BANK-UA.com
  Курс НБУ на 18.02
$ 27.247894
30.681129
  всі валюти

Протягом минулого року судами винесено 119 обвинувальних вирокiв у справах, з використанням матерiалiв Держфiнмонiторингу - Голова Держфiнмонiторингу Iгор Черкаський

21.01.2010

Протягом 2009 року Держфiнмонiторингом направлено до правоохоронних органiв 626 узагальнених та508 додаткових матерiалiв щодо можливого вiдмивання брудних коштiв.

Найбiльша кiлькiсть матерiалiв спрямовано до Мiнiстерства внутрiшнiх справ України та Служби безпеки України. Зокрема, до МВС направлено- 225 узагальнених та 150 додаткових матерiалiв, а до СБУ - 198 узагальнених та 170 додаткових.

До Генеральної прокуратури України направлено 27 узагальнених та 14 додаткових матерiалiв, до Державної податкової адмiнiстрацiї України - 176 узагальнених та 174 додаткових матерiалiв.

Вiдповiдно до iнформацiї правоохоронних органiв, яка надiйшла до Держфiнмонiторингу протягом 2009 року та з урахуванням матерiалiв, переданих у перiод 2003-2008 рокiв, за результатами перевiрки 417 узагальнених матерiалiв порушено 162 кримiнальнi справи.

Накладено арешт на кошти у сумi 4,7 млрд. грн. та вилучено грошових коштiв та майна на суму 33,6 млн. грн. Направлено до суду 150 кримiнальнi справи. Судами винесено обвинувальний вирок (або прийнято iнше рiшення за нереабiлiтуючими обставинами) в 119 кримiнальних справах.

Голова Держфiнмонiторингу Iгор Черкаський зазначив, що зростання кiлькостi порушених кримiнальних справ та винесених обвинувальних вирокiв є результатом посилення спiвпрацi мiж Комiтетом, правоохоронними та судовими органами в сферi протидiї легалiзацiї коштiв, здобутих злочинним шляхом та фiнансуванню тероризму.

При цьому, Держфiнмонiторингом передаються матерiали тiльки за умови iснування достатнiх пiдстав вважати фiнансову операцiю пов’язаною з легалiзацiєю "брудних" коштiв або фiнансуванням тероризму, - зазначив вiн.