địa chỉ:

  02081 Kyiv, Dniprovska naberezhna, 25, văn phòng (Sq.) 318

  Tên pháp lý:

  LLC “LINEURA UKRAINE” EDRPOU 42753492

  Giấy phép của Ủy ban Dịch vụ Tài chính Quốc gia:

  Giấy chứng nhận FC số 1177 ngày 19/03/2019

  Giám đốc:

  Shchenichny Andriy Ivanovych

  ForzacreditĐiện thoại:

  0800300770

  Lịch làm việc:

  suốt ngày đêm 24/7

  Địa chỉ:

  04080 Kiev, Vikentia Khvoyki, 15 / 15

  Tên pháp lý:

  LLC “FC” FORZA “EDRPOU 41762679

  Giấy phép của Ủy ban Dịch vụ Tài chính Quốc gia:

  Số 559 ngày 13/04/2018

  Giám đốc:

  Natalia Chebanova

  KF.UAĐiện thoại:

  0 800 30 08 83

  Lịch làm việc:

  xung quanh đồng hồ

  Địa chỉ:

  04080 Kiev, Vikentia Khvoyki, 15 / 15

  Tên pháp lý:

  LLC “FC” FORZA “EDRPOU 41762679

  Giấy phép của Ủy ban Dịch vụ Tài chính Quốc gia:

  Số 559 ngày 13/04/2018

  Giám đốc:

  Natalia Chebanova

  tiền4youĐiện thoại:

  0 800 330 024

  E-mail:

  info@money4you.com.ua

  Lịch làm việc:

  Thứ Hai-Thứ Sáu: 09:00-20:00

  Thứ bảy-thứ tư: 10:00-20:00

  Địa chỉ:

  03150 Kyiv, Kazimyra Malevicha, tòa nhà 87

  Tên pháp lý:

  LLC “Manifo” EDRPOU 42848369

  Giấy phép của Ủy ban Dịch vụ Tài chính Quốc gia:

  Số 1198 ngày 07/05/2019

  Giám đốc:

  Oleg Vasylovich Kuzminov

  Tín dụng SOSĐiện thoại:

  (044) 36 36 767

  0 (800) 211 767

  E-mail:

  support@sos-credit.com.ua

  Lịch làm việc:

  từ 9:00 đến 18:00 (các ngày trong tuần)

  Địa chỉ:

  23, Pochaynynska, Kiev, 04070

  Tên pháp lý:

  LLC “SOS KREDIT” EDRPOU 39487128

  Giấy phép của Ủy ban Dịch vụ Tài chính Quốc gia:

  Số 163 ngày 26/01/2017

  Giám đốc:

  Timofeev Yaroslav Andreyovych