Các khoản vay không có giấy chứng nhận thu nhập

Chọn số tiền và thời hạn vay

Số tiền vay
 vnd
Trong thời gian
 ngày

Gửi đơn xin vay tiền của bạn

  MoneyWatcher

  Bạn muốn vay tiền với điều kiện thuận lợi nhất?

  Viết thư cho bản tin của chúng tôi với các chương trình khuyến mãi từ các công ty tín dụng

  Quy tắc của chúng tôi là không quá 1 lá thư mỗi tháng.

  Các khoản vay tốt nhất cho 19 Tháng Bảy 2024

  (0)
  Thanh toán
  1002 vnd
  =
  Cơ quan tín dụng
  1000 vnd
  +
  Nhiệm vụ
  2 vnd
  Khoản vay đầu tiên
  0 - 25000 vnd
  Số tiền tối đa
  25000 vnd
  Thuật ngữ
  1 - 90 ngày
  Vấn đề
  Thời gian phát hành
  5
  Lịch trình
  24/7
  Tuổi
  21-70
  (0)
  Thanh toán
  1002 vnd
  =
  Cơ quan tín dụng
  1000 vnd
  +
  Nhiệm vụ
  2 vnd
  Khoản vay đầu tiên
  0 - 5000000 vnd
  Số tiền tối đa
  5000000 vnd
  Thuật ngữ
  1 - 30 ngày
  Vấn đề
  Thời gian phát hành
  5
  Lịch trình
  24/7
  Tuổi
  18-65
  (0)
  Thanh toán
  1000 vnd
  =
  Cơ quan tín dụng
  1000 vnd
  +
  Nhiệm vụ
  0 vnd
  Khoản vay đầu tiên
  0 - 10000 vnd
  Số tiền tối đa
  10000 vnd
  Thuật ngữ
  1 - 30 ngày
  Vấn đề
  Thời gian phát hành
  15
  Lịch trình
  24/7
  Tuổi
  18-65
  (0)
  Thanh toán
  1002 vnd
  =
  Cơ quan tín dụng
  1000 vnd
  +
  Nhiệm vụ
  2 vnd
  Khoản vay đầu tiên
  0 - 30000000 vnd
  Số tiền tối đa
  30000000 vnd
  Thuật ngữ
  1 - 12 ngày
  Vấn đề
  Thời gian phát hành
  5
  Lịch trình
  24/7
  Tuổi
  22-55
  (0)
  Thanh toán
  1002 vnd
  =
  Cơ quan tín dụng
  1000 vnd
  +
  Nhiệm vụ
  2 vnd
  Khoản vay đầu tiên
  0 - 2000000 vnd
  Số tiền tối đa
  2000000 vnd
  Thuật ngữ
  1 - 180 ngày
  Vấn đề
  Thời gian phát hành
  10
  Lịch trình
  24/7
  Tuổi
  21-70
  (0)
  Thanh toán
  3000 vnd
  =
  Cơ quan tín dụng
  1000 vnd
  +
  Nhiệm vụ
  2000 vnd
  Khoản vay đầu tiên
  0 - 15000 vnd
  Số tiền tối đa
  15000 vnd
  Thuật ngữ
  1 - 720 ngày
  Vấn đề
  Thời gian phát hành
  15
  Lịch trình
  24/7
  Tuổi
  18-60
  (0)
  Thanh toán
  1002 vnd
  =
  Cơ quan tín dụng
  1000 vnd
  +
  Nhiệm vụ
  2 vnd
  Khoản vay đầu tiên
  0 - 10000 vnd
  Số tiền tối đa
  10000 vnd
  Thuật ngữ
  1 - 30 ngày
  Vấn đề
  Thời gian phát hành
  15
  Lịch trình
  24/7
  Tuổi
  18-65
  (0)
  Thanh toán
  1000 vnd
  =
  Cơ quan tín dụng
  1000 vnd
  +
  Nhiệm vụ
  0 vnd
  Khoản vay đầu tiên
  0 - 1000 vnd
  Số tiền tối đa
  10000000 vnd
  Thuật ngữ
  1 - 30 ngày
  Vấn đề
  Thời gian phát hành
  Lịch trình
  Tuổi
  22-55
  (0)
  Thanh toán
  1002 vnd
  =
  Cơ quan tín dụng
  1000 vnd
  +
  Nhiệm vụ
  2 vnd
  Khoản vay đầu tiên
  0 - 4000000 vnd
  Số tiền tối đa
  4000000 vnd
  Thuật ngữ
  1 - 30 ngày
  Vấn đề
  Thời gian phát hành
  15
  Lịch trình
  24/7
  Tuổi
  19-70
  (0)
  Thanh toán
  3920 vnd
  =
  Cơ quan tín dụng
  1000 vnd
  +
  Nhiệm vụ
  2920 vnd
  Khoản vay đầu tiên
  0 - 10000000 vnd
  Số tiền tối đa
  10000000 vnd
  Thuật ngữ
  92 - 183 ngày
  Vấn đề
  Thời gian phát hành
  15
  Lịch trình
  24/7
  Tuổi
  20-55
  (0)
  Thanh toán
  4650 vnd
  =
  Cơ quan tín dụng
  1000 vnd
  +
  Nhiệm vụ
  3650 vnd
  Khoản vay đầu tiên
  500000 - 500000 vnd
  Số tiền tối đa
  20000000 vnd
  Thuật ngữ
  91 - 182 ngày
  Vấn đề
  Thời gian phát hành
  15
  Lịch trình
  11/7
  Tuổi
  18-70
  (0)
  Thanh toán
  3000 vnd
  =
  Cơ quan tín dụng
  1000 vnd
  +
  Nhiệm vụ
  2000 vnd
  Khoản vay đầu tiên
  0 - 15000 vnd
  Số tiền tối đa
  15000 vnd
  Thuật ngữ
  1 - 720 ngày
  Vấn đề
  Thời gian phát hành
  15
  Lịch trình
  24/7
  Tuổi
  18-60
  (0)
  Thanh toán
  1000 vnd
  =
  Cơ quan tín dụng
  1000 vnd
  +
  Nhiệm vụ
  0 vnd
  Khoản vay đầu tiên
  0 - 1000 vnd
  Số tiền tối đa
  1000 vnd
  Thuật ngữ
  1 - 30 ngày
  Vấn đề
  Thời gian phát hành
  15
  Lịch trình
  24/7
  Tuổi
  18-65
  (0)
  Thanh toán
  1002 vnd
  =
  Cơ quan tín dụng
  1000 vnd
  +
  Nhiệm vụ
  2 vnd
  Khoản vay đầu tiên
  0 - 14800000 vnd
  Số tiền tối đa
  14800000 vnd
  Thuật ngữ
  1 - 90 ngày
  Vấn đề
  Thời gian phát hành
  5
  Lịch trình
  24/7
  Tuổi
  18-65
  (0)
  Thanh toán
  1002 vnd
  =
  Cơ quan tín dụng
  1000 vnd
  +
  Nhiệm vụ
  2 vnd
  Khoản vay đầu tiên
  0 - 10000 vnd
  Số tiền tối đa
  10000 vnd
  Thuật ngữ
  1 - 30 ngày
  Vấn đề
  Thời gian phát hành
  5
  Lịch trình
  24/7
  Tuổi
  18-65
  (0)
  Thanh toán
  1000 vnd
  =
  Cơ quan tín dụng
  1000 vnd
  +
  Nhiệm vụ
  0 vnd
  Khoản vay đầu tiên
  0 - 20000000 vnd
  Số tiền tối đa
  20000000 vnd
  Thuật ngữ
  3 - 365 ngày
  Vấn đề
  Thời gian phát hành
  10
  Lịch trình
  24/7
  Tuổi
  20-60
  (0)
  Thanh toán
  3000 vnd
  =
  Cơ quan tín dụng
  1000 vnd
  +
  Nhiệm vụ
  2000 vnd
  Khoản vay đầu tiên
  0 - 15000 vnd
  Số tiền tối đa
  15050 vnd
  Thuật ngữ
  1 - 720 ngày
  Vấn đề
  Thời gian phát hành
  15
  Lịch trình
  24/7
  Tuổi
  18-60
  (0)
  Thanh toán
  1002 vnd
  =
  Cơ quan tín dụng
  1000 vnd
  +
  Nhiệm vụ
  2 vnd
  Khoản vay đầu tiên
  0 - 2000000 vnd
  Số tiền tối đa
  2000000 vnd
  Thuật ngữ
  1 - 180 ngày
  Vấn đề
  Thời gian phát hành
  30
  Lịch trình
  24/7
  Tuổi
  22-68
  Результаты не соответствующие условиям первого кредита
  Результаты не соответствующие вашим критериям сравнения

