BANK-UA.com
  Курс НБУ на 22.02
$ 27.002630
30.658786
  всі валюти

Комiтет з питань правової полiтики пiдтримав пропозицiї АУБ щодо вiдхилення законопроекту, який мiг спричинити зниження платоспроможностi банкiв

01.04.2010

Комiтет з питань правової полiтики на своєму засiданнi рекомендував парламенту вiдхилити законопроект "Про внесення доповнень до Цивiльного кодексу України (щодо пiдтримки позичальникiв банкiв в умовах фiнансової кризи)" (N 4382). Як вже повiдомлялося, автори цього законопроекту проблему неплатоспроможностi позичальникiв пропонують вирiшувати шляхом укладення змiн до кредитного договору.

Детально вивчивши норми цього законопроекту, Асоцiацiя українських банкiв ще у сiчнi цього року направила парламентарям свої експертнi висновки щодо них. Зокрема, в АУБ наголошували на суперечностях, присутнiх у законопроектi. За словами Президента АУБ Олександра Сугоняка, прийняття законопроекту у такiй редакцiї стимулюватиме виникнення ситуацiї, за якою позичальник заздалегiдь буде висувати такi умови реструктуризацiї, якi не можуть бути прийнятi банком, з тим, щоб надалi вiдстоювати своє право у судi з метою ухиляння вiд погашення кредиту.

Врахувавши зауваження АУБ, члени Комiтету з питань правової полiтики пiд час обговорення документа наголосили, що питання змiни або розiрвання договорiв достатньо чiтко вже врегульоване у статтях 651 - 654 Цивiльного кодексу України. Також було вiдзначено, що надання можливостi позичальникам банку вимагати змiни умов кредитного договору без урахування фiнансових можливостей банку може призвести до зниження рiвня платоспроможностi банку та невиконання ним зобов´язань перед своїми кредиторами та вкладниками. На засiданнi також було зазначено, що положення законопроекту щодо шляхiв реструктуризацiї заборгованостi позичальникiв не узгоджено з прийнятим 26 червня 2009 року Законом "Про внесення змiн до деяких законiв України з метою подолання негативних наслiдкiв фiнансової кризи".

В Асоцiацiї українських банкiв вiтають рiшення Комiтету з питань правової полiтики щодо вiдхилення згаданого законопроекту.