BANK-UA.com
  Курс НБУ на 18.02
$ 27.247894
30.681129
  всі валюти

Кредобанк дарує додатковi проценти при пролонгацiї депозитiв

22.10.2009

В Кредобанку продовжено дiю акцiї, згiдно якої клiєнти-фiзичнi особи банку можуть отримати додатковi накопичувальнi бонуси при пролонгацiї своїх депозитних вкладiв.

Продовжуючи термiн свого депозитного вкладу в нацiональнiй валютi групи "Тижневий", "Стандарт" та "Стандарт плюс", клiєнт банку може отримати бонус вiд 0,2% до 1% до основної процентної ставки свого депозиту. Протягом дiї акцiї, до 14 листопада 2009 року, при кожнiй пролонгацiї депозитного договору бонуснi надбавки сумуються та додаються до основної процентної ставки.

- Дана акцiя поєднує в собi кращi депозитнi програми банку та пiдвищенi вiдсотковi ставки, - зазначає Вiталiй Пахомов, виконавчий директор напрямку роздрiбного бiзнесу Кредобанку. - Ми запровадили цю акцiю аби вiддячити тим нашим вкладникам, якi є постiйними клiєнтами та довiряють професiоналiзму фахiвцiв Кредобанку.

Депозит "Тижневий" - це вигiдний короткостроковий вклад Кредобанку з вiдсотковими ставками до 20,5% рiчних. Термiн такого депозити складає 7 або 14 днiв, вiдсотковi ставки залежать вiд розмiру депозиту та термiну його розмiщення, депозит також можна автоматично продовжувати. Зазначимо, що депозит для фiзичних осiб "Тижневий" в серпнi цього року в рамках Всеукраїнського конкурсу "Кращий вiтчизняний товар 2009 року" визнано найкращими банкiвським продуктом в Українi.

Депозити групи "Стандарт" та "Стандарт плюс" Кредобанку передбачають розмiщення коштiв на термiн вiд 1 до 24 мiсяцiв, мiнiмальна сума вкладу - 500 UAH, 100 USD або EUR, при цьому вiдсотки за депозитом виплачуються щомiсячно ("Стандарт") або по закiнченню термiну депозиту ("Стандарт плюс"). Данi вклади можна вiдкрити на користь третьої особи, отримати безкоштовну банкiвську платiжну картку та за бажанням оформити кредитний лiмiт, вклади клiєнта є доступними також через дистанцiйнi канали за допомогою системи Internet-банкiнгу "КредоДайрект" або за допомогою телефону.

Довiдка: ВАТ "Кредобанк" створено у Львовi та зареєстровано у Державному банку колишнього СРСР 14 травня 1990 р. Банк є правонаступником АТ "Захiдно-Український Комерцiйний Банк", та АТ "Кредит Банк (Україна)".

Статутний фонд ВАТ "Кредобанк" складає 1 млрд. 550 млн. грн. Банк є найбiльшою польською iнвестицiєю в банкiвську установу України. В структурi акцiонерного капiталу банку iнвестицiї стратегiчного захiдного партнера Банку PKO Bank Polski S.A. складають 99,5%. Сьогоднi ВАТ "Кредобанк" входить до 2-ї групи "Великi банки" за класифiкацiєю Нацiонального банку України, регiональна мережа Банку ВАТ "Кредобанк" нараховує 26 фiлiй та 144 вiддiлення та охоплює майже всi областi України та Автономну Республiку Крим, має 372 власних банкоматiв. Клiєнтами Банку є понад 34 тис. пiдприємств та 342 тис. фiзичних осiб. Банк динамiчно розвивається, входить у тридцятку найбiльших банкiв України, до того ж є однiєю з найпотужнiших фiнансових установ Захiдної України.