Khoản vay vi mô trực tuyến vào thẻ

Chọn số tiền và thời hạn vay

Số tiền vay
 vnd
Trong thời gian
 ngày

Gửi đơn xin vay tiền của bạn

  MoneyWatcher

  Bạn muốn vay tiền với điều kiện thuận lợi nhất?

  Viết thư cho bản tin của chúng tôi với các chương trình khuyến mãi từ các công ty tín dụng

  Quy tắc của chúng tôi là không quá 1 lá thư mỗi tháng.

  Các khoản vay tốt nhất cho 19 Tháng Bảy 2024

  (0)
  Thanh toán
  1002 vnd
  =
  Cơ quan tín dụng
  1000 vnd
  +
  Nhiệm vụ
  2 vnd
  Khoản vay đầu tiên
  0 - 25000 vnd
  Số tiền tối đa
  25000 vnd
  Thuật ngữ
  1 - 90 ngày
  Vấn đề
  Thời gian phát hành
  5
  Lịch trình
  24/7
  Tuổi
  21-70
  (0)
  Thanh toán
  1002 vnd
  =
  Cơ quan tín dụng
  1000 vnd
  +
  Nhiệm vụ
  2 vnd
  Khoản vay đầu tiên
  0 - 5000000 vnd
  Số tiền tối đa
  5000000 vnd
  Thuật ngữ
  1 - 30 ngày
  Vấn đề
  Thời gian phát hành
  5
  Lịch trình
  24/7
  Tuổi
  18-65
  (0)
  Thanh toán
  1000 vnd
  =
  Cơ quan tín dụng
  1000 vnd
  +
  Nhiệm vụ
  0 vnd
  Khoản vay đầu tiên
  0 - 10000 vnd
  Số tiền tối đa
  10000 vnd
  Thuật ngữ
  1 - 30 ngày
  Vấn đề
  Thời gian phát hành
  15
  Lịch trình
  24/7
  Tuổi
  18-65
  (0)
  Thanh toán
  1002 vnd
  =
  Cơ quan tín dụng
  1000 vnd
  +
  Nhiệm vụ
  2 vnd
  Khoản vay đầu tiên
  0 - 30000000 vnd
  Số tiền tối đa
  30000000 vnd
  Thuật ngữ
  1 - 12 ngày
  Vấn đề
  Thời gian phát hành
  5
  Lịch trình
  24/7
  Tuổi
  22-55
  (0)
  Thanh toán
  1002 vnd
  =
  Cơ quan tín dụng
  1000 vnd
  +
  Nhiệm vụ
  2 vnd
  Khoản vay đầu tiên
  0 - 2000000 vnd
  Số tiền tối đa
  2000000 vnd
  Thuật ngữ
  1 - 180 ngày
  Vấn đề
  Thời gian phát hành
  10
  Lịch trình
  24/7
  Tuổi
  21-70
  (0)
  Thanh toán
  3000 vnd
  =
  Cơ quan tín dụng
  1000 vnd
  +
  Nhiệm vụ
  2000 vnd
  Khoản vay đầu tiên
  0 - 15000 vnd
  Số tiền tối đa
  15000 vnd
  Thuật ngữ
  1 - 720 ngày
  Vấn đề
  Thời gian phát hành
  15
  Lịch trình
  24/7
  Tuổi
  18-60
  (0)
  Thanh toán
  1002 vnd
  =
  Cơ quan tín dụng
  1000 vnd
  +
  Nhiệm vụ
  2 vnd
  Khoản vay đầu tiên
  0 - 10000 vnd
  Số tiền tối đa
  10000 vnd
  Thuật ngữ
  1 - 30 ngày
  Vấn đề
  Thời gian phát hành
  15
  Lịch trình
  24/7
  Tuổi
  18-65
  (0)
  Thanh toán
  1000 vnd
  =
  Cơ quan tín dụng
  1000 vnd
  +
  Nhiệm vụ
  0 vnd
  Khoản vay đầu tiên
  0 - 1000 vnd
  Số tiền tối đa
  10000000 vnd
  Thuật ngữ
  1 - 30 ngày
  Vấn đề
  Thời gian phát hành
  Lịch trình
  Tuổi
  22-55
  (0)
  Thanh toán
  1002 vnd
  =
  Cơ quan tín dụng
  1000 vnd
  +
  Nhiệm vụ
  2 vnd
  Khoản vay đầu tiên
  0 - 4000000 vnd
  Số tiền tối đa
  4000000 vnd
  Thuật ngữ
