BANK-UA.com
  Курс НБУ на 18.07
$ 25.862087
29.004331
  всі валюти

Позачерговi загальнi збори акцiонерiв ВАТ "Плюс Банк"

14.08.2009

4 серпня 2009р. вiдбулись позачерговi загальнi збори акцiонерiв ВАТ "Плюс Банк". У зв’язку iз змiнами стратегiї розвитку банку були прийнятi наступнi рiшення:

•  Повнiстю змiнений склад Ревiзiйної комiсiї ВАТ "Плюс Банк";

•  Звiльнено заступника голови та членiв Спостережної Ради ВАТ "Плюс Банк" та призначення нових осiб (представникiв акцiонера "Гетiн Холднiг Спулка Акцiйна") заступником голови та членiв Спостережної Ради банку.