Tín dụng Internet

Chọn số tiền và thời hạn vay

Số tiền vay
 vnd
Trong thời gian
 ngày

Gửi đơn xin vay tiền của bạn

  MoneyWatcher

  Bạn muốn vay tiền với điều kiện thuận lợi nhất?

  Viết thư cho bản tin của chúng tôi với các chương trình khuyến mãi từ các công ty tín dụng

  Quy tắc của chúng tôi là không quá 1 lá thư mỗi tháng.

  Các khoản vay tốt nhất cho 19 Tháng Bảy 2024

  (0)
  Thanh toán
  1002 vnd
  =
  Cơ quan tín dụng
  1000 vnd
  +
  Nhiệm vụ
  2 vnd
  Khoản vay đầu tiên
  0 - 25000 vnd
  Số tiền tối đa
  25000 vnd
  Thuật ngữ
  1 - 90 ngày
  Vấn đề
  Thời gian phát hành
  5
  Lịch trình
  24/7
  Tuổi
  21-70
  (0)
  Thanh toán
  1002 vnd
  =
  Cơ quan tín dụng
  1000 vnd
  +
  Nhiệm vụ
  2 vnd
  Khoản vay đầu tiên
  0 - 5000000 vnd
  Số tiền tối đa
  5000000 vnd
  Thuật ngữ
  1 - 30 ngày
  Vấn đề
  Thời gian phát hành
  5
  Lịch trình
  24/7
  Tuổi
  18-65
  (0)
  Thanh toán
  1000 vnd
  =
  Cơ quan tín dụng
  1000 vnd
  +
  Nhiệm vụ
  0 vnd
  Khoản vay đầu tiên
  0 - 10000 vnd
  Số tiền tối đa
  10000 vnd
  Thuật ngữ
  1 - 30 ngày
  Vấn đề
  Thời gian phát hành
  15
  Lịch trình
  24/7
  Tuổi
  18-65
  (0)
  Thanh toán
  1002 vnd
  =
  Cơ quan tín dụng
  1000 vnd
  +
  Nhiệm vụ
  2 vnd
  Khoản vay đầu tiên
  0 - 30000000 vnd
  Số tiền tối đa
  30000000 vnd
  Thuật ngữ
  1 - 12 ngày
  Vấn đề
  Thời gian phát hành
  5
  Lịch trình
  24/7
  Tuổi
  22-55
  (0)
  Thanh toán
  1002 vnd
  =
  Cơ quan tín dụng
  1000 vnd
  +
  Nhiệm vụ
  2 vnd
  Khoản vay đầu tiên
  0 - 2000000 vnd
  Số tiền tối đa
  2000000 vnd
  Thuật ngữ
  1 - 180 ngày
  Vấn đề
  Thời gian phát hành
  10
  Lịch trình
  24/7
  Tuổi
  21-70
  (0)
  Thanh toán
  3000 vnd
  =
  Cơ quan tín dụng
  1000 vnd
  +
  Nhiệm vụ
  2000 vnd
  Khoản vay đầu tiên
  0 - 15000 vnd
  Số tiền tối đa
  15000 vnd
  Thuật ngữ
  1 - 720 ngày
  Vấn đề
  Thời gian phát hành
  15
  Lịch trình
  24/7
  Tuổi
  18-60
  (0)
  Thanh toán
  1002 vnd
  =
  Cơ quan tín dụng
  1000 vnd
  +
  Nhiệm vụ
  2 vnd
  Khoản vay đầu tiên
  0 - 10000 vnd
  Số tiền tối đa
  10000 vnd
  Thuật ngữ
  1 - 30 ngày
  Vấn đề
  Thời gian phát hành
  15
  Lịch trình
  24/7
  Tuổi
  18-65
  (0)
  Thanh toán
  1000 vnd
  =
  Cơ quan tín dụng
  1000 vnd
  +
  Nhiệm vụ
  0 vnd
  Khoản vay đầu tiên
  0 - 1000 vnd
  Số tiền tối đa
  10000000 vnd
  Thuật ngữ
  1 - 30 ngày
  Vấn đề
  Thời gian phát hành
  Lịch trình
  Tuổi
  22-55
  (0)
  Thanh toán
  1002 vnd
  =
  Cơ quan tín dụng
  1000 vnd
  +
  Nhiệm vụ
  2 vnd
  Khoản vay đầu tiên
  0 - 4000000 vnd
  Số tiền tối đa
  4000000 vnd
  Thuật ngữ
  1 - 30 ngày
  Vấn đề
  Thời gian phát hành
  15
  Lịch trình
  24/7
  Tuổi
  19-70
  (0)
  Thanh toán
  3920 vnd
  =
  Cơ quan tín dụng
  1000 vnd
  +
  Nhiệm vụ
  2920 vnd
  Khoản vay đầu tiên
  0 - 10000000 vnd
  Số tiền tối đa
  10000000 vnd
  Thuật ngữ
  92 - 183 ngày
  Vấn đề
  Thời gian phát hành
  15
  Lịch trình
  24/7
  Tuổi
  20-55
  (0)
  Thanh toán
  4650 vnd
  =
  Cơ quan tín dụng
  1000 vnd
  +
  Nhiệm vụ
  3650 vnd
  Khoản vay đầu tiên
  500000 - 500000 vnd
  Số tiền tối đa
  20000000 vnd
  Thuật ngữ
  91 - 182 ngày
  Vấn đề
  Thời gian phát hành
  15
  Lịch trình
  11/7
  Tuổi
  18-70
  (0)
  Thanh toán
  3000 vnd
  =
  Cơ quan tín dụng
  1000 vnd
  +
  Nhiệm vụ
  2000 vnd
  Khoản vay đầu tiên
  0 - 15000 vnd
  Số tiền tối đa
  15000 vnd
  Thuật ngữ
  1 - 720 ngày
  Vấn đề
  Thời gian phát hành
  15
  Lịch trình
  24/7
  Tuổi
  18-60
  (0)
  Thanh toán
  1000 vnd
  =
  Cơ quan tín dụng
  1000 vnd
  +
  Nhiệm vụ
  0 vnd
  Khoản vay đầu tiên
  0 - 1000 vnd
  Số tiền tối đa
  1000 vnd
  Thuật ngữ
  1 - 30 ngày
  Vấn đề
  Thời gian phát hành
  15
  Lịch trình
  24/7
  Tuổi
  18-65
  (0)
  Thanh toán
  1002 vnd
  =
  Cơ quan tín dụng
  1000 vnd
  +
  Nhiệm vụ
  2 vnd
  Khoản vay đầu tiên
  0 - 14800000 vnd
  Số tiền tối đa
  14800000 vnd
  Thuật ngữ
  1 - 90 ngày
  Vấn đề
  Thời gian phát hành
  5
  Lịch trình
  24/7
  Tuổi
  18-65
  (0)
  Thanh toán
  1002 vnd
  =
  Cơ quan tín dụng
  1000 vnd
  +
  Nhiệm vụ
  2 vnd
  Khoản vay đầu tiên
  0 - 10000 vnd
  Số tiền tối đa
  10000 vnd
  Thuật ngữ
  1 - 30 ngày
  Vấn đề
  Thời gian phát hành
  5
  Lịch trình
  24/7
  Tuổi
  18-65
  (0)
  Thanh toán
  1000 vnd
  =
  Cơ quan tín dụng
  1000 vnd
  +
  Nhiệm vụ
  0 vnd
  Khoản vay đầu tiên
  0 - 20000000 vnd
  Số tiền tối đa
  20000000 vnd
  Thuật ngữ
  3 - 365 ngày
  Vấn đề
  Thời gian phát hành
  10
  Lịch trình
  24/7
  Tuổi
  20-60
  (0)
  Thanh toán
  3000 vnd
  =
  Cơ quan tín dụng
  1000 vnd
  +
  Nhiệm vụ
  2000 vnd
  Khoản vay đầu tiên
  0 - 15000 vnd
  Số tiền tối đa
  15050 vnd
  Thuật ngữ
  1 - 720 ngày
  Vấn đề
  Thời gian phát hành
  15
  Lịch trình
  24/7
  Tuổi
  18-60
  (0)
  Thanh toán
  1002 vnd
  =
  Cơ quan tín dụng
  1000 vnd
  +
  Nhiệm vụ
  2 vnd
  Khoản vay đầu tiên
  0 - 2000000 vnd
  Số tiền tối đa
  2000000 vnd
  Thuật ngữ
  1 - 180 ngày
  Vấn đề
  Thời gian phát hành
  30
  Lịch trình
  24/7
  Tuổi
  22-68
  Результаты не соответствующие условиям первого кредита
  Результаты не соответствующие вашим критериям сравнения

