BANK-UA.com
  Курс НБУ на 22.02
$ 27.002630
30.658786
  всі валюти

Кредобанк - надiйний фiнансовий партнер пiдприємств українсько-польського бiзнесу

25.03.2010

Минулого тижня в м. Києвi в примiщеннi Посольства Республiки Польща вiдбулась українсько-польська конференцiя "Регiональне спiвробiтництво як шанс для розвитку українсько - польських економiчних вiдносин", спонсором якої став Кредобанк.

Основна мета конференцiї - сприяння налагодженню спiвробiтництва мiж пiдприємцями України та Польщi, розвиток iнвестицiйних проектiв за участю органiв мiсцевого самоврядування та бiзнесменiв двох країн, розширення напрямкiв торгiвельної дiяльностi мiж країнами.

Перший Заступник Голови Правлiння Кредобанку Адам Гжеля пiд час виступу на конференцiї зазначив, що Кредобанк визначає своїм прiоритетним завданням обслуговування та розвиток спiвпрацi з пiдприємствами українсько - польського бiзнесу.

Також вiн пiдкреслив, що сьогоднi Кредобанк пропонує пiдприємцям не тiльки свої послуги та продукти, орiєнтованi на українсько-польський бiзнес, але й може надати їм фаховi консультацiї з питань фiнансiв та iнвестування в Україну, спираючись на власний 20-рiчний досвiд роботи на українському фiнансовому ринку.

Особливо важливим для польських пiдприємцiв є той факт, що Кредобанк являється найбiльшою iнвестицiєю Польщi в Україну. Всебiчна пiдтримка iнвестора Кредобанку - найбiльшого банку РКО Вank Рolski дозволяє українському банку, використовуючи досвiд роботи та технологiї власника, стати для пiдприємств українсько-польського бiзнесу надiйним фiнансовим партнером. До того ж, належнiсть до Групи капiталу РКО Вank Рolski для будь-якого представника польського бiзнесу є найкращою гарантiєю надiйностi Кредобанку.

В рамках заходу представники Кредобанку провели для учасникiв конференцiї презентацiю, в який охарактеризували сучасний стан банкiвської системи та ринковi позицiї Кредобанку, а також представили послуги i продукти, якi Банк може запропонувати пiдприємствам українсько-польського бiзнесу при розвитку їх дiяльностi на перспективному українському ринку.

Довiдка: ПАТ "Кредобанк" створено у Львовi та зареєстровано у Державному банку колишнього СРСР 14 травня 1990 р. Банк є правонаступником АТ "Захiдно-Український Комерцiйний Банк", та АТ "Кредит Банк (Україна)".

ПАТ "Кредобанк" є найбiльшою польською iнвестицiєю в банкiвську установу України, а його статутний фонд складає 1 млрд. 551 млн. грн. В структурi акцiонерного капiталу банку iнвестицiї стратегiчного захiдного iнвестора - PKO Bank Polski S.A. складають 99,5%. Сьогоднi ПАТ "Кредобанк" входить до 2-ї групи "Великi банки" за класифiкацiєю Нацiонального банку України, регiональна мережа Банку ПАТ "Кредобанк" нараховує 20 фiлiй та 142 вiддiлення та охоплює майже всi областi України та Автономну Республiку Крим, має 376 власнi банкомати. Клiєнтами Банку є бiльше 31 тис. юридичних осiб та пiдприємцiв та близько 320 тис. фiзичних осiб. Банк динамiчно розвивається, входить у тридцятку найбiльших банкiв України, до того ж є однiєю з найпотужнiших фiнансових установ Захiдної України.