  Vay tiền online không cần tài liệu tham khảo là giải pháp đơn giản, nhanh chóng

  Khi đăng ký vay tiền tại tổ chức ngân hàng, một vấn đề thường nảy sinh – không thể vay tiền trực tuyến mà không có tài liệu tham khảo. Những tài liệu như vậy được đưa vào danh sách tiêu chuẩn theo yêu cầu của các ngân hàng lớn. Mục đích chính là đánh giá khả năng thanh toán của người đi vay. Nhưng khi người dân có thu nhập không chính thức, nhận lương trong phong bì thì không thể có được sự xác nhận như vậy.

  Giải pháp sẽ là chuyển sang các MFI, nơi mang đến cơ hội vay tiền trực tuyến mà không cần người giới thiệu và người bảo lãnh. Đôi khi các khoản vay tương tự được phát hành tại ngân hàng, nhưng thường với số lượng nhỏ và có khả năng bị từ chối rất cao (hoặc được chấp thuận nhưng với các điều kiện có lợi nhất cho ngân hàng).

  Bạn có thể nhận được một khoản vay mà không cần bằng chứng thu nhập từ các tổ chức tài chính vi mô (MFI) khác nhau. Để không gặp phải những kẻ lừa đảo, bạn nên chọn các tổ chức đã đăng ký trong sổ đăng ký quốc gia. Các công ty như vậy được trình bày trên cổng thông tin BANK-UA.

  Tại sao việc vay vốn không có giấy chứng nhận thu nhập ngân hàng lại khó khăn đến vậy?

  Rất khó để vay được tiền nếu không có bằng chứng thu nhập từ ngân hàng và trong nhiều trường hợp, điều đó là không thể, ngay cả khi chỉ cần một số tiền nhỏ.

  Tại sao như vậy? Bởi vì các ngân hàng chủ yếu chuyên về các khoản vay lớn hơn được phát hành trong thời gian dài. Vì vậy, công ty sẽ rất rủi ro nếu cấp một khoản vay cho người không có việc làm chính thức và/hoặc thu nhập ở mức trung bình trở lên. Hơn nữa, ngay cả khi một người nói rằng anh ta có một công việc tốt và kiếm được nhiều tiền, nhưng không chính thức, ngân hàng sẽ không thể xác minh điều này bằng bất kỳ cách nào. Và chắc chắn là không đáng để khách hàng tin lời khi nói đến hàng chục hoặc hàng trăm nghìn hryvnia.

  Vì lý do này, các ngân hàng yêu cầu mỗi khách hàng phải có một gói tài liệu lớn như vậy và đưa ra rất nhiều yêu cầu.

  Ai có thể vay tiền từ ngân hàng cố định hoặc đăng ký vay trực tuyến mà không cần tài liệu tham khảo? Về cơ bản, đây là những người sở hữu tài sản: ô tô, bất động sản. Đồng thời, ngân hàng đề nghị cung cấp chúng làm tài sản thế chấp cho khoản vay. Từ các tài liệu cần phải cung cấp quyền sở hữu.

  Ngoài ra, chắc chắn rằng những người có lịch sử tín dụng tốt, tức là trả nợ đúng hạn và không bị tòa án đòi nợ, sẽ có lợi thế nhận được tín dụng. Nếu người đó thành công trong việc được chấp thuận thì các điều khoản của hợp đồng sẽ có một số lợi ích. Đây là những thời hạn thanh toán dài hơn và có thể là số tiền lớn hơn so với các MFI.

  Nhưng cũng có những nhược điểm của tùy chọn này:

  • khả năng cao sẽ gọi đến nơi làm việc để xác nhận thông tin việc làm;
  • thời gian phê duyệt khoản vay dài (thường phải mất vài ngày);
  • Có thể yêu cầu người vay phải đạt đến một độ tuổi nhất định, chẳng hạn như 21.

  Tín dụng trực tuyến không có giấy chứng nhận thu nhập khi mua hàng tại cửa hàng

  Các ngân hàng cung cấp tùy chọn vay tiền trực tuyến mà không cần tài liệu tham khảo và người bảo lãnh về tùy chọn mục tiêu. Các cửa hàng kim khí, đồ nội thất và vật liệu xây dựng lớn thường có đại diện để thu xếp khoản vay cho một giao dịch mua cụ thể. Đối với lựa chọn như vậy, việc xuất trình hộ chiếu và mã nhận dạng cũng như tiến hành kiểm tra lịch sử tín dụng của nhân viên là đủ. Nếu không có khoản nợ nào và lịch sử đủ trong sạch thì đơn xin vay trực tuyến không cần tài liệu tham khảo sẽ được phê duyệt và người mua sẽ nhận được sản phẩm như mong muốn.

