BANK-UA.com
  Курс НБУ на 01.01
$ 0.000000
0.000000
  всі валюти

Основні тенденції грошово-кредитного ринку України за липень 2015 року

У липні обсяг монетарної бази збільшився на 0,6% (з початку року – зменшився на 0,3%) – до 332,3 млрд. грн., готівки поза банками зменшився на 0,7% (з початку року – збільшився на 0,4%) – до 284,2 млрд. грн., грошової маси зменшився на 0,9% (з початку року – збільшився на 1,0%) – до 966,4 млрд. грн.

Обсяг депозитів у національній валюті в липні зменшився на 1,1% (з початку року – на 2,9%) – до 355,3 млрд. грн., що відбулося за рахунок зменшення залишків на рахунках фізичних осіб на 2,7% (з початку року зменшення становило 10,7%) – до175,1 млрд. грн. Обсяг депозитів фізичних осіб у національній валюті без урахування коштів у банках, які визнано неплатоспроможними та які перебувають у стадії ліквідації, у липні зменшився на 0,8% – до 163,5 млрд. грн. Натомість обсяг депозитів юридичних осіб у національній валюті в липні збільшився на 0,6% (з початку року – на 6,1%) – до 180,2 млрд. грн.

Обсяг депозитів в іноземній валюті за місяцьзнизився на 3,6% (з початку року – на 22,2%) – до 15,1 млрд. дол. США (у доларовому еквіваленті), у тому числі юридичних осіб – на 2,7% (з початку року – на 14,1%) – до 4,9 млрд. дол. США, фізичних осіб – на 4,1%(з початку року – на 25,6%) – до 10,2 млрд. дол. США. Обсяг депозитів фізичних осіб в іноземній валюті без урахування коштів у банках, які визнано неплатоспроможними та перебувають у стадії ліквідації, у липні зменшився на 2,9% – до 9,5 млрд. дол. США.

У липні залишки за кредитами в національній валюті зменшилися на 0,7% (з початку року – на 10,6%) – до 485,2 млрд. грн., у тому числі юридичних осіб – на 0,5% (з початку року – на 11,3%) – до 386,8 млрд. грн., фізичних осіб – на 1,2% (з початку року – на 8,0%) – до 98,5 млрд. грн.

Залишки за кредитами в іноземній валюті зменшилися за місяць на 0,8% (з початку року – зменшилися на 13,9%) – до25,8 млрд. дол. США (у доларовому еквіваленті), у тому числі юридичних осіб – на 0,7% (з початку року – на 10,6%) – до21,1 млрд. дол. США, фізичних осіб – на 1,2% (з початку року – на 26,4%) – до 4,7 млрд. дол. США.

Обсяг коррахунків банків у Національному банку України в липні зріс на 24,2% (з початку року – на 2,1%) – до 27,8 млрд. грн.Cума обов’язкових резервів, що підлягає формуванню згідно з установленими нормативами, на період утримання з 11.06.2015 до 10.07.2015 становила 40,7 млрд. грн., з 11.07.2015 до 10.08.2015 – становить 40,3 млрд. грн.

У липні сальдо (різниця) між обсягами наданих Національним банком України банкам України та Фонду гарантування вкладів фізичних осіб кредитів та обсягами повернення раніше наданих їм кредитів становило «-»182 млн. грн. Середньозважена процентна ставка за операціями з підтримання ліквідності банків у липні становила 33,00%.

Сальдо (різниця) між обсягом залучених коштів через розміщення депозитних сертифікатів Національним банком України та обсягом погашення раніше розміщених депозитних сертифікатів Національним банком України становило 1,1 млрд. грн. Середньозважена процентна ставка за операціями з мобілізації коштів становила 20,17% річних.

Національний банк України протягом липня набув у власність державні облігації України, номінальна вартість яких становить4,9 млрд. грн. (з початку року –58,0 млрд. грн.). Обсяг продажу цінних паперів України з портфеля Національного банку України влипні за номінальною вартістю становив 0,12 млрд. грн. (з початку року – 0,38 млрд. грн.).

Протягом липняcередньозважена вартість коштів зменшилася:

за наданими кредитами в національній валюті – до 21,50% з 22,39% у червні, в іноземній валюті – до 7,91% з 8,28% річних;

за залученими депозитами в національній валюті – до 14,38% з 15,07%, в іноземній валюті до 6,52% з 7,13% річних;

за наданими кредитами в національній валюті на міжбанківському кредитному ринку – до 21,83% з 23,37% річних.

У липні оголошувалися аукціони з розміщення облігацій внутрішніх державних позик, номінованих як у національній, так і в іноземній валюті, за результатами яких було залучено до Державного бюджету 0,21 млрд. дол. США, середньозважена дохідність ОВДП за результатами аукціонів з їх первинного розміщення у доларах США становила 8,79% річних.

Загалом з початку 2015 року до Державного бюджету України було залучено 10,0 млрд. грн. та 0,64 млрд. дол. США.Середньозважена дохідність ОВДП за результатами аукціонів з їх первинного розміщення з початку року становила в національній валюті 17,00% річних, у доларах США – 8,74% річних.

Протягом липня Міністерство фінансів України здійснило випуск ОВДП для збільшення статутного капіталу АБ “Укргазбанк” загальним обсягом 0,6 млрд. грн.

Загалом з початку року для збільшення статутних капіталів банків та інших юридичних осіб було здійснено випуск ОВДП на загальну суму 33,5 млрд. грн. (з них 29,7 млрд. грн. – НАК "Нафтогаз України"; 3,8 млрд. грн. – АБ "Укргазбанк").

У липні було здійснено випуск ОВДП з метою надання кредиту Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на загальну суму2,7 млрд. грн. (з початку року – 17,5 млрд. грн.) із середньозваженою дохідністю 11,84% річних.

Погашення та сплата доходу за ОВДП здійснювалися своєчасно та в повному обсязі. З початку року він становив 106,2 млрд. грн., у тому числі погашення номінальної вартості– 74,6 млрд. грн., сплата купонного доходу– 31,6 млрд. грн.

Додаткова інформація на дану тему:
Основні показники, що характеризують стан грошово-кредитного ринку (за оперативними даними)
Інформація щодо підтримання Національним банком України ліквідності банків через різні інструменти

Інформація складена за даними НБУ