BANK-UA.com
  Курс НБУ на 25.02
$ 27.017312
30.597106
  всі валюти

АУБ виступає за захист прав кредиторiв та вкладникiв

29.10.2009

Асоцiацiя українських банкiв, у вiдповiдь на звернення комерцiйних банкiв, розглянула ситуацiю навколо спiрного трактування судами питання набранням законної сили заочними рiшеннями мiсцевих загальних судiв.

На даний час, як повiдомляють банки, окремi мiсцевi загальнi суди, визначаючи порядок набрання законної сили заочними рiшеннями, керуються "Iнструкцiєю дiловодства в мiсцевому загальному судi", затвердженої наказом Державної судової адмiнiстрацiї вiд 27 червня 2006 року N 68, в п.п. 16.6. якої зазначено, що: "У разi неотримання судом повiдомлення (даних про отримання вiдповiдачем копiї заочного рiшення) заочне рiшення вважається таким, що не набрали законної сили". Це фактично означає, що недобросовiсний божник, який ухилявся вiд участi у судовому розглядi та вiд отримання i добровiльного виконання судового рiшення, отримує можливiсть ухилитись i вiд примусового стягнення.

Як наголошують в АУБ, вказаний пункт Iнструкцiї не вiдповiдає ст.ст. 223, 233, 294 Цивiльного процесуального кодексу України та є незаконним.

Тому Акцiонерний банк "Брокбiзнесбанк" подав у Окружний адмiнiстративний суд мiста Києва адмiнiстративний позов до Державної судової адмiнiстрацiї України про визнання нечинними абзацiв 3, 4 п. 16.6 Iнструкцiї з дiловодства в мiсцевому загальному судi.

У свою чергу Асоцiацiя українських банкiв звернулася до Державної судової адмiнiстрацiї України з проханням внести змiни до вищезгаданого пункту Iнструкцiї, а також до Верховного суду України щодо надання роз’яснення мiсцевим загальним судам з питання набрання законної сили заочного рiшення.

2 жовтня 2009 року Окружний адмiнiстративний суд мiста Києва задовольнив адмiнiстративний позов АБ "Брокбiзнесбанк" повнiстю та визнав нечинними абзаци 3 i 4 п. 16.6. Iнструкцiї з дiловодства в мiсцевому загальному судi.

Асоцiацiя українських банкiв отримала вiдповiдь вiд Державної судової адмiнiстрацiї України, у якiй зазначено, що на даний час готуються змiни до вказаної Iнструкцiї, якими буде усунуто протирiччя. Також отримана вiдповiдь вiд Верховного суду України, який повiдомляє, що зазначене питання знаходиться на вивченнi у Верховному судi України як таке, що потребує i законодавчого врегулювання, i вiдповiдного реагування Верховним Судом України.

Разом з тим, Державною судовою адмiнiстрацiєю України подано апеляцiйну скаргу на Постанову Окружного адмiнiстративного суду України у справi N2а-2517/09/2670 за позовом АБ "Брокбiзнесбанк" до ДСАУ.

Отже, можна констатувати вiдсутнiсть у Державної судової адмiнiстрацiї полiтичної волi до вирiшення питання. Знову судова система України стає на сторону захисту боржника. При цьому, що найгiрше, захищає недобросовiсного боржника, який ухиляється вiд участi у судовому розглядi та вiд виконання судових рiшень, якi, як вiдомо, є обов’язковими для виконання усiма громадянами України.

Разом з тим, в АУБ переконанi у досягненнi найближчим часом позитивного результату з цього питання.

Довiдка: На сторiнцi http://www.aub.com.ua/ua/letters/ Ви можете ознайомитися з:

•  листами Асоцiацiї українських банкiв до Державної судової адмiнiстрацiї України, Верховного Суду України,

•  вiдповiддю Державної судової адмiнiстрацiї України та Верховного Суду України,

•  Постановою Окружного адмiнiстративного суду України вiд 02.10.2009 р. у справi N2а-2517/09/2670 за позовом АБ "Брокбiзнесбанк" до ДСАУ про визнання нечинними абзацiв 3, 4 п. 16.6 Iнструкцiї з дiловодства в мiсцевому загальному судi.