  Làm thế nào và ở đâu để làm hồ sơ vay trực tuyến?

  Nếu bạn đang cần tiền gấp, cách đơn giản nhất để giải quyết vấn đề là thông qua việc vay tiền trực tuyến. Dịch vụ này không phải ngân hàng nào cũng có sẵn. Nhưng đối với khách hàng, đây chính là lựa chọn thuận lợi nhất.

  Các công ty nào cho phép vay tiền trực tuyến?

  Vay tiền trực tuyến có thể là vay tín dụng từ ngân hàng hoặc từ Tổ chức Tín dụng Tiểu học (MFO).

  Tuy nhiên, các công ty này hoạt động theo cách khác nhau. Ngân hàng – đặt ra nhiều yêu cầu đối với khách hàng và kiểm tra mọi đơn đăng ký một cách cẩn thận. Do đó, việc nhận tiền một cách nhanh chóng không thể thực hiện được, ngay cả đối với số tiền tối thiểu. Đối với khách hàng mới, bạn chỉ có thể nộp đơn qua trang web và nếu được chấp thuận trước, bạn vẫn phải đến ngân hàng. Nhận khoản vay trực tuyến mà không cần rời khỏi nhà – chỉ có thể là cho các khách hàng thường xuyên (những người đã từng vay ở đây và đã trả nợ đúng hạn).

  Một lựa chọn khác để vay tiền trực tuyến ở Ukraina là từ MFO. Việc làm hồ sơ vay như thế là điều phổ biến đối với các công ty này: họ sẵn lòng cung cấp tiền qua đơn đăng ký trực tuyến cho tất cả mọi người (cả khách hàng cũ và mới).