  1 - 30 ngày
  Vấn đề
  Thời gian phát hành
  15
  Lịch trình
  24/7
  Tuổi
  19-70
  (0)
  Thanh toán
  3920 vnd
  =
  Cơ quan tín dụng
  1000 vnd
  +
  Nhiệm vụ
  2920 vnd
  Khoản vay đầu tiên
  0 - 10000000 vnd
  Số tiền tối đa
  10000000 vnd
  Thuật ngữ
  92 - 183 ngày
  Vấn đề
  Thời gian phát hành
  15
  Lịch trình
  24/7
  Tuổi
  20-55
  (0)
  Thanh toán
  4650 vnd
  =
  Cơ quan tín dụng
  1000 vnd
  +
  Nhiệm vụ
  3650 vnd
  Khoản vay đầu tiên
  500000 - 500000 vnd
  Số tiền tối đa
  20000000 vnd
  Thuật ngữ
  91 - 182 ngày
  Vấn đề
  Thời gian phát hành
  15
  Lịch trình
  11/7
  Tuổi
  18-70
  (0)
  Thanh toán
  3000 vnd
  =
  Cơ quan tín dụng
  1000 vnd
  +
  Nhiệm vụ
  2000 vnd
  Khoản vay đầu tiên
  0 - 15000 vnd
  Số tiền tối đa
  15000 vnd
  Thuật ngữ
  1 - 720 ngày
  Vấn đề
  Thời gian phát hành
  15
  Lịch trình
  24/7
  Tuổi
  18-60
  (0)
  Thanh toán
  1000 vnd
  =
  Cơ quan tín dụng
  1000 vnd
  +
  Nhiệm vụ
  0 vnd
  Khoản vay đầu tiên
  0 - 1000 vnd
  Số tiền tối đa
  1000 vnd
  Thuật ngữ
  1 - 30 ngày
  Vấn đề
  Thời gian phát hành
  15
  Lịch trình
  24/7
  Tuổi
  18-65
  (0)
  Thanh toán
  1002 vnd
  =
  Cơ quan tín dụng
  1000 vnd
  +
  Nhiệm vụ
  2 vnd
  Khoản vay đầu tiên
  0 - 14800000 vnd
  Số tiền tối đa
  14800000 vnd
  Thuật ngữ
  1 - 90 ngày
  Vấn đề
  Thời gian phát hành
  5
  Lịch trình
  24/7
  Tuổi
  18-65
  (0)
  Thanh toán
  1002 vnd
  =
  Cơ quan tín dụng
  1000 vnd
  +
  Nhiệm vụ
  2 vnd
  Khoản vay đầu tiên
  0 - 10000 vnd
  Số tiền tối đa
  10000 vnd
  Thuật ngữ
  1 - 30 ngày
  Vấn đề
  Thời gian phát hành
  5
  Lịch trình
  24/7
  Tuổi
  18-65
  (0)
  Thanh toán
  1000 vnd
  =
  Cơ quan tín dụng
  1000 vnd
  +
  Nhiệm vụ
  0 vnd
  Khoản vay đầu tiên
  0 - 20000000 vnd
  Số tiền tối đa
  20000000 vnd
  Thuật ngữ
  3 - 365 ngày
  Vấn đề
  Thời gian phát hành
  10
  Lịch trình
  24/7
  Tuổi
  20-60
  (0)
  Thanh toán
  3000 vnd
  =
  Cơ quan tín dụng
  1000 vnd
  +
  Nhiệm vụ
  2000 vnd
  Khoản vay đầu tiên
  0 - 15000 vnd
  Số tiền tối đa
  15050 vnd
  Thuật ngữ
  1 - 720 ngày
  Vấn đề
  Thời gian phát hành
  15
  Lịch trình
  24/7
  Tuổi
  18-60
  (0)
  Thanh toán
  1002 vnd
  =
  Cơ quan tín dụng
  1000 vnd
  +
  Nhiệm vụ
  2 vnd
  Khoản vay đầu tiên
  0 - 2000000 vnd
  Số tiền tối đa
  2000000 vnd
  Thuật ngữ
  1 - 180 ngày
  Vấn đề
  Thời gian phát hành
  30
  Lịch trình
  24/7
  Tuổi
  22-68
  Результаты не соответствующие условиям первого кредита
  Результаты не соответствующие вашим критериям сравнения

  Microcredit là gì, ưu điểm của nó là gì và nơi nào là lựa chọn tốt nhất để vay?

