BANK-UA.com
  Курс НБУ на 18.02
$ 27.247894
30.681129
  всі валюти

Акцiонери Кредобанку ухвалили рiшення про затвердження Статуту публiчного акцiонерного товариства

30.11.2009

26 вересня у м.Львовi вiдбулися Позачерговi Загальнi збори акцiонерiв ВАТ "Кредобанк", на яких прийнято рiшення про затвердження нової редакцiї Статуту Публiчного Акцiонерного Товариства "Кредобанк" .

Зазначене рiшення ухвалене з метою приведення Статуту банку до вимог Закону України "Про акцiонернi товариства", який набрав чинностi 29 квiтня 2009 року.

Довiдка: ВАТ "Кредобанк" створено у Львовi та зареєстровано у Державному банку колишнього СРСР 14 травня 1990 р. Банк є правонаступником АТ "Захiдно-Український Комерцiйний Банк", та АТ "Кредит Банк (Україна)".

Статутний фонд ВАТ "Кредобанк" складає 1 млрд. 550 млн. грн. Банк є найбiльшою польською iнвестицiєю в банкiвську установу України. В структурi акцiонерного капiталу банку iнвестицiї стратегiчного захiдного партнера Банку PKO Bank Polski S.A. складають 99,5%. Сьогоднi ВАТ "Кредобанк" входить до 2-ї групи "Великi банки" за класифiкацiєю Нацiонального банку України, регiональна мережа Банку ВАТ "Кредобанк" нараховує 25 фiлiй та 145 вiддiлень та охоплює майже всi областi України та Автономну Республiку Крим, має 374 власнi банкомати. Клiєнтами Банку є 34 тис. пiдприємств та близько 340 тис. фiзичних осiб. Банк динамiчно розвивається, входить у тридцятку найбiльших банкiв України, до того ж є однiєю з найпотужнiших фiнансових установ Захiдної України.