  Làm thế nào để vay tiền trực tuyến: Hướng dẫn từng bước

  Bank-ua – đó là một nền tảng lớn, nơi tập hợp các tổ chức tín dụng nhỏ từ khắp đất nước. Đây là các tổ chức được kiểm tra, mà bạn có thể dễ dàng và nhanh chóng nhận được tiền vay trực tuyến. Nhưng trước khi ký hợp đồng vay tiền trực tuyến, điều quan trọng là phải thực hiện một số bước sau:

  • Xem xét số tiền cần thiết và thời hạn bạn nên vay trực tuyến. Dựa vào số tiền cần vay để đến lần nhận lương tiếp theo hoặc cho các dịch vụ y tế, mua sắm thiết bị – bạn cần hiểu rõ khi nào có thể trả được khoản vay trực tuyến. Không cần phải duyệt hàng loạt trang web để tìm kiếm giao dịch tốt nhất – bạn có thể xem các giao dịch từ MFO trên trang web.
  • Chọn một tổ chức tín dụng tiểu học, bạn chỉ cần nhấn vào “Gửi đơn” để tự động chuyển đến trang web của công ty.
  • Đọc kỹ tất cả các điều khoản trong hợp đồng, phí bổ sung, thời hạn, cách thức trả nợ.
  • Điền vào biểu mẫu đăng ký vay tiền trực tuyến, cung cấp thông tin cá nhân cần thiết.
  • Nhận xác nhận qua tin nhắn trên trang web, qua email, điện thoại hoặc qua cuộc gọi từ quản lý.

  Bạn có thể nhận tiền vay trực tuyến bằng cách cung cấp thông tin của bất kỳ thẻ ngân hàng nào hoạt động, chuyển khoản tiền mặt tại quầy hoặc qua máy chấp nhận tiền, trong một số trường hợp cụ thể, ngay cả thông qua dịch vụ giao hàng.

  Các lợi ích của việc vay tiền qua internet từ các tổ chức tài chính phi ngân hàng (MFO)

  Các tổ chức tài chính phi ngân hàng là lựa chọn để vay tiền qua internet một cách nhanh chóng, không cần các chứng từ và thường có lãi suất thấp. Số tiền nhỏ trong vài tháng có thể giải quyết các nhu cầu t

  ài chính cần thiết. MFO có một số điểm khác biệt so với các tổ chức ngân hàng. Trong số những lợi ích chính của việc hợp tác:

  • Có thể vay tiền qua internet mà không cần các chứng từ về thu nhập và các chứng chỉ khác về khả năng thanh toán.
  • Có thể vay tiền qua internet mọi lúc. Các tổ chức hoạt động 24/7, không ngừng nghỉ ngơi. Tiền sẽ được chuyển vào tài khoản bất cứ lúc nào.
  • Hướng đến việc cung cấp các khoản vay nhỏ, từ 100 grn đến 15-20 ngàn. Trừ trường hợp của khách hàng cố định.
  • Không cần phải dành thời gian và điều chỉnh lịch trình để đến thăm tổ chức trực tiếp, việc vay tiền qua internet hoàn toàn có thể thực hiện trực tuyến.
  • Quá trình xem xét đơn của khách hàng diễn ra nhanh chóng, từ 5 đến 20 phút.
  • Tỷ lệ từ chối là rất thấp. MFO không xem xét thu nhập hoặc lịch sử tín dụng trước đó của khách hàng.

  Điều kiện cấp tiền qua internet của các tổ chức MFO ở Ukraina là gì?

  Các tổ chức MFO ở Ukraina sẵn lòng cấp khoản vay cho công dân Ukraina từ 18 đến 65 tuổi. Đối với một số công ty, độ tuổi cho phép của khách hàng có thể khác nhau một chút: từ 21 đến 75 tuổi. Cần có hộ chiếu để đăng ký vay tiền qua internet.

  Đối với hạn chế về tài chính và trạng thái xã hội của khách hàng, không có hạn chế trong MFO. Các công ty này sẵn lòng cấp tiền qua internet cho sinh viên, người thất nghiệp, người cao tuổi và người thất nghiệp chính thức. Tuy nhiên, họ luôn nhấn mạnh về việc thanh toán nợ theo điều kiện được nêu trong hợp đồng vay tiền.

  Về các điều kiện cấp tiền:

  • Số tiền: từ 300 grn đến 10-15 ngàn grn. Đây là phạm vi phổ biến nhất, nhưng cũng có MFO cung cấp số tiền lớn hơn (từ 30-50 ngàn grn) cho khách hàng cố định.
  • Thời hạn trả nợ: từ 5 đến 30 ngày. Một số MFO cho phép vay tiền trong khoảng thời gian từ 45-60 ngày, nhưng cũng chỉ dành cho khách hàng cố định.
  • Cách nhận tiền: tại chi nhánh (nếu có), chuyển khoản vào thẻ, chuyển tiền qua hệ thống thanh toán điện tử.
  • Về lãi suất: đối với khách hàng mới, thường là “không”, hoặc có giảm giá so với lãi suất tiêu chuẩn.

  Quá trình chọn MFO làm đối tác dễ dàng nhất thông qua Bank-ua. Đây là dịch vụ so sánh miễn phí về các khoản vay nhỏ, nơi bạn có thể xem danh sách các MFO và điều kiện của họ, được tổng hợp tại một nơi.