  Ưu điểm của tùy chọn này là đăng ký nhanh chóng, nhược điểm là phân bổ vốn có mục tiêu mà không có khả năng sử dụng chúng cho các nhu cầu khác.

  Những công ty nào cho phép bạn phát hành khoản vay mà không cần chứng minh thu nhập?

  Một giải pháp thay thế là khoản vay trực tuyến không có tài liệu tham khảo trong một tổ chức tài chính vi mô. Các tổ chức như vậy có thủ tục cho vay đơn giản hóa. Tuy nhiên, điều này có thể có lãi suất cao hơn.

  Quyết định đăng ký khoản vay trực tuyến mà không cần giấy chứng nhận thu nhập từ MFI có một số lợi thế đáng kể:

  1. Phê duyệt khoản vay dành cho những người không có việc làm chính thức, người thất nghiệp. Giấy chứng nhận từ nơi làm việc không được bao gồm trong gói tài liệu cần thiết.
  2. Cho vay nhanh nhất. Nếu dữ liệu được nhập chính xác và điền vào các biểu mẫu, tiền sẽ đến thẻ hoặc dưới hình thức chuyển tiền trong vòng 5-20 phút.
  3. Khả năng vay tiền trực tuyến mà không cần tài liệu tham khảo và người bảo lãnh. Khách hàng sẽ tiết kiệm thời gian trong việc thu thập tài liệu cũng như sự lo lắng của những người thân yêu của mình, những người không phải lúc nào cũng sẵn sàng đồng ý chịu thêm trách nhiệm.
  4. Lịch sử tín dụng không được tính đến. Các tổ chức tài chính vi mô phát hành các khoản vay ngay cả khi khách hàng có lịch sử tín dụng tiêu cực hoặc đang nợ ngân hàng các khoản thanh toán. Nhưng nếu khách hàng gặp “vấn đề” với MFI thì rất có thể khoản vay sẽ bị từ chối.

  Thời gian trung bình của một đơn đăng ký tại MFI là 15 phút, sau đó khách hàng có thể nhận được tiền ngay lập tức. Xác suất bị từ chối ở các tổ chức tài chính vi mô là cực kỳ nhỏ và không vượt quá 2-3% (so với 30-40% ở văn phòng ngân hàng).

  Thời hạn trả nợ ngắn và số tiền vay nhỏ hơn so với ngân hàng là một trong những bất lợi.

  Trong những điều kiện nào bạn có thể nhận được khoản vay từ MFI mà không cần chứng minh thu nhập?

  Các tổ chức tài chính vi mô là lựa chọn tốt nhất nếu bạn cần vay vốn mà không cần cung cấp bằng chứng thu nhập. Không cần có lịch sử tín dụng, tài sản thế chấp hoặc người bảo lãnh. Dữ liệu hộ chiếu và mã nhận dạng là đủ.

  Yêu cầu cơ bản đối với khách hàng MFI:

  • Tuổi trưởng thành (18 hoặc 21 tuổi).
  • Không có nợ hoạt động trong MFI.
  • Quốc tịch Ukraine.

  Bạn có thể đăng ký khoản vay mà không cần giấy chứng nhận thu nhập bằng cổng thông tin Bank-ua, cổng này cho phép bạn so sánh các tổ chức tài chính khác nhau của Ukraine. Trên trang web này, bạn cũng có thể làm quen với các đánh giá của khách hàng thực sự của tất cả các tổ chức được trình bày.

  Tuy nhiên, giấy chứng nhận thu nhập cũng có thể cần thiết khi đăng ký vào các tổ chức tài chính vi mô – nó có thể được yêu cầu, nhưng không nhất thiết phải có. Một số tổ chức tài chính vi mô phát hành các khoản vay “tăng” lên tới 50-100 nghìn hryvnia khi có giấy chứng nhận việc làm (tốt nhất là giấy chứng nhận được trả lương cao hơn).

  Tín dụng trực tuyến không cần tài liệu tham khảo: ba bước 

  Để có được tín dụng chất lượng, không có nguy cơ gian lận và các tình huống khó chịu khác, bạn cần:

  1. Chọn ưu đãi và điều kiện tối ưu trong một tổ chức tài chính vi mô cụ thể. Danh sách của họ có sẵn để xem trên trang web BANK-UA. Ngoài ra, hãy gửi yêu cầu đến một số tổ chức, chỉ định số tiền và điều khoản mong muốn. Sau khi nhận được câu trả lời, hãy xác định phương án hợp tác có lợi.
  2. Nếu có thắc mắc hoặc điểm chưa rõ ràng, hãy trao đổi trước khi ký hợp đồng.
  3. Trước khi ký, hãy nhớ đọc các điều khoản hợp đồng, xem xét các khoản phạt, điều khoản và phương án trả nợ có thể có.

  BANK-UA là một nền tảng lớn, nơi tập hợp các tổ chức tài chính đã được xác minh và các điều kiện cho vay chính được chỉ định.

  Thông tin về các đối tác của chúng tôi

  MFOLiên lạcThông tin hợp pháp
  CCLOanĐiện thoại:

  0 800 750 027

  38 097 583-11-77

  38 093 583-11-77

  38 044 222-77-33

  E-mail:

  help@ccloan.com.ua

  Lịch làm việc:

  xung quanh đồng hồ

  Địa chỉ:

  Ukraine 01024, Kiev, str. Basina, tòa nhà 6

  Tên pháp lý:

  TOV “SS Lone” EDRPOU 40071779

  Giấy phép của Ủy ban Dịch vụ Tài chính Quốc gia:

  Số 1127 ngày 13/04/2017.

  Giám đốc:

  Natalya Valentynivna Klevakina

  ở MiloĐiện thoại:

  38 (044) 337 36 67

  E-mail:

  info@miloan.ua

  Lịch làm việc:

  Phát hành khoản vay – suốt ngày đêm, Dịch vụ hỗ trợ – Từ 8 giờ sáng đến 8 giờ tối

  Địa chỉ:

  Kyiv, Baggovutivska, tòa nhà 17-21

  Tên pháp lý:

  LLC “Miloan” EDRPOU 40484607

  Giấy phép của Ủy ban Dịch vụ Tài chính Quốc gia:

  Số 163 ngày 26/01/2017

  Giám đốc:

  Vynychenko Oleksiy Vitaliyovych

  MoneyveoĐiện thoại:

  0 800 21 9393

  E-mail:

  support@moneyveo.ua

  Lịch làm việc:

  xung quanh đồng hồ

  Địa chỉ:

  01015, m Kyiv, 15-B Phố Leiptsyzka, Tầng 1

  Tên pháp lý:

  OOO “HỖ TRỢ TÀI CHÍNH NHANH CHÓNG MANIVEO” EDRPOU 38569246

  Giấy phép của Ủy ban Dịch vụ Tài chính Quốc gia:

  Số 163 ngày 26/01/2017

  Giám đốc:

  Andronikova Olena Oleksandrivna

  AlexcreditĐiện thoại:

  38 (099) 618 64 64

  38 (097) 618 64 64

  38 (093) 618 64 64

  E-mail:

  mail@alexcredit.com.ua

  Lịch làm việc:

  Các khoản vay được phát hành suốt ngày đêm

  Trung tâm liên hệ: Thứ Hai – Thứ Sáu từ 8 giờ sáng đến 8 giờ tối.