  Theo thống kê, ước lượng mỗi người dân Ukraine trong độ tuổi lao động ít nhất đã vay microcredit ít nhất một lần trong đời. Thường xuyên, cư dân của các thành phố lớn có thu nhập ổn định ở mức trung bình sử dụng dịch vụ của các tổ chức tài chính nhỏ khi họ không vừa ý với ngân sách dự trù của họ.

  Microcredit là gì và khác biệt của nó so với khoản vay ngân hàng?

  Khoản vay ngân hàng được cấp bằng số tiền lớn và trong thời gian dài. Hầu hết các khoản vay ngân hàng là có mục đích cụ thể – nghĩa là không chỉ là tiền mặt, mà được dành cho một số mục đích cụ thể. Ví dụ, có khoản vay cho doanh nghiệp, cho bất động sản, cho ô tô – đây là các mục đích vay phổ biến nhất từ ngân hàng.

  Tuy nhiên, có những trường hợp cần một khoản tiêu thụ nhỏ hơn. Ví dụ – bạn đã vỡ màn hình điện thoại thông minh và cần thay thế nhanh chóng. Chi phí sửa chữa như vậy có thể từ 200 đến một vài nghìn hryvnia (tùy thuộc vào mô hình). Trong ngân hàng, bạn không thể nhận được số tiền nhỏ như vậy, và trong ngân sách gia đình – tất cả có thể được phân phối và không thể chi tiêu cho sửa chữa ngay hôm nay.

  Điều này là lúc microcredit trở nên hữu ích. Đó là một khoản vay nhỏ trong thời gian ngắn. Nó được cung cấp bởi các tổ chức tài chính nhỏ – các công ty tư nhân cung cấp dịch vụ tín dụng cho cộng đồng.

  Ưu điểm chính của microcredit và điều kiện cấp nó:

  • Được cấp nhanh chóng nhất có thể: nếu bạn đang xin lần đầu tiên từ MFO – bạn có thể nhận được tiền trong khoảng 1 giờ; khi xin lại từ cùng một tổ chức – bạn có thể nhận tiền trong 15-30 phút.
  • Được cấp mà không cần quá nhiều kiểm tra, giấy tờ và tài liệu.
  • Cả việc nhận và thanh toán microcredit đều có thể được thực hiện từ xa – qua thẻ, mà không cần phải đến trực tiếp (nghĩa là bạn có thể nhận microloan ngay cả khi bạn không ở gần thành phố).
  • Ngay cả những loại khách hàng mà ngân hàng gần như chắc chắn sẽ từ chối cũng có thể nhận microcredit: sinh viên, người thất nghiệp, người cao tuổi, và thậm chí là những người có lịch sử tín dụng không tốt.

  Về các điều kiện – chúng gần như như sau:

  • Thời hạn tối đa của microcredit: 30 ngày (có thể được kéo dài một chút, nhưng chỉ cho khách hàng thường xuyên – một số MFO cung cấp cho họ các khoản vay kéo dài đến 45-60 ngày);
  • Số tiền tối đa có thể vay: 5-10 nghìn hryvnia lần đầu tiên, và có thể tăng lên đến 15 nghìn hryvnia cho những lần xin lại.

  Các tổ chức tài chính nhỏ yêu cầu tài liệu bắt buộc chỉ là bản chính của mã số thuế cá nhân và hộ chiếu. Họ có thể yêu cầu thông tin về nơi làm việc của bạn, thời gian làm việc và mức thu nhập. Tuy nhiên, ngay cả khi bạn không làm việc chính thức hoặc chỉ nói về điều đó (mà không cung cấp giấy tờ), MFO có thể vẫn cấp cho bạn microcredit.

  Nơi nào để xem sự so sánh về điều kiện microcredit?

  Nếu bạn muốn nhanh chóng xin microcredit và tìm thấy điều kiện tốt nhất, hãy sử dụng dịch vụ so sánh trực tuyến Fastcredit. Trên trang web này, bạn sẽ tìm thấy thông tin về một vài chục MFO của Ukraine, với mô tả về điều kiện của mỗi công ty. Điều này giúp bạn so sánh tất cả các tùy chọn hiện có và chọn ra được ưu đãi tốt nhất trong 5-10 phút. Điều này giúp bạn tiết kiệm vài giờ – tự chọn MFO có thể mất rất nhiều thời gian, và không chắc chắn rằng bạn có thể tìm thấy điều kiện thực sự vượt trội.

  Microcredit là gì, ưu điểm của nó là gì và nơi nào là lựa chọn tốt nhất để vay?

