BANK-UA.com
  Курс НБУ на 02.09
$ 25.144111
27.749041
  всі валюти

АТ "Банк Ренесанс Капiтал" реорганiзован у ПАТ "Банк Ренесанс Капiтал"

25.09.2009

АТ "Банк Ренесанс Капiтал" повiдомляє про успiшне завершення процесу реорганiзацiї Банку шляхом перетворення з Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю "Банк Ренесанс Капiтал" у

Публiчне Акцiонерне Товариство "Банк Ренесанс Капiтал"

(скорочена назва АТ "Банк Ренесанс Капiтал")

Внаслiдок реорганiзацiї Банку правонаступником прав та зобов’язань в повному обсязi стало АТ "Банк Ренесанс Капiтал". Реорганiзацiя Банку жодним чином не позначилася на якостi обслуговування клiєнтiв та його договiрних вiдносинах.

Справка: "Ренесанс Кредит" (www.rencredit.com.ua) - товарний знак, пiд яким АТ "Банк Ренесанс Капiтал" (лiцензiя НБУ N222 вiд 13.03.2006 р.) надає банкiвськi послуги на територiї України. АТ "Банк Ренесанс Капiтал" розпочав свою дiяльнiсть на ринку України в серединi 2006 р. у сегментi споживчого кредитування i незабаром став одним iз його провiдних гравцiв. Регiональна мережа банку покриває 16 областей України та Автономну Республiку Крим. Починаючи з серпня 2009 р., "Ренесанс Кредит" пропонує депозитнi вклади масовому ринку.

"Ренесанс Кредит" входить до Групи "Ренесанс Кредит", що працює на ринку споживчого кредитування та є частиною "Ренесанс Груп" (www.renaissancegroup.ru) - незалежної групи компанiй, яка спецiалiзується на фiнансуваннi, iнвестицiйно-банкiвськiй дiяльностi та управлiнню активами.