  Thứ bảy và chủ nhật từ 10:00 đến 20:00.

  Địa chỉ:

  49041, Dnipro, st. Ykov Samarskyi, 12-A

  Tên pháp lý:

  LLC “ALEKSKREDIT” EDRPOU 41346335

  Giấy phép của Ủy ban Dịch vụ Tài chính Quốc gia:

  Số 3549 ngày 17/08/2017

  Giám đốc:

  Egorov Vadim Petrovych

  Tín dụng của tôiĐiện thoại:

  073 369 41 11

  067 369 41 11

  050 369 41 11

  0 800 214 111

  E-mail:

  support@mycredit.ua

  Lịch làm việc:

  xung quanh đồng hồ

  Địa chỉ:

  01010, Kiev, quảng trường Arsenalna, 1-B

  Tên pháp lý:

  LLC “1 Cơ quan Bảo đảm Tín dụng Cần thiết” EDRPOU 39861924

  Giấy phép của Ủy ban Dịch vụ Tài chính Quốc gia:

  Số 163 ngày 26/01/2017

  Giám đốc:

  Stenzya Dmytro Vitaliyovych

  Tín dụngKasaĐiện thoại:

  38 044 333 52 22

  38 067 373 37 57

  38 099 373 37 57

  38 063 373 37 57

  E-mail:

  info@creditkasa.ua

  Lịch làm việc:

  các ngày trong tuần từ 8 giờ sáng đến 9 giờ tối

  cuối tuần và ngày lễ: từ 10:00 đến 20:00

  Địa chỉ:

  01133, Kiev, blvd. Lesi Ukrainka, 26, văn phòng. 407

  Tên pháp lý:

  LLC “TÀI CHÍNH TÍN DỤNG UKR” EDRPOU 38548598

  Giấy phép của Ủy ban Dịch vụ Tài chính Quốc gia:

  Số 2401 ngày 08/06/2017

  Giám đốc:

  Maria Mykolaivna Hayvoronska

  CreditPlusĐiện thoại:

  0 (800) 753-363

  E-mail:

  info@creditplus.ua

  Lịch làm việc:

  Phát hành các khoản vay suốt ngày đêm

  Giờ hỗ trợ dịch vụ:

  Thứ Hai-Thứ Sáu: 8 giờ sáng đến 11 giờ tối

  Thứ bảy-chủ nhật: từ 9:00 đến 21:00

  Địa chỉ:

  03062, Kiev, Prospekt Peremogy 90-A

  Tên pháp lý:

  LLC “Aventus UKRAINE” EDRPOU 41078230

  Giấy phép của Ủy ban Dịch vụ Tài chính Quốc gia:

  Số 756 ngày 28/03/2017

  Giám đốc:

  Volodymyr Viktorovych Dovhal

  GoufingouĐiện thoại:

  38 (044) 390 30 31

  E-mail:

  info@gofingo.com.ua

  Địa chỉ:

  04071, Kiev, đường Horiva, 1A

  Tên pháp lý:

  LLC “GOUFINGOU” EDRPOU 42059219

  Giấy phép của Ủy ban Dịch vụ Tài chính Quốc gia:

  Số 876 ngày 07/06/2018

  Giám đốc:

  Ivashchenko Iryna Viktorivna

  Tiền nhanhĐiện thoại:

  0 800 50 10 20

  E-mail:

  info@sgroshi.com

  Địa chỉ: 01032, Kiev, str. Saksaganskyi, 133-A

  Tên pháp lý: LLC “TRUNG TÂM TIÊU DÙNG”, EDRPOU 37356833

  Giấy phép của Ủy ban Dịch vụ Tài chính Quốc gia:

  Số 438 ngày 28/02/2017

  Giám đốc:

  Oleksandr Volodymyrovych Kholod

  Có tiềnĐiện thoại:

  0 800 300 330

  Email: info@e-groshi.com

  Lịch làm việc:

  xung quanh đồng hồ

  Địa chỉ:

  m Dnipro, Đại lộ Bohdan Khmelnytskyi, tòa nhà 180, văn phòng (Sq.) 211

  Tên pháp lý:

  LLC “CÔNG TY TÀI CHÍNH TIỀN ĐIỆN” EDRPOU 43067861

  Giấy phép của Ủy ban Dịch vụ Tài chính Quốc gia:

  Số 1968 ngày 08/10/2019

  Giám đốc:

  Koretskaya Iryna Serhiivna

  Tiền mặt của bạnĐiện thoại:

  0800 202 404

  E-mail:

  zayavka@limefin.com

  Lịch làm việc:

  từ 8h sáng đến 10h tối không nghỉ

  Địa chỉ:

  MYKOLAIV, Pushkinska, tòa nhà 28, văn phòng (Sq.) 7

  Tên pháp lý:

  LLC Vốn vôi EDRPOU 41885310

  Giấy phép của Ủy ban Dịch vụ Tài chính Quốc gia:

  Số 793 ngày 07/05/2019

  Giám đốc:

  Galina Volodymyrivna Lebedeva

  Cái víĐiện thoại:

  +38 (044) 334 44 20

  E-mail:

  info@koshelok.net

  Địa chỉ:

  08135 Vùng Kyiv, quận Kyiv-Svyatoshinsky, Chaika Antonov, tòa nhà 8A

  Tên pháp lý:

  LLC “KOSHELOK” EDRPOU 40842831

  Giấy phép của Ủy ban Dịch vụ Tài chính Quốc gia:

  Số 432 ngày 28.02.2017

  Giám đốc:

  Serhiy Serhiyovych Krylov

  CashberryĐiện thoại:

  0 800 600 770

  E-mail:

  info@cashberry.com.ua

  Lịch làm việc:

  Thứ Hai – Thứ Sáu: 08:00 – 20:00

  Thứ 7 – Thứ 2: 09:00 – 18:00

  Địa chỉ:

  Kyiv Klovsky Uzviz, sinh 7, văn phòng (Sq.) Phòng 103

  Tên pháp lý:

  LLC “Công ty tài chính Đầu tư Tài chính” EDRPOU 40284315

  Giấy phép của Ủy ban Dịch vụ Tài chính Quốc gia:

