BANK-UA.com
  Курс НБУ на 21.02
$ 27.087563
30.722714
  всі валюти

Повiдомлення про включення України до "чорного списку" FATF не вiдповiдають дiйсностi

19.03.2010

В Асоцiацiї українських банкiв висловлюють занепокоєння з приводу розповсюдження у ЗМI недостовiрної iнформацiї про включення України до "чорного списку" FATF.

Асоцiацiя українських банкiв провела консультацiї з цього питання з керiвництвом Державного комiтету фiнансового монiторингу України, де пiдтвердили, що така iнформацiя не вiдповiдає дiйсностi.

Жодного рiшення щодо внесення України до "чорного списку" FATF не приймала. Бiльше того, навiть засiдання з цього приводу FATF не проводила.

Насправдi минулого тижня у Страсбурзi вiдбулося не засiдання FATF, а пленарне засiдання Комiтету експертiв Ради Європи з питань взаємної оцiнки заходiв протидiї з взаємної оцiнки заходiв протидiї вiдмиванню коштiв та фiнансуванню тероризму (MONEYVAL). За результатами цього засiдання було прийнято рiшення про залишення України у другiй групi країн, в яких iснують недолiки законодавчого поля. До цiєї групи Україна вiдноситься вже понад два роки. Також iснує третя група - країни, якi мають стратегiчнi недолiки нацiональної системи боротьби з брудними коштами, та четверта група - країни, якi знаходяться пiд особливим режимом санкцiй. До двох останнiх груп Україна не вiдноситься, тому вона наразi нiяк не може бути включена до "чорного списку" FATF.

За словами Першого вiце-президента АУБ Володимира Бондаря, в Асоцiацiї розцiнюють розповсюдження у ЗМI неправдивих вiдомостей як сплановану диверсiю, спрямовану на штучне нагнiтання панiки та пiдрив довiри до України та нацiональної банкiвської системи.