BANK-UA.com
  Курс НБУ на 18.02
$ 27.247894
30.681129
  всі валюти

ВАТ "Перший Iнвестицiйний Банк" з 11 вересня 2009 року змiнило своє офiцiйне найменування на ПАТ "Перший Iнвестицiйний Банк"

06.10.2009

Публiчне Акцiонерне товариство "Перший Iнвестицiйний Банк" є правонаступником всiх прав та обов’язкiв Вiдкритого акцiонерного товариства "Перший Iнвестицiйний Банк". Нова редакцiя Статуту Публiчного Акцiонерного товариства "Перший Iнвестицiйний Банк" затверджена Загальними зборами акцiонерiв ВАТ "Перший Iнвестицiйний Банк" 30 липня 2009 року протокол N 3, погоджена НБУ 11 вересня 2009 року, реєстрацiйний N 267, зареєстровано державним реєстратором Оболонської районної у м. Києвi державної адмiнiстрацiї 28 вересня 2009 року, номер запису 10691050017001171.

Нове повне офiцiйне найменування:

•  українською мовою - Публiчне Акцiонерне товариство "Перший Iнвестицiйний Банк",

•  англiйською мовою - Public Joint-Stock Company "First Investment Bank",

•  росiйською мовою - Публичное Акционерное общество "Первый Инвестиционный Банк".

Нове скорочене найменування:

•  українською мовою - ПАТ "Перший Iнвестицiйний Банк",

•  англiйською мовою - PJSC "First Investment Bank",

•  росiйською мовою - ПАО "Первый Инвестиционный Банк".

Довiдка: ПАТ "Перший Iнвестицiйний Банк" (www.pinbank.ua) було створено 20 червня 1997 р.

Станом на 01.09.2009 р. статутний капiтал складає 200 000 тис. грн., чистi активи - 873 720 тис. грн., депозитний портфель 392 174 тис. грн., кредитний портфель - 766 388 тис. грн.