  Thông tin về các đối tác của chúng tôi

  MFISContactsLegal information
  CCloanPhone:

  0 800 750 027

  38 097 583-11-77

  38 093 583-11-77

  38 044 222-77-33

  E-mail:

  help@ccloan.com.ua

  Working hours:

  Round the clock

  Address:

  6 Basseina St., Kyiv, 01024, Ukraine

  Legal name:

  SS Lawn LLC EDRPOU 40071779

  License of the National Financial Services Commission:

  No. 1127 dated 13.04.2017.

  Director:

  Natalia Klevakina

  MiloanPhone:

  38 (044) 337 36 67

  E-mail:

  info@miloan.ua

  Working hours:

  Issuance of loans – around the clock, Support service – from 8:00 to 20:00

  Address:

  17-21 Baggovutivska St., Kyiv, Ukraine

  Legal name:

  Miloan LLC EDRPOU 40484607

  License of the National Financial Services Commission:

  No. 163 dated 26.01.2017

  Director:

  Oleksiy Vitaliyovych Vinichenko

  MoneyveoPhone:

  0 800 21 9393

  E-mail:

  support@moneyveo.ua

  Working hours:

  Round the clock

  Address:

  01015, Kyiv, 15-B Leipzigska Street, 1st floor

  Legal name:

  MANIVEO AMBULANCE FINANCIAL ASSISTANCE LTD 38569246

  License of the National Financial Services Commission:

  No. 163 dated 26.01.2017

  Director:

  Elena Andronikova

  AlexcreditPhone:

  38 (099) 618 64 64

  38 (097) 618 64 64

  38 (093) 618 64 64

  E-mail:

  mail@alexcredit.com.ua

  Working hours:

  Loans are issued around the clock

  Contact center: Monday – Friday from 8:00 to 20:00.

  Saturday and Sunday from 10:00 to 20:00.

  Address:

  12-A, Yakova Samarskoho St., Dnipro, 49041, Ukraine

  Legal name:

  LLC “ALEXCREDIT” 41346335

  License of the National Financial Services Commission:

  No. 3549 dated 17.08.2017

  Director:

  Vadim Petrovich Egorov

  MyCreditPhone:

  073 369 41 11

  067 369 41 11

  050 369 41 11

  0 800 214 111

  E-mail:

  support@mycredit.ua

  Working hours:

  Round the clock

  Address:

  1-B Arsenalna Square, Kyiv, 01010, Ukraine

  Legal name:

  LLC “1 Safe Agency of Necessary Loans” EDRPOU 39861924

  License of the National Financial Services Commission:

  No. 163 dated 26.01.2017

  Director:

  Dmitry Vitalievich Stenzya

  CreditKasaPhone:

  38 044 333 52 22

  38 067 373 37 57

  38 099 373 37 57

  38 063 373 37 57

  E-mail:

  info@creditkasa.ua

  Working hours:

  weekdays from 8:00 to 21:00

  weekends and holidays: from 10:00 to 20:00

  Address:

  01133, Kyiv, Lesya Ukrainka Blvd. 26, office 407

  Legal name:

  “UKR CREDIT FINANCE” LTD 38548598

  License of the National Financial Services Commission:

  No. 2401 dated 08.06.2017

  Director:

  Maria Nikolaevna Gaivoronskaya

  CreditPlusPhone:

  0 (800) 753-363

  E-mail:

  info@creditplus.ua

  Working hours:

  Issuing loans around the clock

  Working hours of the support service:

  Mon-Fri: from 8:00 to 23:00

  Sat-Sun: from 9:00 to 21:00

  Address:

  90-A Peremohy Avenue, Kyiv, 03062, Ukraine

  Legal name:

  LLC “Aventus Ukraine” EDRPOU 41078230

  License of the National Financial Services Commission:

  No. 756 of 28.03.2017

  Director:

  Vladimir Viktorovich Dovgal

  GoufingouPhone:

  38 (044) 390 30 31

  E-mail:

  info@gofingo.com.ua

  Address:

  1A Khoriva St., Kyiv, 04071, Ukraine

  Legal name:

  LLC “GOUFINGOU” 42059219

  License of the National Financial Services Commission:

  No. 876 dated 07.06.2018

  Director:

  Irina Ivashchenko

  ShvydkoMoneyPhone:

  0 800 50 10 20

  E-mail:

  info@sgroshi.com

  Address: 133-A, Saksaganskogo str. Saksaganskogo, 133-A

  Legal name: Consumer Center LLC, EDRPOU 37356833

  License of the National Financial Services Commission:

  No. 438 of 28.02.2017

  Director:

  Alexander Vladimirovich Kholod

  E-MoneyPhone:

  0 800 300 330

  E-mail: info@e-groshi.com

  Working hours:

  Round the clock

  Address:

  180, Bohdan Khmelnytskyi Avenue, office 211, Dnipro, Ukraine

  Legal name:

  “FINANCIAL COMPANY E MONEY” LTD 43067861

  License of the National Financial Services Commission:

  No. 1968 dated 08.10.2019

  Director:

  Irina Koretskaya

  Your cashierPhone:

