BANK-UA.com
  Курс НБУ на 22.07
$ 25.815345
28.980306
  всі валюти

Умови кредитування фiзичних та юридичних осiб вiд ВАТ "Плюс Банк"

30.09.2009

ВАТ "Плюс Банк" (м.Iвано-Франкiвськ) повiдомляє про умови кредитування фiзичних та юридичних осiб станом на 01.10.2009р:

Автокредитування

Умови для нових авто: Кредитування у гривнi. Авансовий платiж: вiд 25%. Вiдсоткова ставка: вiд 23% рiчних. Одноразова комiсiя за розрахунково-касове обслуговування: 3,00%. Строк кредитування: до 84-х мiсяцiв (в залежностi вiд бренду).

Умови для вживаних автомобiлiв: Здiйснюється кредитування у гривнi автомобiлiв iноземного виробництва, крiм автомобiлiв марок-виробникiв країн СНД та Китаю. Авансовий платiж: вiд 35%. Вiдсоткова ставка: 29% рiчних. Одноразова комiсiя за розрахунково-касове обслуговування: 6,00%. Строк кредитування: до 7 рокiв вiд дати випуску автомобiля.

Готiвковi кредити

Готiвковi кредити без застави та без поручителя. Сума кредиту: вiд 500 до 10 000 грн. Строк кредитування: вiд 6 до 20 мiсяцiв. Кредити надаються позичальникам, якi мають постiйне джерело доходiв (як з довiдкою про доходи так i без довiдки), а також пенсiонерам. Оформлення кредитiв здiйснюється через мережу вiддiлень банку. Рiшення по кредиту приймається протягом одного дня.

Кредити юридичним особам

Кредитування юридичних осiб здiйснюється в Iвано-Франкiвськiй, Львiвськiй та Тернопiльськiй областях у виглядi кредитної лiнiї термiном на один рiк. Валюта кредитування: гривня. Середня сума кредиту: вiд 30 000 до 500 000 грн. Вiдсоткова ставка: 31,4%.

На сьогоднi ВАТ "Плюс Банк" має 32 вiддiлення в шести областях України.