  Theo thống kê, ước lượng mỗi người dân Ukraine trong độ tuổi lao động ít nhất đã vay microcredit ít nhất một lần trong đời. Thường xuyên, cư dân của các thành phố lớn có thu nhập ổn định ở mức trung bình sử dụng dịch vụ của các tổ chức tài chính nhỏ khi họ không vừa ý với ngân sách dự trù của họ.

  Microcredit là gì và khác biệt của nó so với khoản vay ngân hàng?

  Khoản vay ngân hàng được cấp bằng số tiền lớn và trong thời gian dài. Hầu hết các khoản vay ngân hàng là có mục đích cụ thể – nghĩa là không chỉ là tiền mặt, mà được dành cho một số mục đích cụ thể. Ví dụ, có khoản vay cho doanh nghiệp, cho bất động sản, cho ô tô – đây là các mục đích vay phổ biến nhất từ ngân hàng.

  Tuy nhiên, có những trường hợp cần một khoản tiêu thụ nhỏ hơn. Ví dụ – bạn đã vỡ màn hình điện thoại thông minh và cần thay thế nhanh chóng. Chi phí sửa chữa như vậy có thể từ 200 đến một vài nghìn hryvnia (tùy thuộc vào mô hình). Trong ngân hàng, bạn không thể nhận được số tiền nhỏ như vậy, và trong ngân sách gia đình – tất cả có thể được phân phối và không thể chi tiêu cho sửa chữa ngay hôm nay.

  Điều này là lúc microcredit trở nên hữu ích. Đó là một khoản vay nhỏ trong thời gian ngắn. Nó được cung cấp bởi các tổ chức tài chính nhỏ – các công ty tư nhân cung cấp dịch vụ tín dụng cho cộng đồng.

  Ưu điểm chính của microcredit và điều kiện cấp nó:

  • Được cấp nhanh chóng nhất có thể: nếu bạn đang xin lần đầu tiên từ MFO – bạn có thể nhận được tiền trong khoảng 1 giờ; khi xin lại từ cùng một tổ chức – bạn có thể nhận tiền trong 15-30 phút.
  • Được cấp mà không cần quá nhiều kiểm tra, giấy tờ và tài liệu.
  • Cả việc nhận và thanh toán microcredit đều có thể được thực hiện từ xa – qua thẻ, mà không cần phải đến trực tiếp (nghĩa là bạn có thể nhận microloan ngay cả khi bạn không ở gần thành phố).
  • Ngay cả những loại khách hàng mà ngân hàng gần như chắc chắn sẽ từ chối cũng có thể nhận microcredit: sinh viên, người thất nghiệp, người cao tuổi, và thậm chí là những người có lịch sử tín dụng không tốt.

  Về các điều kiện – chúng gần như như sau:

  • Thời hạn tối đa của microcredit: 30 ngày (có thể được kéo dài một chút, nhưng chỉ cho khách hàng thường xuyên – một số MFO cung cấp cho họ các khoản vay kéo dài đến 45-60 ngày);
  • Số tiền tối đa có thể vay: 5-10 nghìn hryvnia lần đầu tiên, và có thể tăng lên đến 15 nghìn hryvnia cho những lần xin lại.

  Các tổ chức tài chính nhỏ yêu cầu tài liệu bắt buộc chỉ là bản chính của mã số thuế cá nhân và hộ chiếu. Họ có thể yêu cầu thông tin về nơi làm việc của bạn, thời gian làm việc và mức thu nhập. Tuy nhiên, ngay cả khi bạn không làm việc chính thức hoặc chỉ nói về điều đó (mà không cung cấp giấy tờ), MFO có thể vẫn cấp cho bạn microcredit.

  Nơi nào để xem sự so sánh về điều kiện microcredit?

  Nếu bạn muốn nhanh chóng xin microcredit và tìm thấy điều kiện tốt nhất, hãy sử dụng dịch vụ so sánh trực tuyến Fastcredit. Trên trang web này, bạn sẽ tìm thấy thông tin về một vài chục MFO của Ukraine, với mô tả về điều kiện của mỗi công ty. Điều này giúp bạn so sánh tất cả các tùy chọn hiện có và chọn ra được ưu đãi tốt nhất trong 5-10 phút. Điều này giúp bạn tiết kiệm vài giờ – tự chọn MFO có thể mất rất nhiều thời gian, và không chắc chắn rằng bạn có thể tìm thấy điều kiện thực sự vượt trội.