  Số 1680 ngày 16/05/2017

  Giám đốc:

  Kupriyanov Maksym Serhiyovych

  Tín dụng7Điện thoại:

  0 800 33 07 33

  E-mail:

  info@credit7.ua

  Lịch làm việc:

  Thứ Hai-Thứ Sáu: từ 9 giờ sáng đến 9 giờ tối

  Thứ bảy-chủ nhật: từ 9:00 đến 19:00

  Địa chỉ:

  02081 Kyiv, Dniprovska naberezhna, 25, văn phòng (Sq.) 318

  Tên pháp lý:

  LLC “LINEURA UKRAINE” EDRPOU 42753492

  Giấy phép của Ủy ban Dịch vụ Tài chính Quốc gia:

  Giấy chứng nhận FC số 1177 ngày 19/03/2019

  Giám đốc:

  Shchenichny Andriy Ivanovych

  ForzacreditĐiện thoại:

  0800300770

  Lịch làm việc:

  suốt ngày đêm 24/7

  Địa chỉ:

  04080 Kiev, Vikentia Khvoyki, 15 / 15

  Tên pháp lý:

  LLC “FC” FORZA “EDRPOU 41762679

  Giấy phép của Ủy ban Dịch vụ Tài chính Quốc gia:

  Số 559 ngày 13/04/2018

  Giám đốc:

  Natalia Chebanova

  KF.UAĐiện thoại:

  0 800 30 08 83

  Lịch làm việc:

  xung quanh đồng hồ

  Địa chỉ:

  04080 Kiev, Vikentia Khvoyki, 15 / 15

  Tên pháp lý:

  LLC “FC” FORZA “EDRPOU 41762679

  Giấy phép của Ủy ban Dịch vụ Tài chính Quốc gia:

  Số 559 ngày 13/04/2018

  Giám đốc:

  Natalia Chebanova

  tiền4youĐiện thoại:

  0 800 330 024

  E-mail:

  info@money4you.com.ua

  Lịch làm việc:

  Thứ Hai-Thứ Sáu: 09:00-20:00

  Thứ bảy-thứ tư: 10:00-20:00

  Địa chỉ:

  03150 Kyiv, Kazimyra Malevicha, tòa nhà 87

  Tên pháp lý:

  LLC “Manifo” EDRPOU 42848369

  Giấy phép của Ủy ban Dịch vụ Tài chính Quốc gia:

  Số 1198 ngày 07/05/2019

  Giám đốc:

  Oleg Vasylovich Kuzminov

  Tín dụng SOSĐiện thoại:

  (044) 36 36 767

  0 (800) 211 767

  E-mail:

  support@sos-credit.com.ua

  Lịch làm việc:

  từ 9:00 đến 18:00 (các ngày trong tuần)

  Địa chỉ:

  23, Pochaynynska, Kiev, 04070

  Tên pháp lý:

  LLC “SOS KREDIT” EDRPOU 39487128

  Giấy phép của Ủy ban Dịch vụ Tài chính Quốc gia:

  Số 163 ngày 26/01/2017

  Giám đốc:

  Timofeev Yaroslav Andreyovych

   

  Câu hỏi và câu trả lời

  Làm thế nào để vay tiền trực tuyến mà không cần tài liệu tham khảo?
  Vay tiền trực tuyến nhanh chóng không cần tài liệu tham khảo là dịch vụ MFI phổ biến. Hãy xem xét các điều kiện của một số tổ chức và chọn những tổ chức tốt nhất cho yêu cầu của bạn. Sẽ mất vài phút để hoàn tất đơn đăng ký và tiền sẽ đến tài khoản trong vòng một ngày.
  Làm thế nào để vay hộ chiếu của người khác qua Internet mà không cần tài liệu tham khảo?
  Bạn không thể đăng ký vay trực tuyến mà không có người giới thiệu. Đây là hành vi vi phạm pháp luật, có thể bị phạt 3 năm tù (Điều 190 Bộ luật Hình sự Ukraine).
  Làm thế nào để vay tiền trực tuyến mà không cần tài liệu tham khảo nếu không có thẻ?
  Có thể vay tiền trực tuyến mà không cần giấy chứng nhận thu nhập mà không cần thẻ ngân hàng thông qua chuyển tiền, tiền mặt tại quầy thu ngân, tại nhà ga, giao hàng bằng chuyển phát nhanh.
  Khoản vay trực tuyến không cần tài liệu tham khảo là gì?
  Vay tiền online không cần tài liệu tham khảo là cơ hội nhận tiền nhanh chóng cho nhu cầu cấp thiết. Trong hầu hết các ưu đãi MFI, đây là một số tiền nhỏ trong một khoảng thời gian ngắn.
  Tại sao họ không cho vay trực tuyến mà không cần tài liệu tham khảo?
  Ở các ngân hàng lớn, cần phải có bằng chứng về khả năng thanh toán, giấy chứng nhận việc làm hoặc tài sản thế chấp. Các tổ chức tài chính vi mô cung cấp một giải pháp đơn giản hơn mà không cần phải thu thập nhiều tài liệu và kiểm tra lịch sử tín dụng. Việc từ chối có thể xảy ra nếu đơn đăng ký được điền sai hoặc nhập dữ liệu sai.
  Vay tiền trực tuyến không cần tài liệu tham khảo ở đâu?
  Một khoản vay trực tuyến nhanh chóng không cần người giới thiệu và người bảo lãnh có thể được cấp thông qua trang web BANK-UA. Các tổ chức tài chính vi mô từ khắp Ukraine đều tập trung tại đây, nơi cung cấp nhiều lựa chọn hợp đồng khác nhau.

  Vay tiền online không cần tài liệu tham khảo là giải pháp đơn giản, nhanh chóng

  Khi đăng ký vay tiền tại tổ chức ngân hàng, một vấn đề thường nảy sinh – không thể vay tiền trực tuyến mà không có tài liệu tham khảo. Những tài liệu như vậy được đưa vào danh sách tiêu chuẩn theo yêu cầu của các ngân hàng lớn. Mục đích chính là đánh giá khả năng thanh toán của người đi vay. Nhưng khi người dân có thu nhập không chính thức, nhận lương trong phong bì thì không thể có được sự xác nhận như vậy.

  Giải pháp sẽ là chuyển sang các MFI, nơi mang đến cơ hội vay tiền trực tuyến mà không cần người giới thiệu và người bảo lãnh. Đôi khi các khoản vay tương tự được phát hành tại ngân hàng, nhưng thường với số lượng nhỏ và có khả năng bị từ chối rất cao (hoặc được chấp thuận nhưng với các điều kiện có lợi nhất cho ngân hàng).

