BANK-UA.com
  Курс НБУ на 02.09
$ 25.144111
27.749041
  всі валюти

УКБС виступає за проведення НБУ чiтких, прозорих та системних валютних аукцiонiв

14.09.2009

Фахiвцi УКБС зазначають, що у сферi валютного регулювання банкiвська система України передусiм потребує зваженої та прогнозованої валютної полiтики Нацiонального банку, систематизацiї вiдповiдної нормативної бази НБУ та дозволу на використання корисних для банкiв iнструментiв.

"НБУ повинен працювати професiйно, вживати оперативнi, своєчаснi та адекватнi економiчнiй ситуацiї заходи, направленi на стабiлiзацiю банкiвської системи. А його посадовi особи в своїй дiяльностi мають керуватися такими основними принципами державної служби, як: професiоналiзм, компетентнiсть, чеснiсть, персональна вiдповiдальнiсть за виконання службових обов’язкiв; та ставити iнтереси держави понад особистi, не допускаючи дiй i вчинкiв, якi можуть зашкодити економiцi країни", - зазначає генеральний директор Українського Кредитно-Банкiвського Союзу Галина Олiфер.

Експерти УКБС також виступають за зняття обмежень участi банкiв у валютних аукцiонах НБУ та проведення полiтики рiвної для всiх учасникiв валютного ринку. Саме вiдкритiсть дiй регулятора сприятиме стабiлiзацiї курсу гривнi, та поверне довiру населення до банкiвської системи.

Зокрема, для забезпечення чiткостi, прозоростi та системностi валютних iнтервенцiй НБУ при Асоцiацiї "Український Кредитно-Банкiвський Союз" створена робоча група, яка розроблятиме пропозицiї щодо удосконалення процедури проведення валютних аукцiонiв.