BANK-UA.com
  Курс НБУ на 18.02
$ 27.247894
30.681129
  всі валюти

Кожне 4-е повiдомлення про сумнiвнi фiнансовi операцiї, стало основою для узагальнених матерiалiв Держфiнмонiторингу - Голова Комiтету Iгор Черкаський

15.10.2009

З початку року до баз даних Держфiнмонiторингу надiйшло 635,6 тисяч повiдомлень вiд суб’єктiв первинного фiнансового монiторингу щодо операцiй, якi згiдно вимог законодавства пiдлягають фiнансовому монiторингу.

Голова Держфiнмонiторингу Iгор Черкаський зазначив, що Комiтетом оперативно вiдпрацьовується та аналiзується кожне повiдомлення, з метою виявлення тих, що можуть бути пов’язанi iз вiдмиванням злочинних доходiв або фiнансуванням тероризму. При цьому, Комiтет iнформує суб’єктiв первинного фiнансового монiторингу про результати обробки кожного отриманого повiдомлення.

За 9 мiсяцiв поточного року, за результатами здiйснення такого аналiзу, пiдготовлено та направлено до правоохоронних органiв України 815 узагальнених та додаткових матерiалiв, якi були сформованi на пiдставi 129,4 тисяч повiдомлень про сумнiвнi фiнансовi операцiї, що складає 20% вiд загальної кiлькостi отриманих Комiтетом повiдомлень.

Тобто, кожне 4-е повiдомлення про сумнiвнi фiнансовi операцiї, за результатами аналiзу, стало основою для сформованого матерiалу, зазначив Iгор Черкаський.

Найбiльшу увагу, при пiдготовцi узагальнених матерiалiв, Держфiнмонiторинг придiляє непродуктивному виведенню коштiв за кордон та дiяльностi "конвертацiйних центрiв", що становить бiльше 50% вiд загальної кiлькостi сформованих та переданих до правоохоронних органiв матерiалiв Комiтету, - сказав Iгор Черкаський.

Довiдка: Законодавством визначений перелiк операцiй, що пiдлягають обов’язковому та внутрiшньому фiнмонiторингу. Зокрема, переказ або надходження грошових коштiв на анонiмний рахунок за кордон чи з-за кордону, купiвля (продаж) чекiв, дорожнiх чекiв або iнших подiбних платiжних засобiв за готiвку; переказ коштiв у готiвковiй формi за кордон з вимогою видати одержувачу кошти готiвкою тощо.

При цьому, внутрiшньому фiнмонiторингу пiдлягають операцiї, що мають заплутаний або незвичний характер та не мають очевидного економiчного сенсу або очевидної законної мети; не вiдповiдають дiяльностi юридичної особи, що встановлена статутними документами тощо. Внутрiшнiй фiнансовий монiторинг може здiйснюватися й щодо iнших фiнансових операцiй, зокрема, в тому випадку коли у суб’єкта первинного фiнансового монiторингу виникають пiдстави вважати, що фiнансова операцiя проводиться з метою легалiзацiї (вiдмивання) доходiв.