BANK-UA.com
  Курс НБУ на 27.06
$ 26.166382
29.730243
  всі валюти

Пiреус Банк вiдкрив у Ялтi вiддiленя європейського рiвня

23.07.2009

17 липня вiдбулось урочисте вiдкриття пiсля реконструкцiї вiддiлення Пiреус Банку в Ялтi. На церемонiї вiдкриття були присутнi представники топ-менеджменту банку, представники органiв мiсцевого самоврядування, бiзнесмени, клiєнти, преса, телебачення.

Вiддiлення банку вiдкрилось у центрi мiста, навпроти ялтинської мерiї, за адресою: м. Ялта, вул. Карла Маркса, 9/2.

Графiк роботи банку: понедiлок-п’ятниця з 9:00 до 18:00 без перерви, субота та недiля - вихiднi. Вiддiлення надає широкий спектр банкiвських послуг фiзичним та юридичним особам. Крiм того, у примiщеннi банку встановлений зовнiшнiй банкомат, в якому можно зняти готiвку цiлодобово.

Вiддiлення в Ялтi - перше ребрендоване вiддiлення Пiреус Банку в Криму. "Це початок реалiзацiї масштабної програми по впровадженню європейських стандартiв побудови вiддiлень, якi застосовуються Групою Пiреус Банку в усiх країнах своєї присутностi, - повiдомив на церемонiї вiдкриття директор фiлiйної мережi Пiреус Банку в Українi Дмитро Мусiєнко. - Програма передбачає вiдкриття нових, сучасних, зручних та стандартизованих фронт-офiсiв, що вiдповiдають корпоративним стандартам Групи за ергономiкою та оформленням".

За словами директора роздрiбного бiзнесу Пiреус банку в Українi Крiстоса Ктенiдiса, ялтинське вiддiлення є одним з найкращих за якiстю обслуговування та показниками продаж серед вiддiлень Пiреус Банку. "Враховуючи самовiддачу та цiлеспрямованiсть наших спувробiтникiв, а також вагомiсть Ялти для регiону, ми вирiшили почати ребрендiнг наших вiддiлень в Криму саме з цього мiста. Незважаючи на складну ситуацiю в Українi, у наступному роцi ми продовжимо iнвестувати значнi кошти в оновлення i вiдкриття вiддiлень європейського рiвня", - сказав пан Ктенiдiс.

На вiдкриттi вiддiлення Руслан Мустафаєв, директор Кримської регiональної дирекцiї - територiальний менеджер у Криму Пiреус Банку в Українi, зазначив, що бiльш нiж 550 клiєнтiв, що обслуговуються в ялтинському вiддiленнi банку, вiдчують не тiльки комфорт оновленного примiщення, але й новi пiдходи в обслуговуваннi. "Спiвробiтники вiддiлення - висококвалiфiкованi менеджери, мотивованi на результат i залучення нових клiєнтiв. А цього можна досягнути тiльки завдяки високiй якостi обслуговування iснуючих клiєнтiв", - сказав Р. Мустафаєв.

Довiдка: Пiреус Банк (www.piraeusbank.ua) є однiєю з провiдних фiнансових установ Пiвденної та Схiдної Європи з активами 53,8 млрд євро станом на кiнець березня 2009 р. Заснований у 1916 роцi, Пiреус Банк сьогоднi представлений у Грецiї, Українi, Румунiї, Болгарiї, Єгиптi, Албанiї, Сербiї, Кiпрi, а також у свiтових фiнансових центрах - у Нью-Йорку та Лондонi. Piraeus Bank S.A. є головною установою Групи Пiреус Банку (Piraeus Bank Group); до Групи входять 10 банкiв та 21 компанiя, якi надають повний спектр фiнансових послуг.

В Українi Пiреус Банк надає повний комплекс банкiвських послуг приватним особам, малому та середньому бiзнесу, а також корпоративним клiєнтам. Пiреус Банк представлений в 14 регiонах країни. У Криму клiєнтiв обслуговують 13 вiддiлень банку в 9 мiстах.

Банк є членом Асоцiацiї українських банкiв, учасником Фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб, а також входить до перелiку банкiв, уповноважених Пенсiйним фондом України здiйснювати виплату пенсiй та грошової допомоги.

10 липня незалежне рейтингове агенство "Кредит-Рейтинг" ще раз пiдтвердило наданий Пiреус Банку в березнi 2009 р. найвищий рейтинг надiйностi депозитiв (оцiнка "5"), що характеризує здатнiсть банку вчасно та в повному обсязi здiйснювати виплати за вкладами.