  0800 202 404

  E-mail:

  zayavka@limefin.com

  Working hours:

  from 8.00 to 22.00 without days off

  Address:

  28, Pushkinskaya St., office 7, Mykolaiv, Ukraine

  Legal name:

  Lime Capital LLC EDRPOU 41885310

  License of the National Financial Services Commission:

  No. 793 dated 07.05.2019

  Director:

  Galina Lebedeva

  PursePhone:

  +38 (044) 334 44 20

  E-mail:

  info@koshelok.net

  Address:

  08135 Kyiv region, Kyiv-Svyatoshinsky district, Chaika Antonova, 8A

  Legal name:

  “KOSHELEK” LTD 40842831

  License of the National Financial Services Commission:

  No. 432 dated 28.02.2017

  Director:

  Sergey Krylov

  CashBerryPhone:

  0 800 600 770

  E-mail:

  info@cashberry.com.ua

  Working hours:

  Monday – Friday: 08:00 – 20:00

  Sat – Sun: 09:00 – 18:00

  Address:

  7, Klovskyi Uzviz, Kyiv, office 103

  Legal name:

  LLC “Financial Company Invest Finance” EDRPOU 40284315

  License of the National Financial Services Commission:

  No. 1680 dated 16.05.2017

  Director:

  Maxim Kupriyanov

  Credit7Phone:

  0 800 33 07 33

  E-mail:

  info@credit7.ua

  Working hours:

  Mon-Fri: from 9-00 to 21-00

  Sat-Sun: from 9-00 to 19-00

  Address:

  02081 Kyiv, Dniprovska naberezhna, 25, office 318

  Legal name:

  LINEURA UKRAINE LTD 42753492

  Licensed by the National Financial Services Commission:

  Certificate FC №1177 dated 03/19/2019

  Director:

  Andrii Pshenychnyi

  ForzacreditPhone:

  0800300770

  Working hours:

  24/7

  Address:

  15/15 Vikentyia Khvoyky str., Kyiv, 04080

  Legal name:

  LLC “FC “FORZA” 41762679

  License of the National Financial Services Commission:

  No. 559 of 13.04.2018

  Director:

  Natalia Chebanova

  KF.UAPhone:

  0 800 30 08 83

  Working hours:

  Round the clock

  Address:

  15/15 Vikentyia Khvoyky str., Kyiv, 04080

  Legal name:

  LLC “FC “FORZA” 41762679

  License of the National Financial Services Commission:

  No. 559 of 13.04.2018

  Director:

  Natalia Chebanova

  Money4youPhone:

  0 800 330 024

  E-mail:

  info@money4you.com.ua

  Working hours:

  Mon: 09: 00-20: 00

  Sat-Sun: 10: 00-20: 00

  Address:

  87, Kazymyr Malevycha St., Kyiv, 03150

  Legal name:

  Manifo LLC EDRPOU 42848369

  License of the National Financial Services Commission:

  No. 1198 dated 07.05.2019

  Director:

  Oleg Kuzminov

  SOS CreditPhone:

  (044) 36 36 767

  0 (800) 211 767

  E-mail:

  support@sos-credit.com.ua

  Working hours:

  from 9:00 to 18:00 (weekdays)

  Address:

  23, Pochainynska str., Kyiv, 04070

  Legal name:

  LLC “SOS CREDIT” 39487128

  License of the National Financial Services Commission:

  No. 163 dated 26.01.2017

  Director:

  Yaroslav Andreyevich Timofeev

   

  Câu hỏi và câu trả lời

  Làm thế nào để vay tiền trực tuyến?
  Vay tiền trực tuyến tại Ukraine được cung cấp bởi cả các tổ chức ngân hàng và các tổ chức tài chính phi ngân hàng. Việc tìm kiếm sự trợ giúp từ các tổ chức này là phù hợp khi bạn cần một số tiền nhỏ (lên đến 15-20 nghìn) một cách nhanh chóng.
  Làm thế nào để vay tiền trên internet bằng hộ chiếu của người khác?
  Việc nhận khoản vay trực tuyến cho một người khác vi phạm pháp luật. Sử dụng hộ chiếu của người khác cho mục đích này được coi là gian lận.
  Làm thế nào để vay tiền trực tuyến nếu không có thẻ?
  Việc sở hữu một thẻ ngân hàng hoạt động là sự tiện ích, không phải là điều kiện bắt buộc để nhận khoản vay trực tuyến. Bạn có thể thực hiện chuyển khoản tiền mặt hoặc nhận tiền mặt tại quầy, máy ATM.
  "Internet kredit" là gì?
  Khả năng nhận được tiền trong vòng một giờ - đây là khoản vay nhanh chóng qua internet. Không yêu cầu tài liệu, việc làm chính thức hoặc lịch sử tín dụng hoàn hảo.
  Tại sao không thể nhận được khoản vay qua internet?
  Để mua trả góp trực tuyến hoặc nhận khoản vay từ ngân hàng, thường cần phải có xác nhận khả năng thanh toán. Đây là lý do chính khiến đơn xin bị từ chối. Tỷ lệ từ chối trong các tổ chức tài chính phi ngân hàng thấp hơn nhiều và có thể do việc điền đơn xin không đúng cách, lỗi hoặc kinh nghiệm trước đó không tốt.
  Nơi nào để nhận khoản vay qua internet?
  Truy cập vào Bank-ua và chọn từ một loạt các tổ chức và đề xuất.

