BANK-UA.com
  Курс НБУ на 21.02
$ 27.087563
30.722714
  всі валюти

Призначено нового Голову Правлiння ВАТ "АБ "Бiзнес Стандарт"

26.04.2010

ВО Голови Правлiння Акцiонерного Банку "Бiзнес Стандарт" призначено Володимира Дубєя. Останнi 5 рокiв пан Дубєй працював на керiвних посадах ВАТ "Сведбанк" (Україна) (колишнiй ТАС-Комерцбанк). З 2007 р. займав посаду заступника Голови Правлiння Сведбанк(Україна).

Борис Шляхетко, який склав з себе повноваження Голови Правлiння Банку, буде призначений Головою Спостережної ради ВАТ АБ "Бiзнес Стандарт".

Як зазначив Сергiй Попенко, Голова Ради Директорiв Групи "ТАС": "Бiзнес Стандарт Банк є одним з ключових фiнансових активiв iнвестецiйно-фiнансової групи "ТАС". Я впевнений, що багаторiчний досвiд та професiоналiзм пана Володимира будуть сприяти змiцненню позицiй Банка на фiнансовому ринку".

"Перед керiвництвом Банку стоять амбiцiйнi стратегiчнi цiлi розвитку бiзнесу та пiдвищення його ефективностi", - зазначив пан Дубєй.

Призначення Нового Голови Правлення АБ Бiзнес Стандарт подано на погодження до НБУ.

Довiдка: Бiзнес Стандарт Банк. ВАТ "АБ Бiзнес Стандарт" (www.bank-bs.com) зареєстрований в 1989 роцi i є однiєю з найстарiших банкiвських установ України. Здiйснює дiяльнiсть, вiдповiдно до Статуту банку та чинного законодавства України. Має повну лiцензiю НБУ N 84 вiд 13.02.2008 року на проведення банкiвських операцiй на внутрiшньому i мiжнародному фiнансових ринках. Бiзнес Стандарт Банк є системним унiверсальним банком i надає широкий спектр послуг роздрiбним та корпоративним клiєнтам.