  Bạn có thể nhận được một khoản vay mà không cần bằng chứng thu nhập từ các tổ chức tài chính vi mô (MFI) khác nhau. Để không gặp phải những kẻ lừa đảo, bạn nên chọn các tổ chức đã đăng ký trong sổ đăng ký quốc gia. Các công ty như vậy được trình bày trên cổng thông tin BANK-UA.

  Tại sao việc vay vốn không có giấy chứng nhận thu nhập ngân hàng lại khó khăn đến vậy?

  Rất khó để vay được tiền nếu không có bằng chứng thu nhập từ ngân hàng và trong nhiều trường hợp, điều đó là không thể, ngay cả khi chỉ cần một số tiền nhỏ.

  Tại sao như vậy? Bởi vì các ngân hàng chủ yếu chuyên về các khoản vay lớn hơn được phát hành trong thời gian dài. Vì vậy, công ty sẽ rất rủi ro nếu cấp một khoản vay cho người không có việc làm chính thức và/hoặc thu nhập ở mức trung bình trở lên. Hơn nữa, ngay cả khi một người nói rằng anh ta có một công việc tốt và kiếm được nhiều tiền, nhưng không chính thức, ngân hàng sẽ không thể xác minh điều này bằng bất kỳ cách nào. Và chắc chắn là không đáng để khách hàng tin lời khi nói đến hàng chục hoặc hàng trăm nghìn hryvnia.

  Vì lý do này, các ngân hàng yêu cầu mỗi khách hàng phải có một gói tài liệu lớn như vậy và đưa ra rất nhiều yêu cầu.

  Ai có thể vay tiền từ ngân hàng cố định hoặc đăng ký vay trực tuyến mà không cần tài liệu tham khảo? Về cơ bản, đây là những người sở hữu tài sản: ô tô, bất động sản. Đồng thời, ngân hàng đề nghị cung cấp chúng làm tài sản thế chấp cho khoản vay. Từ các tài liệu cần phải cung cấp quyền sở hữu.

  Ngoài ra, chắc chắn rằng những người có lịch sử tín dụng tốt, tức là trả nợ đúng hạn và không bị tòa án đòi nợ, sẽ có lợi thế nhận được tín dụng. Nếu người đó thành công trong việc được chấp thuận thì các điều khoản của hợp đồng sẽ có một số lợi ích. Đây là những thời hạn thanh toán dài hơn và có thể là số tiền lớn hơn so với các MFI.

  Nhưng cũng có những nhược điểm của tùy chọn này:

  • khả năng cao sẽ gọi đến nơi làm việc để xác nhận thông tin việc làm;
  • thời gian phê duyệt khoản vay dài (thường phải mất vài ngày);
  • Có thể yêu cầu người vay phải đạt đến một độ tuổi nhất định, chẳng hạn như 21.

  Tín dụng trực tuyến không có giấy chứng nhận thu nhập khi mua hàng tại cửa hàng

  Các ngân hàng cung cấp tùy chọn vay tiền trực tuyến mà không cần tài liệu tham khảo và người bảo lãnh về tùy chọn mục tiêu. Các cửa hàng kim khí, đồ nội thất và vật liệu xây dựng lớn thường có đại diện để thu xếp khoản vay cho một giao dịch mua cụ thể. Đối với lựa chọn như vậy, việc xuất trình hộ chiếu và mã nhận dạng cũng như tiến hành kiểm tra lịch sử tín dụng của nhân viên là đủ. Nếu không có khoản nợ nào và lịch sử đủ trong sạch thì đơn xin vay trực tuyến không cần tài liệu tham khảo sẽ được phê duyệt và người mua sẽ nhận được sản phẩm như mong muốn.

  Ưu điểm của tùy chọn này là đăng ký nhanh chóng, nhược điểm là phân bổ vốn có mục tiêu mà không có khả năng sử dụng chúng cho các nhu cầu khác.

  Những công ty nào cho phép bạn phát hành khoản vay mà không cần chứng minh thu nhập?

  Một giải pháp thay thế là khoản vay trực tuyến không có tài liệu tham khảo trong một tổ chức tài chính vi mô. Các tổ chức như vậy có thủ tục cho vay đơn giản hóa. Tuy nhiên, điều này có thể có lãi suất cao hơn.

  Quyết định đăng ký khoản vay trực tuyến mà không cần giấy chứng nhận thu nhập từ MFI có một số lợi thế đáng kể:

  1. Phê duyệt khoản vay dành cho những người không có việc làm chính thức, người thất nghiệp. Giấy chứng nhận từ nơi làm việc không được bao gồm trong gói tài liệu cần thiết.
  2. Cho vay nhanh nhất. Nếu dữ liệu được nhập chính xác và điền vào các biểu mẫu, tiền sẽ đến thẻ hoặc dưới hình thức chuyển tiền trong vòng 5-20 phút.
  3. Khả năng vay tiền trực tuyến mà không cần tài liệu tham khảo và người bảo lãnh. Khách hàng sẽ tiết kiệm thời gian trong việc thu thập tài liệu cũng như sự lo lắng của những người thân yêu của mình, những người không phải lúc nào cũng sẵn sàng đồng ý chịu thêm trách nhiệm.
  4. Lịch sử tín dụng không được tính đến. Các tổ chức tài chính vi mô phát hành các khoản vay ngay cả khi khách hàng có lịch sử tín dụng tiêu cực hoặc đang nợ ngân hàng các khoản thanh toán. Nhưng nếu khách hàng gặp “vấn đề” với MFI thì rất có thể khoản vay sẽ bị từ chối.

  Thời gian trung bình của một đơn đăng ký tại MFI là 15 phút, sau đó khách hàng có thể nhận được tiền ngay lập tức. Xác suất bị từ chối ở các tổ chức tài chính vi mô là cực kỳ nhỏ và không vượt quá 2-3% (so với 30-40% ở văn phòng ngân hàng).

  Thời hạn trả nợ ngắn và số tiền vay nhỏ hơn so với ngân hàng là một trong những bất lợi.

  Trong những điều kiện nào bạn có thể nhận được khoản vay từ MFI mà không cần chứng minh thu nhập?

  Các tổ chức tài chính vi mô là lựa chọn tốt nhất nếu bạn cần vay vốn mà không cần cung cấp bằng chứng thu nhập. Không cần có lịch sử tín dụng, tài sản thế chấp hoặc người bảo lãnh. Dữ liệu hộ chiếu và mã nhận dạng là đủ.

  Yêu cầu cơ bản đối với khách hàng MFI:

  • Tuổi trưởng thành (18 hoặc 21 tuổi).
  • Không có nợ hoạt động trong MFI.
  • Quốc tịch Ukraine.