  Làm thế nào và ở đâu để làm hồ sơ vay trực tuyến?

  Nếu bạn đang cần tiền gấp, cách đơn giản nhất để giải quyết vấn đề là thông qua việc vay tiền trực tuyến. Dịch vụ này không phải ngân hàng nào cũng có sẵn. Nhưng đối với khách hàng, đây chính là lựa chọn thuận lợi nhất.

  Các công ty nào cho phép vay tiền trực tuyến?

  Vay tiền trực tuyến có thể là vay tín dụng từ ngân hàng hoặc từ Tổ chức Tín dụng Tiểu học (MFO).

  Tuy nhiên, các công ty này hoạt động theo cách khác nhau. Ngân hàng – đặt ra nhiều yêu cầu đối với khách hàng và kiểm tra mọi đơn đăng ký một cách cẩn thận. Do đó, việc nhận tiền một cách nhanh chóng không thể thực hiện được, ngay cả đối với số tiền tối thiểu. Đối với khách hàng mới, bạn chỉ có thể nộp đơn qua trang web và nếu được chấp thuận trước, bạn vẫn phải đến ngân hàng. Nhận khoản vay trực tuyến mà không cần rời khỏi nhà – chỉ có thể là cho các khách hàng thường xuyên (những người đã từng vay ở đây và đã trả nợ đúng hạn).

  Một lựa chọn khác để vay tiền trực tuyến ở Ukraina là từ MFO. Việc làm hồ sơ vay như thế là điều phổ biến đối với các công ty này: họ sẵn lòng cung cấp tiền qua đơn đăng ký trực tuyến cho tất cả mọi người (cả khách hàng cũ và mới).

  Làm thế nào để vay tiền trực tuyến: Hướng dẫn từng bước

  Bank-ua – đó là một nền tảng lớn, nơi tập hợp các tổ chức tín dụng nhỏ từ khắp đất nước. Đây là các tổ chức được kiểm tra, mà bạn có thể dễ dàng và nhanh chóng nhận được tiền vay trực tuyến. Nhưng trước khi ký hợp đồng vay tiền trực tuyến, điều quan trọng là phải thực hiện một số bước sau:

  • Xem xét số tiền cần thiết và thời hạn bạn nên vay trực tuyến. Dựa vào số tiền cần vay để đến lần nhận lương tiếp theo hoặc cho các dịch vụ y tế, mua sắm thiết bị – bạn cần hiểu rõ khi nào có thể trả được khoản vay trực tuyến. Không cần phải duyệt hàng loạt trang web để tìm kiếm giao dịch tốt nhất – bạn có thể xem các giao dịch từ MFO trên trang web.
  • Chọn một tổ chức tín dụng tiểu học, bạn chỉ cần nhấn vào “Gửi đơn” để tự động chuyển đến trang web của công ty.
  • Đọc kỹ tất cả các điều khoản trong hợp đồng, phí bổ sung, thời hạn, cách thức trả nợ.
  • Điền vào biểu mẫu đăng ký vay tiền trực tuyến, cung cấp thông tin cá nhân cần thiết.
  • Nhận xác nhận qua tin nhắn trên trang web, qua email, điện thoại hoặc qua cuộc gọi từ quản lý.

  Bạn có thể nhận tiền vay trực tuyến bằng cách cung cấp thông tin của bất kỳ thẻ ngân hàng nào hoạt động, chuyển khoản tiền mặt tại quầy hoặc qua máy chấp nhận tiền, trong một số trường hợp cụ thể, ngay cả thông qua dịch vụ giao hàng.

  Các lợi ích của việc vay tiền qua internet từ các tổ chức tài chính phi ngân hàng (MFO)

  Các tổ chức tài chính phi ngân hàng là lựa chọn để vay tiền qua internet một cách nhanh chóng, không cần các chứng từ và thường có lãi suất thấp. Số tiền nhỏ trong vài tháng có thể giải quyết các nhu cầu t

  ài chính cần thiết. MFO có một số điểm khác biệt so với các tổ chức ngân hàng. Trong số những lợi ích chính của việc hợp tác:

  • Có thể vay tiền qua internet mà không cần các chứng từ về thu nhập và các chứng chỉ khác về khả năng thanh toán.
  • Có thể vay tiền qua internet mọi lúc. Các tổ chức hoạt động 24/7, không ngừng nghỉ ngơi. Tiền sẽ được chuyển vào tài khoản bất cứ lúc nào.
  • Hướng đến việc cung cấp các khoản vay nhỏ, từ 100 grn đến 15-20 ngàn. Trừ trường hợp của khách hàng cố định.
  • Không cần phải dành thời gian và điều chỉnh lịch trình để đến thăm tổ chức trực tiếp, việc vay tiền qua internet hoàn toàn có thể thực hiện trực tuyến.
  • Quá trình xem xét đơn của khách hàng diễn ra nhanh chóng, từ 5 đến 20 phút.
  • Tỷ lệ từ chối là rất thấp. MFO không xem xét thu nhập hoặc lịch sử tín dụng trước đó của khách hàng.

