BANK-UA.com
  Курс НБУ на 02.09
$ 25.144111
27.749041
  всі валюти

Кредобанк продовжив дiю акцiйного пакету послуг "Компаньйон" до 1 сiчня 2010 року

24.09.2009

Враховуючи зацiкавленiсть потенцiйних клiєнтiв, Кредобанк продовжив дiю акцiйного пакету послуг "Компаньйон" до 1 сiчня 2010 року. Акцiйний пакет послуг "Компаньйон" дозволяє юридичним особам та фiзичним особам-пiдприємцям вiдкривши поточний рахунок в Кредобанку всього за 1 гривню, отримати економiю на витратах на банкiвське обслуговування до 50 %.

До пакету "Компаньйон" включенi послуги з вiдкриття поточних та карткових рахункiв, послуги з розрахунково - касового обслуговування в нацiональнiй та iноземнiй валютi, а також можливiсть оформлення грошових та розрахункових чекових книжок, встановлення та налаштування системи дистанцiйного обслуговування "Клiєнт - Iнтернет - Банк" (iFOBS) тощо.

- Згiдно попереднiх результатiв акцiї новi клiєнти Кредобанку високо оцiнили можливостi, якi дає використання акцiйного пакету послуг "Компаньйон" для їхнього бiзнесу. Це пояснюється тим, що до пакету включенi найбiльш популярнi та потрiбнi пiдприємцям послуги, а встановлення привабливої вартостi пакету дозволяє їм суттєво зменшити витрати на банкiвське обслуговування своєї господарської дiяльностi, - зазначає Заступник Голови Правлiння Кредобанку Данута Сiкора. - До того ж, прагнучи будувати довготривалi взаємовигiднi стосунки з клiєнтами та пiдтримувати їх бiзнес пiд час кризи за допомогою всiх доступних банку iнструментiв, - ми не тiльки продовжили дiю акцiї, але й збiльшили перiод, протягом якого нашi клiєнти зможуть користуватися пiльговими тарифами на банкiвськi послуги, включенi до пакету "Компаньйон". Вiдтепер пiльговi тарифи на послуги з акцiйного пакету "Компаньйон" дiють вiд вiдкриття першого поточного рахунку аж до 1 липня 2010 року. Сподiваємося, що новi клiєнти Кредобанку належно оцiнять цi позитивнi змiни, якi ми впровадили для них.

Довiдка: ВАТ "Кредобанк" створено у Львовi та зареєстровано у Державному банку колишнього СРСР 14 травня 1990 р. Банк є правонаступником АТ "Захiдно-Український Комерцiйний Банк", та АТ "Кредит Банк (Україна)".

Статутний фонд ВАТ "Кредобанк" складає 1 млрд. 550 млн. грн. Банк є найбiльшою польською iнвестицiєю в банкiвську установу України. В структурi акцiонерного капiталу банку iнвестицiї стратегiчного захiдного партнера Банку PKO Bank Polski S.A. складають 99,5%. Сьогоднi ВАТ "Кредобанк" входить до 2-ї групи "Великi банки" за класифiкацiєю Нацiонального банку України, регiональна мережа Банку ВАТ "Кредобанк" нараховує 26 фiлiй та 144 вiддiлення та охоплює майже всi областi України та Автономну Республiку Крим, має 372 власних банкоматiв. Клiєнтами Банку є понад 34 тис. юридичних осiб та пiдприємцiв, а також 342 тис. фiзичних осiб. Кредобанк динамiчно розвивається, входить у тридцятку найбiльших банкiв України, до того ж є однiєю з найпотужнiших фiнансових установ Захiдної України.