BANK-UA.com
  Курс НБУ на 19.02
$ 27.185914
30.796203
  всі валюти

Кредобанк залучив 20 млн. доларiв США на умовах субординованого боргу

27.11.2009

Кошти на умовах субординованого боргу в сумi 20 млн. доларiв США були залученi Кредобанком строком на 8 рокiв вiд його стратегiчного акцiонера - найбiльшого польського банку PKO Bank Polski SA.

20 листопада 2009 року Кредобанк отримав дозвiл вiд Комiсiї Нацiонального банку України з питань нагляду i регулювання дiяльностi банкiв на врахування цих коштiв до капiталу банку.

"Субординований борг на пiдставi дозволу Нацiонального банку враховується в складi регулятивного капiталу, - коментує подiю Голова Правлiння Кредобанку Iван Феськiв, - таким чином змiцнюється капiтальна база банку, зростає його стiйкiсть в умовах недостатньо стабiльної ситуацiї на фiнансовому ринку. Поряд iз збiльшенням статутного капiталу Кредобанку на початку 2009 року в сумi 1 мiльярд 24 мiльйони гривень, надання довгострокового субординованого боргу з боку PKO Bank Polski SA засвiдчує прiоритетну увагу нашого стратегiчного акцiонера до українського ринку".

Важливим наслiдком залучення субординованого боргу є суттєве зростання показника адекватностi регулятивного капiталу Кредобанку - станом на 23 листопада значення цього показника склало 16,7% при мiнiмальному значеннi, яке вимагає Нацiональний банк на рiвнi 10%.

Довiдка: ВАТ "Кредобанк" створено у Львовi та зареєстровано у Державному банку колишнього СРСР 14 травня 1990 р. Банк є правонаступником АТ "Захiдно-Український Комерцiйний Банк", та АТ "Кредит Банк (Україна)".

Статутний фонд ВАТ "Кредобанк" складає 1 млрд. 550 млн. грн. Банк є найбiльшою польською iнвестицiєю в банкiвську установу України. В структурi акцiонерного капiталу банку iнвестицiї стратегiчного захiдного партнера Банку PKO Bank Polski S.A. складають 99,5%. Сьогоднi ВАТ "Кредобанк" входить до 2-ї групи "Великi банки" за класифiкацiєю Нацiонального банку України, регiональна мережа Банку ВАТ "Кредобанк" нараховує 25 фiлiй та 145 вiддiлень та охоплює майже всi областi України та Автономну Республiку Крим, має 374 власнi банкомати. Клiєнтами Банку є 34 тис. пiдприємств та близько 340 тис. фiзичних осiб. Банк динамiчно розвивається, входить у тридцятку найбiльших банкiв України, до того ж є однiєю з найпотужнiших фiнансових установ Захiдної України.