  Bạn có thể đăng ký khoản vay mà không cần giấy chứng nhận thu nhập bằng cổng thông tin Bank-ua, cổng này cho phép bạn so sánh các tổ chức tài chính khác nhau của Ukraine. Trên trang web này, bạn cũng có thể làm quen với các đánh giá của khách hàng thực sự của tất cả các tổ chức được trình bày.

  Tuy nhiên, giấy chứng nhận thu nhập cũng có thể cần thiết khi đăng ký vào các tổ chức tài chính vi mô – nó có thể được yêu cầu, nhưng không nhất thiết phải có. Một số tổ chức tài chính vi mô phát hành các khoản vay “tăng” lên tới 50-100 nghìn hryvnia khi có giấy chứng nhận việc làm (tốt nhất là giấy chứng nhận được trả lương cao hơn).

  Tín dụng trực tuyến không cần tài liệu tham khảo: ba bước 

  Để có được tín dụng chất lượng, không có nguy cơ gian lận và các tình huống khó chịu khác, bạn cần:

  1. Chọn ưu đãi và điều kiện tối ưu trong một tổ chức tài chính vi mô cụ thể. Danh sách của họ có sẵn để xem trên trang web BANK-UA. Ngoài ra, hãy gửi yêu cầu đến một số tổ chức, chỉ định số tiền và điều khoản mong muốn. Sau khi nhận được câu trả lời, hãy xác định phương án hợp tác có lợi.
  2. Nếu có thắc mắc hoặc điểm chưa rõ ràng, hãy trao đổi trước khi ký hợp đồng.
  3. Trước khi ký, hãy nhớ đọc các điều khoản hợp đồng, xem xét các khoản phạt, điều khoản và phương án trả nợ có thể có.

  BANK-UA là một nền tảng lớn, nơi tập hợp các tổ chức tài chính đã được xác minh và các điều kiện cho vay chính được chỉ định.

  Thông tin về các đối tác của chúng tôi

  MFOLiên lạcThông tin hợp pháp
  CCLOanĐiện thoại:

  0 800 750 027

  38 097 583-11-77

  38 093 583-11-77

  38 044 222-77-33

  E-mail:

  help@ccloan.com.ua

  Lịch làm việc:

  xung quanh đồng hồ

  Địa chỉ:

  Ukraine 01024, Kiev, str. Basina, tòa nhà 6

  Tên pháp lý:

  TOV “SS Lone” EDRPOU 40071779

  Giấy phép của Ủy ban Dịch vụ Tài chính Quốc gia:

  Số 1127 ngày 13/04/2017.

  Giám đốc:

  Natalya Valentynivna Klevakina

  ở MiloĐiện thoại:

  38 (044) 337 36 67

  E-mail:

  info@miloan.ua

  Lịch làm việc:

  Phát hành khoản vay – suốt ngày đêm, Dịch vụ hỗ trợ – Từ 8 giờ sáng đến 8 giờ tối

  Địa chỉ:

  Kyiv, Baggovutivska, tòa nhà 17-21

  Tên pháp lý:

  LLC “Miloan” EDRPOU 40484607

  Giấy phép của Ủy ban Dịch vụ Tài chính Quốc gia:

  Số 163 ngày 26/01/2017

  Giám đốc:

  Vynychenko Oleksiy Vitaliyovych

  MoneyveoĐiện thoại:

  0 800 21 9393

  E-mail:

  support@moneyveo.ua

  Lịch làm việc:

  xung quanh đồng hồ

  Địa chỉ:

  01015, m Kyiv, 15-B Phố Leiptsyzka, Tầng 1

  Tên pháp lý:

  OOO “HỖ TRỢ TÀI CHÍNH NHANH CHÓNG MANIVEO” EDRPOU 38569246

  Giấy phép của Ủy ban Dịch vụ Tài chính Quốc gia:

  Số 163 ngày 26/01/2017

  Giám đốc:

  Andronikova Olena Oleksandrivna

  AlexcreditĐiện thoại:

  38 (099) 618 64 64

  38 (097) 618 64 64

  38 (093) 618 64 64

  E-mail:

  mail@alexcredit.com.ua

  Lịch làm việc:

  Các khoản vay được phát hành suốt ngày đêm

  Trung tâm liên hệ: Thứ Hai – Thứ Sáu từ 8 giờ sáng đến 8 giờ tối.

  Thứ bảy và chủ nhật từ 10:00 đến 20:00.

  Địa chỉ:

  49041, Dnipro, st. Ykov Samarskyi, 12-A

  Tên pháp lý:

  LLC “ALEKSKREDIT” EDRPOU 41346335

  Giấy phép của Ủy ban Dịch vụ Tài chính Quốc gia:

  Số 3549 ngày 17/08/2017

  Giám đốc:

  Egorov Vadim Petrovych

  Tín dụng của tôiĐiện thoại:

  073 369 41 11

  067 369 41 11

  050 369 41 11

  0 800 214 111

  E-mail:

  support@mycredit.ua

  Lịch làm việc:

  xung quanh đồng hồ

  Địa chỉ:

  01010, Kiev, quảng trường Arsenalna, 1-B

  Tên pháp lý:

  LLC “1 Cơ quan Bảo đảm Tín dụng Cần thiết” EDRPOU 39861924

  Giấy phép của Ủy ban Dịch vụ Tài chính Quốc gia:

  Số 163 ngày 26/01/2017

  Giám đốc:

  Stenzya Dmytro Vitaliyovych

  Tín dụngKasaĐiện thoại:

  38 044 333 52 22

  38 067 373 37 57

  38 099 373 37 57

  38 063 373 37 57

  E-mail:

  info@creditkasa.ua

  Lịch làm việc:

  các ngày trong tuần từ 8 giờ sáng đến 9 giờ tối

  cuối tuần và ngày lễ: từ 10:00 đến 20:00

  Địa chỉ:

  01133, Kiev, blvd. Lesi Ukrainka, 26, văn phòng. 407

  Tên pháp lý:

  LLC “TÀI CHÍNH TÍN DỤNG UKR” EDRPOU 38548598

  Giấy phép của Ủy ban Dịch vụ Tài chính Quốc gia:

  Số 2401 ngày 08/06/2017

  Giám đốc:

  Maria Mykolaivna Hayvoronska

  CreditPlusĐiện thoại:

  0 (800) 753-363

  E-mail:

  info@creditplus.ua

  Lịch làm việc:

  Phát hành các khoản vay suốt ngày đêm

  Giờ hỗ trợ dịch vụ:

  Thứ Hai-Thứ Sáu: 8 giờ sáng đến 11 giờ tối

  Thứ bảy-chủ nhật: từ 9:00 đến 21:00

  Địa chỉ:

  03062, Kiev, Prospekt Peremogy 90-A

  Tên pháp lý:

  LLC “Aventus UKRAINE” EDRPOU 41078230

  Giấy phép của Ủy ban Dịch vụ Tài chính Quốc gia:

  Số 756 ngày 28/03/2017

  Giám đốc:

  Volodymyr Viktorovych Dovhal

  GoufingouĐiện thoại:

  38 (044) 390 30 31

  E-mail:

  info@gofingo.com.ua

  Địa chỉ:

  04071, Kiev, đường Horiva, 1A

  Tên pháp lý:

  LLC “GOUFINGOU” EDRPOU 42059219

  Giấy phép của Ủy ban Dịch vụ Tài chính Quốc gia:

  Số 876 ngày 07/06/2018

  Giám đốc:

  Ivashchenko Iryna Viktorivna

  Tiền nhanhĐiện thoại:

  0 800 50 10 20

  E-mail:

  info@sgroshi.com

  Địa chỉ: 01032, Kiev, str. Saksaganskyi, 133-A

  Tên pháp lý: LLC “TRUNG TÂM TIÊU DÙNG”, EDRPOU 37356833

  Giấy phép của Ủy ban Dịch vụ Tài chính Quốc gia:

  Số 438 ngày 28/02/2017

  Giám đốc:

  Oleksandr Volodymyrovych Kholod

  Có tiềnĐiện thoại:

  0 800 300 330

  Email: info@e-groshi.com

  Lịch làm việc:

  xung quanh đồng hồ

  Địa chỉ:

  m Dnipro, Đại lộ Bohdan Khmelnytskyi, tòa nhà 180, văn phòng (Sq.) 211

  Tên pháp lý:

  LLC “CÔNG TY TÀI CHÍNH TIỀN ĐIỆN” EDRPOU 43067861

  Giấy phép của Ủy ban Dịch vụ Tài chính Quốc gia:

  Số 1968 ngày 08/10/2019

  Giám đốc:

  Koretskaya Iryna Serhiivna

  Tiền mặt của bạnĐiện thoại:

  0800 202 404

  E-mail:

  zayavka@limefin.com

  Lịch làm việc:

  từ 8h sáng đến 10h tối không nghỉ

  Địa chỉ:

  MYKOLAIV, Pushkinska, tòa nhà 28, văn phòng (Sq.) 7

  Tên pháp lý:

  LLC Vốn vôi EDRPOU 41885310

  Giấy phép của Ủy ban Dịch vụ Tài chính Quốc gia:

  Số 793 ngày 07/05/2019

  Giám đốc:

  Galina Volodymyrivna Lebedeva

  Cái víĐiện thoại:

  +38 (044) 334 44 20

  E-mail:

  info@koshelok.net

  Địa chỉ:

  08135 Vùng Kyiv, quận Kyiv-Svyatoshinsky, Chaika Antonov, tòa nhà 8A

  Tên pháp lý:

  LLC “KOSHELOK” EDRPOU 40842831

  Giấy phép của Ủy ban Dịch vụ Tài chính Quốc gia:

  Số 432 ngày 28.02.2017

  Giám đốc:

  Serhiy Serhiyovych Krylov

  CashberryĐiện thoại:

  0 800 600 770

  E-mail:

  info@cashberry.com.ua

  Lịch làm việc:

  Thứ Hai – Thứ Sáu: 08:00 – 20:00

  Thứ 7 – Thứ 2: 09:00 – 18:00

  Địa chỉ:

  Kyiv Klovsky Uzviz, sinh 7, văn phòng (Sq.) Phòng 103

  Tên pháp lý:

  LLC “Công ty tài chính Đầu tư Tài chính” EDRPOU 40284315

  Giấy phép của Ủy ban Dịch vụ Tài chính Quốc gia:

  Số 1680 ngày 16/05/2017

  Giám đốc:

  Kupriyanov Maksym Serhiyovych

  Tín dụng7Điện thoại:

  0 800 33 07 33

  E-mail:

  info@credit7.ua

  Lịch làm việc:

  Thứ Hai-Thứ Sáu: từ 9 giờ sáng đến 9 giờ tối

  Thứ bảy-chủ nhật: từ 9:00 đến 19:00

  Địa chỉ:

  02081 Kyiv, Dniprovska naberezhna, 25, văn phòng (Sq.) 318

  Tên pháp lý:

  LLC “LINEURA UKRAINE” EDRPOU 42753492

  Giấy phép của Ủy ban Dịch vụ Tài chính Quốc gia:

  Giấy chứng nhận FC số 1177 ngày 19/03/2019

  Giám đốc:

  Shchenichny Andriy Ivanovych

  ForzacreditĐiện thoại:

  0800300770

  Lịch làm việc:

  suốt ngày đêm 24/7

  Địa chỉ:

  04080 Kiev, Vikentia Khvoyki, 15 / 15

  Tên pháp lý:

  LLC “FC” FORZA “EDRPOU 41762679

  Giấy phép của Ủy ban Dịch vụ Tài chính Quốc gia:

  Số 559 ngày 13/04/2018

  Giám đốc:

  Natalia Chebanova

  KF.UAĐiện thoại:

  0 800 30 08 83

  Lịch làm việc:

  xung quanh đồng hồ

  Địa chỉ:

  04080 Kiev, Vikentia Khvoyki, 15 / 15

  Tên pháp lý:

  LLC “FC” FORZA “EDRPOU 41762679

  Giấy phép của Ủy ban Dịch vụ Tài chính Quốc gia:

  Số 559 ngày 13/04/2018

  Giám đốc:

  Natalia Chebanova

  tiền4youĐiện thoại:

  0 800 330 024

  E-mail:

  info@money4you.com.ua

  Lịch làm việc:

  Thứ Hai-Thứ Sáu: 09:00-20:00

  Thứ bảy-thứ tư: 10:00-20:00

  Địa chỉ:

  03150 Kyiv, Kazimyra Malevicha, tòa nhà 87

  Tên pháp lý:

  LLC “Manifo” EDRPOU 42848369

  Giấy phép của Ủy ban Dịch vụ Tài chính Quốc gia:

  Số 1198 ngày 07/05/2019

  Giám đốc:

  Oleg Vasylovich Kuzminov

  Tín dụng SOSĐiện thoại:

  (044) 36 36 767

  0 (800) 211 767

  E-mail:

  support@sos-credit.com.ua

  Lịch làm việc:

  từ 9:00 đến 18:00 (các ngày trong tuần)

  Địa chỉ:

  23, Pochaynynska, Kiev, 04070

  Tên pháp lý:

  LLC “SOS KREDIT” EDRPOU 39487128

  Giấy phép của Ủy ban Dịch vụ Tài chính Quốc gia:

  Số 163 ngày 26/01/2017

  Giám đốc:

  Timofeev Yaroslav Andreyovych