BANK-UA.com
  Курс НБУ на 21.02
$ 27.087563
30.722714
  всі валюти

AT "ОКСI БАНК" подав заяву про вступ до АУБ

09.02.2010

AT "ОКСI БАНК" (м. Львiв) подав заяву про вступ до складу Асоцiацiї українських банкiв.

Акцiонерне товариство публiчного типу "ОКСI БАНК" є правонаступником ТОВ "ОКСI БАНК", який у свою чергу є правонаступником КБ "ГАЛС".

Банк зареєстрований НБУ 14.10.1991 р. за N 30. Вiн є унiверсальним банком, який дiє на пiдставi лiцензiї НБУ N247 та письмового дозволу N 247-3 вiд 13.10.2009 р. Є учасником Фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб.

За станом на 1 грудня 2009 р. статутний капiтал банку складає 80 (вiсiмдесят) мiльйонiв гривень, регулятивний капiтал банку складає 81 929 736,21 грн.

Крiм головного офiсу у Львовi, банк має вiддiлення Франкiвське (м.Львiв), Хмельницьке та Київське. В плани банку на майбутнє входять вiдкриття вiддiлень в рядi обласних центрiв України.

Банк працює в системах мiжнародних грошових переказiв Western Union, MoneyGramm, Аверс та Анелiк, приєднався до мiжнародної платiжно-iнформацiйної системи SWIFT, вступив у мiжнародну платiжну систему (МПС) MasterCard Worldwide та у Нацiональну систему масових електронних платежiв (НСМЕП) як емiтент та еквайр, на черзi вступ у МПС Visa International.

AT "ОКСI БАНК" (www.okcibank.com.ua) є членом Асоцiацiї банкiв Львiвщини та Асоцiацiї УкрСВIФТ.

Головою Спостережної Ради банку є п.Жук О.В.

Головою Правлiння банку є п.Романюк А.В.