  Điều kiện cấp tiền qua internet của các tổ chức MFO ở Ukraina là gì?

  Các tổ chức MFO ở Ukraina sẵn lòng cấp khoản vay cho công dân Ukraina từ 18 đến 65 tuổi. Đối với một số công ty, độ tuổi cho phép của khách hàng có thể khác nhau một chút: từ 21 đến 75 tuổi. Cần có hộ chiếu để đăng ký vay tiền qua internet.

  Đối với hạn chế về tài chính và trạng thái xã hội của khách hàng, không có hạn chế trong MFO. Các công ty này sẵn lòng cấp tiền qua internet cho sinh viên, người thất nghiệp, người cao tuổi và người thất nghiệp chính thức. Tuy nhiên, họ luôn nhấn mạnh về việc thanh toán nợ theo điều kiện được nêu trong hợp đồng vay tiền.

  Về các điều kiện cấp tiền:

  • Số tiền: từ 300 grn đến 10-15 ngàn grn. Đây là phạm vi phổ biến nhất, nhưng cũng có MFO cung cấp số tiền lớn hơn (từ 30-50 ngàn grn) cho khách hàng cố định.
  • Thời hạn trả nợ: từ 5 đến 30 ngày. Một số MFO cho phép vay tiền trong khoảng thời gian từ 45-60 ngày, nhưng cũng chỉ dành cho khách hàng cố định.
  • Cách nhận tiền: tại chi nhánh (nếu có), chuyển khoản vào thẻ, chuyển tiền qua hệ thống thanh toán điện tử.
  • Về lãi suất: đối với khách hàng mới, thường là “không”, hoặc có giảm giá so với lãi suất tiêu chuẩn.

  Quá trình chọn MFO làm đối tác dễ dàng nhất thông qua Bank-ua. Đây là dịch vụ so sánh miễn phí về các khoản vay nhỏ, nơi bạn có thể xem danh sách các MFO và điều kiện của họ, được tổng hợp tại một nơi.

  Thông tin về các đối tác của chúng tôi

  MFISContactsLegal information
  CCloanPhone:

  0 800 750 027

  38 097 583-11-77

  38 093 583-11-77

  38 044 222-77-33

  E-mail:

  help@ccloan.com.ua

  Working hours:

  Round the clock

  Address:

  6 Basseina St., Kyiv, 01024, Ukraine

  Legal name:

  SS Lawn LLC EDRPOU 40071779

  License of the National Financial Services Commission:

  No. 1127 dated 13.04.2017.

  Director:

  Natalia Klevakina

  MiloanPhone:

  38 (044) 337 36 67

  E-mail:

  info@miloan.ua

  Working hours:

  Issuance of loans – around the clock, Support service – from 8:00 to 20:00

  Address:

  17-21 Baggovutivska St., Kyiv, Ukraine

  Legal name:

  Miloan LLC EDRPOU 40484607

  License of the National Financial Services Commission:

  No. 163 dated 26.01.2017

  Director:

  Oleksiy Vitaliyovych Vinichenko

  MoneyveoPhone:

  0 800 21 9393

  E-mail:

  support@moneyveo.ua

  Working hours:

  Round the clock

  Address:

  01015, Kyiv, 15-B Leipzigska Street, 1st floor

  Legal name:

  MANIVEO AMBULANCE FINANCIAL ASSISTANCE LTD 38569246

  License of the National Financial Services Commission:

  No. 163 dated 26.01.2017

  Director:

  Elena Andronikova

  AlexcreditPhone:

  38 (099) 618 64 64

  38 (097) 618 64 64

  38 (093) 618 64 64

  E-mail:

  mail@alexcredit.com.ua

  Working hours:

  Loans are issued around the clock

  Contact center: Monday – Friday from 8:00 to 20:00.

  Saturday and Sunday from 10:00 to 20:00.

  Address:

  12-A, Yakova Samarskoho St., Dnipro, 49041, Ukraine

  Legal name:

  LLC “ALEXCREDIT” 41346335

  License of the National Financial Services Commission:

  No. 3549 dated 17.08.2017

  Director:

  Vadim Petrovich Egorov

  MyCreditPhone:

  073 369 41 11

  067 369 41 11

  050 369 41 11

  0 800 214 111

  E-mail:

  support@mycredit.ua

  Working hours:

  Round the clock

  Address:

  1-B Arsenalna Square, Kyiv, 01010, Ukraine

  Legal name:

  LLC “1 Safe Agency of Necessary Loans” EDRPOU 39861924

  License of the National Financial Services Commission:

  No. 163 dated 26.01.2017

  Director:

  Dmitry Vitalievich Stenzya

  CreditKasaPhone:

  38 044 333 52 22

  38 067 373 37 57

  38 099 373 37 57

  38 063 373 37 57

  E-mail:

  info@creditkasa.ua

  Working hours:

  weekdays from 8:00 to 21:00

  weekends and holidays: from 10:00 to 20:00

  Address:

  01133, Kyiv, Lesya Ukrainka Blvd. 26, office 407

  Legal name:

  “UKR CREDIT FINANCE” LTD 38548598

  License of the National Financial Services Commission:

  No. 2401 dated 08.06.2017

  Director:

  Maria Nikolaevna Gaivoronskaya

  CreditPlusPhone:

  0 (800) 753-363

  E-mail:

  info@creditplus.ua

  Working hours:

  Issuing loans around the clock

  Working hours of the support service:

  Mon-Fri: from 8:00 to 23:00

  Sat-Sun: from 9:00 to 21:00

  Address:

  90-A Peremohy Avenue, Kyiv, 03062, Ukraine

  Legal name:

  LLC “Aventus Ukraine” EDRPOU 41078230

  License of the National Financial Services Commission:

  No. 756 of 28.03.2017

  Director:

  Vladimir Viktorovich Dovgal

  GoufingouPhone:

  38 (044) 390 30 31

  E-mail:

  info@gofingo.com.ua

  Address:

  1A Khoriva St., Kyiv, 04071, Ukraine

  Legal name:

  LLC “GOUFINGOU” 42059219

  License of the National Financial Services Commission:

  No. 876 dated 07.06.2018

  Director:

  Irina Ivashchenko

  ShvydkoMoneyPhone:

  0 800 50 10 20

  E-mail:

  info@sgroshi.com

  Address: 133-A, Saksaganskogo str. Saksaganskogo, 133-A

  Legal name: Consumer Center LLC, EDRPOU 37356833

  License of the National Financial Services Commission:

  No. 438 of 28.02.2017

  Director:

  Alexander Vladimirovich Kholod

  E-MoneyPhone:

  0 800 300 330

  E-mail: info@e-groshi.com

  Working hours:

  Round the clock

  Address:

  180, Bohdan Khmelnytskyi Avenue, office 211, Dnipro, Ukraine

  Legal name:

  “FINANCIAL COMPANY E MONEY” LTD 43067861

  License of the National Financial Services Commission:

  No. 1968 dated 08.10.2019

  Director:

  Irina Koretskaya

  Your cashierPhone:

  0800 202 404

  E-mail:

  zayavka@limefin.com

  Working hours:

  from 8.00 to 22.00 without days off

  Address:

  28, Pushkinskaya St., office 7, Mykolaiv, Ukraine

  Legal name:

  Lime Capital LLC EDRPOU 41885310

  License of the National Financial Services Commission:

  No. 793 dated 07.05.2019

  Director:

  Galina Lebedeva

  PursePhone:

  +38 (044) 334 44 20

  E-mail:

  info@koshelok.net

  Address:

  08135 Kyiv region, Kyiv-Svyatoshinsky district, Chaika Antonova, 8A

  Legal name:

  “KOSHELEK” LTD 40842831

  License of the National Financial Services Commission:

  No. 432 dated 28.02.2017

  Director:

  Sergey Krylov

  CashBerryPhone:

  0 800 600 770

  E-mail:

  info@cashberry.com.ua

  Working hours:

  Monday – Friday: 08:00 – 20:00

  Sat – Sun: 09:00 – 18:00

  Address:

  7, Klovskyi Uzviz, Kyiv, office 103

  Legal name:

  LLC “Financial Company Invest Finance” EDRPOU 40284315

  License of the National Financial Services Commission:

  No. 1680 dated 16.05.2017

  Director:

  Maxim Kupriyanov

  Credit7Phone:

  0 800 33 07 33

  E-mail:

  info@credit7.ua

  Working hours:

  Mon-Fri: from 9-00 to 21-00

  Sat-Sun: from 9-00 to 19-00

  Address:

  02081 Kyiv, Dniprovska naberezhna, 25, office 318

  Legal name:

  LINEURA UKRAINE LTD 42753492

  Licensed by the National Financial Services Commission:

  Certificate FC №1177 dated 03/19/2019

  Director:

  Andrii Pshenychnyi

  ForzacreditPhone:

  0800300770

  Working hours:

  24/7

  Address:

  15/15 Vikentyia Khvoyky str., Kyiv, 04080

  Legal name:

  LLC “FC “FORZA” 41762679

  License of the National Financial Services Commission:

  No. 559 of 13.04.2018

  Director:

  Natalia Chebanova

  KF.UAPhone:

  0 800 30 08 83

  Working hours:

  Round the clock

  Address:

  15/15 Vikentyia Khvoyky str., Kyiv, 04080

  Legal name:

  LLC “FC “FORZA” 41762679

  License of the National Financial Services Commission:

  No. 559 of 13.04.2018

  Director:

  Natalia Chebanova

  Money4youPhone:

  0 800 330 024

  E-mail:

  info@money4you.com.ua

  Working hours:

  Mon: 09: 00-20: 00

  Sat-Sun: 10: 00-20: 00

  Address:

  87, Kazymyr Malevycha St., Kyiv, 03150

  Legal name:

  Manifo LLC EDRPOU 42848369

  License of the National Financial Services Commission:

  No. 1198 dated 07.05.2019

  Director:

  Oleg Kuzminov

  SOS CreditPhone:

  (044) 36 36 767

  0 (800) 211 767

  E-mail:

  support@sos-credit.com.ua

  Working hours:

  from 9:00 to 18:00 (weekdays)

  Address:

  23, Pochainynska str., Kyiv, 04070

  Legal name:

  LLC “SOS CREDIT” 39487128

  License of the National Financial Services Commission:

  No. 163 dated 26.01.2017

  Director:

  Yaroslav Andreyevich Timofeev