BANK-UA.com
  Курс НБУ на 18.02
$ 27.247894
30.681129
  всі валюти

"Плюс Банк" став Публiчним Акцiонерним Товариством

19.11.2009

17 листопада 2009 р. вiдбулись позачерговi загальнi збори акцiонерiв ВАТ "Плюс Банк", на яких були прийнятi наступнi рiшення:

1. Перетворити ВАТ "Плюс Банк" у Публiчне акцiонерне товариство.

2. В зв’язку з перетворенням банку в Публiчне акцiонерне товариство

змiнити найменування банку на нове найменування, а саме:

•  повне найменування банку: Публiчне акцiонерне товариство "Плюс Банк".

•  скорочене найменування банку: ПАТ "Плюс Банк".

3. Затвердити змiни i доповнення до Статуту банку, виклавши Статут у

новiй редакцiї.

4. Затвердити змiни i доповнення до Положення про Спостережну Раду,

виклавши Положення про Спостережну Раду банку в новiй редакцiї.

5. Затвердити змiни i доповнення до Положення про Ревiзiйну комiсiю,

виклавши Положення про Ревiзiйну комiсiю банку в новiй редакцiї.

6. Затвердити змiни i доповнення до Положення про Правлiння, виклавши

Положення про Правлiння банку в новiй редакцiї.