BANK-UA.com
  Курс НБУ на 25.02
$ 27.017312
30.597106
  всі валюти

Ощадбанк повiдомляє про проведення акцiї для вiйськових пенсiонерiв "Сплачуйте карткою - отримуйте винагороду!"

19.11.2009

Ощадбанк разом з компанiєю MasterCard Europe розпочав акцiю "Сплачуйте карткою - отримуйте винагороду!" для вiйськових пенсiонерiв, якi є держателями платiжних карток MasterCard Electronic, емiтованих ВАТ "Ощадбанк" у рамках програми "Арсенал".

За умовами акцiї її учасники мають можливiсть отримати додатковi кошти в кiнцi мiсяця за кожною операцiєю, сплативши за товар чи послугу в торговельно-сервiсних пiдприємствах, залежно вiд суми операцiї:

•  1,00 грн. за кожну операцiю на суму вiд 50,00 грн. до 99,99 грн.;

•  2,00 грн. за кожну операцiю на суму вiд 100,00 грн. до 149,99 грн.;

•  3,00 грн. за кожну операцiю на суму вiд 150,00 грн. до 199,99 грн.;

•  4,00 грн. за кожну операцiю на суму вiд 200,00 грн.

Крiм того, 10,00 грн. отримує кожний п’ятий учасник, який здiйснив операцiю в торговельно-сервiснiй мережi протягом першого мiсяця акцiї i до цього не використовував платiжну картку як засiб безготiвкового платежу.

Якщо вiйськовий пенсiонер ранiше не користувався послугами SMS-iнформування i розрахувався карткою в торговельно-сервiснiй мережi в перiод дiї акцiї на суму вiд 50,00 грн., ВАТ "Ощадбанк" пiдключить його до послуги SMS-iнформування на перiод проведення акцiї. Для пiдключення послуги SMS-iнформування необхiдно звернутись до установи ВАТ "Ощадбанк", яка емiтувала платiжну картку, та пред’явити чек по операцiї. Акцiя триватиме з 15 листопада 2009 р. по 31 сiчня 2010 р.