BANK-UA.com
  Курс НБУ на 25.02
$ 27.017312
30.597106
  всі валюти

УКБС: Скасування пенсiйного збору поверне валютнi кредити

10.03.2010

Асоцiацiя "Український Кредитно-Банкiвський Союз" наполягає на скасуваннi пенсiйного збору (ПЗ) з операцiй купiвлi-продажу безготiвкової iноземної валюти за гривню, оскiльки наявнiсть ПЗ - одна iз причин подорожчання валюти й девальвацiї гривнi.

Пенсiйний збiр було введено як тимчасовий захiд у 1998 роцi з метою погашення заборгованостi з виплати пенсiй. Протягом останнiх рокiв ставка пенсiйного збору неодноразово знижувалася - з 1,5% до 1,3% у 2006 р., з 1,3% до 1,0% у 2007 р., з 1,0% до 0,5% у 2008 р. та до 0,2% у 2009 р.

Практика функцiонування валютного ринку пiдтверджує, що намагання вирiшити проблему наповнення Пенсiйного фонду України за рахунок валютних операцiй - хибний шлях. Iснування пенсiйного збору суттєво здорожує вартiсть валюти для населення. Зокрема, для осiб, якi мають кредитнi зобов’язання в iнвалютi. Ефективнiсть валютного ринку погiршується: лiквiднiсть падає, спред зростає, продавцiв i покупцiв стає все менше. Тим паче, що пенсiйний збiр сплачують не всi, мають мiсце випадки коли нерезиденти в судовому порядку домагаються несплати ПЗ.

До того ж, збереження ПЗ порушує положення Меморандуму МВФ, i ставить пiд сумнiв доцiльнiсть надання Українi допомоги вiд впливових мiжнародних органiзацiй. Така недалекоглядна позицiя органiв виконавчої влади призводить до подорожчання iноземної валюти та подальшої девальвацiї гривнi, яка й без того втратила 60% своєї докризової вартостi. Це рекордний показник сучасної свiтової дiяльностi.

"В той час коли Кабiнет Мiнiстрiв України вносить законопроект про скасування ПЗ з операцiй купвлi-продажу безготiвкової валюти, Пенсiйний фонд, посилаючись на вiдсутнiсть бюджету-2010, намагається пiдвищити ставку збору, - зазначає Генеральний директор Асоцiацiї "Український Кредитно-Банкiвський Союз" Галина Олiфер. - При цьому на початок 2010 року проблемна заборгованiсть склала близько 70 млрд.грн., що перевищує 9% сукупного обсягу кредитiв. Бiльше половини запозичень - валютнi кошти, тому вирiшення питання погашення заборгованостi клiєнтiв через цiльову купiвлю валюти банками на безготiвковому ринку стає необхiдною умовою вiдновлення кредитування економiки."