BANK-UA.com
  Курс НБУ на 21.02
$ 27.087563
30.722714
  всі валюти

АУБ та НАУКА об’єднують зусилля для покращення якостi активiв української банкiвської системи

24.12.2009

Президент Асоцiацiї українських банкiв (АУБ) Олександр Сугоняко та Президент Незалежної Асоцiацiї українських колекторських агентств (НАУКА) Кирило Ципривуз пiдписали Меморандум про спiвпрацю асоцiацiй. По завершенню церемонiї пiдписання Меморандуму керiвники обох Асоцiацiй дали прес-конференцiю для представникiв ЗМI.

За словами учасникiв прес-конференцiї, пiдписання Меморандуму зумовлене потребою вирiшення нагальних проблем захисту прав кредиторiв та повернення непогашених кредитiв в умовах фiнансової кризи. З цiєю метою, вiдповiдно до Меморандуму, сторони докладатимуть зусилля для налагодження ефективної та прозорої спiвпрацi колекторських компанiй та комерцiйних банкiв у сферi повернення проблемних банкiвських активiв.

Меморандум передбачає:

•  об’єднання зусиль у формуваннi цивiлiзованого та прозорого ринку колекторських послуг, направлених на здобуття банками iнформацiї про найбiльш ефективнi i економiчно вигiднi способи роботи iз заборгованiстю;

•  налагодження спiвпрацi на рiвнi: позичальник - кредитор - колектор;

•  розробку спiльних законопроектiв, якi регулюватимуть взаємовiдносини мiж банками та колекторськими компанiями;

•  визначення шляхiв подолання впливу кризового стану фiнансового сектора економiки України на дiяльнiсть банкiв та колекторських компанiй;

•  сприяння у вирiшеннi спiрних питань та конфлiктних ситуацiй, якi можуть виникати у процесi взаємодiї мiж банками та колекторськими компанiями;

•  впровадження ефективних механiзмiв захисту прав кредитора;

•  розробку стратегiї скорочення проблемних банкiвських активiв;

•  сприяння у розробцi програми факторингових операцiй та iнших шляхiв покупки проблемних активiв.

Окрiм цього, Меморандум передбачає реалiзацiю спiльних заходiв щодо протидiї непрофесiйнiй роботi колекторських компанiй. Зокрема, в рамках Меморандуму запланована реалiзацiя спiльних проектiв "Гаряча лiнiя", "Дослiдження розвитку колекторського бiзнесу в Українi" та "Центр розгляду скарг на колекторськi компанiї" з метою запобiгання порушення законодавства та протидiї непрофесiйним дiям колекторських компанiй.